SRPSKI STANDARD

SRPS EN 12517
Mart 2007.
Identičan sa EN 12517:1998 + A1:2002

Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja — Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva — Nivoi prihvatljivosti

Non-destructive testing of welds — Radiographic testing of welded joints — Acceptance levels

I izdanje

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

Referentna oznaka SRPS EN 12517:2007 (sr)

yu prodaja@jus. p.org.f. Umnožavanje.Autorska prava za srpske standarde i srodne dokumente pripadaju Institutu za standardizaciju Srbije. 2105 Telefoni: Telefaks: Prodaja: Informacioni centar: jus1@jus.org.org.yu www. © ISS Izdaje Institut za standardizaciju Srbije INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE 11030 Beograd. kao i distribucija srpskih standarda i srodnih dokumenata. Stevana Brakusa 2.jus. dozvoljeni su samo uz saglasnost Instituta za standardizaciju Srbije. 35-41-261 (011) 35-41-257 (011) 25-47-496 (011) 25-47-293 .yu (011) 35-41-260. u celini ili delimično.

SRPS ISO 5817:1995. rue de Stassart 36. "Evropski standard" u tekstu ovog standarda treba shvatiti kao "srpski standard". SRPS ISO 5817/1:1996. SRPS ISO 10042:1995. rue de Stassart 36. Prilozi A i ZA ovog standarda samo su informativni. Nacionalni predgovor Ovaj standard je izradila Komisija za standarde iz oblasti ispitivanja bez razaranja. Ispitivanja bez razaranja — Ispitivanje zavarenih spojeva izvedenih topljenjem — Vizuelno ispitivanje Ispitivanja zavarenih spojeva metodama bez razaranja — Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva Ispitivanja zavarenih spojeva metodama bez razaranja — Opšta pravila za metalne materijale Elektrolučno zavarivanja čelika — Kriterijumi prihvatljivosti grešaka zavarenih spojeva Elektrolučno zavarivanje čelika — Kriterijumi prihvatljivosti grešaka zavarenih spojeva — Izmene Elektrolučno zavarivanje aluminijuma i njegovih zavarljivih legura — Kriterijumi prihvatljivosti grešaka zavarenih spojeva i . godine.020:1982 SRPS ISO 10042:1995 i SRPS ISO 10042/1:1996 Citirani srpski standardi SRPS EN 970:2003. including its amendment A1:2002. B-1050 Brussels. All exploitation rights of the European Standards in any form and by any means are reserved world-wide to CEN and its National Members. and is reproduced by permission of CEN. Ovaj standard je identičan sa evropskim standardom EN 12517:1998. marta 2007. CEN i njegove članice u potpunosti zadržavaju sva prava reprodukovanja i umnožavanja evropskih standarda u bilo kom obliku i na bilo koji način i oni se ne mogu umnožavati bez pisanog odobrenja CEN-a Institutu za standardizaciju Srbije.© ISS SRPS EN 12517:2007 Ovaj standard doneo je direktor Instituta za standardizaciju Srbije rešenjem br. and no reproduction may be undertaken without the expressed permission in writting by CEN through the Institute for Standardization of Serbia. uključujući i njegovu izmenu A1:2002. SRPS EN 1435:2006.T3. godine sa engleskog na srpski jezik. Veza citiranih evropskih i srpskih standarda EN 970:1997 EN 1435:1998 EN 12062:1997 EN 25817:1992 EN 26520:1982 EN 30042:1994 idt idt idt idt idt idt SRPS EN 970:2003 SRPS EN 1435:2006 SRPS EN 12062:2003 ISO 5817:1992 idt ISO 6520:1982 eqv ISO 10042:1992 idt SRPS ISO 5817:1995 i SRPS ISO 5817/1:1996 SRPS C. This standard is identical with EN 12517:1998. B-1050 Brussels. a Prilog ZA je sastavni deo standarda. SRPS EN 12062:2003. i objavljen je uz dozvolu Evropskog komiteta za standardizaciju CEN. KS C135. 3026/10-52-01/2007 od 22. U ovom standardu navedena su najnovija izdanja citiranih evropskih standarda. Ovaj standard predstavlja prevod evropskog standarda EN 12517:1998 i njegove izmene A1 iz 2002.

020:1982. EN 30042:1994. with explanation (ISO 6520:1982) Arc welded joints in aluminium and its weldable alloys — Guidance on quality levels for imperfections (ISO 10042:1992) ii . EN 26520:1982. Zavarivanje — Klasifikacija grešaka u zavarenim spojevima izvedenim topljenjem metala Citirani evropski standardi EN 970:1997. Non-destructive examination of fusion welds — Visual examination Non-destructive examination of welded joints — Radiographic examination of fusion welded joints Non-destructive examination of welds — General rules for metallic materials Arc welded joints in steel — Guidance of quality levels for imperfections (ISO 5817:1992) Classification of imperfections in metallic fusion welds. EN 12062:1997. EN 25817:1992. Elektrolučno zavarivanje aluminijuma i njegovih zavarljivih legura — Kriterijumi prihvatljivosti grešaka zavarenih spojeva — Izmene SRPS C. EN 1435:1998.SRPS EN 12517:2007 © ISS SRPS ISO 10042/1:1996.T3.

Danske. Belgije. stiče status nacionalnog standarda. zavareni spojevi. Članice CEN-a su nacionalne organizacije za standardizaciju Austrije. Španije. radiografske analize. Norveške. sučeoni spojevi. Islanda. Irske. Grčke. Portugala. Luksemburga. Holandije. Verzija na nekom drugom jeziku. januara 1998. greške u zavarenom spoju. ima isti status kao zvanična verzija. godine. nastala prevođenjem na nacionalni jezik pod odgovornošću članice CEN-a i prijavljena Centralnom sekretarijatu.EVROPSKI STANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ICS: 25. Švajcarske. francuskom i nemačkom jeziku). oznaka EN 12517:1998 E . CEN Evropski komitet za standardizaciju European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Centralni sekretarijat: Rue de Stassart 36. Ovaj evropski standard postoji u tri zvanične verzije (na engleskom. B-1050 Brussels © 1998 CEN Sva prava reprodukovanja i umnožavanja u bilo kom obliku i na bilo koji način zadržavaju članice CEN-a u svim zemljama. prihvatljivost Verzija na srpskom jeziku Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja — Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva — Nivoi prihvatljivosti Non-destructive testing of welds — Essais non destructifs des Radiographic testing of welded assemblages soudés — Contrôle par radiographie des assemblages joints — Acceptance levels soudés — Niveaux d′acceptation Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen — Durchstrahlungsprüfung von Schweißverbindungen — Zulässigkeitsgrenzen Ovaj evropski standard odobrio je CEN 31. upravljanje kvalitetom.40 Deskriptori: EN 12517 Februar 1998. Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva. Finske. ispitivanja bez razaranja. Ref. Italije.160. Češke Republike. čelici. Ažurirani spiskovi i bibliografske reference koje se odnose na te nacionalne standarde mogu se dobiti od Centralnog sekretarijata ili od članica CEN-a. Nemačke. Članice CEN-a obavezne su da se pridržavaju Internih pravila CEN/CENELEC u kojima su definisani uslovi pod kojima evropski standard. Francuske. bez izmena.

i svi nacionalni standardi koji su u suprotnosti sa njim moraju se povući najkasnije do avgusta 1998. Švajcarske. čiji je sekretarijat u nadležnosti DS-a. Ovaj evropski standard pripremio je CEN na osnovu mandata koji je dobio od Evropske komisije i Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu. Danske. Norveške. Italije. 2 . Holandije. godine. i on podržava bitne zahteve direktive(a) EU. Irske. godine.SRPS EN 12517:2007 © ISS Predgovor Ovaj evropski standard izradio je Tehnički komitet CEN/TC 121. Francuske. Prema Internim pravilima CEN/CENELEC nacionalne organizacije za standardizaciju sledećih zemalja su obavezne da primenjuju ovaj evropski standard: Austrije. Španije. Zavarivanje. Češke Republike. Islanda. Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva. Luksemburga. Ovaj evropski standard mora da dobije status nacionalnog standarda ili objavljivanjem identičnog teksta ili proglašavanjem najkasnije do avgusta 1998. Finske. Portugala. Belgije. Nemačke. Grčke.

Češke Republike. CEN Evropski komitet za standardizaciju European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Centralni sekretarijat: Rue de Stassart 36. Islanda. godine. Verzija na nekom drugom jeziku. Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva. Francuske.160. Portugala. Grčke. Luksemburga. francuskom i nemačkom jeziku). Malte. Italije. Belgije. Danske. Članice CEN-a obavezne su da se pridržavaju Internih pravila CEN/CENELEC u kojima su definisani uslovi pod kojima se ova izmena. Irske. Ova izmena postoji u tri zvanične verzije (na engleskom. Ažurirani spiskovi i bibliografske reference koje se odnose na te nacionalne standarde mogu se dobiti od Centralnog sekretarijata ili od članica CEN-a. Ref. uključuje u odgovarajući nacionalni standard.40 EN 12517:1998/A1 Oktobar 2002. oznaka EN 12517:1998/A1:2002 E . ima isti status kao zvanična verzija.EVROPSKI STANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ICS: 25. Španije. avgusta 2002. B-1050 Brussels © 2002 CEN Sva prava reprodukovanja i umnožavanja u bilo kom obliku i na bilo koji način zadržavaju članice CEN-a u svim zemljama. nastala prevođenjem na nacionalni jezik pod odgovornošću članice CEN-a i prijavljena Centralnom sekretarijatu. Nemačke. CEN je odobrio 23. Članice CEN-a su nacionalne organizacije za standardizaciju Austrije. Finske. nepromenjena. Verzija na srpskom jeziku Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja — Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva — Nivoi prihvatljivosti Non-destructive testing of welds — Essais non destructifs des Radiographic testing of welded assemblages soudés — Contrôle par radiographie des assemblages joints — Acceptance levels soudés — Niveaux d′acceptation Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen — Durchstrahlungsprüfung von Schweißverbindungen — Zulässigkeitsgrenzen Ova izmena A1 modifikuje evropski standard EN 12517:1998. Švajcarske. Norveške. Holandije.

Finske. Zavarivanje. Irske. godine i svi nacionalni standardi koji su u suprotnosti sa njom moraju se povući najkasnije do aprila 2003. Norveške. Nemačke. Luksemburga. Grčke. Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva. godine. Španije. pripremio je Tehnički komitet CEN/TC 121. Portugala. Za vezu sa direktivom (direktivama) EU. nacionalne organizacije za standardizaciju sledećih zemalja su obavezne da primenjuju ovaj evropski standard: Austrije. Prema Internim pravilima CEN/CENELEC. Češke Republike. Italije. Belgije. Malte. Prilog A je samo informativan. Ovaj dokument pripremio je CEN na osnovu mandata koji je dobio od Evropske Komisije i Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu. videti informativni Prilog ZA. Švajcarske. i ne podržava bitne zahteve direktive(a) EU. koji je sastavni deo ovog standarda. čiji je sekretarijat u nadležnosti DS-a. Islanda.SRPS EN 12517:2007 © ISS Predgovor Ovaj dokument (EN 12517:1998/A1:2002). Francuske. Ova izmena evropskog standarda EN 12517:1998 mora da dobije status nacionalnog standarda ili objavljivanjem identičnog teksta ili proglašavanjem najkasnije do aprila 2003. Danske. Holandije. 4 .

........................................................................... 8 Nivoi prihvatljivosti........................................................................................................................................................................................ 8 Opšti principi ................................... 10 Prilog ZA (informativan) Tačke ovog evropskog standarda koje se odnose na bitne zahteve ili druge odredbe direktiva EU............... 8 Prilozi Prilog A (informativan) Preporuka za ograničenja kod radiografskog ispitivanja..© ISS SRPS EN 12517:2007 Sadržaj Strana 1 2 3 4 5 Predmet i područje primene.................................... 11 5 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7 Normativne reference ...... 7 Radiografska tehnika .....................................................................................................................................................

.

Kada se navode nedatirane reference. a spisak publikacija dat je ovde. standardima primene. naknadne izmene ili revizije bilo koje od ovih publikacija primenjuju se na ovaj evropski standard samo ako su u njega uključene putem izmene ili revizije. sa objašnjenjem (ISO 6520:1982) Elektrolučno zavarivanje aluminijuma i njegovih legura — Kriterijum prihvatljivosti za greške zavarenih spojeva (ISO 10042:1992) Nacionalna fusnota *) Videti Nacionalni predgovor. Ove normativne reference citirane su na odgovarajućim mestima u tekstu. veličine (mere) nepravilnosti koje su dozvoljene standardom upoređuju se sa veličinama (merama) indikacija otkrivenih radiografskim ispitivanjem zavarenog spoja. 2 Normativne reference*) U ovaj evropski standard ugrađene su. EN 26520. putem pozivanja na datirane i nedatirane reference. Kada se ocenjuje da li zavareni spojevi zadovoljavaju zahteve specificirane za traženi nivo kvaliteta. specifikacijama ili pravilima. Ako je to definisano specifikacijom. 7 . EN 25817. EN 970. primenjuje se najnovije izdanje publikacije na koju se poziva. Ispitivanje bez razaranja — Ispitivanje zavarenih spojeva izvedenih topljenjem — Vizuelno ispitivanje Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja — Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja — Opšta pravila za metalne materijale Elektrolučno zavarivanje čelika — Kriterijumi za nivoe kvaliteta za nepravilnosti (ISO 5817:1992) Klasifikacija nepravilnosti u spojevima zavarenih topljenjem na metalu. EN 1435. Kada se navode datirane reference.© ISS SRPS EN 12517:2007 Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja — Radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva — Nivoi prihvatljivosti 1 Predmet i područje primene Ovim standardom utvrđuju se nivoi prihvatljivosti za indikacije nepravilnosti sučeono zavarenih spojeva na čeliku koje su otkrivene radiografskim ispitivanjem. nivoi prihvatljivosti se mogu koristiti za druge vrste zavarenih spojeva ili druge materijale. Nivoi prihvatljivosti mogu biti povezani sa standardima koji se odnose na zavarivanje. Ovakva povezanost data je u standardu EN 12062 za EN 25817. odredbe iz drugih publikacija. EN 30042. Ovaj standard podrazumeva da se radiografsko ispitivanje vrši u skladu sa EN 1435. EN 12062.

visina nepravilnosti. koristi se tehnika A ili B u skladu sa EN 1435. Oznake korišćene u tabeli 2 su sledeće: l s L h b dužina nepravilnosti. Tabela 1 — Radiografsko ispitivanje Nivoi kvaliteta prema EN 25817 ili EN 30042 B C D Tehnike ispitivanja i nivoi u skladu sa EN 1435 B B1) A Nivoi prihvatljivosti u skladu sa prEN 12517 1 2 3 1) Međutim. itd.SRPS EN 12517:2007 © ISS 3 Radiografska tehnika Zavisno od nivoa kvaliteta zavarenog spoja. 8 . Nivoi prihvatljivosti dati u ovom dokumentu prihvatljivi su za ocenjivanje onih nepravilnosti koje se ne mogu otkriti i oceniti vizuelnim ispitivanjem. kako je dato u tabeli 1. u milimetrima. najveća površina za pojedinačnu ekspoziciju odgovara zahtevima za klasu A u EN 1435. 4 Opšti principi Pre radiografskog ispitivanja zavareni spojevi moraju da se ispitaju vizuelno i ocene u skladu sa standardom EN 970.) koje se zbog geometrijskog oblika predmeta ne mogu oceniti ispitivanjem ukoliko postoji sumnja da nisu ispunjeni zahtevi za nivo kvaliteta prema standardu EN 25817. Moraju se dodatno ispitati površinske nepravilnosti (kao što su zajedi. Tipovi nepravilnosti su nabrojani u standardu EN 25817. preveliki provari. oštećenja površine. širina nadvišenja šava. 5 Nivoi prihvatljivosti Nivoi prihvatljivosti za indikacije prikazani su u tabeli 2. u skladu sa specifikacijom koristi se posebna probna procedura za ekspoziciju da bi se ustanovila osnova za približno procenjivanje prema zahtevima EN 25817. u milimetrima. prskanje. u milimetrima. u milimetrima. Kada se radiografskim ispitivanjem zahteva ocenjivanje kvantifikacije zajeda i/ili prevelikog provara. najmanja debljina sučeono zavarenog spoja. ispitivana dužina zavarenog spoja. u milimetrima.

150 mm) l ≤ min (0.3 s. 150 mm) 2017) Izduženi gasni mehul ≤ min (0.6 b)) provara) nije dozvoljeno 112) Lokalne prokapine Dozvoljeno (5041) (mestimično preveliko nadvišenje provara) 2) 12 Mesto uspostavljanja Prihvatljivost za trag od uspostavljanja električnog luka zavisi od vrste osnovnog električnog luka i metala i mogućnosti pojave prslina prskanje (brizganje) Prihvatljivost za prskanje (brizganje) zavisi od vrste osnovnog metala (601). 150 mm) Zahteva se blagi prelaz Zahteva se blagi prelaz Zajed (501) h ≤ 1. s tim da ne izlazi na površinu**) l ≤ 25 mm i Σ l ≤ 25 mm za L = min (12 s.5 mm h ≤ 1 mm Prevelik provar (504) Izrazito visok h ≤ min Visok h ≤ min (preveliko nadvišenje (5 mm. (602) 1) Nivoi prihvatljivosti 3 i 2 mogu biti specificirani sa prefiksom X. 150 mm) Nedostatak provara l ≤ 25 mm i Σ l ≤ 25 mm za Dozvoljeno ako ne izlazi (402) L = min (12 s.3 s. 150 mm) L = min (12 s.3 b)) Mestimično prisutne prokapine dozvoljene su kada čine blagi prelaz Nacionalna fusnota **) "Bez prekida površine.2 b)) (4 mm.4 s. 2014 i L = min (12 s. (1 mm + 1. 3 mm) Σ l ≤ s za L = min (12 s. 5 mm) l ≤ min (0.© ISS SRPS EN 12517:2007 Tabela 2 — Nivoi prihvatljivosti za indikacije u sučeono zavarenim spojevima Br. Zahteva se blagi prelaz h ≤ 0. 150 mm) L = min (12 s. 6 mm) za l ≤ 25 mm Σ l ≤ s za L = min (12 s. ali samo nije dozvoljeno mestimično. 4 mm) nost. 150 mm) (12 s.5 s. (1 mm + 0. 2013. 150 mm) na površinu l ≤ 12 mm i Σ l ≤ 15 mm za L = min (12 s.3 s. 4 mm) l ≤ min (0.5 s. 2 mm) Σ l ≤ s za L = min (12 s. 150 mm) l ≤ max (0. 150 mm) stanju i metalni uključci (300) i izduženi gasni mehurovi (2015) Uključci bakra nisu dozvoljeni nisu dozvoljeni (3042) Nalepljivanje (401) Dozvoljeno je. gasni mehurovi Σ l ≤ s za Σ l ≤ s za (2011. 3 mm) rovi u nizu (2016) Σ l ≤ s za L = min Σ l ≤ s za L = min (12 s. 150 mm) nisu dozvoljeni nije dozvoljeno 4 5 6 7 8 92) 102) Prsline (100) nisu dozvoljene nisu dozvoljene Prsline u krateru dozvoljena je jedna na nisu dozvoljene (104) svakih 40 mm šava Uključci gasa. (1 mm + 0. 2) Površinske nepravilnosti: nivoi prihvatljivosti su ovde definisani za vizuelno ispitivanje. što označava da su neprihvatljive indikacije veće od 25 mm.4 s. Te nepravilnosti se uobičajeno prihvataju ili odbacuju vizuelnim ispitivanjem." 9 .5 mm Odgovarajućeg oblika Blagi prelaz ka osnovnom materijalu h ≤ min (3 mm. 150 mm) l ≤ 2 s i Σ l ≤ L/10 za l ≤ s i Σ l ≤ L/10 za Uključci u čvrstom L = min (12 s. 1 2 3 Vrste nepravilnosti u skladu sa EN 26250 Nivo prihvatljivosti 31) Nivo prihvatljivosti 21) Nivo prihvatljivosti 1 nisu dozvoljene nisu dozvoljene l ≤ min (0. porozl ≤ min (0.

3 Nepravilnosti na površini sučeono zavarenih spojeva Nalepljivanje (401). 2013. A. grananja (zvezdasto). Izduženi gasni mehurovi u nizu i izduženi gasni mehurovi (2016 i 2015). omogućava bolju mogućnost otkrivanja prslina nego primena radiografske tehnike A. ukoliko nije pogodno orijentisano prema snopu X-zraka. Nalepljivanje na stranicama žleba se verovatno neće moći otkriti (ako nije povezano sa drugom nepravilnošću. Uključci bakra (3042). Mogućnosti otkrivanja prslina radiografskim ispitivanjem zavise od veličine prsline. lako se otkrivaju korišćenjem radiografskih tehnika A ili B.SRPS EN 12517:2007 © ISS Prilog A (informativan) Preporuka za ograničenja pri radiografskom ispitivanju NAPOMENA Brojevi u zagradama u skladu su sa onima koji se koriste u standardu EN 26520 (ISO 6520). 2014 i 2017). širine otvora. Mogućnost otkrivanja svih prslina je ograničena. Primena radiografske tehnike B. prema standardu EN 1435. Prsline (100). Uključci u čvrstom stanju i metalni uključci (300).2 Prsline u sučeono zavarenim spojevima Prsline u krateru (104). kao što je prikazano u tabeli 1 u tom standardu. Nedostatak provara (neprovarenost) (402). A. Prethodno nabrojane nepravilnosti date u tabeli 2. A. Otkrivanje nalepljivanja i nedostatka provara zavisi od karakteristika nepravilnosti i parametara radiografske tehnike. pravca snopa X-zraka i parametara radiografske tehnike. 10 . ili neke bolje. kao što je troska). kako je specificirano u EN 1435.1 Zapreminske nepravilnosti sučeono zavarenih spojeva Gasna poroznost i uključci gasa (2011.

Usklađenost sa navedenim tačkama ovog standarda obezbeđuje jedan od načina usaglašavanja sa bitnim specifičnim zahtevima direktive o kojoj je reč. maja 1997. Za zadovoljavanje zahteva direktiva 97/23/EC i 87/404/EEC podesne su tačke ovog standarda navedene u tabelama ZA.1 i ZA. Tabela ZA. UPOZORENJE Postoji mogućnost da se na proizvod(e) koji su obuhvaćeni predmetom i područjem primene ovog standarda mogu primeniti i drugi zahtevi i druge direktive EU. godine o usaglašavanju zakona država članica koji se odnose na opremu pod pritiskom.© ISS SRPS EN 12517:2007 Prilog ZA (informativan) Tačke ovog evropskog standarda koje se odnose na bitne zahteve ili druge odredbe direktiva EU Ovaj evropski standard pripremio je CEN na osnovu mandata koji je dobio od Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu i on podržava bitne zahteve Direktive 97/23/EC Evropskog parlamenta i Saveta Evrope od 29.1.2 — Podudarnost ovog evropskog standarda i Direktive 87/404/EEC Tačke i podtačke ovog evropskog standarda Sve Bitni zahtevi Direktive 87/404/EEC Prilog I.2 Ograničava se na/napomene Zavareni spojevi na delovima opreme pod pritiskom 11 .1 — Podudarnost ovog evropskog standarda i Direktive 97/23/EC Tačke i podtačke ovog evropskog standarda Sve Bitni zahtevi Direktive 97/23/EC Prilog I. tačka 3.2.2 Ograničava se na/napomene Ispitivanja bez razaranja Tabela ZA. tačka 3. kao i sa njom povezanim propisima EFTA.

40 Klasifikaciona grupa C. butt welds. weld defects. non-destructive tests. ispitivanja bez razaranja. greške u zavarenom spoju. prihvatljivost Descriptors: welded joints. steels. acceptability Ukupno strana 13 . quality control. čelici.T3 Deskriptori: zavareni spojevi.160.A7.ICS 25. upravljanje kvalitetom. radiographic analysis. sučeoni spojevi. radiografske analize. C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful