KERTAS KERJA PROGRAM SELEPAS PMR

1.0 PENDAHULUAN Pelajar-pelajar Tingkatan 3 akan tamat menduduki Penilaian Menengah Rendah (PMR) lebih awal sebelum tamat persekolahan tahun 2010. Pelajar-pelajar ini perlu diberikan pelbagai pendedahan ilmu yang boleh dimanfaatkan bagi mengisi masa persekolahan selepas PMR nanti. Program yang disusun merupakan pendedahan baru, pengetahuan baru, kemahiran baru serta cetusan idea yang membantu melahirkan pelajar yang berwawasan yang mempunyai kreativiti yang tinggi. Keupayaan dan kecenderungan pelajar menyertai secara fizikal dan mental dalam program ini akan memberi manfaat yang maksimum kepada pelajar itu sendiri. 2.0 RASIONAL Melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan dalam semua aspek. 3.0 OBJEKTIF 3.1 Membantu pelajar memilih pekej Tingkatan Empat yang secocok dengan personaliti dan minat diri serta keperluan pasaran kerjaya. 3.2 Mewujudkan sikap kreatif dan inovatif dalam diri pelajar. 3.3 Menghasilkan pelajar yang berpengetahuan dan kemahiran. 3.4 Mengasah bakat terpendam pelajar. 3.5 Mewujudkan jalinan mesra anatara pelajar-pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum. 4.0 KUMPULAN SASARAN Semua pelajar Tingkatan 3 5.0 TEMPAT PELAKSANAAN Dewan Serikandi, kelas dan Padang SMK Puteri. 6.0 TARIKH PELAKSANAAN 13 OKTOBER hingga 16 NOVEMBER 2010

Pn Hjh Jamiah Bt Basar (PK 1) 3. Pn Hasmaliza Bt Hassan . Pn Norhashimah Bt Mohammed (PK HEM) 2. Penyelaras Tingkatan Setiausaha : Pn Lai Lee Juen : 2.0 PENUTUP Diharap program yang dirancang khas akan dapat memberikan input kepada semua pelajar Tingkatan 3 yang hadir serta dapat memperkembangkan potensi diri secara maksimum dalam semua aspek.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Peruntukan panitia masing-masing. …………………………. Pn Kohilavani a/p Sadasivam (Guru Bimbingan dan Kaunseling) : 2. Disahkan Oleh.0 AHLI JAWATANKUASA Pengerusi Naib Pengerusi : Pn Hjh Azizah Bt Mohd Nor (Pengetua) : 1. Seremban. Sekolah Menengah Kebangsaan Puteri. Disediakan Oleh. …………………………………………… (PN KOHILAVAANI A/P SADASIVAM) Guru Bimbingan dan Kaunseling. Pn Poziah Bt Abdul Jalil (PK KOKO) Penyelaras : 1.7. Pn Inah Bt Kuala Pengurusan Pelajar AJK Pelajar 9. : Guru Tingkatan dan Guru Subjek : PRS dan 10 AJK Pelajar Tingkatan 3 Penolong Setiausaha : 1. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful