You are on page 1of 2

Danh sách và liên hệ thành viên CLB

DANH SÁCH VÀ LIÊN HỆ THÀNH VIÊN CLB


STT HỌ TÊN SINH SỐ ĐT LL KHÁC GHI CHÚ
KHÓA 2001-2004
1 ĐẶNG ANH TUÂN 27111986 985319449 thienxuanminh CN 02-03
2 LÊ THỊ DUY TÍNH 21111986 974748688 lethiduytinh CN 03-04
3 LÊ THỊ DUY ĐÍNH 21111986 938373475
KHÓA 2002-2005
1 HUỲNH ANH NGUYÊN 20071987 nguyenstt CN 04-05
2 TRẦN THỊ MỸ TỐ 12021987 1689196700
3 VÕ THỊ NGỌC TRÂN 10011987 909303577 tranvo.hrm@gmail.com
4 VÕ THỊ NGỌC QUỲNH 91987 906563640 quadenxauxi_buon
KHÓA 2003-2006
1 NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN 9121988 1202625624 dongsongtinhyeultk
2 LÊ BÍCH TUYỀN 13011988 973433737 cucdai139
3 VÕ THỊ YẾN NGỌC 12091988 975120726 yenngocpy2005
4 CAO THỊ MINH THOA 21071988 932489147 dunghoitiec_py
5 ĐỖ LÊ DỰ 10071988 935107208
6 LƯƠNG VĂN TUẤN 935089399 vantuan.cop@gmail.com CN 05-06
7 NGUYỄN ĐỖ HOÀNG QUYÊN 23021988 975181207
8 PHẠM THỊ XUÂN LANH 1021988
9 TRƯƠNG NGUYỄN ĐÌNH HIỆU 16061988
10 NGUYỄN THỊ TÂM 21031988
11 NGUYỄN MINH TÚ 4121987
12 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO 26081988
13 NGUYỄN HỒNG THU 24041988
14 LÊ THỊ THÚY LAM 10051988 975656609 ngoisaobang_bc
15 LƯU HÙNG HIỆU 30061987
16 NGUYỄN CHÁNH TÍN 20011988
KHÓA 2004-2007
1 LÊ ĐỨC HOÀNG 1683994556 hoan_nt85 CN 06-07
2 NGUYỄN PHƯỚC DIỆU HẰNG 1664848812 nguyenphuocdieuhang@gmail.com
3 NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG fantuyetsuong1989
4 NGUYỄN THỊ KIM SƯƠNG
5 TRƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH 1989 905605124 thienhaxanh_quynh
KHÓA 2005-2008
1 HUỲNH THỊ HOÀNG QUYÊN 977711364
2 NGUYỄN MINH AN 973868017
3 HUỲNH TRẠNG NGUYÊN 27101990 909923876
KHÓA 2006-2009 (2 TV)
1 HÒAI HƯƠNG CN 08-09
2 LÊ HOÀI THƯƠNG 986953766 ken_mboy PCN 08-09
KHÓA 2007-2010 (3 TV)
1 LÊ PHƯƠNG THẢO 1693647076 CN 09-10
2 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 1693647076 hoahongitaliav PCN
3 LƯU THỊ MỸ PHƯƠNG 1672466061 beden_dethuong_deyeu
Danh sách và liên hệ thành viên CLB

KHÓA 2008-2011 (6 TV)


1 LÊ THỊ HƯỚNG 15031993 lehuong_150393
2 LÊ NGUYỄN TRÀ MY 25091993 1699699023 thienthannhinhanh_vip89
3 NGUYỄN TỐ QUYÊN 18061993 976026752 boconganh_18693
4 TRẦN THỊ TƯỜNG VI 1693642429
5 BÙI NGỌC TRÂM 20041993
6 LÊ THÚY HƯỜNG 1676543165
KHÓA 2009-2012 (8 TV)
1 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 1071994 1682190023 CN 10-11
2 PHAN THỊ MINH THÙY 24041994 1688407547
3 LÊ HẢI MY 9041994 1697024353 PCN 10-11
4 TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG
5 NGUYỄN THỊ MỸ TRANG 1699711217 PCN 10-11
6 NGUYỄN HỒNG PHÁT 21101994 1227508083
7 NGUYỄN THỊ MINH TÂN
8 LÊ THỊ ĐIỆP 19061994 903804582
CÁC THẦY CÔ
1 Thầy LÊ DUY NHẤT
2 Thầy NGUYỄN QUỐC DÂN 935059013 quocdan2002@gmail.com
3 Cô TẠ THỊ HOÀNG HIỆP 906506446 hoanghiep163@yahoo.com
4 Cô TRẦN THỊ LỆ NHƯ
5 Thầy LÊ VĂN TUYẾN 979726426