UNIVERSITI MALAYA

JXEA1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU

KARYA KLASIK: SULALATUS SALATIN (HIKAYAT HANG TUAH)

NAMA HAMZAH FAKULTI MELAYU

: NORDAYANA BINTI

NO MATRIK : JEA080088 : AKADEMI PENGAJIAN

PENGENALAN
Falsafah atau philosophia iaitu, cinta akan hikmah digambarkan sebagai sutu teori tentang kehidupan difahami. yang kompleks atau perbincangan keilmuanyang sukar dicerakinkan dan Pada hakikatnya persoalan kehidupan manusia mencakupi segenap lapisan

masyarakat tidak pernah terlepas daripada perbahasan falsafah secara disedari atau tidak, terutama falsafah yang terserlah dan praktikal. Falsafah amat penting dalam membentuk kesedaran manusia melalui proses mendidik, memahami, menilai, dan membuat pertimbangan tentang kehidupan. Falsafah adalah hasil dari daya usaha akal manusia yang rasional, kritis dan intergral untuk memahami dan menganalisis beberapa objek utama iaitu, hakikat alam, hakikat manusia dan hakikat ketuhanan. Karya klasik yang dipilih untuk tugasan subjek JXEA1104 Falsafah dan Logika Melayu ialah cerita tentang tentang Hang Tuah dalam Sulalatus Salatin Sejarah Melayu bermula pada bab 5 halaman 103. Kisah Hang Tuah bermula apabila utusan Melaka

memberitahu Raja di Goa bahawa Raja Melaka suka akan budak lelaki yang baik rupa dan sikapnya serta berani. Raja di Goa telah menemukan anak Raja Bajung dan memberikanya kepada Raja Melaka. Budak tersebut bernama Daeng Mampawah,berusia 12 tahun dan pernah mengalahkan orang yang mengamuk. Raja Melaka telah menamakan budak itu Hang Tuah, Hang Tuahmerupakan seorang pahlawan yang berani dan setia. Hang Tuah pernah dititahkan hukum bunuh oleh Sultan Mansur Syah atas tuduhan bermukah dengan dayang. Walaubagaimanapun, beliau terselamat daripada hukuman itu hasil pertolomgan Seri Nara Diraja yang menyembunyikan dan memenjarakan beliau di sebuah dusun. Hang Tuah juga telah menurut perintah Sultan supaya beliau membunuh Hang Jebat yang mengamuk, walaupun Hang Jebat merupakan sahabat Karibnya. Berdasarkan pengenalan tentang kisah Hang Tuah, bakal dilanjutkan pula kupasan falsafah yang terdapat dalam karya ini.

PETIKAN 1 (Hang Tuah Dihukum Bunuh)

Hatta maka sekali persetua, kuda kenaikan Sultan Mansur Syah jatuh ke pelindungan tahi, seorang pun tiada hendak menambatkan tali kepada kuda itu. Setelah dilihat oleh Laksmana Hang Tuah orang yang beratus-ratus iti tiada mau turun mengambil kuda itu, maka Hang Tuah pun segera terjun ke dalam perlindungan itu, ditambatkannya tali pada kuda itu. Maka diudar oranglah ke atas. Setelah kuda itu naik, maka Hang Tuah pun naik ; tubuh dan muka Hang Tuah penuhlah dengan tahi sampai ke kepalanya, lalu ia pergi mandi berlangir, berbedak. Setelah Sultan Mansur Syah melihat kuda baginda sudah naik itu, maka terlalulah sukacita bagida; beberapa puji baginda akan Hang Tuah, serta dianugerahi persalinan dengan sepertinya. Syahadan berapa lamanya maka datanglah hujjatu’l balighatakan Hang Tuah; maka ada seorang dayang- dayang raja, orang yang keluar masuk, bukan orang yang tetap didalam, bermukah dengan Hang Tuah. Maka diketahui oleh Sultan Mansur Syah; baginda pun terlalu murka. Hang Tuah disuruh baginda bunuh kepada Seri Nara Diraja. Maka oleh Seri Nara Diraja dibawanya pulang pulang kerumahnya; fikir dalam hatinya, “Adapun Hang Tuah ini, bukan barang-barang orang; tiadalah dua orang, orang yang didalam negeri Melaka ini sebagainya pada zaman ini. Jikalau ia ini mati, di mana duli Yang Dipertua beroleh hamba seperti Hang Tuahini? Lagipun belum sampai dosanya patut dibunuh.” Setelah ia fikir demikian, maka kata Seri Nara Diraja pada Hang Tuah, “Mana perintah Orang Kaya sahaya turut.” Maka sahut Hang Tuah, “Hanya jikalau Sahaya hendak Orang Kaya taruh, pasunglah sahaya supaya jangan berjalan.” Maka oleh Seri Nara Diraja disuruhnya bawa Hang Tuah kepada suatu dusunnya di hulu, di sana dipasungnya. Maka dipersembahkannya, “Akan Hang Tuah telah matilah sudah, tuanku.” Maka Sultan Mansur Syah pun diamlah. Akan Hang Tuah, sebilang hari disuruh Seri Nara Diraja hantari makanan yang berjenis-jenis. Sungguhpun sekian halnya, ia didalam dukacita juga, malah beransur kurus.

PETIIKAN 2 Maka sembah Seri Nara Diraja, “Ampun tuanku beribu ribu ampun atas batu kepala patik. Tatkala titah Dipertuan menyuruh membunuh Hang Tuah itu, maka fikir patik belum patut Hang Tuah itu dibunuh sebab dosanya itu. Hang Tuah bukan barang-barang hamba ke bawah duli Yang Dipertuan; kalau-kalau ada perkenannya kepada kemudian hari. Sebab itulah maka ia patik taruh pada dusun anak patik, patik pasung; melainkan ampun ke bawah duli Yang Dipertua juga akan patik.” Maka Sultan Mansur Syah pun terlalu sukacita mendengar sembah Seri Nara Diraja itu. Maka titah baginda, “syabas! Bahawa Seri Nara Dirajalah sempurna hamba.” Maka dianugerahi baginda persalin dengan sepertinya. Maka titah baginda pada Seri Nara Diraja, :segeralah si Tuah suruh bawa kemari. Maka Seri Nara Diraja pun menyuruhkan orang mengambil Hang Tuah; maka Hang Tuah Datanglah dibawa orang kehadapan Sultan Mansur Syah. Pucat, kurus, berjalan teranggar-anggar. Miskinan Hang Tuah belas segala yang memandang kerana lama dalam pasungan. Setelah Sultan Mansur Syah melihat Hang Tuah datang, maka dianugerahi baginda ayapan. Setelah sudah Hang Tuah makan, maka oleh Sultan Mansur Syah diambil keris daripada pinggang baginda, dianugerahi pada Hang Tuah; maka titah baginda, “Basuhlah arang di muka aku.” Maka sembah Hang Tuah, “Insya-Allah Taala, baiklah tuanku.” Maka Hang Tuah pun menjunjung duli, lalu pergi mendapatkan Hang Jebat.

KUPASAN FALSAFAH
Melalui petikan diatas, dapatlah dikupaskan persoalan falsafah yang terdapat pada kisah Hang Tuah iaitu, falsafah kesetiaan. Kesetiaan merupakan satu sifat keteguhan hati dan

patuh terhadapindividu. Ketaatan merupakan salah satu sikap yang dapat mengambarkan perasaan hormat seseorang. Setiap individu perlu mempunyai sikap ketaatan, samaada

kepada orang yang lebih tua ataupun taat kepada raja dan negara. Sifat ketaatan dapat dikesan apabila seseorang itu sanggup melakukan sesuatu perkara demi seseorang atau sesuatu perkara tanpa mengharapkan pembalasan atau penghargaan. Falsafah ketaatan dalam kisah Hang Tuah dapat dilihat pada peristiwa Hang Tuah menyelamatkankuda Sultan Mansur Syah yang terjatuh kedalam lubang takungan najis. Demi kesetiaannya kepada Raja, Hang Tuah telah mengesampingkan rasa jijik dan berjaya mengeluarkan kuda tersebut, walaupun tubuhnya turut terkena najis. Dalam peristiwa ini hanya Hang Tuah sahaja yang sanggup menurut kehendak raja, sedangkan hamba rakyat yang lain mengelak untuk melakukannya. Hang Tuah memuliakan kedudukan raja. Dalam pemerintahan, kesetiaan rakyat kepada pemimpin adalah penting bagi memastikan kelancaran dalam pentadbiran, kerana tanpa kesetiaan satu pihak kepada pihak yang lain akan menyebabkan perselisihan dan penentangan. Contohnya dalam masyarakat Melayu Tradisional rakyat perlu taat kepada pemerintah, kerana dikatakan rakyat atau hamba Melayu yang yang tidak menuruti perintah raja atau melakukan penentangan serta pengkhianatan akan bakal berdepan dengan musibah dan tulah. Konsep tulah digunakan untuk memastikan kesetiaan rakyat kepada pemerintah.Oleh itu jelas diperlihatkan kesetiaan juga merupakan lambang keutuhan dan kestabilan sesebuah institiusi pemerintahan mahupun keluarga. sanggup melakukan apa sahaja demi

Berdasarkan petikan dapat juga dapat dilihat sifat kesetiaan Hang Tuah yang tidak berbelah bagi terhadap raja. Dalam hal ini, sifat setia ini terserlah semasa beliau dijatuhi hukuman bunuh oleh Sultan Mansur Syah atas tuduhan yang belum terbukti kebenarannya. Beliau langsung tidak menentang hukuman tersebut sebaliknya menerimanya dengan penuh

taat. Walaubagaimanapun, beliau telah diselamatkan oleh Seri Nara Diraja. Apabila Hang Jebat menimbulkan keadaan huru –hara di Melaka,Hang Tuah telah dipanggil semula oleh Sultan Mansur Syah. Hang Tuah tidak menggunakan kesempatan itu untuk membalas

dendam terhadap penganiayaan baginda, sebaliknya berbekalkansikap taat setianya, beliau bersedia untuk membunuh Hang Jebat yang merupakan sahabat karibnya. Ketaatan yang tinggi diperlihatkan dalam peristiwa ini iaitu, sehingga sanggup mengadaikan nyawa sendiri demi mentaati pemerintah. Ketaatan juga dicirikan dengan sifat hormat menghormati dan kepatuhan. Ketaatan membabitkan hubungan dua pihak, begitu jugadengan hormat menghormati. Hal ini kerana ketaatan merupakan salah satu sikap yang menggambarkan perasaan hormat seseorang. Seseorang itu bukan sahaja dikehendaki patuh atau taat kepada individu lain, tetapi juga patuh kepada undang-undang, malah perlu menghormati hak, kepercayaan dan adat orang lain. Seseorang yang setia kepada Negara contohnya sanggup mempertahankan Negara daripada ancaman musuh. Dengan adanya sikap ketaatan sesorang itu pasti turut menanam perasaan cinta kepada keamanan dan kesejahteraan dalam seluruh kehidupannya. Kesimpulannya, Kesetiaan merupakan satu sifat yang perlu adadalam diri setiap individu, kerana ianya merupakan pelengkap kehidupan, hal ini kerana dalam kehidupan manusia tidak terlepas daripada perbahasan falsafah secara disedari atau tidak. Dengan falsafah kesetiaan maka dapat membentuk manusia yang berperinsip seterusnya dapat memupuk keamanan dalam sesebuah masyarakat dan mengelakkan daripada timbulnya kekacauan.

BIBLIOGRAFI
A.Samad Ahmad. 2003. Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Selangor Darul Ehsan; Dawama Sdn. Bhd. Awang Sariyan. 2007. Falsafah Dan Logika Melayu. Selangor; Synergymate Sdn. Bhd. Hashim Musa. 2001. Falsafah, Logik, Teori Nilai Dan Etika Melayu Suatu Pengenalan.

Akademi Pengajian Melayu; Universiti Malaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful