FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU JXEA 1104

TAJUK : KUPASAN FALSAFAH DALAM PETIKAN HIKAYAT HANG TUAH

PENSYARAH NAMA NO. MATRIK

:PROF. DR. AMRAN MUHAMAD : NUR AZUAN BIN SHAMSUDDIN : JEA 080095

SEMESTER 1, SESI 2008/2009 AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR

Falsafah boleh ditaksirkan sebagai satu penyelidikan atau pengajian dan ilmu berasaskan renungan dan pentaakulan untuk merumuskan sifat, hakikat dan kandungan alam wujud atau alam semesta dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan, berdasarkan penelitian dan pengkajian terhadap data fakta yang diambil daripada semua aspek alam wujud semesta. Ilmu falsafah seperti juga ilmu-ilmu yang lain, dianggap sebagai sebagai satu penyelidikan dan pengkajian yang mempunyai kaedah matlamat asas dan bahan kajian yang tersendiri.

Setelah mengambil pelbagai aspek, saya ingin mengupas tentang hikayat hang Tuah. Terdapat banyak tajuk yang terkandung dalam hikayat Hang Tuah, saya ingin mengambil tajuk pertama iaitu “LIMA SAHABAT”. Tajuk ini menceritakan tentang kehidupan awal atau zaman kanak-kanak sehingga remaja Hang Tuah dan sahabatsahabatnya. Ia berkisarkan tentang zaman kanak-kanak Hang Tuah yang tekun menuntut ilmu pengetahuan. Hang Tuah mempelajari pelbagai jenis ilmu, antaranya adalah AlQuran, nahu, bahasa Keling, bahasa Jawa, bahasa Siam, dan pelbagai jenis ilmu persilatan. Tajuk ini juga menceritakan tentang Hang Tuah mengajak sahabat-sahabatnya belayar mencari makanan disamping mencari pengalaman hidup. Dalam pelayaran tersebut, Hang Tuah dan rakan-rakannya telah terserempak dengan tiga buah perahu yang dianggap sebagai musuh yang sedang menghampiri perahu mereka. Hang Tuah dan rakan-rakannya berhenti di sebuah pulau, maka berlakulah pertempuran antara mereka berlima dengan musuh-musuh itu.

Dalam pertempuran itu, Hang Tuah dan rakan-rakannya telah berjaya menawan sepuluh orang musuh-musuh. Kemudian, musuh-musuh itu diserahkan kepada Penghulu Singapura yang kebetulan terserempak dengan mereka berlima, selepas itu penghulu Singapura menyerahkan pula musuh-musuh itu kepada Bendahara Paduka Raja untuk diberikan hukuman. Sesudah itu, Penghulu Singapura menziarahi rumah Hang Tuah dan rakan-rakannya kerana dia telah menganggap mereka berlima seperti saudaranya. Tujuan beliau pergi adalah untuk merapatkan lagi persaudaraan mereka.

Petikan dari Hikayat Hang Tuah

Bermula Hang Tuah pun besarlah;tahulah ia akan hal ibu bapanya itu. (Maka Hang Mahmud pun diserahkankan anaknya mengaji kepa seorang lebai. Telah berapa lamanya Hang Tuah mengaji Quran, maka pengajian itu pun tamatlah. Maka Hang Tuah mengaji nahu pula. Setelah tamat pengajiannya, maka ia berkata kepada bapanya, “Ayo bapaku, pada bicara hamba, hendak mengaji pada lebai Keling pula, supaya hamba tahu pula bahasanya,” Maka kata Hang Madmud, “Benarlah seperti bicara anakku itu.” Maka Hang Tuah pun mengajilah pula pada seorang lebai Keling. Hatta, beberapa lamanya, maka tamatlah dengan bahasa Keling itu, habislah diketahuinya. Maka Hang Tuah pun berkata kepada bapanya hendak mengaji pada lebai Siam pula supaya diketahui akan bahasanya. Setelah sudah diketahuinya akan bahasa Siam itu maka Hang Tuah pun mengaji pula pada seorang lebai Cina. Dengan tiada berapa lamanya maka ia pun tamatlah mengaji bahasa Cina itu; maka habislah diketahuinya bahasa Cina itu.maka Hang Tuah pun mengaji pula pada Lebai Jawa hendak diketahuinya akan bahasa Jawa itu. Kalkian, setelah habislah rata diketahui diketahuinya dua belas bahasa itu, maka Hang Tuah pun pulanglah ke rumahnya bersama-sama ibu bapany mencari makan sehari-hari.

Maka kata Hang Tuah, “Hai saudaraku keempat, kita ini lima bersaudara dapatlah melayarkan sebuah perahu lading supaya kita pergi merantau barang ke mana mencari makanan.” Maka kata Hang Jebat dan Hang Kasturi, “Mangapa tiada dapat kita berlima bersaudara ini melayarkan sebuah perahu?”maka sahut Hang Tuah, “Baiklah jika

demikian. Perahu bapak hamba ada, sebuah lading lengkap dengan layarny; kita turun dengan beras juga, sepuluh gantang pada seorang.” Maka sahut Hang Jebat dan Hang Kasturi, “Marilah kita pulang kita berlengkap.”

Kupasan Falsafah dari Petikan Hikayat Hang Tuah

Berdasarkan dari petikan yang diambil dari Hikayat Hang Tuah, dapat dilihat bahawa pengarang mengetengahkan falsafah ilmu pengetahuan. Menurut Profesor Hashim bin Haji Musa, ilmu ialah sisfat mengetahui/mengerti yang dimiliki oeh manusia dan Tuhan sebagai Yang Maha Berilmu. Ilmu boleh membawa kepada kepandaian, kebijaksanaan. Manakala menurut Kamus Dewan, edisi keempat, ilmu ialah pengetahuan dalam perkara dunia dan akhirat, serta zahir dan batin. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu kepada manusia. Ilmu pengetahuan mampu membuatkan manusia membezakan sesuatu perkara itu baik atau sebaliknya. Sebagai manusia wajib bagi kita untuk menuntu ilmu sama ada ilmu yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat. Ilmu akan dapat mengubah nasib atau kehidupan seseorang itu ke arah yang lebih baik kerana

dengan adanya ilmu seseorang itu akan bijak mengambil peluang yang ada serta pandai mencari rezeki.

Seseorang yang mempunyai bamyak ilmu akan dipandang mulia dan dihormati oleh masyarakat di sekelilingnya. Ilmu juga akan menjadikan seseorang itu berjaya mencapai cita-cita atau hajat yang diingini sama ada di dunia atau akhirat. Ilmu pengetahuan amat berguna atau penting dalam kita menempuh kehidupan yang penuh dugaan dan cabaran. Petikan Hikayat Hang Tuah menunjukkkan watak Hhang Tuah yang banyak mempelajari ilmu sehingga berjaya menjadi pembesar yang disegani. Kebijaksanaan Hang Tuah menjadi sebutan banyak pihak bukan sahaja di dalam negeri malah membuatkan pihak luar kagum akan kelebihannya itu. Antara ilmu yang dipelajari oleh Hang Tuah ialah al-Quran, nahu, bahasa Keling, bahasa Jawa, bahasa Siam, bahasa Cina, dan pelbagai ilmu persilatan. Hal ini menunjukkkan kepentingan ilmu itu sangat perlu untuk dituntut oleh manusia bersesuaian dengan sabda Rasulullah S.A.W. “Tuntutlah ilmu sehingga ke negeri China”

Sabda Rasulullah S.A.W itu merupakan suatu huraian tentang kepentingan menuntut ilmu yang tidak mempunyai batasan atau sempadan. Menuntut ilmu tidak mencukupi dengan hanya seorang guru, bahkan perlu dituntut sepanjang hayat. Ilmu itu jika dipelajari semakin bertambah dan tidak pernah berkesudahan.

Petikan juga memaparkan falsafah persahabatan selain daripada falsafah ilmu. Persahabatan boleh diistilahkan sebagai satu perhubungan yang akrab antara seseorang dengan orang lain sama ada ianya mempunyai hubungan persaudaraan ataupun tidak. Persahabatan juga merangkumi semua orang termasuk ahli keluarga sendiri seperti ayah, ibu, adik-beradik, atau saudara-mara. Persahabatan amat penting dalam kehidupan kita. Hubungan persahabatan yang erat akan membuatkan seseorang itu tidak akan terasas kesunyian dan keseorangan daklam mengharungi hidup yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Tali persahabatan yang erat juga dapat mewujudkan perhubungan yang boleh melahirkan rasa kasih sayang yang berpanjangan. Hubungan persahabatan bukan sahaja sekadar ikatan yang dizahirkan dari pandangan mata, malah ikatan ini turut disulami dengan perasaan yang mendalam antara satu sama lain.

Agama Islam menggalakkan umatnya mengukuhkan ikatan persahabatan dengan menjalinkan perhubungan sesama insan. Hubungan persahabatan yang erat akan dapat mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan masyarakat. Persahabatan dianggap sebagai satu rahmat yang dianugerahkan oleh ALLAH S.W.T kepada manusia. Orangorang melayu dahulu juga menganggap hubungan persahabatan lebih dari segala-galanya sama ada pemerintah, diri sendiri, keluarga dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam Hikayat Hang Tuah memaparkan tentang watak Hang Jebat yang sanggup menderhaka kepada sultan kerana ingin menuntut bela atas kematian Hang Tuah. Hang Jebat telah menganggap Hang Tuah lebih dari sahabat dan sanggup melakukan apa sahaja demi

Hang Tuah. Hal ini jelas menunjukkan batapa kuatnya hubungan persahabatan dalam diri Hang Jebat sehingga sangup menderhaka kepada raja.

Secara tuntasnya, persahabatan jika dilihat dari sudut falsafah terdapat unsur positif dan negatif. Unsur positif dapat dilihat melalui watak Hang Tuah dan sahabatsahabatnya yang menganggap hubungan persahabatan antara mereka berlima adalah satu hubungan persaudaraan yang begitu erat. Manakala unsure negatifnya dapat dilihat melalui watak Hang Jebat. Walaupun watak Hang Jebat termasuk dalam unsur positif, terdapat juga unsure negatifnya. Hal ini dapat dihat apabila Hang Jebat yang telah menderhaka kepada Sultan kerana ingin menuntut bela atas kematian Hang Tuah. Perbuatan Hang Jebat jelas menunjukkan nilai negatif kerana dalam masyarakat Melayu pantang melayu derhaka kepada Sultan.

Manakala dari konteks ilmu pula, ilmu adalah penting kepada seseorang itu kerana dengan ilmu seseorang itu akan dapat mengubah hidup kearah yang lebih sempurna. Dengan mempelajari pelbagai jenis ilmu akan menjadikan seseorang itu mampu untuk mengecapi kehidupan yang baik. Ilmu juga akan membuatkan kita terus berusaha untuk mencipta sesuatu yang baru.

BIBLIOGRAFI
A . BAKAR. 1979. (PERISTIWA-PERISTIWA DARI HIKAYAT HANG TUAH) KUALA LUMPUR. DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA. • HASHIM BIN HAJI MUSA. 2001. (FALSAFAH, LOGIK, TEORI NILAI DAN ETIKA MELAYU SUATU PENGENALAN ) AKADEMI PENGAJIAN MELAYU, UNIVERSITI MALAYA. • SHEIKH OTHMAN BIN SHEIKH SALIM. 2005. (KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT) KUALA LUMPUR. DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful