FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU

JXEA 1104 SEMESTER 1 SESI 2008/2009

SITI ROSFIZA BINTI IBRAHIM JEA 080136 TAJUK : KARYA MELAYU KLASIK

HIKAYAT CAYA LANGKARA
Maka Muqaddam dan Muqddim pun tertidur ia di bawah pohon kayu beringin terlalu besar. Maka dilihat oleh Caya Langkara Muqaddam dan Muqaddim tidur seperti orang mati maka Caya Langkara pun naik ke atas pohon beringin itu. Maka dipatahkanya pucuk beringin dengan takdir Allah subhanahu wa taala maka terbit air daripada pucuk beringin itu memancar-mancar seperti pancuran keluar air dari dalam pucuk beringin itu. Maka Caya Langkara pun membangunkan saudaranya , maka ujarnya, “Hai kakandaku bangunlah minum air.” Maka Muqaddam dan Muqaddim terkejut daripada tidurnya serta dilihatnya ada air, maka Muqaddam dan Maqaddim hairan melihat hikmat Caya Langkara seraya diambilnya diminum. (Dipetik daripada Hikayat Caya Langkara,muka surat 12. Penyelenggara Wahyunah Haji Abd. Gani:Transliterasi teks oleh Ghazali Abdul Kadir.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 2005) Hikayat merupakan salah satu kumpulan sastera sejarah.Dalam karya-karya yang seperti ini terdapat unsur mitos,lagenda dan ada juga bahan sejarah seperti nama-nama raja yang memerintah di sesebuah negeri dan jurai keturunannya. SINOPSIS HIKAYAT CAYA LANGKARA Hikayat Caya Langkara mengisahkan seorang anak raja (Caya Langkara)yang telah dibuang ke dalam hutan bersama ibunya.Kejadian ini berlaku kerana perasaan hasad dengki oleh saudara tiri Caya Langkara iaitu Muqaddam dan Muqaddim yang telah memfitnah bahawa Caya Langkara akan membawa malapetaka kepada negeri mereka sekiranya Caya Langkara tidak dibunuh atau dibuang ke tempat yang jauh dari negeri mereka.Caya Langkara mempunyai kuasa yang luar biasa yang tidak terdapat oleh anak raja lain.Caya Langkara membesar dalam hutan bersama ibunya. Tidak lama kemudian Raja Ajam iaitu ayah kepada Caya Langkara telah jatuh sakit, tetapi hanya ubat kembang kuma-kuma putih yang dapat menyembuhkan penyakit raja.Muqaddam dan Muqaddim terpaksa pergi mencari ubat tersebut di puncak gunung negeri mesir kerana ubat tersebut hanya terdapat di sana. Dalam pencarian ubat tersebut Muqaddam dan Muqaddim telah berjumpa dengan Caya Langkara. Caya Langkara pun bersama-sama dengan saudara tirinya mencari ubat tersebut. Dalam tempoh pencarian ubat tersebut Caya Langkara terpaksa menempuhi pelbagai dugaan semata-mata untuk mendapatkan ubat tersebut. Tidak lama kemudian Caya Langkara telah bertemu dengan anak raja negeri Madinah iaitu Tuan Puteri Ra’na Kaseen dan mereka berempat bersama-sama mencari ubat tersebut. Dalam pencarian ubat tersebut Caya Langkara terpaksa berlawan dengan orang kafir untuk mendapatkan ubat tersebut dan Caya Langkara dapat mengalahkan orang kafir tersebut dengan menggunakan ilmunya serta mengislamkan mereka. Selepas mendapat ubat tersebut Caya Langkara telah berkahwin dengan Tuan Puteri Ra’na Kaseen. Caya Langkara juga merupakan tempat rujukan semua Raja.

2

Falsafah yang ingin saya keluarkan daripada petikan hikayat Caya Langkara yang telah saya temui seperti petikan di atas ialah falsafah keagamaan. Hikayat Caya

Langkara merupakan sebuah hikayat untuk menunjukkan bahawa agama Islam telah mula berkembang pada masa tersebut. Hal ini kerana falsafah keagamaan dapat dilihat pada nama serta perkataan yang digunakan dalam hikayat tersebut. Semuanya berunsurkan Islam. Sebagai contoh ayat dalam petikan tersebut telah menggunakan perkataan “Allah subhanahu wa taala”. Dalam ayat tersebut penulis ingin memberitahu kepada pembaca secara tersirat bahawa semua benda yang berlaku di sekeliling kita semuanya berlaku mengikut kehendak Allah s.w.t. Hal ini kerana hanya Allah s.w.t yang mempunyai kuasa mutlak untuk memberi sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang tidak baik kepada seseorang. Perkara ini bergantung kepada niat seseorang tersebut. Contohnya, dalam ayat 59 Surah Al-a’Raaf membawa maksud sesungguhnya telah kami utus nabi kepada

kaumnya,lalu ia berkata: Hai kaumku sembahlah Allah,tidak ada bagimu tuhan selain daripadanya. sesunggunhnya aku takut,jika kamu (ditimpa) azab pada hari yang besar.

Selain itu, penulis cuba mengetengahkan sikap bertanggungjawab antara manusia dengan manusia. Sikap ini penting bagi menghindari daripada berlakunya sikap pentingkan diri sendiri. Dalam agama Islam manusia dilarang mementingkan diri sendiri.Hal ini, kerana semua manusia merupakan ciptaan Allah s.w.t yang dicipta daripada tanah. Oleh hal yang demikian, teori Darwin yang menyatakan bahawa asal usul manusia berasal daripada monyet adalah tidak tepat kerana dalam Surah Al-Mukminun ayat 12-15 yang menyatakan bermaksud “Dan sesungguhnya kami telah mencipta

manusia dari suatu saripati(berasal) dari tanah. Kemudiannya kami jadikan saripati itu air

3

mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh(rahim) kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah,itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang, lalu tulang itu kami bungkus dengan daging,kemudian dia kami ciptakan makhluk yang lain(manusia yang sempurna) maka maha suci Allah yang sebaik-baiknya. Berbeza pula dengan hujah Plato. Plato menyatakan bahawa “setiap manusia ialah seorang daripada kumpulan manusia”, dan setiap binatang daripada kumpulan binatang.

Di samping itu, dalam agama Islam telah menegaskan bahawa hubungan adik beradik tidak putus walau sebesar mana pun pergaduhan mereka. Seperti kata pepatah melayu, “carik-carik bulu ayam lama-lama bercantum juga”. Penulis cuba

mengambarkan hubungan Caya Langkara dengan saudara tirinya yang tidak pernah putus walaupun bukan adik-beradik kandung. Perkara ini dapat kita lihat pada petikan di atas yang menunjukkan Caya Langkara seorang yang tidak menyimpan dendam terhadap saudara tirinya.Walaupun pelbagai perbuatan jahat telah dilakukan oleh saudara tirinya,namun Caya Langkara tetap menolong saudaranya dengan mencari air untuk diberi kepada saudara tirinya yang keletihan kerana kehausan. Hubungan adik – beradik tiri juga digambarkan dalam Surah Ar- Rahman ayat 19, membawa maksud “ Ia biarkan air dua laut (yang masin dan yang tawar) mengalir, sedang keduanya pula bertemu. Ini menunjukkan bahawa walaupun berpisah lama namun tetap akan berjumpa akhirnya.

Dalam hikayat Caya Langkara penulis ingin memberitahu bahawa kuasa luar biasa yang dimiliki oleh Caya Langkara merupakan peringatannya kepada peristiwa sejarah Islam. Peristiwa yang ingin penulis berkongsi dengan pembaca ialah kejadian

4

Nabi Ismail dengan ibunya Siti Hajar yang dalam kehausan dan kepanasan di gurun pasir. Dengan kuasa Allah s.w.t terjahan kaki Nabi Ismail telah menghasilkan air,telaga zamzam yang terkenal sehingga sekarang. Di sebalik hikayat tersebut pula penulis telah menggunakan nama Caya Langkara yang mempunyai kuasa luar biasa yang dapat mengalirkan air melalui pucuk beringin. Dengan kuasa Allah dapatlah saudara tirinya iaitu Muqaddam dan Muqaddim minum air tersebut supaya dapat menghilangkan rasa kehausan. Dalam cerita ini penulis cuba menunjukkan bahawa agama Islam telah mula berkembang di kalangan raja serta rakyat jelata. Pada zaman falsafah purba yang mengalami ketidaktentuan teologi dan kosmologi merupakan salah satu sejarah falsafah barat yang diperkenalkan oleh Betrand Russell (1933) mengikutnya mazhab falsafah di Itali Selatan yang lebih bersifat keagamaan , dengan Pythagoras sebagai pemukanya.

Seterusnya, dalam cerita hikayat tersebut penulis juga menekankan bahawa semua manusia haruslah hidup dalam keadaan yang aman tanpa sebarang permusuhan dan persengketaan kerana amalan tersebut dilarang dalam agama Islam. Hal ini,kerana tidak akan membawa kebaikan kepada mana-mana pihak. Dalam al-Quran surah Ali’Imran

ayat 102 telah menyebut bahawa berpeganglah kamu sekalian kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu berpecah-belah dan ingatlah akan nikmat Allah (yang diberikannya) kepada kamu ,ketika kamu telah bermusuhan. Ini boleh dikatakan hubungan Caya

Langkara dengan saudaranya, Muqaddam dan Muqaddim yang telah menfitnah Caya Langkara kerana perasaan hasad dengki yang mempengaruhi diri mereka. Falsafah keagamaan merupakan satu ilmu mistik yang berkaitan dengan ilmu tentang objek yang abstrak dan atau transendental yang berdasarkan paradigma pemikiran yang mistikal dan

5

supralogikal ,melalui kaedah latihan yang bersifat jasmani dan rohani dan juga melalui ilham,kasyaf, dan wahyu,dengan nilai berasaskan pengukuran rasa kalbu atau hati.

Kesimpulannya, hikayat Caya Langkara merupakan salah satu karya melayu klasik untuk saya kaji sebagai tugasan saya pada kali ini. Oleh itu,setelah dikaji saya telah dapat mengeluarkan satu falsafah daripada hikayat tersebut. Falsafah yang saya dapat keluarkan ialah falsafah keagamaan. Hikayat Caya Langkara merupakan satu cerita untuk memberitahu kepada pembaca bahawa pada masa tersebut agama Islam telah mula tersebar secara sedikit demi sedikit namun bukan semuanya mengamalkan ajaran islam.Menurut Prof. M.Saeed Sheikh, falsafah Islam mesti ditakrifkan sebagai upaya menerjemaahkan dan membina semula pelbagai wawasan metefizik yang terdapat dalam Al-Quran dengan menggunakan bahasa dan gaya falsafah yang tidak terdapat didalamnya sebarang unsur muhibah terhadap sesuatu yang tidak Islam. Berbeza pula dengan pendapat Prof .Mahsin yang menyatakan falsafah Islam berasal usul daripada tradisi yunani sudah berupa suatu persoalan sampingan sahaja , pelbagai gantian telah dikemukakan sebagai pilihan terbaik untuk mengisi falsafah Islam, iaitu teologi Islam,perundangan undangan Islam ,tasawuf Islam dan sebagainya sehingga sekalian mutakallimin(ahli ilmu kalam atau teologi), ahli sufi, fuqaha, muhadithun(ahli hadith) merupakan pemikir yang sah untuk digelar sebagai ahli falsafah Islam.

BIBLIOGRAFI

6

Awang Sariyan. 2007. Falsafah dan Logika Melayu. Jabatan Bahasa Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. G. M. A. Grubbe. 1970. Plato’s Thought Hasbullah Bakry. 1964. Systematik Filsafat. Solo : Penerbit Ab. Sitti Sjamsijah. Hashim Bin Haji Musa. 2001. Falsafah , Logik, Teori Nilai dan Etika Melayu Suatu Pengenalan, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya Seyyed Hossein Nasr.1989. Terjemahan daripada An Introduction To Islamic Cosmological Doctrincs. Http://www.wikipedia.org / wiki /falsafah.

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful