Latihan Soalan 1 LATAR Masa Tempat Masyarakat

Latar merupakan unsur penting dalam dalam sesebuah novel. Berdasarkan novel Istana Menanti, huraikan satu contoh peristiwa bagi latar tempat dan masyarakat. Soalan 2 Nyatakan teknik plot yang terdapat dalam novel Istana Menanti berdasarkan pernyataan di bawah. Pernyataan 1. Ah Seng meraba bahagian kepalanya yang sakit sambil hatinya berbisik mengatakan kepalanya berdarah. 2. Menurut Tuk Ngah, dia dan kawan-kawannya tersesat di dalam hutan itu selama tiga hari tiga malam. Mereka telah diselamatkan oleh orang kampung. Mereka dijumpai dalam keadaan letih dan lapar. 3. Fadhil membayangkan bahawa penjenayah yang mengurung mereka ingin meminta wang tebusan daripada keluarga mereka. Teknik Plot

Latihan Soalan 1 LATAR Masa Masyarakat

Tempat

Latar merupakan unsur penting dalam dalam sesebuah novel. Berdasarkan novel Istana Menanti, huraikan satu contoh peristiwa bagi latar tempat dan masyarakat. Soalan 2 Nyatakan teknik plot yang terdapat dalam novel Istana Menanti berdasarkan pernyataan di bawah. Pernyataan 1. Ah Seng meraba bahagian kepalanya yang sakit sambil hatinya berbisik mengatakan kepalanya berdarah. 2. Menurut Tuk Ngah, dia dan kawan-kawannya tersesat di dalam hutan itu selama tiga hari tiga malam. Mereka telah diselamatkan oleh orang kampung. Mereka dijumpai dalam keadaan letih dan lapar. 3. Fadhil membayangkan bahawa penjenayah yang mengurung mereka ingin meminta wang tebusan daripada keluarga mereka. Teknik Plot

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful