Susunan Folio Sejarah 21/1 2011

1.

Muka hadapan

2.

Elemen 1.0 - Mengumpul fakta Sejarah

3.

Senarai semak Elemen 1

4.

Sumber (4 sumber)

5.

Elemen 2.0 - Merekod Fakta Sejarah

6.

Senarai semak Elemen 2

7.

Tajuk [ 1 halaman ]

8.

Senarai kandungan

9.

Penghargaan

10.

Objektif

11.

Kaedah

12.

Hasil kajian

13.

Rumusan

14.

Lampiran

15.

Rujukan

16. Elemen 3.0 -

Penerapan Unsur Patriotisme

17.

Senarai semak Elemen 3

18.

Esei - Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat
memperkukuh integrasi nasional di negara kita?

Lencana
Sekolah

KERJA KURSUS 21/2 SEJARAH 2011

NAMA CALON

: __________________________________________

NOMBOR KAD PENGENALAN : __________________________________________
NOMBOR PUSAT

: __________________________________________

NOMBOR ANGKA GILIRAN

: __________________________________________

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH : ________________________________________
________________________________________
________________________________________
TAJUK KERJA KURSUS

: Tugasan 1
________________________________________
Tugasan 2 - Esei
Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat
memperkukuh integrasi nasional di negara kita?

GURU PENILAI

: _________________________________________

SKOR

:
E1
E2
E3

Elemen
Mengumpul Fakta sejarah
Merekod fakta sejarah
Penerapan unsur patriotisme
Jumlah Markah
Kod
Tahap Pencapaian

Markah

..............................................
( Tandatangan Guru Penilai )

ELEMEN 1.0 MENGUMPUL FAKTA SEJARAH .

tarikh.penerbit ] 5 Ensiklopedia [ Tajuk. jilid. tahun terbit. tarikh. alamat/punca sumber ] Cth: Risalah/minit mesyuarat/laporan tahunan Jumlah Markah Tandatangan Guru Penilai. masa. tajuk buku. …………………………. tarikh.. masa. penerbit ] 2 Jurnal [ Nama pengarang. tempat terbit. halaman ] 4 Majalah [ Nama majalah.halaman. terbitan ] 12 Sumber lain [ Jenis sumber. alamat ] [ Sertakan transkripsi temu ramah ] 7 Melawat Tempat Kajian [ Nama tempat/bangunan. tahun ] 6 Orang Sumber [ Nama. rangkaian ] [Sertakan transkripsi rancangan ] 11 VCD/DVD [ Tajuk program. . rangkaian ] [Sertakan transkripsi rancangan ] 10 Radio [ Tajuk program. bilangan. tahun ] 3 Akhbar [ Nama akhbar. tajuk. tarikh. umur.SENARAI SEMAK ELEMEN 1 MENGUMPUL FAKTA SEJARAH Bil Sumber Tandakan [√ ] atau [ X ] Buku Ilmiah 1 [ Nama pengarang. alamat ] 8 Internet [ Alamat laman web ] 9 Televisyen [ Tajuk program.

SUMBER YANG DIPEROLEH ( Elemen 1 ) Sumber disusun dengan teratur .

0 MEREKOD FAKTA SEJARAH SENARAI SEMAK ELEMEN 2 .ELEMEN 2.

........................................................ ( Tandatangan Guru Penilai ) ........ .......................................................................................... Bil i PERKARA Tajuk Kajian ii Senarai Kandungan iii Penghargaan iv Objektif Kajian v Kaedah Kajian vi Hasil Kajian vii Rumusan viii Lampiran ix Rujukan Tandakan (√) Markah ......................................................................................................................................................................................................................................................TAJUK : ............................... .........

TAJUK KAJIAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI .

SENARAI KANDUNGAN Bil Perkara Halaman 1 Tajuk Kajian – Majlis Perbandaran Seberang Perai ( MPSP ) - 2 Senarai Kandungan - 3 Penghargaan 1 4 Objektif Kajian 5 Kaedah Kajian 6 Hasil Kajian 7 Rumusan 8 Lampiran 9 Rujukan Elemen 3 – Penerapan Unsur Patriotisme .

Guru .Nama 2. 1 . Institusi Huraikan sebab-sebab memberikan penghargaan kepada pihak yang terlibat. Orang sumber – Nama/umur/alamat 5. Rakan – Nama 4.PENGHARGAAN 1. Ibu bapa – Nama 3.

Huraikan pengalaman yang diperoleh melalui kajian yang dijalankan. 3.OBJEKTIF KAJIAN 1. Huraikan iktibar kepada diri. Kaitkan dengan tujuan kajian dijalankan. 2. .

Antaranya: • • • • • • Temu ramah Lawatan Pemerhatian Analisis dokumen Penyelidikan perpustakaan Melayari internet .KAEDAH KAJIAN Calon mesti menyatakan serta menghuraikan 3 kaedah kajian dari segi dapatan atau proses kerja.

Perkembangan - Sumber kewangan Pembangunan Prasarana / Fizikal Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan Kemajuan yang dicapai Pengiktirafan / Penghargaan Cabaran yang dihadapi Perancangan masa hadapan Saranan dan harapan ( Pilih mana-mana empat aspek ) . Latar Belakang: - Sejarah penubuhan ( Asal usul / tarikh / Pengasas ) Undang-undang tubuh / Undang-undang kecil / Garis panduan penubuhan Perincian peranan / Tanggungjawab bidang tugas pentadbir Cara pelantikan pentadbir tempatan 3.HASIL KAJIAN Di bawah tajuk HASIL KAJIAN terdapat beberapa perkara penting yang mesti dimasukkan iaitu: 1. Institusi Pentadbiran Tempatan: - Nama rasmi / Nama ringkas / Nama lain Lokasi Matlamat / Objektif / Misi / Visi penubuhan Carta organisasi dan senarai pentadbir 2. Peranan: - Ekonomi Pendidikan Keagamaan Kemasyarakatan Kebudayaan Perayaan Pelancongan Kebajikan ( Pilih mana-mana empat aspek ) 4.

RUMUSAN • Calon menyatakan dan menghuraikan 3 unsur patriotisme berkaitan dengan tajuk / iktibar kepada : • Diri • Bangsa • Negara • Calon tidak mestinya menghuraikan ketigatiga pihak. .

. Contohnya : Gambar Peta Dokumen Bahan lain yang sesuai PENTING • Bahan lampiran mestilah yang berbeza bukan daripada kategori yang sama.LAMPIRAN • • • • • Calon memasukkan mana – mana 3 kategori bahan lampiran dan menulis kapsyen yang berkaitan.

Seberang Perai Utara. 25 tahun.astech. Utusan Melayu (M) Bhd.com/2011.RUJUKAN 1) Akhbar a) Berita Harian.wordpress.94. Halim bin Che Din.com. No 11A.masjid negeri pulau pinang . Taman Seri Desa. halaman 93.html b) http://. Lorong Seri Desa. 4) Internet a) http://www. Jun 2000. 13300 Tasek Gelugor. halaman 22 2) Majalah a) Majalah Wanita. 9 Mac 2011. 3) Orang Sumber a) Haji Abd.my/majlis daerah kulim.

ELEMEN 3.0 PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME .

................ Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional di negara kita? Bil UNSUR PATRIOTISME I 1 ii 2 Iii 3 Iv 4 V 5 Tandakan (√) Markah ............... ( Tandatangan Guru Penilai ) Esei .....Elemen 3 ....SENARAI SEMAK ELEMEN 3 TUGASAN : Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotisme.........

.......................................... ................................................................ ........................ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Lampiran 7 UNSUR PATRIOTISME ............................................................... ................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................... ........................................................................... ................................................................................................... ................................................................ .................. ..... ......................................................... .......................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional di negara kita? ....................................................... .. ..................................... ........................................................................................................................................................................................ .... ............................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................. ...................... .......................................................................... ...................................................................................... ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................. ................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

berilmu dan berketrampilan Esei .sedia berkorban untuk bangsa dan negara .berakhlak dan berbudi pekerti mulia .menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara .dan jata negara) .menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera.mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara . Berdisiplin .cinta akan bangsa dan negara .bekerjasama dan tolong-menolong .menghormati raja dan pemimpin negara .hormat-menghormati . Berusaha dan Produktif .Elemen 3 – contoh 2010 .taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara .bersifat amanah dan jujur .bersatu padu dan berharmoni .bersyukur sebagai warganegara Malaysia 3.menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara .berlaku adil dan bertimbang rasa 5.berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara . Berbangga sebagai Rakyat Malaysia .berganding bahu membangunkan negara .mematuhi peraturan dan undang-undang .peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara . Bersemangat Kekitaan .berkelakuan sopan. bertatasusila dan berhemah tinggi .bersefahaman dan bermuafakat .berbangga dengan sejarah negara 2.muhibah atau semangat bermasyarakat 4.tabah menghadapi cabaran .bertanggungjawab kepada bangsa dan negara . Bersemangat Setia Negara .rajin dan gigih .menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa .lagu kebangsaan.menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan .bertolak ansur dan bertoleransi .berdikari .Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menamam semangat patriotik yang memupuk nilainilai murni dalam kalangan murid bagi melahirkan warganegara yang : 1.bertindak wajar .

Mereka bukan sahaja dapat menikmati juadah yang disediakan malahan dapat mengetahui dan mematuhi peraturan dan undang-undang(UP 4) tertentu semasa sambutan tersebut diadakan. Hari Raya Aidiladha atau Hari Raya Korban dan Maulidul Rasul ialah perayaan yang penting dalam kalendar Islam. Seterusnya. Sambutan perayaan tradisi pelbagai kaum di negara ini lebih terserlah dalam penganjuran ‘Rumah terbuka’yang diadakan saban tahun oleh para peminpin atasan mahupun peringkat bawahan. Sementara itu. semangat hormat-menghormati (UP 3) antara kaum akan akan lebih . Cina atau Tionghua dan orang India di samping kaum yang lain. Keadaan ini akan mewujudkan perasaan muhibah atau semangat bermasyarakat (UP 3) sesuai dengan konsep Satu Malaysia seperti yang dihasratkan oleh Perdana menteri negara kita. tidak hairanlah negara ini begitu unik kerana mempunyai pelbagai budaya dan tradisi yang tersendiri. bahkan turut dirayakan oleh kaum yang lain. Sebagai warganegara Malaysia. Bagi orang Melayu yang beragama Islam sambutan hari Raya Aidilfitri atau Hari raya Puasa. kita seharusnya bersyukur ( UP 2 ) kerana perayaan tradisi pelbagai kaum ini merupakan satu keistimewaan tersendiri yang tidak terdapat dalam kebanyakan negara yang lain.Dengan adanya pelbagai sambutan perayaan ini membolehkan rakyat negara kita lebih menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa (UP 1) yang kita warisi sejak turun temurun dan dapat memperkukuh perpaduan dengan bangsa yang lain. Oleh sebab itu. sambutan Tahun Baharu Cina ialah perayaan yang disambut oleh golongan orang Tionghua dan Hari Deepavali serta Thaipusam disambut oleh masyarakat India. Antaranya orang Melayu. Sambutan perayaan tradisi yang diamalkan oleh rakyat negara ini bukan sahaja dirayakan oleh golongan etnik itu sahaja. Rakyat pelbagai kaum yang berpeluang mengunjungi majlis rumah terbuka ini akan dapat melihat sendiri sambutan tradisi yang diadakan pada hari hari tersebut.Bagaimanakah sambutan perayaan tradisi pelbagai kaum dapat memperkukuh dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia? Malaysia merupakan negara yang penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum.

Bagi pihak kerajaan kita.Semasa kunjungan ke rumah jiran ini kita seharusnya berkelakuan sopan.Bak kata peribahasa.jelas dapat dilihat. Kunjung-mengunjungi rumah jiran yang pelbagai kaum merupakan cara terbaik untuk kita mengenali budaya kaum yang lain dengan lebih dekat. bertatasusila dan berhemah tinggi (UP 4) agar kita dipandang sebagai bangsa Malaysia yang bertamadun. tak kenal maka tak cinta. ________________________________________________________________________ . cuti umum telah diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia bukan kepada kaum yang menyambut perayaan itu sahaja. Tidak dapat dinafikan bahawa sambutan perayaan tradisi pelbagai kaum tentunya dapat memperkukuh dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat di negara ini. Keadaan ini sudah tentu dapat mengukuhkan dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat di negara ini. Hal ini membolehkan seluruh rakyat Malaysia dapat sama-sama menyambutnya pada hari tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful