Susunan Folio Sejarah 21/1 2011

1.

Muka hadapan

2.

Elemen 1.0 - Mengumpul fakta Sejarah

3.

Senarai semak Elemen 1

4.

Sumber (4 sumber)

5.

Elemen 2.0 - Merekod Fakta Sejarah

6.

Senarai semak Elemen 2

7.

Tajuk [ 1 halaman ]

8.

Senarai kandungan

9.

Penghargaan

10.

Objektif

11.

Kaedah

12.

Hasil kajian

13.

Rumusan

14.

Lampiran

15.

Rujukan

16. Elemen 3.0 -

Penerapan Unsur Patriotisme

17.

Senarai semak Elemen 3

18.

Esei - Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat
memperkukuh integrasi nasional di negara kita?

Lencana
Sekolah

KERJA KURSUS 21/2 SEJARAH 2011

NAMA CALON

: __________________________________________

NOMBOR KAD PENGENALAN : __________________________________________
NOMBOR PUSAT

: __________________________________________

NOMBOR ANGKA GILIRAN

: __________________________________________

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH : ________________________________________
________________________________________
________________________________________
TAJUK KERJA KURSUS

: Tugasan 1
________________________________________
Tugasan 2 - Esei
Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat
memperkukuh integrasi nasional di negara kita?

GURU PENILAI

: _________________________________________

SKOR

:
E1
E2
E3

Elemen
Mengumpul Fakta sejarah
Merekod fakta sejarah
Penerapan unsur patriotisme
Jumlah Markah
Kod
Tahap Pencapaian

Markah

..............................................
( Tandatangan Guru Penilai )

0 MENGUMPUL FAKTA SEJARAH .ELEMEN 1.

penerbit ] 2 Jurnal [ Nama pengarang. . tarikh. tarikh.halaman. masa. rangkaian ] [Sertakan transkripsi rancangan ] 11 VCD/DVD [ Tajuk program. alamat ] [ Sertakan transkripsi temu ramah ] 7 Melawat Tempat Kajian [ Nama tempat/bangunan. tahun ] 6 Orang Sumber [ Nama. …………………………. tempat terbit. umur. bilangan. alamat/punca sumber ] Cth: Risalah/minit mesyuarat/laporan tahunan Jumlah Markah Tandatangan Guru Penilai.SENARAI SEMAK ELEMEN 1 MENGUMPUL FAKTA SEJARAH Bil Sumber Tandakan [√ ] atau [ X ] Buku Ilmiah 1 [ Nama pengarang. alamat ] 8 Internet [ Alamat laman web ] 9 Televisyen [ Tajuk program. rangkaian ] [Sertakan transkripsi rancangan ] 10 Radio [ Tajuk program.penerbit ] 5 Ensiklopedia [ Tajuk. tarikh. tajuk buku. masa. jilid.. tahun ] 3 Akhbar [ Nama akhbar. tahun terbit. tarikh. terbitan ] 12 Sumber lain [ Jenis sumber. tajuk. halaman ] 4 Majalah [ Nama majalah.

SUMBER YANG DIPEROLEH ( Elemen 1 ) Sumber disusun dengan teratur .

0 MEREKOD FAKTA SEJARAH SENARAI SEMAK ELEMEN 2 .ELEMEN 2.

............................................................................................ ....................................................................... Bil i PERKARA Tajuk Kajian ii Senarai Kandungan iii Penghargaan iv Objektif Kajian v Kaedah Kajian vi Hasil Kajian vii Rumusan viii Lampiran ix Rujukan Tandakan (√) Markah ......................TAJUK : .................................................................................................................................................................................................................. ...................... ( Tandatangan Guru Penilai ) .......................

TAJUK KAJIAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI .

SENARAI KANDUNGAN Bil Perkara Halaman 1 Tajuk Kajian – Majlis Perbandaran Seberang Perai ( MPSP ) - 2 Senarai Kandungan - 3 Penghargaan 1 4 Objektif Kajian 5 Kaedah Kajian 6 Hasil Kajian 7 Rumusan 8 Lampiran 9 Rujukan Elemen 3 – Penerapan Unsur Patriotisme .

Institusi Huraikan sebab-sebab memberikan penghargaan kepada pihak yang terlibat.PENGHARGAAN 1. Orang sumber – Nama/umur/alamat 5. Guru . Rakan – Nama 4.Nama 2. Ibu bapa – Nama 3. 1 .

2.OBJEKTIF KAJIAN 1. 3. Huraikan pengalaman yang diperoleh melalui kajian yang dijalankan. . Kaitkan dengan tujuan kajian dijalankan. Huraikan iktibar kepada diri.

Antaranya: • • • • • • Temu ramah Lawatan Pemerhatian Analisis dokumen Penyelidikan perpustakaan Melayari internet .KAEDAH KAJIAN Calon mesti menyatakan serta menghuraikan 3 kaedah kajian dari segi dapatan atau proses kerja.

Institusi Pentadbiran Tempatan: - Nama rasmi / Nama ringkas / Nama lain Lokasi Matlamat / Objektif / Misi / Visi penubuhan Carta organisasi dan senarai pentadbir 2. Perkembangan - Sumber kewangan Pembangunan Prasarana / Fizikal Keistimewaan / Kelebihan / Keunikan Kemajuan yang dicapai Pengiktirafan / Penghargaan Cabaran yang dihadapi Perancangan masa hadapan Saranan dan harapan ( Pilih mana-mana empat aspek ) . Latar Belakang: - Sejarah penubuhan ( Asal usul / tarikh / Pengasas ) Undang-undang tubuh / Undang-undang kecil / Garis panduan penubuhan Perincian peranan / Tanggungjawab bidang tugas pentadbir Cara pelantikan pentadbir tempatan 3. Peranan: - Ekonomi Pendidikan Keagamaan Kemasyarakatan Kebudayaan Perayaan Pelancongan Kebajikan ( Pilih mana-mana empat aspek ) 4.HASIL KAJIAN Di bawah tajuk HASIL KAJIAN terdapat beberapa perkara penting yang mesti dimasukkan iaitu: 1.

RUMUSAN • Calon menyatakan dan menghuraikan 3 unsur patriotisme berkaitan dengan tajuk / iktibar kepada : • Diri • Bangsa • Negara • Calon tidak mestinya menghuraikan ketigatiga pihak. .

. Contohnya : Gambar Peta Dokumen Bahan lain yang sesuai PENTING • Bahan lampiran mestilah yang berbeza bukan daripada kategori yang sama.LAMPIRAN • • • • • Calon memasukkan mana – mana 3 kategori bahan lampiran dan menulis kapsyen yang berkaitan.

Utusan Melayu (M) Bhd.my/majlis daerah kulim. No 11A. 13300 Tasek Gelugor. Jun 2000. 4) Internet a) http://www.RUJUKAN 1) Akhbar a) Berita Harian. Seberang Perai Utara.astech.com.masjid negeri pulau pinang . halaman 93. halaman 22 2) Majalah a) Majalah Wanita. 3) Orang Sumber a) Haji Abd. 25 tahun.wordpress.94. Lorong Seri Desa. Taman Seri Desa. Halim bin Che Din.com/2011. 9 Mac 2011.html b) http://.

ELEMEN 3.0 PENERAPAN UNSUR PATRIOTISME .

... ( Tandatangan Guru Penilai ) Esei .....SENARAI SEMAK ELEMEN 3 TUGASAN : Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan unsur patriotisme............................ Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional di negara kita? Bil UNSUR PATRIOTISME I 1 ii 2 Iii 3 Iv 4 V 5 Tandakan (√) Markah .........Elemen 3 ....

.................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ....... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............. ........................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .............................. ............. ............................................................................Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional di negara kita? ................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................... .......................................................... ................................ .................................................. ................................................................................... ........................ .................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................... ................................................................... .............................................. ................................................................................................................................................................................................... ................................ ....... Lampiran 7 UNSUR PATRIOTISME ........................................................................................................................................... .................................................. ....................................... ........................................ ....................................................................................................

menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera.bekerjasama dan tolong-menolong . Berbangga sebagai Rakyat Malaysia .rajin dan gigih .berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara .menghormati raja dan pemimpin negara .berakhlak dan berbudi pekerti mulia .berbangga dengan sejarah negara 2.tabah menghadapi cabaran .menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa . Bersemangat Setia Negara .peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara .hormat-menghormati .bertolak ansur dan bertoleransi .berdikari .Elemen 3 – contoh 2010 .bertindak wajar .bersifat amanah dan jujur . Berusaha dan Produktif . Bersemangat Kekitaan .berkelakuan sopan.mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara .mematuhi peraturan dan undang-undang .bersatu padu dan berharmoni .taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara .menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara .dan jata negara) .sedia berkorban untuk bangsa dan negara . Berdisiplin .Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menamam semangat patriotik yang memupuk nilainilai murni dalam kalangan murid bagi melahirkan warganegara yang : 1.bersefahaman dan bermuafakat .lagu kebangsaan.menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan .muhibah atau semangat bermasyarakat 4. bertatasusila dan berhemah tinggi .bersyukur sebagai warganegara Malaysia 3.berilmu dan berketrampilan Esei .bertanggungjawab kepada bangsa dan negara .berganding bahu membangunkan negara .cinta akan bangsa dan negara .menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara .berlaku adil dan bertimbang rasa 5.

Cina atau Tionghua dan orang India di samping kaum yang lain.Bagaimanakah sambutan perayaan tradisi pelbagai kaum dapat memperkukuh dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia? Malaysia merupakan negara yang penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum. Sambutan perayaan tradisi yang diamalkan oleh rakyat negara ini bukan sahaja dirayakan oleh golongan etnik itu sahaja. Seterusnya. Keadaan ini akan mewujudkan perasaan muhibah atau semangat bermasyarakat (UP 3) sesuai dengan konsep Satu Malaysia seperti yang dihasratkan oleh Perdana menteri negara kita. Sambutan perayaan tradisi pelbagai kaum di negara ini lebih terserlah dalam penganjuran ‘Rumah terbuka’yang diadakan saban tahun oleh para peminpin atasan mahupun peringkat bawahan. Sebagai warganegara Malaysia. Rakyat pelbagai kaum yang berpeluang mengunjungi majlis rumah terbuka ini akan dapat melihat sendiri sambutan tradisi yang diadakan pada hari hari tersebut. Sementara itu. Hari Raya Aidiladha atau Hari Raya Korban dan Maulidul Rasul ialah perayaan yang penting dalam kalendar Islam. bahkan turut dirayakan oleh kaum yang lain. sambutan Tahun Baharu Cina ialah perayaan yang disambut oleh golongan orang Tionghua dan Hari Deepavali serta Thaipusam disambut oleh masyarakat India. Antaranya orang Melayu. semangat hormat-menghormati (UP 3) antara kaum akan akan lebih . Bagi orang Melayu yang beragama Islam sambutan hari Raya Aidilfitri atau Hari raya Puasa. tidak hairanlah negara ini begitu unik kerana mempunyai pelbagai budaya dan tradisi yang tersendiri. Oleh sebab itu. kita seharusnya bersyukur ( UP 2 ) kerana perayaan tradisi pelbagai kaum ini merupakan satu keistimewaan tersendiri yang tidak terdapat dalam kebanyakan negara yang lain.Dengan adanya pelbagai sambutan perayaan ini membolehkan rakyat negara kita lebih menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa (UP 1) yang kita warisi sejak turun temurun dan dapat memperkukuh perpaduan dengan bangsa yang lain. Mereka bukan sahaja dapat menikmati juadah yang disediakan malahan dapat mengetahui dan mematuhi peraturan dan undang-undang(UP 4) tertentu semasa sambutan tersebut diadakan.

Bagi pihak kerajaan kita. tak kenal maka tak cinta.Bak kata peribahasa.Semasa kunjungan ke rumah jiran ini kita seharusnya berkelakuan sopan. ________________________________________________________________________ . Hal ini membolehkan seluruh rakyat Malaysia dapat sama-sama menyambutnya pada hari tersebut. Keadaan ini sudah tentu dapat mengukuhkan dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat di negara ini. Kunjung-mengunjungi rumah jiran yang pelbagai kaum merupakan cara terbaik untuk kita mengenali budaya kaum yang lain dengan lebih dekat.jelas dapat dilihat. bertatasusila dan berhemah tinggi (UP 4) agar kita dipandang sebagai bangsa Malaysia yang bertamadun. cuti umum telah diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia bukan kepada kaum yang menyambut perayaan itu sahaja. Tidak dapat dinafikan bahawa sambutan perayaan tradisi pelbagai kaum tentunya dapat memperkukuh dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat di negara ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful