You are on page 1of 17

PENILAIAN MENENGAH RENDAH

SEJARAH
TAHUN 2004
Masa : Satu jam lima belas minit

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C, dan D. Pilih satu
jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada jawapan
objektif anda...

1 Mata pelajaran Sejarah diberikan penekanan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah


Menengah (KBSM).
Mengapakah mata pelajaran Sejarah perlu diberi penekanan?

A Memupuk semangat jihad


B Memupuk perpaduan kaum
C Melahirkan semangat nasionalisme
D Melahirkan ramai pakar sejarah

2
• Fosil
• Kulit siput
• Peralatan logam

Senarai di atas dapat diterima sebagai bahan melalui

A rujukan kepada orang sumber


B pengesahan pihak muzium
C perakuan ahli sejarah
D hasil kajian saintifik

3
• Bukit Jawa, Perak
• Bukit Bunuh, Perak
• Gua Niah, Sarawak

Apakah tinggalan Zaman Pra-Sejarah yang mungkin ditemui di lokasi di atas?

I Alat batu
II Kubur lama
III Alat tembikar
IV Kapak Gangsa

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

4 Zaman Logam dan Zaman Neolitik berbeza kerana masyarakat Zaman Logam

A hidup menetap
B menternak binatang
C mempunyai adat resam
D menjalankan aktiviti perdagangan

1
5
Faktor Perkembangan
Majapahit

Pelabuhan entrepot X

X dalam rajah di atas ialah

A kekuatan ketenteraan
B keluasan jajahan takluk
C kemajuan sistem saliran
D pentadbiran yang sistematik

6 Mengapakah Parameswara memilih Melaka untuk membina kerajaannya?

I Kedudukan Melaka yang strategik


II Mempunyai benteng pertahanan semula jadi
III Melaka berada di bawah naungan Pelembang
IV Tanah yang subur untuk pertanian

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

7
• Muar
• Bentan
• Kampar
• Temasik

Senarai di atas merujuk kawasan jajahan takluk Melaka.


Bagaimanakah Kesultanan Melayu Melaka mengukuhkan kuasa di kawasan tersebut?

A Menyeragamkan sistem pentadbiran


B Mewajibkan penghantaran ufti
C Mewakilkan kuasa kepada pembesar
D Memperkenalkan pentadbiran tentera

8 Melaka berjaya mematahkan serangan Siam ke atas Melaka pada tahun 1456
disebabkan strategi perang Tun Perak.
Strategi yang dimaksudkan ialah

I menggunakan perahu kecil


II mengikat jamung di pokok bakau
III membawa ahli keluarga
IV membina kubu pertahanan di pantai

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

2
9
• Pusat kerajaan Johor
sentiasa berpindah
• Perdagangan di Selat
Melaka terjejas

Apakah faktor yang membawa kepada berlakunya situasi di atas?

A Ancaman lanun
B Perang Tiga Segi
C Perluasan pengaruh Portugis
D Perebutan kuasa antara pembesar

10 Long Yunus telah membantu


Sultan Trengganu memulihkan
kekacauan yang berlaku di
Kelantan

Peristiwa di atas berlaku pada tahun 1770-an.


Apakah kesan peristiwa tersebut terhadap Long Yunus?

A Dilantik sebagai wakil raja


B Dilantik sebagai pemerintah
C Dilantik sebagai Bendahara
D Dilantik sebagai Laksamana

11
• sepelaung
• setanak nasi
• sepekan

Masyarakat Melayu tradisional menggunakan ukuran di atas untuk

A menyukat bijirin
B mengukur tanah
C mengukur jarak
D mengukur isipadu

12 • Pitis
• Duit tampang

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan penggunaan mata wang di atas oleh
masyarakat Melayu tradisional?

A Terlibat dalam aktiviti perdagangan


B Tumpuan saudagar asing
C Terdapat pelbagai jenis logam
D Mengabaikan kegiatan pertanian

3
13 Apakah tanggungjawab tuai rumah panjang di Sarawak?

I Mengajar agama
II Menetapkan tarikh Hari Gawai
III Menyelesaikan masalah perkahwinan
IV Perantara antara anak buah dan pemerintah

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

14`
• Suling
• Sape
• Engkerurai

Senarai di atas merupakan peralatan tradisional masyarakat Sarawak.


Senarai tersebut merujuk kepada

A alat muzik
B alat pertanian
C alat permainan
D alat menangkap ikan

15 • Babas
• Sogit
• Kepanasan

Senarai di atas merujuk kepada amalan undang-undang adat etnik Kadazandusun.


Apakah yang akan berlaku sekiranya undang-undang adat tersebut tidak dipatuhi?

I Bencana alam
II Mendapat penyakit
III Kerosakan tanaman
IV Gangguan oleh roh nenek moyang

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

16
Temenggung Abdul Rahman
menandatangani perjanjian dengan
Stamford Raffles pada tahun 1819 yang
membenarkan British membuka loji di
Singapura.

Berdasarkan maklumat di atas, bagaimanakah Raffles berjaya melaksanakan


rancangan tersebut?

4
A Menguatkuasakan undang-undang British di Singapura
B Mengiktiraf Tengku Hussein sebagai Sultan Johor
C Memaksa Temenggung memindahkan pusat pentadbiran
D Mengambil alih kuasa memungut cukai daripada pembesar

17 Apakah faktor utama campur tangan British di Negeri-negeri Melayu?

I Kekayaan bahan mentah


II Keperluan tenaga buruh
III Perkembangan revolusi perindustrian
IV Menyekat perluasan kuasa asing

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

18
• Dato’ Abdul Rahman bin Andak
• Dato’ Jaafar bin Muhammad

Apakah persamaan antara kedua-dua tokoh di atas?

A Menteri Besar
B Pesuruhjaya Polis
C Timbalan Menteri
D Setiausaha Kerajaan

19
• Kedah
• Kelantan
• Terengganu

Siam berjaya mengukuhkan pengaruhnya di negeri-negeri di atas sebelum tahun 1909


melalui
A penerimaan ufti
B perkahwinan diraja
C penghantaran wakil
D penglibatan pasukan tentera

20 Sultan Brunei telah melantik Pangeran Indera Mahkota untuk memerintah Sarawak.
Mengapakah penduduk tempatan tidak menyenangi pemerintah beliau?

I Mengenakan cukai yang tinggi


II Tidak cekap menjalankan tugas
III Wujud diskriminasi dalam pentadbiran
IV Melaksanakan kerahan tenaga

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

5
21 Mengapakah Perlembagaan 1941 yang diisytiharkan oleh Charles Vyner Brooke sangat
penting kepada sejarah Sarawak?

A Mewujudkan perpaduan di kalangan penduduk


B Membimbing rakyat ke arah berkerajaan sendiri
C Memberi kebebasan kepada penduduk tempatan untuk memerintah
D Memperkenalkan corak pemerintah Barat di Sarawak
22 SBUB menghadapi masalah kekurangan modal dan pegawai semasa mentadbir Sabah.
Apakah langkah yang diambil oleh SBUB untuk mengatasi masalah tersebut?

A Menurunkan gaji pegawai Eropah


B Mendapatkan bantuan kewangan daripada kerajaan British
C Melibatkan pembesar tempatan dalam pentadbiran
D Bekerjasama dengan pihak syarikat lain

23 Pembaharuan ekonomi yang diperkenalkan SBUB telah menambah pelaburan SBUB di


Sabah serta memudahkan kegiatan perdagangan.
Pembaharuan yang dimaksudkan ialah

I menambah pengeluaran hasil hutan


II memperkenalkan mata wang SBUB
III memajukan perusahaan kraftangan
IV mengusahakan sektor pembalakan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

24
Syarat Pemberian
Piagam Diraja
• Pelantikan pentadbir SBUB perlu
mendapat persetujuan British
• SBUB tidak dibenarkan
menyerahkan wilayah Sabah
tanpa persetujuan British

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan maklumat di atas?

A Jaminan kedaulatan Sabah


B Pengukuhan kuasa SBUB di Sabah
C Penentuan corak pentadbiran British
D Perluasan pengaruh British di Sabah

25 Apakah faktor utama harga kopi jatuh di pasaran dunia pada kurun ke-19?

I Serangan serangga perosak


II Pengeluaran yang berlebihan
III Kekurangan tenaga buruh
IV Kekurangan pelaburan modal

A I dan II
B II dan III
C III dan IV

6
D I dan IV

26
• Mendulang
• Lombong Dedah
• Pam Kelikir
• Kapal Korek

Senarai di atas merujuk kaedah perlombongan yang digunakan pada kurun ke-19
hingga ke-20.
Kaedah perlombongan tersebut dipengaruhi oleh

A luas kawasan
B bentuk muka bumi
C pengusaha lombong
D system pengangkutan

27
Tahun Landasan Kereta api
1885 Taiping ke Port Weld
1890 Kuala Lumpur ke Port
Swettenham
1891 Seremban ke Port Dickson

Faktor utama British membina landasan kereta api di atas ialah

A menghubungkan kawasan Bandar dengan luar bandar


B memberi kemudahan kepada penduduk tempatan
C menyediakan perkhidmatan pengangkutan
D mengangkut bahan mentah ke pedalaman

28
• Kemasukan buruh asing
• Petempatan mengikut kaum
• Kewujudan masyarakat majmuk

Keadaan di atas berlaku di Tanah Melayu semasa penjajahan British.


Apakah faktor utama yang mempengaruhi keadaan tersebut?

A Perlaksanaan dwiekonomi
B Sistem pendidikan Vernakular
C Perkembangan ekonomi tradisional
D Kemelesetan ekonomi dunia

29
Pada tahun 1842, Sultan Kedah telah
menghantar Tunku Daie ke Bangkok
untuk mengadakan rundingan

Apakah kesan penting daripada rundingan di atas?

A Masalah sempadan Kedah-Siam diselesaikan


B Hubungan perdagangan Kedah-Siam terjalin
C Siam mengembalikan takhta Kedah kepada sultan
D Kedah dikehendaki menghantar bunga emas ke Siam

7
30 British
Perjanjian 1876

Yamtuan Antah

Apakah kesan penting perjanjian yang ditandatangani oleh kedua-dua tokoh di atas?

I Yamtuan Antah diiktiraf sebagai Yamtuan Besar Seri Menanti


II British memonopoli kawasan lombong bijih timah
III British terpaksa berundur dari Negeri Sembilan
IV British meluaskan pengaruhnya ke seluruh Negeri Sembilan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

31 Antara berikut, manakah lokasi utama penentangan Mat Salleh terhadap SBUB di
Sabah?

I Ambong
II Inanam
III Tambunan
IV Menggatal

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

32
• Tok Janggut di Kelantan
• Hj Abdul Rahman Limbong di Terengganu

I Tokoh agama
II Memperjuang nasib petani
III Menerima bantuan British
IV Melancarkan serangan secara gerila

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

8
33
Larangan membuka
tanah baru

SBUB menceroboh
X kawasan hutan

Dipaksa membina
jalan

Rajah di atas merujuk factor penentangan tokoh X.


X ialah

A Rentap
B Antanom
C Mat Salleh
D Syarif Masahor

34
• Neracha
• Al-Ikhwan
• Pengasuh

Akhbar-akhbar di atas menyeru orang Melayu memperbaiki taraf hidup dengan

A menggunakan teknik pertanian moden


B memulaukan system pendidikan Barat
C mengutamakan pendidikan sebenar
D menjadikan al-Quran sebagai panduan

35
Novel Puisi
• Anak Mat Lela • Rayuan
Gila Bangsa Mu
• Putera Gunung • Tenaga Kaum
Tahan Ku

Hasil penulisan di atas tertumpu kepada isu

I kepemimpinan
II kesedaran politik
III nasib bangsa Melayu
IV semangat perjuangan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

9
36 Tentera Jepun mengebom Pearl Harbour pada 7 Disember 1941.
Apakah kesan daripada peristiwa tersebut?

A British menyerah kalah


B British menyertai peperangan
C Jepun memebangi Perang Rusia-Jepun
D Perang Rusia-Jepun tercetus

37
• Membuat kasut daripada getah
keping
• Membuat kain daripada benang
nanas
• Membuat gula daripada nira
kelapa

Senarai di atas merujuk kesukaran hidup penduduk Tanah Melayu semasa


pemerintahan Jepun.
Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan maklumat di atas?

A Penduduk tempatan gigih berusaha untuk mendapatkan keperluan harian


B Penduduk tempatan terlibat dalam kegiatan sara diri
C Penduduk tempatan bersikap jimat cermat untuk meneruskan hidup
D Penduduk tempatan menggunakan sumber yang ada sepenuhnya

38 Kampung Baru

Rancangan Gerakan Kelaparan


Briggs

Rajah di atas menunjukkan tindakan British untuk membanteras komunis.


X ialah

A perisytiharan darurat
B pindaan syarat kerakyatan
C pengampunan beramai-ramai
D sistem pendaftaran kebangsaan

39 ”Bulan penduduk Tanah


melayu menentang komunis’
Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk menjayakan kempen di atas ialah

I mengadakan mogok
II mengadakan rapat umum
III membakar patung-patung
IV membawa sepanduk mengutuk komunis

10
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

40 ”.... tawaran pengampunan beramai-ramai


kepada komunis ini adalah daripada fikiran
pihak Perikatan dan mengemukakan kepada
kerajaan Inggeris apabila Parti Perikatan
menang dalam pilihan raya bulan Julai, 1955”

Tunku Abdul Rahman

Berdasarkan petikan di atas, kerajaan Perikatan mencadangkan pengampunan tersebut


bertujuan

I meningkatkan keselamatan negara


II menggalakkan ahli PKM menyertai perikatan
III mengiktiraf PKM secara sah
IV mempercapatkan proses kemerdekaan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

41 Antara berikut, apakah langkah yang dilaksanakan untuk membanteras ancaman


komunis di Tanah Melayu?

I Rundingan Baling
II Menubuhkan Home-Guard
III Bantuan tentera negara Komanwel
IV Mengiktiraf PKM sebagai parti yang sah

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

42
Pihak British memberi syarat supaya kerjasama
kau harus dicapai jika Tanah Melayu ingin
mendapatkan
Berdasarkan kemerdekaan.
pernyataan di atas, mengapakah British menetapkan syarat demikian?

I Menghapuskan pengaruh komunis


II Memupuk semangat nasionalisme
III Mengukuhkan sistem pentadbiran
IV Menjamin kepentingan ekonomi

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

11
43 Dato’Onn Jaafar mencadangkan keahlian
UMNO dibuka kepada orang bukan Melayu.

Mengapakah beliau berbuat demikian?

A Menubuhkan Parti Perikatan


B Mengukuhkan perjuangan UMNO
C Mewujudkan perpaduan antara kaum
D Melemahkan pergeakan parti sayap kiri

44
Tahun 1954
• Konvension Nasional
• Konferensi Nasional

Perundingan di atas dianjurkan untuk membincangkan

A pindaan syarat kerakyatan


B pindaan perlembagaan persekutuan
C usaha mewujudkan perpaduan
D pemilihan calon pilihan raya

45 Antara berikut, apakah perkara yang dibincangkan dalam Jawatankuasa Hubungan


Antara Kaum tahun 1949?

A Syarat kerakyatan
B Tarikh pilihan raya
C Pengenalan Sistem Ahli
D Penubuhan Parti Perikatan

46
Sistem Ahli merupakan satu kabinet bayangan
yang terdiri daripada beberapa orang pegawai
dan tokoh masyarakat.

Antara berikut, manakah berkaitan dengan sistem di atas?

I Mengatasi masalah pentadbiran


II Memupuk perpaduan kaum
III Melatih pemimpin tempatan mentadbir
IV Melibatkan pemimpin tempatan dalam pilihan raya

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

12
47
X Y
1951 1955
Sistem Ahli Sistem Menteri

Berdasarkan rajah di atas, mengapakah berlaku perubahan daripada X kepada Y?

A Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu


B Penggubalan Perlembagaan Persekutuan
C Kemenangan pilihan raya umum yang pertama
D Kejayaan Rundingan London

48 UMNO dan MCA saling bekerjasama untuk menghadapi Pilihan Raya Majlis Bandaran
Kuala Lumpur pada tahun 1954.
Mengapakah berlaku keadaan tersebut?

A Mengukuhkan matlamat perjuangan


B Mengatasi masalah kewangan parti
C Kekurangan calon pilihan raya yang berkaliber
D Menyokong pemberian hak kerakyatan

49
Beberapa cadangan laporan Suruhanjaya
Reid terpaksa dipinda hasil perbincangan
daripada Majlis Raja-raja, parti politik dan
orang perseorangan.

A membentuk identiti masyarakat tempatan


B menjamin kepentingan semua kaum
C memupuk semangat cinta kepada negara
D menghormati pandangan pemimpin tempatan

50
Suruhanjaya Reid dipertangungjawab
merangka perlembagaan Persekutuan
Tanah Melayu yang lebih adil kepada
semua kaum.

Berdasarkan pernyataan di atas, bagaimanakah keadaan tersebut dapat dicapai?

A Menerima syor daripada bekas pegawai British


B Menerima pandangan rakyat dan parti politik tempatan
C Memilih ahli Majlis Bandaran
D Mengadakan referendum
51
Tarikh 1 Julai 1945
Lokasi Kuching
Peristiwa Tunjuk perasaan besar-
besaran diadakan

Berdasarkan jadual di atas, mengapakah peristiwa tersebut berlaku?

13
A Memprotes hukuman ke atas Rosli Dhobi
B Menuntut kakitangan kerajaan ,eletak jawatan
C Membantah pelantikan Gabenor Sarawak yang pertama
D Menentang pembubaran Rukun Tiga Belas

52
• Menghantar surat bantahan dan
telegram
• Perletakan jawatan kakitangan
kerajaan

Maklumat di atas berkaitan dengan penentangan terhadap

A penyerahan Sarawak kepada British


B pengisytiharan penubuhan Malaysia
C pengambilan Sarawak oleh Jepun
D pembentukan jajahan British Borneo

53
• Persatuan Kebangsaan Melayu
Sarawak
• Barisan Pemuda Sarawak
• Persatuan Dayak Sarawak

Apakah faKtor-faktor yang menyebabkan pertubuhan di atas menentang penyerahan


Sarawak kepada pihak British?

I Penyerahan tersebut adalah bertentangan dengan Perlembagaan 1941


II Charles Vyner Brooke tidak berunding dengan pembesar
III Pemerintah British sangat kejam dan menyusahkan penduduk tempatan
IV Kuasa pembesar-pembesar tempatan akan tergugat

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

54
Tarikh Peristiwa
10 Jun 1945 Pentadbiran Tentera
British diisytiharkan di
Sabah dan Sarawak

Antara berikut, apakah tujuan perisytiharan tersebut?


A Membanteras ancaman komunis
B Mewujudkan perpaduan kaum
C Memulihkan semula keamanan
D membendung ancaman subversif

55
• Lord Cobbold
• Mohd Ghazali Shafie
• Dato’ Wong Pow Nee

Apakah peranan tokoh-tokoh di atas terhadap pembentukan Persekutuan Malaysia?

14
A Menggubal perlembagaan baru
B Meninjau pendirian rakyat
C Merangka rancangan ekonomi
D Mencadangkan tarikh pilihan raya

56 Mengapakah Lee Kuan Yew menyokong penggabungan Singapura dengan


Persekutuan Tanah Melayu?

I Menyelesaikan masalah perpaduan


II Mengelak rusuhan kaum
III Mempercepat kemerdekaan Singapura
IV Menyekat pengaruh golongan kiri

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

57
Referendum telah diadakan di
Singapura pada 1 September 1962.

Mengapakah Referendum tersebut diadakan?

A Menyatukan parti-parti politik


B Menambah kerusi Dewan Undangan
C Memperoleh sokongan rakyat
D Menyatupadukan penduduk berbilang kaum

58
• Donald Stephen
• Stephen Kalong Ningkan
• Temenggung Jugah

Apakah persamaan antara ketiga-tiga tokoh di atas dalam perkembangan politik di


Sabah?

I Menyokong gagasan Malaysia


II Menentang pentadbiran British secara radikal
III Memperjuangkan bahasa ibunda
IV Memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

15
59
Malaysia

Filipina
MAPHILINDO

Indonesia

Rajah di atas merujuk negara yang menganggotai MAPHILINDO.


Apakah matlamat penubuhan MAPHILINDO pada tahun 1963?

A Membentuk satu pakatan ketenteraan


B Menyekat pergerakan komunis di Asia Tenggara
C Meningkat hubungan persahabatan negara anggota
D Menyekat perluasan pengaruh barat

60
Tunku Abdul Rahman telah
mengambil keputusan untuk
memisahkan Singapura daripada
Persekutuan Malaysia

Mengapakah Tunku Abdul Rahman mengambil keputusan sedemikian?

A Memberi kebebasan kepada rakyat Singapura memilih pemimpin


B Permintaan rakyat Singapura dan Tanah Melayu
C Menggalakkan pertumbuhan ekonomi Tanah Melayu
D Mengelakkan berlakunya rusuhan kaum

KERTAS SOALAN TAMAT

16
17