PENILAIAN MENENGAH RENDAH SEJARAH TAHUN 2005 Masa : Satu jam lima belas minit Tiap-tiap soalan

diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C, dan D. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda. 1. Antara berikut manakah sumber sejarah yang diperoleh melalui kaedah arkeologi? I Fosil II Artifak III Manuskrip IV Batu bersurat A. B. C. D. 2 Negeri Perak Sabah Tapak Ekskavasi Bukit Jawa Tingkayu I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

Maklumat di atas merujuk kepada lokasi Zaman Prasejarah. Zaman tersebut ialah Zaman A. B. C. D. 3 Pentadbiran diraja Kerajaan X Pentadbiran ketenteraan Pentadbiran daerah Rajah di atas merujuk kepada bahagian pentadbiran kerajaan di Asia Tenggara. Kerajaan X ialah A. B. C. D. Angkor Chih Tu Srivijaya Kedah Tua Logam Neolitik Mesolitik Paleolitik

1

4

Gambar rajah di atas menunjukkan serpihan duit perak yang ditemui di Lembah Bujang. Penemuan ini membuktikan Lembah Bujang pernah menjadi A B C D 5 Pusat kebudayaan Pelabuhan entrepot Tapak perlombongan Tumpuan pendakwah

Dialog di atas berlaku antara maharaja dan pembesar negara China. Apakah maksud pengurniaan hadiah tersebut? A. B. C. D. Perluasan kuasa Pertukaran budaya Pengiktirafan kerajaan Perhubungan perdagangan

2

6.

Melaka yang pada mulanya sebuah kampung nelayan yang kecil bertukar menjadi sebuah pelabuhan entrepot terkenal semasa pemerintahan Parameswara. Berdasarkan pernyataan di atas, pembangunan Melaka bergantung kepada A. B. C D bantuan luar kegiatan ekonomi bentuk muka bumi kewibawaan pemimpin

7.

Lawatan Laksamana Yin Ching ke Melaka pada tahun 1404 diikuti oleh beberapa orang tokoh daripada kerajaan China. Pernyataan di atas menunjukkan negeri Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan China. Kepentingan hubungan ini kepada negeri Melaka ialah A B C D kekayaan budaya keselamatan negeri kepelbagaian ekonomi keseragaman pentadbiran

8

Kesan perkembangan agama Islam di negeri Melaka jelas dilihat dengan kewujudan A B C D sastera lisan sistem sosial institusi kesultanan hubungan diplomatik

9

Apakah faktor yang membantu kejayaan Tun Perak menghalang serangan Siam pada tahun 1456? A B C D Kelengkapan senjata Kemantapan strategi Kekukuhan pertahanan Kerjasama negeri naungan

10

Masalah perpaduan di Melaka pada kurun ke-16 berpunca daripada I II III IV perebutan kuasa persaingan kaum persengketaan pemerintah perbezaan amalan keagamaan

3

A B C D 11

I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

Mengapakah buku Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dijadikan bahan cerita semasa Portugis menyerang Melaka? A B C D Mendapatkan sokongan rakyat Mengambil iktibar kisah silam Menaikkan semangat juang askar Membaiki strategi peperangan Pusat Kerajaan Pekan Tua Sayong / Johor Lama / Seluyut Tanah Putih

12. Tahun 1528 - 1564 1564 - 1571 1571 - 1597

Merujuk maklumat di atas, mengapakah pusat pentadbiran kerajaan Johor sering berpindah? A B C D 13. Menerima ancaman luar Mengukuhkan kuasa sultan Mengawal kegiatan perdagangan Memastikan pembangunan rakyat

Acheh Belanda

Perak

Mengapakah kuasa luar di atas berusaha untuk menguasai Perak? A B C D 14. Kumpulan Etnik Iban Kelabit Melanau Kegiatan Ekonomi Menanam padi huma Memungut hasil hutan Menangkap ikan Hasil cukai Bahan mentah Bekalan makanan Keluasan sempadan

Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi kumpulan etnik di atas?

4

I II III IV A B C D 15.

Kepercayaan Sumber alam Bentuk muka bumi Kawasan penempatan I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

• •

Mengamalkan cara hidup berpindahrandah Dilarang menebang pokok

Maklumat di atas merujuk kepada aktiviti kumpulan etnik A B C D 16 • • Murut Penan Bisaya Kenyah Firma Jourdain Sullivan and de Souza Syarikat Hindia Timur Inggeris

Apakah yang mendorong Sultan Kedah menghubungi syarikat-syarikat di atas? A B C D 17. Menarik pelaburan Barat Menghapus ancaman lanun Mengekal kedaulatan negeri Menjalin hubungan perdagangan

“...Raja kami tidak memperkenan sahabat kamu tinggal lama di Pulau Pinang, oleh itu sahabat kamu hendaklah menyelsaikan urusannya secepat mungkin kerana Pulau Pinang ialah milik Raja Queda sejak zaman berzaman....” Petikan surat daripada pemimpin Kedah kepada Francis Light 1791 Pemimpin Kedah mengutus surat tersebut kerana Francis Light A B C D memungkiri janji mengelak bayaran cukai memonopoli perdagangan melewatkan bayaran pampasan

5

18 Perjanjian 7 Jun 1823 Antara syarat perjanjian • Sultan dan Temenggung tidak berhak mengutip cukai • Undang-undang British dikuatkuasakan Apakah kesan daripada perjanjian di atas yang ditandatangani antara Stamford Raffles, Sultan Hussein, dan Temenggung Abdul Rahman I II III IV A B C D 19. • • Serangan ke atas kapal dagang berhampiran Kuala Langat Serangan ke atas rumah api Tanjung Tuan Sultan Hussein kehilangan kuasa British berkuasa penuh di Singapura Johor menjadi tanah jajahan British Temenggung memindahkan pusat pentadbiran I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Apakah kesan daripada peristiwa di atas kepada negeri Selangor? A B C D 20 Pembinaan kubu Peperangan saudara Penerimaan Residen Pengambilan askar upahan

6

Dialog dalam gambar di atas diucapkan oleh Raja Abdullah dan Andrew Clarke. Apakah kerugian yang dimaksudkan oleh baginda? I II III IV A B C D 21 • • • Kelemahan Sistem Residen Pentadbiran tidak seragam Undnag-undang tidak selaras Tiada panduan menjalankan tugas Pelucutan jawatan pembesar Pengecilan wilayah kekuasaan Kekurangan kuasa pentadbiran Kehilangan hak memungut cukai I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Bagaimana British mengatasi kelemahan sistem pentadbiran di atas? A B C D 22 Mewujudkan Durbar Mengembalikan kuasa sultan Menubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri Membentuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu

Mengapakah Sultan Zainal Abidin III tidak mengiktiraf Perjanjian Bangkok 1909? I II III IV A B C D Tidak dibawa berunding Kedaulatan negeri tergugat Dipaksa mengahantar bunga emas Bercanggah dengan perlembagaan negeri I dan II II dan III III dan II I dan IV Pentadbiran Wilayah Sarawak Pembesar tempatan dilantik oleh Sultan Brunei untuk mentadbir Sarawak Kurun ke-19 Pembesar Brunei mentadbir Sarawak

23. Tarikh Kurun ke-18 Kurun ke-19

Berdasarkan maklumat di atas, mengapakah berlaku perubahan kepimpinan dalam pentadbiran Kesultanan Brunei di Sarawak? I II III Memajukan negeri Menguasai kekayaan Mengukuhkan kekuasaan

7

IV A B C D 24.

Menjamin kemerdekaan I dan II II dan III III dan II I dan IV • X • • Dianggotai oleh Residen Bahagian Pertama dan empat orang Datu Melayu Bertujuan menasihati James Brooke Membuat dasar dan meluluskan undang-undang

X dalam rajah di atas merujuk kepada A B C D 25. Majlis Negeri Majlis Tertinggi Majlis Bahagian Majlis Tempatan

Apakah kesan penggunaan mata wang yang diperkenalkan oleh Syarikat Borneo Utara British (SBUB) pada tahun 1882? I II III IV A B C D Menambah pelaburan Meninggikan taraf hidup pribumi Memudahkan kegiatan perdagangan Meningkatkan pengeluaran hasil tanaman tradisional I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

26.

Apakah kepentingan Piagam Diraja yang dianugerahkan oleh kerajaan British kepada Syarikat Borneo Utara British (SBUB) di Sabah? A B C D Menubuhkan kerajaan Menjamin keselamatan Mendapat kuasa mentadbir Menambah modal perniagaan Negara China India Cara kemasukan Buruh ke Tanah Melayu Sistem Kontrak Sistem kangani

27.

Apakah persamaan antara kedua-dua sistem di atas?

8

I II III IV A B C D 28.

Tambang dibayar Majikan ditetapkan Latihan kemahiran diberi Tempoh bekerja ditentukan I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV Pelombong China 78 % 32 % Pelombong Eropah 22 % 68 %

Tahun 1910 1937

Berdasarkan jadual di atas, mengapakah penguasaan orang Eropah dalam perusahaan bijih timah meningkat pada tahun 1937? A B C D Penggunaan tenaga mahir Penggunaan teknologi moden Pembinaan landasan kereta api Perhubungan baik dengan pembesar

29 Graf di atas menunjukkan kedudukan harga getah antara tahun 1929 – 1932. Mengapakah harga getah menurun sekitar tahun 1930-an? A B C D Persaingan getah tiruan Pengenalan tanaman baru Kekurangan tenaga buruh Kemelesetan ekonomi dunia

9

30

Berdasarkan peta di atas, mengapakah pembinaan landasan kereta api tertumpu di pantai barat? A B C D 31 Tahun 1823 Peristiwa Tunku Abdullah memimpin 3000 orang tentera untuk membebaskan Kedah daripada Siam tetapi gagal Kepadatan penduduk Kerjasama pemerintah Kos pembinaan murah Kekayaan bahan mentah

Berdasarkan maklumat di atas, usaha Tunku Abdullah menemui kegagalan kerana Siam A B C D mendapat bantuan British menyekat bekalan makanan menggunakan taktik perang gerila membina kubu pertahanan yang kuat

10

32. Menentang bayaran cukai Faktor-faktor penentangan Dol Said di Naning X Menentang pelaksanaan Undang-undang British Berdasarkan rajah di atas X ialah A B C D 33. Tokoh menjaga kesucian agama menolak amalan buruh paksa mempertahankan kedaultan daerah membantah perlucutan jawatan penghulu Peristiwa Menyerang kubub James Brooke Membunuh Allan Lee

x

• •

Berdasarkan maklumat di atas, X ialah A B C D 34 • • Pelopor Gerakan Islah Syeikh Muhammad Abduh Sayid Jamaluddin al-Afghani Asun Rentap Banting Sharif Masahor

Apakah kesan gerakan yang dipelopori oleh tokoh di atas kepada Tanah Melayu? A B C D 35 Menyebarkan agama Islam Mencetuskan semangat kebangsaan Mengembangkan kegiatan sastera Mewujudkan perpaduan antara kaum

Sekitar tahun 1930-an, ramai pemuda Melayu telah mengganggotai Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM). Mengapakah mereka menganggotai pertubuhan tersebut? A B C D Mewujudkan perpaduan Melayu Menyokong gagasan Melayu Raya Menuntut kemerdekaan Tanah Melayu Memperjuangkan penubuhan Askar Melayu

11

36 Strategi berkesan Faktor-faktor kemenangan Jepun di Tanah Melayu X Perancangan rapi

Rajah di atas menerangkan faktor yang menyumbang kepada kemenangan Jepun di Tanah Melayu. Faktor X ialah A B C D 37. Tarikh 15 Februari 1942 Peristiwa Leftenan Jeneral A.E.Percival menyerah diri kepada Leftenan Jeneral Yamashita Tomoyuki di Singapura taktik serang hendap semangat perjuangan bilangan tentera ramai kerjasama semua kaum

Maklumat di atas merujuk kepada kekalahan kuasa Barat kepada Jepun. Apakah kesan peristiwa tersebut kepada Tanah Melayu? A B C D 38. Mencetus gerakan ketenteraan Memulakan kegiatan politik radikal Menyemarak semangat menentang penjajah Memperhebatkan sokongan terhadap komunis

• •

Catuan makanan Mengutamakan kaisha

Langkah di atas merupakan cara pentadbiran Jepun mengamalkan ekonomi A B C D 39 kawalan sara diri komersial terancang

Bagaimakakah orang Melayu menentang Malayan Union? I II Mengadakan demonstrasi Menggunakan taktik perang gerila

12

III IV A B C D 40

Menyuarakan bantahan melalui akhbar Memulaukan istiadat pelantikan gabenor I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

Andaikan anda sedang menyaksikan satu perhimpunan masyarakat Melayu yang diadakan di Kelab Sultan Sulaiman pada tahun 1946. anda terlihat sepanduk yang tertulis “Pertahankan Hak Kami”. Apakah yang cuba dipertahankan oleh orang Melayu pada ketika itu? I II III IV A B C D Taraf hidup Kuasa sultan Hak istimewa Bidang ekonomi I dan II II dan III III dan IV I dan IV

41

Apakah faktor yang membawa kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu? A B C D Kegagalan Parti Komunis Malaya Pembatalan gagasan Malayan Union Kelemahan Pentadbiran Tentera British Penentangan semua ahli Parlimen British X Y 1948 Pesuruhjaya Tinggi

42.

1946 Gabenor

Rajah di atas menunjukkan perubahan pucuk pimpinan di Tanah Melayu. Mengapakah berlaku perubahan daripada X kepada Y? A B C D 43. Pengenalan Sistem Ahli Pentadbiran Tentera British Pengisytiharan Malayan Union Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu

• •

Membakar ladang getah Memusnahkan landasan kereta api

Maklumat di atas merujuk kepada tindakan komunis semasa darurat. Apakah kesan tindakan tersebut? A B C Melumpuhkan ekonomi Menakutkan orang awam Memutuskan perhubungan

13

D 44. • • •

Memecahbelahkan penduduk

Mengharamkan parti radikal Menerima bantuan tentera Menubuhkan Home Guard

Mengapakah British mengambil tindakan di atas? A B. C D 45. Mengatasi masalah perkauman Menghapuskan ancaman komunis Mengawal penentangan terhadap British Meredakan kemarahan penduduk tempatan

British telah melancarkan kempen “Memenangi Hati dan Fikiran Rakyat” pada tahun 1950-an. Apakah kejayaan kempen tersebut? A B C D Meningkatkan taraf hidup rakyat luar bandar Mewujudkan sistem pendidikan yang seragam Memupuk kerjasama rakyat melalui parti politik Menggembleng tenaga rakyat untuk menentang komunis Tarikh 1948 - 1949 Peristiwa Penduduk yang tinggal di pinggir hutan selalu dikunjungi oleh ahli PKM untuk memujuk merak menyertai Min Yuen. Mereka berada dalam ketakutan

46.

Apakah tindakan kerajaan untuk menyelesaikan masalah di atas? A B. C. D. 47. Tahun 1954 • • Konferensi Nasional Konvensi Nasional Membekalkan senjata Menempatkan di kem pertahanan Memindahkan ke petempatan baru Mengisytiharkan perintah berkurung

Apakah tujuan konferensi dan konvensi di atas? A B C D 48. Tarikh Parti Politik Memupuk perpaduan kaum Membanteras kegiatan komunis Melonggarkan syarat kerakyatan Menyeragamkan sistem pentadbiran

14

1951 1954

Independence of Malaya Party Parti Negara

Jadual di atas menunjukkan parti yang ditubuhkan oleh Dato’ Onn bin Jaafar. Mengapakah Dato’ Onn menubuhkan kedua-dua parti di atas? A B C D 49. Memupuk kerjasama kaum Memperjuangkan kepentingan agama Meningkatkan taraf hidup orang Melayu Memajukan pendidikan masyarakat tempatan

Rundingan di London telah diadakan pada tahun 1956 dalam usaha mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu. Apakah yang dibincangkan dalam rundingan tersebut? I II III IV A B C D Pemilihan harta British terjamin Pengamalan konsep Raja Berperlembagaan Pelantikan pegawai British dalam pentadbiran Pengekalan pangkalan tentera British di Tanah Melayu I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

50

Laporan suruhanjaya Reid tentang perlembagaan telah dipinda hasil perbincangan dan pendapat Majlis Rajaraja, parti politik dan orang perseorangan Pernyataan di atas menerangkan tentang pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Apakah kesimpulan yang dibuat tentang pindaan tersebut? I II III IV A. B. C. D. Perlembagaan perlu meliputi kepentingan semua kaum Sikap tolak ansur penting dalam menggubal perlembagaan Penggubal perlembagaan mestilah di kalangan pemimpin tempatan Pandangan rakyat perlu diambil kira dalam menggubal perlembagaan I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV 31 Ogos 1957 • • Bendera Union Jack diturunkan Bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan

51.

15

Apakah kesan daripada peristiwa di atas kepada Tanah Melayu? I II III IV A B C D 52. Tarikh 1946 Parti Politik British menguasai Sabah dan Sarawak sebagai Tanah Jajahan Mahkota Perjanjian British berakhir Pembentukan sebuah negara demokrasi Penutupan semua pangkalan tentera British Pengembalian kuasa kepada pemerintah tempatan I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

Mengapakah kerajaan British mengambil tindakan di atas? A. B. C. D. 53. Tokoh • • • Morshidi Sidek Awang Rambli Bujang Suntong Memenuhi permintaan rakyat Menjaga kepantingan ekonomi Membendung ancaman komunis Menyeragamkan sistem pentadbiran

Apakah sumbangan penting tokoh-tokoh di atas dalam sejarah negeri Sarawak? A B C D. 54. Parti Politik di Sabah • • Parti Bersatu Parti Demokratik Mengganggotai Majlis Tertinggi Menggubal Perlembagaan 1941 Menuntut diadakan pilihan raya Memimpin gerakan antipenyerahan

Mengapakah parti-parti di atas tidak menyokong pembentukan Persekutuan Malaysia pada peringkat awal cadangannya? A B C D Bimbang bantahan Indonesia Khuatir akan neokolonialisme Ingin menuntut kemerdekaan terlebih dahulu Mahu menganggotai kerajaan Kalimantan Utara

16

55. • • • Persatuan Cina Sabah (SCA) Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO) Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu (UNKO)

Kemunculan parti-parti di atas berkait rapat dengan peristiwa A B C D 56. Perjanjian Pemulihan Hubungan antara Malaysia dengan Indonesia Tarikh Tokoh Jawatan Tun Abdul Razak Timbalan Perdana Ogos 1966 Menteri Adam Malik Menteri Luar Indonesia Apakah tujuan perjanjian di atas ditandatangani? A B C D 57. Lee Kuan Yew : Tunku Abdul Rahman Kami mahukan hak yang sama bagi semua kaum Kita harus patuh kepada perkara yang termaktub dalam perlembagaan Meningkatkan ekonomi Menamatkan konfrontasi Memantapkan pertahanan Mengatasi ancaman komunis penubuhan Suruhanjaya Cobbold penyerahan Sabah kepada British pembentukan Persekutuan Malaysia pelaksanaan Pilihan Raya Majlis Daerah

Dialog di atas mungkin berlaku selepas penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Dialog tersebut menunjukkan Tunku Abdul Rahman seorang yang A B C D kuat semangat gigih berusaha tegas pendirian bijak merancang

17

58. Pilihan Raya Umum 1964 • • Parti Tindakan Rakyat (PETIR) berkempen menentang Parti Perkatan PETIR mencetuskan su perkauman

Apakah tindakan Tunku Abdul Rahman bagi menangani masalah di atas? A B C D 59. Tarikh 1948 – 1960 1963 - 1966 Peristiwa Ancaman Komunis Konfrontasi Indonesia Mengisytiharkan darurat di Singapura Menentang pemimpin politik di Singapura Menyingkir Singapura daripada Malaysia Memberikan autonomi imigresen kepada Singapura

Apakah langkah yang diambil oleh kerajaan British untuk mengatasi ancaman di atas? I II III IV A. B. C. D. 60. • • • Menubuhkan Pasukan Pertahanan Tempatan Mendapatkan bantuan ketenteraan dari Australia dan new Zealand Membuat bantahan rasnmi kepada Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Mengadakan rundingan damai Mendapat kerjasama rakyat Memutuskan hubungan dengan negara luar Membentuk sistem pertahanan yang mantap I, II, dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

Maklumat di atas menerangkan tentang tindakan yang diambil oleh pemimpin negara kita. Mengapakah Malaysia mengambil tindakan tersebut? A B Pencerobohan Indonesia Pemberontakan A.M. Azahari

18

C D

Tuntutan Filipina ke atas Sabah Ancaman Parti Komunis Malaya KERTAS SOALAN TAMAT

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful