PENILAIAN MENENGAH RENDAH SEJARAH TAHUN 2007 Masa : Satu jam lima belas minit Tiap-tiap soalan

diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C, dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada jawapan objektif anda... 1

Cucu : Nenek, bagaimanakah kesengsaraan hidup pada zaman pendudukan Jepun Nenek: Seksanya hidup pada zaman itu. Nenek makan ubi kayu sahaja
Dialog diatas menunjukkan penggunaan kaedah lisan dalam mendapatkan maklumat sejarah. Apakah kelemahan maklumat sejarah yang diperoleh melalui kaedah di atas? I. II. III. IV. A. B. C. D. Wujud tokok tambah Orang sumber berbeza Kesahihan fakta diragui Terkandung unsur mitos I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV • • Zaman Neolitik Zaman Logam

2.

Senarai di atas merujuk kepada Zaman Prasejarah. Apakah persamaan aktiviti kedua-dua zaman tersebut? I. II. III IV. A. B. C. D. 3. Berpindah-randah Bercucuk tanam Perdagangan Penternakan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Kerajaan Awal di Asia Tenggara • • • Srivijaya Kedah Tua Majapahit

1

Mengapakah kerajaan di atas maju dalam bidang perdagangan? A. B. C. D. 4. • • Mendapat bantuan kerajaan asing Hubungan diplomatik yang kukuh Masyarakat mahir membina kapal Kaya dengan hasil pertanian Pokok bakau Pokok api-api

Maklumat di atas berkaitan dengan pokok yang dijadikan benteng pertahanan di Melaka. Apakah nilai yang dapat anda kaitkan dengan kewujudan pokok tersebut?\ A. B. C. D. 5. Tahun 1404 1405 Pembesar China yang melawat Melaka Laksamana Yin Cheng Laksamana Cheng Ho Kebangggaan Kesyukuran Keberanian Ketabahan

Apakah faedah lawatan tersebut terhadap Melaka? A. B. C. D. 6. Mendapat perlindungan Memperoleh tenaga buruh Memperoleh bahan makanan Menerima cukai perdagangan

”Maka segala dagang atas angin dan bawah angin sekaliannya datang ke Melaka terlalu ramai bandar Melaka pada zaman itu.” Sumber : Sejarah Melayu

Pernyataan di atas menggambarkan suasana yang sibuk di Pelabuhan Melaka. Mengapakah situasi tersebut berlaku? A. B. C. D. 7. Kecekapan sistem pentadbiran Penggunaan sistem mata wang Lokasi yang strategik Surat kebenaran berniaga dikeluarkan

2

Tokoh Tun Perak

Tindakan Mengarahkan pengikutnya membawa keluarga masingmasing berpindah ke Melaka bagi menghadapi serangan Siam

Jadual di atas merujuk kepada tindakan Tun Perak dalam menghadapi serangan Siam pada

tahun 1445. Mengapakah beliau mengambil tindakan tersebut? A. B. C. D 8. Menakutkan pihak lawan. Melengahkan pergerakan musuh. Menaikkan semangat angkatan tentera. Menambah bilangan penduduk. Tentera terlatih Bantuan dari Luar

Faktor kejayaan Portugis

Kepimpinan Alfonso de Albuquerque

X

Rajah di atas merupakan faktor kejayaan Portugis menawan Melaka pada tahun 1511. Apakah X? A. B. C. D 9. Mempunyai askar upahan. Menggunakan senjata moden. Menerima sokongan peribumi Membina kubu pertahanan Membebaskan tawanan Tuntutan Alfonso de Albuquerque Membayar ganti rugi X Rajah di atas menunjukkan tuntutan Alfonso de Albuquerque kepada Sultan Melaka. Apakah X? A. Mendirikan gereja B. Membina kubu C. Meluaskan pelabuhan D. Memperbanyak gudang 10. Bagaimanakah orang Bugis mengukuhkan pengaruh mereka di Johor?

3

I. II. III. IV. A. B. C. D.

Menggubal undang-undang Mengahwini anak raja tempatan Mencampuri urusan pentadbiran Mendapatkan bantuan kuasa luar I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Raja / Sultan 11. Raja Muda Raja Bendahara Raja di Hilir

Rajah di atas menunjukkan sistem giliran yang merupakan sistem pewarisan takhta. Negeri yang manakah mengamalkan sistem tersebut? A. B. C. D. 12. Perak Johor Kedah Terengganu

Pada tahun 1818, Kelantan menghantar bunga emas kepada Siam. Penghantaran bunga emas dibuat setiap tiga tahun sekali. Pernyataan di atas menerangkan bentuk hubungan yang terjalin antara Kelantan dengan Siam. Mengapakah pemerintah Kelantan bertindak demikian? A. B. C. D. Meningkatkan hubungan luar Menggalakkan aktiviti perdagangan Mengukuhkan pertahanan negeri Mengelakkan ancaman jiran

13.

Pembesar : Turunkan bendera kuning itu dan Gantikan dengan bendera putih. Pengawal : Baiklah, Datuk. Dialog di atas mungkin berlaku semasa upacara diraja. Apakah upacara tersebut? A. B. C. Keraian Keputeraan Kemangkatan

4

D.

Keberangkatan

14

Monolog di atas mungkin berlaku di kalangan orang Iban. Mengapakah orang Iban mengambil keputusan tersebut? A. B. C. D. 15. X Menguatkuasakan undang-undang adat Maklumat dalam rajah di atas merujuk kepada tanggungjawab pemimpin tempatan di Sabah. Siapakah X? A. B. C. D. 16. Orang Tua Tok Batin Penghulu Pegawai Anak Negeri : Terdapat banyak binatang buas. Terdengar bunyi burung ketupung Kawasan itu dipenuhi hutan tebal Kematian berlaku di kawasan tersebut Menjaga kebahagiaan hidup bermasyarakat

Nampaknya usaha kita gagal. Farquhar gagal mendapat pengiktirafan pemerintah Johor. Dialog di atas mungkin berlaku pada kurun ke 19. Stamford : Apakah muslihatJangan putus asa. Kita akan meminta Raffles yang dimaksudkan dalam dialog tersebut? menggunakan muslihat untuk mendapatkan Singapura. A. Mengiktiraf Sultan Abdul Rahman

William

5

B. C. D. 17.

Melucutkan takhta Sultan Mahmud III Menabalkan Tengku Hussein sebagai sultan Menyingkirkan Temenggung Abdul Rahman

Karikatur di atas menggambarkan perebutan penguasaan Singapura antara British dengan Belanda. Apakah pengajaran daripada situasi tersebut? A. B. C. D. 18. Tahun 1786 Peristiwa Sultan Abdullah membenarkan Francis Light menduduki Pulau Pinang. Bersatu padu mengekalkan kemerdekaan Bertolak ansur terhadap pendatang Berwaspada terhadap kuasa asing Bermuafakat membuat keputusan

Peristiwa di atas berkaitan dengan perjanjian antara Inggeris dengan Sultan Kedah. Mengapakah Sultan Abdullah bertindak demikian? A. B. C. D. 19. Dato’ Kelana Syed Abdul Rahman Persengketaan di Sungai Ujong Dato’ Bandar Kulop Tungggal Mengatasi masalah kewangan Menghapuskan ancaman lanun Memajukan bidang perdagangan Mendapatkan bantuan ketenteraan

Persengketaan antara kedua-dua tokoh di atas berlaku pada tahun 1870-an. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya persengketaan tersebut? A B C D 20. • • Penguasaan kawasan pertanian Sistem perwarisan takhta Pengaruh pelabur asing Hak memungut cukai Residen Jeneral terlalu berkuasa Kuasa raja-raja berkurangan

6

Maklumat di atas menerangkan kritikan Sultan Idris dalam Durbar kedua di Kuala Lumpur. Apakah kesan daripada kritikan tersebut? A B C D 21. Jemaah Menteri dibentuk Perlembagaan negeri dipinda Pentadbiran tradisional dimantapkan Majlis Mesyuarat Persekutuan ditubuhkan.

Pembesar A : Hamba dengar Sultan murka dengan tindakan Birch. Pembesar B : Benar. Birch memang sengaja mencetuskan permusuhan tersebut. Dialog di atas mungkin berlaku di kalangan pembesar di Perak. Apakah tindakan J.W.W. Birch yang menimbulkan kemurkaan sultan? I. II III IV A. B. C. D. Pemecatan sultan Pelantikan penghului Pengenalan cukai baru Pengharaman perhambaan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

22.

Dato’ Jaafar bin Muhammad Dato’ Abdul Rahman bin Andak

Senarai di atas merupakan pemimpin yang berwibawa di Johor. Apakah persamaan pemimpin tersebut? A B C D 23. Tokoh Tunku Mahmud • • • Usaha Menggunakan bahasa Melayu dalam penulisan surat rasmi Menggunakan kalender Hijrah Mengutamakan pelantikan orang Melayu dalam pentadbiran Mengekalkan kedaulatan negeri Memajukan sekolah Inggeris Melaksanakan Sistem Kangcu Menggubal perlembagaan negeri

7

Apakah nilai yang dapat dikaitkan dengan tokoh di atas? A B C D 24 Diplomasi Jati Diri Toleransi Berhemah Saya akan menaikkan cukai terhadap hasil penduduk Bagus juga cadangan Pangeran. Ini dapat menambahkan pendapatan.

Pangeran Indera : Mahkota Pembantu Pangeran :

Dialog di atas mungkin berlaku di Sarawak pada tahun 1830-an. Apakah kesan tindakn tersebut? A B C D 25 Bangsa Melayu Iban Cina Bidang Pekerjaan Pentadbiran Ketenteraan Perlombongan Kemajuan infrastruktur terjejas Pelaburan asing berkurangan Kebangkitan rakyat berlaku Perpindahan penduduk ke pedalaman

Jadual di atas menunjukkan perbezaan pekerjaan penduduk di Sarawak semasa pentadbiran Brooke. Mengapakah perbezaan tersebut diwujudkan oleh Brooke? I II III IV A B C D Menghalang perpaduan kaum Menjamin kedudukan pemerintah Mempertingkatkan ekonomi peribumi Mengawal kuasa golongan pembesar I dan II II dan III III dan IV I dan IV

8

26.

Kawasan berlorek dalam peta di atas menunjukkan perluasan kuasa James Brooke dan Charles Brooke di Sarawak dari tahun 1853 sehingga tahun 1905. Bagaimanakah perluasan kuasa tersebut dapat dilakukan? A B C D 27. Pelaksanaan Undang-undang di Sabah Mahkamah Bidang Kuasa Hakim Mahkamah Mengendalikan Pegawai Daerah Majistret kes berat Mahkamah Anak Mengendalikan X Negeri kes adat X dalam jadual di atas ialah A B C D 28 Residen Gabenor Ketua Kampung Ketua Anak Negeri : Saya telah lulus sekolah latihan bagi anak-anak Ketua Anak Negeri Jika begitu kamu boleh diserap dalam pentadbiran Syarikat Borneo Utara British. Permintaan rakyat tempatan Sokongan pedagang asing Bantuan tentera British Kerjasama pembesar Melayu

Penduduk tempatan

Pegawai British

9

Dialog di atas mungkin berlaku di Sabah pada awal kurun ke 20. Apakah jawatan yang layak untuk lulusan sekolah tersebut? I II III IV A B C D 29 Ekonomi Tradisional Dwiekonomi Ekonomi Dagangan Rajah di atas menunjukkan kewujudan dwiekonomi semasa pemerintahan British di Tanah Melayu. Apakah kesannya? A B C D 30 Jurang ekonomi berlaku Perkembangan ekonomi lembab Agihan sumber ekonomi menyeluruh Penguasaan ekonomi oleh penduduk tempatan Pegawai Daerah Residen Kerani Renjer I dan II II dan III III dan IV I dan IV

10

Graf di atas menunjukkan pengeluaran bijih timah oleh pelombong Eropah. Apakah faktor yang membawa kepada peningkatan pengeluaran tersebut? I II II IV A B C D 31 Tenaga buruh ramai Kapal korek digunakan Harga pasaran meningkat Pembesar memberi sokongan I dan II II dan III III dan IV I dan IV Sekarang ini anak-anak kita mudah mendapat pendidikan. Kenapa? Kerana pengusaha ladang wajib menyediakan sekolah dan guruguru di ladang.

Muthu : Kumari : Muthu :

Dialog di atas mungkin berlaku pada tahun 1912. Apakah faktor yang mewajibkan pengusaha ladang menyediakan sekolah di ladang? A B C D 32. Permintaan ibu bapa Menjimatkan perbelanjaan Pengenalan undang-undang Mengurangkan masalah sosial

Pada tahun 1831, Dol Said telah berjaya menewaskan seratus lima puluh orang sepoi yang diketuai oleh Kapten Wylie. Pernyataan di atas merujuk kepada Perang Naning. Apakah faktor kejayaan Dol Said? I II III IV A B C D Senjata moden Bantuan pembesar Taktik perang gerila Risikan berkesan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

33

Rentap membina kubu di paras ketinggian 2,725 kaki dari aras laut dan dipagari dengan kayu jenis belian di Bukit Sadok.

11

Pernyataan di atas merujuk kepada usaha Rentap dalam menghadapi ancaman Brooke. Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada usaha tersebut? A B C D 34 Persidangan Persidangan Kebangsaan Kongres Melayu SeTanah Melayu Penganjur Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) - Kesatuan Melayu Singapura (KMS) - Persatuan Melayu Selangor (PMS) Bertoleransi dalam masyarakat Bijak mengatur strategi Berilmu dalam kehidupan Berwawasan dalam perjuangan

Jadual di atas menunjukkan persidangan yang diadakan di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Apakah persamaan matlamat persidangan tersebut? A B C D 35 1939 1938 Menuntut pilihan raya Mempertahankan adat resam Menyekat kemasukan imigran Membentuk perpaduan Persatuan Melayu Sarawak Persatuan Melayu Pahang

Persatuan Melayu Perak 1937 Garis masa di atas merujuk kepada penubuhan persatuan Melayu. Apakah tujuan persatuan di atas dibentuk? I II III IV A B C D 36 Meningkatkan taraf sosial Mncetuskan perjuangan radikal Memperjuangkan kemerdekaan Mengukuhkan kedudukan ekonomi I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Ekonomi Tanah Melayu semakin merosot semasa pentadbiran Jepun antara tahun 1942 – 1945. Bagaimanakah pentadbiran Jepun mengatasi keadaan tersebut? A B Melahirkan tenaga mahir Mengimport bahan makanan

12

C D 37

Memperkenalkan ekonomi kawalan Menghentikan perdagangan antarabangsa

Anda adalah seorang penduduk di Tanah Melayu pada zaman pendudukan Jepun. kehidupan anda sengsara kerana kekurangan bahan keperluan harian. Apakah yang akan anda lakukan untuk mengatasi kesusahan tersebut ? I II III IV A B C D Membuat kain daripada benang nanas Membuat pakaian daripada daun lalang Membuat kertas daripada kulit pokok Membuat kasut daripada getah keping I dan II II dan III III dan IV I dan IV • • • Pakatan Jepun-Thailand Taktik serangan Jepun Kelemahan pertahanan British

38

Maklumat di atas merupakan antara faktor kejayaan Jepun di Tanah Melayu. Apakah iktibar yang boleh kita pelajari daripada maklumat tersebut ? A B C D 39 • • • Majlis Warta Malaya Utusan Melayu Bersatu memartabatkan maruah bangsa Berani menentang musuh negara Bijak menyusun strategi Berhati-hati terhadap propaganda

Akhbar di atas memainkan peranan penting membincangkan isu semasa pada tahun 1946. Apakah isu yang dibincangkan? A B C D 40 Pentadbiran Tentera British Tempoh September 1945 – Mac 1946 Ketua Sir Ralph Hone Jadual di atas menerangkan pentadbiran tentera British di Tanah Melayu. Apakah kejayaan yang dicapai oleh British dalam tempoh tersebut ? I Menegakkan undang-undang Pengisytiharan darurat Pembentukan Malaysia Pelaksanaan pilihanraya Penubuhan Malayan Union

13

II III IV A B C D 41

Mewujudkan keamanan Menjimatkan perbelanjaan Memberi latihan kepimpinan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Mengapakah orang Melayu menerima Persekutuan Tanah Melayu 1948 ? A B C D Memperoleh perlindungan istimewa Negara mendapat kemerdekaan Membentuk perpaduan kaum Menguasai bidang eknomi Tarikh Pengerusi Kehadiran 1 – 4 Mac 1946 Dato’ Onn Jaafar 41 persatuan Melayu

42

Maklumat dalam jadual di atas menerangkan Kongres Melayu yang pertama. Apakah kesan daripada kongres tersebut ? A B C D 43 • • • Membakar kilang Menyerang balai polis Merosakkan landasan kereta api Penubuhan UMNO Pengenalan Sistem Ahli Pembubaran Kesatuan Melayu Muda Pengisytiharan Persekutuan Tanah Melayu

Maklumat di atas menunjukkan tindakan pengganas komunis pada tahun 1948. Mengapakah mereka bertindak demikian ? I II III IV A B C D 44 Tarikh 28 dan 29 Disember 1955 Peristiwa Pertemuan Baling Menamatkan Malayan Union Melumpuhkan ekonomi negara Menubuhkan kerajaan republik Menentang pentadbiran Jepun I dan II II dan III III dan IV I dan IV

14

Jadual di atas merujuk kepada rundingan antara pihak kerajaan dengan Parti Komunis Malaya (PKM). Apakah syarat yang dikemukakan oleh pihak kerajaan kepada Parti Komunis Malaya dalam rundingan tersebut ? A B C D 45 Kewarganegaraan ahli dilucutkan Kubu pertahanan dimusnahkan Hasil rampasan dikembalikan Gencatan senjata diisytiharkan Keadaan keselamatan Negara terancam berikutan peristiwa di Sungai Siput Kita akan isytiharkan darurat di seluruh negara.

Pegawai British : Sir Edward Gent :

Dialog di atas mungkin berlaku pada tahun 1948. Apakah peristiwa yang membawa kepada pengisytiharan darurat ? A B C D 46 Pergaduhan antara kaum Pemogokan golongan pekerja Penentangan rakyat tempatan Pembunuhan pengurus ladang Sekolah Vernakular

Melayu

Cina

Tamil

Rajah di atas menunjukkan sekolah vernakular di Tanah Melayu sebelum merdeka. Apakah ciri sekolah berikut ? A B C D 47 Kaum Cina India Jumlah 1.2 juta 180 ribu Tenaga pengajar terlatih Sukatan pelajaran seragam Sistem peperiksaan yang selaras Bahasa ibunda menjadi bahasa pengantar

Jadual di atas menunjukkan jumlah orang Cina dan India yang diterima menjadi warganegara Tanah Melayu pada tahun 1952. Mengapakah berlaku keadaan demikian ? A B C D Perkembangan sistem perhubungan Kelonggaran syarat kerakyatan Permintaan pengusaha tempatan Keberkesanan sistem perundangan

15

48

• • •

Mencapai kemerdekaan negara Mewajibkan pendidikan sekolah Melindungi hak raja-raja Melayu

Maklumat di atas merupakan manifesto sebuah parti dalam pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Apakah parti tersebut ? A B C D Parti Islam Se-Malaya Parti Perikatan Parti Negara Parti Malaya Merdeka

49

1956 1952 1951

Laporan Razak Ordinan Pelajaran 1952 Laporan Barnes

Garis masa di atas menerangkan laporan pelajaran di Tanah Melayu. Mengapakah laporan tersebut diperkenalkan? A B C D Menyebarkan ideologi parti Mempamerkan identiti kaum Memperkaya budaya bangsa Melahirkan semangat perpaduan

50 Suruhanjaya Reid

Menentukan kuasa kerajaan pusat Menjamin kedudukan khas raja-raja Melayu X Rajah di atas menunjukkan tugas Suruhanjaya Reid yang dibentuk pada tahun 1956. Apakah X ? A B C D Menetapkan dasar pelajaran kebangsaan Merangka perlembagaan merdeka Menetapkan tarikh pilihan raya Membentuk perpaduan kaum

16

51

Syarat kerakyatan orang Bukan Melayu dilonggarkan X Pilihan raya diperkenalkan Orang Melayu diberi bantuan ekonomi

Maklumat dalam rajah di atas merupakan kompromi yang dilakukan oleh X. X ialah A B C D 52 Rombongan 1956 • Wakil raja-raja Melayu • Wakil Parti Perikatan Mengapakah rombongan tersebut bertolak ke London ? A B C D 53 Menuntut kemerdekaan Membincangkan hal pilihan raya Mendesak pembentukan suruhanjaya Mencadangkan pindaan perlembagaan Suruhanjaya Reid Parti Malaya Merdeka Jawatankuasa Antara Kaum Mjalis Tindakan Bersama Tanah Melayu

Apakah perkara yang dipersetujui dalam Perjanjian London pada tahun 1956 ? I II III IV A B C D Pembentukan Jemaah Menteri Pelantikan suriuhanjaya bebas Penetapan tarikh kemerdekaan Pembentukan pasukan keselamatan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

17

54

Gambar menunjukkan Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan Tanah Melayu. Apakah perasaan anda sekiranya berada dalam majlis tersebut ? I II III IV A B C D 55. “ Kami membantah dengan sekeraskerasnya akan tindakan Brooke menyerahkan Sarawak kepada Kolonial Inggeris ” “Sarawak adalah hak kami. Leburkan koloni” Cinta akan negara Hormat pada lambang negara Bersyukur sebagai warganegara Bangga dengan perjuangan pemimpin negara I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Kata-kata di atas terkandung pada poster gerakan anti-penyerahan di Sarawak. Apakah tindakan British untuk menggagalkan gerakan tersebut ? A B Mengadakan rundingan damai Memindahkan pemimpin

18

C D 56

Memperkuat pasukan keselamatan Memberi amaran kepada kakitangan kerajaan

Pada tahun 1950, wakil-wakil anak negeri dilantik secara tidak rasmi dalam Pada Majlis Undangan di Sabah. Pernyataan di atas menunjukkan usaha ke arah berkerajaan sendiri. Mengapakah British bertindak demikian ? A B C D Mewujudkan pemerintahan demokrasi Memberi latihan kepimpinan Melahirkan kerjasama antara kaum Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran Tahun 1961 1962 Parti Parti Perikatan Sabah Parti Perikatan Sarawak

57

Jadual di atas berkaitan dengan pemberontakan Parti Perikatan di Sabah dan Sarawak. Apakah persamaan parti tersebut ? I II III IV A B C D 58 • • • Barisan Pemuda Sarawak Persatuan Dayak Sarawak Barisan Pemuda Melayu Sibu Memenangi pilihan raya Menyokong gagasan Malaysia Menerima keahlian semua kaum Menubuhkan Suruhanjaya Cobbold I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Senarai di atas adalah antara pertubuhan yang bergiat aktif di Sarawak pada tahun 1940-an. Apakah matlamat pertubuhan tersebut ? A B C D Membanteras ancaman komunis Menyatupadukan kaum Menuntut pilihan raya Menentang penjajah

19

59 Negara Kita Tanggungjawab Kita Kata-kata di atas dipaparkan dalam poster-poster semasa konfrontasi dengan Indonesia. Mengapakah kata-kata tersebut digunakan ? A B C D 60 Lee Kuan Yew Tunku Abdul Rahman : : PETIR telah diresapi pengaruh komunis Kita harus menggabungkan Tanah Melayu dengan Singapura untuk menentang perkara ini. Memulihkan hubungan diplomatik serantau Memupuk semangat perpaduan rakyat Menentang pencerobiohan tentera luar Menentang penjajah

Dialog di atas mungkin berlaku antara pemimpin Tanah Mwlayu dengan Singapura pada awal tahun 1960-an. Tindakan Tunku Abdul Rahman menggambarkan beliau seorang yang I II III IV A B C D tegas dalam pendirian mahir strategi perjuangan bijak menyelesaikan masalah adil dalam membuat keputusan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

KERTAS SOALAN TAMAT

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful