PENILAIAN MENENGAH RENDAH SEJARAH TAHUN 2008 Masa : Satu jam lima belas minit Tiap-tiap soalan

diikuti oleh empat pilihan jawapan yang behuruf A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi tia-tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda. 1. Mengapakah sumber sejarah berikut diklasifikasikan sebagai sumber sumber kedua ? • • A B C D 2. Ensiklopedia Laporan Belanajwan Negara Maklumat terkini Fakta telah diolah Kandungan ditokok tambah Berasaskan kajian secara ilmiah

Apakah ciri kehidupan masyarakat purba yang ditemui di kawasan ekskavasi berikut ? • • • A B C D Kota Tampan, Perak Gua Niah, Sarawak Tingkayu, Sabah Mencipta barang perhiasan Menggunakan peralatan batu Mengamalkan aktiviti pertanian Menjalankan kegiatan perdagangan

3

Gambar 1 menunjukkan Angkor Wat yang dibina oleh kerajaan Angkor.

Gambar 1 Gambar tersebut menjadi bukti kerajaan Angkor A B C D memiliki kekuatan tentera menerima pengaruh Hindu-Buddha mempunyai pentadbiran yang cekap merupakan pusat perkembangan tamadun

1

4

Anak panah dalam Peta 1 menunjukkan arah perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka.

Apakah kawasan X ? A B C D 5 Laksamana Temasik Kampar Muar Siak Ketua Angkatan Laut Ketua duta X Rajah 1 Apakah X ? A B C D 6. Pemungut hasil Penasihat sultan Penguasa bandar Pengawal peribadi raja

Senarai berikut merujuk kepada kawasan yang dianugerahkan sultan kepada pembesar tempatan Melaka. Bendahara Laksamana Hulubalang Bentan Temasik Sungai Raya

Anugerah tersebut dikenali sebagai A B jajahan takluk daerah warisan

2

C D 7.

wilayah naungan kawasan pegangan

Garis masa berikut menunjukkan kronologi kejatuhan kerajaan Melayu Melaka ke tangan Portugis. Ogos 1511 Julai 1511 Melaka dikuasai Portugis Jambatan Melaka dikuasai Portugis

Apakah faktor yang memabawa kepada kejatuhan tersebut ? I II III IV A B C D 8 Pembesar tempatan berebut kuasa Askar upahan berpaling tadah Bilangan tentera sedikit Wilayah naungan membebaskan diri I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Apakah kepentingan karya Hikayat Muhammad Ali Hanafiah kepada masyarakat Melaka pada kurun ke-17. Pusat perdagangan antarabangsa Kerajaan Johor Pusat pengajian agama Islam Rajah 2 X

X merujuk kepada peranan Johor sebagai pusat A pertanian B pangkalan tentera C persuratan Melayu D penggubalan undang-undang Jadual 1 menunjukkan peristiwa yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Johor. Kurun Ke-17 Ke-18 Peristiwa Perang Johor – Jambi X Jadual 1 Apakah peristiwa X ?

10

3

A B C D 11.

Campur tangan British Ancaman Majapahit Serangan Belanda Penglibatan Bugis

Bendahara Megat Terawis telah menentukan sempadan antara Perak dengan Siam atas perintah Sultan Melaka. Apakah kesan tindakan tersebut ? A B C D Memajukan kawasan perlombongan Memudahkan pungutan cukai Menarik kemasukan pedagang Menamatkan penghantara ufti

12

Rajah 3 menunjukkan sistem perwarisan takhta di negeri Perak Sultan Raja Muda Raja di Hilir Raja Kecil Besar Rajah 3 Mengapakah sistem perwarisan tersebut berbentuk demikian ? A B C D Mengutamakan kewibawaan Mengikut keturunan Mengamalkan penggiliran Mementingkan pengalaman

13

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada perbilangan Adat Perpatih berikut ? Bulat anak buah menjadi buapak Bulat buapak menjadi lembaga Bulat lembaga menjadi penghulu Bulat penghulu menjadi raja A Penggiliran pemerintah mengikut tempoh tertentu B Pelantikan ketua berdasarkan sistem warisan C Penggantian pembesar berdasarkan suku D Pemilikan pemimpin secara demokrasi Rajah 4 menunjukkan peranan Tuai Rumah dalam masyarakat Iban di Sarawak. Menjaga Keselamatan Menjamin keamanan

14

Tuai Rumah

X

4

Apakah X ? A B C D 15 Mengendalikan hasil pertanian Menguruskan kutipan cukai Menetapkan tarikh pesta menuai Mengetahui upacara pengebumian

Senarai berikut merupakan bentuk hukuman yang diamalkan oleh masyarakat Kadazandusun di Sabah. • • • Babas Sogit Kepanasan

Apakah tujuan hukuman tersebut dilaksanakan ? A B C D 16 Menyemai sifat keberanian Memupuk kecekalan Mengeratkan hubungan Menanam semangat berdikari

Mengapakah Sultan Kedah menghubungi syarikat berikut pada kurun ke-18 ?


• A B C D 17

Firma Jourdain Sullivan and de Souza Syarikat Hindia Timur Inggeris Meningkatkan aktiviti perdagangan Mengekalkan kedaulatan negeri Menjalin hubungan diplomatik menghapus ancaman lanun

Ilustrasi 1 menggambarkan pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris di Pulau Pinang pada tahun 1786.

Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut ?

5

A B C D 18

Kesabaran dalam tindakan Kesetiaan kepada pemerintah Kebijaksanaan mengelak penjajahan Keberanian dalam menghadapi cabaran

Monolog berikut mungkin berlaku di Singapura pada tahun 1819. Raffles : Nampaknya perjanjian yang saya tandatangan dengan Temenggung Abdul Rahman tidak membolehkan saya berkuasa penuh di Singapura. Saya mesti berbuat sesuatu.

Apakah tindakan Raffles seterusnya ? A B C D 19 Melancarkan perang Menabalkan sultan baru Membina kubu pertahanan Membuka petempatan baru

Persengketaan antara Dato’ Kelana dengan Dato’ Bandar telah menyebabkan British campur tangan di Sungai Ujong. Mengapakah pembesar tersebut bersengketa ? A B C D Pertikaian sempadan daerah Perebutan hak mengutip cukai Penguasaan kawasan pertanian Percanggahan undang-undang adat

20

Jadual 2 menunjukkan kekacauan di negeri-negeri Melayu yang memberi peluang kepada British untuk campur tangan pada kurun ke-19. Negeri Perak Selangor Negeri Sembilan Peristiwa Perang Larut Perang Kelang Perbalahan Sungai Ujong Jadual 2 Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut ? A B C D Bersatu padu asas kedaulatan negara Berbangga dengan kekayaan negara Berdikari untuk memperjuangkan hak Bertoleransi dalam kalangan masyarakat

21

Apakah kesan pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896 ? A B C D Kemajuan ekonomi terhalang Pengurangan kemasukan imigran Cina Penamatan Persidangan Raja-raja Melayu Kemerosotan kuasa pemerintah tempatan

6

22

Apakah sumbangan Wan Mat Saman sebagai Perdana Menteri Kedah yang pertama ? A B C D Memodenkan sistem pengangkutan Memperkenalkan pentadbiran baru Menentang penjajahan Memajukan pertanian

23

Rajah 5 menunjukkan sumbangan Sultan Abu Bakar kepada pemodenan negeri Johor. Menjamin keamanan Sumbangan Sultan Abu Bakar Memodenkan pentadbiran X Rajah 5 Apakah X ? A Mengisytiharkan perlembagaan negeri B Memindahkan ibu negeri C Membuka pelabuhan antarabangsa D Memperkenalkan tanaman dagangan

24

Mengapakah Sultan Brunei menghantar Pangeran Raja Muda Hashim ke Sarawak ? A Mengawal kegiatan lanun B Melindungi pedagang asing C Mencari kawasan perdagangan D Menamatkan kebangkitan rakyat Rajah 6 menunjukkan tentang perubahan pentadbiran di Sarawak. Kurun ke-18 Sultan Brunei melantik pembesar tempatan Sarawak untuk mentadbir wilayah Sarawak. Kurun ke-18 Sultan Brunei melantik seorang pembesar Brunei sebagai wakil pemerintah Kesultanan Brunei di Sarawak..

25

Rajah 6 Mengapakah Sultan Brunei membuat perubahan tersebut ?

7

A B C D

Menguasai kekayaan Menyekat pengaruh asing Mengelak perebutan kuasa Menamatkan pemberontakan

26.

Rajah 7 menunjukkan perubahan bidang kuasa Majlis Negeri di Sarawak. • • 1867 Bertukar-tukar fikiran Menyuarakan pandangan • • 1941 Meluluskan undangundang Mengurus kewangan

m Rajah 7 Mengapakah perubahan tersebut berlaku ? A B C D 27 Penyeragaman sistem pentadbiran Perkembangan sistem pendidikan Pengisytiharan perlembagaan Penentangan pemimpin tempatan

Mengapakah Sultan Brunei menyerahkan kawasan timur laut Brunei kepada Sultan Sulu pada tahun 1704 ? A B C D Mengekalkan persahabatan Membantu menewaskan musuh Mengukuhkan sistem pertahanan Memudahkan urusan pentadbiran

28

Mengapakah Syarikat Borneo Utara British (SBUB) melantik tokoh tempatan berikut untuk memegang jawatan ketua Anak negeri di Sabah ?

• • A

1867 O.K.K. Pangeran Haji Omar O.K.K. Haji Mohamad Arshad O.K.K. Pangeran Mohamad Abbas Memenuhi tuntutan penduduk

8

B C D

Memberi latihan kepimpinan Mengiktiraf pemimpin tempatan Menjimatkan perbelanjaan pengurusan

29

Rajah 2 menunjukkan bandar utama di Sabah.

Apakah faktor yang membantu perkembangan bandar tersebut semasa di bawah pentadbiran Syarikat Borneo Utara British ? A B C D 30 Kawasan perikanan Pangkalan tentera Pusat pendidikan Pusat pentadbiran

Bagaimanakah orang Eropah dapat menguasai perusahaan bijih timah di Tanah Melayu pada tahun 1930-an ? A Mendapat kerjasama pembesar tempatan B Menggunakan tenaga buruh yang ramai C Memodenkan kaedah pengeluaran D Menstabilkan harga pasaran Ciri berikut berkaitan dengan ekonomi dagangan di Tanah Melayu pada awal kurun ke-10. • • • Berorientasikan eksport Penglibatan syarikat asing X

31

Apakah ciri X ?

9

A B C D 32

Penggunaan teknologi moden Penumpuan di luar bandar Penggunaan buruh sedikit Pelaburan modal terhad

Mengapakah Tok Janggut, seorang tokoh pejuang tempatan, menentang British di Kelantan ? A B C D Pemecatan pembesar Pengenalan cukai baru Pengambilan buruh paksa Penangkapan pengikut setia

33

Mengapakah pembesar berikut berpakat untuk menggulingkan Charles Brooke di Sarawak ? • • • A B C D Sharif Masahor Temenggung Hashim Datu Patinggi Abdul Ghafur Menghalang perluasan kuasa Memelihara adat resam Menyekat kemasukan imigran Menentang amalan buruh paksa

34

Apakah sumbangan pelajar lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI), Tanjung Malim, Perak pada tahun 1930-an? A B C D Menuntut pemulihan agama Menerbitkan akhbar harian Menganjurkan kongres kebudayaan Menyediakan semangat kebangsaan

35

Apakah kepentingan tokoh berikut kepada penduduk Tanah Melayu? Tokoh Jose Rizal Soekarno Mahatma Ghandi A B C D Negara Filipina Indonesia India

Melahirkan kebanggaan penduduk Menyemarakkan semangat kebangsaan Menghapuskan kesangsian antara kaum Membina semangat perpaduan

36

Peta 3 menunjukkan kawasan yang berjaya ditawan oleh tentera Jepun di Tanah Melayu dan Singapura.

10

Peta 3 Apakah faktor-faktor tersebut? I II III IV A B C D 37 Semangat juang tinggi Strategi berkesan Bilangan tentera ramai Bantuan golongan imigran I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Peta 4 menunjukkan negeri yang diserahkan oleh Jepun kepada Thailand semasa Perang Dunia Kedua.

Peta 4 Mengapakah Jepun bertindak demikian? A B C D Menghalang kehadiran tentera asing Menerima bekalan tentera Memperoleh maklumat sulit Mendapat kemudahan laluan tentera

11

38

Dialog berikut mungkin berlaku semasa penjajahan Jepun di negara kita. Samad : Syukurlah, Jepun dah menyerah kalah di Singapura. Aku tak sanggup nak makan ubi kayu hari-hari. Itu boleh tahan lagi. Aku paling tak tahan pakai baju guni.

Ayob

:

Apakah pengajaran daripada dialog tersebut? A B C D 39 Bertoleransi untuk keharmonian kaum Bersatu untuk mencapai kemajuan Berusaha mengelak penjajahan asing Bekerjasama untuk kesejahteraan hidup

Apakah tujuan Pentadbiran Tentera British (PTB) dilaksanakan di Tanah Melayu pada September 1945? A B C D Menjadi asas sistem pentadbiran Menguatkuasakan undang-undang Melaksanakan pentadbiran peralihan Melatih pegawai perkhidmatan awam

40

Tindakan berikut dilakukan oleh anggota Malayan People’s Anti-Japanese Army (MPAJA) di Tanah Melayu. • • • Cukai yang tinggi kepada penduduk kampung Merampas harta benda orang kampung Melakukan keganasan yang tidak berperikemanusiaan

Mengapakah anggota MPAJA bertindak demikian? A B C D 41 Keganasan tentera Jepun Kelewatan penubuhan kerajaan Kekurangan sumber kewangan Kelemahan pertahanan British

Rajah 8 menunjukkan perjuangan UMNO. 8. Menyatupadukan orang Melayu

X

Perjuangan UMNO 1946

Memajukan ekonomi orang Melayu

Mewujudkan parti bercorak kebangsaan

12

Rajah 8 Apakah X? A B C D 42 Membanteras ancaman komunis Menyekat kedatangan imigran Memajukan pendidikan Mempertahankan sikap kenegerian

Dialog berikut mungkin berlaku dalam kalangan imigran pada tahun 1946. Ah Leong : Bertuah sungguh anak saya, Mei Ling. Dia dilahirkan pada 1 April 1946. Anak awak layak mendapat taraf kerakyatan Malayan Union.

Krishnan :

Mengapakah Mei Ling layak mendapat taraf kerakyatan Malayan Union? A Sokongan kerajaan British B Pelaksanaan prinsip jus soli C Kemahiran berbahasa Inggeris D Mendapat restu Raja Melayu Rajah 9 menunjukkan usaha British untuk menghapuskan ancaman komunis di Tanah Melayu. Melonggarkan syarat kerakyatan Perang Saraf Menyebarkan risalah

43

X Rajah 9 Apakah X? A B C D 44 Menawarkan hadiah Menubuhkan pasukan polis Mewujudkan ’kampung baru’ Memperkenalkan kad pengenalan

Mengapakah Parti Komunis Malaya (PKM) gagal membentuk negara republik komunis di Tanah Melayu?

13

A B C D 45

Sumber kewangan dan senjata terhad Corak perjuangan tidak sistematik Kerjasama rakyat dan kerajaan kukuh Bantuan kerajaan asing sukar diperoleh

Dialog berikut mungkin berlaku antara pegawai British di Tanah Melayu pada zaman darurat. Pegawai A : Pergerakan komunis kuat kerana mendapat bekalan makanan, ubatubatan dan maklumat daripada Min Yuen. Sir Harold Briggs telah mengarahkan kita supaya melumpuhkan gerakan Min Yuen.

Pegawai B :

Bagaimanakah British melumpuhkan gerakan tersebut ? A B C D 46 Mengisytiharkan darurat Melancarkan perang saraf Melaksanakan ‘Gerakan Kelaparan’ Melaksanakan tawaran pengampunan

Gambar 2 menunjukkan pihak yang terlibat dalam Pertemuan Baling pada 28 Disember 1955. Apakah perkara yang dituntut oleh kerajaan daripada pihak komunis dalam pertemuan tersebut? I II III IV A B C D Menyerah diri Meletak senjata Meninggalkan negara menyerahkan hak kerakyatan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

47

Garis masa berikut menerangkan perkembangan pilihan raya di Tanah Melayu. Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan Pilihan Raya Negeri Pilihan Raya Majlis Bandaran

1955 1954 1951

14

Mengapakah pilihan raya tersebut diadakan? I Membentuk Sistem Ahli II Memelihara hak orang Melayu III Merintis ke arah berkerajaan sendiri IV Mengasaskan sistem pemerintahan demokrasi A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Tokoh berikut telah berjasa kepada negara kita. • • • Dato’ Onn bin Jaafar Tun Tan Cheng Lock Dato’ E.E.C.Thuraisingam

48

Apakah jasa mereka? A B C D 49 Menyertai Rombongan Merdeka Mewujudkan persefahaman antara kaum Menganggotai Suruhanjaya Reid Membentuk dasar kerajaan

Bagaimanakah tokoh dalam Gambar 3 berusaha mewujudkan perpaduan kaum di Tanah Melayu?

Gambar 3 A B C D 50 Mencadangkan Sistem Ahli Menubuhkan Parti Perikatan Menggubal Perlembagaan Merdeka Membentuk dasar pelajaran kebangsaan

Carta alir berikut menunjukkan langkah ke arah kemerdekaan negara kita. Perjanjian London ditandatangani X Pemasyhuran kemerdekaan

15

Apakah X? A B C D 51 Pembentukan Sistem Ahli Pembentukan Suruhanjaya Reid Pelaksanaan pilihan raya Majlis Bandaran Penubuhan Jawatankuasa Majlis Eksekutif

Mengapakah perkara berikut dijadikan panduan oleh Suruhanjaya Reid? • Menjamin kedudukan Raja-raja Melayu Mewujudkan satu rupa bangsa Persekutuan Tanah Melayu Merancang dasar pelajaran kebangsaan Membentuk Undang-undang Persekutuan Menggubal Perlembagaan Merdeka Melaksanakan pilihan raya umum


A B C D 52

Perkara berikut adalah antara kandungan Perlembagaan Merdeka yang dipersetujui hasil daripada perbincangan masyarakat pelbagai kaum di negara kita. • • • Kedudukan istimewa orang Melayu Kerakyatan terbuka Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada sikap masyarakat Tanah Melayu? A B C D 53 Bersifat amanah Bertindak jujur Bertatasusila Bertolak ansur

Tunku Abdul Rahman telah berjaya mendapatkan kemerdekaan negara tanpa pertumpahan darah. Apakah pengajaran daripada kejayaan tersebut? A B C D Berdiplomasi membawa kejayaan Berdisiplin menjalankan tugas Berbangga dengan warisan negara Berusaha meningkatkan kesolehan

54

Kata-kata berikut ditulis pada sepanduk di Sarawak pada tahun 1946.

” Sarawak adalah Hak kami. Leburkan Koloni”

16

Apakah peristiwa yang dikaitkan dengan kata-kata tersebut? A B C D 55. Konfrontasi Indonesia Pembentukan Malaysia Gerakan Anti Penyerahan Penubuhan kerajaan Kalimantan Utara

Pada Ogos 1962, Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) telah dibentuk. Apakah kesan pembentukan JAK terhadap penduduk Sabah, Sarawak dan Brunei? A B C D Hak terpelihara Pentadbiran dikuasai Sumber asli dimonopoli Keselamatan terjamin

56

Mengapakah tokoh berikut menjadi sanjungan negara kita? • • • A B C D Rosli Dhobi Awang Rambli Morshidi Sidek Mempertahankan kedudukan negeri Memajukan pendidikan rakyat Menyatukan pelbagai kaum Menubuhkan parti politik

57 .

Petikan berikut menerangkan tentang ancaman komunis di Asia Tenggara. Teori domino begitu berpengaruh dalam politik Asia Tenggara pada tahun-tahun 1960-an. Menurut teori ini, komunis yang sudah bertapak di Indo-China akan menguasai negara-negara lain di Asia Tenggara. Sejarah Malaysia (1800 – 1963) Mohd isa Othman Apakah tindakan Tunku Abdul Rahman untuk mengatasi ancaman tersebut? A B C D Mengisytiharkan Undang-undang Darurat Mengadakan kerjasama ketenteraan Membentuk pertubuhan serantau Menubuhkan Persekutuan Malaysia

58

Ilustrasi 2 menggambarkan kesan pengaruh komunis kepada Malaysia dan Indonesia.

17

Ilustrasi 2 Apakah kesimpulan yang dapat anda buat? A B C D 59 Hubungan diplomatik tergugat Perluasan pengaruh asing tersekat Kegiatan nasionalis terganggu Kestabilan politik terjejas

Apakah peranan tokoh berikut dalam mewujudkan keamanan di negara kita? • • Tun Abdul Rahman Tun Adam Malik

A B C D 60

Memperkukuh kerjasama ekonomi Menyatupadukan pelbagai kaum Memulihkan hubungan serantau Menamatkan ancaman komunis

Dialog berikut berkaitan dengan penyingkiran Singapura dari Persekutuan Malaysia. Ali : Saya berpendapat penyingkiran Singapura sangat wajar.

Abu : Ya, saya setuju kerana Singapura menjadi duri dalam daging

Mengapakah mereka bersetuju Singapura disingkirkan? A B C D Melancarkan dasar konfrontasi Membangkitkan sentimen perkauman Menggalakkan penularan fahaman komunis Mengabaikan kepentingan kaum bumipute

18

KERTAS SOALAN TAMAT

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful