PMR 2009 1. Rajah 1 menunjukkan kepada sumber sejarah.

Batu bersurat

Sumber pertama Fai rasmi jabatan X

A. Majalah B. Akhbar C. Diari D. Buku

2. Senarai berikut merujuk kepada peralatan tembikar masyarakat Zaman Prasejarah. • • Periuk Belanga

Masyarakat zaman manakah yang menggunakan peralatan tembikar tersebut? A. B. C. D. Zaman Logam Zaman Neolitik Zaman Mesolitik Zaman Paleolitik

3. Apakah hasil ekomoni masyarakat pedalaman yang menyumbang kepada kemajuan kerajaan maritim?

A. Rempah-ratus B. Hasil perikanan C. Barang perhiasan D. Ukiran kayu

4. Dialog berikut mungkin berlaku pada awal kurun ke-15. Parameswara Pembesar : Beta berpendapat tempat ini sangat sesuai dan strategik. : Benar Tuanku. Banyak pokok bakau dan api-api di sini. 1

PMR 2009

Apakah tindakan Parameswara seterusnya? A. B. C. D. Melaksanakan dasar peluasan kuasa Mengasaskan kerajaan baru Membina kubu pertahanan Memajukan sumber asli

5. Senarai berikut merupakan kurniaan Maharaja China kepada Parameswara. • • • Cap mohor Payung kuning Sepersalinan pakaian

Apakah kesan pengurniaan tersebut terhadap Melaka? A. B. C. D. Pemerintahan teratur Keselamatan terjamin Perpaduan dalam kalangan rakyat Kegiatan intelektual berkembang

6. Jadual 1 merujuk kepada jawatan dan peranan seorang pembesar

Melaka.

Jawatan X

Peranan Ketua hakim Ketua turus angkatan perang

Apakah X ?

A. Bendahara B. Laksamana C. Temenggung D. Penghulu Bendahari 2

PMR 2009

7. Senarai berikut adalah ‘kawasan pegangan’ seorang pembesar Melaka.

Sening Ujung

• Kampar Apakah jawatan pembesar tersebut? A. B. C. D. Shahbandar Laksamana Hulubalang Penghulu Bendahari

8. Mengapakah dasar perdagangan Portugis di Melaka menyebabkan para pedagang beraih ke Acheh?

A. Perubahan sistem mata wang B. Kekurangan bahan mentah C. Kenaikan kadar cukai D. Peningkatan harga barang dagangan

9. Senarai berikut merupakan kuasa yang mengancam keselamatan kerajaan Johor.

• •

Portugis Acheh

Bagaimanakah kerajaanJohor menghadapi ancaman kuasa tersebut? A. B. C. D. Mendapatkan perlindungan China Menerima bantuan Siam Memindahkan pusat pentadbiran Mengukuhkan perpaduan kaum

3

PMR 2009 10. Bagi menjaga keselamatan Johor,aksamana Tun AbdulJamil meminta bantuan askar upahan untuk mengalahkan Jambi pada tahun 1679. Bantuan tersebut diperoleh daripada askar upahan A. B. C. D. Jawa Bugis Acheh Minangkabau

11. Senarai berikut adaah negeri yang menghadapi ancaman Belanda pada kurun ke-17 dan kurun ke-18 • • Perak Selangor

Mengapakah negeri tersebut menghadapi ancaman di atas? A. B. C. D. Kedudukan pelabuhan strategik Kepelbagaian hasil pertanian Kekayaan hasil bijih timah Ketidakstabilan pentadbiran

12. Gambar 1 menunjukkan cap mohor diraja kerajaan Melayu.

Gambar 1

4

PMR 2009 Apakah kepentingan cap mohor tersebut? A. B. C. D. Memperkukuh kedaulatan pemerintah Mempertingkat kekuatan pertahanan Memajukan kegiatan perdagangan Memantapkan perpaduan rakyat

13. Senarai berikut adalah negeri yang mengenakan cukai kepala terhadap rakyat jelata.

• •

Kedah Kelantan

Mengapakah kutipan cukai tersebut diaksanakan? A. B. C. D. Mendirikan kubu Membina istana Membuka pelabuhan Membuat bunga emas

14. Etnik manakah yang mengamalkan kepercayaan berikut? • • Dilarang hidup menetap Tidak boleh menebang pokok besar

A. Iban B. Penan C. Melanau D. Kedayan 15. Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi suku kaum di Sabah?

A. Taraf hidup B. Dasar pemerintahan C. Corak pendidikan D. Bentuk muka bumi

5

PMR 2009
16. Pada tahun 1826, negeri-negeri dalam Peta 1 telah disatukan oleh

British di bawah satu pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Selat.

Peta 1 Mengapakah British menyatukan negeri-negeri tersebut? A. Memajukan perhubungan B. Mengurangkan kuasa raja C. Menjimatkan perbelanjaan D. Menamatkan pemberontakan

17. Rajah 2 menunjukkan masalah yang dihadapi oleh pemimpin Kedah

pada tahun 1770-an Kedah

X Ancaman Siam Serangan Bugis

Rajah 2 Apakah X? A. Kegiatan perlanunan 6

PMR 2009 B. Pergaduhan kongsi gelap C. Pemberontakan dalam negeri D. Kemerosotan ekomoni 18. Maklumat berikut merupakan antara syarat Perjanjian Inggeris-Belanda 1824.

• •

Belanda tidak akan membuka petempatan baru di Tanah Melayu. British tidak akan membuka petempatan baru ke selatan Singapura.

Apakah kesan syarat tersebut? A. B. C. D. Kemerosotan perdagangan Pembahagian kawasan pengaruh Kebangkitan pembesr tempatan Penghapusan pentadbiran tradisional

19. Maklumat berikut adalah syarat Perjanjian Pangkor yang ditandatangani pada tahun 1874.

• •

Raja Abdullah diiktiraf sebagai Sultan. Sultan menerimanseorang Residen.

Apakah kesan perjanjian tersebut? A. B. C. D. British menguasai pentadbiran negeri Kuasa pembesar tempatan bertambah System pewarisan takhta diperkukuhkan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dibentuk

20. Mengapakah British berusaha meluaskan pengaruh di Pahang pada kurun ke-19?

A. Kekacauan yang dicetuskan oleh kongsi gelap B. Memenuhi permintaan pembesar tempatan C. Tindakan sultan membawa masuk pedagang Eropah D. Kehadiran penasihat asing yang dilantik pemerintah tempatan 7

PMR 2009

21. Pada tahun 1874, Gabenor Negeri-negeri Selat, Sir Andrew Clarke telah berunding dengan pembesar Melayu dan pemimpin kongsi geap Cina di Pulau Pangkor, Perak.

Apakah muslihat British mengadakan rundingan tersebut?

A. Mengukuhkan persahabatan B. Menguasai sumber bijih timah C. Menghapuskan pengaruh Belanda D. Memelihara hubungan dengan Siam

22. Melalui Sistem Kangcu, orang Cina perlu mendapat Surat Sungai untuk mengusahakan pertanian.

Surat tersebut diperlukan untuk mengusahakan tanaman

A. Tebu B. Nanas C. Buah pala D. Lada hitam

23. Gambar 2 menunjukkan Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar pemerintahan yang telah menyumbang kepada pemodenan negeri Johor pada kurun ke-19.

8

PMR 2009

Apakah sumbangan baginda? A. Membentuk daerah baru B. Melaksanakan Sistem Kangcu C. Melantik penasihat Barat dalam pentadbiran D. Memperkenalkan perlembagaan negeri 24. Mengapakah penduduk di wilayah Tabal berhijrah ke negeri Kelantan selepas Perjanjian Bangkok 1909? A. B. C. D. Membantah kekuasaan Siam Mempertahankan system beraja Menghalang kemasukan kuasa Barat Memperkukuhkan pentadbiran tradisional

25. Perkara berikut terkandung dalam perjanjian antara Charles Brooke dengan British pada tahun 1888. • • British melindungi Sarawak British mengawal hal ehwal luar negeri

Apakah kesan perjanjian tersebut terhadap Sarawak? A. B. C. D. Pelaksanaan Sistem Residen Menjadi negeri naungan Bebas daripada ancaman lanun Membantutkan kebangkitan rakyat

26. Apakah peranan Majlis Tertinggi yang diperkenalkan oleh Brooke di Sarawak? 9

PMR 2009 A. Mengutip cukai B. Menjaga keamanan C. Meluluskan undang-undang D. Mengetuai operasai ketenteraan 27. Senarai berikut merupakan pembesar tempatan yang dilantik oleh James Brooke menyertai Majlis Tertinggi di Sarawak. • • • Datu Bandar Datu Patanggi Datu Temenggung

Apakah peranan pembesar tersebut? A. Pengawal hasil pertanian B. Penasihat pemerintah C. Penyelaras cukai D. Penguasa tentera 28. Siapakah pemimpin Sabah yang menerima gelaran berikut? Orang Kaya-Kaya A. Ketua Hakim B. Ketua Jabatan C. Ketua Kampung D. Ketua Anak Negeri 29. Pada tahun 1881, Piagam Diraja British telah dianugerahkan kepada Persatuan Sementara Borneo Utara British. Apakah kepentingan Piagam Diraja British kepada persatuan tersebut? I II III IV A. B. C. D. Memajukan perniagaan Mengukuhkan kedudukan Menetapkan sempadan negeri Memperoleh bantuan ketenteraan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

30. Senarai berikut merupakan usaha Syarikat Borneo Utara British (SBUB) untuk meningkatkan pengeluaran tanaman dagangan di Sabah. • • Menbina landasan kereta api 10 Memberi empat peratus dividen

PMR 2009

Apakah tanaman dagangan yang dimaksudkan? A. B. C. D. Lada hitam Tembakau Kelapa Getah

31. Rajah 3 menunjukkan perubahan tanaman dagangan yang diusahakan di Tanah Melayu.

Kurun ke-19 Kurun ke-20 Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut? Kopi Getah I Penggunaan meluas II Pentadbiran berubah III Penglibatan buruh Cina IV Pelaburan modal Barat A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

32. Graf 1 menunjukkan harga getah di Tanah Melayu antara tahun 1929 hingga tahun 1933.

Graf 1 Apakah tindakan kerajaan untuk mengawal kejatuhan harga getah pada tahun 1930-an?

11

PMR 2009 A. B. C. D. Menetapkan kuota pengeluaran Mengurangkan kadar cukai Mempelbagai tanaman baru Mencegah serangan penyakit

33. Revolusi Perindustrian di Eropah telah meningkatkan permintaan terhadap bijih timah pada akhir kurun ke-19. Mengapakah peningkatan tersebut berlaku? A. B. C. D. Pertambahan mesin melebur Penggunaan buruh yang ramai Peningkatan bilangan golongan pekerja Perkembangan perusahaan mengetin makanan

34. Monolog berikut berkaitan dengan penentangan Haji Abdul Rahman Limbong terhadap British di Terengganu pada tahun 1920-an. Haji Abdul Rahman Limbong :Saya menentang penguatkuasaan undang-undang binatang buas, peraturan tanah baru dan pas kebenaran yang membebankan. Mengapakah beliau bertindak demikian? A. B. C. D. Mempertahankan kawasan Menentang pemodenan Membela nasib petani Mempertahankan hak pembesar

35. Maklumat berikut berkaitan dengan perjuangan seorang tokoh yang menentang British di Pahang. • • • Pembesar di Temerloh Menentang pelantikan Pegawai Majisteret Bersumpah untuk menghalau British dari Pahang

Siapakah tokoh yang berkaitan dengan maklumat tersebut? A. B. C. D. Dol Said Tok Janggut Dato’ Maharaja Lela Dato’ Bahaman

36. Jadual 2 menunjukkan tokoh tempatan yang dilantik memegang jawatan dalam pentadbiran Jepun. 12

PMR 2009 Tokoh Abang Haji Openg Dr. Burhanudin al-Helmy Jawatan Pegawai Daerah Kuching Penasihat Kebudayaan dan Adat Istiadat Melayu

Jadual Jadual 2 Mengapakah Jepun melantik mereka? A. Menghargai jasa rakyat tempatan B. Memenuhi desakan penduduk C. Mengiktiraf pemimpin tempatan D. Mengatasi masalah kekurangan pegawai 37. Semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu, Kesatuan Melayu Muda (KMM) telah memberi kerjasama kepada Jepun. Namun Jepun telah mengambil tindakan berikut terhadap KMM. • • • Mengharamkan KMM Mengawasi kegiatan politik Memungkiri janji kemerdekaan

Apakah iktibar daripada tindakan Jepun tersebut? A. B. C. D. Meghargai khazanah negara Berwaspada terhadap penjajah Membuat keputusan yang bijaksana Bermaufakat untuk mengekalkan perpaduan

38. Jadual 3 menunjukkan dua pentadbiran di Sarawak Sarawak Pentadbiran Jepun

Pentadbiran Brooke

Jadual 3 Apakah persamaan yang terdapat pada kedua-dua pentadbiran di atas? A. Mewujudkan perpadauan kaum B. Menigkatkan taraf hidup rakyat 13

PMR 2009 C. Menggalakkan penuduhan parti politik D. Melibatkan pembesar dalam pentadbiran 39. Leftenan Adnan telah terkorban demi mempertahankan negara. Apakah pengorbanan beliau kepada negara? A. B. C. D. Menentang ancaman komunis Menghalang gerakan konfrontasi Memperjuangkan kemerdekaan Menentang tentera Jepun

40. Rajah berikut menunjukkan antara tujuan penubuhan UMNO pada tahun 1946. Melindungi kepentingan orang Melayu UMNO Mengekalkan ketuanan Melayu Rajah 4 Bagaimanakah tujuan tersebut dicapai? I II III IV Menamatkan darurat Mengadakan pilihan raya Membubarkan Malayan Union Menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu

A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV 41. Jadual 4 berkaitan dengan tempat berlakunya demonstrasi pada tahun 1946. Tempat Alor Setar Kota Bharu Mengapakah demonstrasi tersebut berlaku? A. B. C. D. Menetang perlaksanaan Malayan Union Menolak Persekutuan Tanah Melayu Membantah keganasan komunis Menghalang kemasukan imigran 14 Peristiwa Demonstrasi mengecam Sir Harold Mac Michael

PMR 2009

43. Senarai berikut menunjukkan tokoh yang telah berjasa kepada negara. • • • Zainal Abidin bin Ahmad Dato’ Panglima Bukit Gantang Dato’ Nik Ahmad Kamil bin Nik Mahmud

Apakah sumbangan mereka? A. B. C. D. Menyokong Parti Negara Menganggotai Sistem Ahli Menggubal perlembagaan UMNO Mengasaskan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

44. Rajah 5 menunjukkan tindakan British mengubah status Tanah Melayu. 1874-1941 Negeri naungan Rajah 5 Mengapakah British berbuat demikian? A. B. C. D. Menghalang perpaduan kaum Mengeksploitasi hasil bumi Mengukuhkan institusi beraja Menyekat penubuhan parti politik 1946-1948 Tanah jajahan

45. Pada tahun 1948, Undang-undang Darurat telah diisytiharkan bertujuan untuk mengekalkan keamanan di Tanah Melayu. Bagaimanakah undang-undang tersebut dapat mencapai tujuan di atas? A. B. C. D. Kemajaun ekonomi diberikan perhatian Gencatan senjata dipersetujui Sifat perkauman dibendung Parti berhaluan kiri diharamkan

46. Mengapakah Parti Komunis Malaya (PKM) bertambah kuat semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu? 15

PMR 2009 A. Memperoleh bekalan senjata daripada British B. Memiliki kemudahan pengangkutan C. Mendapat bantuan kewangan D. Mendapat sokongan penduduk tempatan 47. 46. Dialog di bawah mungkin berlaku di Tanah Melayu pada tahun 1950-an. Sir Henry Gurney Sir Harold Briggs : Saya mahu penduduk Tanah Melayu yang berusia 12 tahun ke atas di berikan kad pengenalan. : Saya setuju. Itu langkah yang sangat baik.

Mengapakah langkah tersebut diambil? A. B. C. D. Melicinkan proses pilihan raya Membanteras ancaman pengganas komunis Memudahkan kerja bancian penduduk Menentukan bilangan kaum imigran

48. Sir Gerald Templer telah mengisytiharkan ’kawasan putih’ yang pertama di Melaka pada tahun 1952. Apakah maksud ’kawasan putih’ dalam pernyataan di atas? A. B. C. D. Perlaksanaan perintah berkurung Petempatan perintah berkurung Petempatan pelbagai kemudahan Pembebasan daripada ancaman pengganas

49. Maklumat berikut berkaitan dengan Sistem Ahli yang dilaksanakan pada tahun 1951. • • Kabinet bayangan Anggotanya dikenali sebagai Ahli

Mengapakah sistem tersebut diperkenalkan? I II III IV A. B. C. D. Menggubal undang-undang Memupuk perpaduan kaum Melatih kepimpinan tempatan Mengembalikan kuasa sultan I dan II I dan IV II dan III III dan IV 16

PMR 2009

50. Dialog berikut mungkin berlaku di negara kita semasa Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1955. Hamidah Mei Ling : : Mari kita pergi mengundi. Baiklah. Kaum wanita pun diberi hak mengundi seperti kaum lelaki.

Mengapakah mereka perlu keluar mengundi? A. B. C. D. Melaksanakan amalan demokrasi Mempertahankan maruah bangsa Memperkukuh perpaduan kaum Menjamin kedaulatan undang-undang

51. Mengapakah British melonggarkan syarat kerakyatan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1951? A. B. C. D. Meningkatkan jumlah penduduk Menjamin taat setia golongan imigran Menggalakkan kemasukan buruh asing Mengimbangi bilangan penduduk peribumi

52. Maklumat berikut berkaitan dengan manifesto sebuah parti yang bertanding dalam Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. • • • Merdeka dalam empat tahun Menamatkan darurat Mewajibkan pendidikan rendah

Apakah parti tersebut? A. Parti Buruh B. Parti Negara C. Parti Perikatan D. Parti Islam Se-Malaya 53. Pada tahun 1954, Jawatan Pilihan Raya yang dianggotai oleh pegawai kanan British dan wakil parti politik telah ditubuhkan di Tanah Melayu. Mengapakah British meneubuhkan jawatan kuasa tersebut? A. Melanjutkan proses berkerajaan sendiri B. Membentuk perpaduan kaum C. Memenuhi hasrat rakyat 17

PMR 2009 D. Menamatkan penjajahan 54. Rajah 6 menunjukkan proses ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Rombingan Merdeka Apakah X? A. B. C. D. Perjanjian London Pilihan raya umum Penamatan darurat Pembentukan Jemaah Menteri X Rajah 6 Pembentukan Suruhanjaya Reid Pemasyuran Kemerdekaan

55. Senarai berikut adalah antara kandungan Perlembagaan Merdeka yang diterima oleh pelbagai kaum di negara kita. • • • Kedudukan istimewa orang Melayu Kerakyatan terbuka Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada sikap pelbagai kaum yang menerima perlembagaan tersebut? A. B. C. D. Bersifat amanah Berbudi bahasa Tolak ansur Tolong-menolong

56. Mengapakah Pentadbiran Tentera British diperkenalakan di Sarawak pada tahun 1945? A. B. C. D. Memulihkan ekonomi Menjimatkan perbelanjaan Menyediakan kemerdekaan Mengatasi kekurangan pegawai

57. Maklumat berikut menunjukkan tindakan kerajaan British di Sarawak pada tahun 1947. • • Mengeluarkan Pekeliling No.9 Menubuhkan Young Malay

Association
18

PMR 2009 Mengapakah tindakan tersebut diambil? A. Meningkatkan perpaduan rakyat B. Menyekat peluasan kuasa asing C. Memantapkan kuasa pemerintahan D. Melatih penduduk tempatan mentadbir 58. Mengapakah Perlembagaan 1941 di Sarawak tidak dapat dilaksanakan? A. Pendudukan tentera Jepun B. Kemelesetan ekonomi negara C. Kelemahan pentadbiran Brooke D. Penentangan penduduk tempatan

59. Jadual 5 menunjukkan perbezaan reaksi parti politik di Singapura terhadap pembentukan Malaysia. Reaksi Parti Politik di Singapura Parti Tindakan Rakyat (PETIR) Barisan Sosialis Menyokong Menentang

Bagaimanakah Singapura menyelesaikan perbezaan reaksi tersebut? A. B. C. D. Melaksanakan pilihan raya Mengadakan referendum Menubuhkan sebuah suruhanjaya Membentuk jawatankuasa perpaduan

60. Apakah persamaan peranan kedua-dua suruhanjaya berikut? • • Suruhanjaya Cobbold Suruhanjaya Bangsa-Bangsa Bersatu

A. Meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak B. Menggubal Perlembagaan Persekutuan Malaysia C. Membincangkan tuntutan Filipina terhadap Sabah D. Memastikah kepentingan Sabah dan Sarawak terpelihara

19

PMR 2009 61. Pernyataan berikut adalah petikan Fasal III, Dokumen Perjanjian Pemulihan Hubungan Malaysia-Indonesia yang ditandatangani pada 11 Ogos 1966. FASAL III 3. Kerajaan Malaysia dan kerajaan Republik Indonesia bersetuju bahawa memandang kepada fasal2 di-atas, perbuatan2 permusohan diantara kedua buah negara hendak-lah di-berhentikan dari sekarang juga. Apakah kejayaan yang dicapai melalui perjanjian tersebut? A. Pemasyuran kemerdekaan B. Penamatan ancaman komunis C. Penamatan konfrontasi D. Pemansuhan darurat KERTAS SOALAN TAMAT

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful