Masyarakat Pluralistik di Malaysia WAJ 3106

1.4 Kewujudan masyarakat pluralistik selepas merdeka: Apabila kita membincangkan mengenai masyarakat pluralistik selepas merdeka,kita menumpukan kepada pembentukan masyarakat di Malaysia.Penumpuan yang jelas diberikan kepada tiga komuniti etnik utama iaitu Melayu,Cina dan India.Menurut pendapat oleh J.S. Furnival,konsep masyarakat majmuk atau pluralistik itu diertikan sebagai masyarakat di mana di dalamnya terdapat pelbagai etnik(kaum) yang hidup di dalam satu negara iaitu Malaysia tetapi dipisahkan oleh ciri-ciri ekonomi,tempat tinggal,sosial dan budaya.Namun semua itu jelas dilihat ketika sebelum

merdeka.Walaupun kini masih terdapat perbezaan kepada beberapa aspek seperti ekonomi,tempat tinggal,sosial mahupun budaya namun semua itu hanya pada peratus yang sedikit berbanding sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan. 1.4.1 Perbezaan pada anutan agama: Kewujudan masyarakat pluralistik atau majmuk selepas merdeka dipengaruhi oleh tiga faktor utama menurut artikel keluaran Dunia Islam edisi Oktober 1992 yang ditulis oleh Idris Hj. Ahmad.Menurut penulis,antara faktornya ialah perbezaan pada anutan agama pada tiga kaum utama di Malaysia.Masyarakat majmuk atau pluralistik di Malaysia selepas kemerdekaan terbentuk disebabkan oleh faktor ini.Jika dulu sebelum merdeka kaum Cina hanya menganuti agama Buddha namun berlaku perubahan selepas merdeka apabila ada sebahagian kaum Cina sudah menganuti agama

Kristian,confucies dan ada juga yang menganuti ajaran agama Islam.Ini juga terjadi pada masyarakat kaum India.Dengan anutan agama asal ialah Hindu,kini terdapat juga kaum India yang sudah manganuti agama Buddha dan Islam.Di sinilah kewujudan masyarakat majmuk atau pluralistik mula terjadi. 1.4.2 Pemecahan etnik kepada subetnik berdasarkan negeri: Selain itu antara faktor lain ialah pemecahan setiap etnik kepada subetnik berdasarkan negeri melalui dialek bahasa dan unsur-unsur budaya.Jika dulu sebelum merdeka melayu dikenali dengan melayu sahaja tetapi apabila berlaku perkembangan dari perhubungan dan ilmu pengetahuan maka wujudlah Melayu Banjar,Melayu

Sabah sahaja mempunyai lebih dari 9 subetnik utama manakala Sarawak dalam lingkungan 12 subetnik terdapat di negeri tersebut. 1.Di Sabah dan Sarawak pemecahan setiap etnik kepada subetnik begitu jelas sekali.Selon.Teluk Penglima Garang.Ketiga-tiga perkara ini secara tidak langsung menjadi antara penyebab kepada pembentukan masyarakat pluralistic di Malaysia.Melayu Minangkabau.sebagai pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain bagi tujuan menetap secara tetap atau sementara.Tamil dan Telegu. Penglibatan dasar kerajaan Pembentukan masyarakat pluralistik Pemecahan etnik kepada subetnik mengikut negeri Perbezaan pada anutan agama Rajah 1.India terbahagi kepada subetnik seperti Punjabi.taraf pendidikan yang terbaik antara faktor mempengaruhi masyarakat untuk bergerak atau berpindah dari tempat asal mereka.Perai dan lain-lain tempat lagi.Selain itu Dasar Pertanian Negara dengan merujuk terbentuknya Kamus FELDA(Lembaga edisi Kemajuan Tanah proses Persekutuan).Melayu Johor-Riau dan subetnik yang lain lagi.Migrasi Dewan Keempat.migrasi dan perbandaran: Faktor ketiga adalah melibatkan dasar kerajaan.Dasar Kerajaan Malaysia antaranya Dasar Perindustrian Negara yang mana kerajaan menubuhkan kawasan Zon Perindustrian Bebas contohnya di Sungei Way.Bagi Cina pula dapat dipecahkan kepada dua kumpulan subetnik utama iaitu Hokien dan Kwangtung.kemudahan asas yang lengkap.Peluang pekerjaan yang ditawarkan.Bayan Lepas.Masyarakat Pluralistik di Malaysia WAJ 3106 Jawa.4.3Pluralistik melibatkan dasar kerajaan.Ini menunjukkan pembentukan masyarakat plurilistik selepas merdeka di Malaysia lebih ketara.migrasi dan perbandaran.4a: Faktor Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Malaysia .Perbandaraan pula proses berterusan yang melibatkan kawasan bandar menjadi bandar.

parti politik berdasarkan kaum lebih diutamakan.kesan sosiobudaya di bawah aspek politik ialah pada proses pilihanraya yang dijalankan.Dengan pegangan falsafah ³Dari rakyat kepada rakyat dan untuk rakyat tanpa mengira kaum´.gabungan UMNO.Pemilihan bagi ahli Dewan Undangan Negeri dan Parlimen selepas merdeka tidak lagi berdasarkan kaum tetapi lebih kepada ketrampilan diri seseorang calon meliputi aspek kepimpinan.Di dapat dilihat apabila Dato¶ Onn Jaafar mewujudkan Parti IMP di mana parti politik ini menggabungkan semua kaum ketika itu.5 Kesan Terhadap sosiobudaya di Malaysia: 1.Berlaku perubahan yang lebih bersistematik dengan pemerintahan demokrasi berparlimen.Kewujudan Parti IMP ketika itu adalah sebagai langkah awal Dato¶ Onn Jaafar untuk mewujudkan kesepakatan kaum sebagai fokus utama dan syarat penting oleh pihak Inggeris untuk memberi kemerdekaan terhadap Tanah Melayu ketika itu.Maka dengan itu wujudlah Parti Perikatan.pembahagian kerusi bertanding adalah selaras.Kejayaan yang diperolehi dalam pilihanraya memberikan politik percampuran antara etnik µSatu kesahan dan Kebolehpercayaan´.parti melayu adalah melayu sahaja.Akhirnya melalui perbincangan bersama maka kata sepakat tercapai. Jelas menunjukkan kepada kita.Sebalik penubuhan Parti IMP ini.MCA dan MIC.perkonsian kuasa politik ini dapat dilihat bermula di tahun 1950-an.Ketika masa tersebut.matlamat dan ideologi masyarakat adalah berdasarkan kepada perkauman.Petikan kata daripada sumber Pengajian Malaysia.terdapat bantahan daripada ahli UMNO ketika itu yang menentang sehabis-habisnya cadangan tersebut.Secara amnya.Kenegaraan dan Kewarganegaraan.Bagi mereka. .Masyarakat Pluralistik di Malaysia WAJ 3106 1. Pelbagai kaum disatukan dalam satu gabungan parti politik.1Politik: Sebelum merdeka.5.Gabungan dan pembentukan Parti Perikatan membolehkan mereka memenangi Pilihanraya Majlis Persekutuan pertama pada tahun 1955. Di sini hasil daripada pembentukan masyarakat pluralistik maka berlaku perubahan pada sistem dan corak politik di Malaysia.

agama rasmi dan kewarganegaraan.Beberapa tindakan positif diambil oleh kerajaan sebagai menjaga hubungan antara kaum di Malaysia bagi mengekalkan keharmonian masyarakat majmuk kini.Masyarakat Pluralistik di Malaysia WAJ 3106 1.mereka pada mulanya bimbing yang mana akan melemahkan warisan budaya mereka.Kini boleh berbangga kerana mempunyai kemahiran bahasa lain di samping bahasa ibunda sendiri.Aspek utama yang ditekan dalam perlembagaan ialah mengenai bahasa rasmi. Aspek Bahasa.Termeterai dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia kini.Tindakan pertama adalah pada rukunegara.Namun begitu bagi penganut agama lain mereka masih boleh mengamalkan agama mereka di negara ini.Bagi kaum lain pula.Islam sebagai agama rasmi persekutuan.Keperluan kepada satu Bahasa Kebangsaan menjadi bahasa pertuturan umum dan bahasa rasmi negara dalam menyatupadukan rakyat atau masyarakat majmuk di Malaysia.5.³Pihak bimbang akhirnya beruntung.Selain itu.kurikulum yang digubal dalam pendidikan mengalami penyesuaian terhadap kepelbagaian kaum di Malaysia.Ini berlandaskan kepada pencanggahan pendapat ketika Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa rasmi.Pendidikan Islam wajib diajar di sekolah tetapi bagi penganut agama lain mereka diajar subjek pendidikan moral ataupun boleh mengambil Knowledge. Melalui aspek agama pula.2Perlembagaan: Perlembagaan Tanah Melayu berlaku penerusan daripada perlembagaan lama tetapi mengalami penambahan dan kesesuaian mengikut masa. subjek berlandaskan agama masing-masing seperti subjek Bible .Ketiga-tiga faktor ini diselaraskan dan disesuaikan mengikut perubahan kepada kehidupan masyarakat plurilistik di Malaysia.Prinsip pertama rukun negara yang menekankan kepada kepercayaan kepada tuhan menjadi landasan utama masyarakat di Malaysia.Faktor-faktor inilah antara faktor utama yang mengalami penambahan dan kesesuaian pada Perlembagaan Tanah Melayu.Petikan kata-kata seorang tokoh bahasa di Malaysia.Kaum Melayu terus megah dan berbangga bahasanya dijadikan bahasa ibunda dan pembentukan jati diri nasional berteraskan bahasa ibunda.pihak berbangga hanya dapat terus berbangga´.

. Ketika kelahirannya dia tidak mempunyai kewarganegaraan manamana negara. masyarakat majmuk juga memberi kesan terhadap Malaysia kepada pemastautin yang tidak lahir di pembentukan perlembagaan negara terutama kepada aspek bahasa. Ketika lahirnya. Ibu atau bapanya warganegara Malaysia.Pembentukan masyarakat pluristik di Malaysia terbentuk hasil daripada kesan syarat pemerolehan kewarganegaraan Malaysia. Naturalisasi: y Perkara 19 Perlembagaan Malaysia memperuntukan peluang menjadi warganegara Persekutuan.Antara faktornya ialah: 1. Jus Soli: y Bagi seseorang yang lahir di Malaysia secara automatik mendapat taraf warganegara melalui syarat: i.faedah dan kemudahan tertentu.Masyarakat Pluralistik di Malaysia WAJ 3106 Bagi kewarganegaraan pula. 2. Jus Sanguinis: y Merujuk kepada undang-undang mengikut keturunan bapa darah dan yang menekankan dilahirkan.Terdapat 4 penentu yang membolehkan seseorang mendapatkan taraf warganegara Malaysia. y Jelaslah Perlu mengangkat sumpah taat setia kepada Persekutuan.dia juga menjadi warganegara tidak kira jika dia dilahirkan di luar negeri. Perkahwinan: y Memberikan hak kepada seseorang wanita asing yang berkahwin dengan seorang warganegara Malaysia untuk memohon menjadi warganegara.agama dan kewarganegaraan.pelbagai penyesuaian diambil oleh kerajaan.Kedudukan ini memberikan hak. 4.ibu atau bapanya telah tinggal dan bermastautin di Malaysia. y kedudukan kewarganegaraan seseorang Jika bapa seseorang yang dilahirkan itu adalah warganegara Malaysia. 3. iii. ii.

Pengenalan dan pembaharuan yang berlaku dalam sistem pendidikan negara adalah sejajar dengan usaha kerajaan untuk memperkasakan jati diri pelajar di Malaysia.5.Pendidikan menjadi landasan menyemai dan memperkukuhkan unsur-unsur perpaduan dalam masyarakat pluralistik.kebanggaan terhadap bangsa dan negara Malaysia.3 Pendidikan: Melalui pendidikan menentukan jati diri bangsa Malaysia. Penubuhan Tabika Perpaduan.Petikan kata-kata Perdana Menteri Malaysia pada Majlis Pembukaan Multimedia Asia 1996 mengenai Koridor Raya Multimedia di Kuala Lumpur pada 1 Ogos 1996: ³MSC akan secara tidak langsung mengubah sikap jati diri antara etnik.4Ekonomi: Pada aspek ekonomi.Melalui ini juga kesan terhadap pergaulan pelajar juga menjadi lebih mudah dan lebih memahami antara satu sama lain. 1.5.bangsa dan negara serta saling lengkap-melengkapi dalam aspek ekonomi´.Bermula dengan Penyata Razak dan berakhir dengan Kurikulum Baru Sekolah(KBSR dan KBSM) yang digunakan kini.Taman Bimbingan Kanak-Kanak(KEMAS).Melalui perubahan ini para pelajar dapat menambah pengetahuan dan kesedaran betapa murninya kehidupan sebagai satu masyarakat majmuk di Malaysia.Ini memerlukan iltizam yang kuat daripada semua pihak unuk merapatkan jurang yang sedia ada.Tujuan utama perubahan demi perubahan yang berlaku pada sistem pendidikan bertujuan untuk memperkasakan pemupukan semangat perpaduan dan kewarganegaraan serta membina kesetiaan.pengajaran subjek Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan di sekolah kebangsaan merupakan langkah yang diambil bagi kepentingan masyarakat majmuk atau pluralistik di Malaysia. .jurang purata pendapatan antara kumpulan etnik(kaum) dilaporkan dalam Rancangan Malaysia Ke-9 jelas belum mencapai keseimbangan.Masyarakat Pluralistik di Malaysia WAJ 3106 1.

Masyarakat Pluralistik di Malaysia WAJ 3106 Daripada petikan kata-kata ini menunjukkan kerajaan komited untuk melakukan apa sahaja bagi merapatkan jurang ekonomi antara kaum di Malaysia. 2.Subjek Sivik Ekonomi Merapatkan jurang ekonomi antara kaum Fokus kepada Pembangunan Koridor Raya Multimedia(MSC) Rajah1. Politik Wujudnya gabungan parti pelbagai kaum. Pendidikan Memperkasakan pemupukan semangat perpaduan dan kewarganegaraan Penubuhan Tabika Kemas.5a: Kesan terhadap sosiobudaya di Malaysia .Saling melengkapi antara satu sama lain.berteraskan matlamat mengurangkan isu ketidakseimbangan ekonomi antara kaum bagi mewujudkan satu masyarakat pluralistik yang terbaik.agihan kekayaan negara .Ini merupakan salah satu kesan sosiobudaya yang berlaku apabila pembentukan masyarakat pluralistik atau majmuk di Malaysia. Selain itu kerajaan menggubal RRJP2(1991-2000).Salah satu cabaran dalam wawasan 2020 adalah adil dari segi ekonomi. Pemilihan calon dalam pilihan raya tidak mengikut kaum tetapi lebih kepada ketrampilan diri meliputi aspek kepimpinan. Perlembagaan Bahasa Kebangsaan Agama Rasmi Kewarganegaraan Kesan terhadap sosiobudaya di Malaysia apabila terbentuknya masyarakat Pluralistik di Malaysia.fokus terhadap Pembangunan Koridor Raya Multimedia(MSC).wujudkan perkongsian sepenuhnya. Maka di sini jelas.Melalui wawasan 2020. Membasmi kemiskinan.Dasar Pembangunan Nasional menggantikan DEB tetapi masih mengekalkan dua objektif DEB iaitu: 1.maka jika masih ada pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi maka akan berlaku kemunduran pada kaum tersebut. Menghapus ketidakseimbangan ekonomi.Tabika Perpaduan.

Masyarakat Pluralistik di Malaysia WAJ 3106 1. .kasih sayang dan kesejahteraan dalam ruang lingkup kemanusiaan sejagat.6 Kesimpulan: Apabila masyarakat yang terdiri daripada berbagai kaum memahami sejarah kelahiran dan asal keturunan mereka dengan tidak merasakan bangsa lain adalah hina maka ia akan menuju kepada persaudaraan.Prinsip dan hakikat kemanusiaan inilah yang menjadi dasar perpaduan dan penceraian kesatuan dalam masyarakat pluralistik di Malaysia.Ubahan dan petikan kata dari artikel keluaran Dunia Islam edisi Oktober 1992.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful