Tài liệu tham khảo

Ngôn ngữ lập trình C

The C Programming Language (2nd Edition) Kernighan & Ritchie Prentice Hall 1988. Ngôn Ngữ Lập Trình C. Quách Tuấn Ngọc. Nhà Xuất Bản Giáo Dục, 1998. Efficient C programming. Mark Allen Weiss. Prentice Hall, 1998. Kỹ thuật lập trình C, cơ sở và nâng cao. Phạm Văn Ất. Nhà Xuất Bản Khoa Học & Kỹ Thuật.

Chương 1: Giới thiệu chung

Cao Tuấn Dũng 2007

Lập trình C - Việt Nhật 2007

2

Một số khái niệm
Computer program –chương trình máy tính là một tập các câu lệnh (instruction) hướng dẫn máy tính làm một số việc nhất định. Programming language - Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình. Có nhiều loại ngôn ngữ lập trình. Compiler – trình biên dịch, là phần mềm chịu trách nhiệm dịch chương trình viết bằng một ngôn ngữ lập trình sang dạng mã máy.

Các lớp Ngôn ngữ lập trình
5GLs 4GLs
artificial intelligence ORACLE, SEQUEL, INGRES, ... ForTran, COBOL, C, C++, LISP, Pascal, Java, ...

HIGH-LEVEL LANGUAGES ASSEMBLER LANGUAGES MACHINE CODE

Lập trình C - Việt Nhật 2007

3

Lập trình C - Việt Nhật 2007

4

1

Thuật toán - Algorithm
Tập các lệnh được tổ chức có thứ tự nhằm giải quyết một bài toán hoặc đạt đến một mục tiêu nào đó. Ví dụ:
hướng dẫn chế biến một món ăn, hướng dẫn sửa chữa xe máy, cách giải một bài toán. …

Thuật giải tốt
Một thuật giải tốt là thuật giải:
chính xác rõ ràng đúng hiệu quả và có thể bảo trì được.

Algorithm –Thuật toán - Thuật giải

Chúng ta có thể viết một thuật giải cho máy tính bằng ngôn ngữ bình thường nhưng có thể không rõ ràng. Thay vào đó, chúng ta sẽ dùng ngôn ngữ lập trình (hoặc một ngôn ngữ giả lập ngôn ngữ lập trình gọi là mã giả pseudocode)

Lập trình C - Việt Nhật 2007

5

Lập trình C - Việt Nhật 2007

6

Tính điểm trung bình môn học
Nhập: điểm thực hành Vật Lý, điểm bài tập, điểm bài kiểm tra giữa học kỳ, điểm bài kiểm tra cuối học kỳ. Điểm hệ số Thực hành : 8 2 bài tập: 9 2 KT giữa kỳ: 8 4 KT cuối kỳ: 8 6 Tổng cộng: TONG = 8*2 + 9*2 + 8*4 + 8*6 Điểm trung bình: TB = TONG/(2+2+4+6)

Sơ đồ xử lý
Sử dụng sơ đồ xử lý để minh họa quá trình xử lý một chương trình.
start,stop condition expression data flow

process

Bài tập: dùng sơ đồ để biểu diễn bài toán nhập và tính điểm trung bình.
Lập trình C - Việt Nhật 2007 7 Lập trình C - Việt Nhật 2007 8

2

Ngôn ngữ C - Lịch sử phát triển
C được ra đời tại Bell Lab vào 1972, cha đẻ là Dennis Ritchie. C và mối liên hệ với hệ điều hành Unix

Ngôn ngữ C – Đặc điểm chính
Tính hiệu quả cao, đặc biệt là trong lập trình hệ thống
Cho phép truy nhập trực tiếp đến từng bit, byte, các cổng dữ liệu.

Linh hoạt và mạnh Kernighan và Ritchie đưa ra phiên bản C chuẩn đầu tiên năm 1978. ANSI C - C được chuẩn hóa vào năm 1989 bởi American National Standards Institute.
Bản thân ngôn ngữ không đặt ra giới hạn đối với người lập trình Các ứng dụng phát triển từ C rất đa dạng.

Nằm giữa lớp ngôn ngữ lập trình bậc cao và bậc thấp Tính khả chuyển cao
Một chương trình C viết trên một hệ thống máy tính này, có thể dịch và chạy trên một hệ thống khác mà không hay ít phải sửa đổi.

Lập trình C - Việt Nhật 2007

9

Lập trình C - Việt Nhật 2007

10

Ngôn ngữ lập trình C
có thể đọc và viết mã chương trình trên hầu hết các hệ thống. chuyển lên C++ và có thể viết các kịch bản CGI (CGI script) cho các Website. C là ngôn ngữ biên dịch (complied language).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cấu trúc một chương trình C
/* Fig. 2.1: fig02_01.c A first program in C */ #include <stdio.h> int main() { printf( "Welcome to C!\n" ); return 0; }

Khai báo tệp tiêu đề
#include <stdio.h> #include <math.h>

C Compiler
Viết chương trình bằng ngôn ngữ C bằng các chương trình soạn thảo (emacs, vi, các công cụ viết chương trình) Không dùng các chương trình soạn thảo văn bản (vd:Word, WordPad)
Lập trình C - Việt Nhật 2007 11

-

Các chú thích nằm trong /*….*/ Câu lệnh kết thúc bằng dấu ; { } mở và đóng một khối lệnh

Hello

Khai báo các cấu trúc, biến, hàm có sử dụng đến Hàm chính main() - Điểm bắt đầu của chương trình - Chỉ có duy nhất - Từ hàm main thường gọi đến các chương trình con (hàm) khác.

Lập trình C - Việt Nhật 2007

12

3

Việt Nhật 2007 14 Một số lệnh cần thiết Đổi mật khẩu tài khoản: passwd Hiện đường dẫn tới thư mục hiện hành: pwd Liệt kê danh sách các file trong thư mục: ls tên_thư_mục ls –l examples xem nội dung thư mục con examples của thư mục hiện hành theo từng trang.Việt Nhật 2007 13 Hệ thống file trên Linux Trong Linux. Linux kế thừa các ưu điểm của dòng hệ điều hành Unix: môi trường đa người dùng. đa nhiệm. căn lề. Thông thường người dùng userid sẽ có thư mục home là /home/userid Lập trình C . chạy trên nhiều platform khác nhau. cung cấp các dịch vụ truy nhập quản lý tài nguyên phần cứng cho người sử dụng và các chương trình ứng dụng Các bản phân phối Linux: RedHat. Linux có thể chạy tốt trên nhưng hệ thống cấu hình rất thấp nhưng cũng chạy ổn định trên cả các máy chủ. các tập tin được sắp xếp theo một dạng tương tự cấu trúc cây. Mandrake. Debian. thậm chí duyệt Web. Thư mục gốc là / Linux phân biệt chữ hoa. emacs (editor macros): trình soạn thảo văn bản đa chức năng. năm 1991 Trên góc độ kỹ thuật. Nội dung soạn thảo không ghi trực tiếp vào file mà ghi lên bộ đệm. gọi chương trình dịch. Lập trình C . Hai phiên bản phổ biến: GNU emacs và xemacs Dùng ngôn ngữ emacs lisp với khả năng mở rộng: soạn thảo. Tạo thư mục : mkdir tên_thư_mục Chuyển tới thư mục mới : cd đường_dẫn Xem nội dung file: cat tên_file Xóa một thư mục hay file: rm Sao chép file: cp nguồn đích Trình soạn thảo emacs Linux tồn tại sẵn một số lệnh soạn thảo tập tin văn bản như lệnh vi. Người sử dụng gõ lệnh trên cửa sổ lệnh để tác động lên nội dung trong bộ đệm Xem hướng dẫn sử dụng một lệnh: man tên_lệnh. SuSE. Ký hiệu ~.Giới thiệu chung về Linux Linux là phiên bản phát triển có mã nguồn mở của hệ điều hành Unix Linux ban đầu được tạo ra bởi Linus Toward. gọi là thư mục home. Ví dụ man mv lệnh --help Tìm thư mục chứa lệnh: which tên_lệnh which gcc Thoát khỏi hệ thống: logout Lập trình C .Việt Nhật 2007 15 Lập trình C . tên gọi Linux chỉ tương ứng với nhân của hệ điều hành (kernel). nhận biết tag. emacs làm việc theo lệnh.Việt Nhật 2007 16 4 . chữ thường đối với tên file Mỗi người sử dụng khi được tạo tài khoản sẽ có một thư mục. emacs cho phép làm việc trên nhiều cửa sổ và bộ đệm.

/runhello Lập trình C . xuống dòng dưới C-n Phía trước một ký tự C-b. Di chuyển con trỏ Sử dụng các phím mũi tên Lên dòng trên C-p.o -o: chỉ định tên file thực thi mong muốn -g: thêm thông tin gỡ rối (debug) -l: chỉ định thư viện liên kết.c –o runhello .Việt Nhật 2007 18 Các lệnh trong Emacs Tìm kiếm trong văn bản: Tìm xuôi chiều C-s từ_cần_tìm Tìm ngược chiều C-r từ_cần_tìm Biên dịch chương trình C trên Linux Hầu hết các bản phân phối của Linux đều tích hợp với trình biên dịch ngôn ngữ C: gcc. Soạn thảo trên nhiều cửa sổ Cho phép theo dõi nội dung ở những phần khác nhau của file C-x-2 Chia hai cửa sổ theo chiều ngang C-x-3 Chia hai cửa sổ theo chiều dọc C-x-0 di chuyển giữa hai cửa sổ C-x-1 Xóa tất cả các cửa sổ và về lại cửa sổ đầu tiên Thoát khỏi Emacs C-x-c gcc –Wall hello.Việt Nhật 2007 19 Lập trình C .Các lệnh cơ bản trong emacs Quy ước: viết "C-x " là bấm nút Ctrl và phím "x". sau một ký tự C-f Về đầu dòng C-a. Lưu nội dung bộ đệm vào file: C-x C-s Lưu với tên khác: C-x C-w tên Theo bộ đệm: Về đầu: M-v. viết M-x có nghĩa là bấm phím Meta(phím Alt hoặc Escape ) và phím "x" Viết C-x-h nghĩa là bấm Ctrl và x sau đó bấm h. về cuối dòng C-e Lập trình C . C-y dán nội dung. sau đó liên kết mã đối tượng để tạo ra tập tin thực thi Nếu không chỉ định tên tập tin thực thi. Về đầu : M-a. Có thể sử dụng phím Tab để xem danh sách tập tin.out Các tham số biên dịch -Wall : bật tất cả các cảnh báo -c: chỉ biên dịch tạo tập tin mã đối tượng (object) a.Việt Nhật 2007 20 5 . Trở về trạng thái chờ lệnh: C-g Thao tác với file: Tìm và mở file: C-x C-f tên_file. C-w: cắt vùng đánh dấu. Undo : C-x u M-w: copy vùng được đánh dấu. Các lệnh trong emacs (tiếp) Di chuyển con trỏ theo từ: Về sau: M-f. về cuối câu: M-e. Về trước M-b Theo câu: Chú ý emacs phân biệt câu với dòng. Sử dụng gcc gcc mặc định sẽ biên dịch tập tin mã nguồn thành mã đối tượng. Xóa từ con trỏ đến hết dòng: C-k Xóa một dòng: C-a C-k Chọn tất cả: C-x h. cắt dán Xóa ký tự: Del hoặc C-d Xóa từ con trỏ đến hết từ: M-d. mặc định kết quả sẽ là a. Về cuối: C-v Thao tác soạn thảo.Việt Nhật 2007 17 Lập trình C .

Việt Nhật 2007 24 6 .o main. #include <stdio. } Chương 2: Khái niệm cơ sở Biến.Việt Nhật 2007 22 Chương trình C đầu tiên Ngôn ngữ lập trình C 1.o clean: rm –rf main. 4.h> int main() { printf(“Hello\n"). Kiểu dữ liệu cơ sở.o gcc –g –o $(EXEC_NAME) main.Biên dịch chương trình C trên Linux Các tập tin makefile cho phép: Tạo các script biên dịch. #define Lập trình C .o: main. Các phép toán và Các từ khóa Cao Tuấn Dũng 2007 6. 2. Một số lỗi thường gặp khi biên dịch Segfaults Khi có lỗi truy nhập bộ nhớ.c gcc –g –c main. Ví dụ: cố gắng truy nhập thông tin từ một con trỏ NULL. Linker errors Lỗi trong dòng lệnh gcc hay makefile Có thể sử dụng lại EXEC_NAME = helloWorld all: main. Hằng.c –o main. Lập trình C .o $(EXEC_NAME) Lập trình C . return 0. 3. 5.Việt Nhật 2007 21 Multiple definitions of functions Định nghĩa sai trong cái chỉ thị tiền xử lý trong tập tin header như: #ifndef. Toán tử. 7. tiết kiệm thời gian gõ lệnh Tiết kiệm thời gian biên dịch vì chỉ dịch lại những tập tin có thay đổi Rất phức tạp và dễ gây lỗi.

tên hằng. 7. } Lập trình C . Biến (variable) Biến tương ứng với một vùng trống nào đó trong bộ nhớ máy tính dùng để giữ các giá trị. chương trình sẽ bắt đầu thực thi ở câu lệnh đầu tiên trong hàm main(). 5. a. kiểu. Gán giá trị vào biến: <var-name> = <value>. m_2. 23ant Lập trình C . ví dụ: int b. 10. Các thư viện khác: string. c). time. vd: b = 5. kích thước. Mã lỗi 0 (error code 0) – không có lỗi khi chạy chương trình. #include <stdio. tên nhãn.Việt Nhật 2007 25 int main() { int a. Sử dụng biến: Biến nguyên 45 Tên đúng: sothu_3. Không trùng với các từ khóa. c = a + b. 8. c. printf(“%d + %d = %d\n“. b. math… Mở rộng 1 1. 4. y-2. ngừng chương trình. giá trị. printf hàm printf() gửi kết xuất ra thiết bị xuất chuẩn (màn hình). Lập trình C . Là đại lượng mà giá trị của nó có thể thay đổi trong quá trình tính toán. b = 7. 11. 3. dấu gạch dưới Không được bắt đầu bằng chữ số Phân biệt chữ hoa chữ thường.Việt Nhật 2007 27 printf(“%d + %d = %d\n“. return 0. Chương trình C phải khai báo (duy nhất) một hàm main(). int main() khai báo hàm main().Việt Nhật 2007 28 7 . tigiack Tên sai:x^2. c). chữ số. a. b. tên hàm. float m_1.h> 2. Quy tắc đặt tên: Bao gồm các chữ cái. 9.Việt Nhật 2007 26 Tên (Định danh) Tên dùng để xác định các đối tượng khác nhau trong chương trình Tên biến.h> khai báo sử dụng thư viện xuất/nhập chuẩn (standard I/O library). Khi chạy. a = 5. 6. Việc đọc giá trị một biến không làm thay đổi giá trị của nó Khai báo: <type> <var-name>. {…} mở và đóng một khối mã. Phần nằm giữa “…“ gọi là chuỗi định dạng kết xuất (format string) return 0. Một biến luôn có: tên. Lập trình C . b.Chương trình C #include <stdio.

-)3.4. x = 5.Việt Nhật 2007 30 Các kiểu dữ liệu cơ bản Character: char (ký tự 1-byte) Integer: int (các giá trị nguyên 2-byte) -32768 đến 32767 Biến và hằng số Biến số (variable) được dùng để giữ các giá trị và có thể thay đổi các giá trị mà biến đang giữ Khai báo: <typename> varname. Gán giá trị cho biến: <varname> = <value>. 3. float x.Việt Nhật 2007 8 . y. } Lập trình C .Việt Nhật 2007 C phân biệt chữ hoa/chữ thường do đó phải viết đúng tên lệnh. 8. printf(“Nhap so thu hai: “). Trong câu lệnh scanf() để lấy giá trị vào biến. Vd: int i.4E+38 Số phẩy động độ chính xác kép: double (dấu chấm động 8byte) (+. 7. 6. scanf(“%d”. 10.2. /ngonnguC/bin/tong Nhap so thu nhat: Nhap so thu hai: 5 + 7 = 12 /ngonnguC/bin/ 5 7 Khi gọi các hàm phải khai báo các tham số đúng vị trí và đầy đủ. a. phải luôn dùng dấu & trước tên biến. &a). 4. printf(“%d + %d = %d\n“. 2. (+. y = z = 1. char c. vd: i = 4. 12. 31 Lập trình C . z. (+.Mở rộng 2 1. Chú ý 12 7 5 c b a #include <stdio. c.-)3. c). 13. Phải khai báo biến trước khi sử dụng trong chương trình. printf(“Nhap so thu nhat: “). return 0. 11. b.4E-308 . b.Việt Nhật 2007 32 Số nguyên không dấu: unsigned int 0 đến 65535 Số phẩy động độ chính xác đơn: float (các giá trị dấu chấm động 4-byte) (+.-)3. vd: printf chứ không phải là Printf. 29 Lập trình C .h> int main() { int a. pRintf. PRINTF.4E+308 Lập trình C . 5.4E-38 . c = a + b.-)3. 9. scanf(“%d”. &b).

‘b’ ‘9’ – ‘0’ = 57 – 48 = 9 Lập trình C .Việt Nhật 2007 / % >> > != Lập trình C .5*(11/3)=4. printf(“a = %f \n b = %d\n”.Hằng số Hằng số (constant) giá trị không thay đổi trong quá trình sử dụng. b).Việt Nhật 2007 35 36 9 . void main() { boolean b. 0x48 = 4*16+8=72 Hằng dấu phẩy động: -231. } Chuyển kiểu tự động: khi biểu thức gồm hai toán hạng khác kiểu thì kiểu thấp hơn sẽ được nâng thành kiểu cao hơn 1.456E-4 Hằng ký tự: ‘a’. Khai báo hằng: #define <constantname> <value> vd: #define TRUE 1 #define FALSE 0 Giá trị hằng Hằng nguyên: 3423. int b. b = FALSE. a.Việt Nhật 2007 34 Định nghĩa kiểu (typedef) Có thể định nghĩa các kiểu riêng bằng lệnh typedef.Việt Nhật 2007 33 Kiểu và chuyển kiểu (typecasting) C cho phép chuyển đổi kiểu dữ liệu cơ bản trong khi đang tính toán (chuyển kiểu tường minh).*/ } Các Toán tử Priority 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Category Primary expression Postfix Prefix and unary Type cast Multiplicative Additive Shift Relational Equality Boolean AND Boolean XOR Boolean OR Logical AND Logical OR Conditional operator Assignment < ! ~ Example identifiers constants Function() + ++ () [] -> -. /*. a = (float)10/3.5 Lập trình C . vd: #define TRUE 1 #define FALSE 0 typedef int boolean. ví dụ: void main() { float a. b = 10/3.. 123.292..& sizeof Associativity None left to right right to left right to left left to right left to right left to right >= left to right left to right left to right left to right left to right left to right left to right Right to left right to left ( typeName ) * + << <= == & ^ | && || ? = *= /= %= += -= &= |= ^= <<= >>= Lập trình C .

i = i + 1. i += 3. lấy phần dư Cộng. trừ Thứ tự tính toán (precedence) Được ưu tiên nhất. printf ("%d\n". Phép lấy phần dư: 7 % 5 cho kết quả 2. Ví dụ: Với i= 4 j = ++i +10.++i). ( i--. ++I. i = i * j. ) hay ++i ( --i.68 = 2*102 + 5*101 + 4*100 + 6*10-1 + 8*10-2 Possible Mistakes X=Y 3 4 3 X<<Y 24 48 32 X>>Y 0 0 0 Hệ đếm nhị phân (cơ số hai): Hệ chỉ có hai chữ số 0 và 1.25 Logical Operators X 0 0 5 5 8 Y 0 7 0 7 7 X && Y 0 0 0 1 1 X || Y 0 1 1 1 1 !X 1 1 0 0 0 !Y 0 0 1 1 1 Possible Mistakes X&Y 0 0 0 5 0 X|Y 0 7 5 7 15 Một chữ số nhị phân – BIT – là đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất của máy tính. Tính giá trị đầu tiên trong một biểu thức Toán tử tăng giảm Có thể viết i=i+1.Việt Nhật 2007 10 . ++i. /* Prints 6 sets i to 7 */ int i= 6. nếu cùng tồn tại thì được thực hiện từ trái qua phải Độ ưu tiên thấp nhất Lập trình C . giá trị của i tham gia vào việc lượng giá biểu thức chứa nó trước khi tăng. (modulo). Thứ tự ưu tiên: Toán tử () Tên gọi Ngoặc tròn Nhân.i++). /. i++. i--.Việt Nhật 2007 37 Lập trình C . --i. Phép chia kiểu nguyên: 7/5 cho kết quả 1. i = i + 3. chia. int i= 6. i *= j. (i=i-1. 39 *. printf ("%d\n". sau đó giá trị mới có hiệu lực khi lượng giá biểu thức chứa nó. cho j bằng 15 và j= i++ +10.Việt Nhật 2007 /* prints 7 and sets i to 7 */ 40 Lập trình C ./ * %: phép chia lấy phần dư trong số nguyên. i = i – 1. or % + or - Độ ưu tiên thứ hai.Việt Nhật 2007 38 Các phép toán số học + . Lập trình C . giá trị của i tăng.) dưới dạng i++.Các toán tử so sánh và toán tử logic Relational and Quality Operators X 3 3 4 Y 3 4 3 X<Y 0 1 0 X <= Y 1 1 0 X>Y 0 0 1 X >= Y 1 0 1 X != Y 0 1 1 X == Y 1 0 0 Số nhị phân Hệ đếm thập phân: 5426=5*103 + 4*102 + 2*101 + 6*100 254. cho j=14. ) Sự khác nhau giữa tiền tố và hậu tố i++. 1000 10112 = 1*27 + 0*26 + 0*25 + 0*24 + 1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 = 27 + 23 + 21 + 20 = 139 1011.012 = 1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20 + 0*2-1 + 1*2-2 = 11.

prec] ký tự chuyển dạng width: dãy số nguyên xác định độ rộng tối thiểu của giá trị hiển thị . Dạng tổng quát của đặc tả chuyển dạng %[-] [width][. ra chuẩn Việc nhập dữ liệu được thực hiện thông qua dòng vào chuẩn stdin (bàn phím) Khi có dữ liệu trên dòng vào chuẩn.3. [danh sách đối.Việt Nhật 2007 Đối số là một ký tự Đối số là số nguyên có dấu Đối số là số nguyên lớn Đối số là số dấu phẩy tĩnh Đối số là xâu ký tự Đối số nguyên không dấu 44 Thư viện vào ra chuẩn: stdio.Các phép gán tắt Ngôn ngữ lập trình C Chương 3: Cách thức vào ra Cao Tuấn Dũng 2007 Lập trình C . putchar c d ld f s u char int long float.h Lập trình C . các hàm nhận dữ liệu như scanf. double char * unsigned int Lập trình C .%d la %f”.] Vd: printf(“Gia tri ham tai toa do %d. 2. double Ký tự chuyển dạng Kiểu giá trị của đối số Ý nghĩa Dòng ra chuẩn: màn hình Các hàm xuất dữ liệu Printf.4 Hàm printf int printf (char* địnhdạng. getchar sẽ lấy phần dữ liệu mà nó yêu cầu Khi dòng vào không đủ dữ liệu: máy chờ người dùng a 12 1.….Việt Nhật 2007 41 Dòng vào.09).Việt Nhật 2007 43 11 .prec: dùng cho kiểu float. 1.

nếu độ dài của đối số nhỏ hơn width thì kết quả sẽ điền các ký tự 0 vào bên trái. scanf("%d". printf("%05d".932 4. Kết quả "-124 " " -124" "-124" "-0124" Ký tự Escape Đánh dấu các ký tự đặc biệt: \’. int a. Nhập xuất xâu: char *gets(char *s) nhận dữ liệu cho đến khi gặp '\n' Lập trình C . Ngược lại.061. printf( "\nTuoi:"). Ví dụ: int i = -124. char ch[6]. printf("%c nam o toa do %2.Việt Nhật 2007 46 Hàm scanf Có một số đặc điểm tương tự printf nhưng theo chiều ngược lại: đọc thông tin từ dòng vào.&a. Lệnh printf("%-5d". kết quả dồn về bên trái Ký tự chuyển dạng bắt đầu = 0. Xâu định dạng có cú pháp: %[*][width]kýtựchuyểndạng Một số hàm nhập xuất khác getchar: Nhập một ký tự từ dòng vào: int getchar(). [danhsachdiachi]). &x. float x=28.Hàm printf Khi không có mặt dấu trừ: kết quả dồn về bên phải. y. 54.Việt Nhật 2007 47 Lập trình C . int t. printf("%-05d". \r. \0 Dùng trong hàm printf để định dạng dòng ra char c='j'.932.432 y=25. scanf("%s". float x. \\. i). x. scanf("%f%5f%3d%3s%s". y= 4. Trả về giá trị EOF nếu có lỗi.&t). Cú pháp: int scanf(char *định_dạng.Việt Nhật 2007 48 12 .ten). c = getchar(). printf("%5d". y). fflush(stdin): Làm sạch dòng vào. \n. &y. \t. ct).32e-1 25 12357287a x = 5. \”.3f %f". i).Việt Nhật 2007 45 Lập trình C .0 a=123 ch="572" ct="87a char ten[30]. i). /* xoá mọi ký tự ở dòng vào */ printf( "\nTen:"). fflush(stdin). ch. i). putchar putchar(int c). Sẽ hiển thị: j nam o toa do 28. c.061000 Lập trình C . ct[6]. int c.

false khác 0 .true Ví dụ: 3 .Việt Nhật 2007 51 2. 9. 7.h> int main() { int b. 4. 3. scanf("%d". Lập trình C . 5. printf("Enter a value:"). if (b < 0) printf("The value \ is negative\n"). 0 . 6.Việt Nhật 2007 expression False Các cấu trúc điều khiển Cao Tuấn Dũng 2007 statement(s) Next statement 50 Ví dụ 1. &b).4 . #include <stdio. Mã chương trình C: if ( diemthi >= 5 ) printf( "Vuot qua ky thi\n" ). diemthi >= 5 true print “Qua” false 8. return 0. Ví dụ Mã giả (pseudo code): Nếu điểm thi lớn hơn hay bằng 5 thì sinh viên đã vượt qua kỳ thi.true Lập trình C .Câu lệnh điều kiện if Ngôn ngữ lập trình C if (<dieu kien>) { /* cac lenh thuc hien neu dieu kien dung */ } … True Một quyết định có thể được đưa ra dựa trên bất cứ một biểu thức nào. } Lập trình C .Việt Nhật 2007 52 13 .

Lỗi đơn giản nhưng dễ phạm 1. false print “Truot” diemthi >= 5 true print “Qua” 6. 2. return 0. printf("Enter a value:").h> int main() { int b. #include <stdio.Việt Nhật 2007 56 14 . else printf(“ undefined … else { /* cac lenh thuc hien neu dieu kien sai */ } True statement1 \n”). scanf("%d". Lập trình C .if … else … if (<dieu kien>) { /* cac lenh thuc hien neu dieu kien dung */ } Ví dụ … printf(“1/X is: “). 4. printf( "Truot\n" ).Việt Nhật 2007 55 Lập trình C .Việt Nhật 2007 54 Ví dụ Mã giả (pseudo code): Nếu điểm thi lớn hơn hay bằng 5 thì sinh viên đã vượt qua kỳ thi nếu không thì sinh viên thi trượt. &b). 5. if (b == 5) printf(“b is "). 3. … expression False statement2 Next statement Lập trình C . 7.Việt Nhật 2007 53 Lập trình C . 1/X). } Mã chương trình C: if ( diemthi >= 5 ) else printf( "Vuot qua ky thi\n" ). 8. printf( “5 \n”). 9. if(X) printf(“ %f \n”.

#include <stdio. else printf("The value is positive\n"). else printf("\n Nhap sai ma"). Lệnh if else if Khi muốn thực hiện 1 trong n quyết định if (biểu thức1) lệnh 1. 12.h> int main() { int ma. printf(“ X is negative \n”). 7.Việt Nhật 2007 58 Lệnh if else if Lập chương trình nhập vào mã trình độ và đưa ra tên trình độ tương ứng #include <stdio. } Bài tập: Viết chương trình giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0. 6.Việt Nhật 2007 59 Ví dụ: Kiểm tra nhiều điều kiện 1. scanf("%d". &ma). return 0. … Lệnh 1 Lệnh 1 Lập trình C .h> int main() { int b. return 0. printf("\n Go vao ma trinh do:"). &b). } Lập trình C . 4. else if (ma==2) printf("\n Trinh do cao dang").Việt Nhật 2007 60 3. Lệnh ứng với else cuối cùng printf(“1/X is: “). 2. printf("Enter a value:"). if(X < 0) . else lệnh n. 2. 3. 4. 10. else if (ma==3) printf("\n Trinh do dai hoc").Lỗi đơn giản nhưng dễ phạm 1. 8. + else if (biểu thức2) Biểu thức 1 lệnh 2. … + else if (biểu thức_n_1) Biểu thức 2 lệnh n -1. Lập trình C . else if (b == 0) printf("The value is zero\n"). 15 . if (ma==1) printf("\n Trinh do trung cap").Việt Nhật 2007 57 Lập trình C . if (b < 0) printf("The value is negative\n"). 11. Biện luận các điều kiện có nghiệm của phương trình. scanf("%d". 9. 5.

8.lệnh while while (bieu thuc dieu kien) {cac lenh} Khi biểu thức điều kiện (expression) còn khác 0 (TRUE). 2. False True statement(s) 61 Lập trình C . Nếu expression bằng 0 (FALSE). 16 . Ví dụ: Biến đếm điều khiển Biến đếm điều khiển vòng lặp Lặp cho đến khi bộ đếm đạt tới một giá trị nhất định Vòng lặp xác định: số vòng lặp được biết trước. 5.Điều kiện lồng nhau Câu lệnh if có thể được lồng vào nhau. a = a + 10. expression if ( X >= 0 ) { if ( Y < 0 ) Y = Y + sqrt(X). Mã giả: Gán tong bang 0 Gán biến đếm sinh viên bằng 1 While biến đếm nhỏ hơn hay bằng 120 Nhập điểm số Cộng điểm số vào tổng Tăng 1 vào biến đếm Điểm trung bình = tổng / 120 Hiển thị ra màn hình Lập trình C .a. Tuy nhiên. (a . Nếu lúc đầu expression bằng 0 thì (statement) trong while không bao giờ được gọi thực hiện. lệnh while dừng và chương trình sẽ gọi lệnh kế tiếp sau while. 4. 1. Lặp .32)*5/9).Việt Nhật 2007 63 2. else Y = Y + sqrt(-X). 6. Ví dụ: Một lớp học 120 sinh viên phải làm bài tập. Lập trình C . Chú ý các điều kiện có nghiệm. 4. } else Y = Y + sqrt(-X).Việt Nhật 2007 Bài tập: Viết chương trình giải phương trình bậc 2: ax^2 + bx +c = 0. cần chú ý đến thứ tự các cặp lệnh if … else … khi lồng các lệnh if. 1. 7. } return 0. 2.Việt Nhật 2007 Next statement 62 Ví dụ In bảng đổi nhiệt độ từ độ Fahrenheit (oF) sang độ Celcius (oC). 3. lệnh (statement) tiếp tục được thực hiện. Nếu không sẽ phát sinh lỗi. Điểm số (số nguyên trong khoảng 0 đến 10). 3.h> int main() { int a = 0. } Lập trình C . 1.Việt Nhật 2007 64 #include <stdio. Tính điểm bài tập trung bình cho cả lớp. while (a <= 100) { printf("%4d degrees F = %4d degrees C\n". 5. 5. 6. 9. 3. 4. if ( X >= 0 ) if ( Y < 0 ) Y = Y + sqrt(X).

-1 để thoát ra: " ). grade. Nhập liệu 2. return 0.Việt Nhật 2007 65 Lập trình C .1 Thi hành vòng lặp Phân chia bài toán thành các công việc nhỏ hơn và liệt kê chúng theo trình : Khởi tạo biến Nhập dữ liệu. Thực hiện vòng lặp 3. } /* Kêt thuc */ average = total / 120. counter = counter + 1. printf( "Diem trung binh cua ca lop la %d\n". &grade ). average ). counter = 1. Giá trị này được chọn sao cho không thể nhầm lẫn nó với các giá trị nhập vào thông thường khác. /* xử lý */ printf( "Nhập điểm. printf( "Enter grade. Khởi tạo biến 2. scanf( "%d".Việt Nhật 2007 66 1. Làm cách nào để kết thúc chương trình? Sử dụng giá trị có vai trò "lính canh" Còn có tên gọi khác là cờ Chỉ ra dấu hiệu “kết thúc nhập dữ liệu. counter = 0. /* Khoi tao gia tri bien */ total = 0. /* Xu ly */ while ( counter <= 120 ) { printf( "Nhap diem: " ). Xuất kết quả Thiết kế giải thuật Top-down Mở rộng bài toán: Viết chương trình tính điểm trung bình mà số sinh viên không được biết trước. while ( grade != -1 ) { total = total + grade. &grade ). } Lập trình C . grade.Việt Nhật 2007 67 17 . /* khởi tạo */ total = 0. int counter. -1 to end: " ). tính tổng và đếm số sinh viên Tính điểm trung bình Nhiều chương trình trải qua ba giai đoạn: Khởi tạo: khởi tạo giá trị các biến Xử lý: nhập giá trị dữ liệu và thao tác trên chúng Kết thúc: Tính toán và hiển thị kết quả cuối cùng Lập trình C . scanf( "%d". &grade ).h> int main() { float average.” Vòng lặp kết thúc khi người sử dụng nhập vào giá trị lính canh. scanf( "%d". /* Chuong trinh ket thuc thanh cong */ Lập trình C . giải quyết từng bước vấn đề Bắt đầu với vấn đề cần giải quyết từ đỉnh (top): Xác định điểm trung bình kiểm tra của cả lớp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1.h> int main() { int counter. counter = counter + 1. 27 } 1 /* Chương trình tính điểm trung bình sự dụng biến canh để điều khiển vòng lặp */ #include <stdio.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 /* Tinh diem trung binh kiem tra Dieu khien vong lap bang bien dem */ #include <stdio. total. average. Khởi tạo biến 2.Việt Nhật 2007 68 Thiết kế giải thuật Top-down Tiếp cận top-down. total. total = total + grade.

scanf( "%d". biểu thức tăng giảm) {Các lệnh} Khởi động. một cho số thi trượt Kiểm tra kết quả thi—hoặc 1 hoặc 2 Nếu kết quả không phải là 1.Các cấu trúc điều khiển lồng nhau Bài toán Một học viện có một danh sách kết quả kiểm tra của 120 sinh viên (1 = qua.Việt Nhật 2007 18 .Việt Nhật 2007 72 Lập trình C . còn các biểu thức còn lại được tính nhiều lần. result. printf( "Failed %d\n". lệnh điều chỉnh lại “biến đếm” được gọi thi hành. for (ch = 'A'.Việt Nhật 2007 70 Lặp . if ( result == 1 ) /* if/else lồng trong while */ passes = passes + 1.lệnh for for (biểu thức khởi tạo. Lập trình C . 2 = trượt) Viết chương trình phân tích kết quả Nếu có hơn 90 sinh viên thi đỗ. i <= 10. coi như là 2 Lập trình C .c Phân tích kết quả thi */ #include <stdio.Việt Nhật 2007 69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 /* Fig. hiển thị "Chất lượng đạt" Chú ý Chương trình phải xử lý 120 kết quả Biến đếmđiều khiển vòng lặp có thể được sử dụng Có thể dùng hai biến đếm Một cho số lượng thi đỗ. ch <= 'Z'. passes ).h> int main() { /* Khai báo khởi tạo biến */ int passes = 0. False True statement(s) adjustment Next statement 71 Biểu thức khởi tạo được thực hiện một lần.2=fail ): " ). 3. failures ). i). ch++) printf("%c ". student = student + 1. } /* kết thúc thành công */ Lập trình C . } printf( "Passed %d\n". Sau đó. &result ). initialization test Ví dụ In ra các số từ 1 đến 10 for (i = 1. Vòng lặp for có thể lồng nhau nhiều lần Câu lệnh break làm máy thoát khỏi vòng lặp for sâu nhất chứa lệnh đó. ch). failures = 0. if ( passes > 90 ) printf( "Chất lượng đạt\n" ).10: fig03_10. biểu thức kiểm tra. else failures = failures + 1. In ra các chữ cái hoa char ch. return 0. student = 1. vòng lặp điều khiển bởi biến đếm */ while ( student <= 120 ) { printf( "Enter result ( 1=pass. /* Làm việc với 120 sinh viên. nếu điều kiện (test) khác 0: lệnh (statement) được thi hành. i++) printf("%d ".

8 9 for ( number = 2. 15 } Sum is 2550 Lặp . Lệnh do while thực hiện (statement) ít nhất một lần.0) * 5. Nếu không. } Lập trình C . 5. #include <stdio. j + i <= 10. } return 0. 8. number += 2 ) 10 sum += number. 4. number <= 100. j++.0 / 9. a.Việt Nhật 2007 19 . Lập trình C . i++) printf( "%d\n". for(i=0. 3. i+=10) { printf("%6. Example: for (i = 0. int i. statement(s) expression False Next statement 76 True Lập trình C .32.Việt Nhật 2007 73 Ví dụ 1 /* Tính tổng các số chẵn 2 từ 1 đến 100 */ 3 #include <stdio. 10. j + i ).0). Kiểm tra biểu thức điều kiện (expression).Lệnh for (tiếp theo) Giữa hai dấu .lệnh do while do {statement(s)} while (expression) . Nếu (expression) bằng 0. 13 14 return 0. sum ). Ví dụ Bài toán đổi nhiệt độ.Việt Nhật 2007 74 2. Thực hiện lệnh (statement). có thể có nhiều hơn một biểu thức Phân cách nhau bởi dấu phảy.2f degrees C\n". 9.Việt Nhật 2007 75 Lập trình C . 1. thực hiện (statement). 11 12 printf( "Sum is %d\n". (a . Yêu cầu: hiển thị nhiệt độ chính xác đến con số thập phân sau dấu phẩy. dừng. i<=100. number.h> int main() { float a = 0. 7.h> 4 5 int main() 6 { 7 int sum = 0.2f degrees F = %6. 6. j = 0. a = a + 10.

Thuật toán sơ khởi: Kiểm tra N và so sánh với 2. kiểm tra điều kiện dừng trước khi dùng break. printf(“ 1.Việt Nhật 2007 20 . printf(“ 3. printf(“ 2. if(i == PTB1) printf(“Giai phuong trinh bac 1: hien chua co\n”). return 0. 20. Giai phuong trinh bac 1: ax + b = 0 \n”).Việt Nhật 2007 78 break for… { for… cú pháp: { break. 3. 17.Việt Nhật 2007 77 Lập trình C . for… { Thường sử dụng cùng với lệnh if để …. 79 80 Lập trình C . lệnh break. 11. Lập trình C . 16. Giai phuong trinh bac 2 : ax^2 + bx + c = 0 \n”). 19. 1 2 3 15. else if(i == PTB2) printf(“Giai phuong trinh bac 2: chua cai dat\n\n”). 3 thì số nguyên tố phải lẻ. 18. 8. #include <stdio. Giải pháp: Số nguyên tố là số nguyên tố không chia hết cho các số nhỏ hơn căn bậc hai của nó. 21. 7. 5. 2. Không tính trường hợp 2. } while (i != STOP). printf(“ Chon muc so (1/2/3) ? “). 3 Nếu N chẵn thì tăng lên 1.Việt Nhật 2007 Lập trình C . int main() { int i. &i). scanf(“%d”. 10. dùng để thoát khỏi vòng lặp giữa chừng.h> #define PTB1 #define PTB2 #define STOP 14. nếu N chia hết cho một số trong chúng thì N là hợp số. 9. tìm số nguyên tố lớn hơn gần nhất. 4. Nếu N là hợp số thì tăng N lên 2 Thử thế nào? Thử tất cả các số nhỏ hơn căn bậc hai của N. Thoat chuong trinh \n\n”). 6. 23.Ví dụ . … } … Bài tập: Viết chương trình nhập vào } một số rồi tìm số nguyên tố đầu tiên } lớn hơn số vừa nhập Tìm số nguyên tố lớn Cho trước một số tự nhiên N.giao diện chương trình 1. Bắt đầu thử với một số lẻ. do { printf(“ Chuong trinh giai phuong trinh bac thap \n”). } Bài tập: Ghép chương trình trên với hai chương trình trong bài tập 1 và 2 22.

break. } Lập trình C . while(i<10) { scanf(“%d”. Bài tập: Viết chương trình nhập vào một số và tìm ra tất cả các thừa số nguyên tố của số đó. cú pháp: continue. 28.Việt Nhật 2007 1 2 3 4 6 7 8 9 10 Dung lenh continue de bo qua gia tri 5 Lập trình C . 21. 13. } } printf(“So nguyen to lon hon gan nhat la %lu\n”. 22. &grade). x ). 5. 8. ucv_nguyento % sochia. 9. } if (la_nguyento) break. 20. 4. 26.Việt Nhật 2007 81 16. x <= 10. 18. 3. 6. 25.Tìm số nguyên tố lớn 1. } 3 #include <stdio. 12. 19 return 0.Việt Nhật 2007 82 continue 1 Ví dụ minh họa: continue /* Ví dụ minh họa Sử dụng continue trong vòng lặp for */ 2 bỏ qua các lệnh kế tiếp trong một vòng lặp và bắt đầu vòng lặp tiếp theo. #include <stdio. x++ ) { if ( x == 5 ) continue. if(ucv_nguyento <= 2) ucv_nguyento = 2. 27. 11. chỉ áp dụng với lệnh lặp. ucv_nguyento. printf(“Nhap vao so khoi dau: “). 7. /* Phai la so le */ Lập trình C . else if(ucv_nguyento !=3 ) { if(ucv_nguyento %2 == 0) ucv_nguyento ++. } 18 printf( "\nDung lenh continue de bo qua gia tri 5\n" ). 14. sochia += 2) if(sochia * sochia > ucv_nguyento) { la_nguyento = TRUE. } ……. 11 12 13 14 15 16 17 printf( "%d ". if ((grade<0) || (grade>100)) { printf(“Illegal grade – try again\n”). 17.Việt Nhật 2007 84 21 . 20 } 83 Lập trình C . scanf(“%lu”. int la_nguyento. 8 9 10 for ( x = 1. & ucv_nguyento).h> #define TRUE 1 main(void) { unsigned long int sochia. 19. for( . for(sochia = 3. ucv_nguyento += 2) { la_nguyento = !TRUE. continue. 10. . 24. 23. ucv_nguyento). 29. 2.h> 4 5 int main() 6 { 7 int x.

4. 21. 6. : rẽ nhánh hai chiều.. 3. else . continue. 8). #include <stdio.. thuasonguyento. 4. 16. } 5. &N). while(thuasonguyento * thuasonguyento <= phanconlai) { if(phanconlai % thuasonguyento == 0) 12.. thuasonguyento). Nhập mười số nguyên từ bàn phím và đưa ra số lớn nhất.h> main(void) { unsigned long N.. 6. scanf(“%lu”. 24. 3. 9) và số 0. 14. else . Lập trình C . 7. 7.. 18. 9. if … thì phức tạp và có thể đòi hỏi nhiều phép thử. 20.Tìm thừa số nguyên tố 1.. số lẻ (1. Lập trình C . 8. phanconlai). 23. } /* thua so nguyen to cuoi cung */ printf(“%lu\n”. 22. for. printf(“Nhap vao mot so tu nhien: “).Việt Nhật 2007 85 Lập trình C . 17. phanconlai.Việt Nhật 2007 86 Thực hành lệnh lặp Viết chương trình giải các bài tập sau sử dụng lần lượt các cấu trúc lặp: while..Việt Nhật 2007 87 Lập trình C . Nếu chúng ta dùng cấu trúc lệnh if . Lý do: if . 13. do while Nhập vào một số nguyên năm chữ số (giả sử người dùng tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc nhập). Thử cài đặt bài toán bằng if. 5. 10. 19.. phanconlai = N. else thuasonguyento += 2. } /* Khong phai la thua so nguyen to */ if(thuasonguyento == 2) thuasonguyento = 3. phanconlai /= thuasonguyento. 15. { /* Tim ra mot thua so */ printf(“%lu”. thuasonguyento = 2.... Lệnh switch Bài tập: Viết chương trình lấy ngẫu nhiên 1000 số nguyên và đếm số lần xuất hiện ở hàng đơn vị các số chẵn (2. In các chữ số này trên năm hàng Viết chương trình in ra giai thừa của số tự nhiên N. 2.Việt Nhật 2007 88 22 .else..

Lệnh switch
Dùng lệnh switch để cài đặt cơ chế rẽ nhánh nhiều chiều. cú pháp:
switch(<expression>) { case case1: case case2: <statements>; break; /* … */ case casen: <statements>; break; default: <statements>; break; }
Lập trình C - Việt Nhật 2007 89

Sơ đồ xử lý lệnh switch
true

case a false

case a action(s)

break

case b false . . .

true

case b action(s)

break

case z false default action(s)

true

case z action(s)

break

Lập trình C - Việt Nhật 2007

90

Giải bài bằng switch
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

#include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <time.h> int main(void) { int n,i; int n_even = n_odd = n_zero = 0; randomize(); for(i=0; i<1000; i++) { n = random(1000); switch (n%10) { case 2: case 4: case 6: case 8: n_even++; break;
Lập trình C - Việt Nhật 2007 91

17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

case 1: case 3: case 5: case 7: case 9: n_odd++; break; case 0: n_zero++; break; } } // print out the summary printf(“Number of even_eding number: %d\n”\ Number of odd_ending number: %d\n”\ Number of zero_ending number: %d\n”, n_even, n_odd, n_zero); return 0; }

30. 31.

Lập trình C - Việt Nhật 2007

92

23

Thống kê điểm số (American system)
Hệ thống điểm của học sinh, sinh viên Mỹ: A, B, C, D, E, F Chương trình nhập điểm của sinh viên, kết thúc bằng EOF In ra số lượng sinh viên đạt điểm số tương ứng

Lập trình C - Việt Nhật 2007

93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

/* Thống kê điểm số */ #include <stdio.h> int main() { int diem; int aCount = 0, bCount = 0, cCount = 0, dCount = 0, fCount = 0; printf( printf( "Nhập phân loại học tập theo chữ hoa.\n" ); "Nhấn ký tự EOF để kết thúc nhập liệu.\n" );

1. Khởi tạo các biến 2. Nhập liệu 2.1 Dùng switch để cập nhật các biến đếm

while ( ( grade = getchar() ) != EOF ) { switch ( grade ) { /* switch lồng trong while */

case 'A': /* điểm là hạng A */ ++aCount; break; case 'B': /* điểm là hạng B */ ++bCount; break; case 'C': /* điểm là hạng C */ ++cCount; break; case 'D': /* điểm là hạng D */ Lập trình C - Việt Nhật 2007 ++dCount; break;
94

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 } return 0;
Lập trình C - Việt Nhật 2007 95 Lập trình C - Việt Nhật 2007 96

case 'F': /* điểm là hạng F */ ++fCount; break; case '\n': case' ': break; default: /* catch all other characters */ /* ignore these in input */

Bài tập
3. In kết quả

1) Viết chương trình tính giá trị biểu thức "a op b" như "2 + 3" a, b toán hạng – op : toán tử 2) Yêu cầu người sử dụng nhập vào một tháng. In ra số ngày trong tháng đó. Tháng có 31 ngày: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 Tháng có 30 ngày: 4, 6, 9, 10 Tháng có 28 hoặc 29 ngày : 2

printf( "Nhập sai ký tự phân hạng kết quả." ); printf( " Làm ơn nhập lại.\n" ); break; } } printf( "\Kết quả phân loại sinh viên:\n" ); printf( "A: %d\n", aCount ); printf( "B: %d\n", bCount ); printf( "C: %d\n", cCount ); printf( "D: %d\n", dCount ); printf( "F: %d\n", fCount );

24

In số ngày trong một tháng
#include <stdio.h> int main () { int thang; printf("\n Nhap vao thangs trong nam "); scanf("%d",&thang); switch(thang) { case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12: printf("\n Thang %d co 31 ngay ",thang); break; case 4: case 6: case 9: case 11: printf("\n Thang %d co 30 ngay ",thang); break; case 2: printf ("\ Thang 2 co 28 hoac 29 ngay"); break; default : printf("\n Khong co thang %d", thang); break; } return 0; }
97

Tính ex với độ chính xác 10-5
ex = 1+x/1!+x2/2!+……………..+ xn/n! #include <stdio.h> void main() {
float epsilon = 0.00001; float x,add; int i=1; float result = 0.0; add = 1; printf("Chương trình tính giá trị e mũ x. \n"); printf("x="); scanf("%f", &x); while (add > epsilon) { result = result + add; add = add*x/i; i = i+1; } printf ("Ket qua la:%f", result);

}
Lập trình C - Việt Nhật 2007 98

Lập trình C - Việt Nhật 2007

Một số toán tử và lệnh khác
Toán tử ‘,’ được dùng để khởi động nhiều biến trong vòng lặp. Ví dụ: for(i = 0, j = 0; i < 5; i++, j += i++) printf(“i = %d, j = %d, i+j = %d\n”, i, j, i+j); Kết quả là: ????

Một số toán tử và lệnh khác
Lệnh goto cho phép nhảy không điều kiện đến bất kỳ nơi nào trong chương trình. Cú pháp: goto <label> Ví dụ: xem chương trình ví dụ. Lệnh goto làm mất cấu trúc chương trình.

Toán tử ba ngôi <TestExpr> ? <YesExpr> : <NoExpr> Ví dụ: Max = (Y > Z) ? Y : Z;
Lập trình C - Việt Nhật 2007 99 Lập trình C - Việt Nhật 2007 100

25

// x = 4 Lập trình C . số phần tử trong mảng: array_size. i ∈N0 Lập trình C . x = sizeof(Int32). /* . n = array_size. // 0 <= i <= array_size-1.Từ khóa của C auto const double float int short struct unsigned break continue else for long signed switch void case default enum goto register sizeof typedef volatile char do extern if return static union while Từ khóa của C #define để khai báo hằng số và … typedef để khai báo kiểu dữ liệu riêng Toán tử sizeof xác định số byte được dùng để chứa một đối tượng ví dụ: typedef unsigned long int Int32. Dãy liên tục các ô nhớ lưu các phần tử có liên quan đến nhau Khai báo: typename arrayname[array_size]. Chương 4: Mảng Cao Tuấn Dũng 2007 int a[array_size].Việt Nhật 2007 101 Lập trình C . */ int x..Việt Nhật 2007 102 Mảng Ngôn ngữ lập trình C Mảng là tập hợp các giá trị cùng kiểu.Việt Nhật 2007 104 26 .. a a[0] a[1] a[2] … a[n-1] a[n-1] Truy cập phần tử mảng qua chỉ số của phần tử: i array[i].

3. Input: tháng Output: Lượng mưa trung bình cho tháng đó tháng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lượng mưa TB (in mm) 30 40 45 95 130 220 210 185 135 80 40 45 Bảng lượng mưa Khởi tạo mảng Mảng có thể được khởi tạo bởi một dãy các giá trị thích hợp. Kích thước mảng có thể được khai báo tường minh hoặc thông qua một giá trị định nghĩa trước (#define) c[0] c[1] c[2] c[3] c[4] c[5] c[6] c[7] c[8] c[9] c[10] c[11] -45 6 0 72 1543 -89 0 62 -3 1 6453 78 Các thao tác toán học trên chỉ số mảng If x bằng 3 c[ 5 .Việt Nhật 2007 Lập trình C . float myArray[ 3284 ]. Tên mảng (Các phần tử mảng có cùng chung một tên.2 ] == c[ 3 ] == c[ x ] Ví dụ khai báo mảng: int c[ 10 ]. 5 }.Việt Nhật 2007 Vị trí của một phần tử trong mảng c 105 Lập trình C . 4.Việt Nhật 2007 106 Ví dụ thực tế Bài toán: Sử dụng bảng số liệu về lượng mưa hàng tháng trong năm. Squares[]. 5 }.1. Lập trình C . 2. Nếu không đủ các giá trị khởi tạo cho tất cả. Lập trình C .9.4}. 2. 4. Kích thước mảng phải là một hằng số. x[ 27 ]. Truy cập đến phần tử i>=array_size không có cảnh báo. int n[ 5 ] = { 1. chương trình dịch tự phát hiện kích thước cần thiết.16}. Squares[5] = {0. Các khai báo sau đây là hợp lệ int int int int Squares[5] = {0.9. Squares[] = {0.Mảng Các phần tử mảng hoạt động như các biến thông thường c[ 0 ] = 3. các phần tử bên phải sẽ có giá trị 0 int n[ 5 ] = { 0 } => Tất cả phần tử = 0. 3. Nếu kích thước mảng bị bỏ qua. c) Chú ý C không kiểm tra giới hạn của chỉ số truy cập phần tử mảng.4. printf( "%d". c[ 0 ] ).1. nhưng giá trị không kiểm soát được.1. Khai báo nhiều mảng cùng kiểu Tương tự khi khai báo nhiều biến cùng kiểu int b[ 100 ].Việt Nhật 2007 107 108 27 . int n[ ] = { 1.4.16}.

B = A. 210. for(int i=0. 210. Bảng lượng mưa (tiếp) #include <stdio. 5. } Chỉ số của phần tử mảng phải thuộc kiểu nguyên (int. 1. 45 }. Chép từng phần tử mảng char A[3]={‘a’. i<4. 40. 80.Việt Nhật 2007 112 28 . 185.h> int main() { int thang. 130.Việt Nhật 2007 111 Chú ý Các phần tử trong mảng được dùng như các biến đơn thông thường. 3. 2. char) Lập trình C . printf("Luong mua trung binh cua thang: %d mm. &thang). bangmua[thang-1]).’c’}. 7. scanf("%d". 130. printf("Nhap thang: "). scanf không làm việc với kiểu mảng. printf("Luong mua trung binh cua thang: %d mm.h> int main() { int thang. 185.Việt Nhật 2007 109 Lập trình C . 6. i++) { printf(“a[%d]=“.\n". char B[3]. int bangmua[12] = { 30.Việt Nhật 2007 110 Bảng lượng mưa (tiếp) #include <stdio. } Lập trình C .\n". printf("Nhap thang: "). // nhap gia tri cho cac phan tu mang float a[4]. int bangmua[12] = { 30. 40. Các hàm printf. short int. 40. scanf("%d". return 0. 80. return 0. 45 }. 95. i<3. } Lập trình C . &a[i]). i++) B[i] = A[i]. scanf(“%f”.i). 45. 95. 220.Chú ý Không thể thực hiện các thao tác chép nội dung một mảng sang mảng khác.’b’. do đó việc nhập xuất giá trị là do người lập trình tự tiến hành với từng phần tử mảng. Phép so sánh (A==B) so sánh địa chỉ hai vùng nhớ mà A và B chỉ đến. 45. 135. // ??? for(int i=0. 4. 40. 220. long int. &thang). bangmua[thang-1]). 135. hoặc chép khối bộ nhớ (sẽ được đề cập sau) Không dùng phép so sánh trực tiếp (==) nội dung trong hai mảng.

13. '*' ).) { printf( "%5d ” .. int i. for ( i = 0.Việt Nhật 2007 1 * 116 29 .h> #define SOTHANG 12 /* Lưu và hiển thị lượng mưa */ int main() { int solieu[SOTHANG]. 1 }. return 0. thang < SOTHANG. &solieu[thang] ). int main() { int s[ arraySize ]. j++ ) printf( "%c". "Histogram" for ( i = 0.Việt Nhật 2007 115 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ). } Lập trình C . } printf("\n"). return 0. thang< SOTHANG. "Value".1. i++ ) printf("%d\t%d\n". thang >= 0.. for ( j = 1.h> #define SIZE 10 int main() { int n[ SIZE ] = { 19.Việt Nhật 2007 114 Nhập xuất dữ liệu cho mảng #include <stdio. 11. printf( "\n" ). 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 /* Histogram printing program */ #include <stdio. n[ i ]) . j <= n[ i ].. thang++ ) { scanf("%d". j.Việt Nhật 2007 113 Lập trình C . 5. for ( i = 0. s[i]). i. 9. // mảng S có 10 phần tử int i. for ( thang=0. } printf("\n").h> #define SOTHANG 12 . "Element". /* Print from December to January */ for ( thang = SOTHANG . thang-.1. thang++ ) { printf( "%5d ” . solieu[month] ).h> #define arraySize 10 Nhập xuất dữ liệu cho mảng #include <stdio. i. 17. i++ ) { printf( "%7d%13d ". } . 15. 7. i <= SIZE . } return 0. printf( "%s%13s%17s\n". } Lập trình C . i++ ) // khởi tạo giá trị s[ i ] = 2 + 2 * i. i < arraySize. /* Print from January to December */ for ( thang=0. 3. printf("Phan tu \t Gia tri\n"). solieu[thang] ). } Element 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Value Histogram 19 ******************* 3 *** 15 *************** 7 ******* 11 *********** 9 ********* 13 ************* 5 ***** 17 ***************** Lập trình C . int thang..Khởi tạo mảng gồm các số chẵn từ 2 đến 20 #include <stdio. i < arraySize.

lớn hơn giá trị trung bình. Lặp lại bước trên cho mọi phần tử Lập trình C .Đổi số nguyên dương sang nhị phân Nguyên lý: Chia liên tiếp số cần chuyển đổi cho 2 cho đến khi thương số là 0 Lấy các số dư theo chiều ngược lại 23 1 2 11 1 2 5 1 10111 2 2 0 2 1 1 2 0 Đổi số nguyên dương sang nhị phân Lập trình C .Việt Nhật 2007 120 30 .Việt Nhật 2007 118 Khởi tạo ngẫu nhiên Tạo dãy số nguyên dương 500 số. Mỗi số có giá trị trong khoảng 1 đến 1000.Việt Nhật 2007 119 Lập trình C . Nếu thứ tự giảm: tráo đổi hai phần tử.h> srand(time(NULL)).h> #include <time.Việt Nhật 2007 117 Lập trình C . In ra màn hình giá trị trung bình của dãy. sinh số nguyên ngẫu nhiên 1+ rand() % N Sắp xếp nổi bọt Duyệt mảng vài lần So sánh các cặp phần tử liên tiếp Nếu thứ tự tăng (hay bằng nhau) không thay đổi gì. Sắp xếp mảng Sắp xếp dữ liệu Là một ứng dụng quan trọng Hầu hết mọi cơ quan tổ chức cần sắp xếp dữ liệu Tạo số ngẫu nhiên #include <stdlib. nhỏ hơn. số phần tử trong dãy bằng. /* Khởi tạo bộ sinh số ngẫu nhiên. gọi một lần duy nhất */ rand() .

Việt Nhật 2007 123 Mảng hai chiều Một phần tử mảng có thể là một mảng khác Mảng của các mảng được gọi là mảng nhiều chiều Cột 0 Hàng 0 Hàng 1 Hàng 2 Cột 1 Cột 2 Cột 3 a[ 0 ][ 0 ] a[ 0 ][ 1 ] a[ 0 ][ 2 ] a[ 0 ][ 3 ] a[ 1 ][ 0 ] a[ 1 ][ 1 ] a[ 1 ][ 2 ] a[ 1 ][ 3 ] a[ 2 ][ 0 ] a[ 2 ][ 1 ] a[ 2 ][ 2 ] a[ 2 ][ 3 ] Chỉ số cột Tên mảng Chỉ số hàng Lập trình C . } Lập trình C . a[ j ] = a[ j + 1 ]. pass++ ) for (j = 0.1.Sắp xếp mảng Sắp xếp mảng Lập trình C .Việt Nhật 2007 121 Lập trình C . j < arraySize . a[ j + 1 ] = hold. j++ ) // So sánh hai phần tử kề nhau và đổi chỗ chúng khi // phần từ trước lớn hơn phần tử sau if ( a[ j ] > a[ j + 1 ] ) { hold = a[ j ]. pass < arraySize .1.Việt Nhật 2007 122 Sắp xếp mảng for (pass = 0.Việt Nhật 2007 124 31 .

80. year. scanf("%d %d".5} }.230. 60. {1. 5. table[year-1][month-1]).80.90.2. month.135. #define MAX_STUDENT 5 #define MAX_SUBJECT 6 int StudentScore[MAX_STUDENT][MAX_SUBJECT]. }.60.Việt Nhật 2007 128 3. 90. {30.85.Việt Nhật 2007 126 #define #define NYEARS NMONTHS 5 12 int main() { int table[NYEARS][NMONTHS] = { {30.205. Lập trình C .210.25.95.45}. 2. {25.80}. 8. &year.75. 6.Việt Nhật 2007 125 Lượng mưa trung bình năm (mm) Bài toán: thao tác trên bảng vũ biểu • input: tháng và năm • output: lượng mưa trung bình vào năm.305.295.10.90.35.180.150.45. j<nSubjects. int nSubjects) { int i. 5.Mảng nhiều chiều Khai báo mảng 2 chiều: type name[row_size][column_size].185. if ((0 <= year) && (year < NYEARS) && (0 <= month) && (month < NMONTHS)) printf("Rainfall for year %d month %d is %d".5} }.75.4}.4} }.220.40.1. &month). int year.95.70.75.135. void read_Score(int Score[MAX_STUDENT][MAX_SUBJECT]. 85.80.170.95}. else { printf("Data non available"). for(i=0.30} }.35. i<nStudents. 4.1.80.270. int SumSquares[ ][3] = { {0. 7.4}.j.1. 0}.145. printf("Enter year and month: "). {1} }. int SumSquares[ ][3]. } Lập trình C . {1.2.40. } Nhập Mảng 2 chiều 1. Lập trình C . int nStudents. &Score[i][j]). int SumSquares[ ][3] = { {0. 0 1 1 4 1 1 2 2 4 5 5 Ví dụ: Lượng mưa hàng năm thang 0 nam SumSquares 0 1 2 3 4 0 30 25 35 30 30 1 40 25 45 40 35 2 75 80 90 70 30 3 95 75 80 70 90 4 130 115 100 90 150 5 220 270 205 180 230 6 210 200 135 180 305 7 185 165 140 210 295 8 135 85 170 145 60 9 80 5 75 35 95 10 40 10 60 85 80 11 45 0 95 80 30 Khởi tạo int SumSquares[2][3] = { {0.100.70.180.Việt Nhật 2007 127 32 .115.210. j++) scanf(“%d”.165. {35. 10. } return 0. {30. month.1. int SumSquares[2][3] = { {0. 9. tháng đó Lập trình C .30.40.130. i++) for(j=0.200.140.

Việt Nhật 2007 130 Lập trình cấu trúc Ngôn ngữ lập trình C Trong thực tế: Sản xuất bằng cách lắp ghép các module: các module được lắp ghép lại thành sản phẩm. 5. 8. In lại dãy mới để kiểm tra. Chia để trị: Phân chia chương trình thành các phần nhỏ . Nhập vào một số nguyên và kiểm tra xem có phần tử nào trong ma trận có cùng giá trị hay không. tất cả các xử lý nên được đặt trong hàm main.Việt Nhật 2007 33 . 8.các chương trình con (routine) hay còn gọi là các hàm (function) Các biến Câu lệnh Kết thúc chương trình con A Chương trình con B Các biến Câu lệnh Kết thúc chương trình con B 132 Lập trình C . 6 thành 6. In dãy số sau khi nhập xong. Viết chương trình nhập vào một ma trận nguyên m hàng n cột. 9. Viết chương trình đảo một mảng một chiều. Chương trình Chương trình con A Hàm (function) Cao Tuấn Dũng 2007 Với chương trình máy tính Với chương trình đơn giản. Ví dụ: 1. 7.Việt Nhật 2007 Student2 129 Lập trình C . 3. 7. 3. Ở vị trí nào và có bao nhiêu phần tử. In ma trận ra màn hình. 9. các module có thể được cải tiến nhưng không ảnh hưởng đến các module khác trong sản phẩm. 5. Nhập thêm một số và chèn số đó vào dãy số sao cho không thay đổi tính chất của dãy. 1 ? ? 0 1 4 ? ? ? 1 2 5 ? Student1 Lập trình C . nếu nhập sai quy cách thì yêu cầu nhập lại.Biểu diễn mảng 2 chiều StudentScores Student1 Student2 Student3 Student4 Student5 0 1 ? ? ? 1 2 ? ? ? 4 5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Bài tập Viết chương trình nhập vào một dãy số theo thứ tự tăng.

(vd: stdio. a.0 floor(-9.0 tan(x) fabs(x) sin của x (x theo radian) cos của x (x theo radian) tan của x (x theo radian) sin(0. } /* Ham tinh lap phuong */ int cube(int x) { int x3. cos(0.0 ceil(-9. Một chương trình C là một tập hợp các hàm tương tác bằng cách gọi lẫn nhau và truyền các thông tin qua lại giữa các hàm. không có sự phân biệt giữa hàm và thủ tục.2) bằng 10. scanf("%d".718282 bằng floor(x) log(2. kq). return x3. void main() { pow(2.2. Các hàm có thể được dùng lại nhiều lần thành lập các thư viện hàm. math. các hàm tính toán toán học.h> /* nguyen mau ham*/ int cube(int x). } tan(0.0 Cho vao mot so nguyen: 6 Gia tri lap phuong cua 6 la 216 135 Lập trình C .992 sin(x) nếu x≥0 thì fabs(x) bằng x nếu x<0 thì fabs(x) bằng -x ceil(9.657.0 #include <stdio. Hàm Là một đoạn mã lệnh độc lập. xử lý xâu ký tự.0 cos(x) ceil(x) làm tròn số nguyên nhỏ nhất không lớn hơn x Lập trình C .Việt Nhật 2007 134 Các hàm toán học Hàm sqrt(x) exp(x) log(x) Ví dụ đầu tiên: Hàm lập phương làm tròn số nguyên lớn nhất không nhỏ hơn x floor(9. printf("Cho mot so nguyen:"). kq=cube(a). Cách tiếp cận phân tích bài toán theo hướng top-down: xác định chức năng của các hàm.Việt Nhật 2007 34 . được đặt tên.Việt Nhật 2007 133 Lập trình C .8) bằng -10.8) bằng -9.0 exp(1.0) bằng 0.00) bằng 3.0 log10(10.y) x mũ y (xy) log10(x) log10(1.0 pow(x.0 x3 = x*x*x.0 fmod(x. thực hiện một nhiệm vụ cụ thể và có thể trả về một giá trị cho chương trình gọi hàm Sử dụng hàm trong chương trình giúp: Chia nhỏ chương trình thành những mô đun nhỏ dễ quản lý Thống nhất các đoạn mã tương tự nhau.…) Hai loại hàm trong C: Hàm chuẩn trong các thư viện C: printf.y ) phần dư của phép chia x cho y fmod(13. … Hàm do người dùng định nghĩa.0) bằng 0.0) 2.7) bằng 128 int a.0) bằng 1. kq. conio. scanf.0) bằng 0.Việt Nhật 2007 136 Mô tả Căn bậc 2 của x hàm mũ ex logarithm tự nhiên (cơ số e) của x logarithm thập phân (cơ số 10) của x giá trị tuyệt đối của x Ví dụ sqrt(9.718282) bằng 1. &a).Hàm – Mô đun hóa chương trình Trong C mọi chương trình con là hàm.2) bằng 9. printf("\n Gia tri lap phuong cua %d la %d". string. sử dụng nhiều lần trong một chương trình Tái sử dụng mã lệnh trong nhiều hơn một chương trình Lập trình C . stdlib.0) bằng 1.333) bằng 1.

int y).h.Việt Nhật 2007 138 Tệp tiêu đề Chứa các nguyên mẫu hàm của các hàm trong thư viện stdio.h Định nghĩa hàm Nơi cài đặt thực sự mã cho một hàm Dòng đầu tiên tương tự như nguyên mẫu hàm. Hàm Giá trị trả về Cấp phát bộ nhớ cho các đối số và biến cục bộ Gán giá trị của các tham số thực cho đối số tương ứng Thi hành lệnh Gặp câu lệnh return: Xóa các đối số. tuy nhiên chỉ định rõ danh sách đối số không kết thúc bằng dấu .Hoạt động của hàm Các lệnh trong hàm chưa được thực hiện cho tới khi hàm được gọi.…).Việt Nhật 2007 139 Lập trình C . math. Khi hàm được gọi điều khiển thực hiện các lệnh được chuyển cho hàm. time.h. stdlib. thoát khỏi hàm Lập trình C . biến cục bộ.Việt Nhật 2007 140 35 . int Min(int x.h. Chương trình gửi thông tin đến hàm: các đối số Hàm gửi lại thông tin: giá trị trả về Bốn bước cơ bản khi gọi hàm: danh sách đối số Chương trình Khai báo Biến. int y). Kết thúc Khai báo hàm Nguyên mẫu hàm (prototype): nguyên mẫu hàm cho chương trình dịch biết sự tồn tại của một hàm với tên. Lời gọi hàm Lệnh ……. kiểu đối số 2.h" Phần tiếp theo là thân hàm Sử dụng lại các hàm đã khai báo Lập trình C . kiểu giá trị trả về cụ thể Cú pháp: Kiểu giá trị trả về Tênhàm(kiểu đối số 1.Việt Nhật 2007 137 int Max(int x. danh sách đối số. …. Nguyên mẫu hàm chỉ cần thiết khi phần định nghĩa hàm nằm phía sau lời gọi hàm trong chương trình. Nguyên mẫu hàm được chương trình dịch sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của hàm Nguyên mẫu hàm phải khớp với định nghĩa hàm Lập trình C . Lệnh. Chứa nguyên mẫu các hàm do người dùng định nghĩa Sử dụng tệp tiêu đề do người dùng định nghĩa Khai báo các hàm vào lưu trong file riêng Đặt tên filename.h Khai báo sử dụng các hàm này ở chương trình khác #include "filename.

h> #include <math. printf("Nhap gia tri cua goc (theo do:").Việt Nhật 2007 141 Lập trình C . opp).14159 /* nguyen mau ham*/ float Radian(float x). Các đối số được khai báo trong phần mô tả cài đặt của hàm thì được gọi là các tham số hình thức (formal parameters). các đối số đưa vào hàm phải đầy đủ và đúng kiểu như đã khai báo. Các tham số trong các hàm khác nhau có thể trùng tên. void main() { float ang. } Lập trình C . &ang). return result.0. &adj). (xem bảng các toán tử) Nên đặt tên có ý nghĩa.Các thành phần của hàm Tên hàm (name) danh sách tham số (list of parameters) kiểu trả về (return type) thân hàm (function body) lệnh trả về (return) giao diện (interface) của hàm Hàm radian Hàm chuyển đổi số đo góc từ độ sang radian #include <stdio. printf("Canh doi la: %f\n". scanf("%f". Không đặt tên trùng với tên các hàm hệ thống trong C hoặc các từ khóa của C.Việt Nhật 2007 142 Thành phần của hàm – Tên hàm Tên hàm là một định danh (identifier). } /* Ham tinh Radian */ float Radian(float deg) { float result. Danh sách tham số Danh sách tham số xác định các đối số được đưa vào hàm. <return_type> function_name (<list_of_parameters>) scanf("%f".Việt Nhật 2007 143 Lập trình C . Từ khoá void có thể được dùng nếu không có tham số hình thức nào cần khai báo.h> #define PI 3. Lập trình C . do đó nó tuân theo các quy định của ngôn ngữ C cho định danh. Khi gọi hàm. printf("Nhap canh ke:"). adj. opp. result = PI * deg/180. opp= adj*tan(Radian(ang)). Các hàm phải được khai báo trước khi được gọi thi hành.Việt Nhật 2007 144 36 . Mỗi tham số hình thức là một cặp: <type> <identifier>.

Từ khóa void được dùng trong khai báo giá trị trả về của các hàm này. Chương trình gọi hàm có thể sử dụng giá trị trả về. float x = max(4. 4. Một số hàm không cần trả về các giá trị.Ví dụ 1. Các biến cục bộ chỉ có giá trị trong phạm vi của hàm.Việt Nhật 2007 148 37 . 7.Việt Nhật 2007 147 Lập trình C . 2. } /*…*/ int main() { float z = 4.5. } Lập trình C ..Việt Nhật 2007 146 /* . b=abs(b). */ float max(float x. 3.7. 10. 9. Kiểu int sẽ là kiểu của trị trả về nếu không chỉ rõ kiểu giá trị trả về trong khai báo hàm. Lập trình C . int b) { a=abs(a). ví dụ: afunction() { /*…*/ } 145 Lập trình C . 8. } Biến cục bộ không được trùng tên với tham số hình thức trong khai báo hàm. } return a. Giá trị trả về (return value) Một hàm được phép trả về cho phần chương trình gọi nó một giá trị: giá trị trả về.. while(a!=b) { if(a>b) a=a-b. float y) { return (x > y ? x : y). Thân hàm (function body) { /* các đoạn mã trong thân hàm */ } Các biến có thể được khai báo bên trong hàm (local variable) biến cục bộ Hàm tìm USCLN giữa hai số int USCLN(int a.Việt Nhật 2007 6. z). else b=b-a.

printf (“%d\n”. Biến được khai báo trong khối lệnh (nằm giữa { }) có thể được truy cập bởi các lệnh nằm trong cùng khối và các lệnh thuộc các khối con.Phạm vi truy cập của biến Phạm vi truy cập (scope) của biến xác định vùng chương trình có thể truy cập đến biến.Việt Nhật 2007 149 Ví dụ 1. 4. Biến cục bộ (local variable) được khai báo và sử dụng trong phạm vi một khối lệnh và các khối lệnh con. 7. int i=1.Việt Nhật 2007 152 38 . printf (“%d\n”. 10. 11. i). Biến thuộc phạm vi trong cùng được tham chiếu đến đầu tiên. Tuy nhiên rất ít khi người ta sử dụng nó vì các biến cục bộ đã mặc nhiên được xem là automatic. Biến được khai báo “ngoài cùng” có phạm vi truy cập trong toàn chương trình biến toàn cục (global variables). 3. /* outputs 3 */ } } { /* Block E */ printf (“%d\n”. Chú ý: Từ khoá auto được dùng để khai báo các biến cục bộ. /* outputs 4 */ } { /* Block D */ printf (“%d\n”.Việt Nhật 2007 150 Phạm vi của biến Biến tự động ( automatic) Biến automatic được khai báo trong một hàm và nó là biến cục bộ trong hàm này. i). 13. /* outputs 3 */ { /* Block C */ int i=4. 2. tức là phạm vi của nó chính là hàm mà trong đó biến này được khai báo. printf (“%d\n”. Tham số hình thức trong một hàm cũng là biến automatic. 14. 12. /* outputs 1 */ } Lập trình C . 5. /* outputs 2 */ } { /* Block B */ int i=3. 9. i).Việt Nhật 2007 151 Lập trình C . /* i là biến toàn cục vì nằm ở ngoài các khối lệnh */ { /* block A */ int i=2. 6. 8. 15. Lập trình C . i). i). Lập trình C .

x.scanf("%d". *a = *b. vì khi đó hiển nhiên là các chương trình nguồn để trên nhiều tệp khác nhau. for(count=1. &y). auto int* ). ++count) printf("\ni=%2d F=%ld". /* Hàm nguyên mẫu */ main() { auto int x. swap( &x.Việt Nhật 2007 153 Biến tự động /* Hoán vị giá trị hai số nguyên */ #include <stdio. y). extern float r1. } Lập trình C . Phạm vi (scope) của biến toàn cục là toàn bộ chương trình Các biến toàn cục được định nghĩa bên ngoài mọi hàm do vậy chúng có tiềm năng sử dụng cho nhiều hàm. x = 10.h> void swap(auto int* .Việt Nhật 2007 155 Biến toàn cục #include <stdio. Từ khoá extern thông báo với trình biên dịch rằng tên và kiểu của biến đặt sau đã được khai báo ở đâu đó rồi. y = %d".Cấp lưu trữ và phạm vi các đối tượng Cấp lưu trữ ( storage class): thời gian sống + phạm vi Có tất cả bốn cấp lưu trữ trong C: tự động. y = %d".n. *b = temp. } /* Định nghĩa hàm swap */ void swap( auto int* a. f2=f1. Biến toàn cục còn đóng một vai trò quan trọng khi phát triển các ứng dụng lớn. Lập trình C .h> long fibo(int count). extern char star. count. f1=f.f2=1. Mặt khác cũng lưu ý rằng cấp lưu trữ của một biến đôi khi được xác định bởi chính vị trí khai báo của biến đó trong chương trình. Trong các trường hợp khác người ta dùng bốn từ khóa nói trên trong khai báo Ví dụ: auto int a. long f1=1. tĩnh và register được khai bao thông qua các từ khóa auto. extern.Việt Nhật 2007 154 Biến toàn cục (global.c. printf("Sau đó x = %d. static và register.fibo(count)).count<=n. printf("Ban đầu x = %d. } Lập trình C . static int count = 0. printf("\nn =").&n). } long int fibo(int count) { long int f.b. f=(count<3) ? 1: f1+f2. auto int* b) { auto int temp.r2. y = 20. external). y). x. temp = *a. Lập trình C ./* khai báo biến toàn cục */ main() { int count. y.Việt Nhật 2007 156 39 . return f. toàn cục (ngoài).

printf("\nn =").n.f2=1.count<=n.h> long fibo(int count). ++count) printf("\ni=%2d F=%ld". cú pháp: return Expr. inc()). #include <stdio. giúp nâng cao tốc độ thực hiện. Trình biên dịch có thể bỏ qua từ khoá register khi không còn đủ thanh ghi nữa và nói chung chúng chỉ áp dụng cho các biến kiểu int và char. f=(count<3) ? 1: f1+f2. Lập trình C . long int f. } void main(){ printf("\n Ket qua inc lan 1: %d". return f. } Nếu bỏ từ khóa static ở trong thân hàm main ???? Lập trình C . return n.Việt Nhật 2007 158 Biến register Từ khoá register được đặt trước khai báo của các biến tự động để đề nghị trình biên dịch duy trì giá trị biến đó trong thanh ghi của máy tính.Việt Nhật 2007 159 Lệnh return kết thúc hàm và trả quyền điều khiển về cho phần chương trình có lời gọi hàm.Việt Nhật 2007 160 40 .fibo(count)). f2=f1.h> int inc(){ Ket qua inc lan 1: 1 static int n=0.scanf("%d".Việt Nhật 2007 157 Biến tĩnh #include<stdio. } Lập trình C . count.Biến tĩnh (static) Biến tồn tại liên tục từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc chương trình. for(count=1. main() { int count.&n). hàm tự kết thúc khi thực hiện hết lệnh cuối cùng. Ví dụ sau đề nghị trình biên dịch đặt biến counter vào một trong các thanh ghi của máy và khởi tạo nó giá trị ban đầu bằng 1: register int counter = 1. Lập trình C . f1=f. Cấp phát bộ nhớ một lần và tồn tại cho đến khi kết thúc static tênkiểu tênbiến = giatri. printf("\n Ket qua inc lan 2: %d". inc()). Ket qua inc lan 2: 2 n++. hoặc return. } long int fibo(int count) { static long int f1=1.

Một số ví dụ Tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn n Một số ví dụ minh họa Chương trình tính tổng các số nguyên tố Lập trình C .Việt Nhật 2007 161 Lập trình C . Dữ liệu nhập vào là giờ bắt đầu thuê (GBD). Giá trị của các đối số có thể được thay đổi từ xử lý bên trong hàm. Đơn giá 2500 đ cho mỗi giờ trước 5h30 và 3500 cho mỗi giờ sau 5h30 Truyền tham số khi gọi hàm Truyền tham chiếu (call by reference): các tham chiếu đến các tham số hình thức là tham chiếu đến các đối số. Giờ nguyên. c kiểm tra xem chúng có phải là ba cạnh một tam giác không. Lập trình C . Truyền giá trị (call by value): các đối số đưa vào hàm được chép vào các tham số hình thức. giờ kết thúc thuê (GKT) và số máy thuê Điều kiện dữ liệu: 6 <=GBD < GKT <= 21.Việt Nhật 2007 162 Một số bài tập Viết chương trình tính tiền thuê máy dịch vụ Internet và in ra màn hình kết quả. Nếu có tính diện tích.Việt Nhật 2007 163 Lập trình C . độ dài 3 đường cao. Nhập vào ba số thực a. b. Các giá trị của các đối số được sử dụng trong hàm nhưng những thay đổi của tham số hình thức trong hàm không làm thay đổi giá trị của các đối số truyền vào.Việt Nhật 2007 164 41 .

Right). 13. Tại sao truyền bằng tham chiếu làm thay đổi giá trị đối số M1 main#1::Left = 5 M2 main#1::Right = 7 M1 main#1::Left = 7 M2 main#1::Right = 5 } main(void) { int Left. 7. } main(void) { int Left. = y. Right). Right = 7.Việt Nhật 2007 168 42 . printf(“Left = %d. int &y) { int Temp. printf(“Left = %d. 167 M3 Swap#1::Temp = ? M4 Swap#1::x M5 Swap#1::y M3 Swap#1::Temp = 5 M4 Swap#1::x M5 Swap#1::y } Lập trình C . Right.Việt Nhật 2007 165 Tại sao truyền giá trị không làm thay đổi giá trị đối số M1 main#1::Left = 5 M2 main#1::Right = 7 M1 main#1::Left = 5 M2 main#1::Right = 7 4. 10.Việt Nhật 2007 Lập trình C . Temp x y = x. 9. M3 Swap#1::Temp = ? M4 Swap#1::x = 5 M5 Swap#1::y = 7 M3 Swap#1::Temp = 5 M4 Swap#1::x = 7 M5 Swap#1::y = 5 Lập trình C . x = y. Right = %d\n”. y = Temp. 8. Swap(Left. 11. Swap(Left. Left = 5. 2.Truyền giá trị 1.h> void Swap(int &x. Right). Left = 5. Left. Right = 7. Right). Left.h> void Swap(int x. 3. Right. Temp = x. = Temp. 6. int y) { int Temp. 5.Việt Nhật 2007 166 Truyền bằng tham chiếu /* Swapping routine that does work */ #include <stdio. Right = %d\n”. /* Swapping routine that doesn’t work */ #include <stdio. 12. } Lập trình C .

Sử dụng hàm exit(<exitcode>). a[ i ] ). printf( "Effects of passing entire array call " "by reference:\n\nThe values of the " "original array are:\n" ). /* passed call by reference */ printf( "The values of the modified array are:\n" ).Việt Nhật 2007 169 Lập trình C . a[ 3 ] ).1. 4 }. printf( "\n" ). i <= SIZE .1.c Passing arrays and individual array elements to functions */ #include <stdio. i <= SIZE . a[ 3 ] ). i++ ) printf( "%3d".Việt Nhật 2007 170 Truyền mảng cho hàm Lập trình C . Nên xây dựng một đoạn chương trình con làm nhiệm vụ bắt lỗi trong quá trình chạy. return 0. 3. printf( "\n\n\nEffects of passing array element call " "by value:\n\nThe value of a[3] is %d\n". 6.Dừng chương trình và mã lỗi Thông thường main trả về giá trị kiểu int có thể sử dụng khai báo: void main() Nên sử dụng giá trị trả về để kiểm soát xử lý của chương trình. printf( "The value of a[ 3 ] is %d\n". a[ i ] ). SIZE ). modifyArray( a. for ( i = 0. modifyElement( a[ 3 ] ). /* appears strange */ int main() { int a[ SIZE ] = { 0. int ). Lập trình C . i++ ) printf( "%3d". void modifyElement( int ). i. Truyền mảng cho hàm Lập trình C .Việt Nhật 2007 } 172 43 . để dừng chương trình và trả về mã lỗi.h> #define SIZE 5 void modifyArray( int [].13: fig06_13.Việt Nhật 2007 171 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 /* Fig. 1. 2. for ( i = 0.

nStudents. Lập trình C . print_Score (StudentScore. int nSubjects) { int i. scanf(“%d %d”. int nStudents. 2. j<nSubjects. 8. } Lập trình C . 3.j. i++) { for(j=0. 9.Việt Nhật 2007 173 Sử dụng hàm như tham số. &nScores). 7. Chương trình 1.Việt Nhật 2007 174 4. … Ngôn ngữ lập trình C Đệ Quy Cao Tuấn Dũng 2007 Lập trình C .Hàm truy cập. nScores). nScores. 3. 5. void print_Score(int Score[MAX_STUDENT][MAX_SUBJECT]. 4. for(i=0. 9. 6. 10. if(nStudents <= MAX_STUDENT && nScores <= MAX_SCORES) read_Score(StudentScore. Ví dụ: bài tập viết chương trình giải phương trình bậc hai. nStudents. j++) printf(“%2d\t”. 8. printf(“\n”). 6. } } main(void) { int nStudents. 7. … x1 = (-b + sqrt(delta))/(2*a). in Mảng 2 chiều 1.Việt Nhật 2007 175 44 . nScores). i<nStudents. return 0. 5. &nStudents. 2. &Score[i][j]).

Một phần hàm biết cách giải quyết như thế nào. 1. 3. factorial(n)). Lập trình C . 4. } int main(void) { int n. hàm đệ qui sẽ chia công việc cần giải quyết thành hai phần. đơn giản tới mức trở thành trường hợp cơ sở. 2. } Lập trình C . 11. factorial(n)). 8. 6.Nguyên lý Trong C cho phép trong thân một hàm có thể gọi ngay đến chính nó. printf(“Nhap n:”). } Lập trình C . n. 5. 12. cơ chế này gọi là đệ qui. mỗi một lần gọi đệ qui thì bài toán phải đảm bảo đơn giản hơn và các bước đệ qui này còn thực hiên tiếp cho dến khi nào bài toán đơn giản dần. phần sau phải giống với bài toán ban đầu nhưng đơn giản hơn hay nhỏ hơn bài toán ban đầu.Việt Nhật 2007 180 #include <stdio. return f. 12. printf(“Nhap n:”). 10. fibonaci(1) = 1. for (int i = 1. Dãy Fibonaci Một ví dụ thứ hai dùng đệ qui là tính dẫy số Fibonaci Dãy số Fibonaci gồm những số 0. 13. #include <stdio. 8.. Để đảm bảo việc đệ qui có kết thúc.Việt Nhật 2007 45 . scanf(“%d”.h> unsigned long int factorial(int n) { unsigned long f = 1.h> unsigned long int factorial(int n) { if(n==0) return 1. 11. còn phần kia vẫn không biết cách giải quyết như thế nào tuy nhiên để được gọi là có khả năng đệ qui. return (n* factorial(n-1)). printf(“n! = %d! = %l\n”. Dẫy Fibonaci có thể định nghĩa đệ qui như sau: fibonaci(0) = 0. 10. 1. 2. 3. fibonaci(n) = fibonaci(n-1) + fibonaci(n-2) ∀n>1 179 Lập trình C . Nếu hàm được gọi trong các trường hợp phức tạp hơn. Giải quyết bài toán bằng vòng lặp 1.. i++) f *= i. 4. i<=n. tiếp sau đó các số Fibonaci sau bằng tổng của 2 số Fibonaci trước nó. Bắt đầu từ hai số 0 và 1. 9. return 0. n. 7. 9. 6. 5.Việt Nhật 2007 178 Tính giai thừa Tuy nhiên cũng có thể định nghĩa đệ qui hàm giai thừa như sau : nếu n>0 n! = n * (n-1)! nếu n=0 n! = 0! = 1 1. &n). 8. 2. printf(“n! = %d! = %l\n”. 21 . 3. 7. Có thể định nghĩa hàm đệ qui là hàm sẽ gọi đến chính nó trực tiếp hay gián tiếp thông qua các hàm khác. Cách tiến hành giải một bài toán đệ qui nhìn chung có những điểm chung sau. } int main(void) { int n. 5. return 0. &n). scanf(“%d”.Việt Nhật 2007 177 Tính giai thừa Ví dụ: Viết chương trình nhập số tự nhiên n và tính giai thừa : n!. Hàm đệ qui thực ra chỉ biết cách giải bài toán trong trường hợp đơn giản nhất (hay còn gọi là trường hợp cơ sở).

&n).Dãy Fibonaci (tiếp) /* Tính dẫy số Fibonaci phương pháp đệ qui */ #include <stdio. return 0.Việt Nhật 2007 184 46 . Chuyển đĩa lớn nhất sang cột đích. trong ngôi đền thờ Brahma có một chồng 64 cái đĩa. /* Hàm nguyên mẫu */ main() { long result. có một thầy tu di chuyển một đĩa. Thuật giải Chuyển (n-1) đĩa sang cột trung gian. } Lời gọi hàm đệ quy và Điều kiện dừng của thuật giải đệ quy Bài toán giải bằng thuật giải đệ quy phải có điều kiện dừng.h> long fibo( long ). number. Đến khi hết đĩa thì đó là ngày tận thế. result). scanf("%ld".Việt Nhật 2007 Bài toán Tháp Hà Nội Có 3 cái cột và một chồng đĩa ở cột thứ nhất. Mỗi ngày. else return fibo(n-1) + fibo(n-2). Thuật toán đệ quy trên máy tính có thể bị giới hạn bởi dung lượng bộ nhớ do lời gọi hàm liên tiếp. Lập trình C . Truyền thuyết: lúc thế giới hình thành. n.Việt Nhật 2007 182 Lập trình C . printf("Hãy nhập vào một số nguyên : "). main factorial (4) factorial (3) factorial (2) factorial (1) Hãy vẽ sơ đồ tiến trình gọi hàm khi thực hiện tính dãy fibonacci bằng đệ quy. Hãy chuyển chồng đĩa sang cột thứ ba với điều kiện mỗi lần di chuyển chỉ một đĩa và các đĩa bé luôn nằm trên đĩa lớn. printf("Fibonaci thứ %ld là : %ld\n". Chuyển (n-1) đĩa từ cột trung gian sang cột đích.Việt Nhật 2007 183 Lập trình C . } /* Định nghĩa đệ qui hàm fibonaci */ long fibo( long n) { if ( n = 0 || n = 1 ) return n. 181 Lập trình C . result = fibo(n).

Việt Nhật 2007 185 Ngôn ngữ lập trình C CON TRỎ Cao Tuấn Dũng 2007 Con trỏ Biến con trỏ Khai báo biến con trỏ Địa chỉ và giá trị Truyền tham chiếu trong lời gọi hàm Truyền tham số qua trị 1. y = y+1. a.\n”. starting_post. print(“%d.intermediate_post. 13. 11. printf(“Move disk number %d. 6. return 0. 11. 10. 9. 6. } else printf(“Move disk number 1 from post %d to post %d. b). starting_post. 8. disk_number. MoveDisk(disk_number. b = 7. 9. 8.Việt Nhật 2007 187 47 . 12. } Lập trình C . target_post.Cài đặt bằng đệ quy 1. intermediate_post. starting_post. move_one(a. 5.\n”. } Lập trình C . MoveDisk(disk_number-1.Việt Nhật 2007 188 2. 3. } int main(void) { int a = 4. 5. from post %d to post %d. target_post). target_post). 7. 7. intermediate_post) { if(disk)number > 1) { MoveDisk(disk_number-1. target_post). 10.h> void move_one(int x. starting_post. starting_post). 4. 3. target_post. %d\n”. 4. #include <stdio. int y) { x = x-1. 2. b). Lập trình C .

Việt Nhật 2007 192 48 . Khi chúng ta khai báo một biến.v. ví dụ một biến ký tự được cấp phát một byte. xp = &x.Việt Nhật 2007 189 Lập trình C . biến con trỏ chứa địa chỉ ô nhớ của một biến. một biến thực được cấp phát bốn bytes . toán tử và sử dụng trong hàm Khai báo kiểu dữ liệu con trỏ: int * “con trỏ đến kiểu int” float * “con trỏ đến kiểu float” char * “con trỏ đến kiểu character” Toán tử & địa chỉ của một đối tượng * giá trị của vùng nhớ biến con trỏ chỉ đến Con trỏ được dùng như tham số hình thức trong khai báo hàm để truyền và lấy các đối số có giá trị thay đổi. b) cần truy cập vào các vị trí nhớ của a và b cũng như các giá trị của a và b. máy sẽ cấp phát cho biến đó một số ô nhớ liên tiếp đủ để chứa nội dung của biến.v Hàm move_one(a. một biến nguyên được cấp phát hai bytes. 1024: int* xp.Bộ nhớ M1 main#1::a M2 main#1::b Giá trị biến và địa chỉ trong bộ nhớ Biến là tên các vùng nhớ được dùng để giữ các giá trị. Nói khác đi. Bằng cách nào? tên biến M3 move_one#1::x M4 move_one#1::y x 1024: địa chỉ 4 giá trị Lập trình C .Việt Nhật 2007 191 Lập trình C .Việt Nhật 2007 190 Kiểu dữ liệu Con trỏ Địa chỉ của biến được tính là số thứ tự của byte đầu tiên trong dãy các bytes được cấp cho biến. Một biến kiểu con trỏ (pointer) chứa một tham chiếu (reference) đến một biến loại khác. int x. Khai báo. Tuỳ theo kích thước bộ nhớ người ta biểu diễn địa chỉ bằng hai hoặc bốn bytes. /* con tro tro toi mot so nguyen */ x = 4. 4 x 1024: xp Lập trình C .

char *addr2. tức là địa chỉ của mảng z*/ 1024: 15 x .y=2. Ví dụ 3. Người ta phân biệt các con trỏ theo các kiểu địa chỉ chứa trong các con trỏ: con trỏ kiểu nguyên dùng để chứa địa chỉ các biến nguyên. p a 1024: pi Lập trình C .z[10]. int *pi. /*py trỏ đến số nguyên nằm sau x trong bộ nhớ*/ Các phép toán trên con trỏ Có thể áp dụng các phép so sánh. /*Phép gán này hợp lệ*/ if(addr1==addr2) /*Gây ra một warning*/ { addr1 = (int *)addr2. và pi trỏ tới biến x*/ y=*pi. phép gán cho các con trỏ.. /*y có giá trị bằng 1*/ *pi=15.Việt Nhật 2007 194 Các phép toán trên con trỏ Một biến con trỏ có thể được cộng. /*Hợp lệ*/ } Lập trình C . /*Địa chỉ của x được gán cho pi. Mọi sự chuyển đổi kiểu tự động từ các kiểu khác thành các kiểu con trỏ phải luôn luôn được cân nhắc và hỏi ý kiến bởi chương trình biên dịch. px = &x. Sử dụng Con trỏ Truy cập vùng nhớ được chỉ bởi một con trỏ int x=1. câu lệnh x=py-px. py = px+1. con trỏ thực chứa địa chỉ các biến thực. /*Từ đây pi chứa địa chỉ của z[0]. /*Từ bây giờ x có giá trị bằng 15*/ pi=&z[0]. trừ với một số nguyên (int . Cũng vậy đối với các phép nhân.?. addr1=0.Con trỏ và địa chỉ biến Địa chỉ của hai biến ký tự liên tiếp sẽ cách nhau một byte trong khi địa chỉ của hai biến nguyên liên tiếp cách nhau hai byte còn địa chỉ của hai biến thực liên tiếp cách nhau tới bốn bytes. Trong các phép toán này đòi hỏi các toán hạng con trỏ phải có cùng kiểu. /*Chương trình dịch sẽ đưa ra một warning */ addr2 = (char *)0.*px. Phép cộng hai con trỏ không hợp lệ. con trỏ ký tự chứa địa chỉ các biến ký tự..long) để cho kết quả là một con trỏ cùng kiểu. Quay về ví dụ trên. int *addr1.Việt Nhật 2007 196 Phép trừ hai con trỏ cùng kiểu được coi là hợp lệ và cho kết quả là một số nguyên biểu thị "khoảng cách" (ở đây bằng số phần tử ) giữa hai biến con trỏ.*py.Việt Nhật 2007 193 Lập trình C . /*pi là một biến con trỏ có kiểu nguyên*/ pi = &x. gán 1 cho x. chia hai con trỏ. Xét ví dụ sau: int *x=2.Việt Nhật 2007 195 49 . Lập trình C .

Việt Nhật 2007 200 50 .Nhập từ bàn phím một số nguyên. move_one(&a. return 0. b=9. a. *py = temp. pc+1 trỏ đến byte thấp*/ printf("Byte cao %x . b=7. } Lập trình C .byte thap %x". *px = *py.Việt Nhật 2007 199 Bài tập Lập chương trình: .Việt Nhật 2007 198 Hàm swap void swap(int *px. scanf("%d".*pc . b. int* yPtr) { *xPtr = *xPtr-1. #include <stdio. a=2.h> void move_one(int* xPtr. temp = *px. . print(“%d. b. &b).Việt Nhật 2007 197 Bộ nhớ M1 main#1::a M2 main#1::b M3 move_one#1::xPtr M4 move_one#1::yPtr Lập trình C . a=4. b).&n). } int main(void) { int a.h> main() { int n. pc=(char *)&n. &b). /*pc trỏ đến byte cao cua n. } Lập trình C . } main(void) { int a. char *pc. int *py) { int temp. printf("Nhap vao so nguyen : "). %d\n”. swap(&a.*pc++).Sử dụng con trỏ như tham số #include <stdio. *yPtr = *yPtr+1.Đưa ra màn hình dưới dạng hexadecimal nội dung byte cao và byte thấp của số nguyên. } Lập trình C .

do đó các câu lệnh kiểu như a=pa. Một con trỏ là một biến và vì thế... (Về thực chất. Chẳng hạn các câu lệnh sau là hợp lệ: void *px. Lập trình C .Con trỏ void Kiểu dữ liệu void Giá trị trả về của hàm: không cần giá trị trả về Tham số trong hàm: không có tham số Con trỏ kiểu void được khai báo như sau: void *tên_con_trỏ. .Việt Nhật 2007 204 51 . Tính tổng của chúng . nghĩa là pa chứa địa chỉ của a[0]..a++ là không hợp lệ. pa+1 a[1] pa a[0] Một biểu thức chứa một mảng và một chỉ số tương đương với một cách viết khác sử dụng một con trỏ cùng một độ lệch.. các câu lệnh pa=a và pa++ là hợp lệ. Ví dụ : viết chương trình thực hiện các công việc sau: Đọc từ bàn phím các phần tử của một mảng.Việt Nhật 2007 203 Lập trình C . Nhưng một tên mảng không phải là một con trỏ. tên mảng là một hằng con trỏ do đó chúng ta không thể thay đổi giá trị của nó được). con trỏ không kiểu. nó chính là địa chỉ của phần tử đầu tiên của mảng.1. Lập trình C . int x=1. Đây là con trỏ đặc biệt. điều này có nghĩa là: a tương đương với &a[0] Nếu pa là một con trỏ kiểu nguyên. float y=0. a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] Tên mảng là một hằng địa chỉ. Lập trình C . px=&x. pa Khi đó phép gán pa = &a[0].*py. nó có thể nhận bất kỳ địa chỉ kiểu nào.Việt Nhật 2007 a[9] 202 Con trỏ và mảng một chiều pa +i là địa chỉ của a[i] và *(pa+i) là nội dung của a[i] pa+9 a[9] Con trỏ và mảng một chiều Có sự khác nhau giữa tên của mảng và con trỏ. a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] Đem pa trỏ đến phần tử thứ nhất (có chỉ số là 0) của a. py=&y.Việt Nhật 2007 201 Con trỏ và mảng một chiều Xét câu lệnh: int a[10]. int *pa.

#include <stdio. } s=0. 3. getArray(an_array. for(i=0.i<5.*p. } s=0.Việt Nhật 2007 208 52 .i) .Việt Nhật 2007 207 float a[2][3]. Con trỏ và mảng nhiều chiều Phép toán lấy địa chỉ nói chung không dùng được đối với các thành phần của mảng nhiều chiều (trừ trường hợp mảng hai chiều các số nguyên). 10. scanf("%f".i<5.i++) s+=a[i]. printf("\n tong la: %10.s). printf("\n tong la: %10. Vì vậy a trỏ tới đầu hàng thứ nhất (phần tử a[0][0] a+1 trỏ tới đầu hàng thứ hai (phần tử a[1][0] Lập trình C .h> main() { float a{5].i++) s+=a[i].p+i).Việt Nhật 2007 Lập trình C . như vậy với khai báo trên thi a là mảng mà mỗi phần tử của nó là một dãy gồm 3 số thực. 6. int i for(i=0. *p.&a[i]).i++) [ printf("\na[%d] = ". for(i=0.2f".2f". int i.i++) [ printf("\na[%d] = ". int size). 14. for(i=0.s). SIZE). 5. } #include <stdio. scanf("%f". for(i=0.a+i). int i. } s=0. scanf("%f".i++) [ printf("\na[%d] = ".i<5. main() {int an_array[SIZE].2f".i) . } 206 Lập trình C . scanf("%f".Việt Nhật 2007 Truyền mảng qua con trỏ 1. 12.s.h> main() { float a{5]. i<size. 7. printf("\n tong la: %10.i<5.i<5. &a[i]).h> main() { float a{5]. 13. Với khai báo này hệ thống cấp sáu phần tử liên tiếp trong bộ nhớ theo thứ tự sau: a[0][0] a[0][1] a[0][2] a[1][0] a[1][1] a[1][2] tên của mảng hai chiều được hiểu như địa chỉ của phần tử đầu tiên của nó.s. } #include <stdio. int size) {for(int i=0.i<5.2f". } } Lập trình C .i++) s+=p[i].s.i++) s+=*(p+i). 4.s). 2. 9. i++) { printf(“a[%d]=“).s. } s=0. int i for(i=0. scanf(“%d”.i<5.i) .h> #define SIZE 5 void getArray(int *a. } void getArray(int *a.i++) [ printf("\na[%d] = ".i<5. p=a. } 205 #include <stdio. phép cộng địa chỉ phải hiểu như sau: C cho rằng mảng hai chiều là mảng của mảng.h> main() { float a{5]. 8.s).i) .&p[i]). for(i=0. 11. p=a. return 0. Phép cộng địa chỉ trong mảng hai chiều Xét khai báo #include <stdio. printf("\n tong la: %10. for(i=0.

j++) { printf("a[%d][%d] = ".h> main() { float a[2][3].Việt Nhật 2007 210 Ví dụ: Đọc dữ liệu cho mảng hai chiều #include <stdio...Việt Nhật 2007 209 Tính địa chỉ từng phần tử Để ý rằng.2f". if(j==2) printf("\n"). p=(float*)a. chúng ta có thể truy xuất được các biến này thông qua một mảng mà không cần đến vị trí thực sự của các biến đó có liên tiếp hay không.. thì như vậy.Con trỏ và mảng hai chiều Để truy xuất vào các phần tử của mảng hai chiều ta vẫn có thể dùng con trỏ theo cách sau: float *p. for(i=0. vì vậy a trỏ đến dòng thứ nhất a+1 trỏ đến dòng thứ hai Để tính toán được địa chỉ của phần tử ở dòng i cột j chúng ta phải dùng phép chuyển đổi kiểu bắt buộc đối với a: (float * )a. và địa chỉ của a[i1][i2].j). char *ma[10].n2. int i.j++) { printf("%6. scanf("%f".n.i<2. Nếu các con trỏ được chuẩn bị để chỉ đến một biến nào đó đã có.j<3. ví dụ câu lệnh. p=(float*)a. a[2][3].[0] (k chỉ số 0) là (type *)a. 211 Lập trình C .[ik] được tính như sau (type*)a + ∑ ij ∏ nl + ik j =1 l = j +1 k −1 k Lập trình C . Một cách tổng quát. nếu mảng có kiểu type và có kích thước các chiều tương ứng là n1..a[i][j]).i.m. Khi đó p trỏ tới a[0][0] p+1 trỏ tới a[0][1] p +2 trỏ tới a[0][2] p +3 trỏ tới a[1][0] p +4 trỏ tới a[1][1] p +5 trỏ tới a[1][2] Lập trình C ..*p..Việt Nhật 2007 Mảng các con trỏ Chúng ta có thể khai báo một mảng các con trỏ bằng câu lệnh sau: type *pointer_array[size]. a là một hằng con trỏ trỏ đến các dòng của một ma trân hai chiều.i++) for(j=0.p+i*3+j).Việt Nhật 2007 212 53 . đây là con trỏ trỏ đến thành phần a[0][0] của ma trận.i<2.i++) for(j=0.nk (Giả sử mảng a có k chiều). Sẽ khai báo một mảng 10 con trỏ char có thể được dùng để khai báo một mảng để lưu trữ địa chỉ của mười chuỗi ký tự nào đó.j<3. } for(i=0. Địa chỉ cuả thành phần a[0]. Và vì vậy thành phần a[i][j] sẽ có địa chỉ là (float *a) +i*n+j (n là số cột). } } Lập trình C .

Ví dụ: sắp xếp thông qua con trỏ Xem xét một mảng các con trỏ ptr_array được gán các địa chỉ của các biến int có giá trị và vị trí bất kỳ. /*Gán các thành phần của mảng*/ ptr_array[0]=&a. có thể có độ dài tùy ý. ptr_array[5]=&f. Chúng ta sẽ dùng một hàm để sắp xếp lại các địa chỉ này trong mảng để sao cho các địa chỉ của các số bé được xếp trước địa chỉ của các số lớn hơn. int a=12. ptr_array[3]=&d.i++) for(j=i+1. Lập trình C .i++) printf(" %d \n". hoặc được gán bằng NULL).i<6.*ptr_array[i]). /*Sắp xếp lại dãy số*/ for(i=0.j++) if(*ptr_array[i]>*ptr_array[j]) { x=ptr_array[i].Việt Nhật 2007 214 Lập trình C . #include <stdio. int d=10.Việt Nhật 2007 213 Mảng nhiều chiều và mảng con trỏ Giữa mảng nhiều chiều và mảng các con trỏ tồn tại nhiều điểm khác nhau: Mảng nhiều chiều thực sự là mảng có khai báo. và chúng có thể là những mảng đã có bằng cách xin cấp phát chỗ động hay bằng khai báo biến mảng bình thường. Như vậy.f=7. ta có thể liệt kê một vài loại như: cây (tree). cùng một vùng bộ nhớ có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau trong thời gian thực hiện của chương trình.e=3. Cấp phát động Ý nghĩa của việc cấp phát bộ nhớ động là cho phép chương trình sử dụng vừa đúng khối lượng bộ nhớ mà chương trình cần.h> main() { int i. ptr_array[i]=ptr_array[j]. Vùng nhớ heap được sử dụng cho mục đích cấp phát động các khối nhớ có kích thước thay đổi. Lập trình C . ptr_array[j]=x. Có nhiều cấu trúc dữ liệu sử dụng cách cấp phát động. ptr_array[4]=&e.Việt Nhật 2007 216 Việc sử dụng mảng các con trỏ có hai ưu điểm: Việc truy xuất đến các phần tử là truy xuất gián tiếp thông qua các con trỏ và như vậy.j<6.Việt Nhật 2007 215 54 . Các mảng con của nó được chỉ đến bởi các con trỏ. Không làm thay đổi vị trí hoặc thay đổi các giá trị của các biến nhưng mảng vẫn có vẻ như là một mảng chỉ đến các giá trị đã sắp xếp có thứ tự. } /*In kết quả sau khi sắp xếp*/ for(i=0.j.c=6. ptr_array[2]=&c. do đó có chỗ đầy đủ cho tất cả các phần tử của nó. các loại danh sách liên kết.i<5. ptr_array[1]=&b. } Lập trình C . hoặc có thể không có (nếu con trỏ đó không được chuẩn bị. vị trí của các mảng con này có thể là bất kỳ.*x. tùy ý. và khi không cần dùng tới nữa thì có thể giải phóng để cho các công việc tiếp theo có thể sử dụng được. int *ptr_array[6]. Còn mảng các con trỏ chỉ mới có chỗ cho các biến con trỏ mà thôi.b=2.

Giá trị trả về: Trong trường hợp cấp phát thành công. malloc trả về con trỏ NULL Ví dụ #include <stdio. /* free memory */ free(str). malloc trả về giá trị NULL. /* cấp phat bộ nhớ cho string */ if ((str = (char *) malloc(10)) == NULL) { printf("Not enough memory to allocate buffer\n").h> #include <string. Trong trường hợp có lỗi (không đủ bộ nhớ để cấp phát. return 0.h> int main(void) { char *str = NULL. } Lập trình C . str). exit(1). str). /* free memory */ free(str). /* display string */ printf("String is %s\n". Ví dụ #include <stdio. sizeof(object)). Nếu tham số size==0. phải sử dụng hàm farcalloc() (Cấp phát xa) Giá trị trả về: Trong trường hợp thành công.h> #include <string. <alloc.h) Cú pháp khai báo (datatype*)calloc(n. /* Kết thúc chương trình trong trường hợp tràn bộ nhớ*/ } /* copy "Hello" into string */ strcpy(str.h> Cú pháp khai báo (type*)malloc (số ô nhớ cần cấp phát). "Hello"). Hàm này cho phép một chương trình xin cấp phát một vùng bộ nhớ đúng với kích thước mà chương trình cần.h>. <alloc.Cấp phát động Hàm malloc trong thư viện < stdlib. Khi có lỗi cấp phát (không đủ bộ nhớ hoặc một trong hai tham số nitems hoặc size bằng 0) thì hàm trả về NULL. Hàm malloc dùng để xin cấp phát một vùng bộ nhớ (với kích thước được xác định khi gọi hàm) từ vùng nhớ heap.Việt Nhật 2007 220 Lập trình C .h> main() { char *str. hàm malloc trả về một con trỏ tới khối nhớ mới được cung cấp. "Hello").Việt Nhật 2007 217 Cấp phát động Hàm calloc (trong thư viện <stdlib. sizeof(char)).h> #include <alloc. /* display string */ printf("String is %s\n".Việt Nhật 2007 218 Lập trình C . calloc trả về con trỏ tới vùng nhớ mới được cấp phát.h>. /* copy "Hello" into string */ strcpy(str. Hàm calloc xin cấp phát một vùng nhớ kích thước n*sizeof(object) bytes và xóa trắng vùng nhớ này. /* allocate memory for string */ str = (char *) calloc(10.h> #include <alloc. } Lập trình C .Việt Nhật 2007 219 55 . Muốn xin cấp phát vùng nhớ có kích thước lớn hơn 64K.h> #include <process.

return 0. như vậy hàm này điều chỉnh lại kích thước của khối nhớ block thành size.Việt Nhật 2007 221 Giải phóng vùng nhớ đã cấp phát Hàm farfree.Việt Nhật 2007 223 56 .newsize ). void far *farrealloc(void far *oldblock. printf("String is %s\n New address is %p\n".h> #include <string. realloc (thư viện <alloc. str). địa chỉ mới có thể khác so với địa chỉ của khối ban đầu.h>) Cú pháp khai báo: void farfree(void far *block). /* free memory */ free(str). cả hai hàm trả về NULL. Trong đó buf_ptr là con trỏ đang chỉ tới vùng ô nhớ được cấp phát từ trước. str. cả hai hàm trả về địa chỉ của khối mới được cấp phát lại. str). Trong trường hợp thất bại.h> int main(void) { char *str.Việt Nhật 2007 222 Giá trị trả về: Trong trương hợp thành công. str. malloc. <stdlib. Lập trình C . /* copy "Hello" into string */ strcpy(str. còn newsize là kích thước mới càn cấp phát. /* allocate memory for string */ str = (char *) malloc(10).h> #include <alloc. sao chép nội dung của vùng nhớ cũ vào vùng nhớ mới nếu vùng nhớ mới được cấp phát lại không cùng địa chỉ với vùng trước cấp phát. sao chép nội dung vùng nhớ cũ vào vùng mới nếu thấy cần thiết Hàm farrealloc chỉnh lại kích thước của khối nhớ block thành nbytes. KÝ TỰ VÀ XÂU (CHUỖI) KÝ TỰ Cao Tuấn Dũng 2007 Lập trình C . str = (char *) realloc(str.Cấp phát động Hàm farrealloc. hoặc realloc. free (Thư Viện: <alloc. "Hello"). farmalloc hoặc farrealloc. void free(void *block). #include <stdio. 20). Ngôn ngữ lập trình C Hàm farfree giải phóng một khối bộ nhớ đã được cấp phát trước đấy bởi hàm farcalloc. } Lập trình C . printf("String is %s\n Address is %p\n".h>. Hàm free giải phóng một khối nhớ đã được cấp phát trước đó bằng hàm calloc. unsigned long nbytes).h>) Cú pháp khai báo (datatype*)realloc(buf_ptr.

h> /* define some box-drawing characters */ #define LEFT_TOP 0xDA #define RIGHT_TOP 0xBF #define HORIZ 0xC4 #define VERT 0xB3 #define LEFT_BOT 0xC0 #define RIGHT_BOT 0xD9 int main(void) { char i.<=>?@[\]^_{|}~ Các ký tự “không in được”: tab. 8. 11. 13. Nhập xuất Ký tự scanf char ch. 6. /* Note that getchar reads from stdin and is line buffered. 7. 8. this means it will not return until you press ENTER.Việt Nhật 2007 228 57 .9). getchar: lấy ký tự từ thiết bị nhập chuẩn (stdin) ch = getchar(). 2.z). getche(): lấy trực tiếp ký tự từ bàn phím và hiển thị ký tự ra màn hình. Lập trình C . 16. các ký tự: !“#$%&‘()*+. 4. c). 4. 5. ‘\”’ các ký tự “không in được” đặc biệt: \n new line \a bell \0 null character \b backspace \t horizontal tab . /* draw the top of the box */ putchar(LEFT_TOP).. i<10. 15.-. 2. 10 chữ số (0.. for (i=0. 26 chữ hoa (A. getch: lấy trực tiếp ký tự từ bàn phím không hiển thị ra màn hình ch = getch().Việt Nhật 2007 227 /* putchar example */ #include <stdio. 9.Việt Nhật 2007 226 các ký tự “in được” đặc biệt: ‘\\’. sử dụng các đoạn macro có trong thư viện <stdio. 5. &ch). j. khoảng trắng. 6.Ký tự (character) Kiểu char: ký tự “in được” gồm: 26 chữ thường (a. 3./:... 225 Lập trình C . newline. 10.Z). i++) putchar(HORIZ). 14.h> putchar: đưa ký tự ra thiết bị xuất chuẩn (stdout) putchar(‘\n’). formfeed. scanf(“%c”.. ‘\’’. putchar 1. 12. 9. } Lập trình C . lert (bell).Việt Nhật 2007 getchar 1. 3.. Lập trình C ... ch = getche(). 7.h> int main(void) { int c. return 0. #include <stdio. */ while ((c = getchar()) != '\n') printf("%c".

Việt Nhật 2007 231 Lập trình C . … ‘\0’: ký tự null Các hằng chuỗi ký tự: “So %d khong la so nguyen to. /* draw the middle */ for (i=0.Việt Nhật 2007 229 kbhit: kiểm tra có phím bấm 1. putchar('\n'). 24. } /* draw the bottom */ putchar(LEFT_BOT). 32. ‘N’. 27. putchar('\n'). 31. putchar(RIGHT_TOP).. i<4. 35. 29. putchar(RIGHT_BOT). /* khbit example */ #include <conio. printf(“Khoa %c%c%c%c\n”. j++) putchar(' '). ‘\n’. ch2. while (!kbhit()) /* do nothing */ . 25. 7. ‘ ‘. 30. ‘%’. return 0. 28.Một số hàm khác 17. Làm việc vớI các biến kiểu chuỗi ký tự. 26. 21. 20. 18. i<10. ch3). 5. putchar('\n'). ch3=‘t’. 8. 6. 19. 9. ch3. putchar(VERT). 22. i++) { putchar(VERT).\r\n").Việt Nhật 2007 230 3. for (j=0. } Lập trình C .\n” Các biến kiểu ký tự: char ch1=‘c’. Ký tự và Chuỗi Các hằng ký tự ‘s’. cprintf("\r\nA key was pressed. return 0.Việt Nhật 2007 232 58 . 23.. Chuỗi ký tự (string) ChuỗI ký tự Khai báo biến kiểu chuỗI ký tự. ch2=‘n’. 33. for (i=0. Lập trình C . ‘\0’. ‘9’. i++) putchar(HORIZ). 2. 4. } Lập trình C .h> int main(void) { cprintf("Press any key to continue:"). j<10. ch1. 34.

char ten[10]=“hoahong”. Ký tự Chỉ thúc: chứa kết có thể • Đánhtối đa 4 ký tự. // Tạo mảng 8 phần tử. ten[5]=‘n’. Ký tự cuối cùng là ‘\0’ Dưới dạng con trỏ cay[0] cay[4] char *colorptr = “blue”. ten[4]=‘o’.Xâu ký tự Một xâu là một mảng một chiều các ký tự char cay[6]={‘m’.’o’.’a’.Việt Nhật 2007 235 Lập trình C . ten = “hoahong”. ten[1]=‘o’.Việt Nhật 2007 233 Lập trình C .’h’. // Tạo con trỏ colorptr trỏ đến xâu “blue” nằm đâu đó trong bộ nhớ Lập trình C . cay). char ten[10]. ten[6]=‘g’. Một xâu cũng chứa một con trỏ trỏ tới ký tự đầu tiên chính xác hơn xâu là mảng một chiều các ký tự kết thúc bằng ký tự null (null-terminated array of char) cay ‘m’ ‘i’ ‘t’ ‘\0’ Khai báo và khởi tạo một xâu Dưới dạng một mảng các ký tự: char ten[10]={‘h’.xâu dấu kết thúc do `\0’ • ký tự đặc biệt: ’\0’ • aka NUL (single L) Lỗi khi tạo một chuỗi Chú ý: không có phép gán trong kiểu dữ liệu chuỗi như thế này là sai char ten[10].’g’. ten[2]=‘a’.’\0’}. ten[7]=\0’.’\0’}. ten[3]=‘h’.’t’.’o’. ten[0]=‘h’.Việt Nhật 2007 236 59 . name is 0x2000 0x2000 A n n \0 0x2004 Lập trình C . char ten[]=“hoahong”. printf(“Trong vuon co cay %s\n”.’i’.Việt Nhật 2007 234 Khai báo dưới dạng mảng ký tự Khai báo 1: char name[5] = “Ann”.’n’.

\n”. b = a.Việt Nhật 2007 237 Lập trình C . Ket qua: Ten: JoXn Lập trình C . if(a==b) //??? {} Ký tự trong xâu 0x3995 0x399C name is 0x3995 J o h n \0 index 0 char name[8] = “John”. index 4 printf(“Ky tu tai chi so %d la %c. char b[4]. char b[] = “there”.h name is 0x3995 J o X index 2 char name[8] = “John”.Chú ý Không : sử dụng toán tử gán = để chép nội dung của một chuỗi sang chuỗi khác. Lập trình C . char a[4]=“hi”.Việt Nhật 2007 240 60 . int i = 2. name[2] = ‘X’. i.Việt Nhật 2007 238 Ký tự trong xâu 0x3995 0x399C Thư viện hàm thao tác với ký tự n \0 Chứa các hàm hữu ích cho việc kiểm tra và biến đổi ký tự Mỗi hàm nhận 1 ký tự hoặc EOF làm đối số Nằm trong ctype. //??? Không: dùng toán tử == để so sánh nội dung hai chuỗi char a[] = “hi”. printf(“Ten: %s\n”. Ket qua: Ky tu tai chi so 2 la h. name). name[i]).Việt Nhật 2007 239 Lập trình C .

h> void main (void) { char name[20]. 6. 8. 2.Việt Nhật 2007 242 strlen() Độ dài chuỗi: Số ký tự trong chuỗi không kể null. char newstr[30]. const char *src). 61 . printf("%d\n". 4. ‘\r’ ‘\v’ Trả về true nếu c là một ký tự điều khiển false nếu không phải Trả về true nếu c là một ký tự in trừ chữ số. strlen(string)). 3. 2. str). 7. size_t strlen(const char *s).h> int main(void) { char *string = "Borland International". } Lập trình C .Việt Nhật 2007 244 3. 5. // there is no & before name printf (“Hello %s\n”. dùng hàm strcpy trong <string.Danh sách các hàm Prototype int isdigit( int c ) int isalpha( int c ) int isalnum( int c ) int isxdigit( int c ) int islower( int c ) int isupper( int c ) int tolower( int c ) int toupper( int c ) int isspace( int c ) Làm việc với chuỗi #include <string. chữ cái và ký tự trắng và false nếu không phải Trả về true nếu c là một ký tự in tính cả ký tự trắng và false nếu không phải Trả về true nếu c là một ký tự in không tính ký tự trắng và false nếu không phải Lập trình C . newstr[i] = ‘\0’. i++) newstr[i] = str[i]. Description Trả về true nếu c là một chữ số và false nếu không phải Trả về true nếu c là một chữ cái và false nếu không phải Trả về true nếu c là một chữ số hay chữ cái và false nếu không Trả về true nếu c là một chữ số hệ 16 và false nếu không Trả về true nếu c là một chữ thường và false nếu không phải Trả về true nếu c là một chữ hoa và false nếu không phải Trả về chữ thường nếu c là một chữ hoa và không thay đổi trong trường hợp ngược lại Trả về chữ hoa nếu c là một chữ thường và không thay đổi trong trường hợp ngược lại Trả về true nếu c là các ký tự trắng. for(int i = 0. Lập trình C .Việt Nhật 2007 243 gán từng ký tự trong chuỗi.h> Với hàm scanf và printf 1. i<strlen(str). 5. } Lập trình C . chép chuỗi src sang chuỗi dest cho đến khi gặp null character strcpy(newstr. 5. // 21 return 0. 7. char str[] = “qua mang cut”. printf (“Enter a name: “). 4.Việt Nhật 2007 241 int iscntrl( int c ) int ispunct( int c ) int isprint( int c ) int isgraph( int c ) #include <stdio. 2.h> #include <string. ‘\t’. scanf (“%s”. xuống dòng ‘\n’. 4. 1. #include <stdio. name). Gán một chuỗi vào chuỗi khác 1.h> char *strcpy(char *dest. 3. 8. 6. name).

Việt Nhật 2007 245 Lập trình C . strcpy(name. name2 = name1. destination). Chiều dài chuỗi kết quả là strlen(dest) + strlen(src) 1. strcpy(string2. c).” string1: “Hello World!” string2: “Hello World!” Lập trình C .. *c = “C++“. 6. Lập trình C . 5. blank).h> #define MAXLENGTH 100 int main() { char string1[MAXLENGTH]. turbo).Việt Nhật 2007 247 62 . Lỗi thường gặp 1 Không tương thích kiểu Example: char char name1[5] = “Ann”.Việt Nhật 2007 246 Lỗi thường gặp 2 Thiếu bộ nhớ char name[] = “Ann”. strcpy(string1. printf("%s\n". strcpy(destination. “David”). name2[5] = “Dave”. “Hello World!”). 3.. const char *src).. char string2[MAXLENGTH]. char destination[25]. } return 0. char *turbo = "Turbo". strcat(destination. Ghép chuỗi bằng strcat() char *strcat(char *dest. 8.Ví dụ #include <stdio.. 2. Ghép chuỗi src vào cuối chuỗi dest. char *blank = " ".h> #include <string. 7. Error: “LValue required . Lập trình C . string1). .Việt Nhật 2007 248 name is 0x2000 A 0x2000 n n \0 0x2003 4. strcat(destination.

Việt Nhật 2007 250 strncat() và strncpy() strncpy char *strncpy(char *dest. chép tối đa maxlen ký tự từ chuỗi src sang chuỗi dest strncat char *strncat(char *dest. f). int atoi(const char *s).. const char *s2. .67".So sánh chuỗi: strcmp() Không đủ không gian lưu trữ ký tự char name[5]. atol(): đổi chuỗi ký tự sang số. Hàm strncmp() int strncmp(const char *s1. long atol(const char *s). size_t maxlen).. str. ghép tối đa maxlen ký tự trong chuỗi src vào cuối chuỗi dest Biến đổi chuỗi sang số Sử dụng stdlib. const char *src. atof(). printf("string = %s float = %f\n". size_t maxlen)..h atoi(). kết quả: số âm nếu s1 < s2 0 nếu s1 == s2 số dương nếu s1 > s2 strcpy(name.Việt Nhật 2007 252 63 . size_t maxlen). const char*s2). f = atof(str). name is 0x2000 A n 0x2000 n S m 0x2004 i t h \0 so sánh hai chuỗi với chiều dài cần so sánh là maxlen Lập trình C . “ Smith”). int strcmp(const char *s1. double atof(const char *s). float f.Việt Nhật 2007 251 Lập trình C . “Ann”). char *str = "12345. Lập trình C . .Việt Nhật 2007 249 Lập trình C . strcat(name.. const char *src.

Những thay đổi xâu trong hàm sẽ có tác động toàn cục. 3. Lập trình C . int main() { char user[NAMELEN]. gets(string). string). int main() { char user[NAMELEN].Nhập/xuất chuỗi gets: lấy chuỗi ký tự từ thiết bị nhập chuẩn stdin puts: đưa chuỗi ký tự ra thiết bị xuất chuẩn stdout char *gets(char *s). 5. 4. printf("The string input was: %s\n".Việt Nhật 2007 253 2. "! How are ya?").h> #define NAMELEN 50 /* Hien thi loi chao don gian */ void Greet ( char * name ) { strcat(name. user). user). scanf("%s". Greet(user). vd: 1. } } printf("Who are you? "). int puts(const char *s). user name user Jake\0 Lập trình C .Việt Nhật 2007 256 64 . puts(string). user). return 0. scanf("%s". printf("%s\n". printf("%s\n".h> #define NAMELEN 50 /* Hien thi loi chao den nguoi dung */ void Greet ( char * name ) { strcat(name.h> #include <string. Lập trình C . Greet(user). } } printf("Who are you? ").Việt Nhật 2007 255 Jake\0 Lập trình C . printf("Input a string:"). #include <stdio. return 0. xâu được khai báo dưới dạng char* hoặc char[] Ví dụ: void Greet ( char* name ) void Greet ( char name[] ) char string[80]. Chuỗi ký tự với tư cách tham số hàm Khi làm tham số hình thức. "! How are ya?"). user).h> #include <string.Việt Nhật 2007 254 Ví dụ #include <stdio.

ngay = Hai. enum Month {Jan = 1. enum NgayTrongTuan {Hai. } #include <stdio. Tu. Mar.h> #define NAMELEN 50 /* Print a simple greeting to the user */ void Greet ( char * name ) { strcat(name. Lập trình C . return 0. printf("%s\n".Việt Nhật 2007 258 Mảng các chuỗi: char * [ ] char *Words[ ] = {“hong”. enum NgayTrongTuan ngay. printf("Who are you? "). Nếu không có khai báo rõ ràng. printf("%s\n". CN}. scanf("%s".#include <stdio. user). return 0. Ba. "! How are ya?"). } int main() { char user[NAMELEN]. Greet(user). Sau.Việt Nhật 2007 259 Lập trình C . user). printf("Who are you? "). “nhai”. July}. // 0 h o n g \0 c u c \0 l a n \0 n h a i \0 m o \0 Khai báo giá trị khác cho các hằng. “lan”. Feb = 2.h> #include <string. "! How are ya?"). } name user user Jake! How are ya?\0 Lập trình C . Greet(user). } int main() { char user[NAMELEN]. user). user). “cuc”. Apr.h> #include <string. Jun. scanf("%s".Việt Nhật 2007 260 65 . các hằng bắt đầu từ giá trị 0.h> #define NAMELEN 50 /* Print a simple greeting to the user */ void Greet ( char * name ) { strcat(name. Nam.Việt Nhật 2007 257 Jake! How are ya?\0 Lập trình C .”mo”}. Bay. Words Words[0] Words[1] Words[2] Words[3] Words[4] Kiểu liệt kê (enumerated type) Kiểu liệt kê khai báo một tập các hằng số theo thứ tự.

có thể có kiểu khác nhau.Việt Nhật 2007 264 66 . char diachi[KICHTHUOC].. giá bán của các CD trong cửa hàng Tên người và số điện thoại Tên học sinh. >> }. Các thành phần được truy nhập thông qua tên.Việt Nhật 2007 263 Khai báo kiểu cấu trúc struct Ban { char ten[DODAI]. long dienthoai. tên nghệ sỹ.Khái niệm và định nghĩa Ngôn ngữ lập trình C Trong thực tế lập trình.. Mọi cấu trúc phải có tên Các thành phần của cấu trúc là các thành viên Đây mới chỉ định nghĩa kiểu cấu trúc. KIỂU CẤU TRÚC (STRUCTURE) Cao Tuấn Dũng 2007 Cấu trúc là một kiểu dữ liệu bao gồm nhiều thành phần có thể thuộc nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. và điểm số…. }. << . Khai báo: struct Tên cấu trúc { tên kiểu tên trường_1 . tên kiểu tên trường_3 .Việt Nhật 2007 262 Cấu trúc (structure) Trong C. Ví dụ: Tiêu đề. tên kiểu tên trường_2 . chưa khai báo biến Lập trình C . Lập trình C . một cấu trúc được biết đến với từ khóa struct Cấu trúc chứa một số các thành phần (trường) xác định. Lập trình C . chúng ta có thể sẽ cần đến những kiểu dữ liệu phức tạp hơn được tạo thành từ những kiểu dữ liệu đơn giản mà chúng ta đã biết. ID. Mảng lưu giữ các phần tử cùng kiểu Có những lúc ta muốn lưu giữ đồng thời các dữ liệu khác kiểu.

. Xét câu lệnh sau typedef unsigned char byte.. Định nghĩa cấu trúc bằng typedef typedef struct { tên kiểu tên trường_1 .Định nghĩa kiểu bằng typedef typedef kiểu_đã_có tên_kiểu_mới. 5. Lập trình C . char diachi[KICHTHUOC]. // maso dai toi da 10 ky tu }.Việt Nhật 2007 265 Định nghĩa Cấu trúc 1. 6. byte được xem như là kiểu dữ liệu tương đương với unsigned char và có thể được sử dụng trong các khai báo biến như các kiểu dữ liệu khác. 7. long dienthoai. sau câu lệnh này. tên kiểu tên trường_2 . >> } tên kiểu cấu trúc . tên kiểu tên trường_3 . typedef struct { char ho_ten[20]. 8. 4. << . 9. // 3 chu cai viet tat cua noi sinh char *maso. Lập trình C . Kích thước của một cấu trúc Kích thước kiểu dữ liệu cấu trúc: sizeof(<<typename>>) vd: SinhVien_t_size = sizeof(SinhVien). // 48 struct SinhVien { char *hoten. // >= 1960 char *noisinh.Việt Nhật 2007 267 Lập trình C .// toi da 30 ky tu int namsinh. } Ban.Việt Nhật 2007 266 trong đó : kiểu_đã_có là kiểu dữ liệu mà ta muốn đổi tên. Lập trình C . 3. } hoc_sinh. 2.Việt Nhật 2007 268 67 . float diem. // khai bao kieu SinhVien typedef struct SinhVien SinhVien. tên_kiểu_mới là tên mới mà ta muốn đặt. typedef struct { char ten[DODAI].

5. Khởi tạo struct SinhVien NguyenLe = (“Nguyen Le”. X. Y. } hs.hoten).hoten // “Nguyen Van X” X. X = NguyenLe. Thực chất đây là phép gán từng bit. Tuy nhiên với các cấu trúc có mảng ở trong.namsinh // 1983 gets(X. Lập trình C . Khai báo sau khi định nghĩa kiểu bằng từ khóa struct struct hoc_sinh VietNhat101.noisinh.Việt Nhật 2007 269 Khai báo biến cấu trúc (tt) 1. Z. float diem. 1983. struct SinhVien { char hoten[31]. Z = NguyenLe. Truy cập thành phần trong Cấu trúc Toán tử thành viên: . Khai báo biến cùng định nghĩa typedef typedef struct { char ho_ten[20]. X. } hoc_sinh.Khai báo biến cấu trúc Khai báo biến cùng định nghĩa cấu trúc struct hoc_sinh { char ho_ten[20]. 9. “HU”. khai báo giá trị khởi tạo cho một số trường trong cấu trúc. 8. Lập trình C . Khai báo biến sau định nghĩa kiểu bằng từ khóa typedef hoc_sinh hs. 2. // toi da 30 ky tu int namsinh. 3. 6. 7. Lập trình C .dshs[100]. // maso dai toi da 10 ky tu } X. &X. scanf(“%d %s %s”. “301160123”).Việt Nhật 2007 270 Chú ý Khi khai báo biến cấu trúc.*ptr_hocsinh.Việt Nhật 2007 272 68 . dssv[50].namsinh. các trường còn lại sẽ tự động được gán giá trị 0.Việt Nhật 2007 271 Lập trình C . nên dùng cách chép từng thành phần. // >= 1960 char noisinh[4]. 4.maso). Có thể thực hiện phép gán biến cấu trúc này sang biến cấu trúc khác. float diem. 10. nếu khai báo nhiều giá trị khởi tạo hơn số trường của kiểu dữ liệu sai. X.// 3 chu cai viet tat cua noi sinh char maso[11].

Việt Nhật 2007 274 Ví dụ #include <stdio. svA. &(svA. svB. struct Sinhvien svB.diem). Với một con trỏ.diem). printf("Nhap ten va diem cho sinh vien A: "). } Lập trình C .phoneNumber = 55559999. printf("Sinh vien A: %s\t%f\n".h> #define MAXLEN 50 struct Sinhvien { char ten[MAXLEN]. }. Lập trình C .ten) == 0 && (svA.Việt Nhật 2007 273 Lập trình C . char street[MAXSTREET]. int main() { struct Sinhvien svA. scanf("%ld".diem) ) { printf(“Trung lap du lieu. strcpy(sarah. struct friendStr sarah.Việt Nhật 2007 276 69 . strcpy(SV_ptr->noisinh. } Lập trình C . float diem.Truy cập qua con trỏ Khai báo con trỏ đến cấu trúc tương tự như các kiểu dữ liệu khác. các thành phần của cấu trúc có thể được truy nhập thông qua toán tử -> SV_ptr->namsinh = 1988. }. scanf("%s %f". Hoặc sarah.street.ten.\n”). strcpy(sarah. svB.name)."Sarah Finch").street). scanf("%s". return 0. Truy cập thành phần cấu trúc struct friendStr { char name[MAXNAME]. printf("Sinh vien B: %s\t%f\n". svA.phoneNumber). long int phoneNumber. Hoặc scanf("%s".ten.sarah. scanf("%s %f". svA.diem == svB."Firthsmith St"). &(svB.&sarah. svB.ten. svB.ten.name. } if (strcmp(svA. printf("Nhap ten va diem cho sinh vien B: "). SinhVien *SV_ptr.diem)).\n”). "Ha noi").Việt Nhật 2007 275 Chú ý Không dùng phép so sánh == với hai cấu trúc Chúng ta chỉ có thể so sánh các thành phần của cấu trúc if (svA == svB) { printf(“Trung lap du lieu.sarah.diem)).ten.

Việt Nhật 2007 279 Mảng các Cấu trúc Khai bao biến mảng các Cấu trúc cũng giống như khai báo biến mảng trên các kiểu dữ liệu cơ bản khác. hienthiCautruc(svA). } Lập trình C .Truyền cấu trúc như là tham số Như một biến bình thường biến cấu trúc có thể được truyền bằng: . struct Sinhvien { char ten[20]. } int main() { Sinhvien svA. Dùng tên mảng khi truy cập từng phần tử trong mảng các cấu trúc và toán tử thành viên để truy cập các trường dữ liệu của từng thành phần cấu trúc.diem). } main() { Sinhvien svA = {“Dao Xuan Vu”. scanf(“%s”.Việt Nhật 2007 280 70 . 9.Việt Nhật 2007 278 .item) Lập trình C .ten). dssv[0]. (*sptr).tham biến thông qua con trỏ: thay đổi nội dung cấu trúc Truy nhập nội dung: (*sptr).1f\n\n". /*chu y ngoac*/ scanf(“%ld”. char ID[5].0}.id Lập trình C .ten ). } 277 Lập trình C . &((*sptr).ten dssv[i]. nhapThongtin(&svA). float diem.tham trị: Không làm thay đổi cấu trúc Truyền bằng tham trị void hienthiCautruc ( Sinhvien sv ) { printf("Ten\t: %s\n".Việt Nhật 2007 Truyền bằng tham chiếu void nhapThongtin ( Sinhvien* sptr ) { printf(“Nhap ten va ID:\n”). sv. printf("Diem\t: %.id) ). sv.item Đọc qua địa chỉ: &((*sptr). } dssv[100].

ten. exit(1).Mảng cấu trúc dssv 0 id:VN006 name: "Mai" id:VN101 name: "Thuy" id: VN033 name: "Phong" id: VN087 name: "Linh" Lập trình C . Sinhvien readRecord ( void ) { Sinhvien svmoi. } Lập trình C . i++) { dssv[i] = readRecord(). Lập trình C . for (i=0. Kích thước bộ nhớ trong khai báo union là kích thước của kiểu dữ liệu lớn nhất có trong khai báo union. } Sinhvien. Các thành phần của union có thể không có kích thước bằng nhau.name 3 cho ta thành phần của struct int main() { int count = 0. float diem. printf("Nhap ten va diem: "). printf("Co bao nhieu sinh vien? "). int i. i < count.ten). scanf("%s %f". &(sv. sv.h> #include <stdlib.\n").Việt Nhật 2007 282 dssv[0]chỉ đến toàn thể struct 1 2 dssv[3]. } a_number. sv. Lập trình C .h> #define MAXLEN 50 #define MAXN 20 typedef struct { char ten[MAXLEN]. i++) { printRecord(dssv[i]). } return 0. return svmoi.1f\n\n". union int_or_long { int i.diem)).Việt Nhật 2007 281 #include <stdio. scanf("%d". return.diem). if (count > MAXN) { printf("Khong du bo nho luu tru. } void printRecord ( Sinhvien sv ) { printf(" Ten: %s\n".Việt Nhật 2007 284 } 71 . long l. &count). i < count. } for (i=0.Việt Nhật 2007 283 Union Khai báo union được dùng để khai báo các biến dùng chung bộ nhớ. sv. Sinhvien dssv[MAXN]. printf("Diem: %. } printf("\nDanh sach lop:\n\n").

5.i = 5. 11. 13.Ví dụ 1. 2.Việt Nhật 2007 285 Ngôn ngữ lập trình C 7. long l. }. float f. union int_or_long { int i. // anonymous union union { int i. 3. 4.l = 100L. 9. 12. } a_number. 8. 10. Lập trình C . TẬP TIN (FILE) Cao Tuấn Dũng 2007 72 . a_number. f = 2. 6. a_number.2. i = 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful