AKADEMI PENGAJIAN MELAYU

TAJUK: HIKAYAT AMIR HAMZAH( AMIR
HAMZAH MENYERANG KISRA)

NAMA:

CHE ALIRA BT IBRAHIM JEA080010 PROF DR AMRAN MUHAMMAD

NO MATRIK:

Nama pensyarah:

HIKAYAT KISRA)

AMIR

HAMZAH(AMIR PETIKAN

HAMZAH

MENYERANG

Mendengar keterangan utusan itu,amir hamzah berkata,’’itu-lah yang aku mahu.aku akan memerangi-nya dan menghanchorkan kerajaan-nya serta memerentah seluroh negerinya.ketika itu kesalan-nya tiada berguna lagi,’’lalu beliau memerentah bala tentera-nya untok berangkat. Sa-telah amir hamzah mendengar keterangan gabenor Hilab itu,beliau memerentah seluroh angkatan perang-nya berangkat menuju ka-mada’in untok menghanchor kisra dan bala tentera-nya yang telah berterang2 yang memusohinya,kerana mengikut jejak langkah shaitan menteri Bakhtir. Rachun yang meresap ke dalam tuboh Amir Hamzah itu,memberi kesan hingga beliau jatoh dari atas kuda-nya dalam keadaan lalai dan pitam.perkhabaran ini telah tersiar dalam kalangan tenteranya.Oleh itu sa-makin bertambah-lah menggelegak perasaan keberanian dan kepedehan dalam dada mereka,lalu mereka menyerang musoh dengan segala macham chara pertemporan hingga malam hari. Pada hari itu Andahuq menyeludup ka-dalam Bandar dan pergi ka-istana Muhurkadar.Sa-telah memperkenalkan diri-nya kapada puteri itu ia pun keluar meluluskan diri-nya bersama2 dengan puteri tersebut pergi mengunjongi Amir Hamzah pada waktu petang. ’’Hamba akan membawa-nya kapada tuan2 dengan segera ,’’kata Umar Aiyar ,lalu keluar dengan menyamar diri mendapatkan Menteri Buzurjumhur,menerangkan peristiwa yang telah terjadi kapada Amir Hamzah dan puteri Muhurkadar berada di-sisi-nya sekarang. Umar Aiyar telah mengetahui,Zubair Penipu dan bala tentara-nya yang tiada terhingga banyak-nya itu akan menyerbu mereka esok pagi.Oleh itu ia pun mengumpulkan semua anggota pasokan perisek-nya yang terdiri dari delapan ratus orang yang di-lahirkan ka-dalam dunia ini sa-hari dengan tarikh kelahiran-nya dan berpesan kapada mereka seperti berikut’’Bersembunyilah kamu di-jalan tinggi yang akan di-lalui oleh Zubain Penipu dan tentera-nya. Bawa-lah busar kamu,dan jangan kamu beritahu siapa2 yang kamu bersembunyi kerana hendak menyerang mereka. Apabila aku mula memanah dan memerentah kamu,pada ketika itu hujani-lah anak panah kamu ka-atas mereka saperti hujan yang mencurah turun ka-bumi,aku hendak mempermainkan Zubair Penipu dan aku hendak mematahkan tulang belakang-nya dengan membinasakan orang2nya.Memandangkan keadaan saperti tersebut.

Amir Hamzah mengirim Umar Aiyar berjumapa Menteri Buzurjumhur,bermesyuarat dengan-nya untuk memerangi Kisra.Umar Aiyar menyamar sa-bagai sa-orang hamba Kisra yang melawak di-hadapan-nya dengan berbagai2 lawak jenaka yang mentertawakan kerana menghilangkan kekusutan fikiran –nya.Umar Aiyar memakai topi yang di-gantongkan dengan locheng kechil,lalu pergi ka-dalam himpunan tentera mereka,melompat2 dan bertepok2 tangan memperlihatkan macham2 kelakar,hingga tiada sa-orang pun menghalangi-nya. Semua mereka perchaya yang dia itu ia-lah hamba kelakar Kisra.Dalam keadaan yang saperti itu-lah ia dapat berjumpa dengan Menteri Buzurjumhur.Dalam perjumpaan itu Umar Aiyar menghabiskan daya upaya-nya berlawak jenaka,membuat hamba2 itu ketawa hingga mereka,dan juga kerana memberi tahu kapada mereka.Ia ada-lah hamba Kisra yang kelakar.Kemudian di-hiborkan-nya mereka untok menghabiskan waktu malam itu dengan mengadakan satu tarian yang mengembirakan sabelum mereka sampai kapada Kisra.

Sumber: Perpustakaan Utama Universiti Malaya Hikayat Amir Hamzah

SINOPSIS Amir Hamzah menerima utusan dari seorang hamba gabenor Hilab.Semasa sedang berehat di Bandar Kahirah dengan angkatan tenteranya.Hamba tersebut menyampaikan pesanan dari tuannya supaya Amir Hamzah berhati-hati semasa hendak pulang,kerana Kisra telah merancanguntuk menyerang Amir Hamzah secara mengejut.Selepas mendengar pesanan itu,Amir Hamzah memerintahkan tenteranya bertolak ke negeri Hilab untuk menentang Kisra.Amir Hamzah turut bertanya tentang Kisra,daripada menteri Hilab.Menteri itu menyatakan bahawa Kisra pernah meminta bantuan tentera daripada gabenor-gabenor Hilab,ada yang bersetuju memberi bantuan tersebut dan ada yang tidak bersetuju termasuk beliau. Tentera Amir Hamzah bertolak ke mada’in untuk menentang Kisra.Sebelum berlaku peperangan Amir Hamzah sempat memberikan tawaran kepada Kisra untuk memhentikan peperangan itu,dengan memberi tenteranya kepada Kisra,dengan syarat Kisra mesti bersetuju menyerahkan Puteri Muhurkadar, tetapi syarat tersebut masih tidak dapat menghentikan peperangan tersebut kerana Kisra telah terpedaya dengan hasutan Menteri Bakhtik. Akhirnya peperangan itu tercetus dan menyebabkan Kisra mengalami kek yang teruk berbanding Amir Hamzah.Kekecewaan itu menyebabkan Menteri Bakhtik merancang tipu muslihat bersama Zubair Penipu,iaitu membuat perancangan untuk membunuh Amir Hamzah dengan pedang beracun.Akhirnya rancangan tersebut berjaya di lakukan oleh Zubair Penipu, sehingga menyebabkan Amir Hamzah tidak sedarkan diri.Puteri Muhurkadar di bawa ke tempat Amir Hamzah oleh Andaluq.Puteri Muhurkadar menyatakan ubat untuk menyembuhkan

Amir Hamzah ada dengan Menteri Bujzurjumhur. Dengan berkat Allah S.W.T, akhirnya Amir Hamzah dapat di selamatkan. Umar Aiyar membawa Amir Hamzah dan tenteranya pulang ke mekah,kerana atas arahan Menteri Buzurjumhur. Kepulangan Amir Hamzah telah mengecewakan Kisra,namun Kisra tetap dengan pendiriannya untuk menghapuskan tentera Amir Hamzah setelah mempercayai Amir Hamzah sudah berjaya di bunuh oleh Zubair Penipu. Kisra bertolak ke Mekah untuk menakluk Mekah.Dengan izin Allah S.W.T Amir Hamzah sembuh. Apabila mengetahui Amir Hamzah masih hidup,Kisra menjadi takut kerana kekuatan Amir Hamzah tiada tolok bandingnya. Amir Hamzah mendapat bantuan untuk dari Afrit botak kepala. Dengan syarat Amir Hamzah menolong beliau dengan membunuh Bapa Saudara beliau dan mengembalikan kerajaan beliau. Peperangan akhirnya tercetus, Amir Hamzah berjaya mematahkan Kisra dan tenteranya. Bantuan dari Afrit membolehkan Amir Hamzah mematahkan Kisra di ikuti dengan bantuan Allah S.W.T.Akhirnya Kisra berudur melarikan diri ke negeri beliau.

FALSAFAH KEBIJAKSANAAN DAN KESETIAAN Pythagoras pernah mengatakan falsafah ialah’’Philosopy’’iaitu membawa maksud(cinta akan kebijaksanaan). Dalam Hikayat Amir Hamzah Menyerang Kisra mengutarakan persoalan tentang falsafah kebijaksanaan dan kesetiaan yang ditampilkan dalam kalangan pembesar, panglima dan pengikut-pengikut. Falsafah yang dapat di cungkil dalam Hikayat Amir Hamzah Menyerang Kisra, ialah kebijaksanaan dan kesetiaan melalui Umar Aiyar yang melaksanakan tugas dengan bijak dan setia menabur jasa kepada Amir Hamzah. Beliau sentiasa melakukan tugas dengan penuh dedikasi. Kebijaksanaan Umar Aiyar dapat di tonjolkan apabila beliau bijak menyembunyikan identiti beliau, semasa beliau menyamar sebagai hamba Kisra. Penyamaran beliau dapat di lakukan dengan sempurna, sehingga tentera Kisra berjaya di bunuh oleh beliau. Jasa yang beliau curahkan ke atas Amir Hamzah dan penduduk mekah sangat bernilai, hal ini mengambarkan bahawa beliau sangat setia mencurahkan jasa ke atas ketua serta tanah air beliau. Kebijaksanaan dan kesetiaan yang di miliki oleh beliau digunakan dengan sebaik mungkin, keistimewaan yang di kurniakan oleh Allah S.W.T seharusnya dipelihara dengan sebaik mungkin untuk melakukan sesuatu perkara yang menjurus kepada kebaikan sesama manusia. Kehidupan yang harmoni akan dapat dicapai,selaras dengan kehendak islam yang mewajibkan setiap manusia hidup secara aman dan harmoni. Di samping itu, falsafah kebijaksanaan dan kesetiaan ini ditampilkan oleh Menteri Buzurjumhur sebagai gabenor Hilab. Walaupun beliau seorang

gabenor Hilab, tetapi beliau tidak memihak kepada Kisra. Dalam erti kata lain,beliau menggunakan kebijaksanaan yang dimiliki untuk membezakan antara perkara yang baik dengan perkara yang salah. Menteri Buzurjumhur bertindak secara bijak, dalam membuat keputusan dengan tidak memberi bantuan tentera kepada Kisra dan bertindak menghantar seorang hamba untuk menyampaikan pesanan kepada Amir Hamzah, dengan mengatakan yang Kisra akan menyerang Amir Hamzah secara mengejut. Tindakan Menteri Buzurjumhur itu menandakan beliau mempunyai falsafah kebijaksanaan, dengan menggunakan akal yang dimiliki secara bijak. Manusia diseru supaya berfikir secara rasional, dalam menentukan setiap perkara yang hendak di lakukan. Secara tidak langsung juga,Menteri Buzurjumhur bukan sahaja memiliki falsafah kebijaksanaan, malah turut memiliki falsafah kesetiaan. Kesetiaan beliau ke atas Amir Hamzah tidak pernah pudar, walaupun masih memegang jawatan di bawah kekuasaan Kisra. Setiap perkara yang cuba dilakukan oleh Kisra ke atas Amir Hamzah dan penduduk makkah, beliau akan sampaikan kepada Amir Hamzah. Oleh hal demikian setiap laluan untuk Amir Hamzah mencari kelemahan Kisra dipermudahkan selain bantuan dari Allah S.W.T. Falsafah kesetiaan yang cuba diungkapkan dalam diri Menteri Buzurjumhur , bukan sahaja berdasarkan kepada pengkhianatan terhadap Pemerintah Negara sendiri, tetapi tindakan beliau yang memihak Amir Hamzah setia kepada Pemerintah yang berada dipihak yang benar. Berbanding dengan

Kisra,yang terpedaya dengan niat jahat Menteri Bakhtik. Menteri Buzurjumhur bijak menilai antara pemerintah yang zalim atau pemerintah yang bersikap adil terhadap rakyat dan bertanggungjawab mengekalkan keamanan Negara. Beliau teguh memegang falsafah kebijaksanaan, malahan falsafah kesetiaan yang ada dalam diri beliau juga digunakan untuk terus menyokong perjuangan Amir Hamzah dalam menentang Kisra. Dalam pergaulan masyarakat perlu mementingkan sikap dan perilaku bijaksanaan. Bijaksanaan merupakan sifat arif, tajam pemikiran, iaitu menggunakan akal budi berdasarkan pengalaman mahupun pengetahuan. Falsafah kesetiaan merupakan naluri yang wujud dari hati seseorang itu sendiri,yang menjadi pegangan tentera Amir Hamzah. Falsafah kesetiaan dalam diri tentera Amir Hamzah, dipamerkan apabila tentera Amir Hamzah berjuang habis-habisan dalam menentang tentera Kisra. Setelah mengetahui yang ketua mereka, iaitu Amir Hamzah terkena tikaman pedang beracun daripada Zubair Penipu. Falsafah kesetiaan yang ditunjukkan kepada Amir Hamzah mengambarkan tentera Amir Hamzah mempunyai perilaku sebagai tentera yang menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin,sebagai tentera yang setia kepada pemerintah dan Negara. Kesetiaan yang wujud dalam diri tentera Amir Hamzah, bukan berdasarkan paksaan tetapi wujud melalui naluri hati mereka sendiri. Sebagai manusia yang dikurniakan akal fikiran, pemikiran yang mendalam perlu hadir dalam diri setiap manusia, demi memastikan seseorang itu perlu bijak membuat keputusan yang akan ditentukan oleh seseorang itu. Amir Hamzah mempamerkan falsafah kebijaksanaan sebagai pemerintah untuk

menghentikan peperangan daripada tercetus,demi mengelakkan banyak nyawa terkorban. Beliau cuba menawarkan tentera beliau kepada Kisra dengan meminta Puteri Muhurkadar diserahkan kepada beliau. Tindakan beliau menggambarkan sebab-sebab tertentu beliau membuat tawaran tersebut. Pertama beliau mahu mengelakkan banyak nyawa terkorban dalam peperangan tersebut, kedua beliau mahu mengelakkan berlaku konflik antara dua Negara, dan yang ketiga beliau mahu mengelakkan pertelingkahan ini daripada berlaku berterusan, sehingga ke generasi akan datang. Falsafah yang ditonjolkan oleh Amir Hamzah wajar diambil sebagai pemerintah yang melaksanakan tanggungjawab dengan bijak. Kesetiaan terhadap Negara dalam mengekalkan kesejahteraan rakyat, menjadikan beliau seorang pemerintah yang mempunyai semangat yang tinggi dalam mentadbir Negara. Walaupun beliau pernah nazak, semasa terkena tikaman pedang beracun, hal ini tidak mematahkan semangat untuk terus setia berjuang menentang Kisra, demi memastikan Negara yang ditadbir tidak musnah ditangan Kisra. Di samping itu juga, falsafah kebijaksanaan dan kesetiaan yang ditunjukkan Amir Hamzah, merupakan sifat pemerintah yang mempunyai ciri-ciri pemerintah yang layak untuk digelar pemerintah berwibawa, selaras yang dituntut oleh islam.

KESIMPULANNYA Falsafah kebijaksanaan dan kesetiaan dalam Hikayat Amir Hamzah Menyerang Kisra, mempersoal sifat-sifat yang perlu ada dalam diri setiap manusia yang mempunyai keistimewaan yang tersendiri, berbanding makhluk lain dialam nyata ini. Falsafah kebijaksanaan dan kesetiaan ini perlu di pelihara oleh setiap golongan manusia untuk melengkapkan diri sebagai manusia yang mempunyai akal fikiran yang waras. Kelebihan yang di kurniakan ini, hendaklah diguna untuk melakukan perkara yang bermanfaat, bukannya menggunakan keistimewaan ini untuk tujuan yang bertentangan dengan islam.

RUJUKAN

S.A Dahlan. Hikayat Amir Hamzah. Dewan Bahasa Dan Pustaka Bil-3, Halaman 72-83, Tahun 1969

ASSIGNMENT FALSAFAH DAN LOGIKA JXEA 1104

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful