Gençler için

Gençler gençliğini yaşayacak. Herkes
Benim için yandaş yok, sadece ve sadece vatandaş var. Ve istisnasız her vatandaş bu ülkenin zenginliğinden hak ettiği payı almalı. Her vatandaş rahat bir nefes almalı. İşte ben buna inanırım.

rahat bir nefes alacak.

Üniversite harçları kalkacak. İnternet erişimi ve bilgisayarı olmayan genç kalmayacak. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak.

CHP varsa, herkes için var.

Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

CHP.org.tr

GENÇLİK YANIMIZDA
• Gençler toplumsal yaşamın her alanında ortağımızdır. Gençleri korunması gereken bir grup olarak gören Anayasa maddesini değiştireceğiz. • Gençliğin siyasete, eğitime, istihdama ve yaşamın her alanına katılımını artıracağız. • Girişimci gençleri teşvik ederek iş yaşamına daha kolay atılmalarını sağlayacağız.

GENÇLER İÇİN SOSYAL DEVLET
• Gençlerimiz için fırsat eşitliğini destekleyecek, her türlü ayrımcılıkla mücadele edeceğiz. • Aile Sigortası programıyla, işsizlik ve yoksullukla baş etmeye çalışan gençlerimizin yarınlarını güvenceye alacağız. • Yerel yönetimlerin de katkılarıyla genç erkeklerin kadın hakları konusunda eğitilmesini sağlayacağız.

GENÇLER İÇİN GENİŞLETİLMİŞ OLANAKLAR
• Genç İstihdamlı Büyüme, Ulusal İstihdam Stratejisi’nin ana eksenini oluşturacak. • Gençlerin iş hayatını kolaylaştırmak amacıyla çocuk bakımı olanakları sağlayacak, partnerler arasında sorumluluk paylaşımını teşvik edeceğiz. • Kariyer yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerini yaygınlaştıracağız. • Ulaşım araçlarından çok düşük fiyatlarla yararlanılmasını, kültür ve sanat faaliyetlerinde gençler için özel fiyat uygulanmasını sağlayacağız. • Okullarda ve mahallelerde gençlik eğlence merkezleri oluşturacağız. • Kent merkezlerinde tüm gençlere açık olacak ve her kesime hizmet edecek, hoşgörülü, dünyaya açık bir gençliğin buluşacağı Gençlik Evleri kuracağız.

HAREKETLİ GENÇLİK
• Gençlerin farklı kültürler ve dünya görüşleriyle bir araya gelmesi için Hareketli Gençlik girişimini başlatacağız. • Kentler ve ülkelerarası gençlik değişim programlarını yaygınlaştıracak ve her kesimden tüm gençlere ulaştıracağız. • Şehirlerarası gençlik değişim programlarıyla gençlerin, özellikle genç kadınların, ülkemizin farklı bölgelerinin kültür ve gelenekleriyle buluşmasını hedefleyeceğiz. • Uluslararası gençlik değişim programlarından her kesimden gençlerin yararlanmasını sağlayacağız. • Gençlerimizin yaz tatillerinde zaman ve enerjilerini faydalı bir şekilde değerlendirmeleri, kendi yetenek ve eğilimlerini keşfetmeleri amacıyla gençlik kampları düzenleyeceğiz.

EĞİTİMDE EŞİTLİK
• Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendireceğiz. Ekonomik sebeplerle öğrenimini terk etmek zorunda kalan gençlere ve özellikle genç kadınlara destek vereceğiz. • Özel dershane ve kurslara bağımlılığı azaltacağız. Uygulanan sınav sistemlerini gözden geçirerek öğrencilerin en verimli çağlarında hayattan kopmasını önleyeceğiz. • Eğitim sistemini bireysel farklılıklara daha fazla önem veren, bilim, sanat ve sporu ön plana çıkaran bir yapıya kavuşturacağız. • Üniversitelerin tümünde, özellikle de yeni kurulanlarda yeterli eğitim kalitesini sağlayacağız. • Meslek okulları ve mezunlarına devlet ve iş çevreleriyle birlikte daha fazla destek sağlayacağız.

ÖĞRENCİLERE MADDİ DESTEK
• Üniversite harçlarını kaldıracağız. • Üniversite burslarını asgari ücret seviyesine çıkaracağız. • Eğitimini sürdüren gençler için her alanda ücretli ve ücretsiz staj imkânlarını artıracağız.

YURT VE BURS SORUNU BİTECEK
• Herkes için sağlıklı, güvenli, kütüphane ve internet altyapısına sahip yurt olanakları sağlayacağız. • Maddi olanağı olmayan tüm ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yeterli düzeyde Karşılıksız Eğitim Bursu sağlayacağız. • İsteyen tüm üniversite öğrencilerine düşük faizli, kamu destekli Yüksek Eğitim Yaşam Destek Kredisi vereceğiz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful