Çok Etkili Aşık Etme Duası

Tecrübe ettiğim sahih olan ve Allahın izniyle faydasını göreceğiniz terkipleri paylaşmaya devam edelim ilimalemi kardeşlerim. Sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık etmek için oniki (12) adet Biber üzerine yedi defa Ayetel Kürsi, oniki defa İhlas suresi ve bir defada Tebbet suresini okuduktan sonra bir defada şöyle:

َ ََ ُ ِ ْ ِ َ ََ ُ َّ َ ِ َ ََ ُ ِ ْ ِ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ‫احرق قلب فلن ابن فلنة بمحبة فلنة بنت فلنة‬

Ahrik kalbe fülan ibni fülaneh bi mehabbeti fülanete binti fülanete . dedikten sonra biberleri ateşe at ve yüzon (110) defa:

‫سبحانك يا عزيز‬ ِ َ َ َ َ َ َْ

Sübhaneke Ya Azizü dersen, matlubun seni çok sever sana bağlanır

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful