KEITIH MEMPERSEMBAHKAN ~

LAWAK MPUS

CONNECTION

LAWAK KIM US

CONNECTION

karinkishido (,Ilr..Oec. iolo

TALI

HALSEBEHAR

ZAMAHMOPEH

BINGUNG

BEDAH

HATI

HUKUMAN I

HUKUMAN II

HUKUMAN III

RASA SELAMAT

'0

FUNGSI

TIPUR

"

SALAHWAkTU

12

FOKUS

MERAPANc:.

13

PERANc:.AI

CARIPASAL

TERLALU CERPIK

15

SUItT.

,.

MEMALUKAH HEC;A"A

TAMATSEKOLAH

17

RUPA-RUPANYA

1B

LAc;lTERUK

RAMALAN

PURA-PURA

20

TAKKENA

MIMPI

"

IJERANGAN-ANGAN

22

BAN YAK TANGAN

24

SYOk SENI)IRI

TEkNOLOGI

ss

APA ~

2.

27

KUASA)CENA .•.

"

TAkTIPU

'0

at

KEMBALI

II

I

.

CARl PASAL ...

..

,.

CARl

1I0MJANGKA

SAAT GEMIlIRA

37

SOMON'

38

TUJUAN SEIIENAR

3.

BERWASPADA

"

CARl NAHAS

42

MUIUPBARU

44

TAl< IUTI BAHASA

,.

47

STAlL RAMBUT

••

TAK MASUK AKAL

I~---

1,n._"1

..... _t11 .. "~" _e.

-~-

~, ..... ? '

- -

4.

EMOSI

'AU CARl PENYAICIT

PAODUK TERBARU '''''''''''' BuJ'l>iUZ Be6iu!

51

SYOK SENI>IRI

52

8AHAYA

BAND

54

as

KUASACINTA

50

AUSTERI

TERLAMBAT

MEHAKUTKAN

ee

~ ~

50

"

GANTI

62

RESTART

54

SENAK

~ ~

..

67

MINTA TOLONG

..

.9

PUNCAI

7.

GAU

TERPENGARUH I

fEltPENGARUH II

7'

LAPORAN KAJI CUACA

74

TAKFAHAM

"

77

MENII\U

78

'"

TlNANG

"

CARl NAHAS

MAGIK

JADI RlALITI

82

CERITA

..

.0

BERLAKON

"

SA~AH PUKU~

MEMILIH

87

MASAK

..

••

HAlSEBEHAR

90

TIPU

TUN,UK 'ALAN

CABUTAH BERTUAH

..

95

TAKTIKU

g.

"

PANG KALAN RAHSIA

"

KITAR SEMULA

9.

DAHSYAT

100

ICAWAL ICEINe:INAN

HILANe: SAlAK

INC.IN NAK TAHU

102

LEWAT

, ..

RAMPAS

BALAS DENDAM

,

.

PILI HAN

'00

SALAH TAKTII<

BAHAYA

!O1

ILHAM

10.

MATA BESAR SAHC:AT

SALAHFAHAM

, ..

11'

8ERSYUKUR

ARTIKEL

..... ENUNIU K-NUNI UK

11.

TAKTIK KOTOR

113

MUSTAHIL

".

MATAHARI TERIJE .... AM

LlCI ....

HANTU

us

DADAHMUkA

TERPEDAYA

117

TAl< PER(AYA

110

TAI<TIK LI(II<

TAl< SAMPAI HATI

A'PRILFOOl

".

~ERSAIHC:;

kcu-inkishido

,~'~~ldnl'li'ldl"'_

G_~~'llI*i'__ .

:::IiIIIIIIIIIt_

'_1n."III'i!III~

n __ ~T_ ...

• ' ~ _ II!!!!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful