You are on page 1of 68

Sall.lla.gi eerne yang- be.-asal d¥i '1!nderI6" telahpublis'l1ed. Aktl5"lU1qguh ganiliira.

Saj-ak ~Und",~~3'" Y~1l9 ~~II berakhi:r,mmai pemil:l~t mesih tt'.nya..' "Hel', AX a.kiuImWlr:W eli. NtJl."ld£rI6_No

rell'l""kt!"1"Terimllka~!h:"cmu.!f~l<a .

Iwran:e. mlil.,1h ingllt wlltllk-wafl!lk akil ....

olehilLl akumuJapJ~ ~litila

"Under Age" ini ~Upllya i!:1I1:aD.g &emua. dap&l"kflnaJlobihj.:ruh deru;lan WiffilI<.AX. Tujuanlredua lalah supaya aku baleh_ kurnpul satu seri£.s "UnderIS", dar.

"Under Ag4J" ke·UnderlB"', lepastn

"U'nd9.r18 - No ft..tt" Ranl plla~ nati

aku. Hn-ap kol'aag eemua plUl akan

.... rcnck bila. habi!. 1)a';01 ""'IDlJwtyIL dlUL lIOj:oltillrua.~-kuaor k.:.mJ\': UIITiWl1ftl'\ billt jadi leT_rna di .;hrnja, TRIMll-S!

ACE 0' ACEDl ACE 01 ACED4

'-ACE OS AGEOb 11.=117 AGE 08 AGE 0'1 AGE'D ACE' 1 ACE 12 ACED ACE'4 ACE'S AGE1b AGE 17 AGelB "GEt? ACEZD

I'ER1CM.IAN PBUAMA l.ANGIT DAN ;aM F'ERJBiFlRAN

RIlEII MATAHAR!

3W

=~'~nACI()

KON:IAKotD T~3ERIIAIWi SCAII'ACE

COM3. vs. TAK COM3.. _PBlTAMA SlPAtlASWWI PORT3AJIII

F'EIlMANN ,3AJIII sa.IAKJj RAlIcAK lAU\IGAN leIQAIWI TWO' FACED $CMIFACE· IWI'~ lHJER~CE~"

~N:ikaI If Biiak

~dik

• LiC::ik

.to Adaka.l~ baikjuga •.• " * Alergi dengan pelajaran

." Tidak boleh numerima kekalahan * Ido'!anYB adalilh apa-apii sahaja yang gagah t~r:masuldahkucing.

'10. .'

:AX

KaIau~tvk_1a;! "~"~1'Mll' mtn.JiIlikIl'I/WIrIII.kaULltak II.8oakemlpUl.mYfIIljJtrI!IlIU!I Bksr111JftJ1l1ltlr'11Jjl/rJ,.,.,WII

I1Ilmtly,,"4~

...

.. Bertimbanq J1ISa *Sabar

*' Mtl,da,b"m-ernaaJkan

*~berlildra.n"positifdii.ri mezuakan setiap orang m~ kebaibn dirt ~g terpendam.

"MUdahd.itip~·

.. Mudah memaafkan ~

"" Mlldah melupakan kiesilapan o~iam "M_~~d

",Slim

*Nirlf

.....