MODUL ICE-BREAKING

Nama aktiviti Masa Alatan

: ³Daun Halal´ : 20 minit : Kad Poker

OBJEKTIF : 1. Membina hubungan, interaksi dan kerjasama antara pelajar. 2. Menggalakkan pelajar mengenali antara satu sama lain. 3. Mewujudkan perasaan hormat-menghormati. PROSEDUR : 1. Fasilitator menerangkan fungsi daun poker dan jenisnya. 2. Setiap pelajar diberikan kad setiap satu yang berlainan jenis dan nombor, pelajar diminta untuk mengingati nombor dan jenis kad tersebut. 3. Fasilitator mengumpul kembali kad tersebut dan daun poker ditaburkan di atas lantai dan pelajar diminta mengambil mana -mana kad tanpa sebarang bunyi dan dalam keadaan ³jalan itik´ dalam kiraan lima. 3. Pelajar diminta berdiri di dalam bulatan dan meletakkan daun tersebut di at as dahi. 4. Peserta diminta mengecam dan mengambil semula kad mereka dengan peserta lain dengan mengucapkan perkataan ³terima kasih´.

FALSAFAH : 1. Berkomunikasi dengan orang lain walaupun sekejap. 2. Kad Poker hanyalah satu permainan, tetapi kalau di sa lah guna akan menjadi haram. 3. Orang berbudi kita berbahasa.

UNTUK MODUL YANG LAIN SILA LAYARI http://kaunselingsmkas.blogspot.com/ perkongsian itu satu penghormatan...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful