FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU JXEA 1104

TAJUK : HIKAYAT PUTERI GUNUNG LEDANG NAMA : NUR FARHANA BINTI AHMAD KHAIRI NO. MATRIK : JEA 080096 SEMESTER/SESI : 1 (2008/2009) NAMA PENSYARAH: DR. AMRAN B. MUHAMMAD FAKULTI : AKADEMI PENGAJIAN MELAYU

MEMINANG “PUTERI GUNUNG LEDANG”
1

‘Hatta berapa lamanya, maka isteri Sultan Mahmud, bonda Raja Ahmad itu pun mangkat; maka Sultan Mahmud pun sangat bercinta. Maka baginda memberi titah pada Bendahara dan pada segala Orang Besar-besar, “Apa bicara Orang Kaya sekalian, kerana negeri Melaka sekarang tiada beraja perempuan?” Maka sembah Bendahara dengan segala Orang Besar-besar, “Anak raja mana yang hendak tuanku pinang? Supaya patik sekalian kerjakan.” Maka titah Sultan Mahmud, “Jikalau kita hendak beristerikan sama anak raja, raja yang lain adalah; yang kita kehendaki barang yang tiada pada raja-raja yang lain, itulah yang kita hendak peristeri. Akan sekarang kita hendak menyuruh meminang Puteri Gunung Ledang; Laksamana dan Sang Setialah kita titahkan.” Maka Tun Mamad dititahkan berjalan dahulu membawa orang Inderagiri akan menebas jalan, kerana Tun Mamad penghulu orang Inderagiri. Beberapa hari lamanya di jalan, sampailah ke kaki Gunung Ledang. Maka orang sertanya itupun naiklah ke Gunung Ledang, Dendang Anak namanya Benua membawa jalan, itupun terlalu sukar; angin pun bertiup terlalu keras; baharu kira-kira bertengah gunung itu, maka tiadalah ternaik lagi oleh mereka itu. Maka Tun Mamad pun naiklah dengan dua orang yang pantas berjalan sertanya, naik ke Gunung Ledang itu. Setelah datanglah had buluh perindu, maka Tun Mamad dan dua orang yang naik itu, seperti akan terbanglah rasanya, daripada sangat keras angin bartiup, dan bunyi buluh perindu itu terlalu indah perbuatannya, burung terbang dengan suatu taman. Maka Tun Mamad pun masuklah ke taman itu, maka dilihatnya serba bunga yang ada di dalamnya pelbagai jenis. Setelah segala mergastua melihat Tun Mamad datang, maka segala burung itu pun berbunyi seperti orang bergurindam. Maka Tun Mamad pun bertemu dengan sebuah balai itu ada seorang perempuan tua, baik rupanya. Maka ia bertanya pada Tun Mamad, katanya, “Orang mana kamu ini, dan hendak ke mana kamu?” Maka kata Tun Mamad, “Kami ini orang Melaka, nama hamba Tun Mamad, dititahkan oleh Sultan Mahmud Syah meminang Puteri Gunung Ledang.” Maka sahut perempuan itu, “Nama hamba Dang Raya Rani, hambalah pengetua Puteri Gunung Ledang. Nantilah hamba persembahkan segala kata tuan hamba pada tuan puteri. Setelah lenyap, maka kelihatan pula seorang perempuan tua, bongkok belakangnya lipat tiga. Maka ia berkata kepada Tun Mamad, “Adapun segala kata tuan hamba itu sudah dipersembahkan oleh Dang Raya Rani pada Tuan Puteri Gunung Ledang; Akan titah tuan puteri, “Jikalau Raja Melaka hendakkan aku, perbuatkanlah jambatan emas satu, dari Melaka ke Gunung Ledang itu. Akan peminangnya hati nyamuk tujuh dulang; hati kuman tujuh dulang; air mata setempayan; air pinang muda setempayan; darah anak raja yang bernama Raja Ahmad itu semangkuk”. Setelah itu lenyaplah ia. Setelah itu maka Tun Mamad turunlah dari sana kembali pada Laksamana dan Sang Setia. Setelah sekaliannya pun turunlah dari Gunung Ledang, berjalan kembali ke istana. Berapa lamanya di jalan, maka sampailah ke Melaka. Maka Laksamana dan Sang Setia dan Tun Mamad pun masuklah menghadap Sultan Mahmud Syah; maka segala kata daripada Puteri Gunung Ledang dipersembahkan pada Sultan Mahmud. Maka titah baginda, “Semua kehendaknya itu dapat kita adakan, mengeluarkan darah anak kita itu juga apatah daya; kerana tiada sampai hati kita.” (Petikan daripada Sejarah Melayu, “Sulalatus Salatin”; m/s: 212215)

2

Cerita peminangan Puteri Gunung Ledang ini mengisahkan tentang Sultan Mahmud Syah, iaitu Sultan Melaka yang telah kematian isterinya ingin berkahwin dengan Puteri Gunung Ledang. Baginda memerintahkan sekalian pembesarnya yang setia untuk

meminangkan Puteri Gunung Ledang. Lalu di akhir cerita ini, Puteri Gunung Ledang telah menetapkan beberapa syarat kepada Sultan Melaka dan antara salah satu syarat yang mesti dipatuhi baginda ialah Puteri Gunung Ledang menginginkan semangkuk darah anak Sultan Mahmud Syah iaitu Raja Ahmad sebagai hantaran. Daripada cerita yang terdapat dalam peminangan Puteri Gunung Ledang ini, banyak falsafah yang boleh kita kupas. Antaranya, kepatuhan kepada arahan sultan sebagai ketua negeri Melaka. Sebagai contoh, pengikut-pengikut sultan seperti Laksamana, Sang Setia dan Tun Mamad sangat patuh kepada arahan Sultan Mahmud Syah yang menginginkan pembesarnya supaya meminangkan untuknya Puteri Gunung Ledang untuk dijadikan permaisuri negeri Melaka. Hal ini menunjukkan pengikut-pengikut sultan telah

menunjukkan ketaatan setianya yang tidak berbelah bahagi kepada Sultan Mahmud Syah. Laksamana, Sang Setia dan Tun Mamad telah menempuh pelbagai halangan dan rintangan untuk sampai ke Gunung Ledang supaya dapat menyampaikan hajat Sultan Mahmud Syah untuk menjadikan Puteri Gunung Ledang sebagai permaisuri negeri Melaka. Pada ketika itu angin bertiup kencang dan ramai pengikut-pengikut yang lain tidak dapat meneruskan perjalanan untuk berjumpa dengan Puteri Gunung Ledang. Tetapi Tun Mamad serta dua orang pengikut yang larat untuk meneruskan perjalanan terus mendaki Gunung Ledang. Ini juga menunjukkan bahawa sultan sebagai pemerintah tertinggi negeri Melaka mempunyai kuasa mutlak dalam memberikan arahan kepada rakyatnya. Sebagai rakyat, hendaklah

mematuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh raja/sultan dengan penuh taat setia. Raja/sultan juga mempunyai kedaulatan dan sesiapa pun tidak boleh membangkang setiap arahan yang telah dikeluarkan oleh sultan kerana sultan mempunyai kuasa yang mutlak.

3

Bagi rakyat yang mengingkari setiap arahan yang dikeluarkan akan menerima ‘tulah’. Tulah itu merupakan balasan dan akibat mengingkari arahan raja/sultan. Raja/sultan juga berkuasa menjatuhi hukuman kepada sesiapa yang baginda kehendaki terutama yang mengingkari setiap arahannya. Ini menunjukkan sultan mempunyai kuasa mutlak untuk menjatuhi

hukuman kapada setiap rakyatnya yang melakukan kesalahan. Sebagai rakyat yang hidup di bawah pemerintahan beraja, perlulah menunjukkan taat setia kerana rakyat tidak mempunyai kuasa melainkan perlu patuh kepada arahan raja/sultan. Ini menunjukkan kedudukan sultan begitu tinggi dalam sebuah hierarki pemerintahan. Selain itu, terdapat falsafah lain yang boleh diketengahkan melalui cerita peminangan Puteri Gunung Ledang ini. Antara falsafah yang terdapat dalam cerita ini ialah, kesopanan yang ditonjolkan oleh Dang Raya Rani iaitu, pengetua Puteri Gunung Ledang. Sebagai contoh, Dang Raya Rani bertanya kepada Tun Mamad tentang dari mana asal-usul Tun Mamad dan apakah hajat beliau datang ke Gunung Ledang dengan bahasa yang lembut dan elok budi pekertinya. Bahasa yang digunakan oleh Dang Raya Rani tidak sedikit pun menyakitkan hati orang yang dilawan bercakap iaitu, Tun Mamad. Masyarakat pada waktu sangat itu mementingkan budi pekerti yang tinggi. Apabila bercakap dengan seseorang yang tidak dikenali hendaklah menunjukkan sikap sopan santun dan budi bicara yang elok. Bahasa yang digunakan melambangkan ketinggian budi pekerti sesuatu bangsa itu. Kesopanan menjadi nilai utama dalam sesebuah masyarakat. Masyarakat yang

bersopan akan dipandang tinggi oleh masyarakat lain. Sebaliknya, masyarakat yang biadap akan dihina oleh masyarakat lain. Ini kerana, bahasa yang merupakan jiwa bangsa. Nilai kesopanan yang ditonjolkan oleh Dang Raya Rani sudah menunjukkan masyarakat pada waktu itu mempunyai nilai ketamadunan yang tinggi dan elok tutur katanya ketika bercakap. Apa yang ingin ditonjolkan di sini adalah setiap individu masyarakat haruslah mempunyai sifat sopan santun. Begitu juga masyarakat pada hari ini, nilai dan sifat sopan

4

santun perlu diterapkan dalam diri generasi-generasi muda agar nilai ini tidak lapuk ditelan dek arus permodenan. Contohnya, apabila bercakap dengan orang yang lebih tua

hendaklah dengan nada yang lembut. Ini sudah memberikan gambaran yang cukup jelas bahawa nilai kesopanan perlu ada dalam diri setiap individu yang bertamadun dan perlu diterapkan sejak dari kecil lagi agar dapat melahirkan masyarakat yang memiliki nilai kesopanan yang tinggi pada masa akan datang. Bukan itu sahaja, falsafah lain yang terdapat dalam cerita peminangan Puteri Gunung Ledang ini adalah menunaikan setiap amanah yang dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, dalam cerita peminangan Puteri Gunung Ledang ini terdapat seorang perempuan tua yang bongkok dan belakangnya lipat tiga. Perempuan tua itu telah

ditugaskan oleh Puteri Gunung Ledang untuk menyampaikan pesanan kepada Tun Mamad tentang syarat yang harus ditunaikan oleh Sultan Mahmud Syah jika hendak beristerikan Puteri Gunung Ledang. Segala amanat yang disampaikan oleh Puteri Gunung Ledang telah disampaikan oleh Dang Raya Rani kepada Tun Mamad tanpa sedikitpun melakukan pengubahsuaian terhadap amanah yang diberi. Ini menunjukkan Dang Raya Rani seorang yang jujur dan amanah. Contoh lain seperti Tun Mamad serta pembesar lain iaitu

Laksamana dan Sang Setia sanggup pergi ke Gunung Ledang untuk berjumpa dengan Puteri Gunung Ledang semata-mata untuk menyampaikan lamaran dan hasrat Sultan Melaka. Ini menunjukkan setiap amanah yang telah dipertanggungjawabkan hendaklah ditunaikan dengan sebaiknya. Tun Mamad juga telah menunaikan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya dengan sebaiknya tanpa bantahan. Beliau menurut perintah Sultan Mahmud Syah dan segala arahan yang telah dititahkan, dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab. Ini menunjukkan setiap amanah yang telah

dipertanggungjawabkan hendaklah dilaksanakan sehingga sampai kepada tujuannya. Ini membuktikan masyarakat pada masa dahulu sangat berpegang teguh dengan amanah yang

5

telah dipertanggungjawabkan kepadanya dan mereka sanggup berdepan dengan cabaran semata-mata untuk menyampaikan amanah. Selain itu, falsafah lain yang boleh dikupas dalam cerita peminangan Puteri Gunung Ledang ini ialah, tahan menghadapi cabaran. Sebagai contoh, apa yang kita boleh lihat dalam karya ini ialah ketika Tun Mamad serta dua orang pengikut yang lain menaiki puncak Gunung Ledang. Pada ketika itu, angin bertiup sangat kencang sehingga

menyukarkan Tun Mamad serta rombongan yang lain untuk menaiki puncak Gunung Ledang sedangkan ramai pengikut yang lain terpaksa menangguhkan perjalanan kerana tidak larat disebabkan angin terlalu kencang. Tetapi dengan berbekalkan semangat yang kuat untuk berjumpa dengan Puteri Gunung Ledang semata-mata untuk menyampaikan hasrat Sultan Mahmud Syah, Tun Mamad serta dua orang pengikut lain yang larat untuk mendaki Gunung Ledang meneruskan juga perjalanan sehingga sampai ke destinasi yang hendak dituju. Ini menunjukkan Tun Mamad merupakan seorang pembesar yang tabah menghadapi cabaran dan tidak hirau angin bertiup kencang sekalipun. Apa yang penting, segala amanah yang diberi olehnya disiapkan dengan cepat dan tepat pada masa yang ditetapkan. Kita juga harus mempunyai semangat yang kuat dan tidak boleh putus asa dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sikap putus asa harus dikikis dalam diri kita agar setiap pekerjaan yang kita kerjakan dapat dilakukan dengan baik. Semangat Tun Mamad yang kental harus dicontohi oleh masyarakat pada hari ini. Apa sahaja dugaan yang berlaku, hendaklah bersabar dan jangan sekali-kali cepat berputus asa. Semangat yang kuat bukan sahaja ditonjolkan dalam diri Tun Mamad tetapi juga dua orang pengikut yang lain yang larat meneruskan perjalanan. Mereka bersama-sama dengan Tun Mamad mendaki puncak Gunung Ledang untuk berjumpa dengan tuan puteri. Oleh yang demikian, setiap pekerjaan yang dilakukan bersama, akan menjadi mudah seperti yang dilakukan oleh Tun Mamad serta dua orang pengikut yang lain ketika menaiki puncak Gunung Ledang.

6

Dalam karya ini juga, kita boleh membuat kupasan tentang sifat kasih sayang. Falsafah yang ditonjolkan di sini merupakan falsafah terakhir yang akan saya kupas iaitu sifat kasih sayang. Sebagai contoh, sifat kasih sayang ini ditonjolkan dalam diri Sultan Mahmud Syah iaitu Sultan Melaka yang sangat kasih akan anaknya iaitu Raja Ahmad. Ini boleh dilihat ketika Tun Mamad serta pembesar dan pengikut sultan pulang selepas menyampaikan hasrat sultan untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Selepas

dipersembahakan segala kata-kata Puteri Gunung Ledang akan syarat-syarat yang mesti dipatuhi oleh Sultan Mahmud Syah, baginda setuju akan syarat-syarat yang dikenakan tetapi hanya satu sahaja yang baginda tidak sampai hati untuk penuhi iaitu, tuan puteri menginginkan semangkuk darah anak Sultan Mahmud Syah sebagai hantaran. Ini

menunjukkan bahawa Sultan Melaka sangat sayang kepada anaknya dan tidak sampai hati untuk membunuh anak sendiri semata-mata untuk memenuhi hasrat Puteri Gunung Ledang. Sebagai seorang bapa, sudah menjadi tanggungjawab untuk menjaga kebajikan dan melindungi anak sendiri walaupun pada ketika itu kehilangan isteri yang dikasihi. Segala amanah dan tugas yang dilakukan oleh isteri sebelumnya hendaklah diambil alih oleh seorang bapa. Bapa juga perlu melindungi anak-anak kerana mereka merupakan dari darah daging sendiri dan wajarlah bagi seorang bapa menjaga anak-anak dari sebarang bahaya. Dalam cerita ini, Sultan Melaka tidak sampai hati melihat anak sendiri mati ditangannya. Sifat tanggungjawab dan kasih sayang Sultan Mahmud Syah ini wajar

diambil contoh dan diteladani. Kesimpulannya, falsafah yang dikupas dalam karya ini wajar diambil iktibar. Ini karana semua falsafah yang dikupas mengandungi nilai-nilai murni seperti patuh kepada arahan ketua, kesopanan ketika bercakap, menunaikan amanah yang

dipertanggungjawabkan, tahan menghadapi cabaran dan nilai kasih sayang. Oleh yang demikian, falsafah yang dikupas ini boleh dijadikan panduan dalam hidup kita.

7

BIBLIOGRAFI :
Awang Sariyan (2007). Falsafah dan Logika Melayu.Selangor : Synergy Sdn Bhd A,Samad Ahmad (1997).Sulalatus Salatin, Sejarah Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Hashim Musa (2001). Falsafah, Logik, Teori Nilai dan Etika Melayu. Kuala Lumpur: Akedemi Pengajian Melayu

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful