calcul al amortizării prin utilizarea regimului de amortizare degresivă

Exemplu de calcul al amortizării prin utilizarea regimului de amortizare degresivă. Pentru un mijloc fix se dau următoarele date: - valoarea de intrare: 350.000.000 lei; - durata normală de funcţionare conform catalogului: 10 ani; - cota anuală de amortizare: 100/10 = 10%; - cota anuală de amortizare degresivă: 10% x 2,0 = 20%; Amortizarea anuală se va calcula astfel:
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ani Modul de calcul Amortizarea anuală degresivă Valoarea rămasă (lei) (lei) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 350.000.000 x 20% 70.000.000 280.000.000 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 280.000.000 x 20% 56.000.000 224.000.000 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 224.000.000 x 20% 44.800.000 179.200.000 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 179.200.000 x 20% 35.840.000 143.360.000 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5 143.360.000 x 20% 28.672.000 114.688.000 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6 114.688.000 x 20%=114.688.000/5 22.937.600 91.750.400 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7 22.937.600 68.812.800 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8 22.937.600 45.875.200 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9 22.937.600 22.937.600 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10 22.937.600 0 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Contabilitatea cheltuielilor cu salariile: Q= salariu brut 1.Inreg cheltuielilor cu salariile: 641=421 Q lei 2.Inregistrarea contributiilor datorate de angajator a. cheltuieli privind contributia CAS 6451=4311.1 (Qx 19,5%) lei b.cheltuielile privind contributia la CASS 6453=4313 (Qx5,5%) lei c. cheltuieli privind contributia de 1% la fondul de somaj: 6452=4371 (Qx1%) lei d. cheltuieli privind contributia pentru accidente si boli profesionale (coeficient calculat in functie de Codul CAEN) 6451=4311.2 (Qx coeficient)

e. cheltuieli privind comisionul datorat pentru Inspectoratul Teritorial de Munca (difera in functie de cine completeaza cartile de munca, 0,25% si 0,75%): 635=447.1 Qx0,25% sau Qx 0,75% f. cheltuieli privind contributia pentru concedii si indemnizatii (0,85%): 6451=4371.2 Qx0,85% g. cheltuieli privind contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale (0,25%): 6451=4371.3 Qx0,25% 3.Retinerile din salarii reprezentand contributiile salariatilor si impozit: 421=% 4312 Qx9,5% CAS 4314 Qx 6,5% CASS 4372 Qx0,5% somaj 444 (Q-(total contributii datorate de salariat)-deducerea personala)x 16% 4.Plata drepturilor salariale a) plata avansului chenzinal 425=531 sau 5121 b) plata lichidare 421=531 sau 5121 Q-(contributii salariat+impozit pe salarii)-avans

Contabilitatea trezoreriei 1. Delimitari si structuri privind trezoreria firmei: În strctura trezoreriei si a operatiilor de trezorerie, la nivelul întreprinderii se cuprind urmatoarele :  mijloacele banesti aflate în casierie (lei si valute) si miscarea acestora urmare a încasarilor si platilor  mijloacele bancare aflate în conturi curente la banci (lei si valute)  mijloacele banesti în conturi bancare la termen (depozite)

 titluri de plasament  acreditivele si avansurile de trezorerie  creditele bancare pe TS, contractate pâna la 1 an, denumite si credite de trezorerie 2. Obiectivele organizarii trezoreriei firmei Sunt urmatoarele :  evidenta si controlul operativ al operatiilor banesti în numerar  gestiunea si valorificare 10110f53k a disponibilitatilor banesti din conturile bancare  efectuarea platilor la termen scadente  respectarea legislatiei financiar bancare si fiscale  valorificarea disponibilitatilor banesti prin plasamente de trezorerie  fundamentarea bugetului trezoreriei firmei  utilizarea juridica a creditelor bancare pe TS contractate
3. Sistenul de documente privind trezoreria firmei Din documentele privind trezoreria firmei se retin documentele ce îndeplinesc calitatea de instrument de plata sau încasari. În ceea ce priveste plata sau încasarea în numerar aceasta se face imediat fara intermediere prin miscarea directa a sumelor banesti, documentul justificativ pentru încasarea acestor sume fiind FACTURA FISCALĂ – este documentul pe baza caruia se întocmesc instrumentele de plata. În ceea ce priveste încasarile si platile fara numerar, acestea constau în lichidarea drepturilor banesti prin utilizarea unor instrumente si mijloace de plata fara miscare efectiva a sumelor banesti : biletul la ordin, ordine de plata, cambia, cecul etc. Evidenta operativa a elementelor de trezorerie se realizeaza cu ajutorul registrului de casa care se întocmeste zilnic de catre casier.Aici se înscriu totalul încasarilor, totalul platilor si soldul de

rascumparate de firma de la actionari sau asociati precum si a miscarii acestor actiuni proprii .casa la sfarsitul zilei. Suportul de date pentru organizarea contabilitati creditelor de trezorerie este extrasul de cont. împreuna cu documentele justificative. eliberat de banca si preluat de întreprindere. 4. Titlurile de plasament sunt titluri de valoare achizitionate de întreprindere în vederea realizarii unui profit pe TS În strctura titlurilor de plasament sunt cuprinse :  actiuni cotate sau necotate la bursa  obligatiuni cotate sau necotate la bursa  actiuni si obligatiuni emise si rascumparate de firma Titlurile de plasament reprezinta :  actiuni proprii rascumparate  actiuni ale altor firmei cumparate de alta întreprindere  obligatiuni emise si rascumparate si obligatiuni ale altor societati cumparate de întreprindere →toate cele de mai sus având în vedere realizarea unui profit într-un termen scrut ct. denumite în acest caz titluri de plasament. obtinerii de câstig.502 “actiuni proprii”  tine evidenta actiunilor proprii. Contabilitatea titlurilor de plasament Atunci când o întreprindere dispune de mijloace banesti. acestea sunt antrenate în afaceri financiare în vederea realizarii. Operatiile se numesc plasamente de trezorerie si se refera la cumparari si vânzari de actiuni si obligatiuni. Se retine ca acest registru se întocmeste separat pentru moneda nationala (pentru lei) si respectiv pentru fiecare moneda (valuta) staina.

503 “ actiuni”  tine evidenta actiunilor cotate si necotate la bursa . . Exemple de operatii : → rascumpararea actiunilor proprii se înregitreaza astfel : 502 = 5311 →revânzarea actiunilor proprii se înregistreaza astfel (firma încaseaza sume): 5121 = 502 (pentru PV = PN)  PV > PN : 5121 = % 502 764  PV < PN : % = 502 5311 664 ct. în debitul acestui cont se înregistreaza valoarea actiunilor proprii. rascumparate de la actionari sau asociati  în creditul acestuia se înregistreaza valoarea actiunilor proprii revândute. de catre întreprindere  în debitul acestui cont se înregistreaza costul actiunilor cumparate  în credit valoarea actiunilor revândute.509 “Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament”. Exista situatii când pretul încasat este MAI MIC decât valoarea nominala a actiunii proprii. ct.. diferenta însemnând cheltuieli cu titluri de plasament cedata ..

Se urmareste obtinerea si a unui plus (profit) realizat în urma revânzarii obligatiunilor. daca plata se face ulterior →plata ulterioara : 503 = 509 →cheltuieli : 627 = 5121 →plata : 509 = 5121 Contabilitatea titlurilor de plasament în obligatiuni: Obligatiunile sunt titluri de credit emise de câte o firma în vederea obtinerii de împumuturi publice de la o masa de creditori. anulate. Obligatiunile sunt aducatoare de venituri fixe pentru detinatorii lor care se numesc obligatari. ct. Pentru evidentierea acestora în contabilitate se folosesc conturile :  505 “Obligatiuni emise si rascumparate”  506 “Obligatiuni”. venituri care îmbraca forma dobânzilor.505 “obligatiuni emise si rascumparate”  în debitul sau valoarea obligatiunilor emise si rascumparate  în credit valoarea obligatiunilor emise si rascumparate. →subscrierea : 461 = 161 →înregistrarea încasarii valorii obligatiunilor subscrise : .

→Contabilitatea operatiilor prin banca : . astfel înscrierea unei sume în debitul contului de disponibilitati din contabilitatea firmei semnifica o crestere a mijloacelor banesti.506 “obligatiuni”  în debit valoarea la pret de achizitie a obligatiunilor cumparate  în credit valoarea obligatiunilor rambursate sau revândute si în cazul obligatiunilor cumparate de catre întreprindere este posibila aparitia unor diferente nefavorabile dintre pretul de cumparare si pretul primit din vânzare sau rambursare. Semnificatiile debitului si respectiv creditului din contabilitatea firmei sunt exact de sens contrar. virare. fata de debit si credit.5121 = 461 ( sau 5311 ) ct. În extrasul de cont al bancii aceasta suma apare în debitul extrasului de cont semnificând cresterea obligatiei bancii fata de firma. fata de banca. →Operatiuni de încasari si plati prin conturile bancare : Decontarile fara numerar sunt acele operatii bancare prin care platile respectiv încasarile se fac prin asa numita trecere. a unei sume de bani datorate. În creditul contului de disponibilitati a firmei reprezinta o diminuare a acestui cont . si în cazul obligatiunilor exista cele doua situatii: • încasarea cu plata ulterioara (intervine contul 509) • încasarea directa. Înscrisa în creditul extrasului de cont aceasta semnifica diminuarea obligatiei bancii fata de firma. de debitori (cumparatori) din contul sau de la banca în contul de la banca al carui titular este creditorul (furnizorul). Aceasta diferenta constituind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate.

5125 “sume în curs de decontare”  în debitul sau sumele aflate în curs de decontare (sume depuse la banca si neaparute în extrasul de cont. încasate prin cont bancar (apare echivalentul în lei)  în creditul contului se înregistreaza sumele în devize si echivalentul în lei a acestora. Prevederile legale impun ca la sfarsitul ex. aceste sume sa fie lamurite iar contul 5125 sa nu prezinte sold . sume virate de terti si neaparute în extrasul de cont). . fin. sume depuse la banca prin mandat postal si neajunse . existent în contul bancar.5121 “conturi la banci în lei”  se debiteaza cu cresterile disponibilitatii banesti pastrate la banca  se crediteaza cu diminuarile de disponibilitati banesti pastrate la banca  soldul contului poate fi atât debitor (reprezinta disponibilitatile bansti pastrate la banca) cât si creditor (reprezinta credite bancare datorate bancii). ct. care reflecta creditul în devize (mai rar). platite prin cont bancar  soldul contului este debitor si reprezinta sumele în devize si echivalentul lor în lei. ct.ct. precum si a miscarii acesteia ca urmare a încasarilor si platilor aferente  în debitul acestui cont sunt înregistrate sumele în valute. acestea fiind legate de operatia de import-export în devize apar si diferente favorabile sau nefavorabile (venituri sau cheltuieli) din diferente de curs valutar.5124 “conturi la banci în devize”  tine evidenta disponibilitatii banesti în devize existente în conturi bancare. si creditor. Când se foloseste contul 5124.

daca nu se reuseste la termenele stabilite. caz în care aceste sume se vor înregistra direct cu ajutorul contului 5192 . folosindu-se direct contul 5121. dar atrag plata unor dobânzi penalizatoare. Daca astfel de credite pe TS (sub 1 an) sunt acordate pentru anumite obiective. În acest caz contul folosit este 5186 “Dobânzi de platit”. rambursarea acestor sume din contul 5191 . ele vor fi reflectate cu ajutorul contului 5191 . si în cazul creditelor bancare pe TS se calculeaza dobânzi de platit de catre firma. care se înregistreaza separat cu ajutorul contului 5198 “Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt”. denumite si credite de trezorerie. se trec la restanta. acestea se numesc dobânzi de primit de catre firma si se iau drept venituri pentru firma si cheltuieli pentru banca. se contabilizeaza atunci când sunt deschise linii de credit .Creditele bancare pe TS. • • LEGE CONTA ORDIN CONTA ○ ○ • • • • • • PLAN CONTURI + FUNCTII GHID CONTABIL rss/email | twitter | facebook | toolbar | linkedin | log-in . ele constituind venituri pentru banca si cheltuieli pentru firma. Contul folosit în acest caz este 5187 “Dobanzi de primit”. Relatiile întreprinderii cu bancile se bazeaza si pe calcularea si decontarea unor dobânzi si anume pentru disponibilitati banesti pastrate de banca pentru care banca acorda dobânzi. în cazul acordarii pe termen scurt banca încaseaza dobânzi de la firma si se numesc dobânzi de platit.

21 Cheltuieli – Cheltuieli deductibile limitat alin. 21 Cheltuieli – Cheltuieli deductibile limitat alin. 3 Top of Form AAA Bottom of Form ART.• • • • Stiri fiscale Legis fiscal Legis contabil Resurse ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Web utile Admin. II Calculul profitului impozabil > ART. fiscale RO Admin. 3 din Codul Fiscal/TITLUL II Impozitul pe profit/CAP. fiscale UE Nomenclator Impz Taxe Nomenclator Contributii Apps office utile eCarte & eGhid Directoare FiscalNet Romania UE & International • RSS fiscal ○ ○ • • • • FORM fiscale Parteneri Librarie Forum Top of Form partner-pub-6209 FORID:11 ISO-8859-2 Bottom of Form Cauta CFnet > Codul Fiscal > TITLUL II Impozitul pe profit > CAP. II Calculul profitului impozabil comentarii(7) .

Intra sub incidenta acestei limite. la schemele de pensii facultative. cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor. crese. pentru fiecare . baze sportive. AC15-2 d) perisabilitatile. cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor. h) cheltuielile cu dobanda si diferentele de curs valutar. pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora. AC152 AC15-2 c) cheltuielile sociale. precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea contribuabililor. ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament. in limita unei cote de pana la 2%. in limita unei cote de pana la 2%. 53/2003 – Codul muncii. biblioteci. pentru scolile pe care le au sub patronaj. crese. În cadrul acestei limite. costul prestatiilor pentru tratament si odihna. ajutoarele pentru nastere. in limita prevazuta la art. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. AC8-2 j) cheltuielile efectuate in numele unui angajat. gradinite. ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi in gospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor. precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati ori unitati aflate in administrarea contribuabililor: gradinite.(3) Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata: a) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile. ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament. cantine. ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele. e) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori. in limita a de 2. ajutoarele pentru inmormantare. servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 euro intr-un an fiscal. muzee. precum si alte cheltuieli efectuate in baza contractului colectiv de munca. 22. in limita prevazuta la art. inclusiv transportul pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora. ajutoarele pentru nastere. cu modificarile si completarile ulterioare. cu prioritate. AC15-2 c) cheltuielile sociale. b) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate. servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara. i) amortizarea. camine de nefamilisti. pot fi deduse si cheltuielile reprezentand: tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare. 23. costul prestatiilor pentru tratament si odihna. 24. cu prioritate. ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele. cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori si salariatilor. cantine. camine de nefamilisti. ajutoarele pentru inmormantare. In cadrul acestei limite. f) abrogata. potrivit Legii nr. potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. in limita prevazuta la art. precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj. cu avizul Ministerului Finantelor Publice. cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori si salariatilor. in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit. biblioteci. potrivit legii.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. cluburi. inclusiv transportul. g) cheltuielile cu provizioane si rezerve. impreuna cu institutiile de specialitate. cluburi. Intra sub incidenta acestei limite. pot fi deduse si cheltuielile reprezentand: tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare. baze sportive. cu modificarile si completarile ulterioare. ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi in gospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor. muzee.

in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 250 euro intr-un an fiscal.participant. AC8-2 l) cheltuielile pentru functionarea. AC82 AC8-2 k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate. AC10 Top of Form AAA Bottom of Form ART. l) cheltuielile pentru functionarea. AC10 AC10 n) cheltuielile de functionare. 5 si 6 din Codul Fiscal/TITLUL II Impozitul pe profit/CAP. exclusiv cele privind combustibilul. cheltuielile cu parcul de autoturisme trebuie justificate cu documente legale. II Calculul profitului impozabil comentarii(12) (4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile: a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat. inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent. Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente. pentru veniturile realizate din . aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice. republicata. AC8-2 AC8-2 j) cheltuielile efectuate. intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate in localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare. cu modificarile şi completarile ulterioare. AC8-2 AC8-2 k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate. pentru fiecare participant. deductibile în limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de Legea locuintei nr. deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii in baza contractelor incheiate intre parti. care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 10%. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant. care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 10%. in numele unui angajat. respectiv chiriasi/locatari. 114/1996 . precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de angajatii cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice. intretinere si reparatii. folosita si in scop personal. 4. Pentru a fi deductibile fiscal. la schemele de pensii facultative. deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu astfel de atributii. m) cheltuielile de functionare. deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii. in acest scop. 21 Cheltuieli – Cheltuieli nedeductibile alin. AC10 n) cheltuielile de functionare. Diferenta nedeductibila trebuie recuperata de la beneficiari. deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de legea locuintei. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant. intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate în localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare. intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice.

Exceptia nu se aplica pentru cheltuielile reprezentand valoarea de inregistrare a titlurilor de participare tranzactionate pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. d). d) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura. daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VI. constituite in baza legii. g) cheltuielile inregistrate de societatile agricole. conform titlului III. amenzile. Amenzile. dupa caz. cu exceptia prevederilor titlului III. amenzile. cu excepţia celor prevãzute la art. penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nerezidente si/sau autoritati straine sunt cheltuieli nedeductibile. AC8-2 AC8-2 h) cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin participatii. prevazuta in contractul de societate sau asociere. distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora. in conditiile stabilite prin norme. AC8-2 i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. c). care nu au la baza un document justificativ. in numele angajatului. peste cota de distributie din productia realizata din folosinta acestuia. care nu sunt incluse in veniturile salariale ale angajatului. Nu intra sub incidenta acestor prevederi stocurile si mijloacele fixe amortizabile. AC15-2 AC15-2 b) dobanzile/majorarile de intarziere. care nu sunt impozitate la angajat. consultanta. pentru dreptul de folosinta al terenului agricol adus de membrii asociati. precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta. 20 lit. precum si de diferentele nefavorabile de valoare aferente obligatiunilor emise pe termen lung. cu exceptia celor determinate de vanzarea-cesionarea acestora. la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii. dobanzile. potrivit normelor. j) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative. daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa. confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane/straine. precum si de diferentele nefavorabile de valoare aferente obligatiunilor emise pe termen lung. AC15-2 b) dobanzile/majorarile de intarziere. cu exceptia celor prevazute la art. pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare. asistenta sau alte prestari de servicii. AC8-2 h) cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin participatii. prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune. . AC15-2 c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate. 20 lit. m) cheltuielile cu serviciile de management. neimputabile.Romania. in perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv. cu exceptia majorarilor al caror regim este reglementat prin conventiile de evitare a dublei impuneri. potrivit prevederilor legale. f) cheltuielile inregistrate in contabilitate. k) cheltuielile cu primele de asigurare platite de angajator. cu exceptia celor determinate de vanzarea-cesionarea acestora. potrivit prevederilor legale. confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane. altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului. l) alte cheltuieli salariale si/sau asimilate acestora. i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. e) cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor. potrivit legii.

achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice. cu modificarile ulterioare. precum si cei care acorda burse private. a participarii la congrese internationale. 20% din impozitul pe profit datorat.pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora in scopul activitatilor desfasurate si pentru care nu sunt incheiate contracte. AC15-2 p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private. 334/2002. in alte situatii decat cele prevazute la art. potrivit prevederilor Legii nr. este in limita a 3 la mie din cifra de afaceri. potrivit prevederilor Legii nr. a burselor de specializare. În limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public. daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 1. si ale Legii bibliotecilor nr. a participarii la congrese internationale. schimburilor de specialisti. precum si cei care acorda burse private. AC15-2 r) cheltuielile inregistrate in evidenta contabila. potrivit legii. 334/2002. contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat. se înregistreaza o descreştere a valorii acestora. 32/1994 privind sponsorizarea. g) si m). achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice. 2. în cazul în care. cu exceptia celor care privesc bunurile reprezentand garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate in cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing. n) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului. cu modificarile si completarile ulterioare. ca urmare a efectuarii unei reevaluari. potrivit clauzelor contractuale. care au la baza un document emis de un contribuabil inactiv al carui certificat de inregistrare fiscala a fost supendat in baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. . s) cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4. al dotarilor. neincasate. 3 la mie din cifra de afaceri. acordate potrivit legii. finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor. neincasate. republicata. scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente. finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor. in scopul constructiei de localuri. 32/1994 privind sponsorizarea. a burselor de specializare. o) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu. pentru partea neacoperita de provizion. dupa caz. potrivit legii. schimburilor de specialisti. acordate potrivit legii.000 euro anual. In limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public. cu modificarile si completarile ulterioare. in scopul constructiei de localuri. precum si pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu. 21 alin. 2. altele decat cele prevazute la alin. al dotarilor. AC15-2 AC15-2 p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private. contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasati sunt obligati sa comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective. In aceasta situatie. (2) lit. cu modificarile ulterioare. republicata. (2) lit. precum si cele care nu sunt aferente obiectului de activitate. potrivit art. contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat. 22. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos: 1. ş) cheltuielile reprezentand valoarea deprecierilor mijloacelor fixe. in vederea recalcularii profitului impozabil la persoana debitoare. n). si ale Legii bibliotecilor nr.

AC10 (5) Regia Autonoma ®Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat¯ deduce la calculul profitului impozabil urmatoarele cheltuieli: a) cheltuielile reprezentand diferenta dintre sumele cuvenite pe baza de contract de prestari de servicii cu Senatul. la predarea bunului acesta este scos din evidenta locatorului si preluat in conturile de activ si . AC2 AC2 (6) Compania Nationala «Imprimeria Nationala»” – S. inclusiv pentru activitatea de taxi. AC2 c) cheltuielile aferente producerii si emiterii permiselor de sedere temporara/permanenta pentru cetatenii straini. transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii. cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane. aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. in conditiile legii. – Desi din punct de vedere juridic bunul nu apartine utilizatorului. Camera Deputatilor. pastrarii integritatii si protejarii imobilului ®Palat Elisabeta¯ din domeniul public al statului. – Rata de leasing este egala cu cota parte anuala/trimestriala din valoarea de intrare a bunului plus dobanda de leasing aferenta. curierat. in conditiile reglementarilor legale. deduce la calculul profitului impozabil cheltuielile aferente producerii si emiterii permiselor de sedere temporara/permanenta pentru cetatenii straini. vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca. Guvernul Romaniei si Curtea Constitutionala pentru plata activitatii de reprezentare si protocol si cheltuielile inregistrate efectiv de regie. Administratia Prezidentiala. inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri. reparatii. – Perioada de folosire a bunului in sistem de leasing acopera cel putin 75 la suta din durata de utilizare a bunului. paza si protectie. 3.AC10 t) in perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010. b) cheltuielile efectuate.A. cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii: 1. cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3. incluzand si scaunul soferului. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie. precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj. in conditiile reglementarilor legale. 2. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane. pentru asigurarea administrarii. AC2 10 May 2007 admin Contabilitatea operatiunilor privind leasingul financiar Leasingul financiar consta din operatiunile care indeplinesc unul sau mai multe din urmatoarele elemente: – Riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul incheierii contractului de leasing. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata.

000..ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE” – 3. ALTOR IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE”1.REDEVENTE. Diminuarea valorii totale a operatiunii de leasing: – C 8036 .ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE” – 50.300. CHIRII SI ALTE DATORII ASIMILATE – 50.000 ROL – 1687 .000. DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR” – 2813.000 ROL 3.CHELT.500.000 ROL – D 8051 .500.. PLANTATII” – 10..MIJLOACE DE TRANSPORT” – 167 .DOB.000 ROL – 404 ... Inregistrarea ratelor de leasing – D 8036 ..000 ROL – 4426 .300.ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE” – 1. LOCATII DE GESTIUNE..000 ROL – 404 . AF. DE TRANSPORT. Achitarea facturilor catre finantator . Monografie contabila privind bunurile primite in sistem de leasing – 1. Transferul dreptului de proprietate al bunului ce face obiectul contractului de leasing se efectueaza la valoarea reziduala stabilita de contractanti.000 ROL – C 8051 . Primirea mijlocului fix..023.000 ROL – 471.000 ROL 7. valoarea totala este data de suma ratelor de leasing.CHELT. Primirea facturii emise de finantator reprezentand cotele de leasing: – 167 .000.000 ROL 4.. MIJL.000 ROL – 4426 .870.. LOCATII DE GESTIUNE.000. Valoarea totala a operatiunii de leasing financiar este reprezentata de suma ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala...TVA DEDUCTIBILA” – 323. ANIMALE.000.000 ROL 6...CHELT.DOBANZI AFERENTE ALTOR IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE” -23.700. INREG.. Transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduala – 167 .. Daca transferul dreptului de proprietate nu este prevazut in mod expres. CHIRII SI ALTE DATORII ASIMILATE” – 3. IN AVANS” – 1687 ... evidentierea obligatiei si dobanzile aferente: – 2133 .CHELT.pasiv ale locatarului (utilizatorului) care urmeaza sa calculeze si sa inregistreze amortizarea aferenta.DOBANZI DE PLATA” -23.. Calculul si inregistrarea amortizarii – 6811.000 ROL 2.AMORTIZAREA INSTALATIILOR.DOBANZI DE PLATA” – 1.FURNIZOR DE IMOBILIZARI” – 4. IN AVANS” 5.REDEVENTE. PRIVIND DOBANZILE” – 471 .FURNIZOR DE IMOBILIZARI” – 2.000 ROL CONCOMITENT: – 666 . INREG.TVA DEDUCTIBILA” – 570. – Partile prevad in mod expres ca la expirarea contractului se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului.

orice surplus reprezentand diferenta sumei rezultate din vanzare si valoarea contabila nu va fi recunoscut imediat ca venit in situatiile financiare ale locatarului-vanzator. Aceasta diferenta se amana si se amortizeaza pe parcursul contractului de leasing. om R AC UL AM B. In cazul in care tranzactia de leaseback reprezinta un leasing financiar.co No rm a me tod olo gic Ma a nu de al int De oc Util mir Co iza e si ntu re Co util ri A nta iza la Apl bili re ba ica tat a nci tiei ea reg /ca De tre CO istr sa AN Ge DE zor NT elo ALI sti LI eri AB rMI si ZA un ei ILI for SI e TA TA mu DA FU Si RI TE lar TO NC Co SI A elo RII TIO nta ST OP r NA bili RU ER co RE tat CT ATI mu A e UR ILO ne CO Ea I R ME pe NT sy PRI PRI TO ec UR Sy VIN PA VIN DA on ILO s D SIV D A.– 404 ..AVANSURI DE TREZORERIE” Precizari IAS 17 . Tratamentul contabil al tranzactiei de vanzare si de leaseback depinde de tipul contractului de leasing...scritube. interdependente. Daca o tranzactie de vanzare si de leaseback are ca rezultat un leasing financiar.CASA IN LEI” – 542 .FURNIZOR DE IMOBILIZARI” – 5121 . ALTE DOCUMENTE Top of Form partner-pub-9275 ISO-8859-2 Cautare w w w .Contracte de leasing” � LEASEBACK O tranzactie de vanzare si de leaseback implica vanzarea unui bun de catre vanzator si inchirierea aceluiasi bun in regim de leasing. de obicei. va fi amanat si amortizat pe parcursul duratei contractului de leasing. ie TIV BIL OR C.CONTURI LA BANCI IN LEI” – 5311 . ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI PRIVIND LEASINGUL OPERAŢIONAL . In schimb. tranzactia este un mijloc prin care locatorul acorda finantare locatarului. bunul avand rolul de garantie. Platile de leasing si pretul de vanzare sunt. Din acest motiv nu se recomanda sa se considere drept venit diferenta dintre sumele rezultate din vanzare si valoarea contabila. intrucat sunt negociate impreuna. pri EL AN TIZ vin E TIE AR d IM R ILE act OB ivit ILI ate ZA a TE fin an cia ra si co nta bil a ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢIUNILOR DE LEASING Bottom of Form 1...

deductibila b) Achizitionarea de bunuri mobile de natura imobilizarilor corporale de la furnizori externi.1. deductibila B.A. ce urmeaza a fi predate în regim de leasing. Din import DEBIT 212 "Mijloace fixe 4426 "T.1.A. Din Comunitatea Europeana DEBIT 212 "Mijloace fixe CREDIT 404 "Furnizori de imobilizari CREDIT 404 "Furnizori de imobilizari CREDIT 404 "Furnizori de imobilizari c) Amortizarea imobilizarilor corporale achizitionate si predate utilizatorilor conform contractelor de leasing potrivit duratelor normale de functionare legale în vigoare: DEBIT 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor" CREDIT 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" .2.V. prin articolul contabil: DEBIT 212 "Mijloace fixe 4426 "T.1. se înregistreaza prin articolul contabil: B. În contabilitatea societatilor de leasing (locator) a) Achizitionarea de imobilizari corporale ce urmeaza a fi predate în regim de leasing se înregistreaza pe baza facturilor emise de furnizorii interni.V.

În contabilitatea utilizatorului (locatar) a) Imobilizarile corporale primite în cazul tranzactiilor de leasing conform prevederilor din contractele încheiate între parti se înregistreaza în debitul contului de ordine si evidenta 8036 "Redevente.Predarea bunurilor catre utilizataor se va face pe baza de ddocumente primare de natura proceselor verbale de predare primire si se va consemna. chirii si alte datorii asimilate". colectata" NOTĂ: Contul 706 poate fi dezvoltat în analitic astfel: – 706xx "Venituri din redevente reprezentând amortizarea" – 706xy "Venituri din redevente reprezentând marja de profit" 1. locatii de gestiune si chirii 4427 "T. astfel încât soldul debitor sa reflecte valoarea ratelor ramase de rambursat.2. intr-un cont in afara bilantului.(8031 imobilizari corporale luate cu chirie).la utilizator. Acest cont se crediteaza pe masura platii ratelor de leasing potrivit contractului. locatii de gestiune. .A.V.s d) Înregistrarea facturii emise de locator reprezentând ratele de încasat: DEBIT 4111 "Clienti" CREDIT 706 "Venituri din redevente.

A. locatiile de gestiune si chiriile" 4426 "T.V. – beneficiul. reprezentând costul de achizitie la societatile de leasing. deductibila"* NOTĂ: Contul 612 poate fi dezvoltat în analitic astfel: – 612xx "Cheltuieli cu redeventele la nivelul amortizarii" – 612xy "Cheltuieli cu redeventele reprezentând marja locatorului" c) Plata facturii DEBIT 401 "Furnizori" CREDIT 5121 "Conturi la banci în lei" CREDIT 401 "Furnizori" d) În cazul societatii de leasing (proprietarul bunurilor). locatii de gestiune. persoana juridica straina cu sediul în . chirii si alte datorii asimilate" se compune din: – valoarea initiala a bunului. b) Înregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor (persoana juridica româna). reprezentând ratele de achitat: DEBIT 612 "Cheltuieli cu redeventele.Valoarea înscrisa în debitul contului 8036 "Redevente. respectiv marja de profit stabilita între parti.

încheiate de România cu alte state. În situatia existentei unor diferente de curs valutar la data achitarii redeventei.1. dar achitat de beneficiar la cursul de schimb în vigoare la data respectiva. se va înregistra si impozitul pe redevente datorat de aceasta (conform prevederilor din conventiile pentru evitarea dublei impuneri. efectuându-se articolele contabile: DEBIT 401 "Furnizori" 401 "Furnizori" 446 "Alte impozite. taxe si varsaminte asimilate" Impozitul pe redeventa se va calcula prin aplicarea cotei de impozit prevazute în conventiile pentru evitarea dublei impuneri. ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI PRIVIND LEASINGUL FINANCIAR 2. acestea se înregistreaza la venituri sau la cheltuieli financiare. În contabilitatea societatilor de leasing (locator) a) Achizitionarea de imobilizari corporale ce urmeaza a fi predate în regim de leasing se înregistreaza pe baza facturilor emise de furnizorii interni. prin articolul contabil: 1 .strainatate. sau potrivit prevederilor legislatiei in vigoare1[1]. CREDIT 446 "Alte impozite. încheiate de România cu alte state). taxe si varsaminte asimilate" 5121 "Conturi la banci în lei" 2. dupa caz.

deductibila B. din Comunitatea Europeana DEBIT 212 "Mijloace fixe CREDIT 404 "Furnizori de imobilizari CREDIT 404 "Furnizori de imobilizari c) Predarea catre beneficiar (utilizator) a bunurilor care fac obiectul contractului de leasing la valoarea înscrisa în contract.V.1. ce urmeaza a fi predate în regim de leasing. se înregistreaza prin articolul contabil: B.V. inclusiv a dobânzii de încasat: DEBIT 2672 "Împrumuturi acordate pe termen lung" Si DEBIT 2678 "Dobânzi aferente creantelor imobilizate" CREDIT 472 "Venituri înregistrate în avans" CREDIT 212 "Mijloace fixe" . respectiv la costul de achizitie.A.2. si evidentierea creantei. deductibila CREDIT 404 "Furnizori de imobilizari b) Achizitionarea de bunuri mobile de natura imobilizarilor corporale de la furnizori externi. Din import DEBIT 212 "Mijloace fixe 4426 "T.A.DEBIT 212 "Mijloace fixe 4426 "T.

urmatoarele operatiuni: d) 1. concomitent. Acest cont se crediteaza pe masura facturarii ratelor de leasing potrivit contractului. Înregistrarea la venituri a dobânzii facturate: DEBIT 472 "Venituri înregistrate în avans" CREDIT 706 "Venituri din redevente.Imobilizarile corporale predate în leasing financiar de catre locator se reflecta în debitul contului în afara bilantului 8038 "Alte valori în afara bilantului" analitic "Bunuri predate în leasing financiar".V.1 lit. d) Emiterea facturilor reprezentând ratele de încasat potrivit contractului si înregistrarea acestora în contabilitate: DEBIT CREDIT 706 "Venituri din redevente. c) în debitul contului 2672 "Împrumuturi acordate pe termen lung". colectata" si. astfel încât soldul debitor sa reflecte valoarea ratelor ramase de încasat. locatii de gestiune si chirii" d) 2.A. cu cota-parte din veniturile . Înregistrarea diminuarii creantei înregistrate la pct. locatii de gestiune si chirii" 4111 "Clienti" 2678 "Dobânzi aferente creantelor imobilizate" 4427 "T. 2. Credit cont 8038 "Alte valori în afara bilantului" analitic "Bunuri predate în leasing financiar" d) 3.

inclusiv a dobânzilor aferente: DEBIT 212 "Mijloace fixe" CREDIT 167 "Alte împrumuturi si datorii asimilate" CREDIT 1687 "Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate" si Debit cont 8036 "Redevente. locatii de gestiune si chirii": DEBIT 658 "Alte cheltuieli de exploatare" CREDIT 2672 "Împrumuturi acordate pe termen lung" e) La expirarea contractului de leasing. chirii si alte datorii asimilate" cu valoarea imobilizarilor corporale conform documentelor. inclusiv dobânda. În contabilitatea utilizatorului (locatar) a) Înregistrarea în contabilitate a imobilizarilor corporale primite conform prevederilor din contractele încheiate între parti si evidentierea datoriei. DEBIT 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" . o data cu facturarea ultimei rate se consemneaza si transferul dreptului de proprietate pe baza contractului de vânzarecumparare.facturate si înregistrate în creditul contului 706 "Venituri din redevente. locatii de gestiune.2. 2.

deductibila"*) si. Înregistrarea în contabilitatea utilizatorilor a amortizarii imobilizarilor corporale primite în cazul contractelor de leasing financiar: DEBIT 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor" CREDIT 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" c) Înregistrarea obligatiei de plata a ratelor pe baza facturilor emise de proprietarul bunurilor: DEBIT 167 "Alte împrumuturi si datorii asimilate" 1687 "Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate" 4426 "T. concomitent. CREDIT 404 "Furnizori de imobilizari" DEBIT 666 "Cheltuieli privind dobânzile" CREDIT 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" si Credit cont 8036 "Redevente locatii de gestiune.b) Amortizarea imobilizarilor corporale achizitionate conform contractelor de leasing se face potrivit duratelor normale de functionare legale în vigoare.A. chirii si alte datorii asimilate". .V.

A. precum si taxa pe valoarea adaugata. taxe si varsaminte asimilate" si. sau înregistrarea taxei pe valoarea adaugata datorate: DEBIT 446 "Alte impozite. deductibila" CREDIT 5121 "Conturi la banci în lei". 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice si juridice nerezidente). se va înregistra si impozitul pe dobânzi datorat de aceasta (conform prevederilor din conventiile de evitare a dublei impuneri. DEBIT 446 "Alte impozite.V.A. respectiv. sau potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. încheiate de România cu alte state. neexigibila" . dar achitat de beneficiar la cursul de schimb în vigoare la data respectiva. taxe si varsaminte asimilate" CREDIT 4428 "T. iar pentru taxa pe valoarea adaugata*). efectuându-se articolele contabile: DEBIT 404 "Furnizori de imobilizari" CREDIT 446 "Alte impozite. taxe si varsaminte asimilate" CREDIT 5121 "Conturi la banci în lei".În cazul în care societatea de leasing (proprietarul bunurilor) este persoana juridica straina cu sediul în strainatate.V. DEBIT 4426 "T.

taxe si varsaminte asimilate" 2 CREDIT 5121 "Conturi la banci în lei". conform prevederilor legale2[2]. taxe si varsaminte asimilate" DEBIT 167 "Alte împrumuturi si datorii asimilate" 4426 "T.d) La expirarea contractului. În cazul bunurilor produse în tara: DEBIT 446 "Alte impozite. . deductibila"* si CREDIT 404 "Furnizori de imobilizari" " CREDIT 4428 "T.A.V.V. efectuându-se articolele contabile: DEBIT 167 "Alte împrumuturi si datorii asimilate" 4426 "T. neexigibila" CREDIT 404 "Furnizori de imobilizari" " DEBIT 446 "Alte impozite.A.A. o data cu achitarea ultimei rate se consemneaza si transferul dreptului de proprietate. dupa cum urmeaza: d) 1.V. precum si taxa pe valoarea adaugata. deductibila"* d) 2. În cazul bunurilor din import se vor înregistra si achita de catre utilizator si taxa vamala.

locatii de gestiune. 15 lit. 3. cât si criteriile de indexare a acestora. În aplicarea prevederilor art. 51/1997. chirii si alte datorii asimilate" cu valoarea imobilizarilor corporale achizitionate si care au devenit proprietatea utilizatorului. devenit art. partile au obligatia de a stabili prin contract atât valoarea ratelor initiale. În cazul în care societatea de leasing (proprietarul bunurilor) este persoana juridica straina cu sediul în strainatate. criterii care vor sta la baza calcularii valorii . taxe si varsaminte asimilate" – Credit cont 8036 "Redevente. b) din Ordonanta Guvernului nr.V. deductibila" CREDIT 5121 "Conturi la banci în lei" Sau DEBIT 4428 "T.V. 99/1999. se înregistreaza si taxa pe valoarea adaugata*) platita sau de platit (datorata): DEBIT 4426 "T.A. neexigibila" CREDIT 446 "Alte impozite.A. taxe si varsaminte asimilate" d) 3.respectiv DEBIT 212 "Mijloace fixe" CREDIT 446 "Alte impozite. 21 lit. b) prin Legea nr. 90/1998 si ulterior modificat prin Legea nr.

5. În contabilitatea utilizatorului diferentele de pret aferente ratelor dintr-un an fiscal. 22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea în contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economicofinanciare (articol contabil 212 = 758). se va reflecta valoarea indexarii. locatii de gestiune. unde pe un rând distinct. chirii si alte datorii asimilate") se va înscrie în formularul "Date informative" pe rând distinct. pot majora valoarea imobilizarilor corporale potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. În cazul leasingului operational. . în bilantul contabil anual al utilizatorului valoarea ratelor ramase de rambursat (soldul debitor al contului 8036 "Redevente. înscrise în facturi. respectiv. rândul 02 si. 4. conform contractului. care se vor înscrie în formularul cod 23 "Situatia creantelor si datoriilor". 03. iar în contabilitatea utilizatorului.ratelor de leasing indexate. intitulat "Diferente de pret". În contabilitatea locatorului "Diferentele de pret" înscrise distinct în factura se vor reflecta în creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" – analitic distinct. în debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" – analitic distinct. înregistrate în debitul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare". În cazul leasingului financiar: a) În bilantul contabil al locatorului valoarea ratelor ramase de încasat se reflecta în soldul conturilor 2672 "Împrumuturi acordate pe termen lung" si 2678 "Dobânzi aferente creantelor imobilizate".

GRAFICUL DE RAMBURSARE CALCULAT DE LOCATOR Sold initial dobanda 1 rata principal Sold final 3 4=3-2 5=1-4 24400.00 284208. cat si a facturilor de rate.29 170182. 37.39 229155.11 257155.56 28979. *) Înregistrarea taxei pe valoarea adaugata se face numai de catre societatile comerciale luate în evidenta ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata. Exista posibilitatea operarii acestora si a contractului si a facturilor.712 lei.Rata dobanzii 14 % pe an.83 200176.11 9947.89 27052.Fiecare transa este formata din dobanda si rambursare de principal (cota parte din valoarea activului) conform graficului. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr.Durata de utilizare economica a activului este 5 ani. 82/1991.45 7006. În cazul societatilor comerciale neînregistrate ca platitoare de taxa pe valoarea adaugata.00 11746.00 37000.Scadente trimestriale pe data de 25 a ultimei luni din trimestru.44 8020.00 37000. Principalele clauze contractuale sunt: .72 27999.00 37000. care se vor înscrie în formularul cod 23 "Situatia creantelor si datoriilor".A.b) În bilantul contabil al utilizatorului valoarea ratelor ramase de rambursat se reflecta în soldul conturilor 167 "Alte împrumuturi si datorii asimilate" si 1687 "Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate".000 lei.46 2=1x14%x3/12 12600. . atat in euro.atat a contractului.000 lei. o entitate incheie in data de 15. . olae Nina.00 284208.00 37000.00 310346.00 25254. mai putin ultima rata in valoare de 3.12.83 335600..V.00 10862.Avans 10.17 360000.Valoarea reziduala 3. achitata sau datorata se va înregistra în costul de achizitie al bunurilor în conformitate cu prevederile pct.N? Raspuns: Se presupune ca.Durata contractului 3 ani. cat si in ron? Specificati care sunt conturile din balanta care trebuie reevaluata la 31.00 310346. respectiv. .712 lei este insotita de transferul dreptului de proprietate.55 29993.00 26137.00 37000.28 9000. . .00 37000. .00 335600.29 37000.39 229155. .00 . T. valoare la care se efectueaza transferul dreptului de proprietate si care nu contine dobanda.11 257155.01. rândul 33 si.2010 un contract de leasing pe o perioada de trei ani pentru achizitia unui echipament tehnologic in valoare de 360.000 lei fiecare. valabil la 27-Ian-2010 Intrebare: Monografie completa a unui contract de leasing financiar cu precizarea expresa a monedei de inregistrare in contabilitate a mijlocului fix .83 200176.Se platesc transe egale in suma de 37.

Primirea facturii pentru a doua rata in suma totala de 41.600 lei. se aplica aceleasi proceduri de amortizare stabilite la celelalte active similare existente in entitate (durata de utilizare economica. Credit cont 8051 11.70 73754. 3.Extracontabil.40 3712.84 107008.746 lei.14 360000 139138. Credit cont 8051 12.00 37000.01 39335.798 lei In mod similar se inregistreaza toate operatiile pana la sfarsitul perioadei inclusiv contractele exprimate intro alta valuta.14 447712 31043.01 39335.798 lei 25.417 lei 167 3.712 lei . potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.Achitarea facturii: 404 = 5121 41.636 lei 167 24. La plata ultimei rate. valabil la .61 32130. .Extracontabil.86 3745.Achitarea facturii catre societatea de leasing: 404 = 5121 4.000 lei .Inregistrarea primei facturi pentru rata scadenta: % = 404 41.46 1391380.Amortizarea lunara in valoare de 6. diminuarea dobanzii de plata cu suma de 11.70 73754.000 lei/60 luni) . .00 37000.14 33254.14 0.70 34418.Plata celei de a doua rata 404 = 5121 41.636 lei .39 4869. In exemplul de mai sus: .14 total 5956.00 3712.(1) Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.26 3712.Inregistrarea activului la valoarea capitalului de rambursat: 213 = 167 360. (2) Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala.600 lei .798 lei .Evidentierea dobanzii aferente contractului de leasing in cont extrabilantier: Debit cont 8051 87.61 35623.Valoarea amortizabila 360. Pentru activele achizitionate prin contracte de leasing financiar.30 2581.636 lei . stiind ca se transfera dreptul de proprietate.712 lei 4426 705 lei .170182. conform contractului de leasing.00 Inregistrarile contabile efectuate de locator pe durata de leasing .746 lei . locatarul achita valoarea reziduala si obtine dreptul de proprietate juridica asupra activului respectiv.400 lei 666 12.000 lei (360.00 37000. locatarul este cel care inregistreaza amortizarea activului.254 lei 11. .Inregistrarea amortizarii lunare 6811 = 281 6. diminuarea dobanzii de plata cu suma de 12.84 107008.Primirea facturii de la societatea de leasing pentru valoarea reziduala: % = 404 4.600 lei 4426 4.000 lei In situatia in care contractul este exprimat in valuta inregistrarea se face de regula la pret CIP.39 1376.00 37000.40 3712. metoda de amortizare). Evaluarea la bilant a creantelor si a datoriilor exprimate in valuta si a celor cu decontare in lei in functie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei.000 lei Conform Legii 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare: Art.74 87712 37000. cat si in valuta.746 lei 4426 4.798 lei: % 167 666 = 404 41.417 lei In cazul leasingului financiar.Durata de utilizare economica 5 ani (60 luni) .

anterior livrarii sau prestarii.la data livrarii sau prestarii. Pentru creantele si datoriile.01. astfel evaluate. faptul generator nu intervine obligatoriu la data emiterii facturii. eventualele diferente favorabile sau nefavorabile. Totusi. exprimate in lei. Conform legislatiei fiscale armonizata cu Directiva 112 a Comunitatii.2008.06. dar nu mai tarziu de data de 15 decembrie 2007. . alin. 2 se precizeaza faptul ca exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisa factura catre firma dvs. In situatia dvs.2007 (data achizitiei) sau 23.06. recomandabil ar fi sa utilizati cursul valutar din data receptiei bunurilor. Dupa cum se poate constata. dar nu mai tarziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. la orice data din intervalul cuprins intre data livrarii si cel mai tarziu pana in cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei (de la 1. Factura este emisa pe data de 23. chiar si in situatia in care nu se incaseaza un avans. In acest sens.06. 135. In Codul fiscal. 135. exigibilitatea taxei este in data de 23. Prin normele metodologice. a 15-a zi calendaristica a lunii urmatoare).11.A. Daca furnizorul nu ar fi emis factura. In situatia in care este vorba despre un leasing financiar extern va trebui sa evaluati si contul 404. la punctul 17.ulterior livrarii. pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii este data livrarii bunurilor sau data prestarii serviciilor. se diminueaza cu ajustarile pentru pierdere de valoare. operatiuni care se raporteaza de catre ambele parti participante la tranzactie prin declaratia recapitulativa. In scopul prezentarii in bilant.11. pentru evitarea neconcordantei dintre livrarea de bunuri efectuata de un furnizor intracomunitar si achizitia intracomunitara efectuata de catre o firma din Romania. prin norme.2007 desi la acea data nu a receptionat marfa astfel incat sa aiba certitudinea ca acele bunuri exista faptic in patrimoniul sau. motiv pentru care intotdeauna vor exista neconcordante intre evidenta fiscala si evidenta contabila. a caror decontare se face in functie de cursul unei valute. momentul exigibilitatii s-a stabilit fie in a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea.12. o factura poate fi emisa: . fie la data inscrisa pe factura. ar fi trebuit sa emita o autofactura. In acest sens. In cazul dumneavoastra va trebui sa evaluati contul 167 in situatia in care finantarea contractului este in valuta.2007 fac o achizitie intracomunitara (atunci receptionez marfa).V. firma dvs.2007. caz in care firma din Romania este obligata sa considere ca a efectuat achizitia intracomunitara in data de 25. valoarea creantelor. prin articolul 135 se face precizarea ca exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisa factura catre cumparatorul care efectueaza achizitia.2007 (data la care este emisa factura si respectiv pleaca marfa de la funizor)? Ce curs folosesc? Raspuns: Ca regula generala.12. 2) in care livrarea este efectuata de partenerul intracomunitar pe data de 25. faptul generator al T.2007 iar factura este emisa pe data de 29. . pentru operatiunile de achizitii intracomunitare nu este corelata legislatia fiscala cu legislatia contabila... Desi prin art. Cu ce data inregistrez factura? Cu data de 01. la punctul 17 emis pentru aplicarea art.2007. care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la alte venituri sau alte cheltuieli financiare.07. dupa caz. Intrebare: La data de 01. se face precizarea ca faptul generator pentru o livrare de bunuri este echivalent cu faptul generator pentru o achizitie intracomunitara de bunuri deoarece intervin in acelasi moment: momentul livrarii de bunuri. .data incheierii exercitiului financiar.11. se exemplifica o astfel de situatie (exemplul nr.

de catre fiecare firma (23.2007). fiscal operatiunea se inregistreaza in luna noiembrie si contabil (pe baza notei de intrare-receptie) operatiunea se inregistreaza in luna decembrie 2007.A.locul achizitiei intracomunitare se considera locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor. este cursul din data receptiei bunurilor.V. pentru a exista concordanta intre evidenta fiscala si cea contabila. va recomandam sa utilizati cursul valutar din data receptiei bunurilor.legea contabilitatii nr.V. Deoarece data emiterii facturii nu poate fi identica cu data receptiei bunurilor.11. Totusi.P. deci in Romania.2007. Deci. in sensul ca d. cursul valutar recomandabil a fi utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a T. . sa declarati operatiunea in decontul de T.p. firma din Romania trebuie sa evidentieze operatiunea in jurnalul de cumparari intocmit pentru luna iunie 2007. nr.V.v.2007 sau 15. respectiv data de 23. asa cum se poate constata. se permite alegerea cursului valutar din data receptiei. republicata. Asa cum se precizeaza prin Codul fiscal. nu s-a facut corelatia intre evidentierea fiscala a unei achizitii intracomunitare si inregistrarea contabila a bunurilor achizitionate pe baza unei note de intrare-receptie. Totusi.F. impune inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor. aveti obligatia sa evidentiati achizitia intracomunitara in jurnalul de cumparari intocmit pentru luna noiembrie 2007. stocuri) trebuie raportate utilizand cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei.11.12.A. Aceasta recomandare are la baza urmatoarele argumente pentru a considera data realizarii achizitiei intracomunitare ca fiind data receptiei bunurilor: . . prin legislatia fiscala. documente impus de legislatia financiar-contabila.V.11. Nici in lege si nici in norme nu veti regasi precizari sau exemple care care sa stabileasca data corecta a cursului valutar. sa preia suma in decontul de T.M. faptul generator si exigibilitatea TVA pot fi stabilite aleatoriu. avand in vedere faptul ca pentru achizitiile intracomunitare faptul generator si exigibilitatea taxei intervin la data la care este emisa factura (23. se efectueaza la locul achizitiei intracomunitare recunoscuta ca o tranzactie economica.Din punct de vedere fiscal. . .elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari. .faptul ca prin Codul fiscal se acorda un termen de respiro "dar nu mai tarziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator" . Se constata astfel ca va exista neconcordanta intre evidenta contabila si evidenta fiscala.impozitarea cu T. La acest curs se consemneaza si operatiunea de achizitie intracomunitara in jurnalul de cumparari.12. in opinia noastra. 1752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene se impune: . aferent lunii iunie 2007 si sa o raporteze in declaratia recapitulativa pentru trimestrul II 2007. Cele mentionate anterior reprezinta modalitatea de inregistrare in evidenta fiscala si de raportare a achizitiei intracomunitare conform Codului fiscal. Acest exemplu este un caz ideal cand livrarea si factura este emisa de furnizorul intracomunitar in cadrul aceleiasi luni calendaristice.A. deci in Romania.2007). al lunii noiembrie 2007 si sa o raportati in declaratia recapitulativa aferenta trimestrului IV 2007. dar nu mai tarziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator (15.locul achizitiei intracomunitare se considera in statul membru care a emis codul de inregistrare in scopuri de TVA.2007).prin O. 82 din 24 decembrie 1991. Cursul valutar utilizat pentru receptia bunurilor si inregistrarea acestora in evidenta contabila trebuie sa fie identic cu cel din data emiterii facturii.d. Data efectuarii tranzactiei este confirmata de data receptiei bunurilor achizitionate dintr-un stat comunitar.A. deci in Romania. .

aferent lunii decembrie 2007 si sa o raporteze in declaratia recapitulativa pentru trimestrul IV 2007. chiar daca pe factura furnizorului este inscrisa data de 23. distribuirii rezervei catre participanti sub orice forma. Daca urmati aceasta recomandare. Ce se intampla cu reevaluarea? Este ea recunoscuta din punct de vedere fiscal? In cazul in care vindeti mijlocul fix la o valoare mai mica decat valoarea ramasa neamortizata este considerata aceasta valoare deductibila fiscal la calculul profitului impozabil? In Codul fiscal in vigoare inainte de 1 ianuarie 2007 se prevedea faptul ca pentru mijloacele fixe amortizabile. restrictia privind nerecunoasterea reevaluarilor contabile a fost eliminata astfel incat. Surplusul din reevaluarea imobilizarilor corporale. la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunilor. la data efectuarii tranzactiei. In cazul in care ulterior datei de 31 decembrie 2003 am efectuat o reevaluare care a determinat o descrestere a valorii mijloacelor fixe vom inregistra o scadere a rezervei din reevaluare in limita soldului creditor al rezervei.12. fiscal.operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare (leu).11.V. la calculul deducerilor de amortizare putem lua in considerare reevaluarile efectuate la mijloacele fixe.v. LIFO.respectarea unor reguli clare cu privire la receptia bunurilor si metodele de determinare a costului bunurile iesite din gestiune (FIFO. De asemenea. . Valoarea fiscala ramasa neamortizata reprezinta diferenta dintre valoarea de intrare fiscala si valoarea amortizarii fiscale. 25/decembrie 2008 Studiu de caz: Dupa ce ati efectuat o reevaluare la mijloacele fixe existente in unitatea dumneavoastra. Consideram receptia bunurilor ca o recunoastere a unei datorii in valuta.p. incepand cu 1 ianuarie 2007.d. cheltuielile cu amortizarile erau deductibile fara sa luam in calcul reevaluarea contabila a mijloacelor fixe. luam in calcul reevaluarile contabile efectuate dupa data de 1 ianuarie 2007. care a fost anterior deductibil. evidentiate la data de 31 decembrie 2006. Important Pentru determinarea valorii fiscale ramase neamortizate in cazul mijloacelor fixe amortizabile. comunicat de B. Ulterior. Numai asa va exista concordanta intre evidenta contabila si evidenta fiscala pe luna decembrie 2007 a firmei dvs. Astfel. .. trebuie sa evidentieze operatiunea in jurnalul de cumparari intocmit pentru luna decembrie 2007.A. Valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile o ecalculam corespunzator.2007. achizitia intracomunitara se considera realizata in data de 01. Atentie Nu putem recupera prin intermediul amortizarii fiscale reevaluarile contabile efectuate dupa data de 1 ianuarie 2004 la mijloacele fixe amortizabile care nu mai au valoare fiscala ramasa neamortizata la data reevaluarii. Deci se respecta momentul exigibilitatii TVA in data de 01.N. in ordinea descrescatoare inregistrarii rezervei.R. In aceste situatii.2005 deoarece receptia are loc pana pe data de 15 a lunii decembrie 2007.datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate in lei. decideti sa vindeti unul din mijloacele fixe reevaluate. aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina. . Articol preluat din Newsletterul Taxe si Impozite-Actual nr. firma dvs. operatiune justificata prin intocmirea notei de intrare-receptie semnata de comisia de receptie care confirma primirea bunurilor in patrimonial firmei dvs. etc).12. partea din rezerva din reevaluare care a fost anterior dedusa se include in veniturile impozabile ale perioadei in care se efectueaza operatiunile de reevaluare ulterioare datei de 31 decembrie 2003. se impoziteaza la momentul modificarii destinatiei rezervei. d. luam in considerare si partea ramasa neamortizata din reevaluarile contabile efectuate in perioada 1 ianuarie 2004 – 31 decembrie 2006.2007. data receptiei marfurilor. sa preia suma in decontul de T.

400 lei 2813 = „Amortizarea instalatiilor. utilaje si instalatii de lucru)“ ● inregistrarea amortizarii in luna ianuarie 2009 potrivit noii valori rezultate din reevaluare: Valoarea de amortizat recalculata = 7. si plantatiilor“ 2131 8.200 lei / 3 ani / 12 luni = 200 lei 6811 = 2813 200 "Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalatiilor. divizarii. analitice distincte. imobilizarilor“ ● capitalizarea surplusului din reevaluare in luna ianuarie 2009: Contabil.600 = 3. a rezervelor constituite in baza unor acte normative nu se considera modificarea destinatiei sau distributie.2008 din valoarea bruta a activului: Amortizarea cumulata: 100 lei x 7 ani x 12 luni = 8. utilaje si instalatii de lucru)“ 4426 2.12.000 / 10 / 12 = 100 lei 6811 = 2813 100 „Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalatiilor. imobilizarilor“ ● eliminarea amortizarii cumulate pe perioada 01.000 – 8.lichidarii.280 „TVA deductibila“ ● inregistrarea amortizarii lunare: Durata de amortizare = 10 ani Amortizarea lunara = 12. Capitalizarea surplusului din reevaluare = valoarea amortizarii dupa reevaluare – valoarea amortizarii inainte de reevaluare = 200 – 100 = 100 lei 105 = „Rezerve din reevaluare“ 1065 100 "Rezerve reprezentand . fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv. mijloacelor de animalelor transport. stabilindu-se o valoare justa de 7. inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor contabile.400 = 3.400 „Echipamente tehnologice (masini.600 lei 2131 = 105 3. Valoarea contabila neta: 12.600 „Echipamente tehnologice “ „Rezerve din reevaluare (masini.200 lei.000 lei % = 404 14. aceste sume sunt elemente similare veniturilor. privind amortizarea mijloacelor animalelor si plantatiilor“ de transport.200 – 3. privind amortizarea animalelor si plantatiilor“ mijloacelor de transport. respectiv conturi de rezerve sau rezultatul reportat.12.2008: La data de 31 decembrie 2008 se efectueaza reevaluarea mijlocului fix.280 2131 „Furnizori imobilizari“ 12.600 lei Rezerva din reevaluare: 7. Inregistrarea si mentinerea in capitaluri proprii. utilaje si instalatii de lucru)“ ● inregistrarea reevaluarii efectuate in data de 31.000 „Echipamente tehnologice (masini.2002 – 31. Pentru calculul profitului impozabil. Exemplu: ● inregistrarea achizitiei utilajului: Valoarea de intrare a utilajului la data de 31 decembrie 2001 = 12. rezerva din reevaluare se inregistreaza pe masura folosirii utilajului in activitate (amortizare) sau prin capitalizare in momentul cand activul este scos din evidenta.01.

suma ce reprezinta de fapt surplusul din reevaluare. (masini. respectiv suma de 7. 571 si pct. 24 alin.200 2813 „Echipamente tehnologice „Amortizarea instalatiilor. Newsletter Taxe si Impozite-Actual este un punct de referinta pentru toti cei interesati de .000 lei 461 „Debitori diversi“ = % 7. ● Venitul obtinut din vanzarea mijlocului fix. distribuirea de dividende. reprezinta un venit impozabil la calculul profitului impozabil. sunt deductibile la calculul profitului impozabil.600 – 100 = 3.500 lei 105 = „Rezerve din reevaluare“ Concluzii 1065 3.600 lei.000 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital“ ● capitalizarea surplusului din reevaluare in momentul in care activul este scos din evidenta: ● scoaterea din gestiune a utilajului: Capitalizarea surplusului din reevaluare = 3.000 lei.600 lei. ● Soldul contului 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare“ va fi de 3. instalatii de lucru)“ animalelor si 200 plantatiilor“ 6583 7.300 de abonati platitori.000 lei.000 lei % = 2131 7. 715 la Titlul II Impozitul pe profit din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal Acest articol este preluat din Newsletter Taxe si Impozite-Actual. ● Datorita faptului ca incepand cu 1 ianuarie 2007 a fost eliminata prevederea restrictiva referitoare la valorificarea mijloacelor fixe prin unitati specializate. mentinandu-se la nivelul unitatii.140 7583 6. 22 alin. Acte normative aplicabile: Art. nu se impoziteaza. respectiv suma de 6. Avand peste 4. ● Rezerva din reevaluare evidentiata in contul 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare“. (5) si art.000 „Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital“ 4427 1. in speta suma de 3.200 – 200 = 7. in cazul in care nu se utilizeaza pentru acoperirea pierderilor.surplusul realizat din rezerve din reevaluare“ ● vanzarea utilajului in luna februarie 2009: Valoarea de vanzare a utilajului = 6.140 „TVA colectata“ Valoarea ramasa neamortizata = 7. (15) din Codul fiscal Pct. utilaje si mijloacelor de transport. cheltuielile cu valoarea ramasa neamortizata.500 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare“ ● Contul 105 „Rezerve din reevaluare“ se soldeaza deoarece utilajul a fost valorificat.

Standarde Internationale de Contabilitate asupra activelor imobilizate. si ale OMF 94/2001. se va proceda la transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat: 105 „Rezerve din reevaluare” = % 1.domeniul fiscal.000 20.760 4.000 lei. modul de stabilire a debitarii contului 105 daca este cazul. ei. In cazul in care vand un mijloc fix neamortizat integral dar reevaluat la 31.000 lei. de transport. Pentru a oglindi mai bine operatiunile contabile care au loc in momentul vanzarii mijlocului fix luam urmatorul exemplu: ta: 22. mijloace 760 22. mijloacelor de transport. Vanzarea va genera urmatoarele note contabile: 461 „Debitori diversi” = % 7583 „Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital” 4427 „TVA colectata” % = 213 „Instalatii tehnice.000 lei.000 ehnice. Daca sunteti interesat de articole de specialitate bine documentate.000 lei. Ca urmare in conturi.000 1175 „Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare” 441 „Impozitul pe profit” 4. si neamortizate integral ridica mai multe probleme de natura contabila si fiscala. valoare amortizare reevaluata: 11. semnate de "nume grele" din lumea fiscalitatii descarcati gratuit numarul din noiembrie al Newsletterului Taxe si Impozite-Actual. la data vanzarii mijlocului fix. prezentat in lucrare la capitolul A 34. . animalelor si plantatiilor” 6583 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital” potrivit prevederilor IAS 16.000 lei. animalelor si plantatiilor”: 20.000 scaderea din gestiune a mijlocului fix: 2813 „Amortizarea instalatiilor tehnice. cum procedez cu contul 105? Va rog sa dati un exemplu cu articolele contabile aferente. Raspuns: (dat in iulie 2005) Vanzarea de mijloace fixe reevaluate. mijloacelor de transport.2003. precum si referiri la aspecte fiscale. Intrebare: Sunt o societate care se contabilizeaza conform Ordinului 36/2002. animale si plantatii”: 22.12. vom avea urmatoarea situatie: . a caror amortizare a fost recunoscuta fiscal.000 2.

[ioana v. [mia] acum 2 ani un mijloc fix complet amortizat se inregi la ob de inventar ?? 2. cosminam] acum 2 ani Nu ewra vorba de iesirea MF. armonizate cu directivele europene. de ce nu sunteti atenti la intrebari? 7. Daca inca te mai folosesti de el il tii in evidenta. 5.000 mijloc fix comlpet amortizat !!!!!!!!!!!! raspunde 1. [bic] acum 2 ani Un mijloc fix complet amortizat se caseaza. [CAP] acum 2 ani Lasi in contabilitate conturile de mijloc fix si amortizare pana la casare sau aplici IAS 16 daca esti firma serioasa.analitic „surplusul realizat din rezerve din reevaluare” 441 „Impozitul pe profit” Concomitent se storneaza impozitul amanat aferent reevaluarii reluate (numai daca acesta a fost constituit). intocmindu-se un proces verbal de casare si scoatere din functiune. 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate. este transferul rezervelor din reevaluare la rezerve (se va face insa intr-un analitic distinct alt contului 106 „Rezerve”): 105 „Rezerve din reevaluare” = 106 „Rezerve” .] acum 2 ani nu 3. % 1.Nota: o alta varianta recomandata de OMF nr. nui nimik 4. [pt.edi] acum 2 ani SCOATEREA DIN FUNCTIUNE SI CASAREA MIJLOACELOR FIXE Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe poate avea loc in urmatoarele situatii: . [pt. [cosminam] acum 2 ani Iesirea mijloacelor fixe amortizate integral: 2813 = 213 6.

urmata de valorificarea componentelor rezultate. Important: Valorificarea mijloacelor fixe poate fi facuta prin urmatoarele metode: vanzare prin negociere directa sau prin licitatie. valorificarea componentelor rezultate ca materiale recuperabile. mijloace de transport). se va sista calculul amortizarii. componente de tehnica de calcul.● durata normala de functionare a expirat si valoarea de intrare a fost recuperata integral pe calea amortizarii. din care se deduc sumele rezultate in urma valorificarii acestora. pentru mijloacele fixe a caror valoare de intrare nu a fost integral recuperata. astfel: valorificarea vanzarea ca atare a componentelor rezultate. se va proceda la valorificarea acestora. care reprezinta diferenta dintre valoarea de intrare fiscala si valoarea amortizarii procedurafiscale. stabilindu-se si procedura de valorificare. prin casare Prin casare se intelege operatia de scoatere din functiune a mijloacelor fixe. . scoatere din functiune durata normala de functionare este neconsumata. Aceasta se aproba de catre organul care a aprobat si scoaterea din functiune. La scoaterea din functiune se va avea in vedere valoarea fiscala ramasa neamortizata. iar valoarea de intrare nu a fost integral recuperata. In luna urmatoare aprobarii scoaterii din functiune. Important: Competenta de aprobare a scoaterii din functiune a mijloacelor fixe in aceste doua situatii revine consiliului de administratie sau persoanei care indeplineste atributiile prevazute de lege pentru administratie. mijloacelor utilizarea componentelor rezultate la crearea sau completarea altor mijloace fixe fixe(ex. Dupa aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe.

mijloacelor utilizarea componentelor rezultate la crearea sau completarea altor mijloace fixe fixe(ex. ! Cheltuielile inregistrate cu casarea mijloacelor fixe sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit. etape pentru scoaterea din functiune 1. . 2. componente de tehnica de calcul. printr-o hotarare a Guvernului sau o hotarare a consiliu-lui local. prin executarea unor mijloace fixe noi sau ca piese de cu capital schimb prin vanzare la licitatie publica. valorificarea componentelor rezultate ca materiale recuperabile. Aprobarea scoaterii din functiune de catre organul care are competenta in acest sens. |n cazul agentilor economici cu capital majoritar de stat. subansamblurilor. mijloace de transport). de stat Mijloacele fixe care alcatuiesc domeniul public al statului sau al unitatilor admi-nistrativ-teritoriale.vanzarea ca atare a componentelor rezultate. cu respectarea urmatoarelor etape: 1. pot fi scoase din functiune si valorifi-cate. vanzarea ca atare a componentelor rezultate. la scoaterea din functiune agentii economici a mijloacelor fixe se va urmari valorificarea la maximum a ansamblurilor. conform reglementarilor privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. componente de tehnica de calcul. mijloace de transport). cu durata normala de utilizare consumata sau neconsumata. valorificarea componentelor rezultate ca materiale recuperabile. Aprobarea scoaterii din functiune de catre organul care are competenta in acest sens. a pieselor componente. Trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. mijloacelor utilizarea componentelor rezultate la crearea sau completarea altor mijloace fixe fixe(ex. a caror mentinere in functiune nu se mai justifica.

casarea acestor mijloace fixe potrivit reglementarilor specifice institutiilor publice. aceste mijloace fixe se scot din evidenta mijloacelor fixe şi se trec la categoria de obiecte de inventar. Valoarea rămasă neamortizata se va recupera prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioada de maximum 3 ani. La scoaterea din folosinta se vor aplica regulile de casare a obiectelor de inventar. [cristi c] acum 4 ani Vreau sa vand un mijloc fix (autoturism) care nu este amortizat integral. VANZARE MIJLOC FIX raspunde 1. 3 alin.3. 2 lit. cu aprobarea consiliului de administraţie. respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.In acest proces varbal comisia va stabili cu cat i se va prelungi durata de folosire. mijloacele fixe a căror valoare de intrare este mai mica decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului vor fi menţinute în evidenta contabila ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar.Care este inregistrarea in acest caz (nota contabila) ?Si . [Ali] acum 2 ani Ca urmare a actualizării valorii de intrare a mijloacelor fixe în baza prevederilor art.In contabilitate nu se face nicio operatiune pana la scoaterea mijlocului fix din functiune. [crenguta] acum 2 ani Ca sa-l poti tine in functiune iti trebuie acceptul unei comisii de specialitate care sa-ti spuna printr-un proces verbal ca respectivul mijloc fix poate fi folosit incontinuare si nu prezinta niciun pericol pentru cei cel folosesc. cum ar fi: clădirile. va suporta toate cheltuielile. 9. responsabilul cu protectia muncii.pensie invaliditate etc. Valorificarea si.In cazul in care are loc un accident produs din cauza acestui mijloc fix si nu exista acest proces verbal. a) din lege. sau daca nu exista o asemenea persoana administratorul. Nu se trec la categoria de obiecte de inventar mijloacele fixe care nu au însuşiri comune obiectelor de inventar. După amortizarea completa..m. mijloacele de transport etc. dupa caz. (c. construcţiile. 8.)E bine ca aceasta evaluare a mijlocului fix sa fie facuta de o unitate specializata care raspunde de eventualele incidente.

solicitati de la societatea de leasing ultimul scadentar. 281. pune pe sef parc auto sa constatate printr-un referat valoarea reala (care este mai mica decat cea ramasa din ctb).. semnat si aprobat cu nr de inregistrare (chiar trecut si prin CA) si te-ai scos... Fie s-a/s-au strecurat eroare/erori contabila......... si sa ajunga pe zero odata cu ultima factura primita pentru leasing. in funct Trimite mesaj de scadentar. Contabil Data post: Miercuri.3 = 4427 .. fie contractul e in euro si nu privat efectuat reevaluarile in mod corect.. offline Daca e problema de reevaluare: Evidentiati facturile in contul 167 (167 = 401) si apoi creditati contul 167 cu 665.. se corecteaza conform legii contabilitatii... Daca sunt erori de inregistrare in ctb... [diana] acum 4 ani Nu stie nimeni ? Va rog... aferente celor 2 facturi care mai sunt de primit? Raspunde Citeaza ContaRadules. In ce cont inregistrez aceste sume. 12 Ianuarie 2011.3 658. daca e problema de reevaluare. in contul 167 ar fi trebuit sa aveti inregistrata valoarea mijlocului fix achizitionat. Mai am 2 facturi de inregistrat deoarece mai sunt 2 luni si se termina contractul.. 11:58 • • • Profil consultant In mod normal...ce implicatii are ? Multumesc mult ! 2.LEASING In urma inregistrarilor lunare a facturilor de leasing soldul creditor al contului 167 a ajuns pe 0.. succes Subiect: INREGISTRARI CONTUL 167 .3 = 213..3 . ContaRadules cu_srl a mai Contul 167 la sfarsitul fiecarei luni tb sa reprezinta valoarea ramasa a creditului acordat conform unui scadentar (total euro*curs sf perioada)....... In mod curent scadentarele se ma scris modifica.. 3. [cristi c] acum 4 ani 461 = 758..... ........daca vreau sa vand cu un pret mai mic decat mi-a ramas mie in contabilitate dupa ce am scazut amortizarea.

12 Ianuarie 2011. Care sunt inregistrarile concre gabi. 6 Ianuarie 2011. 22:37 Profil consultant Cere consultanta [Explicatii indice rating] Raspunde Citeaza gabi. 14:21 . 12:08 Se face evaluare si pentru facturile emise si platite in aceeasi luna sau numai pt cele pla in luna urmatoare emiterii lor? 7 Data inregistrarii: Vineri. 12 Ianuarie 2011. 26 Februarie 2010.b a mai care se fac la sfarsitul fiecarei luni? scris offline Data post: Miercuri.00 Data inregistrarii: Joi. facturile emise lunar sunt in lei.aurelia a Data post: Miercuri.2.aurelia Utilizator • • Trimite mesaj privat Diferentele din reevaluarea lunara nu se duc in cont 668 sau 768? vlad.b Utilizator • • Trimite mesaj privat Scadentarul este in euro. 12:32 Profil utilizator [Explicatii popularitate] Raspunde Citeaza vlad.

2010.ro/content/forum %7CdisplayTopicPage/topicID_171016/INREGISTRARI-CONTUL-167-LEASING.12.. acestea fiind in lei si decontate to lei la cursul din data facturii ( in principiu cam asa sunt leasing-urile).2848 privat (31. 2. la cursul de la sfarsitul lunii.avocatnet. 22:37 Profil consultant Cere consultanta [Explicatii indice rating] Citeste mai mult: http://www.html#ixzz1JspsZl7s . Contabil Data post: Miercuri. cf scadentarului. mai raman de achitat 3 rate (ian Trimite mesaj . 14:41 Profil utilizator [Explicatii popularitate] Raspunde Citeaza ContaRadules. 6 Ianuarie 2011.2010) si inregistrati in contul 167 diferentele de curs valutar (pe 668 sau 768 cum ContaRadules cu_srl a mai zis colega. repet aceasta inregistrare se face lunar.12. 13 Martie 2009.00 Data inregistrarii: Joi. inmultiti-le cu cursul de 4.mart 2011). adunati aceste rate (cv acestora in euro).mai scris offline 12 Data inregistrarii: Vineri. scuze am considerat din graba situatia datoriilor externe). 19:51 • • • Profil consultant exemplu de inregistrare: in luna decembrie 2010.. nu se reevaluiaza facturile. scris offline In cazul prezentat de dvs. 12 Ianuarie 2011.. la 31.

ma ajutati???? studenta IV Aug 12 2008.. Pentru inregistrarea m. contract novatie Forum 100% contabilitate . 768/668 s-ar folosi daca firma de leasing si-ar actualiza si ea soldurile in valuta la sfarsitul anului. uita-te eventual pe factura de rata2 ca sa vezi fata de ce curs se raporteaza. avand in vedere ca avansul pentru masina s-a platit in 3 iunie si a ajuns in 6 iunie la noi. 01:49 PM Problema mea e urmatoarea: sa zicem ca rata X este scadenta in data de 1 aug. dar eu raman la ideea mea cu modul de inregistrare .. 08:12 AM Nu ma poate ajuta nimeni?? Chiar nu stiu ce sa fac. 6 inter Aug 12 2008. 4.Calendar Versiune Completa: Monografie leasing.ro > Intrebari si raspunsuri > MONOGRAFIE CONTABILA Pagini: 1.. dar din experienta mea iti pot spune ca acest lucru nu se va intampla si in anul urmator iti va defalca diferentele de curs in 2 : intre ziua facturarii si 31 dec anterior si apoi intre 31 deca anterior si data avansului. Totusi mi se pare absurd sa inregistrez mijlocul fix la cursul din data contractului care s-a incheiat in decembrie anul trecut.Monografie leasing.75%. . contract novatie Ajutor . 11:11 AM Dupa cum bine ai sesizat in ct. Ce spuneti.f.Cauta .Membrii .Conta. 5. conform contractului de leasing financiar daca factura pt rata nu soseste in termen (pana la 1 aug) plata se va face conform scadentarului la cursul BNR din ziua platii corectat cu 1. 2. 668/768 se inregistreaza diferentele rezultate "din evaluarea la inchiderea exercitiului financiar" nu in timpul anului cand se foloseste 665/765. 3. eliotys Aug 12 2008. Ct.

concomitent C8xxx rata de leasing si C8xxx dobanda platita miha2 Aug 18 2008. 02:38 PM In luna iulie am cumparat cateva aparate aer conditionat. Care sunt inregistrarile contabile pentru aceasta situatie? PasareaPhoenix Aug 18 2008. Astept cu interes opiniile voastre. din scadentar la primirea facturii: 167=401 si 666=401.. 12:49 PM) Zis si facut. Intrebarea mea este: este normal sa mai platesc alte sume rezultate din diferente de curs intre ziua platii si ziua facturii? pt ca daca exista diferente favorbile sumele respective nu se restituie? Teoretic nu este normal .. 11:10 PM . studenta IV Aug 14 2008. acestea facand obiectul unui ctr de leasing. 01:58 PM CITAT(eliotys @ Aug 12 2008. 03:17 PM La receptie inreg contab 303=167.Zis si facut. concomitent.Valoarea fiecarui aparat nu depaseste 1800 ron. dar eu am avut la 4 leasinguri diferite calculate si diferente intre data platii si data facturii. deci sunt ob inventar. D8xxx->val de leasing si D8xxx->val dobanzii. Depinde de firma de leasing inairina Aug 18 2008. Intrebarea mea este: este normal sa mai platesc alte sume rezultate din diferente de curs intre ziua platii si ziua facturii? pt ca daca exista diferente favorbile sumele respective nu se restituie? De obicei eu platesc factura cu o zi sau 2 inainte de scadenta iar cursul BNR este cel de cu o zi inainte pt ca platile le fac prin trezorerie (adica pana la ora 11 cel tarziu cand BNR-ul are pe site cursul din ziua precedenta). In luna august am primit o factura cu 2 pozitii : principal si dobanda .

Deoarece postarile erau mai vechi sper sa se fi lamurit intre timp.Insa mai tarziu se hotaraste sa il cedeze printr-un contract de novatie. 03:02 PM Dar contul 167 are corespondenta cu 401? Eu din cate stiu se poate numai cu 404. 11:43 PM eu as inregistra si cheltuiala cu obiecte de inventar la fiecare rata 603=303 cu valoarea lui 167 gasil Sep 12 2008.Si intreaba care este valoarea minima pe care poate sa o factureze pentru a nu se considera diferenta cheltuiala nedeductibila?este corect ca pe factura sa se treaca vanzare mijloc fix avand in vedere ca de fapt ea nu e proprietar?care ar fi explicatia corecta? Inregistrarea de inchidere ar fi:? %=2133 10000 lei 2813 5000 1671 4000 6588 1000 Atunci val minima de facturat ar fi 1000 lei? daca spre exemplu facturez 4111=7583 800 lei diferenta de 200 lei reprezinta cheltuiala nedeductibila? Sau privesc dintr-un unghi gresit problema? Va multumesc inairina Aug 19 2008. Multumesc frumos pt raspuns! nicolaitza Aug 19 2008. 01:11 PM .Buna seara tuturor colegilor.Cifrele nu sunt reale.Ma confrunt cu o problema ce a mai fost discutata pe aici dar fara nici un rezultat. -valoare de intrare mijloc fix 10000 lei -rata leasing platita 4000 lei -amortizare 5000 lei D-na patron se hotaraste sa cedeze leasingul insa vrea sa isi recupereze cea mai mare parte din ce a platit pana in prezent. O societate achizitioneaza auto in leasing financiar.le-am pus pentru usurare.

unde pot gasi o monografie actuala (valabila cu 01. o masina in leasing printr-un contract de novatie.2008).Societatea are un autoturism achizitionat in leasing. 02:13 PM) O societate comerciala a preluat de la o persoana fizica. Persoana fizica a platit pana la momentul incheierii contractului de novatie 9 rate. actualizat al BNR-ului.de leasing este o persoana fizica. . 01:53 PM care sunt contarile care se fac ptr un leasing din Austria ptr o masina ? rog ajutatima!!!! ce intervine nou fata de contarile care se fac la un leasing financiar? MI_ Sep 19 2008. 01:08 PM Buna ! Am si eu nevoie de ajutor ! Are cineva sau stie sau ma poate indruma.Intrebarea este ce anume se va putea scrie pe acea factura ??? miraj Sep 13 2008. 07:16 PM CITAT(anca30 @ Sep 6 2006.Patronul vrea sa renunte la el cedand altei societati contractul de leasing. cu noul plan de conturi bancar si celelalte dispozitii pe care le-a dat BNR-ul? Eventual daca exista ceva aparut prin monitoare? Nu ma intereseaza Ordinul 5/2005. Multumesc mult! stilou Oct 1 2008.comerciala care preia? Factura nu va fi emisa deoarece cel care cedeaza masina si ctr.In urma unei intelegeri cu patronul societatii care va prelua leasingul va primi o anumita suma de bani pentru care i se solicita factura .01. se mai face un contract de vanzare cumparare intre persoana fizica care cedeaza si soc. Intrebari: 1) Pe langa contractul de novatie. Anexa la contractul de novatie am scadentarul la contractul de leasing incheiat cu primul utilizator.

..de leasing. Valoarea a 15 rate ramase de plata (24 . acum depinde de metoda de amortizare pe care vrei sa o folosesti din mom ce masina intra in contabilitate : fie pe 60 luni fie dupa numarul de km parcursi comparati cu cei scrisi in cartea tehnica ambele metode fiind acceptate fiscal.total.fizica). daca diferenta e negativa (posibil in cazul in care leasingul e pe mai mult de 5 ani) e ca si cum o sa platesti mai mult decat face(numai dpdv contabil) si atunci o tratezi ca o donatie acordata si o treci pe cheltuiala pe toata diferenta din prima luna 2133 = % 281 Amortizarea pana la momentul cedarii leasingului (ex : functie de numarul de luni trecute) 167 ( Diferenta dintre valoarea de intrare si deprecierea din 281) 6582 Cheltuieli cu donatiile = 167 Diferenta dintre ratele ramase de achitat si suma creditata in contul 167 la operatia anterioara mai sus. . astfel incat sa evidentiez corect valoarea ctr. din perioada maxima de 5 ani scad cele 9 luni cat masina s-a aflat in proprietatea pers.9 platite de pers.2) La ce valoare de intrare se inregistreaza in contabilitate masina? Valoarea totala din scadentarul la ctr. astfel vei inregistra : 2133 = % 167 Rate ramase de plata 281 Amortizarea pana la momentul cedarii leasingului (numarul de luni trecute de la inceputul primului leasing) 133 Donatii pentru investitii Diferenta din 133 " donatii" va trebui sa o treci treptat pe 7582 "Venituri din donatii" odata cu fiecare amortizare ulterioara pana la sfarsit. astfel ca va trebui sa folosesti contul de capitaluri numit "donatii pentru investitii" daca valoarea valoarea ramasa de amortizat este mai mare decat suma ratelor de achitat.fizice? 4) Cum preiau in contabilitate cele 9 rate platite de utilizatorul initial. sau care? 3) Care va fi perioada de amortizare? De ex.de leasing? problema e ca scadentarul leasingului este diferit de ritmul de amortizare al masinii si e posibil sa iti apara o diferenta intre valoarea ramasa de amortizat si suma ratelor de leasing de achitat.

cheltuiala e nedeductibila. nu cred ca e nevoie de contract de vanzare cumparare. timiz Oct 5 2008. 01:07 PM va rog sa ma ajutati: nu am foarte multa experienta in inregistrarea leasingului auto si nu stiu cum este corect. decontat avans 167=409=1870 4426=409=355 4. 07:27 PM Avansul il inregistrezi in 231 sau in 167 dupa caz.cum este corect inregistrat: mij. valoarea de intrare pe care o treci in 2133 va fi cea cea totala din scadentarul de leasing initial ca sa-ti apara valoarea bruta a masinii in bilant. fix 213=167=8900 sau 213=167=8900+1691 2. in functie de cand are loc receptia masinii!!!Nu are ce cauta 409! Trebuie sa citesti contractul sa vezi ce-ti spune de rata reziduala. avans 409=5121=2225 3. este inclusa in rate sau ti-o factureaza la final?! . Exemplu: valoare de achizitie 8900 tva 1691 avans achitat 2225 1. plata rate lunare 167=404=rata din fact 1687=404=dobanda 666=471=dobanda 4426=404=val tva fact lunara dar cand am si valoare reziduala ? va multumesc si sper sa ma ajute cineva cat mai repede pentru ca trebuie sa inchid luna si nu stiu cum Nicoleta_Z Oct 5 2008.

Primirea facturii privind avansul de plata % = 404 8.stroetania Oct 8 2008. 08:00 PM) buna. amortizarea lunara = 50.pretul inscris in contract este 50. amortizarea liniara (cota de amortizare 10%.avansul de plata convenit este de 15% (50. 12:37 PM CITAT(stroetania @ Oct 8 2008.925 167 7.000 si in debitul lui 8051 cu valoarea din contarct a dobanzii 2.se opteaza pt.425 . .000 concomitent se face inreg. 08:00 PM buna.500 lei) .500 4426 1.000/10/12 = 416.10.67 lei) . as dori si eu monografia leasingu lui financiar valabila in 2008 va rog sa nu ma trimiteti la cautare ca am cautat pana m au durut ochii si am gasit doar model vechi multumesc Sa zicem ca obiectul contractului de leasing financiar este un mijloc de transport. extrabilantiera in debitul lui 8036 cu valoarea de 50.valoarea reziduala stabilita in contract .5 ani .000 x 15% = 7.durata normala de functionare . as dori si eu monografia leasingu lui financiar valabila in 2008 va rog sa nu ma trimiteti la cautare ca am cautat pana m au durut ochii si am gasit doar model vechi multumesc bursucel Oct 9 2008.Primirea bunului in leasing cf. contract 2133 = 167 50.000 lei .000 lei 1.

500 3. Suma platita este de 12.900 concomitent se face inreg.Inregistrarea facturii privind prima rata % = 404 167 (in anumite contracte in aceasta suma este cuprinsa si asigurarea) 666 dobanda lunara 613 (daca asigurarea nu este cuprinsa in contul 167) 4426 (Inainte de O.Plata avansului 404 = 5121 8. extrabilantiera in creditul lui 8036 cu valoarea de 7. Pot face plata prin casa.Inregistrarea amortizarii lunare 6811 = 2813 416. extrabilantiera in creditul lui 8036 cu valoarea reziduala 10. 03:40 PM Firma a cumparat un automobil in leasing.000 mihaci Oct 13 2008.000 ron . extrabilantiera in creditul lui 8036 cu valoarea ratei si in creditul lui 8051 cu valoarea dobanzii 5.000 4426 1. ce inregistrare contabila fac? Factura s`a emis cateva zile mai tarziu si este egala cu suma platita.concomitent se face inreg. acum dobanda se evidentiaza pe masura facturarii) concomitent se face inreg. chitanta/depunerea fiind mai mare de 5000 ron? multumesc . S`a primit factura proforma pe baza careia s`a platit avansul cu chitanta (cash deposit) la o banca.La expirarea contractului se consemneaza transferul dreptului de proprietate(facturarea valorii reziduale) % = 404 11.F.67 7.900 167 10.925 4.E.M. 2374/2007 se evidentia dobanda din contractul de leasing financiar 471 = 1687. nu se considera plata furnizor.Plata facturii aferente primei rate 404 = 5121 6.

15 / 1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare.(3) OG nr.Lexiroxi Oct 13 2008. patronul s-a hotarat sa o cumpere de la societatea de leasing. 5 alin. 10:05 AM Am urmatoarea situatie: . o firma a achizitionat un camion in leasing financiar. In luna septembrie. 08:38 PM Se excepteaza de la plafonul zilnic maxim de 10. adica 1687=471 cu valoarea ramasa sau nu? Ar trebui sa modific si facturile operate? Va rog din suflet da-ti un sfat!! mony23 Oct 14 2008. 11:09 AM poti sa faci stornarea notei fara modificari in lunile trecute irina petcu Oct 22 2008.000 EUR Ma intereseaza sa stiu daca urmatoarele sunt corecte (nu am mai avut de . Factura avans %=404 167 4426 Plata avans 404=5121 Eni.In luna februarie 2008. 10:17 PM buna! Am preluat recent o firma de constructii care are si un contract de leasing. Achizitie intracomunitara. Spre surprinderea mea in februarie la momentul primirii mijlocului de transport s-a inregistrat si dobanda pe 471 resp 1687.000 lei. depunerile de numerar facute de persoane juridice in conturile furnizorilor de bunuri si servicii. in baza documentelor justificative legal intocmite – art.Valoare=45. Societatea de leasing a facut factura definitiva pe camion.kmdz Oct 13 2008.000 lei. plati catre o singura persoana juridica admise in limita plafonului zilnic in suma de 5. E indestul sa fac inversul notei.

nu am mai avut astfel de cazuri.000 eur .404 = 45. avand in vedere ca valoarea mijlocului fix se diminueaza si camionul a fost amortizat 6 luni la valoarea de 80.000 eur? Sau este corect soldul rezultat? Va rog sa ma ajutati.000 EUR 2133 . inclusiv baza legala CITAT Studiu de caz .va multumesc anticipat irina petcu Oct 23 2008. ce am aflat eu.contract de novatie cu schimbare de utilizator (sursa: ec. 08:29 PM lenus959 Oct 23 2008.Rata lunara = 2000 EUR .Plata rate leasing februarie-august = 2000x 7 = 14000 Sold cont 167 = 66.sold ct.000 E Sold cont 2133 = 80. 2133 = 59000 eur.000 E La primirea facturii de achizitie camion-inregistrari contabile: 2133 . János Debreczeni presedinte CECCAR. 12:17 PM O sa-ti scriu aici. 11:36 AM buna ziua.a face cu asa ceva) : .sold ct. .000 EUR .167 = -66. filiala Covasna). Multumesc irina petcu Oct 22 2008. 167 = 0 . ec.Valoare camion pe contractul de leasing = 80. Intrebare: Sunt corecte aceste inregistrari.am o mare rugaminte daca ma puteti ajuta cu inregistrari legate de cesionarea unui contract de leasing .

In primul an: * inregistrarea ?intrarii?autoturismului: 213 ?Instalatii technice. Principalele clauze contractuale sunt: * * * * * * * * * durata contractului 3 ani rata dobanzii 10% pe an dobanda .000 lei.2.2006 un contract de leasing financiar pe o perioada de trei ani. mijloace = 167 ?Alte imprumuturi si 39.300 (13.3.László Debreczeni (vicepresedinte al Asociatiei Economistilor Maghiari din Romania) I. ASPECTE CONTABILE O entitate incheie in data de 03.000 de transport.01. amortizarea anuala fiind de 9.800 * inregistrarea facturilor scadente pe primul an al contractului: % = 404 ?Furnizori de imobilizari? 19.300) lei Autoturismul se va amortiza pe 4 ani de utilizare.pe primul an . obiectul contractului fiind un autoturism in valoare de 39.370 167 ?Alte imprumuturi si datorii asimilate? 13.750 lei.600) lei anul trei ? 14.600 (13.000 + 1. animale si plantatii?datorii asimilate? * evidentierea dobanzii aferente contractului de leasing in cont extrabilantier: Debit cont 8051 ?Dobanzi de platit? 7.900) lei anul doi ? 15.900 (13.600 lei pe anul trei ? 1. Principalele inregistrari contabile la utilizator sunt: 1.000 666 ?Cheltuieli privind dobanzile? 3.300 lei total ? 7.900 lei pe anul doi .000 + 2.900 .800 rata leasing .pe primul an ? 16.000 + 3.

Pentru ratele achitate pana in momentul novatiei Vechiul Utilizator nu emite factura .4426 ?TVA deductibila?2. respectiv cedarea se efectueaza fara .470 * diminuarea dobanzii de plata inregistrata extra contabil: Credit cont 8051 ?Dobanzi de platit? 2.070 * inregistrarea amortizarii autoturismului pe al doilea an de functionare: 6811 ?Cheltuielli de exploatare privind = 281 ?Amortizarea privind 9.750 privind amortizarea imobilizarilor? imobilizarile corporale? 2.600 4426 ?TVA deductibila? 2.470 * diminuarea dobanzii de plata inregistrata extra contabil: Credit cont 8051 ?Dobanzi de platit? 3.900 * achitarea facturii: 404 ?Furnizori de imobilizari? = 5121 ?Conturi la banci in lei? 19.750 amortizarea imobilizarilor? imobilizarile corporale? La expirare a doi ani din durata contractului de leasing .070 167 ?Alte imprumuturi si datorii asimilate? 13.600 * achitarea facturii: 404 ?Furnizori de imobilizari? = 5121 ?Conturi la banci in lei? 18. utilizatorul renunta la contract si cesioneaza autoturismul de comun acord cu locatorul.370 * inregistrarea amortizarii autoturismului pe primul an de functionare: 6811 ?Cheltuieli de exploatare = 281 ?Amortizarea privind 9. In al doilea an: * inregistrarea facturilor scadente pe al doilea an din contract: % = 404 ?Furnizori de imobilizari? 18. unei terte persoane in baza contractului de novatie cu schimbare de utilizator.000 666 ?Cheltuieli privind dobanzile? 2.

000 .soldul cont 2811 ?Amortizarea privind imobilizarile corporale? 19. 39.500 cedate si alte operatii de capital? Dobanda evidentiata in contul 8051 ?Dobanzi de platit? se corecteaza prin stornare: Debit cont 8051 ?Dobanzi de platit? 1. respectiv sa inregistreze extracontabil dobanda de 1.300 %= 213 ?Instalatii tehnice.139/1994.000 mijloace de transport. 2. respectiv recuperarea valorii cu intrare se face .000 de transport.300 Amortizarea autoturismului se va efectua respectand prevederile Hotararii Guvernului nr.000 lei. preluand contractul de leasing .300 Noul Utilizator. 213 ?Instalatii technice. Cu aceasta ocazie are loc descarcarea din gestiune a valorii autoturismului primit. La aceasta data situatia conturilor implicate in operatiunea de leasing se prezinta astfel: . mijloace = 167 ?Alte imprumuturi 13.000 datorii asimilate? 6583 ?Cheltuieli privind activele 6.500 imobilizarile corporale? 167 ?Alte imprumuturi si 13. animale si plantatii? 281 ?Amortizarea privind 19.soldul cont debit 8051 ?Dobanzi de platit? 1.plata. animale si plantatii? si datorii asimilate? Debit cont 8051 ?Dobanzi de platit? 1.500 .300 lei conform contractului preluat.soldul cont167 ?Alte imprumuturi si datorii asimilate? 13. urmeaza sa inregistreze intrarea autoturismului la valoarea de 13.

pe durata normala ramasa, deoarece se cunosc datele de identificare. In consecinta Noul Utilizator poate opta pentru intervalul de 4-6 ani, din care scade durata consumata de 2 ani, stabilind astfel norma de amortizare. II. ASPECTE FISCALE Articolul contabil privind descarcarea autoturismului cedat inainte de expirarea duratei contractului de leasing si a duratei normale de functionare genereaza o cheltuiala a carei deductibilitate fiscala o vom trata in doua variante: a.) Daca la cesionarea contractului de leasing nu s-a realizat in contrapartida un venit cel putin la nivelul valorii ramase neamortizate, suma de 6.500 lei inregistrata in contul 6583 ?Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital? este nedeductibila fiscal. Art. 21 alin. (1) din Codul fiscal recunoaste cheltuielile numai daca sunt efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. Mai mult daca cesionarea fara plata se realizeaza catre persoane afiliate nedeductibilitatea valorii ramase este evidenta. b.) Totusi in situatii fortuite, cum ar fi incapacitatea de plata, societatea fiind in imposibilitatea de a mai plati ratele scadente, cesionarea contractului fara plata sau sub valoarea neamortizata ramasa este inevitabila. Mai mult daca cesionarea in aceste cazuri nu a urmarit interesul unor terti deductibilitatea valorii ramase este si mai evidenta. In continuare largim tratamentul fiscal al cesionarii contractului de leasing si din punct de vedere al TVA , facand urmatoarele (precizari) aprecieri: -Conform art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal predarea efectiva a unui bun in cadrul unui contract de leasing , inclusiv cedarea de contract de leasing , nu constituie livrare de bunuri, respectiv nu se colecteaza TVA ; -Bunurile cedate in baza contractului de novatie nu sunt supuse ajustarii conform art. 149 alin (4) lit. d) deoarece cedarea contractului de leasing nu inseamna ca acel bun si-a incetat existenta sau a facut obiectul unei livrari de bunuri sau unei livrari catre sine. Conform art. 129 alin (3) coroborat cu art. 149 alin (1) lit. a) din Codul fiscal , operatiunea de leasing este considerata prestare de servicii care consta in transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de leasing , respectiv nu se considera bun de capital (la utilizator) supus ajustarii.

Scuze ca am postat asa de mult, sper sa foloseasca si altora care se "bat" de asa ceva. stroetania Oct 23 2008, 07:19 PM multumesc f mult ptr raspuns si daca esti amabil as dori sa mi mai explici mai pe inteles ce inseamna val reziduuala merci irina petcu Oct 23 2008, 11:22 PM In contractul de leasing financiar se specifica o valoare reziduala (ramasa) dupa utilizarea (uzura) mijlocului fix. Aceasta nu trebuie sa fie mai mare decat 50% din valoarea de achizitie a mijlocului fix inscrisa in contract. de ex. valoare de achizitie: 100.000 eur avans 20.000 100.000-20.000 = 80.000 Astia 80.000 se repartizeaza pe rate lunare de leasing (nu ma mai complic cu dobanda ca e separat) Acesti 80.000 includ si valoarea reziduala (ca vad ca mai nou asa se practica) 80.000: 35 rate a 36-a rata e valoarea reziduala. Acuma depinde de fiecare societate de leasing cum intocmeste contractul si scadentarul Sunt societati de leasing care pun pe scadentar fix 36 de rate lunare si valoarea reziduala separat. stroetania Oct 26 2008, 02:39 PM buna am citit in codul fiscal la contracte de leasing nu inteleg aici:<in cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobanda,iar in cazul leas. operational locatarul deduce chiria(rata de leasing)> stiu ca cel financiar e bun ptr o firma pentru ca poersoana juridica amortizeaza bunul dar pe cel operational cine il foloseste? multumesc anticipat mai am o rugaminte daca puteti sa mi trimiteti scanat o factura de leasing operat si unsa de fiananciar bineinteles fara detalii furnizor client lenus959

Oct 27 2008, 10:00 AM Multumesc irina mi-ai fost de mare ajutor.Scuze pt intarzaiere dar la noi la lucru avem trei echipe de control de fond /pt.toate firmele administratorului/ si mereu voiau ceva si nu am apucat sa intru pe net iar acasa nu am net.Inca o data multumesc. irina petcu Oct 27 2008, 11:36 AM Cu multa placere. Tere Oct 27 2008, 08:57 PM buna seara am primit si eu o fact de la leasing in care scrie "comision-taxa poluare"in ce cont inregistrez in 628 sau 635?????? silviu1996 Oct 28 2008, 10:08 AM am unl easing operatioanal care se termina in 2009, patronul trea sa plateasca toate ratele acum si sa-l cumpere, la ce valoare trebuie sa-l inreg. in contab si ce acte imi trebuie sa-l vand irina petcu Oct 31 2008, 11:39 AM Din cate stiu, la leasing-ul operational ratele sunt sub forma de chirie. Parerea mea este ca poate sa-ti faca factura de vinzare direct. Pentru ca nu folosesti contul 2133 si 167 la leasing operational. Numai contul 612. Dupa ce iti face factura, mijlocul de transport este al tau dupa ce furnizorul radiaza masina si tu o inregistrezi pe firma ta. Si o poti vinde. Nu? rona Nov 10 2008, 04:19 PM Vin si eu cu o intrebare platesc rovinieta pt o masina in leasing dar beneficiar este societatea de leasing eu cum imi trec cheltuiala respectiva pe firma mea?

Este proprietatea furnizorului de leasing. De altfel. pav Nov 10 2008. patronul s-a hotarat sa o cumpere de la societatea de leasing. dar cheltuielile cu exploatarea mijlocului de transport sunt deductibile la utilizator.000 EUR .Rata lunara = 2000 EUR . 04:34 PM CITAT(irina petcu @ Oct 22 2008.am voie? cred ca da irina petcu Nov 10 2008.In luna februarie 2008. Cont de cheltuiala 628. pe bonul cu rovigneta va fi inscrisa seria de sasiu a masinii. Societatea de leasing a facut factura definitiva pe camion. o firma a achizitionat un camion in leasing financiar. inmatriculare si numele utilizatorului.000 EUR 2133 .000 eur .Plata rate leasing februarie-august = 2000x 7 = 14000 Sold cont 167 = 66. 2133 = 59000 eur.sold ct. nr. 10:05 AM) Am urmatoarea situatie: .000 EUR Ma intereseaza sa stiu daca urmatoarele sunt corecte (nu am mai avut de a face cu asa ceva) : .000 E Sold cont 2133 = 80.sold ct. Intrebare: Sunt corecte aceste inregistrari.Valoare=45. In luna septembrie. Si poti sa o consideri ca o taxa de drum .Valoare camion pe contractul de leasing = 80.000 eur? Sau este corect soldul rezultat? .404 = 45.000 E La primirea facturii de achizitie camion-inregistrari contabile: 2133 . Achizitie intracomunitara. 167 = 0 . 04:26 PM Da. avand in vedere ca valoarea mijlocului fix se diminueaza si camionul a fost amortizat 6 luni la valoarea de 80.167 = -66.

Te rog sa fii mai atenta pe viitor si sa dai cautare inainte de a adresa o intrebare. pe cea veche a spus ca gireaza pt. daca dai cautare in forum gasesti si alte discutii legate de acest subiect. ti-am mutat mesajul in acest topic si te invit sa-l parcurgi pentru ca s-a discutat chiar aici despre novatie. 03:33 AM Florentina. chelt cu comision de facturare.Va rog sa ma ajutati.. chelt cu dobanda . multumesc madalinab Nov 15 2008. firma noua se face un contract de novatie ce inregistrari se efectueaza odata cu inregistrarea contractului de novatie la cele doua firme astept raspuns. daca o vand la o valoare mai mica decat mi-a facturat-o firma de leasing diferenta este deductibila?? si trebuie sa fac cumva ajustarea tva-ului? filip florentina Nov 13 2008. Multumesc daca valoarea contractului de leasing este de 80000 EUR (in aceasta valoare este inclus si tva) este normal ca fisa contului ptr mijloc fix sa fie mai mic ptr ca nu include tva. 10:11 AM Da asa este. De asemenea. va rog frumos sa ma ajutati si pe mine intr-o speta: o societate are luat in leasing financiar un apartament o alta societate nou infiintata preia acest contract de leasing firma de leasing a cerut instrumente de plata in alb de la amandoua firmele. silviu1996 Nov 13 2008. alte cheltuieli de inchiderea contractului. 09:16 PM Buna seara. irina petcu . nu am mai avut astfel de cazuri.

e altceva. Sa stii ca si eu sunt de aceeasi parere. Imi cer scuze.dar eu am facut o mare gafa: le-am inregistrat pe 167 . Si dupa ce am "sapat" bine ca sa-mi argumentez spusele am gasit chiar un studiu de caz pe tema asta.(ori tb avut in vedere ca e vb de acelasi mijloc fix). (exact cum am inregistrat si diferentele de pret).Plus ca in final daca stai si te gandesti pt acelasi obiect al leasingului auto . 01:39 PM) Mai fetelor.. Din moment ce a folosit masina. Nu vad de ce ar tb facturate ratele de leasing pe care le-a achiata utilizatorul nr 1 pe considerentul ca el s-a folosit de masina deci de ce ar tb sa factureze la altcineva un serviciu de care a beneficiat. Pe langa asta. Ca facturezi avansul.Nov 15 2008.Iar amortizarea lunara a auto sa o storneze pana la nivelul ratelor achitate . cred ca l-am postat in alta parte..ma scuzti ca ma bag dar si pe mine ma intere subiectul f tare.Eu zic sa factureze numai avansul(si nici aici nu sunt convinsa ca tb tot avansul) si ratele ramase neachitate pana in momentul cedarii leasingului. Dar mise pare foarte logic sa fie asa.. Asa m-am gandit eu ca princiu dar o sa fac ceva note ciontabile sa vad ce iese. 08:17 PM Buna tuturor! Bine v-am gasit! Am si eu o rugaminte.ci pe toata valoarea de achizitie a mijlocului fix . Chiar am avut discutii pe tema asta. adica cel care cesiona contractul de leasing. Ce pot face in .De ce utilizatorul nr 2 tb sa se incarce cu val auto la pretul de vanzare al firmei de leasing daca el nu fol un auto nou. s-a mai pus in discutie intocmirea unei facturi-nu pe ratele de leasing .. asta specifica si legea.diferentele de curs valutar la facturile de leasing financiar se inregistreaza pe 665. comisionul de administrare..cel putin o perioada ar fi amortizat de 2 ori si la utilizatorul nr 1 si la utilizatorul nr 2. Adica el vindea o masina care de fapt nu era a lui. IMblue Dec 19 2008..help me pls!!! Intrebare. 10:23 PM CITAT(dana77 @ May 30 2008. a amortizat-o nu mi se pare corect sa mai factureze ratele de leasing pe care le-a platit el darmite mijlocul fix.de catre utilizatorul anterior.

074.2007 pana luna trecuta(nov. capital(rate) = 27.00 euro -asigurare = 848. 09:26 PM) din ce an e leasingul? inregistrarile le-am facut asa incepand cu luna oct. curs rata capital =3.86 euro -val. de leasing financiar.2008) filip florentina Jan 4 2009. curs factura =3. ce ma intereseaza pe mine este "care este CIP?" avand in vedere ca am mai multe cursuri valutare: -pe factura de leasing am asa: curs contract= 3. 04:23 PM Buna ziua si La multi ani Am nevoie de ajutor legat de inregistrarea unui ctr.92 euro -val.aceasta situatie?Cum pot corecta greseala? mercis anticipat pentru cei ce ma vor "lumina" aNgelica pop Dec 19 2008. de leasing: -valoare ctr = 49.425.6102 CARE ESTE DE FAPT CURSUL CARE TREBUIE LUAT IN CONSIDERARE LA .8692.94 euro -dobanda = 19. 09:26 PM din ce an e leasingul? IMblue Dec 20 2008.00 euro aceste valori le-am luat din ctr.953. 09:15 AM CITAT(aNgelica pop @ Dec 19 2008.301.4946. reziduala = 1.

10:59 AM Va rog o parere:Am pe factura de leasing: Diferenta dobanda Euribor=minus 20. nu stiu cum sa calculez amortizarea pentru acest leasing financiar. Tratez ca diferenta de curs sau scad valoarea de rata a dobanzii din factura? Va rog mult ! Nu are nimeni asa ceva pe facturi de la leasing? Multumesc Pana la urma o sa scad suma din rata dobanzii din factura 666=404=minus 20.INREGISTRAREA CTR. pot calcula amortizarea liniar impartind valoarea mijlocului fix(autoturism) la numarul de luni din contract. Va multumesc. Pentru un contract de leasing financiar cu o durata de 4 ani. de exemplu. 10:02 PM va rog dati-mi un raspuns. Mai am o intrebare: Pe factura de leasing mai am :Marja lunara de risc.74lei. danianca Jan 13 2009. ASTEPT RASPUNS MULTUMESC MULT danianca Jan 13 2009. Sau nu? Va multumesc Va prezint tot ce scrie pe factura de leasing financiar de la International leasing si cum fac eu inregistrarile contabile: . se poate calcula amortizarea liniar impartind valoarea de intrare a automobilului la nr de luni din contract. Asa cred ca e mai bine decat sa fac 404=765.Durata contractului este de 4 ani. N-am gasit clar nicaeri scris despre asta. Poate ma corectati voi. nu stiu cum da fac. M-am gandit ca tot este o diferenta de curs. adica 48? Va multumesc. lucis Jan 14 2009.74 lei . DE LEASING? CE INREGISTRARI TREBUIE EFECTUATE? VA ROG MULT SA MA AJUTATI. Cum o inregistrez in conta. adica 48? sau nu se poate lua in calcul durata contractului de leasing ? va rog ajutati-ma daca puteti. 09:28 PM buna seara tuturor! Va rog ajutati-ma si pe mine.

0 euro*3.Diferenta pret Rata leasing rata 2 variatie curs valutar an 2008(214.00. 7.66 lei. Va rog daca n-am dreptate sa ma corectati.73 lei/eur)-curs istoric 666=404=350.92 lei.Diferenta dobanda Euribor 668=404=16.1 lei+4426=404=minus 0. Diferenta de curs valutar dobanda anul 2008(94. 8.0492 lei) 404=768=4.Comision lunar de gestionare 628=404=29.73 ron/eur)-curs istoric 167=404=798. Total factura=1786.Rata leasing rat 2 (214. organizarea si functionarea profitabila ca PFA! CLICK AICI PENTRU DETALII >> .88 lei.1.Dobanda rata 2(94.92 lei+4426=404=minus 0.58 lei.57 lei Nu sint sigura de inregistrarile de la pct. 4.0 eur*-0.0492 lei) 404=768=10.4 lei.00.0098 ron/eur) 404=768=2. Va multumesc din suflet pentru rabdare. ATENTIE! A aparut Editia a 2-a! Ghid pentru infiintarea.0 eur*-0.5 lei + 4426=404=10. Diferenta pret Rata leasing rata 2 variatie curs valutar an 2008(94.0 eur*3. 2.19 lei. 10.73.81 lei + 4426=404=3.98 lei +4426=404=50. 3.22 lei + 4426=404=151.671 lei/eur) 613=404=267.0 eur*3.0098 ron/eur) 404=768=0.Servicii de asigurare rata 2(73.53 lei +4426=404=minus 2 lei.Marja lunara de risc 668=404=56. 6.62 lei +4426=404=minus 0.9 si 10. 5.18 lei. 9.Diferenta de curs valutar rata anul 2008(214.62 lei.37 lei +4426=404=5.62 lei+4426=404=66.

valoarea reevaluata se substituie valorii de intrare a imobilizarilor corporale. Daca un activ imobilizat este reevaluat. Evaluarile se efectueaza. Valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului supus reevaluarii. 2. Ce se intampla cu rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe? Mai sunt acestea recunoscute din punct de vedere fiscal? 1. in locul costului de achizitie/costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite inainte de efectuarea reevaluarii acelui activ vom avea valoarea rezultata din reevaluare. rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe Noutate: Orice discutie despre reevaluarea mijloacelor fixe constituie un subiect dificil. surplusul din reevaluare fata de valoarea contabila neta se va inregistra in contul 105 „Rezerve din reevaluare“. In acest caz. cu exceptia situatiei cand nu exista nicio piata activa pentru acel activ. amortizarea activului respectiv o vom efectua avand in vedere valoarea acestuia. In cazul in care nu a existat o descrestere anterioara. membri ai unui organism profesional in domeniu. iar modificarile legislative recente nu l-au ocolit.Cuvinte cheie: mijloace fixe. recunoscut national si international. de profesionisti calificati in evaluare. toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate. atunci aceasta se trateaza astfel: 1. Daca rezultatul reevaluarii este o crestere fata de valoarea contabila neta. de regula. surplusul din reevaluare fata de valoarea contabila neta se va inregistra astfel: *in contul 7813 „Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor“ cu valoarea inregistrata in contul 6813 „Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor“ cu ocazia reevaluarii . Din punct de vedere contabil Atunci cand efectuam reevaluarea imobilizarilor corporale. determinata in urma reevaluarii. Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa de la data bilantului. In cazul in care a existat o descrestere anterioara. Asadar.

minusul din reevaluare fata de valoarea contabila neta se va inregistra in contul 6813 „Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor“. animalelor si plantatiilor“ % = *eliminarea amortizarii cumulate pe perioada 01. 2. efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004. existente in sold in contul 1065 la data de 30 aprilie 2009 inclusiv. respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe. In acest caz. cu exceptia cazului in care activul reevaluat a fost valorificat. Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete atunci aceasta se trateaza astfel: 1.12. se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale. efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004. rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe. dupa caz. care au fost deduse la calculul profitului impozabil. *in contul 105 „Rezerve din reevaluare“ cu valoarea ce depaseste suma inregistrata in contul 6813 „Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobiliza rilor“ cu ocazia reevaluarii anterioare atunci cand a avut loc descresterea de valoare. situatie in care surplusul din reevaluare reprezinta castig efectiv realizat. minusul din reevaluare fata de valoarea contabila neta se va inregistra astfel: *in contul 105 „Rezerve din reevaluare“ cu valoarea inregistrata in acest cont. Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita. Cu toate acestea. inclusiv a terenurilor.000 lei 404 14. Din punct de vedere fiscal Rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe. care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate. direct sau indirect. *in contul 6813 „Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor“ cu valoarea ce depaseste suma inregistrata in contul 105 „Rezerve din reevaluare“.2008 din valoarea bruta a activului: . in cazul in care nu a existat o crestere anterioara. venitul inregistrat compenseaza cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ. o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. 2. Exemplu: *inregistrarea achizitiei utilajului: Valoarea de intrare a utilajului in decembrie 2007 = 12. daca este cazul. 3. Nu intra sub incidenta acestor prevederi. In acest caz.000 „Echipamente tehnologice (masini.01. Aceste rezerve se impoziteaza la momentul modificarii destinatiei acestora.280 „Furnizori de imobilizari“ 2131 12.000 lei / 10 ani / 12 luni = 100 lei 6811 = „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor“ 2813 100 „Amortizarea instalatiilor mijloacelor de transport.280 „TVA deductibila“ *inregistrarea amortizarii lunare: Durata de amortizare = 10 ani Amortizarea lunara = 12. inclusiv a terenurilor. Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve. utilaje si instalatii de lucru)“ 4426 2.anterioare atunci cand a avut loc descresterea de valoare. atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat. daca este cazul.2008 – 31. Castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. in cazul in care a existat o crestere anterioara. valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului.

pct.200 = 10. Valoarea contabila neta = 12.89 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare“ Concluzii la exemplu *Suma de 38.56 lei (38. respectiv suma de 155.89 „Cheltuieli de exploatare „Amortizarea instalatiilor. *Rezervele reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe existente in sold in contul 1065 la data de 30 aprilie 2009 inclusiv. 109 alin. 110 alin. 1.2008: La data de 31 decembrie 2008 se efectueaza reevaluarea mijlocului fix. 22 alin. 29 alin.800 lei Rezerva din reevaluare = 15.89 – 100 = 38.000 lei / 9 ani / 12 luni = 138. Capitalizarea surplusului din reevaluare = valoarea amortizarii dupa reevaluare – valoarea amortizarii inainte de reevaluare = 138. care au fost deduse la calculul profitului impozabil nu se vor impozita decat in momentul modificarii destinatiei acestora.200 lei 2131 = 105 4.12. aceasta suma va fi impozitata concomitent cu deducerea amortizarii fiscale. privind amortizarea imobilizarilor“ transport. stabilindu.752/2005 Art. utilaje si instalatii de lucru)“ *inregistrarea reevaluarii efectuate in data de 31.800 = 4.89 lei 6811 = 2813 138. animalelor si plantatiilor“ *capitalizarea surplusului din reevaluare in luna ianuarie 2009: Contabil.Amortizarea cumulata = 100 lei x 12 luni = 1. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. pct.se o valoare justa de 15. (3)-(5) si (8) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene. Asadar. animalelor si plantatiilor“ 2131 1. (51) din Codul .200 „Echipamente tehnologice (masini. pct.200 lei 28130 = „Amortizarea instalatiilor.89 lei va fi impozitata deoarece rezervele din reevaluarea mijlocului fix au fost deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale.000 – 1.200 „Echipamente tehnologice „Rezerve din reevaluare“ (masini. Acte normative aplicabile: Pct. (1). 111 alin.89 lei x 4 luni). rezerva din reevaluare se inregistreaza.89 lei 105 = „Rezerve din reevaluare“ 1065 38. utilaje si instalatii de lucru“ *inregistrarea amortizarii in luna ianuarie 2009 potrivit noii valori rezultate din reevaluare: Valoarea de amortizat recalculata = 15. pe masura folosirii utilajului in activitate (amortizare) sau prin capitalizare in momentul cand activul este scos din evidenta. mijloacelor de transport. (1) si (3). (3).000 – 10.000 lei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful