MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011

BAB 3

MODUL CEMERLANG SEJARAH
TINGKATAN 4
2011
BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

NAMA

: ___________________________________________

TINGKATAN

:___________________________________________

NAMA GURU

:___________________________________________

TARIKH

: ___________________________________________

Disusun Oleh: Pn. Norazita Md. Nor
1

b. i _______________________________________________________________________ ii _______________________________________________________________________ iii _______________________________________________________________________ ( 3 markah) Nyatakan dua jenis hubungan luar kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara. Nor 2 . mengapakah petempatan awal di Asia Tenggara tidak diiktiraf sebagai sebuah kerajaan? ______________________________________________________________________________ ( 1 markah ) Disusun Oleh: Pn.MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011 BAB 3 Item Berstruktur Buku Teks (ms 72-74) 1. c. i _______________________________________________________________________ ii _______________________________________________________________________ (2 markah) Apakah yang dimaksudkan dengan istilah pelabuhan pembekal? i _______________________________________________________________________ ii _______________________________________________________________________ (2 markah) Apakah bukti yang menunjukkan terdapat aktiviti perdagangan di Asia Tenggara i _______________________________________________________________________ ii _______________________________________________________________________ (2 markah) Pada pendapat anda. d. Asia Tenggara turut mengalami kejayaaan yang sama dalam proses pembinaan tamadun manusia sebagaimana tamadun-tamadun besar lain di dunia a. Norazita Md. Namakan tiga kerajaan awal yang dapat membuktikan tentang wujudnya ketamadunan di Asia Tenggara. e.

i _______________________________________________________________________ ii b. _______________________________________________________________________ (2 markah) Nyatakan kedudukan kerajaan ini dari sudut geografi i c _______________________________________________________________________ (1markah) Senaraikan dua kegiatan ekonomi masyarakat agraria i _______________________________________________________________________ ii _______________________________________________________________________ (2 markah) d Berikan tiga faktor yang menyumbang kepada kemajuan pertanian dalam kerajaan agraria. Nor 3 . i _______________________________________________________________________ ii _______________________________________________________________________ iii _______________________________________________________________________ ( 3 markah) e Sekiranya anda dilantik sebagai pemerintah kerajaan Angkor. Namakan dua contoh kerajaan agraria. a.MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011 BAB 3 Buku Teks (ms 75-77) 2. Norazita Md. apakah usaha yang dilakukan untuk mewujudkan kerajaan yang maju dan agung? i _______________________________________________________________________ ii _______________________________________________________________________ (2 markah) Disusun Oleh: Pn. Pembentukan kerajaan dalam tamadun awal di Asia Tenggara berasaskan kedudukan geografi dan sosioekonomi.

a.MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011 BAB 3 Buku Teks (ms 78-83) 3. bagaimanakah untuk mengembalikan kegemilangan Kedah sebagai kuasa perdagangan? i ii _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (2 markah) Disusun Oleh: Pn. i _______________________________________________________________________ ii _______________________________________________________________________ (2 markah) c. Peta berikut menunjukkan kerajaan Maritim di Asia Tenggara. Nor 4 . e. Apakah faktor kemajuan Kedah Tua sebagai pelabuhan entrepot? i _______________________________________________________________________ ii _______________________________________________________________________ (2 markah) Bagaimanakah Srivijaya berkembang sebagai pelabuhan entrepot? d. i _______________________________________________________________________ ii _______________________________________________________________________ (2 markah) Apakah bukti yang menunjukkan Kedah Tua sebagai pelabuhan entrepot? b. i _______________________________________________________________________ ii _______________________________________________________________________ (2 markah) Pada pendapat anda. Nyatakan nama lain bagi kerajaan Kedah Tua. Norazita Md.

Nor 5 . i _______________________________________________________________________ ii _______________________________________________________________________ (2 markah) (d) Apakah tujuan raja kerajaan awal di Asia Tenggara membina candi. i _______________________________________________________________________ ii _______________________________________________________________________ (2 markah) (b) Bagaimanakah kedaulatan seseorang raja dapat diperkukuhkan? i _______________________________________________________________________ ii _______________________________________________________________________ (2 markah) (c) Senaraikan dua contoh candi yang terdapat dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Norazita Md.MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011 BAB 3 Buku Teks (ms 84-89) 4. Pengaruh agama Hindu dan Buddha Pemerintahan (a) Kesenian Kesusasteraan Berikan dua pendapat sejarawan tentang kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. i (e) _______________________________________________________________________ ii _______________________________________________________________________ (2 markah) Nyatakan kepentingan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara i _______________________________________________________________________ ii _______________________________________________________________________ (2 markah) Disusun Oleh: Pn. Rajah berikut berkaitan dengan pengaruh Hindu-Buddha di Asia Tenggara.

MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011 BAB 3 Buku Teks (ms 88-92) 5. (a) Nyatakan maksud monumen _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ [1 markah] (b) (c) (d) Senaraikan tiga kepentingan candi dalam kerajaan awal di Asia Tenggara i _________________________________________________________________ ii _________________________________________________________________ iii __________________________________________________________________ (3 markah) Berikan tiga contoh candi. apakah yang perlu dilakukan sebagai langkah pemuliharaan tinggalan seni pada candi.candi yang terdapat di Asia Tenggara? i _________________________________________________________________ ii _________________________________________________________________ iii __________________________________________________________________ (3 markah) Disusun Oleh: Pn. Norazita Md.candi yang terkenal di Asia Tenggara i _________________________________________________________________ ii _________________________________________________________________ iii __________________________________________________________________ (3 markah) Pada pandangan anda. Candi merupakan tinggalan agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Nor 6 .

(ms 86) (a) Terangkan pengaruh India dalam sistem pentadbiran Srivijaya? [10 markah ] 3 (b) Jelaskan penggunaan bahasa Melayu kuno di dalam pentadbiran kerajaan maritim di Palembang. Norazita Md. terangkan kebergantungan kerajaan maritim kepada kerajaan agraria? [ 6 Markah] Pengaruh India dalam sistem pemerintahan Srivijaya lahir dalam bentuk konsep raja yang mengamalkan agama Buddha Mahayana. Nor 7 . [ 6 markah ] (c) Nyatakan kesan pengaruh Tamadun India dan Tamadun China dalam kerajaankerajaan awal di Asia Tenggara.MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011 BAB 3 ITEM ESEI 1 Kerajaan agraria merupakan kerajaan yang muncul dalam tamadun awal di Asia Tenggara. [ 4 markah ] Agama Hindu dan Buddha telah meninggalkan kesan yang ketara ke atas pelbagai kehidupan masyarakat awal di Asia Tenggara ( ms 84 – 94 ) (a) aspek Bagaimanakah pengaruh Hindu dan Buddha tersebar di Asia Tenggara? [ 6 Markah ] (b) Terangkan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara. (ms 75 – 77 ) (a) Huraikan ciri-ciri kerajaan agraria. [ 6 Markah] (c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. [ 8 Markah] 2 (b) Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan agraria maju dalam bidang pertanian. [ 8 Markah ] (c) Apakah peranan bahasa Sanskrit dalam bidang kesenian dan kesusasteraan masyarakat awal di Asia Tenggara? [ 6 Markah ] Disusun Oleh: Pn.

II. Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut? A. B. C. C. Kestabilan politik Kekayaan hasil bumi Kemajuan pelabuhan Kepentingan Tasik Tonle Sap Maklumat berikut merujuk kepada kerajaan Kedah Tua. Mengapakah keadaan ini berlaku? I. D. II. B. Norazita Md. B. D.MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011 BAB 3 ITEM OBJEKTIF 1. 5. D. C. Nor 8 (Ms 92) . B. Apakah buktinya? A. III. D. B. 2. I dan II I dan IV II dan III III dan IV ( Ms 83) Bagaimanakah raja-raja dalam kerajaan awal di Asia Tenggara mengukuhkan kuasa? (Ms 85) I. 3. D. Memajukan sistem perhubungan Mengamalkan adat pertabalan Mendirikan kompleks kota Memantapkan sistem ekonomi A. C. ( Ms 76) (Ms 81) Tinggalan monumen Jumpaan syiling emas Penemuan arca logam Penemuan tembikar China Kerajaan agraria dan kerajaan maritim saling melengkapi satu sama lain. 4. Kerajaan agraria membekalkan binatang kenderaan Kerajaan maritim menghasilkan makanan Kerajaan agraria memerlukan tenaga mahir Kerajaan maritim membekalkan barang mewah A. Memajukan ekonomi Melahirkan tulisan Jawi Meningkatkan daya intelek Mengukuhkan kuasa pembesar Disusun Oleh: Pn. III. IV. C. IV. I dan II I dan IV II dan III III dan IV Apakah kesan kewujudan bahasa tersebut bagi masyarakat Asia Tenggara? A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful