You are on page 1of 17

www.Konoplja.

org

Nacionalni program na področju drog, priložnost za novo ureditev regulacija


nemedicinskega kanabisa za polnoletne državljane

Tomaž Koren, Konoplja.org

Konferenca Slovenski nacionalni program na področju drog – včeraj in jutri, Zoom, 11.11.2021
www.Konoplja.org
Definicija besed:

»kanabis« pomeni socvetja ali soplodja (vršičke) rastline kanabis (z izjemo semen in listov brez
vršičkov), iz katerih smola ni bila izločena, ne glede na njihovo ime

»kanabisova smola« pomeni izločeno smolo, surovo ali prečiščeno, pridobljeno iz rastline
kanabis.

THC - Tetrahidrokanabinol, imenovan tudi delta-9-tetrahidrokanabinol je glavna psihoaktivna


sestavina rastlin rodu kanabis. (in njegovi izomeri: D6a(10a), D6a(7), D7, D8, D10, D9(11) in
njegove stereokemične različice)

»konoplja« označuje rastlino kanabis, kadar se ta poseduje, goji, predeluje ali daje v promet za
izključno industrijske (seme in vlakna) in hortikulturne namene; ali njeno seme;
(28.člen, drugi odstavek, Konvencija 1961 ) Upošteva se faktor 1 - UNODC UN Office on Drugs and Crime
Nacionalni program na področju prepovedanih drog 2014–2020
www.Konoplja.org
- zagotoviti celovit odziv države na področju rabe konoplje
(preventiva, svetovalni programi, zdravljenje, medicinska uporaba);

- razvijanje in nadgradnja mreže različnih programov zmanjševanja


škode v Sloveniji, vključno za uporabnike konoplje;

- vzpostavitev novih programov socialne obravnave: specializirani


programi za uporabnike konoplje;

- V obdobju izvajanja Nacionalnega programa na področju drog naj se


na podlagi ekspertne ocene dosegljivih in relevantnih raziskav oceni
zakonodaja in preveri možnost uporabe rastline konoplja v medicinske
namene;

- raziskovalne namene
Trenutno stanje v Sloveniji, 2021
www.Konoplja.org
- imamo legalen dostop do kanabisa, kanabinoidnih zdravil, za medicinske namene,
- od 2004 je dovoljeno je gojenje Konoplje za prehrano in industrijo (izključena farmacevtska
uporaba) - denaturirani produkti!,

- nimamo programov za uporabnike, ki se soočajo s problematično uporabo kanabisa ali


njegovih produktov, imamo možno obravnavanja uporabnikov pri programih, kot so
svetovanje in usmerjanje,

- imamo možno zdravljenje pri odvisnosti - druge motnje od kanabisa v ustanovah npr;
Psihijatrične bolnice, Center za zdravljenje odvisnost, zdravnik (MKB-10 diagnoze od F12.2 -
F12.9),

- Imeli smo možno brezplačno testiranje, kanabisa in njegovih produktov pri EWS sistemu,
ukinjeno 2019 (preobremenjenost)
www.Konoplja.org

UPORABA KANABINOIDOV ZA
SAMOZDRAVLJENJE V
SLOVENIJI
Dušan Stopar, mag. zdr. ved

201 udeležencev (2020)


FB: cca 8.300 všečkov - sledi
www.Konoplja.org
- Na trgu so se pojavili sintetični kanabinoidi
- Imamo 280.000 oseb, ki so poiskusili kanabis ali njegove produkte
- Imamo bolnike, ki se samozdravijo z lastno pridelanim kanabisom ali pridobljen na
“samoreguliranem” črnem trgu, npr 80% onkoloških bolnikov.
- v 24 letih smo razvili samoreguliran črni trg, kanabisa in njegovih produktov, cena je
stabilna, kvaliteta? , uporabniki so bili pretežno nemedicinska uporaba kanabisa
- Na trg nemedicinskega kanabisa so prišli “bolniki” - po 2013! (trend od 2009 - tujina)
- Pojavili so se ekstrakti iz Kanabisa in s tem tudi povečane zastrupitve pri starejših
osebah (pridružene bolezni)
- Povečano število zasegov kanabisa in povečano število “prekrškarjev” (50 let +)
Od leta 2013 na novo:

KSK, podjetja, organizacije in posamezniki, ki svetujejo uporabnikom


in bolnikom o načinu uživanja kanabisa za samozdravljenje, uporabo CBD,..
www.Konoplja.org
Za legalno kupljen denaturiran cvetni vršiček si obsojen na prekršek ali kaznivo dejanje,
posedovanje prepovedane droge konoplja.. (država je v kriminalni združbi)
- Razvil se je trg za testiranje produktov iz konoplje, ki pa je plačljiv, odziv na večjo potrebo po testiranju produktov
iz Konoplje.

Od leta 1997 - Konoplja.org* deluje na področju zmanjševanja škode pri uporabi kanabisa, spremlja gibanje
trga in uporabnikov (trendi), svetovanja in usmerjanja osebe - bolnikov k strokovnjakom javne zdravstvene mreže
ali NVO organizacijam in svetovanje za varno uporabi snovi. Svetovanje kako pristopiti k zdravniku za pridobitev
zdravila, za katerega je predpisano zdravilo za bolezen - drugi ali tretji izbor, opolnomočenje družine bolnikov, ki se
soočajo s “kriminalom” zaradi samozdravljenja z ilegalno snovjo, ki je ne pridobijo pri zdravniku. Usmerjanje na
plačljivo testiranje produktov.

Pred 2012 pa svetovanje osebam po programu zmanjševanje škode, ki so imeli problematično uporabo
kanabisa ali pa so uporabljali kanabis , svetovanje staršem, predlagali možne rešitve za verificiran program VDDT,

- dodatno izobraževanje na področju: zdravil, interakcija zdravil s kanabinoidi (možna tveganja), paliativa, duševno
zdravje, razne bolezni, bolečine, metadon, protibolečinska zdravila,...
Politika do 2021: www.Konoplja.org

- s strani politike, so prišle pobude za spremembo zakonodaje na področju kanabisa za legalizacijo


za osebno uporabo in za legalizacijo gojenja za medicinski kanabis, uporabo konoplje v
prehrambene namene..
- imeli smo tri pobude za spremembo na področju politike do kanabisa, strank so se poenotile v
točki uporabe kanabisa za medicinske namene.
- v pripravi sta dva zakona za medicinsko gojenje rastline kanabis (MZ, SMC)
- v pripravi je možen zakon o nemedicinski uporabi kanabisa. (odvisno od volitev!)
- Trenutna vlada v sestavi PV Janeza Janše ima v koalicijski pogodbi: Ureditev predelave in
uporabe konoplje v medicinske in industrijske namene

- Nimamo uradnega prevoda konvencije iz leta 1961 in liste nadzorovanih snovi - pobuda od 2016
- problem pri razumevanju kaj je legalno in kaj ilegalno in nadzorovano.
www.Konoplja.org

Izključene skupine in snovi pri regulaciji nemedicinske uporabe kanabisa in njegovih


produktov za polnoletne državljane:

- osebe mlajše od 18 let,


- osebe, ki uporabljajo konopljo, CBD, cvetni vršiček - denaturiran, CBD mazila,...
- drugi - ocena tveganja!

- bolnik medicinskega kanabisa ali zdravil iz kanabinoidov, pridobijo na predpisan recept v RS. (povračilo
ZZZS)
www.Konoplja.org

Ali imamo vzpostavljeno “hrbtenico” za možne spremebe


pri regulaciji nemedicinskega kanabisa za polnoletne
državljane?
Preteklost Sedanjost Prihodnost - izziv

S politiko nismo Potreba po možni Politika temelji na Izziv Pilotni projekt:


zmanjšali uporabo ureditvi kanabisa javnozdravstvenem sodelovanja: - trajanje 5 let +
nemedicinskega za nemedicinske pristopu in človekovim multidisciplinarno možnost
kanabisa med namene: pravicam.. sodelovanje podaljšanja
državljani RS. - izstop iz - zaščita mladoletnikov - vključitev - pričetek 2021
Nimamo konvencij, - zaščita uporabnikov uporabnikov - priprava za
vzpostavljene ponoven vstop s - nadzor nad pridelavo in - vključene izvedbo projekta
programe za pridržki predelavo kanabisa občine 2021/2022
uporabike nem. - raziskovalni - Izobraževanje - vključene (priprava
kanabisa, ki se pristop regulacije - Informiranje zainteresirane zakonodaje)
soočajo s kanabisa za - Novi programi organiacije - izvedba 2023
problematično določeno obdobje -Izvajanje ali
uporabo. - spremeba Nevarnost - izziv: spremeba
- imamo 280.000 zakonodaje na - kriminal, Podatki: zakonodaje s
uporabnikov pobudo politike - komercializacija - NIJZ, MZ, strani politike
- imamo X število ali - sosednje države Policija, ...20 let
oseb, ki se stanje (različna politika EU spremljanja
samozdraviljo s nespremenjeno držav) uporabe drog in
kanabisom/smola - Covid 19 (epidemije, vodenje statistik
…)

Konvencije na področju drog


www.Konoplja.org

Primer dobre prakse držav in zveznih držav ZDA, ki so regulirali


rastlino kanabis, nemedicinski kanabis in njegove produkte
Država (vse so podpisnice Št. prebivalcev Politika do nemedicinskega kanabisa
konvencij) cca:

Uragvaj 3,4 milijonov Regulirana prodaja..osebna uporaba


kanabisa,..

Španija 47,35 milijonov Imeli: Konopljine socialne klube.


- registracija, napoved količine od 60-120g
mesec

Nizozemska 17.44 milijonov - Coffee shop (prepoved točenja alkohola,


polnoletnost, informiranje)
- Eksperiment gojenja kanabisa za Coffee
shope.

Švica - 2021 8,63 milijonov Pilotni projekt nemedicinskega kanabisa


(5+2) Link - chat
Luksemburg (EU) - 2021 632.275 Regulacija:
nad 18 let, 4 rastline kanabis za osebno
uporabo.

ZDA - Kolorado 5.7 milijonov Regulirana nemedicinska uporaba kanabisa

Kolorado - Denver 705.576 Regulirana nemedicinska uporaba kanabisa

Kanada 38 milijonov Regulirana nemedicinska uporaba kanabisa

Slovenija 2, 1 milijona Uporaba v medic namene, enkratna osebna


uporaba - prekršek, ostalo je lahko kaznivo
dejanje. Prepoved gojenja konoplje, brez
dovoljenja MKGP.

Trg z nemedicinskim kanabisom v Sloveniji 2021:


- imamo kanabis, kanabisovo smolo,.. - Ni analizirano!
Cena na 1 g kanabisa: zunaj od 3,5 - 5 EUR; 5-8 EUR notri (vsebnost THC se ocenjuje po “omaljenosti:
domačica, skunk)
Cena kanabisove smole 1 g/ml: od 40-70 EUR (vsebnost aktivnih sestavin pri ceni ni pomembna, ocenjuje se
po “omamljenosti” - MOŽNA ANALIZA )
Denaturirana konoplja - cvet (čaj), 1g od 8,9 - 10 EUR. 1 kg konoplje cvet, cca 500 EUR +
Izdelki iz konoplje so analizirani!
Predlogi za nov Nacionalni program s strani organizacije Konoplja.org
- vključiti podporo farmacevta pri svetovanju bolnikom pri interakciji predpisanih zdravili z drogami, ki
jih uporabniki zaužijejo - informiranje o tvegani rabi mešanja n snovi/ukrepanje. V sklopu NVO org.
(kanabis,kokain, heroin, DMT, Ayahuasca, MDMA,Lsd,Psilocibinske gobe in x NPS-jev),

- zagotoviti programe zmanjševanja škode pri uporabi kanabisa ( nova skupina: bolnik-uporabnik)
- z uporaba sodobne IT (AI- sistemi) Sprememba vzorcev komunikacije in pridobivanja informacij.
- večdimenzionalna družinska terapija (kanabis, alkohol), mhGAP Intervention Guide Mental Health

- zagotoviti celovit odziv države na področju rabe konoplje


(preventiva, svetovalni programi, zdravljenje, medicinska uporaba);

- razvijanje in nadgradnja mreže različnih programov zmanjševanja


škode v Sloveniji, vključno za uporabnike konoplje;

- vzpostavitev novih programov socialne obravnave: specializirani


programi za uporabnike konoplje;

- pripraviti pogoje za možno regulacijo nemedicinskega kanabisa ob vložitvi novega zakona s strani
političnih strank, saj mora politika regulacije temeljiti na javnozdravstvenem pristopu*,
*To ne pomeni prepoved... in bo tveganja manj!

- pripraviti izhodišča za izvedbo raziskave Regulacije nemedicinskega kanabisa za polnoletne


državljane
www.Konoplja.org

Vprašanja?

Tomaž Koren:https://si.linkedin.com/in/korentomaz
Mail: tomaz@konoplja.org
www.Konoplja.org
Tel: 041754790

*Organizacija Konoplja.org ni financirana s strani države


Konferenca Slovenski nacionalni program na področju drog – včeraj in jutri, Zoom, 11.11.2021

You might also like