Ceper ialah sejenis permainan yang mengunakan penutup botol minuman sebanyak 5 keping penutup botol (sekarang ini

boleh dapat dari penutup botol kicap), ia merupakan salah satu permainan tradisional yang selalu dimainkan golongan kanak-kanak. Permainan ini pada kebiasaanya akan melibatkan dua pemain dan lebih Cara pemainan ini ditentukan dengan mengira jumlah ceper yang berjaya diperolehi. Semasa menimbang ceper tersebut, contohnya satu ceper akan mewakili dua markah. Cara-Cara bermain: Setiap orang akan menimbang ceper (1 ceper mewakili 2 markah), siapa yang banyak dia akan Jalan dulu. (ceper hendaklah disusun bertindih (menegak) dan diletakkan di atas tangan. Kemudian semua ceper tersebut di campak dan pihak lawan yang akan tentukan ceper yang mana hendak dijentik. Andai kata ceper yang dibaling bertindih dua dipanggil ayam manakala bertindih tiga dipanggil jamban dan ceper yang bertindih empat dipanggil bunga. Pemenang akan ditentukan oleh bilangan jumlah ceper yang berjaya ditimbang dan akan dikira mengikut markah.
Mohd Rafiq bin Muhammad, Permainan Tradisional, 14 Oktober 2009 http://darahmalaya.blogspot.com/2009/10/permainan-tradisional.html dilayari pada 17 Mac 2011. Anne Berry, www.slaythetraveler.com/2010/06/new-season.htm dilayari pada 17 Mac 2011 Kempen Kongsi Permaina Duli-dulu, lineputihlinehitam.blogspot.com/.../kempen-kongsi-ideapermainan-dulu-dulu.html. Dilayari pada 17 Mac 2011. Permianna ceper, 17 januari 2010.www.kpkk.gov.my/index.php?...524%3Aceper. Dilayari pada 17 Mac 2011

-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful