Answers to Problems

\1I~'n'I' III I'llIhll'lII~ with u numhcr 'l ill ~ll ai .M l.' I'l' are gil eu UlJ Lhb aud lIn~ fuUu\\ i:u.r; p.ll~e- .... Am." ers 10 problemsset ln ill i . arc I1l1l li-tud, \ n \\ 'I'~ til computer pruh Ie UI' • re ~h CD" l \\\\" .mhh .culn/be rjIJ11U~luJl1.

CHAPTER 2

2.1 AO 1(1'4 q; HH}".

2.2 575 N;P- iT

2.3 37 II! "'t 76.0".

2.5 (a) 1076 . CD) 75.0 t\.

2.6 (ll) SU.2 -r (0) 55

2.7 ta) 11.'l:'l~ b) TUi lb.

2.& (al 2i."P. (b) 69.1 lb.

2,9 (Ill ,189~, (bl:-38 ,

2.10 (oI4,'i$". (h) :i13 N.

2. 13 (11) 10.11 I Ii J.. (II) 17.32 III.

2.14 (rII2(J _. (lI) 2{· N,

2.1 S 25.2 Ib !b..13<>.

2.16 5.35 kN -q; lS.P·.

2. 17 576 r? 66.-1<>.

2.18 37.2 Lb ~ 76.6°.

2.2' (20 kJ>,;) 15 . .'32 k.,'\:. 12.86 k'l": (30 k.') -10.26 kK". 28.2 kN; (42 k";) -395 II • 14.~ k\.

2.22 (40 Illl -3D.GIIl. -15 •• Ib: (60 JII) 30,0 lLo. -52.0 Ib; (SO Ill) 72.5 lb. 33Jllb

223 (204 Ib) -WW Ib, 180.0 Ib: (212 lb] 112.0 lb. H!O.O Ie;

(.10 11111 -32.0 lb. -240 lb.

2.25 (II) 176.2.N. ,It) 13.3:-'.

2,26, (01 IG7-1. ,(b) 1371 N.

2..27 (0) 3391b. (bl :2: Ltlib !

2.28 (rI 2,15.9 lb. (IJ) 6.70 Ill.

2.31 sao i\ SS.5"

2.32 6.'5.2 kK !b. 58.2D•

2.33 M·.2 Ib "'<;. 31 A·~.

2.34 327 Ib !to. 2.1.5~.

2.35 lO07' d .if,m"

2.36 1019 d 26.1<>.

2.39 (a) Ito.39• (b) 252 lb.

2.40 (a I J 6.0 lb. (11) 00.(1 lb.

2..41 (0 .20 kN (bHi.03 kK

2.43 (0) j,_j I IIJ,. (6) 1ST lb

2.44 (11 .';'23 kN. (h) 0..5013 k .

2.45 (a 16g 71h (M ~ III

2.46 {tl 2.81 kN. (b) s.ss k.".

2.49 Fe = 3:.l21b, Fn = 36& lb.

2,50 It" = 672Ib; I'n .... 232 lb.

2.53 {a 75 • (bl HOO ".

2.5-4 0 ~ W -e 609 .

2.55 (.11 !US k '. (b) is.u k '

2.56 \11 3,.'1,1 kN. (b) 1,0.7 Ii

2.57 «(1 6fi.? N (hi ~ '\

2.58 (u 62Ji N (h) 758 mill.

2.59, (u OS.!I" liJ) 1.41

2.60 4.14 Ill.

2.61 (.u 210 lb. (Il) 77l)~.

2.64 (lI) 9I}'o" (f)) b'1i,9 lb.

2.65 40..0 x,

2 .. 66 415 mm.

2.68 "))916'. (d) 6 'j ••

2.69 l49.11h·!'i:.. :320.'3" or 214 lb "F 32.3~

2..70 (a) 2-1.2~ (1)) 1 6,0 Ih

2.71 (n) 1.31) k ,. (11) .3 ,'53 k! •

2.73 (tI) +lS, CI til + 11'4111 Ih -73.2 Ih (b) :}: .3", F. .Il~, 1115"

2.75 (n) +2.46 IJ\!. ~2..70 J ... +2.07kN. (II) 51.1", 13 .0 . 60 r~.

2.76 fa) -1.076 .', -2.051..\1 2.31kN,

(b) 107A". l35.0~ 50.1u•

2.77 (II) 3iG \J {b} 6.3' JUOo. lOX.T'.

278 (a) 2{lO \J "blIl2.S~, :10.0°. ios.r-

2.7!l (a) -30.0 lb. 1(301) rh, +520 lb.

(h) 1 ~':5<>. JO.o~, frqo

2.t:l1 F ... gnu 1h. 8. - .2,.3°, ,fjv 13 2". fJ~ 1 U)_t)'

2.82 f 1300 N. 9z- 'j"2.1".6y lSiA'>, Q~ 76.7".

2,63 ttl' 135.U" , (b) 1-', = 12L7 N, f .. = 158...';' ?\.; F = '" :\J

2 .. 86 (a) Fv = -lS9 lb. F. = -,KI7lb ..

(blOT = 10.5°. 0'1 = 126 .s ,

2.87 -e- 400 x, +2000 x, -500 :-.I.

2.89 HlB.O lb, 1-l.4.0 lb, '08.0 lb.

2.90 15.0 Ib, 1:44.0Ib, 1011.0 Hl.

.2.91 7120,0 N, -14 .0 N, -12(W~.

2.94 7111 Ih: 6. i7Ao. ,By 37.4-°, IJ~ 55.5".

2.95 iszs N: II, - 4Jis.:2°. ,O~ = 116.6°, Q~ = 53.,J·.

2.96 1526 :IJ ... == SO.6° . .f/~ = 117.6'", 8= = 51.8".

2..97 379; 0,. - 12~.:J°.fJr, "'" iO.O'" O~ '" 9G.l Q.

2,98 tal 1807 lob

(b) 2 .. 17 kips; O. = 90.0·, 0"1 = 13 . .2°, 6. = 49.2". 2.100 T"'1f "" ,l4;-lh; T 1I) '" 2.;; 111.

2..101 27P.1 K,

2.1OJ 2,.,9 Flit 2..104 215111 t· 2.105 5.41 k 2.1 07 ~1.63k.

2.1 08 r.~l1 = .2.63 kN". T.~(' = 3.1l2 k, . Tn = 2013 kN. 2..1 09 l.603lb.

2.111 .66 1< t

2,1'2 RB! k . t.

2.113 211 lb.

2.115 r,w = Tco = 135.1 X; 1'111) - .9 S.

.2.116 1'.11) - ·1.33 'Id\: T.\c "; 2.3ft kN: 1~1I) -2.31 k'l. 2..117 T.w 115.» II.: r~lc - 12,1811). ":\LJ := 121:9 lb. 2.119 Tnt: = 0.299 Ih. Tel" "" 1.002 lb. T Dr. = 1.11 i lb. 2.121 'lAB "" 651 N: fAe == Mia N.

2.122 '(U! - J06 N. TIC'" ;;')6 N.

2.123 'IAn = ,1M lb: TAr == 34 2; Ib: T4W' "" l10 SIll

611

2124 (fl) ';(1 t) II> (II) IMJ) II, (to 4GH Ih

2.125 p; lfill.O \'; Q I.

2. 27 (,,) 2.2.1.::\. lb) L. "j 1;.: .

2.129 (a) ,J':.J lb. (bJ -l2 lb.

2.131 la) 4:>1 . (b 1202 .

2.132 (n) .)2,U lb. (11) ,11) 0 Ih

2.134 PC' = 0.-10 "1 ,F,) = 1.,111) 'k~, 2.135 1'.6 - 15,00 k \: F("; - ,'1.110 1(\. 2137 6 ',6 in.

2.139 TIl) 1\". ~. = 100 I" fly =;')' ,'1",8: = 12 ,n~ 2.1 0 lil) 36<; IlJ -. (Ill 21 lh.

CHAPTER 3

3.1 1.7 s : 'ml

3.2 14. "j'.,L P 35.2'

3.3 ilOJie or '}!).Io.

3.4 1!?,21 lh· in ,.

3.6 (II) 00 X . III J. (h12UIj X (1')171. T.d:. .zU.U~_

3.7 fo) ~ 'llh . ft (hi 36.0 III 4_-.

3.9

3.10 . TIl •

3." 3.12 3.16 3.17

3.19

3,21 3.23 3.25

3.26 3.27 3.28 3.30 3.32 3,33 3,34 3,35 3.37 3.39 3.40 3.41 3. a 3.44 3.45

3,46 3,47 3.48 3.49 3.51 3.53 3~55 3.56 3.67 3.58 3.59 3.62

612

Ctt) 7600 Ib • iJI. OJ. (u) 7G(l(llb . in ,. 250 lb.

IH.. mrn,

la) - • .ll "j 101.)/\Il65.

(v) -2i -L. 2.1 - :]1:" -

ftl)-( . mil li\"m)J-(I~N' Ilk

(hl'17 '. m' l1'· nlj "T' (;11 1 mlk.

(('10.

tS.2A k:-. . UI)j - I .i5 k..~ . m)k

(-12..2 11'1 . in.li - ( 0.6 III • IJ1.lj - (-. lb· it\.Jk

r .. ) (l Ib ' ItJi - 36 lb· lHk, CIJ) -( lti40 Ih . CUi + (. 160 lb . [Uj

(2.9» :-. . m - 13.1 . . mlJ l:..:..

-A' Ill.

I 'I:; rn.

I I 1111

l(tOOi't

lOll6ft

2..0"i 111,

P . I I; 1:" = I:'l, t). '"" - '2.

-I . ",

Itl )134.1". (b) 2;30 I '. 10 65.0~ (b) 188 .. 3

1(1) rt.t . (b) ... 3 '.

I ) 1. r in' I. (", 16 In 1. 1.7 .

1. = -;1(1.. r-. . m: .H" U.· • m: ,\I;: -:!. }o,. lIL

.\1. -25,] N ' Ill; ,1/, = 10.60 ~ . In; .U_ -= :11l~ \' . in,

63U_ •

4 !;I )I.

4.f1f1 rt.

e -=; 4.6 ; q, = !Hl3Q; I 9"

. 651b' in.

I i I' 111. -1~7 .. 11· . m, nP/

tb) a/ 2. -1.H.lkip·It.

-tltl In,

3.6.3 1T.50 111.

3.6 :l75 ilL

3.66 2tJl) run _

3.68 (11) A[ ~ . IT' • (b n iOO 'l1 trl::l1 fI"

3,69 (0) 12. Ill. b) I ,29 I (I') 11 36 L

3.70 (a) !:I.ti'! . II 1. (t/) ;:3.1" .&f.. {d \6.Jl ..

3.71 (0)" {} \l ' In J, (/' 213 111111.

3,72 .Il= I .(ION· rn:6, =9D,OQ.erl~ 1-1-3.1" 0. 12!1.\I~

3,73 M =,-?: " i'IJ • m' 91 - 67, ". 9~ - 23.£;". u, - bJ.2~.

3,74 ,\1 = ' .. Ill· i11 • Os - 76, ",6!J - 13,-5u"-. O. - 90.U·.

3.76 M = 1;- 1\" 111- /1 - 3:11" 01( -- 64, ',9, - fi9JJo.

3.78 (I/Hi:! .... • UI J. {b 95 :-.. m J.

3,19 (II) .FD - 2 lb ; 11 lb· In. ,(b) (. == ~., III

u 2.- II) r

3.81 1"n = 100.U ,\ ~ 3. ,l~r = 1-10. \' 30

3,83 p." = !,13.o Ib 130. = Fr' = l56:1 Tb ~ M.

3,84 (el) t-' (GO.O n,}k:1 lin) II! . H}j

(h = IfI<l.O II)' J loi it fmLlI • Oll~ AB.

(1:1 2.1.,1 II I.

3.85 (1/) - H 1 '\j I; II 3.00 111.

(h F - Om) ~ !: d I),

3.86

3.80

3.90 P

3.91

3.92

3.93

3.95

3,96 3.98

(U\ Ll,)lldlll~i> c and II

3,99 T.llafllI1~

3.100 luI R =. Ih ; .S ntt IJ) R - 200 Ib ; 2,_ ft.

te) R = :10() II. !: 0 J3 R

3.101 F III 'o(,"fJ Iph' s : em l:..

3.10il (ll) 2. 61 JII to tll . ri~ul or .. b 1.9:3 m, 3.105 R 3(12 N =c /H.9°,'\1 "" 3 T .v : rn 3.106 la) It = .J5.-l Lb .6 .ol"',

a,) 1.11:J ill. 10 [he ltfl or H lind I\l.Ol-J ill IIDII.I'~I lj, 3.10B (a 11, = I.; 1 1-:1\ J7 ,% 2"' 1 011 111111 tu 111> It'll r J::J; (bl ~5. I>

3,109 1o 2il:

Ib I R 1 S. k ;;p 67. .3,2.. 111111

3,110 ,7.1'\ 7' 'iY f)~. ~) ,. 111 to Ilu- ri 11 (If.

3.111 0) 1.4.1 IIJ L 53. '''. b 19.12 in. to e 1c!' 0 R

d I 3-':l.'Y ill. at and to the I n I' A

3.113 3.50:-. oq; :u.e; (2. nun I ,til'll" r Balle! _, 111111 Ii!

lh.: ri 1 r j

3,114 111 It = F J? lan l(a~/~.·;

]I.! = !!.1:v1{,\' - ,t '\'tl~ /\/r,,71 ';'-+-.U'-;:rr","~,,,,;;cn 1. If/) anY IIUIl,

3.115 " = -(7 bH - l III j - I lib) :

"I = -(12 Ib 'i . + 11 .5 Ih . ill Jj - (i .. ;' II! ' in 1 '

3.1 6 R -(84 'l:U - {, lk:

M = (4.0 '. 1II1i - 6,'36. 'mlj - (,1-10 :"l • mlk,

3,117 , (8.,' - lfi() ;"), + 00. )k.:

U = -(.1 i + (L60 )j .... Ill) . 'Ik

3.119 ItI) 5J.I" (n K - 81 >J (11)1..

i\:1 = (1\. 111· .n. I I (3fiO IIJ . h )k 3,'20 fa) 1\ = ( .66 IhU,

)1 = (:>.5JlllJ . in.li \45"U Ib . in Ij T (7,,,1 III • In. k,

Ib I .Iocl.\\ Ue.

3.121 'R = (13. ')1 - ('l,:.DUj - /626 Mk;

" - (10 •. , N l1I)i (2.,55 I • IIIlj - (H)_ .3 N . m)k.

3.122 R - -l U X}I + 12.') .)j (IOn NI

" = -(I 5 \' . 111 i - (20·;'. . Jfl~j (' ~I N . m)k

3.123 235 I .:r = - 9 '.;:;. =- !UO t1

3.124 3. =- i.on n ~ 3 . .3.'5

3.125 0 k l..r = 30. ~ II'.:: = 14.39 II

3.126 11; HJ·I"i ru- h .,..- li.17 111

3.129 (a P; 9, - ". 8., = )R 0. I. I". b Jd If' Us r

wWlldl i; par.illellu ti,t' ::;, Is at T = IJ Y -- a.

3.131 (0) -(21 l' ij. (b) fJ .. ;'ilu ( '-'li CJ wrench Is pltT.,11 ) to

till' '1 <tAL I A = (l. z 11 •• 111111

3.133 (If) -(211b~ - (20 lhlk, Ib) Ul. 0 m, (r' .1: "" 2.1.1 hi.,::. =: - 7. J3 ru,

3.135 (,,1 .')l'l~ - 20j - 1,;)/25_ (hl -O.09BOO.

(c1.r = 2. ()n ~ -I n h

3.137 .K = (111, . (6 Ib)j (2111)k tJ ;;;; 1.22fi

IJ ;'\Jib It..:: e 1 OJl II

3.138 = tl//h)i + If( I - ujMk; n "" (lll/b)l (nIV/I)k.

3.142 (a) F = 3GO \l Y Sl,t> • ~ 23C)' • m

til) :, = 20'Sa '\" • Fn = 'Z.12 N ;;p S.,'jg~, 3.144 (0) -(600 'lk: II ~O m b,-Im ED

~/l) -(61)0 ')k; (/ - 00 111111 uhove EU 3.145 \o'J 196.2,\!, 'Ill J (I)) 199.11 !b.5.5. 3.147 ?b31b

3.149 R (f\. tL)i - (' 9.20 lli lj - (3.:. J h

:u = (71 .s Jb • rlli + (- . Ib : Ii' - ( .2 Ib . ft, 3.150 {IT 1:L.39r·m (1,)1:..:)9 '·lul,(c)l!!.:*l ·mJ. 3.151 I 521h L. 11.1 I'" 23' ill to th 1"It or he vr . ',u

t" 11krum: of Ilw I1IlJtllr.

3.152 rP ~ 2-!.6Q; d =, .6 II.

CHAPTER 4

4.1 (011213 ~1\ r (M JR. 'J k.

4.2 ~QI I I 2 l r 1. (b) I) .flJ k~ T.

4.3 (I) " 1 I" r (M. is Ib •

.4 (,I) ;,')1 Ib t (h 7t lit 1

4.5 (n);\ = U. '\ ; n"'" 11)0.0 1. <II .:1. = 10.0. ¥' Jj = LOX •

4.6 4.9 4.10

. 13 ~.

4.14

4.15 76.·~.

•• 16 4.17

4.18

22.0"

4.21 4.22 4.23

4.24

4.27

4.28 4.29 4.3(l 4.31 4.33 4.34 4.35 4.37 4.:38

4.39

4.41

4.42 4.113 .45

4.46 4.47 4.48

.49

,50 4.53 4.54 4.55 4,56 4.57 4.59

.51

.63 .64 4.65 4.66 4.69 4.70 4.71 4,72 4.73 4.74

932 (

tal A = 47511.,-; B = 42.'" Ih !h..2 1"

b) - 67.2 Ib .d! 4.;' UC, _B = ,16.') Ilf ;p :36.3°.

In) I - 51.5 n)~ 21. ";.6 = :Vi.5 111 --.

b) 1\ == 5<1.6 Ih ""i 20.2"; B 1.0 1I.:t::,. .00

(0 == 37: J" 'q;;) .11", 1:: - I 10.5 ~ GO.flb

/)) 1\ - (l. .E - sr 3 .d.. IS. 0°

(01 IIi . b) •. s x ~ S

T = 1.28.4 ; = 1-1-5. "'" ';1 (

'f - 4 N; 1\ - . • ""<; Rn.U".

l' - 2U. Ill· = 22 ... lh.d!. :2 '.6°.

(tI) L30'5P ,m. -. (1.1 L013P d. 9.1.:1"

(a 32.5 lh. (b I se. Ib or 9..(15·.

r - '1J'/3~ C a,57.!'--",_

7'lIf:;; 6 6lli:: 1'("~ '" IY2_1 lb. D = 7S( (b <r-. \nll' fili '\'.

lb) , = 2-1.1' -.00:. t) = 21.1 .d. .5.0.

Ifl) II . rV,1 12 • .511

(,)', IS.31 l5.31 ..d! -1-5.0·

l(l) Nil = ~.r;· .. Ie.- - ;l70 • ~ 39. Q.

IJ) 5.26 ): _d<_ 7-.3~.

la) .J6 .t//f. Ir= InN T. 'c;=.'jg: .'::0,:3.0

- D = 0: Jl I 2 s III = 28. Ill .......

la) = 20. lb . M.\ .., I. th· I .

(bl 1-\ -:2 .31b.di! .j!j (J •• u~ =- .1U u Ih . n ~.

(') =,. III r! '1, .0 Ib . It

= 3.1 . I &!_ 1511°: 1(;' =- O.UII :\ . III ~,

• "" 35. 1 4! '!fHi' . l·;;; 11.8{lO J • III ,.

T"L~ = J.a.1 Ih: Tit", = J I, Ill.

In). - I 1.72 N ; I = SA:J . 111

(hI = 72 • I, L lJ4 '\' '111 :l3.'3): 5 1'1' _ 14.S.1 'i

lJl S I I (.lJl/n1). b) 12..0". oj \'-/2(1- tan ). (IJ) . l •• (al t;m-II""ln~. (hi 6'J.I;l0.

(nl ~ill II cos 9 UIPI. (6) 17.1 a; 7.2.f)'

fI) 2)1r '[IJIYzkl- 1')j.III) I .. H,J·

ttd tun 11 - ~ir R - 'Wlkl. (II) &3.0°,

1) 'OIl1pl f<'; (~)n.'ilmlrtf'{· 't'ltmni al" elfWlibritnn; A = UfUi '>: ,d.. 59.0°, ~ = fi!J.O '\

(2 !mpllll' 'II, COI1St'rlUIlt"'I,4 IJ1 Ierrnhm l\ flO f'f)llilihnllnl I ) urri;lll)' OOn~11"IIiTl(,t~ Ul:Il runnate, t:guU I n1l1J;

GO • I 1 ( .. ) .1111 pll·t,'l) L'OoSLmlllc'I1 lll·:(·ul.Linate· ('11111Iibr:rum, = .;'CI , , R - -;- .1:-' ~ 39.S". = fill. -e-s-, lSI ,0111111 te . COI1!!"rui1 l'(];

rllllc'h'nnin!l((': l'll,dlibri 11" , 50 •

(6) Cumpletely c'(m~ttrllllC'd; lilt! to/llIil/all'> '4u1libnlllll;

, - 0 11" = . <-, (7~ , Inpldt-l,. can tfaint:d;

d~ll'rnli[lati': l'Il IUb,lIIllL:.-\. = . = .')0 X [',

L ) Impn pc rty c n'mullt'd; inclt'll'llIUJtale. no equililmum.

P - 2 .0 Ill: = ~fi.O Ib!b f)"

II i!! .:nlll.

(Ill :l1Z \bl,I].') " .d: Zl 3 .

S32.;".

z; ::z".56.:1". - 276 'oJ "" 1·5.U",

= 167.7 X "'\l '1.fi lift.

311:11 590"

613

4,76 «rr 4.79 4.81 4.82 4.83

4 .. 84 4.85 4.86 4.B7 4.88 4.90 4.91 4.94 4.95 4.9S 4.97 4,99

4.100

4.102 4.100 4.104 4.105 4.106 4.107 4.110 4111 4.112 4.113 4.'14

4.116

4.118

4.1'19

4.120

4.122

4.124

4.125

4.126

4.127

4.12B

4.129

4.130

4.131

4.132

614

1i.5 N J.. 3 .. O~

(0) 11.8210-.:- !:t::.. 75.0". (h) 10.68 k~ "'t i3.4Q.

(0) 45..l' x "'(j 45.0~. (h)' I '!h.. 5.!a~.

T = 1200 I • .B = 1500 j,} oq; 3{HJ~

T"'"" 5.,1·· -= 865:'\ ~33.""".

fll) = 10.0 lb 4. 30": .B = -lO .. O Ib ~ 3(1~.

(II) I' '" J 15.) Ib ~ 126,5": II = 130.2111:r:.. 30.0'.

(./1) ·177 N (I,) t 1.'5 ~ 6O.5g•

('1) , 743P:'.t.. /55 O· (b) L08.!lIJ oq;; 23.2Q. (Ii 1.305P!b. 4110· (b) 1.OlJf d. ~U4~. V(S~ -L!V'J

(0) 129.1 UlUI. thl 17.1<1" (r) 8.il •.

(a) "30". (b) A =- 45.7 X ....... B '" IDS 2 r d!. 65.0~. 3·1.S".

(al IS. ·3 . (b) 1/I/!/5.

(nl .2. 'tS". (b) L3S.:J III Ill.

c = (9'&1 ,,~ - (843 Nk. D = (:.J13U Nij + C·I-M N)k

- (IB9~1 ')J (.182 Nlk D ::: -~·HIlO. Ij + (964. )k. (a) 3<1.0 Ih. (h) • - -{ .20 Ib)j - 12/ .. 2 Ih}k-

1 - (1~.W h)j - (408Ib)k

(al iO.6111 IMe = {2.30 Ib)j - (21.2 lblk:

D "'" (I,Ut!:! lh}J - (35Jl Iblk

TA . 92.U ; To "" Tc; - 76.6 K

IJI = I .... R6 k~; r =- 2 Il nun :: "" 100 mm

(II) ~=2.9.5. T:D~= . =1I6H4t\ i.(I,)5-Llo. r, - fi {HI Ib: t r; = 3.Hi lb. Tn 2J X lb.

fa 1.600 rr (b} fA = 5.00 11 r = (l. T/) = 25.0 lb. T,\ = 0 211 W, T H = O.36611':]'~ 0 .. -I2J\\ '.

,al 6.01l1h (hJ 0 (cl 6.00 lb.

(11, 1~ - .. 5)1; T» Tc :36.8 N.lb) 100.0 IIl1n. T H]} .,.. 'f 11£ ~ 701 \" C. "" -{ZOO K)J • (800 N)k. TNl) = Tnr: "" 5..24 k..'\ • .A = (5.il k ')1(2..67 kNJJ Tv) = 486 lb. :is£ = 67:2 Ill:

= UOO8lb~i - (~.O lblj ..;. ('i'ttllb}k TN1) "':360 Ib; T.E"" lflCW HI:

= -( lID 0 fuJi ! l.i40 Iblj + {tiO:O lI!Jk.

Lee • 75 k.; TIf."I'H = 2.0'(3 k.."J;

lJ = (·(610 )i ~ 1529 XU - 136.4 "JI.:. T ~ - i..')1)7 k ': T1GHJ = l ,67 k\':

D = (3950 . - (:17.1 '\iJ - l31.2 :-.11k.

(a) 3741\. (bJ J:: (H1-1 ~ ~'i \ l52.3 Nlk

... (115.1}.)i - 076.0. + (182 r--.,k.

Col) 11 . (bL-\=-(23.~Xli (fi.1RN)j (;,&5.)1.;

.D = (9.81 • i (6G.7 11.. ..

(a) Y.I!:1 Tit. (b) A. =-- {6'!f3 Ib j - 11.106 Ihlk: .B := -( l"i7R Ih)! + f I.Ql3r fbJ.i -I- (5..25 Ih)k (11) 22.1-1111 (hI t = (11.73 Jb)j - (1.10 . Ib)k; B (I.W Ib)l - (18.13 Ib)j + (5.25 IML.

ttl') IOU 1 III (IJ~ "" (3.1.3111 i I [IOO.Slbl) + { .. I.I III)k·

"B ... (.'32.9Iblj + (5.'] H IhJk

(0) 180.5 Ib .. lb) A '"' {57 n [blil (L09.6 Jb •. - (_O.96lh)k:

B ~ (32.9Iblj -I- 1106.0 Ihl·

(II) £2 .. 1 . (0) D· (6.·1.) K)1t:

Mv = (0 13'20 N . m Ii +11.008 X . mlj (0. InlB T. m)k. 7·(:. = .1.1:] N: TTlF" = 750 N: A - (2Bi N'i + (4.JO'li)k;

M.'l -(S-UJ N • 111)1.

(0 I 37·1 (M =- (22.{) \' H ... U l' .0 \1)j .... (.'3.10 '\) k

ME = -(6:2..1 '. mli + (J 1.06 N . mlk,

(111 9.19 lb. (h) U -(1.TI81h)f t (8.00 [hlj + «uS Ih)k:

)"B = -(33.2 IfJ . ill.l) - (2111) lb· Tll.)'

7'm .. 164.~ :'\; TEll - '133 \": TH• "'" ISi.S x, ,\ ~ (10 Xli (98.7 Xlj (21.3 )k

5.1 5.2 5.4 5.5 56 5.7 5.9

5.10 5.11 5.12 5.15 5.16 5.17 5.18 5.20 5.21 5.23 5.25 5.26 5.28 5.29 5.:n 5.32 5.33

5.35

5".37 5.38 5.39

4.133 Tpi = lBO.1i • Tc.1I = 960 ;\I; 1'm "" ino.s N:;

= 'IGi ).i + (UOA N)i - (11.1.- ~)k

4.136 .B (75.0 ~,k; .. {36.i, ,j - (20.01\")1<·

D ,.. -(3fi,O 'ij + 1500 ;)k.

4.139 A = wm.o N)j - (l 500 )k D '" (180.0 1\)i -i- (l50 _ ~ -(H'iO o. )i + (120.0 ,\)j.

4.14D((/1 {3_10 11,)i 4- ( 1 27 Ihlj .

(h) A "-(3.20 Ih)i t {5.1.3lb)j - (3.00 lb k! D = 3.00 ILlk.

4.141 ta) L575lb. {hI = -(09i51h)1 + (.·1 Iblj - (O.30(

jJ -, O. 0 Ib)J ~ (OJIOO IhUe

4.142 .1 Tb .

4.144 8.~. HI.

4.1015 9 05 Ill.

4.146 ~;'1

4.148 (11.2.5. lj

4.1,49 (0).\ = z.on m.1) ... 00 m. (b) 131.6 ~.

4.151 ,u)x Q.y-ZMiin ==2.'i.Oil1.(b);'[,)=(·, /jlh

4.152 (0) D = _'OJ) III L hi I) = 20,0 Jb. n ~.

(b) D = moo Ib L :\l~) - ~(Ullb . n. J.

4.154 = 2<.U ++: D "'3<l-l N ~ 22 . .2~.

4.156 (a) 3951111. (b) 11 rs Ib f

4.15"7 • = 7.0i 1h 4.5.0a• Me .. ttO III . 1M J.

4.158 r, 07 Ih .:i:.. .'.5.0°;:\. = ,t}l.U III . ill. J.

4.159 (a) 462 N. {hl C· -13.16 ~J + (46i :'\)k;

D (')05 N)j - (66. j "\")k.

4.161 'liJr: = 975 N; Tr·" "" 600 N:T DC; = 625 .:--.I.

A = (21{}t) I\:)i .... (Ji,,).O X)j - (:375 ~).k. 4.163 ~a) 1 .00 ill (t,l 207 mru.

CHAPTER 5

x .= 5. ill .• l' - 6.S!) ill.

K. ::::; 96.4 linn. ¥ = .'3-4 7 mill

- -

x = 1.421 111111.)" 12.42 mm,

~ = ·19.4 mlli. r = <;.ttb mm,

:. - !!..721 Ifl., 1 3 . .w hI..

.x = )""" 31 1 mrn,

I.J..KI.

r, + '"iii

11" 2a CUI.U.

.... n. y = (1.6-12 m .

X = - tS.H3 111111, \' = .1.31 IIIIlL X = 5. jill .. Y - I AI ITI .

X ~ 3 . .21 in., r = 3.31 ill.

(Q.,). = 25 .. 0 x 10· mmJ! (P,) = 2.'50 x lOl mm", (Q,). "'" 1.393 X 10il lllll!"3; (I(.r~ - -, .lY3 X Ht 11111 1l~.31 .

X =-4ll7tn Y::_G6Tln

X - lA·-Ilmm, Y = U.i2 mm, (oj 1.410 X. (b) 6.13);::t... 83.J-. 53.6~ ..

12.00 In.

(0) 0 -li20. {bl O.!lS711. l = 0/3. Y = 2Jr/3.

.r ~. 2rlf5. ii - 411/.,

i" ~ 100/35. Y = 16h/'J5. :2. .1 - 5lJ:la

:r = 0 y- -lI~ln ti.

• -1 20. + 5111 .2a "

i"" 3Oo/50, .. y = 391J/H5, l' ~ rd I, fj """ abllO.

i == .-UI. y = 33a/·l0.

5.41 5.43 5.44 5.45 5.46 5.47

5.48

5.50 5.51 5.53 5.54

5.56 5.57 5.69 5_60 5.S1

5.62

5.63 5.65 5.66 5.67 5.69 5.71 5.72 5.73 5.75

5.76

s.n 5.78 5.80 5.82 5.83 5.85 5.86 5,87 5.89

5.90 5.91 5.92 5.93 5.94 5.95 5.96 5.97 5.100 5.101 5.103 5. 5.106 5.107 5.108 5.109 IU10 5.111

y - 0 il 00 Y = 0.42:311. -2rV2/37I.

211/5.

.i"- -9.2.'j"(J. !i = .~ 007. i" = O.363L, Y - 0.1 ssa

Itl) V = 2..21 X IS IflII.- • t\ 8.6 X] \ mml. Ih) V·' .ss X HI" 1111l1·1: ~~ =" 2 X 1 IJ mm:!. (II) V = 4,0 X 1 mrn'~: /1 = -1.50 X II' ItlI~l:!. {M F = 26.5 X OJ mm:J. II - 5.12 X 10- n!lllll. (01 '7Ii!(/b. (b 2. ' 2b. Cc' 2'ITo bl:?.

\' - 22.0 in:!; ,\ = <I in!

720 IlUII:!

(a) 3.24 X lett rn" (h) 2.14 X Itt! Illml. (c 2.' X lUI mn

0.21-1lh

2.211...'11.

O,o.l.J;l lb.

101311111'-.

Itl R = 1800 lb. 1O.~) It to the rlgbt or .-\ IIJ A = 1800 lb 1; .1.1 = I. I kip . fi ,. III ""' .3000 ... 3.T· III I til n~hl or A

II_, A =- 1:l.'ID _I •. B '" 9· _ I

\ .. lIHIO Ih i B = 8UIl ib 1.

= 34.0 _ r : 1,\ "" 2. 2 . III ,

-20 x 1.

,\ 3.3:3 kX t. M = 5.331 . 111

(a) 1.60 II (b1 = B = 15': Ib t. n = 7.0_10. T! C = 1;-. 6 1 f.

(a) 3.1 1!. 1m 1. bl 1.375 k T. 1,1,'.1"'" fl6i' kVOl: N.n 21101;:'\.

(a) Il = 1589 k -. V = .j.~3" . (hILA' n

ght 01 A (ll) R =< 1 15 kN;p '.13°.

(el) II - 10.11 kips >, - 79. ' I<1p • (b) 15. ft

ftght of . Ie) R = 13 . .53 kil).~ IP -41.6Q•

.32 fl.

T = 9.10 kips -. 21. S-.

·1.i5%.

.5 k. r 30 ..

"" 56.~Jrb r 37.1°; II - lOt 1.11 111.

U52111,

111

1/,1 Rfl = 3"7.7.'" : '" - . ~2 '\ . 111 J 10.) -1.1 IIlR. (h) o. ''W.

-(2h2 - 3b''Jj2( I 31,)

!2n(l1i1 b I 4/1 - 3/)). 0) 0 - I •. (b) 2\13.

.1-4 10

x - -I .1 mill, r = 68.3 mm. Z "" 75.8 n-m X = :.. .4 mrn, Y .; -·Ui3 mill. 2 - 21-J.U mil X "" ,115.! ill.)' 6. -9 111 •• 7. G II

X = 10.2 mm. r If)S'; "Ill'!!! Z = o.

X ... 340 mrn, Y = 314 umt. Z = :l83 mm,

~ ~ 150.0 1l1~. -: =- 11.42 111111, 7. - 119..1 1I1l.

."\. -= 5.S3 ill .)' 0.J5 ln .. Z - 3.1U lJ:1.

X - :.l.on It )- = .53 fl.i X ;;; U.5"- III, r = l.;wl n :z - = 0.6 0 UI. Y:: .1 m, Z = .

5.113 X - Z - 0 Y 1Il31 mm above the ba-le.

5.115 X = 274 rnm, - -1 :t mm,

5.116 i, -= 2t~1 '-:i - _70./4

5.117 ,XI = 111l/8R;Xg - 211tJ4fl • 5.119 ~ - :;",/1 fi Y = ~ = O.

5.121 t = ],,1 = o. 6$l(,1 =

5.122 x = I.W7'l. 'J ., O.

5.123 x ... ~=ny=a.37.Jb.

5.125 x=;. y = ;:; = R12.

5.127 V = 9.50 w3; r -= 3.8.2 m.

5.129 ~ ~ .~ 51~ 6.;:; _"'" -:-0/4.

5,130 X - I:' in .• "1 - 9.'i611l.

5.132 x: = i9 sr mm, Y - .26_6 III 5.134 n.i30 'JI.

5.135 V -;;;; 'ITT. /6.

5.137 n =11 Olb - 2.36 lh' 5.139 (If) O-J(!'P (M 2/;J and _/3.

5.140 ;- =- O. J.t52 n . -; 0.396 rn, 2 - 0.370 m.

5.141 r ~ 11/6. Y = ; := 0

CHAPTER 6

6.
6.2
6.4
6.5
6.6
tIl'
6.7
I tile
6.9 F;\u = 125 ill C; fi.\( = 260 f C; l'Be = 1 .0 r T.

Ji.\~ :: 3..10 kips T, ,.:~ = I. kfp T.' - 5 !If) kips C

F.1u 1.201) k '/; ]lste = :l.16 ~'\ C, F"Cl - 3.-m k T.

Pnc = Pr;IJ = 2.13 kl\ C.

PM = Foil':" = 6 71 k! 1'. f< - m -1 .00' I G:

[o'a = f tu; 6. ~}. C,:, 1· CD - 2,[10 k. T.

F ""It 1.31) kips C, F w -= ,9 :J kil~~ T· F H( = 3 iO kips C.

FHI) = 6.08 kif Go "en = 3.7 kips 1'.

F H' = F,) =' 00, L:

FAr: -'-- Fllc - feD = F,:~. - .'5.20 ;-.. T FOE = 400 C. P \JI - P~H - 1 Ull k'l C',

F,\{,"=Fc,:= ·rc=P:II~l2...00k r.l:'c-J.,c- .

I'LID Fm = 1 L.93 x C; r& l.T·{' C;

f,n- .&6 k T.

6.10 FN l'm-15rnlrlC

F' ... r = PCl! "" Ft•c; = "r:1I = 12.00 kr '1':

F,W = 1~i'c; = 0: FlJtJ = F",.. :.lU.OO k:-..i C; FM• ·F,.. "" SJ kX C; Pm = 6J)o k 1 T

6.11 F",,;: Pm -;::: 44.3 kipll C: F r = F, = 4Q.5 kiF~ T; Fill" = F~'f = 11.:.15 p5 C~ ruv "" Fm' = 3 .9 kip C; PeG - Pv,,; = 11.2.) kips T: FeE - 27. kips T.

6.13 1'~8:=' 311 kips C: F~(,.;; 71r:r: ~ 2.. 1 lips T: 1~ - FFr,; = ().

FRn = l"nF = ~W2 kip C: fill:. == lO( P

F",. .= J.100 lup~ t: F',Jo 0:,- klp ('.

1',.;r. - 'Cfl - 2..61) lips T: FFH = :..83ldp~ ,

6.15 p.\/J = FFH = 11.25 k.."\l C;

F,I(' = "fi'n; = FIle = Fell =- 5.i5 k T:

lin ~ Fn: 6.0 k.,"\ 1': Feo = FfJ~ = 9. ~ c:·

Fg = F' 1i.J' = 3.i,1) 1 1"' i"OJ, = 0

6.16 '.11 9.3. k - C: l;_"'t; = l"cl: - ,:; 6:l \(1 T:

l' sc B.!IO k;... T;

lim) - D ; 0.15 k\" C. PHE, - J .Rj.'S k T T:

P"", - I'm 0;

Ff;.p=-.3kX T. Pf;t;:=: 1!r:n =3. 1I T~ F~14 .... 5.63 kN C.

6.17 F,III 5. 2IapsC.,J'\( =6.likip t.r, US2kTps.

F IJO "" •• 7 kip C. Fer ... = 2 06 kips T: FC'r; - -t II luJll' T; 'N; = 2.. kips C.

615

6.18 1"11;;;;;;; 6. j C: r,x; ;;;;;; 2. ki: ']'; l'£e .u T; fl'C = 1.152 J..1p~ c: F~u = A3Itip·.

lC:" - (Hi klfl'i l'

6.19 F,tl! = L - kip-; ',f: c = FeE - .'3. 1lip~ T, F'HI' =. 0:

F'JI} = 3il-t kip.~ c, "81:. .. 1.000 kip :

Pm. ,.. O. Lp T; For = 2.52 kips Co

F1XJ - O. Lap; l:t:e; = 2.80 I., T.

6.20 F~'C == 1.750 klp~ T; F,u ".. ~.52, \.1f1S G,

Ff:lJ 1l.108 kit) T. F .. , = Fu: :: F...,. =' 1 1)(7 kip.\ T;

I'm = FI1 = Fp; = 0; "H} = "Jf = 2.12. kiPl' C.

6.21 " H - Fur: - - ' k. IT; ".\C - ru = 2. k.:!

F'rf(' - r/J. = O.T.'JO k .: FDD ~ 2.- kN T:

FH~: = F~JoI = 0;

l~;f: - 2. 7lik G; fell r't} = 1..500 kN C.

6.24 Fi411 =FJJIJ = n.o T:l'."\C=·lO. k C.

F' He; = :1.00 k ;

FeD 61l.id' f. Fer: = 6.0 k C· Pm: = 1 fiSt l'\ C; I!rx;:=: 472 'X T: Tor"= 50J k • C: /i t-:' == 4.~ 1· • T, r}"C - .:10.0 kN C; FI-ll .... 31HI 1.1\ c

6.27 Trusses of Probs. 6.13 and Ii 2;} liTl' .ii1Hplf'l In ISS{,S.

6-28 Tru;;s€S orrrobs. 6.19. 6:...1. alit! 6Sl are s1rtlple trusses.

6.30 8. BE, DE. £F. PC. IJ, K1 '. _\1. '.

6.32 sc. T •• f.

6.33 111". '8 .. DN J tt, G/, HJ.

6.34 HG. BE. DE, ru, ui.u. QQ. QR.

6.35 (0) 8 i.rc (b) BC. «t. u.]«

6.36 FAll" 1'~\D = ;U4 lh C; F c - l-'-S 11> c: £iB<" "" Fell = 422.lb Ti p[m = 6.1.3 Jh T

6.37 PM = 1'An '" i.02 np T; F \( "" 13.7 kips C.

Foc - Pr:1l 3.31. 'p.~ T: "'DD = 4 71 kips C,

6,38 F 04." = F,II);:; 'P'llh C· floC 20 lb T:

Ii Ill. = F.I = 000 Jb : Jlnn = 56 Ib T.

6.39 -llf = 1342. C: £AC = . F . ...n = 1500 • T~

F.",,_ = 300 N 1': FBC': 1 • T: '81l - Mel G;

PelJ = 5fifi ~ C': 1-'(; - :100 1\ C: Fw. '= 1 .0 N G.

6.40 (iJl 1-'..u;;= 504. T: FliP. = 741 K. : F lJlJ. - 11 F - O. fee'" 730 T; F,m'" 4HO I C.

6.41 (b) F,U, - 96 . C, Fcc" FDC - l·'rr; = 0;

F . = 73{1 T,' Fell = 550 C.

6.42 FeT = 1. k'{ T; Fm" "" L3 kN T. Fm, = 4.50 .. C

6.44 [lr:~. 2.H7 k.p~ '1'; faE: = 2..28 kI s T; Pm' =.5 l:l k1~ C.

6.45 F~j = 5.13 kip" 'f. fc] '" 1.9 - ki T; FWJ ~ 6.16 lps

6. Fu - 13.00 kN T, Fl'.F = 0.359 k . T, PI({; = 1 ,'" kl\ .

6.48 l<'c- = 14. kips T. J:j). = 1 2 l·dp:oo C;

I'ClF = 12.73 kips .

6.50 /"1)1' -- 13.00 k C; F, . -- 4.2.2 "C; fEG = 16.22 . T.

6.51 l:m = 16..22. .~' T 1"", = 1 nO(} k 1 '1"; "'/I} C 17.3-.1 II • C.

6.52 F 1m .: 5 as lnps C; Fr.-I.> 0: 1.250 kip5 T,

Pu JI..'ill ~,:t'pS T.

6.53 F F.G = 33.11 kipli '1': Jif'i "" I. 2 !dps T; F 1-'H· I. 6 kip.'l C.

6.55 Fnl- 5.1 kips : Fel = 3.Bn kips T· Fl.} = 'ill lrip,q T.

6.56 1',ID - as. kN r. L~c = 20.0 k;.,t T; F,,(: = .51.6l..;.; G

6.57 1!,1l:. .. 77.6 kN t. fCF - -516 I C: 101"" 2.1I N C

6.58 Pn "" 0.783 k'{ C. P,.,: = 3.m I: T: PUI' 33/5 J

6.59 Fcs = 4.79 l;., T: FH/ = 5,3.5 " C; FIJ 2.':J1LN C.

6.60 l'Af" = 2.50 1dps T; Fq = 1.5 kijl T.

6.62 Fm: == 'tOO k C: FJ'1/ = 3.60 kJ t:

6.63 Fr.; = O. 33 K C' Pm. "" J.6!l lIN '1'; '/I = ;100 k'\ C,

6.64 "'/1(; = 27 . k:-i 7': FOG = 9.13 ~ T

6.65 t,» - 1 ~.5 kl 1'; ire" = . kl T.

6~66 "/10"" J 3 kill: C· I'e - 3.31 I" r T; Fr'" = 1l.606!UP '1'.

616

6.67 6.68 6.70

6.72

6.74

6.75

6.76 6.78 6.79 6.80

6.81

6.82

6.84

6.BS

6.86

6.88

6.69

ina!-

. rnirulle.

2..25 kips "

'" = 96.0 111

- 32. III j;

1: . = 72..0 t ~. ~. = 8.00. t:

s, = 36.0 Ib = 12.00 III

;; 320 .-«

X t-.

6.92
6.93
6.9·~
6.95
6.96
6,97
6.98
1'.
6.99
6.100
6.102 ......
6.104
6.105
6.106 6.108

6.109 6.111

6.112

6.113

6.114 6. 1S

6.116

6.117

6.118 6.120 6.121 6.122 6.125 6.127 6.128 6.12.9 6.130 6131 6132 6.133 6135 6.137 6.138 6.139 6.141 6.142 6.143 6.145 6.146 6.147 6.148 6.149 6151 6.153 6.154

6.155

6.157

6.159 6.161

6.162

6.164 6.165 6166 6.167

. 27 '\ -: 8 1:121.\~: = 621 • . • = 2-16 ' r

t .; = Pj.4 c: 1o°w;: 1'00;;:; p/Vi ; Fm =; P/4 T.

\1' - J'/V2 L: FDc =0. F, r; = P :2. C; F UI - p /,,'2. 7'.

FM, - MI'./4a C: FIJI',;;;;; PIJ(;; ./u/n·\121'; Fj•1I 3. /40 C.

A P/I0 ; D = ~jJ.'; :' -=P/15 . 'II 41'/15 1.

= 3P/13 : D = P/13 1 F 111'/1:3 t.

(0 = 2. 2-11' ~ 26.6" = 2.P ...... : Imm . rl I. (b).Ii mu l~ nol j i nd. (c = P 1; B = P ; • ==- I' frame is n~d

(a) rarnc Vj Till rigid. 16) Me-acLions can br- frn1l1 ! lor 10 : hil1a~ value I JJ~; r me is ri~d.

e) - 2. 1:)1' ~ 1 '. 0"; 6 = tU)lP.d!. 11.31°: f am is rigid

(a) A = 2.0GP 4. ·to-le. 'A - 2.0fil-' l.J.O-loi mm i,

rigid ~bl Frame b tlilt rigid. ial - l._50P!b. 3G.ao; l.C~lP L I. I~. irum b riLJ,ltl

5 ~ 16.1 ....

((1) 7.00 kip~ <-. (bl 1i.50 kip YJ. II.· in ..

46:3 lh . in. .

llo.a ~ . m .

14.~·.

1 .22 ". lin' 12.50 " . rn ,.

:l 3.1 l..ip • if! J

D = 252 kips ~ 1" = .694 kips ..,; 1 6"

~ :UJ7 k:.l -: II = 3.3 kN;y 20.9~. 1I-111,l kV1.4:.l".O .... 1117 '''''il' lfi,ijl) v.

lAO kips.

156. I.

50.9 . 'iF' :30.0" 60.01b

1:J.3.3 lb.

I~.I; k

~. "" 21.~ Ib~, - 3, D Ih T .... = 6-1 1 -

'J = 2. III .1, H~ -= 31 lb -'1 - ~l(Xl TIl L

F II = F'IW = F 01 l"FI' -- :32. kip T; r.lc .. 34.2 kill. G;

F,!f' = FJI~' FDr "" 1" rx: = FI(; = ;

Fel. f'£c ~ k1.ps C; Fr:N ~ I 2 klp_' C.

Fjj(. -1.10 kil T. f'8H 1.3.1:} 1..;1" T:Fuli .1 kip C

D, 10.00 1--j\1 _,., II = L. 7;' k.· f·

Dr = . 2.0 'kX_. D" = 13.7.5 kX L.

liAS ~ 15. k, c; j:.l.I: - ]3.50 1\ t. Fe:c sxz 16.80 k I C:

F ,,= 1;1.50 Ii: • C: F'IJ 15.9 k.: I 1'.

FIJ =.; 5 k'" C' F'OG - 1.1 n J..: T; f,y; - 1.6.'5 kN 1'.

FCI = ".r.J 1<1 r. "III = 1. ~ C: 1'HJ = '165 k.' G.

(tr), . II Til) 72.11 ';p' Hi.1U .

= 9.0 th : F - ~ Ib F :In.2''.

CHAPTER 7

7.1 7.2 7.4 7.5 7.7 7.9 7.10

(e) 9,6. . III III C.

7.11 (On • \]1 F - .7 11. '" . "'; V = G .. 3 If, ~ 30

If =, ! Ih· in .

7.13 (On r.J) F 5.93 1\ V = ·112 N 1.

714 (On IQ)).O ,\,/; V = 83 \ N ,M - 17.66.\ . m J.

7.15 (On Rjl' "2.1: Jb = so. Ih· ~1 = 00. 11.1· fI .

7.16 ( AK '=1 .alb Ib·flJ.

7.19 (UtI C}) F = 6S0 •

7.20 (On 11-.1 - 514 r/, -= 7.2

7.21 «(11 (On t) F ;=: 0; ;P/2 M PIJI'l1.

(b) (On. J} 'F' = 21" J, :.- 31'/2 -: . I = 3PIJj2 J.

{ ) ( n N = 'J.fJ/ 1: = 3P/H -, l = 1Pn/14

7.22 (0 (On I\}) F = 1'/2 ; = 0; M = O.

(b) (Oll/J)F irtu L.\'=2Pfj -:. 2Pa/7

(1')((uAjJ_P=5PI'" :V= P-,\I 2-P(1J

7.23 {Oil Cj} U666W,. .

7.24 tc II Jl 0,17 sm· .

7.25 (0'1/1) O.O557\ll'

7.27 U.J57Wr for 0 = '19.3°,

7.29 lb) 11;1.,/1 •• '3ld 2f:i'l.

7.30 (b) Irf./2:. 3u:/}/f.i

7.33 (h) 12.63 Iap:.':!9. I..ip' n.

1.34 (h)!L I kJI;:. .~. 1.

7.35 rb) ,. I kil ': 33. kip' Ii.

7.36 IbJ ,1 .: lfi2.0 . II.

7.37 (h) I ~_OO kips, 114.. kip' Ft

7.38 (b) L,40 ki~: ,5.6 L'I . It.

7.40 b) 2.2.0 kN; 2.2.0 'X' III.

7.41 b) ".50 lr '; 1:350" . m.

7.43 (b) 5-l()' i 213 ill .

7.44 b) [J 10: -0 UI .

7.45 (Il) U11:1 k:\; ,99

7.47 7.49 7.50 7.51 7.52 7.53 7.54 7.55 7.56 7.59 7.62 7.63 7.64 7.65 7.66 7.67 7.69 7.71 7.72 7.73 7.74

617

775

7.78 7.79 7.80

7.81

1..82 7.84 7.86

1.87

7 Sf]

7.90 7.91 7.92 7.94 7.95 7.96 798 7.99 7.100 7.1·02 7.1,04 7.105 7.106 7.109 7.109 7.110 7_111 7.112 7.113 7.117 7.119 7.120

7.122 7.123 7.124 7.126 7.128 7.130 7.131 7.132 7.133 7.134 7_136 7.137 7.139 7.139 7.140 7.141 7.143 7.146 7.147

618

«(I 1...2.5 N' 111. 1 500 I from A. (h) 30.2. k ' . ru, 1 .. 350 111 freln $\. (II) 25.0 kN . UI, ~.oo m Croln .. \.

(b) 13.44 kN . m. 1.833 m from . {al V .= (u;1iI/6L)(3x~ - GI_\ + 2r.~);

H '"' CWu!Gl.l(l·' 3r.1''l + 2f .. ). (el O.054.2wI,L.l.

at 2: "" 0.423£·.

V = i oll.)( -2J'! l- r .xl:

M (wolIlL)( - i' I ."I!.JY1_ te) w,,[.~ /6. at x - L. (b) l.55f)wnll'l :It x- = 2 10..,.

{(,I)I'=R50Ib :Q .... 1215lb l.{b)Mc=-lOOOlh· fn) 'P.= €i.5O kN 1: Q = 0,600 kN !

tb) v"~.= 7AO kN. al A:,

oHm",,'" 7_13 k_\,. 111. 1.,j.3,'J m f1OIJ1..-\. «(I) 'P = 0.660 k'\' !;Q - 2_28 kN t. (f,) 1."1IM' 3.81 kN. at 8;

-,101" ... .= 4.23 k\' . Ill, .,.18 f11 from A

(a) 2.25 flo (hJ ,.._ ~OI) Ib -, - 45() lb 1.

(c) 1000 .Ib.

la }3.:J5 k:\I !b. ] i35". (h) 3.88 k . .d! J4 5", M 10.6; k. ? 2.1.1". QI) L 1.26 kJ\ .d.. .1B.65D•

In) 929lh .:i!.. 2..1 (II) d(j = 2.22. fI:; do = :3.2S fl.

(0 ~ 1 f) kN (11) 1I .001'11.

{II} 15_6i,! kN. (hI 8.00 m. (a} 113.9 . (b)l.62:B m 3201h.

34.916.

l' "" 08.0 kN; Q "" 45.0);'\1' (a) 3.69 ~'1. lb)60 I rn.

(0) .'50,201) kips. (II) 3575 ft. (0) 56,·Wn kips. (Ul 4.284 ft, (ll) ;~13 111111. rM 1.433". 3.7.5 ft.

(a) V:Jr. -lR (/J13.fi7 m, (u}58.900 .kips (b) 29.2°.

(1'1) 24. n lo the left of 13. (b) :).1.50 Ih. (n) 1.71:). m (b]6.19 m

(0) 2.22 rn, (b) ~. 3fi liN

11.00 m.

.a. m.

!J :;;:; Id I - oos (mr/LIJt'rn 1,,·{J • .2jh-dl.

T....... (1I;uf./-n )V(L1Ih¥), 1.

Ca) 792ft. (M 1 164lh,

(u) 2B.1 ft (b) bL5 lb.

191<1.5 n.

(a) '9.9:) l'.. ....... fb) 1\1.83 m. In) 8.1S3 m. (b) 24.5t'\T }. IB. . j) fl.

(0) 4.2.2 HI. (b) BO.,'~o 5.2.~ m.

258 rn "TId ii99 Til 1214 Ih.

$!7 3 It. -. ·1011h_.

(u)a 26.S m, b = 204 m (b}3S3 111

(a) a; = 20.1 m. b = .15_9 m. (b) 26.5 1!1.

(a) Polnt C Is 23 9 n 10 IIIl' h~n of 8 (ll) 14042 lb. (a) Point C l~ 20 i Ft tu till' ](,rt fir 8. (II) 9.55 lb. (a) 1.3261'",11() (b) ,2. 71 km,

fa) 11.:1..1M. (II) 8" = 51.1 ., 'l'm - O_755u:L. (h) 11.50 kips; 14.00 lei" . ft.

7.149 lid 2.28 rn. (b) 0 .. .= 11.61 k -. D!i' - 7Jl k:-.l .

Ie) .15. i kK 7.151 (011 .Rll 1I.2f.l\J\ , •. 7.152 tOn BJ) 0 .~ 17WI' ,.

7.153(011 Gj) F 625 '\j t:. V = l~Q.O N .-; :\1 - 27;0 ... ru 1 7.155 9:(10 ~: 675 N . m,

7.156 30 0 III' n, t50 I'l [rom A 7.157 (nl·UI.Olh, (IJ) 10.00 n.

CHAPTER 8

8.1 BltX'k moves: -;;;; 19.1.2 r\ ?

8.2 Equl11bLlum:· = 2: 16 N ;-

8.3 EqulllbdwlI; , """ n.67j Ih . .1.

8.5 t.542 Ib s P ::!i 12.(18 Ih.

8,6 tal ill 1h (h) 14.0'1·".

8.7 (11)5115" (b)66.5~.

8.9 (u I o !S Ii S 5.1.9". (b 1113&.P "'9 s :RCl.O'"

8.11 (II) 72.01h . (b) .0 III

8.12 {a J 56.0 11, ...... (b) 40.0 Ib -_

8.13 43.0~_

80.15 (a Hl.:.l .', (b) J1;.7 \:. (r.) 50.5 _ .

8. 7 \l'rp.,.(.1 + /L. I( I + ~l.

8.18 jnl O.3(')QW,- ~ /,} n 422W,-

6.19 l:n·1 lb· ill

8,",,1 0.100.

8.22 OIA.1.5

8,23 (Il) -U52".if!J 48.20 (b) O.o:2BiJ and 0.37 'rI-,

8.25 (L~.

8.27 (1.28:3.

8.28 la 2S.1 Ib -. (I,) o·n tn,

8.30 (j,I.,)", = 0.1.3&1; (IL,J(,' = .1512.

8.3 {j.L,..I,;I "" 0.187:;; (~lr: = . nrn.

8.32 {a I Plnl r IR in rl plil1 hri II III.

{b) Plnre Tf1mT~ 11I""'lIWl1ird

8.34 In} W ~ l-Ui K (b) rr.ss ~ ~f' -; 08.2 N.

8.ar:. (u . W s .[.0- l\ and W ~ 1'. t :-oJ (h) \ ;;: Jolt! ".

S.36 - n.n rb s r !!i 8.5911>.

8.37 ·]2.3 I l\.... P £- 105.3

B.39 3'i.~.

8.40 2 _.5 Ill· n~.

8.42 O.!W.

8.43 3.3}1".

8.45 12AAW.

8.4,6 lrJ) 1J12 .111. (11) c, =-1.06.2 Ih T-; " = 10·0 Ih t·

8.47 {n 10.17 Ih, (II) (;,1 =- 6.521b : C~ '"' 10.';' 111 t ..

8.48 1 '957 :k:\.

8 .. 49 2 13 k..'J

8.52 :2 .a6 k1ps

8.54 ta) U47kX (b) I ,·Ii Ii ....

8.55 (a 789 '\ (hI 1100 N.

8.57 L509 fI,!.

8.58 {tl Wbdgf' l.~ tIlR;(,tL up nnJ lOut fl'Ol betwcc 1 r'ah''',

(b) Wcdg Wllll~'OmE! e!t·locked at fJ;;; l20g

8.59 SOS I'll

8.60 (Ii) 57.7 Ih .....

8.82(,1)"'21,\ . (h) {lIlli'll; 1110\0'1>$

8.63 (u 8.18 _'\ _. (b) Plank doe'" nllt IIII1Vt'.

8.64 OJ84.

6.67 14. ;-\ ·m.

8.10 ~2.2 lb . i:n

8.71 :W.I II!· III

8.72 15.a 1 III.

8.73 4.14 .!\ • 1Il.

8.74 1· . . 1Il.

B.75 0 iS7.

8.76 lb.

B.n . SIb

8.80 (a) 03 1. (I}) 120.2. N.

8.81 T IJ =~. 1. Te·!) = 3LO '" TpF = 33l

8.92 T u := 310 : T(.,) = 190 '\"; T,.·" = zH !

8.83 (0) 111 kips. (b) 1349"

B.84 " N.

8.85 Q u N.

B.88 {a} 219 lb. (b) 16-!.O lb.

8.89 9.95 In.

8.90 I .:)9 .

8.91 8.95 8.9S

8.97 I ·:mnIIlPL

B.98 -1,2.7 N

8.99 (0) 3O(j lb. (to) ~2 Ih.

8.101 (01 O.:32S. (b) 2. -, tun s,

8.102 (nl 0.213. (M!!.5 Ib

B.103 11. Slb:so WN'SO 3. Ib

8. ().4 2. o =s, P $, 1310 '1:.

8.107 oIOJ • rn.

S.10B .5' rn.

8109 (0:l3 Ill· Ill. (II) 1 • 111.

8.111 (oj 11.9& Ill. (11) BlOt!.

8.113 (a) 4.'12 m, (b) 9.

8.114 «(I 61 J'. (b) -17.0 • '.

8.115 .361.

8.116 {a 2.'3.' • (b) 5.1lh. ( ) 68.

8.118 (a) 1.&17 kgs m-l ~ 3-tjk~. (b) 2.811 ~!/III SZ2. g,

8.119 (n) .'i."i.'j (b), 00 'k~.

8.120 (a) 2: ~~mA::;21lIkl (h)14fik~sIllAsl ·1 kg

8.121 (a) 7.TII ~. (b) 5. 0 kg.

S.122 1. 74 h.

8.124 a) ~38.' . m J. lJ) Ll42 k .

8.125 0) 3JI3, A • lll~. bl 81g,\: I

B.126 15(1.

B.127 8.130 8.131 8.133 8.135 8.137 lUJ kg :s m ~ 175.7 k,.

8139 lb

8.140 3.'5.1 I • m B.141 (h) 26 lb.

B.142 1-1:1..0 n, s 7' s 1,S31b

8.143 (I<) 11. 3 I). II) \.Iv'ioll IIlp(m "I C.

CHAPTER 9

9.1 SaJib/:JJ.

9,2 3a1b/L .

9.3 b!}h/4.

9.4 4To·~b/.

9.5 .}fll,:1/17.

9.8 O.o.t.3Oab;1.

9.9 4ab3/1!5.

9.10 ab:'lj4.

9.13 2.. Hifl~h

9.14 o.160fi :1/;.

9.15 td/'j o· h/\.f5

9.17 allll; tI/vi

9.18 1.'1(/1h/91: U 2At..

9.20 l.523a:Jh: 1 40.,,,,"

9.21 12.-1':, 1.4141'1.

9.22 4Db{cr + 5lJ'1.)/3. \/(a: 5b )/3.

9.23 Ilb( 0- + .)2/)2)/210. VCia2 + 52h~~-)/7.

9.26 (b) -I0..56%; -O.7'2i. -(), !if.

9.27 311T0'1/20; 1..L53a.

9.28 bh{l:211.! b )/4S. v'(1;211~ + lrI/2~.

9.31 1. 1 L;) .098 III.

9.32 7.36 X 1 rill ': 32 u nm,

9.33 00402 111./' 114+t- hi

9.35 £. - 6O.9tj~: tl! -.::: 1 1 ./itV-l

9.37 1= 206J i.~2 2.50111.

9.38 '" 5.< 111;1· T 1219 in"

9.39 In = Xl' I m1;Jo - 1215 X] I III •

9. 0 1 3J X LO mm4

9.111 I, l'I.71Inl~,? 36~llnl

9,43 !.~ ". 3 fi X )Of'! TUm I;!~ = 1203 X Ht' mm I

9.44 j, = 43.1 X 1 n rnm I; IIJ = 733 X 1 rnrn I.

9.46 {al ~. x io' ill". (h) 9 ),_ X 1 II I.

9.47 (u) 12i. 4 X 1cf' mm" b () II' Xl' m 1

9.48 (a) 1312 X lOll IIml~ /!) 129 X 10" 111111"

9.49 1, = 982 ln~, ill = 10LO Il~: k. =; 5,613 in .. k~ = 1.81~ Ill.

9.51 b = 1". iI!' mm\l" = 108.8 X 10" mm :

I.... - 94.2 (om. ky:= 7.5 mol.

9.52 12.29 rmrr.

9.53 r~ = !J.3-1 il1l• Tv = 1312 iJ11

9.55 11- ij\ <:! )11' T. = 11 .J.' H1' 111m I.

I 34.0 x I 11IUle•

9,56 (0) 364!D .

(b 1; ~ 34.1 X Ht IIJl .1" - 110.2 X 10' 1111

9.57 . ToT/16.

9.60 1.2.Mr.

9.61 til = F'fI = 21; lb. Fe = Fn = ..121b

9.62 i.6 m,

9.63 22,.'; 111111

9.64 4.38 m.

9.67 ll~/2

9.68 a2/J /1'J..

9.69 - '111'!./8-

9.70 a.lb-(4 + ')j ,

9.72 - 11 '.

9.73 1313.2 X lcf m "

9,74 -1596 X I ., mm"

9.75 1573 X lOt. til I~.

9.77 -2 2 X Hi' nwi"

9.78 21 111..1

9.80 I" = 331 X lIi ~Il .l~. 2,31 X )(T1111 ; - _ 3· ~

IT'V' - .• 947 X 10 lll.

9.82 I" - .61 X Itt nHll~; l!l' .62 X lit nllll";

1- - -" 3 X 10!i I

_.J.'J>I - ,,), mm .

9.83 !,> = 'I. 1'1 m I. Ill' = -169 X 10'1 mm I.

I. v' = 14.'].. X I '3 lUll'"

619

9.84 9.86 s.as 9.89 9.90 9.92

9.94

9.95

9.96 9.97 9.98 9.100 9.101 9.103 9.104 9 .. 105 9.106 9.107 9.108 9.112 9.'13 9.114 9.116 9.117 9.119 9.120 9.121 9.123 9.124 9.126 9.127 9.128

9.129 9.130 9.131 9.132 9.133 9.136 9.137 9.139

9.14

9.142

9.143

9.144 9.1 5 9.1 7

9.148 9.149

9.151

9.152

620

, . - 5.:lC1 in . [y' G.'.'llfl·~ 1.,." 4: in I.

7 .22°; ~_ II I., 2 Ill'

12.oa": 8.06 X Hi' mm", 0.365 X 100 mill'. -24.0°: -52/j X Itt! 111111". 94..!J X 103 mm I

-19.6-1°: 10.1') ill" 1.51'1 itl".

!" = 331 X 1 1 in • (~. "" _.31 X 1 I in '.

- - l'

!<'~' = 1.90'1, X 1 Ill. .

{.. ,Ull X HI" 111111 .1,. -"'.3. 2 X Ht 111111"·

1, .~. = -3 fl.l x HI 111]1) ~.

!, . = 1 9.9)( HJllnm~.!~ = 1M X 1 cr "nil..!;

tr", 143-15 X 1 ;.t mrn '

it =5.30ln~.I'i 6.,311l4:Jry 4.lsw.l.

2(1.20. J .7eHo~,.2 '

7.22D. 4820 In'. 802 III I.

2{I.1 : 405 X lcf rmn ', 113.9 X 10& ",

-24.~, ;-:Yi 11)'1 nnn' lHJ) X 10' mill I.

20.0": :lfl fi ml -, ~ iii"

-.10 I~' ~4 X 106 mm', 281 lOt' 111m

(11) -!!1.; X 1 uun (b I - 2 .1 . (I:) .5fih X I H), ~o. HI..I;',i ill I srr in I.

-!VI. "; 8.33 X 1 ,Illm I. L500 . rf' ''''11 (a) -7.50" (bJ 6 in '. 274m'.

J:15Y..t X lO"I1II1,I.

((I) >111WY 16. (b) 0 130 'i III r~.

(0) 0.00 9/11b2• (h) m(u:! 0 "79b:!)I.J. (a) "'mo '.1/3 , Ii, llllJlI,:l/lb.

0) mnl/6. (b) m{a' - 11/1.)/6. 0) Sma 11 ,(h):3, ll/ln~

(a) ,IUJ.l./IJi1!. (bl 2.33maJ 'i1ll}/i1./l .

(J) 1. mo . (b J :'1.6;11111 ' III b! .. h':H 10.

1II(a- - bf.}!5.

Ix - 1, - fila!.! i; 1. - ,,"/,/2.

(11) mll"IG (1/1111((11 + 1fl~ ~trl' 0)/211.

(c) nz(Q2. .~,,- C' ~ 2 8)/2-1.

1J1 to !l III • fI . s: .31. m.

1.1 x 1 n , ,u2, " 19 nnn,

mrN . (I/V2.

2.00 in.

VII X 10 1 ~ • m~

(II lfi, mill. (b) }).J)( 10.1 . IU!, ~..J min.

i \ = .1· . n- . ~" I =·t' II . n· : _.. . J III . ft· 1

1, ;= 6H X 10-6 kg' Ill::!. i!f ; 7. , X w-tl , n ";

1" - 2,- ) x 10 kg . mJ,

r. - ·~7.'1 x 10-) h~' Ill:!.; 1, - !U;l)( 1(1 :). kg 0 mol; '0 = 'J7 X 10-3 kg· 01=.

" "" 15AO x U :J Ib . It . :;1: T'I = ~ )( H J II>· 1"1' 2. 1: - ., x te ' lb . n . ..-.

(a)' .IXI -lb'lt·s (/JI lX1 'Ill- n·s~.

(f.") 3-1.9 X 1 - "lh . -I.

212 k . Ill~.

3.98 ~ . I IIi.

Il) S X I -) Ih . . . ". b I .3 x 1 -:I Ih· f't . s . rc 2. l X W-J III· t : sfJ.

1, = ,~ - 6,&5 x 10 . m'\ 1, = 1263 x 1 J k~ m~

I = 9" "x 1 a ] <r 'n~' ,. '" v 10 J k . [nolo

J: ~J_..:.II .'\ ..... "r'j-_L.'"i,.... ~ 11

I. - 1,,99 X 10-:; k~ . ITI',

1 !I - O.4SS X 1 -1 lb· It . ~ 1 :. - 1.1~ 10- \ 111 ·It· '

La - _.iO 10-:$lh· f! . s-

l.ry 5.91 10-,1 III . I . .,- 'IF = J I.~ X III ~ It. . fl . s!

C = II 19 X 1O-~ III • f~ . Sl.

9.153
9.154
9.157
9158
9.159
9.162
9 64
9.165
9,166
9.167
9.168
9.169
9.'l70
9.171
~mm'l. 9.173
9.'75
9.116
9.1n
9.i79
9.181 9.182

9.183

9.184

9.185

9.186

9.187 9.188 9,190 9.192

9.194 9.196

9.197 9.198

1.., :36._ X , -'j k~ Ill. 1!F = . C :: 20.6 10-J kl!' m .

1"'1 = 6 1 X 10-6 kg' m;:!, IJl-' ;= :20.'3 X wI"" = -/W.!:l X 10 6 kg . .n'l~.

fr'l - - 1.1931 kg. m": '(' = 1).31 kg . IU~

1_~ = _?fi g'IlI'!.

, = - 1})7 xl' lb . rt . ~.!, 1,. = 0; t., -lOi..7 X to nIb' n·)/!

r r'J '; -11 fLodJ I"'. '1" - 11'0'1(," + 6)/2g: (:. = -u.'O'/ s.

I ... lIl'lf:/2 I = Itf,nJ/? T -11"R$/9

'y I. ~, "I ". ''U-'

(0) lIIac/20. (b} T,!! = mnI420. " = mbt:/W IIIQe(101.- f 3(1=)/L(h- a-)'

a" lUI'.

+t:l 10~:1 nl . ft .. ~!!

4. HI :1 U, . rt . ~.l.

"'''w', I t.

5(1tnl/l

6.74 kg· rrr', 25.lXlO 11. ·nl~.

(u) 1'/(1 - 9 • cia 2.00. (h\ b/a - •. 00 . cI(1 - ~ (n) 2 . [b) V213,

(a) 1/ \13. (b' v'f71i.

It.d mo''/ (b) r,. lIul/S.l,,. = I:· = II ~/12.

( v«; - 36311111~; K), 1. 31I1n~: K 1 120rilo1

(b 1 (8,) I = (11.) I - -t9.7", (t~~) I -= 113 7D,

(. = )Jr, ll~b = 90.0Q, (8 I, = 13.5.11~:

( ••• -- ( !I)3 :0 7'J.5" (8,,) =- 1-1.-;-°.

(0) 1{1 =:yt9 X 10 J I : t· rfl. Ki! - 34.0 x 10 :t lb· rt· ~

k:rr =:' o s 10 '\)b' ft . s"

(M (UTh "" (°'111 = 00 0", (0 l, - D.

III 3.4,~~. (e~):! - '6. r, W,,1J = 00. 0:

If) • = D3 ID (9ylJ - .'3.-11 . (OJ" .(. fa) K, = J.1M X la-J Ih· . Sll:

K. =-10.i2 X III J I . Ii' s":

~ - 11.7U X 10-:) • n- s'l.

(b} (liz) I - -2,.ij", «.1,,), ;:: 83.0°, ( = I If:l./j9~. (rl~ lY.3b". {O,,> = tl3.7". (t.l~ 2 - JO .:3\

9 ... )3 - .2°, (6vh = 9.4 ". Uz.:) = 9-1.7°.

tJ) K - 0.163 W(J~/f!: K.! -1.054\ rr'l./!!.; K,- 1.115Hlll/g (1;) ()I = 36 I" {9~h = 71.6", U~ J ... 59 .. ')":

10th = 'j . 0, (011)2 = , ·t5 • ({lIla = 110 ·5°'

tl,l;~.~7.5°,(t'.Vl ia .(0.).,= 112. .. ~.

10 K, = . 3ptlJ-I· K. o.~n p1n~; K.J - O,765,ma'.

hi (9)1 -W: ", !lV)1:; - .00, 9.11 6.7",

le"b 56:°,°'1 =L3·1;5° 0,) -=63._°: !S",b - 70. . (o~b = 1111,,0". (1:1)3 = 153.,20

(11'/ KI 10,(12 X 10-'1 lh- It:. 'S,l;

~ 1 .BiZ X 10-1 Tb· .. ,,:!,

Ko - 22. X J -;, lh- 1· S'.

(iJ) (6')1 .'3-'5.1", ( y 1 - ( .h -= a ..

ce,)!! = I1Cl,O" (Oy)~ - -15. • ( ,,)~ - 135.0q• (S,h = 5-1-.7", (I.l)J = ((1J •• = 12-'>'3-

11/6

'I:= 1, IJ ill~' t ·1.:> I 10'.

(" ,"u/l 8. (bl 0, I mn2

(a) lr' =8.&'3 in I; T~. = 3.20 lul.i, ~ =. ,·1. in (bJ 57.70 el . \1..'>1;.

(olli6,O mn. (h) ~~~ mm,

I = ,,:lXlf)-:lI(J'·m~.ly;;;;; rsas x l -3k '1I1~,

~,= :2.9 mill. f." = 109.3 IJ1m.

1. ..,~~ Iy flu 13,

171 .. 111111

CHAPTER 10

10.5 10.55 10.57 10.60 10.61

0.62 10.65 10.69

10.1 fiO'.

10.2 th J.

10.4 6.00.' In

10.5 11 ".00 lb To 2.JO Ill. -I (h) 21\.0111 T. 5.6(1 in.

10.7 a) j 5.0 S 1. (b) 2:1..') N J

10.8 5O(J. L

10.9 :31'/ _) (an 6.

10.12 PU1/a}c:~ 9- 1J. 10.13 1 :1 n.

10.14 -.l20

10.15 'J.Pn/2

10.18 (a) pi ill 2U. (b) 3Pi CO 8 (r PI'il (I 10.19 (a) 12 '.9lb·li. . (0) 1 .. lh . ft

10.20 Ca) 300 Ib ..... (h) rr lh

lQ.21 r.ro Ih!h. 300"

10.22 'i1.5Ib· It ,.

10.25 31):2".

1 O. 26 :3~,3" .

10.27 o.~

10.28 19. 1" and SUI'", 1 O.lO :25.0.

10.31 a .'''nod69.0''. 1 0.32 13.' " and 36. ". 10.33 40,2".

0.36 31.~. 10.37 60,'-1°. 10.39 1112"

10.40 7 .;"'; 324": 379". 10.41 Jur ~? 1.· 10.42 22JJ" and 7 .iG• 10.4J 31. .' ~ 35.0".

10. 15 7'.

10. 5 ..17 ! 10.46 IO~OIc <,

10. 7 TJ = 1/11 1 1-L col u). 10.49 5.00 kip .•. 1.363 kip . n. 10.50 11; tan 9/tnl1 (0 +rb,}.

10.52 1 n fi Ill; 126.13 lb.

10.53 = 1500 lb : ~~ ... = If).; o Ih . Ft ,.

10.70 10.73 10.7

10.75 10.76 10.78 10.80

10.81 10.82 10.83 10.84 10.85 10.B7 10.89

0.90 10.91 10.94 10.95 10.96 10.99 10.100 10.102 10.104 10.105

.107

10.108 10.109 '·0.1.10 10.112

D=315Ih!

.21. lIl111 (shortened). 41.7 mw .

25°

39,7° fI (1.0"

40.2°.

3LOd•

(J ,.... 14.~8~. llml'l1hlr; 8 0·.5t4ble: 6 = 113.'1 .. 1°, nm'tahl; ': 2,0". st;t. lc,

B = O • .n ble 0 = .137, ~. st bl('

- l.;l" table,

6 = ~ '.7" st 1M .. ; fJ = 319· st ble. 1 itl kg. stable.

HlQ. Ie.

3Ql mID.

8 = 9.690 slulil( .. 9 _ 3:1. ", 1Iostnblr:: 8 = 90 (j~ .~Iuhl~.

(l'I) ~ w ~ 00.0 lb, (b) 0 :5 fJ ~ ,1.'5.0"

(J = I. lifo. ,Ihl-; - 7 .,". unsmblf~

32;.". 1111.'. I ~

9.10

7U.~· 51.1,)", 61A".

k > 6.94 IbIiTl. 12,2510. OsP<kt.

Os P < Iw/W (l::;P<J20X Q>-4J2 .

05. f < O.21Ql.:n, 0:: P < .. 7 lb. 1 LYO kips .

0) an lb) .. (I'i/'ll,

270 T

=0. 16 ~75

111'1

621

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.