You are on page 1of 43

Monitor Polski Nr 64 - 1377 - Poz.

621

621
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 września 1997 r.

o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzo-


nych w dniu 21 września 1997 r.

Na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja


wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54,
poz. 224, z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 98, poz. 604) Państwowa Komisja
Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 21 września 1997 r. odbyły się wybory do Senatu Rzeczypospoli-


tej Polskiej. W 49 okręgach wyborczych, stanowiących obszar województw,
wybrano 100 senatorów spośród 520 kandydatów.

Wybory przeprowadziła Państwowa Komisja Wyborcza, 49 okręgowych


komisji wyborczych i 23074 obwodowe komisje wyborcze. W skład komisji
powołano 199025 wyborców.

Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 28 409054 osoby. W gło­


sowaniu wzięło udział (oddało głosów ważnych i nieważnych) 13 614 101
osób; frekwencja wyborcza wyniosła 47,92%.

Głosów nieważnych oddano 296 149, co stanowi 2,18% ogólnej liczby


głosów.

Głosów ważnych oddano 13317 952, co stanowi 97,82% ogólnej liczby


głosów.
Monitor Polski Nr 64 - 1378 - Poz. 621

II

WYNIKI GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA SENATORÓW

Województwo warszawskie
W okręgu wybierano 3 senatorów, spośród 18 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 1 923 828 osób.
W głosowaniu wzięło udział 1 100960 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 57.23%.
Głosów nieważnych oddano 15 516, co stanowi 1.41 % ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 1 085444, co stanowi 98.59% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. BARTOSZEWSKI Władysław 470016


zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

2. CZESZEJKO-SOCHACK! Krzysztof Kazimierz 257599


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. DYBOWSKI Marcin 116847
zgłoszony przez Komitet Wyborczy NiezaleŻl1ego Kandydata Prawicy
4. DZIERżA WSK! Mariusz 46845
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mariusza Dzierżawskiego
5. FELIKSlAK Wiesław Marian 67766
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
6. GADOMSKI Witold Zenon 63568
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
7. KĄTNA Mirosława Ewa 239550
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. KRZEKOTOWSKI Jerzy 34489
zgłoszony przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, Budowy Miast, Urbanistyki i Ochrony
Środowiska
9. LEGATOWICZ Aleksander 21 041
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Ruch Moja Ojczyzna"
10. NOWICKA Wanda Hanna 188572
zgłoszona przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
11. PIESIEWICZ Krzysztof Marek 532324
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

12. ROMASZEWSKI Zbigniew 433005


zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
13. ROTKIEWICZ Piotr 17262
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Ruch Moja Ojczyzna"
14. RYBICKI Bogusław Ignacy 21 147
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Forum Patriotyczne Ojczyzna
Monitor Polski Nr 64 - 1379 - Poz. 621

15. SZCZUKA Stanisław Andrzej 64470


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
16. WIANKOWSKI Sławomir Julian 9483
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Ruch Moja Ojczyzna"
17. WORONIN Marian Jerzy 246583
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
18. WÓJCIK Andrzej 86509
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej

Województwo bialskopodlaskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 224559 osób.
W głosowaniu wzięło udział 104902 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 46.71 %.
Głosów nieważnych oddano 2 189, co stanowi 2.09% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 102 713 , co stanowi 97.91 % ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. GODLEWSKI Waldemar Marian 20690


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. IWANlUK Krzysztof Jerzy 11 667
zgłoszony przez Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Podlasie"
3. JAROSZ Stanisław 32751
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

4. KONARSKI Stefan 30336


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

5. KRUK Franciszek 10282


zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

6. ŁAZOWSKI Tadeusz 15 861


zgłoszony
przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. MAKAREWICZ Henryk 19218
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. MAKARSKI Zbigniew 12755
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
9. NOW AK-GOCŁA WSKA Anna Bronisława 15460
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
10. WALEWSKA Ewa Anna 11 898
zgłoszona przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Monitor Polski Nr 64 - 1380- Poz. 621

Województwo białostockie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 11 kandydatów.


Uprawnionych do głosowania było 516 473 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 269 134 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 52.11 %.
Głosów nieważnych oddano 5 410, co stanowi 2.01% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 263724, co stanowi 97.99% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. CHOJNOWSKI Jan 131 892


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. CZEREP Stanisław 45672


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. HAJDUCZENIA Romuald 21 658
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
4. KONDRA TIUK Michał 27482
zgłoszony przez Koordynator Zarządu Krajowego Białoruskiego Zjednoczenia Demokratycznego
5. MARCZUK Stanisław Marian 108581
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

6. MARKOWA Anna Zofia 32053


zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności

7. RUDZIŃSKA PATEJUK Jadwiga Kazimiera 51 535


zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. RYKOWSKI Grzegorz 16563
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. TOPOLAŃSKI Jan 19846
zgłoszony przez Koordynator Zarządu Krajowego Białoruskiego Zjednoczenia Demokratycznego
10. USAKIEWICZ Aleksander 10610
zgłoszony przez Społeczny Komitet Wyborczy Aleksandra Usakiewicza
11. ZABŁOCKI Maciej 17 155
zgłoszony
przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

Województwo bielskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 11 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 672 430 osób.
W głosowaniu wzięło udział 377 494 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 56.14%.
Głosów nieważnych oddano 8527, co stanowi 2.26% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 368 967, co stanowi 97.74% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:


1. BUCHTA Adam 74908
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. CHORABIK Mieczysław Julian 24399
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Monitor Polski Nr 64 - 1381 - Poz. 621

3. GÓRNY Alojzy 28656


zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Renci~t6w
4. KORDEK Zbigniew 8796
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Porozumienia Prawicy Polskiej
5. MICHALSKI Stanisław 32 158
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6. NOWORYTA Stanisław 71 371
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. OKRZESIK Janusz Władysław 107374
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

8. OLEARCZYK Fryderyk 21942


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
9. TYRNA Marcin Paweł 185 981
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

10. WĄSIK Stanisław 90667


zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
11. WRZESZCZ Władysław Piotr 15 199
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej

Województwo bydgoskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 822 177 osób.
W głosowaniu wzięło udział 395 950 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 48.16%.
Głosów nieważnych oddano 8 270, co stanowi 2.09% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 387 680, co stanowi 97.91% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. ALEKSANDROWICZ Lucjan 24907


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Senatora Niezależnego
2. BYSTRYK Leszek 36 181
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. CIEMNIAK Grażyna Jolanta 140058
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. JERZY Marek Antoni 74955
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
5. KEMPKA Dorota Maria 141 710
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
6. KOBIAK Andrzej 74900
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

7. ŚWIĄTKOWSKI Maciej 140241


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

8. TARASIUK Stanisław 43635


zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
9. TURCZYNOWICZ Edward 14417
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Edwarda Turczynowicza
Monitor Polski Nr 64 - 1382 - Poz. 621

Województwo chełmskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 6 kandydatów .


. Uprawnionych do głosowania było 183352 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 71 976 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 39.26%.
Głosów nieważnych oddano 1 949, co stanowi 2.71 % ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 70027, co stanowi 97.29% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. CICHOSZ Marian 25890


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. GREL Andrzej 10 153
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Senatora Andrzeja Grela
3. LEWCZUK Henryk 19527
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
4. MARYŃCZAK Radosław 10672
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5. MASŁOWSKI Jerzy 25959
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

6. SZCZASNY Witosław Stanisław 23303


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo ciechanowskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 8 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 316 708 osób.
W głosowaniu wzięło udział 121 564 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 38.38%.
Głosów nieważnych oddano 4031, co stanowi 3.32% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 117 533, co stanowi 96.68% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. ANTONOWICZ Jan 29755


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. GISZCZAK Stanisław Walenty 4129
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stanisława Walentego Giszczaka
3. KALAT A Florentyna Bronisława 17520
zgłoszona przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
4. KOŁAKOWSKI Paweł 26805
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
5. KOSTYRA Mieczysław Marian 14747
zgłoszony przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
6. MAŁOLEPSZY Zbigniew Antoni 19443
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

7. MICHAŚ Ireneusz 37907


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Monitor Polski Nr 64 - 1383 - Poz. 621

8. WILLENBERG Sławomir Jan 45751


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo częstochowskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 8 kandydatów.


Uprawnionych do głosowania było 581 086 osób.
W głosowaniu wzięło udział 261 370 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 44.98%.
Głosów niewaŻllych oddano 6 678, co stanowi 2.55% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 254692, co stanowi 97.45% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. CZEKAJ Barbara 33649


zgłoszona przez Komitet Wyborczy Barbary Czekaj
2. LIPCZAK Władysław Piotr 30858
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. LIPOWSKI Grzegorz Marek 77991
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. MARCHEWKA Marian Antoni 33 152
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
5. MICHAŁOWSKI Tomasz Edward 101011
zgłoszony
przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

6. PANKIEWICZ Kazimierz Józef 72434


zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
7. SZOPA Janusz Antoni 28656
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Janusza Antoniego Szopy
8. WYGLĘDOWSKI Mieczysław 77869
zgłoszony
przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo elbląskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.


Uprawnionych do głosowania było 349 751 osób.
W głosowaniu wzięło udział 143 258 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 40.96%.
Głosów niewaŻllych oddano 2891, co stanowi 2.02% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 140367, co stanowi 97.98% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:


1. BRZOZOWSKI Edmund 26 157
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
2. CEGIELSKI Marian Józef 30792
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

3. KEMPIŃSKI Andrzej 40205


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
, ,
Monitor Polski Nr 64 - 1384 - Poz. 621

4. KOCHANOWSKI Stanisław 23052


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5. KOPACZ Tadeusz Jan 50339
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

6. KUCZYŃSKI Józef Kazimierz 43023


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. MIKO S Czesław 16634
zgłoszony przez Prezydium Rady Naczelnej Krajowego Porozumienia Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej
Polskiej
8. ŚNIEG Andrzej Stanisław 7 989
zgłoszony przez Zarząd Okręgowego Związku Hodowców Zarodowej Trzody Chlewnej
9. ZAREMBA Artur Franciszek 9730
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej

Województwo gdańskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.


Uprawnionych do głosowania było l 066 826 osób.
W głosowaniu wzięło udział 586 750 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 55.00%.
Głosów nieważnych oddano 10719, co stanowi 1.83% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 576 031, co stanowi 98 .17% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l . BUDZYŃ Edward 27605


zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
2. KUSTRZEBA Wanda Alicja 115 851
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. LACKORZYŃSKI Leszek Juliusz 67257
zgłoszony przez Komitet Wyborczy na Rzecz Reelekcji Leszka Lackorzyńskiego
4. MAKURAT Franciszek Edmund 34753
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratyczny-Blok dla Polski
5. MARCHLEWSKA Małgorzata Janina 49763
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
6. NOWAK Czesław 109214
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
7. TUSK Donald Franciszek 221 343
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

8. WITTBRODT Edmund Kazimierz 295823


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

9. WŁOCHYŃ Ireneusz Paweł 26496


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10. ZAGŁOBA Ryszard Andrzej 100246
zgłoszony
przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Monitor Polski Nr 64 - 1385 - Poz. 621

Województwo gorzowskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 369 193 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 158 364 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 42.89%.
Głosów nieważnych oddano 3 442, co stanowi 2.17% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 154922, co stanowi 97.83% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:


l. BODZIACKI Ryszard Krzysztof 25816
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

2. HABICH Krzysztof Tadeusz 18962


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Krzysztofa Tadeusza Habicha niezaleŻl1ego kandydata do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
3. JARMUŻEK Zdzisław 54614
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycmej
4. KOROL Jan 47752
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycmej
5. ŁODZIEWSKI Lech 6935
zgłoszony przez Zarząd Krajowy Chrześcijańskiej Unii Robotniczo-Chłopskiej

6. p A WLIK Andrzej Eugeniusz 24490


zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

7. PŁONKA Elżbieta 52861


zgłoszona
przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

8. PROTASOWICKI Mieczysław 13 566


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. SURMACZ Marek 31 903
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo jeleniogórskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 385370 osób.
W głosowaniu wzięło udział 172 929 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 44.87%.
Głosów nieważnych oddano 4 400, co stanowi 2.54% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 168529, co stanowi 97.46% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l . CIEŚlAK Jerzy Edmund 59948


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycmej
2. GWIZDA Stanisław 51294
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycmej
3. KRUK Andrzej Józef 17334
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
I

Monitor Polski Nr 64 - 1386- Poz. 621

4. LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan 54286


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

5. PAWŁOWSKI Bohdan Szczęsny 31627


zgłoszony
przez Zarząd Unii Wolności
6. PRIETZEL Waldemar Jerzy 16546
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
7. ROMAN Piotr 28012
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

8. SMOLIŃSKI Adam 14 191


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. TYBLEWSKI Tyburcjusz 25588
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo kaliskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 525919 osób.
W głosowaniu wzięło udział 256 286 osób; frekwencja w)'borcza wyniosła 48.73%.
Głosów nieważnych oddano 8 124, co stanowi 3.17% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 248 162, co stanowi 96.83% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. FERENC Genowefa Maria 78 157


zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. GRYSZKA Józef 35541
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. JANIAK Bogdan Kazimierz 24061
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
4. KAŁUŻA-MANIEWSKA Elżbieta 73222
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

5. KRZAK Andrzej 77310


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

6. p AKOWSKI Kajetan 42718


zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

7. SIKORSKI Stanisław Paweł 72084


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. ŚWIEC Grzegorz 24782
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. ZADKA Ryszard 12551
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratyczny-Blok dla Polski
Monitor Polski Nr 64 - 1387 - Poz. 621

Województwo katowickie
W okręgu wybierano 3 senatorów, spośród 18 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 2 918 280 osób.
W głosowaniu wzięło udział 1 341 539 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 45.97%.
Głosów nieważnych oddano 27 120, co stanowi 2.02% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 1 314419, co stanowi 97.98% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. BARTECKA Urszula 133350


zgłoszona przez Zarząd Ruchu Autonomii Śląska
2. CHEŁKOWSKI August 454956
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

3. CZECH Wojciech 78461


zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Piętnastki"

4. KOŁODZIEJCZYK Rudolf 100764


zgłoszony przez Zarząd Ruchu Autonomii Śląska
5. KOPCZYŃSKI Zygmunt Władysław 78271
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
6. KUTZ Kazimierz Julian 464869
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

7. MALINOWSKI Grzegorz Seweryn 189486


zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
8. MARKOWSKI Jerzy 420427
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
9. MĄSIOR Bogusław Mikołaj 361 173
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
10. NORSKA-BORÓWKA Irena Bogumiła 168425
zgłoszona przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
11. PAŃCZYK-POZDZIEJ Maria 145 689
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Po Śląsku Czyli Po Polsku
12. PASYK Stanisław 71 365
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
13. ROCZNIOK Andrzej Romuald 81 157
zgłoszony przez Radę Główną Konserwatywno-Liberalnej Partii Unia Polityki Realnej
14. SZARAMA Wojciech Piotr 196 167
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
15. WIECZOREK Zenon 108897
zgłoszony przez Zarząd Ruchu Autonomii Śląska
16. WIERZCHOWSKI Leszek Antoni 18365
zgłoszony przez Radę Regencyjną Polskiego Ruchu Monarchistycznego
17. WINKLER Wilibald Emanuel 385260
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

18. ZAJĄC Ryszard Marek 53640


zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Postaw na Zająca"
I'
Monitor Polski Nr 64 - 1388 - Poz. 621

Województwo kieleckie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 16 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 847 986 osób.
W głosowaniu wzięło udział 354 502 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 41.81 %.
Głosów nieważnych oddano 9716, co stanowi 2.74% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 344 786, co stanowi 97.26% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. ADAMCZYK Alicja 12045


zgłoszona przez Komitet Wyborczy Alicji Adamczyk
2. CELEBAŃSKI Witold 41 567
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

3. CZERWIŃSKA-GOCAŁ Anna 13 578


zgłoszona przez NiezaleŻIlY Komitet Wyborczy Anny Czerwińskiej-Gocał

4. FURMANEK Mariusz 10822


zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Bezpieczny Wybór"
. 5. GA WLIK Stanisława 63065
zgłoszona przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
6. JĘDRZEJCZYK Zbigniew Roman 36 185
zgłoszony
przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
7. KANIA Witold 43442
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

8. KIK Kazimierz 21 931


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Świętokrzyska Inicjatywa Lewicy
9. LIPIEC Krzysztof Bogdan 96206
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

10. MACHNIKOWSKI Andrzej 9339


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Andrzeja Machnikowskiego
11. MADEJ Mirosław Adam 14 128
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
12. PASTUSZKA Stefan Józef 73673
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
13. POTERAŁA Andrzej 12208
zgłoszony
przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
14. SOBIERAJSKI Jerzy Szczepan 25783
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
15. SUCHAŃSKI Jerzy Zdzisław 109637
. zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
16. WOŁOSZYN Józef 21 330
zgłoszony
przez Społeczny Komitet Wyborczy Kandydata na Senatora NiezaleŻIlego
Monitor Polski Nr 64 - 1389- Poz. 621

Województwo konińskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.


Uprawnionych do głosowania było 347730 osób.
W głosowaniu wzięło udział 146 639 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 42.17%.
Głosów nieważnych oddano 4901, co stanowi 3.34% ogólnej liczby głosów .

Głosów ważnych oddano 141 738, co stanowi 96.66% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. ADAMCZAK Krzysztof Zbigniew 11 691


zgłoszony przez Komitet Wyborczy NiezaleŻl1ego Kandydata na Senatora płk. dypl. rez. pilota Krzysztofa
Adamczaka
2. CHOJNACKI Piotr Antoni 26644
zgłoszony przez NiezaleŻl1Y Komitet Wyborczy Kandydata na Senatora Piotra Chojnackiego
3. GRZESZCZAK Eugeniusż Tomasz 21 465
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4. JANICKI Czesław Kazimierz 34415
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycmej
5. LEWANDOWSKI Jerzy 3942
zgłoszony przez Radę Krajową Przymierze Samoobrona
6. OLEJNICKA-GÓRCZEWSKA Anna 18806
zgłoszona przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. SŁAWIŃSKI Ryszard Józef 38970
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycmej
8. STANI SŁAWSKI Krzysztof Jan 17954
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
9. TROJAN Jadwiga 36087
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

10. WASZKOWIAK Marek Henryk 40687


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo koszalińskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.


Uprawnionych do głosowania było 378808 osób.
W głosowaniu wzięło udział 157974 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 41.70%.
Głosów nieważnych oddano 2810, co stanowi 1.78% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 155 164, co stanowi 98.22% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. DUBIELLA Zdzisław Andrzej 15075


zgłoszony przez Komitet Wyborczy kandydata na Senatora RP województwa koszalińskiego

2. DUDOJĆ Tadeusz Stanisław 21 553


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Monitor Polski Nr 64 - 1390 - Poz. 621

3. GRZECHOWSKI Antoni Piotr 21 114


zgłoszony przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
4. LASKOWSKI Janusz Ryszard 31 479
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

5. LEPPER Andrzej 24614


zgłoszony przez Radę Krajową Przymierze Samoobrona
6. MAJKA KrzysztofIgnacy 45583
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

7. MINDA Michał 15 164


zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
8. MOKRZYCKI Jerzy Władysław 59012
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
9. STORCZYK Antoni 21 050
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
10. ŻUBER Eugeniusz 12748
zgłoszony przez Kom itet Wyborczy Porozumienie Samorządowe

Województwo krakowskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 917 420 osób.
W głosowaniu wzięło udział 499 779 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 54.48%.
Głosów nieważnych oddano 9 020, co stanowi 1.80% ogólnej liczby głosów .

Głosów ważnych oddano 490759, co stanowi 98.20% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. BAJOŁEK Andrzej Feliks 46885


zgłoszony
przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. BATKO Jerzy Leszek 29848
I
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Burmistrza Swiątnik Górnych Jerzego Leszka Batko
3. JURCZAK Stefan
zgłoszony
Stanisław
przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
220805
I.
4. KOZŁOWSKI Krzysztof 161 821
zgłoszony
przez Zarząd Unii Wolności
5. MAJDZIK Ryszard 15 184
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Ryszarda Majdzika
6. RAŹNY Anna 154802
zgłoszona przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
7. SCHOEN Tomasz Karol 103696
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

8. WINIEC KI Jan Stanisław 34307


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
9. ZIELIŃSKI Ryszard Jan 112 116
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Monitor Polski Nr 64 - 1391 - POZ. 621

Województwo krośnieńskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 15 kandydatów.


Uprawnionych do głosowania było 365 645 osób.
W głosowaniu wzięło udział 193011 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 52.79%.
Głosów nieważnych oddano 3 508, co stanowi 1.82% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 189 503, co stanowi 98.18% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. BORCZ Jerzy 71 264


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. CHRZANOWSKI Jan 8246


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
3. DYRKACZ Ryszard Jan 12934
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
4. KACZANOWICZ Wiesław 19378
zgłoszony przez Zarząd GłównyRuchu Odbudowy Polski
5. KARAŚ Roman 16 122
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6. KOSIBA Jan 26 184
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. KOWALEWSKI Stanisław 11 963
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. LENIOWSKI Zbigniew 5016
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
9. MENDYS Wacław 16832
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

10. MIKA Wacław Józef 23746


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
11. OPAŁKA Stanisław Kazimierz 5970
zgłoszony przez Bezpartyjny Komitet Wyborczy w Krośnie

12. PAWLUŚ Adam 38 175


zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
13. ROGOYSKI Tadeusz 7879
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Słuchacze Radia Forum"
14. WILK Marek Antoni 12788
zgłoszony przez Komitet Wyborczy NiezaleŻI1ego Bezpartyjnego Kandydata na Senatora
15. ZARZYCKI Ireneusz Andrzej 72597
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
Monitor Polski Nr 64 - 1392- Poz. 621

Województwo legnickie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 12 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 378 957 osób.
W głosowaniu wzięło udział 168 046 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 44.34%.
Głosów nieważnych oddano 3 802, co stanowi 2.26% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 164244, co stanowi 97.74% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. BANAŚ Bolesław 16048


zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
2. BIELAWSKI Janusz Stefan 50456
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. CZUDOWSKA Dorota 64228
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

4. GLOC Józef 2702


zgłoszony przez Społeczny Patriotyczny NiezaleŻl1Y Komitet Wyborczy Ojczyzna
5. HA WRYSZ Franciszek 17479
zgłoszony przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
6. KIENIG Edward 11 493
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. KOZAK Czesław 17401
zgłoszony przez Bezpartyjny Komitet Wyborczy "Ziemi Legnickiej"
8. MORA WIECKI Kornel 34268
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
9. PATYK Eugeniusz Jan 47954
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
10. SPYRA Józef Paweł 17 531
zgłoszony przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
11. WALCZYK Włodzimierz 8707
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
12. ZYGMUNT Zbigniew 1 836
zgłoszony przez Radę Krajową Przymierze Samoobrona

Województwo leszczyńskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 11 kandydatów.


Uprawnionych do głosowania było 283 840 osób. ·
W głosowaniu wzięło udział 136 256 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 48.00%.
Głosów nieważnych oddano 4991, co stanowi 3.66% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 131 265, co stanowi 96.34% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. BOMBICKI Maciej Roman 8359


zgłoszony przez Stronnictwo Pracy Organicznej "Ojczyzna"
Monitor Polski Nr 64 - 1393 - Poz. 621

2. GLAPIAK Stanisław 16812


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. KASPERSKI Marian 34748
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycmej
4. KOŚCIUSZKO Jarosław Tadeusz 7590
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
5. KULAK Zbigniew 43530
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycmej
6. PIWOŃSKI Krzysztof Benedykt 12225
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratycmy-Blok dla Polski
7. SKRZYPCZAK Roman 37604
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

8. SWOJAK Bolesław Kazimierz 2613


zgłoszony przez Radę Krajową Przymierze Samoobrona.
9. SZUDEJKO Bolesław 34063
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

10. TALARSKI Stanisław 13 424


zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
11. ŻYJEWSKI Stanisław 13 578
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo lubelskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 754 491 osób.
W głosowaniu wzięło udział 355 184 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 47.08%.
Głosów nieważnych oddano 6 912, co stanowi 1.95% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 348 272, co stanowi 98.05% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. BRODOWSKI Wiesław 80875


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycmej
2. CHRZANOWSKI Wiesław 159497
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

3. DELMANOWICZ Władysław 11 373


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Ochrona Pracy
4. GOGACZ Stanisław 118515
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
5. HUNEK Edward 58743
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6. SETNIK Ryszard 62695
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Unia Lubelska
7. STANI SŁAWEK Andrzej 36783
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
8. STASZCZAK Dariusz Eligiusz 8 136
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Dariusza Eligiusza Staszczaka
Monitor Polski Nr 64 - 1394- Poz. 621

9. WALKIEWICZ Aleksander 30677


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10. WROŃSKI Leszek Czesław 58605
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo łomżyńskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.


Uprawnionych do głosowania było 254 476 osób.
W głosowaniu wzięło udział 118 105 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 46.41 %.
Głosów nieważnych oddano 2 405, co stanowi 2.04% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 115 700, co stanowi 97.96% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. BAGIŃSKI Mieczysław 24 183


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. BENDER Ryszard Janusz 29322
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
3. CZUBA Krystyna Bożena 54987
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

4. FESZLER Lech Zbigniew 37561


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

5. MINDA Marek Stanisław 10505


zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy Marka Mindy
6. MIODUSZEWSKI Eugeniusz 15412
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. STRZALIŃSKI Marek 18 154
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. STYPUŁA Jan 3662
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Pomost"
9. WASZKIEWICZ Edward Kazimierz 2288
zgłoszony przez Radę Krajową Przymierze Samoobrona
10. ZAREMBA Tadeusz 9048
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zgoda Buduje"

Województwo łódzkie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 12 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 866 709 osób.
W głosowaniu wzięło udział 434037 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 50.08%.
Głosów nieważnych oddano 8 490, co stanowi 1.96% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 425 547, co stanowi 98.04% ogólnej liczby głosów.
Monitor Polski Nr 64 - 1395 - Poz. 621

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. ANTOSZEWSKl Zbigniew Edward 126841


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. BOHDANOWICZ Waldemar Antoni 42451
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Waldemara Bohdanowicza - PRZYMIERZE ROZTROPNYCH

3. DMOCHOWSKA Maria 112029


zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności

4. DZITKO Bogusław Romuald 16 112


zgłoszony przez Komitet Wyborczy "DOKTOR DZITKO NA SENATORA"
5. JANOWSKA Zdzisława 72 151
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Zdzisławy Janowskiej
6. KUBASIEWICZ Krzysztof Adam 31 216
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Parada" Krzysztofa Adama Kubasiewicza Kandytata na Senatora
7. KUCHARSKI Paweł 22919
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
8. OSTOJA-OWSIANY Andrzej 131 921
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

9. PASIEWICZ Kazimierz 18700


zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
10. PIEŃKOWSKI Janusz 39273
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Janusza Pieńkowskiego

11. SKWARKA Władysław 98700


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
12. SŁOWIK Andrzej Eugeniusz 73632
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo nowosądeckie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.


Uprawnionych do głosowania było 521 521 osób.
W głosowaniu wzięło udział 294 861 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 56.54%.
Głosów nieważnych oddano 7 463, co stanowi 2.53% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 287 398, co stanowi 97.47% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. BACHLEDA-KSIĘDZULARZ Franciszek 178738


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. BODZIONY Józef Tadeusz 29 169


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. CHRONOWSKI Andrzej 156533
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

4. HAŁGAS Adolf 10756


zgłoszony przez Komitet Wyborczy kandydata na Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Adolfa Hałgasa w
Gorlicach
5. JARMOLIŃSKI Stanisław Walerian 35 149
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Monitor Polski .Nr 64 - 1396- Poz. 621

6. JUNGIEWICZ Józef 15749


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Józefa Jungiewicza
7. KRUK Piotr Aleksander 20917
zgłoszony przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
8. PAJOR Stanisław Józef 19745
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. SOWA Wiktor 22 121
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratyczny-Blok dla Polski
10. STACHOŃ BIGOSZofia 28646
zgłoszona przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo olsztyńskie

W okręgu Wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.


Uprawnionych do głosowania było 552 957 osób.
W głosowaniu wzięło udział 234 896 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 42.48%.
Głosów nieważnych oddano 5 875, co stanowi 2.50% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 229 021, co stanowi 97.50% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. ABRAMSKI Paweł Stanisław 69854


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. ADAMIAK Jan Kazimierz 20563


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. ANTOCHOWSKI Jan Józef 20496
zgłoszony przez Komitet Wyborczy NiezaleŻIlego Kandydata Na Senatora R.P. Jana Józefa Antochowskiego
4. KOZŁOWSKI Marian 59 723
zgłoszony
przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
5. KUCZYŃSKA Alicja Krystyna 49472
zgłoszona przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
6. LORENZ Janusz Józef 77977
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wy~orczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. NIEPSUJ Stanisław Józef 48252
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
8. PIONTEK Danuta Joanna 32 494
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Danuty Piontek
9. ŻYLIŃSKI Marek Błażej 28 180
zgłoszony przez Komitet Wyborczy NiezaleŻIlego Kandydata na Senatora RP "SAMORZĄD WARMII i
MAZUR"
Monitor Polski Nr 64 - 1397 - Poz. 621

Województwo opolskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 746 860 osób.
W głosowaniu wzięło udział 315019 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 42.18%.
Głosów nieważnych oddano 6 641, co stanowi 2.11% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 308378, co stanowi 97.89% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. BARTODZIEJ Gerhard 68758


zgłoszony przez Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim
2. CHŁAP Ewa 44520
zgłoszona przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
3. EDGARO Mariusz 52 114
zgłoszony przez Kiajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

4. FIGAS Zbigniew 22620


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5. KASPEREK Józef 50 141
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

6. KOKOT Alojzy 49265


zgłoszony przez Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim
7. MAREK Franciszek Antoni 27608
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
8. SAWCZUKJanusz 53943
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
9. SIMONIDES Dorota Elżbieta 99738
zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności

10. TOMASZEK Bogdan Stanisław 89555


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo ostrołęckie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 16 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 292 475 osób.
W głosowaniu wzięło udział 123 525 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 42.23%.
Głosów nieważnych oddano 2 962, co stanowi 2.40% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 120563, co stanowi 97.60% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:


l. ANGIELCZYK Bronisław 15052
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. BOGUSKI Jan 2913
zgłoszony przez Komitet Wyborczy -"Polska"
3. BORUC Mirosław 5 107
zgłoszony przez NiezaleŻllY Komitet Wyborczy Ziemi Rejonu Wyszków - Ostrów Maz.
Monitor Polski Nr 64 - 1398 - Poz. 621

4. CEBEREK Stanisław 13455


zgłoszony przez Kurpiowski Komitet Wyborczy
5. CHODKOWSKI Jan 37689
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
6. DA WIDCZYK Stanisław 4218
zgłoszony przez Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. Aleksandra Kopcia w Baranowie
7. DOBEK Jerzy 20649
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. EYCHLER Teresa Danuta 4529
zgłoszona przez Niezależny Komitet Wyborczy "JUTRO"
9. FRANKOWSKI Jacenty 5934
zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy Region Mazowiecko-Kurpiowski
10. KACZMARCZYK Urszula 11 855
zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności

11. KARPIŃSKI Jan Tadeusz 15657


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
12. NASIADKA Sabina 8456
zgłoszona przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
13. NOWICKI Roman Kazimierz 8755
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Romana Nowickiego
14. STOKARSKA Jadwiga 30 126
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Jadwigi Stokarskiej
15. T ARNACKI Paweł Mikołaj 17732
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
16. ZAŁUSKA Ryszard Władysław 12980
zgłoszon y
przez Niezależny Komitet Wyborców Ryszarda Władysława Załuski

Województwo pilskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 352 662 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 175 848 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 49.86%.
Głosów nieważnych oddano 4775, co stanowi 2.72% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 171 073, co stanowi 97.28% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. B ULLER Waldemar 14524


zgłoszony przez Społeczny Komitet Wyborczy Waldemara Bullera
2. GAWRA Stanisław 23 887
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
3. PODMASKI Jan 50512
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

4. PODMOKŁ Y Jerzy 37691


zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

5. ROŻNIAK Kazimierz 19908


zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Monitor Polski Nr 64 - 1399 - Poz. 621

6. RZEMYKOWSKI Tadeusz Zbigniew 68055


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycmej
7. SOSNOWSKI Piotr 7489
zgłoszony przez Radę Krajową Przymierze Samoobrona
8. STOKŁOSA Henryk Tadeusz 58055
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Henryka Stokłosy
9. WŁODARCZYK Julian Jakub 8 112
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Juliana Jakuba Włodarczyka

Województwo piotrkowskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 12 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 478657 osób.
W głosowaniu wzięło udział 203 772 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 42.57%.
Głosów nieważnych oddano 5 377, co stanowi 2.64% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 198395, co stanowi 97.36% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. ADAMSKI Jerzy 52881


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycmej
2. ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz 73364
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
3. DĄBROWSKI Tadeusz Leszek 39844
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata Niezależnego Tadeusza Dąbrowskiego
4. DROZDOWSKI Stanisław 18 186
zgłoszony przez Obywatelski Komitet Wyborczy Stanisława Drozdowskiego
5. GAŁUSZKO Konrad Jan 7 139
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratycmy-Blok dla Polski
6. GRABOWSKI Piotr 47497
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
7. JUSZCZYK Sławomir Krzysztof 35469
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. MARCINIAK Grzegorz Jan 25702
zgłoszony przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
9. ORŁOWSKI Jerzy 5 838
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Jerzego Orłowskiego
10. POPOWICZ Anna Teresa 26 129
zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności

11. SOCZÓWKA Wojciech 2752


zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Wieś Soczówki"
12. ŻUROWSKI Leopold 11 337
zgłoszony przez Komitet Wyborczy - Bronić Biednego w Potrzebie
Monitor Polski Nr 64 - 1400- Poz. 621

Województwo płockie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.


Uprawnionych do głosowania było 384 261 osób.
W głosowaniu wzięło udział 158692 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 41.30%.
Głosów nieważnych oddano 3464, co stanowi 2.18% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 155228, co stanowi 97.82% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:


l. BOSZKO Michał Ludwik 22362
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. CELIŃSKI Andrzej Bohdan 29879
zgłoszony przez Mazowiecki Komitet Wyborczy
3. DEBICH Krzysztof Mariusz 15904
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

4. DUMOWSKI Zdzisław 21 974


zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
5. FABISIAK Tadeusz 10453
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Emeryt
6. KOSZADA Aleksandra 37545
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. KRUSZEWSKI Zbigniew Paweł 41 922
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. SAPlEJKA Zdzisław Kazimierz 9494
zgłoszony przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
9. STRUZIK Adam Krzysztof 46969
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
l O. TARKA Zbigniew 39214
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo poznańskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 13 kandydatów.


Uprawnionych do głosowania było 990 161 osób.
W głosowaniu wzięło udział 527 808 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 53.31 %.
Głosów nieważnych oddano 12 143, co stanowi 2.30% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 515665, co stanowi 97.70% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. BUTLEWSKI Bartłomiej 36229


zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
2. FRANKIEWICZ Maciej 58283
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
3. GA WRONIK Aleksander 46 143
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Aleksandra Gawronika
Monitor Polski Nr 64 - 1401 - Poz. 621

4. KORNOWSKI Wojciech 89603


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wojciecha Kornowskiego
5. KRUK Wojciech 140951
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

6. KUCHARSKI Sławój 124757


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. ŁUCZAK Jacek 69314
zgłoszony
przez Komitet Wyborczy Jacka Łuczaka
8. POCHYLSKI Marek 17004
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Marka Pochylskiego
9. ROZWADOWSKI Władysław Jan 135216
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

10. SMORA WIŃSKI Jerzy Kazimierz 137424


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
11. WASZAK Ewa 30521
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
12. WÓJCICKI Kazimierz Ludwik 28722
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
13. ZIMNY Leszek Bernard 4270
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Leszka Zimnego

Województwo przemyskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 299 014 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 156 100 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 52.20%.
Głosów nieważnych oddano 3 266, co stanowi 2.09% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 152 834, co stanowi 97.91 % ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych :

1. BARTMIŃSKI Jan 20091


zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

2. BILIŃSKI Mieczysław 5403


zgłoszony przez Społeczny Komitet Wyborczy
3. JANUS Jerzy Wit 10490
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
4. KOWALSKI Witold 61 915
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

5. KUKLA Zofia 14325


zgłoszona przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
6. MARCINKO Jerzy Wojciech 30649
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. MAZURKIEWICZ Andrzej Tadeusz 73055
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

8. WOŚ Adam 30 102


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Monitor Polski Nr 64 - 1402 - Poz. 621

9. ZIOBRO Kazimierz Bronisław 21 824


zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo radomskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 11 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 553 111 osób.
W głosowaniu wzięło udział 240749 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 43.53%.
Głosów nieważnych oddano 6369, co stanowi 2.65% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 234380, co stanowi 97.35% ogólnej liczby głosów .

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. BĄK Dariusz 30922


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Konwentu św . Kazimierza
2. GEBHARDT Stanisław 43232
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
3. GODYCKI Augustyn 14040
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Godyckiego
4. GOŁĄBEK Zbigniew 56005
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
5. KĘDZIERSKI Zygmunt 32 123
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

6. KIESZKOWSKI Zdzisław Władysław 34748


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. KORPETTA-ZYCH Jolanta 21 274
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
8. KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof 43 855
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. MASZKIEWICZ Zdzisław 83626
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

10. PIETRUSZKA Wawrzyniec 10 129


zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Niezależni"

11. SZWONDER Rajmund Henryk 46811


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo rzeszowskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 12 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 528 102 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 315610 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 59.76%.
Głosów nieważnych oddano 6 027, co stanowi 1.91% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 309583, co stanowi 98.09% ogólnej liczby głosów.


Monitor Polski Nr 64 - 1403 - Poz. 621

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. BARAN Kazimierz Antoni 7930


zgłoszony przez Zarząd Główny Partii Kupieckiej Rzeczypospolitej Polskiej
2. BORKACKI Stanisław 10613
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratyczny-Blok dla Polski
3. FERENC Tadeusz 44956
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. FRĄCZEK Józef 168853
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

5. JANOWSKI Mieczysław Edmund 176857


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

6. JECZEŃ Leonard 6785


zgłoszony przez NiezaleŻI1Y Komitet Wyborczy "STO"
7. KALANDYK Zbigniew 29 140
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

8. OLECH Stanisław 28034


zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
9. PÓŁĆWIARTEK Ignacy Władysław 28066
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10. REWER Stanisław 15206
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "POMOC I SPRAWIEDLIWOŚĆ"

11. STEC-KISZCZUK Maria 20460


zgłoszona przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
12. STRUGAŁA Kazimierz Wojciech 34933
zgłoszony
przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo siedleckie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 8 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 477 O19 osób.
W głosowaniu wzięło udział 211 580 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 44.35%.
Głosów nieważnych oddano 6 430, co stanowi 3.04% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 205 150, co stanowi 96.96% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. BARANOWSKI Jerzy Józef 93664


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. BORKOWSKI Krzysztof Wawrzyniec 57819


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. CELEJ Tadeusz 35746
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4. GŁUCHOWSKI Krzysztof 60068
zgłoszony
przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
5. MUSZYŃSKI Grzegorz 18368
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
Monitor Polski Nr 64 - 1404 - POZ. 621

6. SZCZERBA Lesław Włodzimierz 24882


zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
7. SZKLARSKI Leszek Tadeusz 40013
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. ŚlEDZIEWSKI Stanisław Witold 34303
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo sieradzkie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 11 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 305 269 osób.
W głosowaniu wzięło udział 129287 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 42.35%.
Głosów nieważnych oddano 3 524, co stanowi 2.73% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 125 763 , co stanowi 97.27% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. CIEŚLA Stanisław 37459


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. GAJEWSKI Sylwester Paweł 25485
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. GRABICKA Krystyna 18814
zgłoszona przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
4. JANISZEWSKI Zbigniew Bogusław 4958
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratyczny-Blok dla Polski
5. ŁUCZAK Mieczysław Marcin 16471
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6. PIENIĄŻEK Jerzy 42944
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. PIOTROWSKI Zbigniew 26475
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

8. PŁÓCIENNIK- WASIAK Helena 14560


zgłoszona przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
9. RżANEK Mirosław 22588
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
10. TOMASZEWSKI Władysław Marian 6433
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Władysława Tomaszewskiego - Kandydata na Senatora
11 . TOMCZYK Władysław 3262
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratyczny-Blok dla Polski
Monitor Polski Nr 64 - 1405 - Poz. 621

Województwo skierniewickie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 311 884 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 130338 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 41.79%.
Głosów nieważnych oddano 3975, co stanowi 3.05% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 126363, co stanowi 96.95% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. ADAMCZYK Andrzej Kazimierz 18 135


zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

2. BIELECKI Marian Zdzisław 20372


zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
3. CIMANOWSKI Jan 36214
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

4. JABŁOŃSKI Robert Maria 7960


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
5. KŁOSOWSKI Józef Grzegorz 30 167
zgłoszony
przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
6. KOMOROWSKI Zbigniew 29037
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. MATECKI Wojciech Antoni 22636
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. ROŻNIATOWSKI Wiesław 27807
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
9. URNIAŻ-GRABOWSKA Teresa Ligia 32620
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo słupskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.


Uprawnionych do głosowania było 301 700 osób.
W głosowaniu wzięło udział 128 124 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 42.47%.
Głosów nieważnych oddano 2 670, co stanowi 2.08% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 125454, co stanowi 97.92% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. BOGUCKA-SKOWROŃSKA Anna Teresa 41029


zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności -

2. CZAJA Gerard 37436


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. lNIARSKI Waldemar 11 039
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
4. JA WORSKI Adam Marek 8389
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Adama Marka Jaworskiego kandydata niezaleŻllego na Senatora R.P.
Monitor Polski Nr 64 - 1406 - Poz. 621

5. KLEINA Kazimierz Mariusz 49800


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
6. MARCINKOWSKI Władysław Stanisław 4806
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Władysława Marcinkowskiego
7. MOJSA Stanisław 4 165
zgłoszony przez Radę Krajową Przymierze Samoobrona
8. ONYSZCZUK Bogdan Leszek 8046
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mieszkańcow z woj. słupskiego "Niezależność "

9. SZCZEPAŃSKI Andrzej 39 125


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
10. WŁODYKA Mieczysław 12 115
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo suwalskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 14 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 346 225 osób.
W głosowaniu wzięło udział 141 290 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 40.81 %.
Głosów nieważnych oddano 3 347, co stanowi 2.37% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 137943, co stanowi 97.63% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. DA WIDOWSKI Sławomir 2 157


zgłoszony przez Radę Wykonawczą Narodowego Odrodzenia Polski
2. DOMAGAŁA Marek 31 110
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
3. DRZAZDŻEWSKI Mirosław Dariusz 18 107
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

4. GUZ Mieczysław 13 811


zgłoszony przez Społeczny Komitet Wyborczy Giżycko
5. MOCARSKI Jan 15 552
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
6. OLSZEWSKI Wacław 13 736
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Więcej Samorządności - Więcej Wolności "

7. PALCZEWSKI Jarosław 10 231


zgłoszony przez Niezależny Komitet Wyborczy Ełk

8. PIETRZAK Wiesław Michał 35280


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
9. ROMAŃCZUK Tomasz 10661
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Tomasza Romańczuka
10. ROPELEWSKI Zygmunt Szczepan 45298
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
11. SOROKA Andrzej Janusz 11 311
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Suwalsko-Augustowsko-Mazurski
12. STRAżEWICZ Wacław Jan 16436
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Monitor Polski Nr 64 - 1407 - Poz. 621

13. TOL WIŃSKI Stanisław -' 9706


zgłoszony przezSuwalski Okręgowy Związek Żeglarski

14. ŻERO Leon 7735


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Leona Żero

Województwo szczecińskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 8 kandydatów.


Uprawnionych do głosowania było 729 698 osób.
W głosowaniu wzięło udział 329593 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 45.17%.
Głósów nieważnych oddano 5 480, co stanowi 1.66% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 324 113, co stanowi 98.34% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. CHUDZYŃSKI Janusz 18062


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Narodowo Chrześcijańsko Demokratyczny-Blok dla Polski
2. DERYSZ Waldemar 22 124
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
3. JANKOWSKI Grzegorz 89451
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

4. JURCZYK Marian 124897


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mariana Jurczyka Kandydata na Senatora Ziemi Szczecińskiej

'5. KA \VĘCKI Arkadiusz Marian 99403


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
6. OCZKOWSKI Jan Stanisław 34360
zgłoszony przez Radę Naczelną
Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
7. REWAJ Tadeusz Mieczysław ·94208
żgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. SAUK Jacek 104949 .
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo tarnobrzeskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 440 718 osób.
W głosowaniu wzięło udział 204 568 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 46.42%.
Głosów nieważnych oddano 5 012, co stanowi 2.45% ogólnej liczby głosów .

Głosów ważnych oddano 199556, co stanowi 97.55% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. CZUB Zofia 42251


zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. GACH Stanisław 4733
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Porozumienia Prawicy Polskiej
Monitor Polski Nr 64 - 1408- Poz. 621

3. KIDOŃ Tadeusz 9924


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Komitet Wyborców "NIEZALEŻNY"

4. KLECZEK Dariusz 72379


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

5. MISlAK Jan Józef 39478


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
6. SAGATOWSKA Janina 99672
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

7. STĘPIEŃ Piotr Paweł 33875


zgłosż6fij' prże ~ N a~zelIfy Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. SZKUDLAREK Seweryn 17 178
. zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
9. SZYMAŃSKI Tadeusz 21 261
zgłoszony przez Zarząd Głó wny Ruchu Odbudowy Polski
10. ŻOL YNIAK Ryszard 22815
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo tarnowskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 11 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 491 680 osób.
W głosowaniu wzięło udział 263753 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 53.64%.
Głosów nieważnych oddano 6 268, co stanowi 2.38% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 257 485, co stanowi 97.62% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. ABLEWICZ Stanisław 34072


zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Sol i darność Ludzi Dobrej Woli"
2. CIEPlELA Roman 45579
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

3. CIESIELCZYK Marek 14261


zgłoszony przez Komitet Wyborczy - NiezaleŻI1Y Kandydat
4. CZARNOBILSKI Zdzisław 35252
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Polska Rodzina"
5. DUDZIAK Zygmunt 20056
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
6. GLAPIŃSKI Adam 77702
zgłoszony przez Zar.ząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
7. MAZUR Maria Zofia 34803
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
8. OCHWAT Ryszard 37564
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

9. RZEWUSKA Alina 26255


zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności

10. SIKORA Andrzej Jan 107402


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
Monitor Polski Nr 64 - 1409 - Poz. 621

11. ŻABIŃSKI Władysław 26373


zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Zawsze Polska"

Województwo toruńskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 8 kandydatów.


Uprawnionych do głosowania było 486 750 osób.
W głosowaniu wzięło udział 213 609 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 43.88%.
Głosów nieważnych oddano 5 410, co stanowi 2.53% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 208 199, co stanowi 97.47% ogólnej liczby głosów .

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. GRZEŚKOWIAK Alicja 95995


zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. JANKIEWICZ Paweł Edward 55085


zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
3. KASPEREK Czesław 30088
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4. KOSZUTA Bogdan Zbigniew 17703
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bogdana Koszuty
5. KWIATKOWSKI Zygmunt 20021
zgłoszony przez Zarząd Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu
6. OLSZEWSKI Wincenty 24831
zgłoszony przez Nauczycielski Komitet Wyborczy "WINCENTY OLSZEWSKI"
7. PRONOBIS Wojciech Józef · 34673
zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
,
8. ŻENKIEWICZ Marian 77359
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo wałbrzyskie

W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.


Uprawnionych do głosowania było 552 011 osób.
W głosowaniu wzięło udział 249 937 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 45.28%.
Głosów nieważnych oddano 5 782, co stanowi 2.31 % ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 244 155, co stanowi 97.69% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. CZARNECKI Jan Kazimierz 30816


zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
2. DROŻDŻ Kazimierz 84641
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. FUSZARA Adam 9 137
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Adama Fuszary Kandydata na Senatora RP
Monitor Polski Nr 54 - 1410 - Poz. 521

4. GIBUŁA Ryszard Stanisław 80236


zgłoszony
przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
5. GOLAK Julian Kazimierz 76991
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
6. HORODECKI Jan 20720
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
7. JASTRZĘBSKI Ryszard Stefan 14845
zgłoszony
przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. ORPEL Leszek Wojciech 35782
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

9. OSSOWSKI Michał 72868


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

10. PAKLA Czesław Cyprian 12361


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo włocławskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 8 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 320 384 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 129403 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 40.39%.
Głosów nieważnych oddano 3061, co stanowi 2.37% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 126342, co stanowi 97.63% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

l. JARZEMBOWSKI Ryszard 48898


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. JAWORSKI Krzysztof 19510
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

3. KOPACZEWSKI Jerzy Franciszek 42897


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
4. OBERNIKOWICZ Wojciech 19437
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
5. OCHOCIŃSKI Marian Kazimierz 14010
zgłoszony przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy I'
6. OSTROWSKI Janusz Zbigniew 41 789
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

7. WIŚNIEWSKI Janusz 27923


zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
8. WITKOWSKI Bogumił 8 162
zgłoszony przez Komitet Wyborczy NiezaleŻllY - Kandydat NiezaleŻllY
Monitor Polski Nr 64 - 1411 - Poz. 621

Województwo wrocławskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 10 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 842 407 osób.
W głosowaniu wzięło udział 423 344 osoby; frekwencja wyborcza wyniosła 50.25%.
Głosów nieważnych oddano 5243, co stanowi 1.24% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 418 101, co stanowi 98.76% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:


l. BERNY Maria 83848
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. CHOROSTKOWSKI Jan 10710
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "Dom" na rzecz Jana Chorostkowskiego
3. JADACH Ryszard 22 139
zgłoszony przez Komitet Wykonawczy Unii Pracy
4. KIERES Leon 138533
zgłoszony przez Samorządowy Komitet Wyborczy Profesora Leona Kieresa
5. KOWALSKI Maciej 72695
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
6. KOZAROWICZ Adam 16893
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. PRZYSTAWAJerzy 48935
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
8. TARNOWSKA Jolanta 14524
zgłoszona przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. WISZNIEWSKI Andrzej Józef 127960
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

10. ZDROJEWSKI Bogdan 241 179


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bogdana Zdrojewskiego

Województwo zamojskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 9 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 363 638 osób.
W głosowaniu wzięło udział 167476 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 46.06%.
Głosów nieważnych oddano 4005, co stanowi 2.39% ogólnej liczby głosów.

Głosów ważnych oddano 163 471, co stanowi 97.61 % ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:


1. BARTOSZ Ryszard Władysław 19745
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bartosza Ryszarda Władysława

2. BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 32 112


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3. CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy Mieczysław 43824
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
Monitor Polski Nr 64 - 1412 - Poz. 621

4. CIASTOCH Marek 31 468


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
5. FUDALI Włodzimierz 27077
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
6. KOWALIK Jan 34919
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
7. KWIATKOWSKI Marian 9260
zgłoszony przez Ludowy Komitet Wyborczy Kwiatkowskiego Mariana
8. MAJDAŃSKI Stanisław Józef 58574
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

9. ŚWITKA Jan Eugeniusz 29252


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Jana Eugeniusza Świtki

Województwo zielonogórskie
W okręgu wybierano 2 senatorów, spośród 13 kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 487 876 osób.
W głosowaniu wzięło udział 218910 osób; frekwencja wyborcza wyniosła 44.87%.
Głosów nieważnych oddano 5 759, co stanowi 2.63% ogólnej liczby głosów .

Głosów ważnych oddano 213 151, co stanowi 97.37% ogólnej liczby głosów.

Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1. DANIELAK Jolanta Ryszarda 70230


zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. JAROSZ Mieczysław 3 813
zgłoszon y przez Radę Krajową Przymierze Samoobrona
3. JARZEMBOWSKI Tadeusz 14423
zgłoszon y przez Zarząd Główn y Ruchu Odbudowy Polski
4. MIŁEK Marian 64 152
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

5. PIOTROWSKI Walerian 63023


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

6. PIWOŃSKI Zbyszko 73 514


zgłoszon y przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
7. RATAJ Mirosław 16318
zgłoszony przez Niezależny Kom itet Wyborczy
8. SOLSKA Elżbieta Bronisława 30634
zgłoszona przez Komitet Wyborczy" SOLSKA "
9. STACHURSKI Jerzy Michał 10090
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10. SZEWCZYK Jerzy 4695
zgłoszony przez Komitet Wyborczy "2001"
11 . TOMCZYSZYN Stanisław 7490
zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
12. WICHMAN Andrzej 10869
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Obywateli Unia Prawicy Rzeczypospolitej
Monitor Polski Nr 64 - 1413 - Poz. 621

13. WÓJCICKI Ryszard Zygmunt 19227


zgłoszony przez Radę Naczelną Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

III

WYBRANI SENATOROWIE

Senatorami zostali wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów:

Województwo warszawskie
1. PIESIEWICZ Krzysztof Marek 532324
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. BARTOSZEWSKI Władysław 470016


zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności
3. ROMASZEWSKI Zbigniew 433005
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo bialskopodlaskie
l. JAROSZ Stanisław 32751
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. KONARSKI Stefan 30336


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo białostockie

l. CHOJNOWSKI Jan 131 892


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. MARCZUK Stanisław Marian 108 581


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo bielskie
l. TYRNA Marcin Paweł 185 981
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. OKRZESIK Janusz Władysław 107374
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

Województwo bydgoskie
l. KEMPKA Dorota Maria 141 710
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycmej
2. ŚWIĄTKOWSKI Maciej 140241
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo chełm~kie
1. MASŁOWSKI Jerzy 25959
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
. Monitor Polski Nr 64 - 1414 - Poz. 621

2. CICHOSZ Marian 25890


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo ciechanowskie
. 1. WILLENBERG Sławomir Jan 45751
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. MICHAŚ Ireneusz 37907
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo częstochowskie

1. MICHAŁOWSKI Tomasz Edward 101 011


zgłoszony
przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. LIPOWSKI Grzegorz Marek 77991


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo elbląskie

l. KOPACZ Tadeusz Jan 50339


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. KUCZYŃSKI Józef Kazimierz 43023


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo gdańskie

1. WlTTBRODT Edmund Kazimierz 295823


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. TUSK Donald Franciszek 221 343


zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

Województwo gorzowskie
1. J ARMUŻEK Zdzisław 54614
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. PŁONKA Elżbieta 52861
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo jeleniogórskie
1. CIEŚLAK Jerzy Edmund 59948
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan 54286
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo kaliskie
1. FERENC Genowefa Maria 78 157
zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
. .~
2. KRZAK Andrzej 77310
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo katowickie
l. KUTZ Kazimierz Julian .464869
zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

2. CHEŁKOWSKI August 454956


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

, '
Monitor Polski Nr 64 - 1415 - Poz. 621

3. MARKOWSKI Jerzy 420427


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycmej

Województwo kieleckie
l. SUCHAŃSKI Jerzy Zdzisław 109637
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycmej
2. LIPIEC Krzysztof Bogdan 96206
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo konińskie

l. WASZKOWIAK Marek Henryk 40687


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. SŁAWIŃSKI Ryszard Józef 38970
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycmej

Województwo koszalińskie

l . MOKRZYCKI Jerzy Władysław 59012


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycmej

2. MAJKA KrzysztofIgnacy 45583


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo krakowskie
l . JURCZAK Stefan Stanisław 220805
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. KOZŁOWSKI Krzysztof 161 821


zgłoszony
przez Zarząd Unii Wolności

Województwo krośnieńskie

l. ZARZYCKI Ireneusz Andrzej 72597


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. BORCZ Jerzy 71264


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo legnickie
l . CZUDOWSKA Dorota 64228
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. BIELAWSKI Janusz Stefan 50456


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycmej

Województwo leszczyńskie

1. KULAK Zbigniew 43530


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycmej
2. SKRZYPCZAK Roman 37604
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo lubelskie
l. CHRZANOWSKI Wiesław 159497
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. GO GACZ Stanisław 118515


zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski
Monitor Polski Nr 64 - 1416- Poz. 621

Województwo łomżyńskie

l. CZUBA Krystyna Bożena 54987


zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza·Solidarność
2. FESZLER Lech Zbigniew 37561
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo łódzkie
l. OSTOJA-OWSIANY Andrzej 131 921
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. ANTOSZEWSKI Zbigniew Edward 126841


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo nowosądeckie

l. BACHLEDA-KSIĘDZULARZ Franciszek 178738


zgłoszony
przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. CHRONOWSKI Andrzej 156 533
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo olsztyńskie

1. LORENZ Janusz Józef 77977


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. ABRAMSKI Paweł Stanisław 69854
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo opolskie
l. SIMONIDES Dorota Elżbieta 99738
zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności

2. TOMASZEK Bogdan Stanisław 89555


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo ostrołęckie

l. CHODKOWSKI Jan 37689


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. STOKARSKA Jadwiga 30 126


zgłoszona przez Komitet Wyborczy Jadwigi Stokarskiej

Województwo pilskie
l. RZEMYKOWSKI Tadeusz Zbigniew 68055
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. STOKŁOSA Henryk Tadeusz 58055
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Henryka Stokłosy

Województwo piotrkowskie
1. ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz 73364
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. ADAMSKI Jerzy 52881
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Monitor Polski Nr 64 - 1417 - Poz. 621

Województwo płockie

1. STRUZIK Adam Krzysztof 46969


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. KRUSZEWSKI Zbigniew Paweł 41922
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo poznańskie

l. KRUK Wojciech 140951


zgłoszony przez Zarząd Unii Wolności

2. SMORA wIŃ SKI Jerzy Kazimierz 137424


zgłoszony przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Województwo przemyskie
1. MAZURKIEWICZ Andrzej Tadeusz 73055
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. KOWALSKI Witold 61 915


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo radomskie
1. MASZKIEWICZ Zdzisław 83626
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. GOŁĄBEK Zbigniew 56005


zgłoszony
przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo rzeszowskie
1. JANOWSKI Mieczysław Edmund 176857
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. FRĄCZEK Józef 168 853
zgłoszony
przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo siedleckie
1. BARANOWSKI Jerzy Józef 93664
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. GŁUCHOWSKI Krzysztof 60068


zgłoszony
przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo sieradzkie
1. PIENIĄżEK Jerzy 42944
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. CIEŚLA Stanisław 37459
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo skierniewickie
1. CIMANOWSKI Jan 36214
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. URNIAż-GRABOWSKA Teresa Ligia 32620


zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
Monitor Polski Nr 64 - 1418 - Poz. 621

'Województwo słupskie
1. KLEINA Kazimierz Mariusz 49800
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. BOGUCKA-SKOWROŃSKA Anna Teresa 41029


zgłoszona przez Zarząd Unii Wolności

Województwo suwalskie
1. ROPELEWSKI Zygmunt Szczepan 45298
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. PIETRZAK Wiesław Michał 35280


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo szczecińskie

l. JURCZYK Marian 124897


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mariana Jurczyka Kandydata na Senatora Ziemi Szczecińskiej

2. SAUK Jacek 104949


zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo tarnobrzeskie
j
l. SAGATOWSKA Janina 99672

I
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. KŁECZEK Dariusz 72379


zgłoszony
przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

Województwo tarnowskie
1. SIKORA Andrzej Jan 107402
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. GLAPIŃSKI Adam 77702


zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo toruńskie

1. GRZEŚKOWIAK Alicja 95995


zgłoszona przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność

2. ŻENKIEWICZ Marian 77359


zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo wałbrzyskie
1. DROŻDŻ Kazimierz 84641
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. GIBUŁA Ryszard Stanisław 80236
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Województwo włocławskie
,1. JARZEMBOWSKI Ryszard 48898
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2. KOPACZEWSKI Jerzy Franciszek 42897
zgłoszony przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Monitor Polski Nr 64 - 1419 - Poz. 621

Województwo wrocławskie
l. ZDROJEWSKI Bogdan 241 179
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Bogdana Zdrojewskiego
2. KIERES Leon 138 533
zgłoszony przez Samorządowy Komitet Wyborczy Profesora Leona Kieresa

Województwo zamojskie
l. MAJDAŃSKI Stanisław Józef 58574
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność
2. CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy Mieczysław 43824
zgłoszony przez Zarząd Główny Ruchu Odbudowy Polski

Województwo zielonogórskie
l. PIWOŃSKI Zbyszko 73514
zgłoszony przez Krajowy' Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

2. DANIELAK Jolanta Ryszarda 70230


zgłoszona przez Krajowy Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy DemokratYcznej

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej


Wojciech Łączkowski .W.:. ~~ .....
Zastępcy Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej:


Stanisław KosmaI
Andrzej Wróblewski

Członkowie

Państwowej Komisji Wyborczej:


Stefan Jaworski
Jan Kacprzak
Ferdynand Rymarz
Zbigniew Szonert
Stanisław Zabłocki

Tadeusz Żyznowski