You are on page 1of 4

1

Menunaikan kewajipan Solat


Jumaat
Surah al-Jumuah ayat 9 - 11

Maksudnya:
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diserukan azan (bang) untuk
mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi (ke
masjid) untuk mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang jumaat)
dan tinggalkanlah berjual-beli (pada saat itu); yang demikian adalah baik
bagi kamu, jika kamu mengetahui (hakikat yang sebenarnya),

Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka


bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing), dan carilah apa yang
kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-
banyak (dalam segala keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di
akhirat).

Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan (yang


baharu tiba) atau (mendengar) sesuatu hiburan, mereka bersurai (lalu pergi)
kepadanya dengan meninggalkan engkau berdiri (di atas mimbar -
berkhutbah). Katakanlah (wahai Muhammad:" Pahala - balasan) yang ada di
sisi Allah, lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu; dan Allah
sebaik-baik pemberi rezeki.
2

Terjemahan ayat Ayat


Wahai orang-orang yang
beriman! Apabila diserukan azan
(bang) untuk mengerjakan
sembahyang pada hari Jumaat,
maka segeralah kamu pergi (ke
masjid) untuk mengingati Allah
(dengan mengerjakan
sembahyang jumaat) dan
tinggalkanlah berjual-beli (pada
saat itu); yang demikian adalah
baik bagi kamu, jika kamu
mengetahui (hakikat yang
sebenarnya),

Kemudian setelah selesai


sembahyang, maka
bertebaranlah kamu di muka
bumi (untuk menjalankan
urusan masing-masing), dan
carilah apa yang kamu hajati
dari limpah kurnia Allah, serta
ingatlah akan Allah banyak-
banyak (dalam segala keadaan),
supaya kamu berjaya (di dunia
dan di akhirat).

Dan apabila mereka mengetahui


kedatangan barang-barang
dagangan (yang baharu tiba)
atau (mendengar) sesuatu
hiburan, mereka bersurai (lalu
pergi) kepadanya dengan
meninggalkan engkau berdiri (di
atas mimbar - berkhutbah).
3

Katakanlah (wahai Muhammad:"


Pahala - balasan) yang ada di
sisi Allah, lebih baik dari hiburan
dan barang-barang dagangan
itu; dan Allah sebaik-baik
pemberi rezeki.

Segera menunaikan solat


Jumaat

Berusaha mencari PERINT Meninggalkan urusan


kurniaan Allah di muka
AH jualbeli setelah masuk
bumi ini. waktu solat Jumaat
ALLAH

Sentiasa mengingati Allah swt


Dapat pahala saf depan

SEBAB
DITUNTUT Dapat beriktikaf di dalam masjid
BERSEGERA
MENUNAIKAN
SOLAT JUMAAT Dapat mendengar nasihat khutbah
jumaat

Dapat berzikir dan melakukan amalan-amalan


sunat

Mendisiplinkan urusan
seharian

Mendidik
insan supaya
HUBUNG ikhlas dalam
KAIT SOLAT setiap
Mendorong
DGN tindakan
murid supaya
berusaha URUSAN
bersungguh- SEHARIAN
sungguh dalam
mencapai
5. Tajuk : Kewajipan Solat Jumaat
kejayaan
(Surah al-Jumuah ayat 9 & 10)Menghasilkan pekerjaan yg
berkualiti
KEPENTINGAN SOLAT
JUMAAT DALAM
PEMBANGUNAN UMAT
Mementingkan
Mengiratkan
Mendidik
Dapat
Membentuk kebersihan
membenteras
umat
umat
hubungan
mencintai
yg gejala dan
berakhlak gaya
silaturrahim
masjid
sosial
mulia
&dlmhidup
dlm
&
Saluran
Para
sihat jemaah
imfomasi
dapat
terkini
teguran dan nasihat
mendekatinya s
masyarakat
berdisiplin
4

1. Mengapakah kita dilarang berjual beli apabila masuk waktu solat jumaat?.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

2. Jelaskan kelebihan datang awal kemasjid.


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

3. Nyatakan perkara-perkara sunat hari jumaat.


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

4. Jelaskan hikmah solat jumaat kepada individu muislim


……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Mendorong HUBUNG
murid supaya KAIT SOLAT Mendidik
berusaha SOLAT
KEPENTINGAN DGN insan supaya
bersungguh-
JUMAAT DALAM URUSAN ikhlas dalam
sungguh dalam
PEMBANGUNAN UMAT SEHARIAN setiap
mencapai tindakan
kejayaan Menghasilkan
Mementingkan
Mengiratkan
Mendidik
Dapat
Membentuk
membenteras
umat
umat
hubungan
pekerjaan
kebersihan
mencintai
yg gejala
berakhlak
silaturrahim
ygmasjid
dan
sosial
gaya
mulia
&dlm
dlm
hidup
&
Saluran
Para jemaah
imfomasi
dapatterkini
teguran dan nasihat
berkualiti
sihat
mendekatinya s
masyarakat
berdisiplin