Caracteristic

Prin prezen apreciem activitatea stagiarei, Efremova Oxana, student anul III, grupa 35, Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei, care a efectuat practica de licen în cadrul Liceului Teoretic ÄGinta Latin ´ în perioada 14 martie ± 22 aprilie 2011, an academic 2010 ± 2011. Pe parcursul practicii de licen , Efremova Oxana a prezentat proiecte de lec ie i a desf urat lec iile cu clasele de elevi ( clasa a X-a ³B´ i clasa a IX-a ³D´ ). Activit ile desf urate de c tre studenta Efremova Oxana sau demonstrate a fi relizate cu atutudine, a manifestat interes vizavi de clasa la care a fost diriginte, a organizat activit i extracurriculare i a fost interesat de problemele care au intervenit i cu care se confrunt clase de elevi. Lec iile desf urate sînt de calitate cuprinzînd terminologia din domeniul educa ional, astfel studenta sa imlicat activ în procesul educa ional alc tuind i aplicînd teste psihologice pentru elevi ajutînd elevii s - i identifice temperamental i anumite tr s turi de caracter. Sa depus efort pentru formarea unui climat corespunz tor cerin elor. Efremova Oxana a manifestat pe parcursul stagiului de licen , competen punctualitate i organizare eficient a timpului. În baza cuno tin elor demonstrate, a abilit ilor de psihopedagog manifestate Efremova Oxana este apreciat cu nota 10. i a atitudinilor în domeniul psihopedagogic, corectitudine,

Profesorul de educa ie civic , diriginte Buzatu Ecaterina, Liceul Teoretic ³Ginta Latin ´

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful