Capitolul IV TEHNOLOGIA DE CULTURĂ A VIŢEI DE VIE ÎN CADRUL S.C.C.A.S.S. BRĂILA 4.1.

SISTEME DE TĂIERE În viticultură se folosesc mai multe sisteme mde tăiere care se definesc, în principal, prin felul elementelor lemnoase care se lasă pe butuc la tăiere şi în secundar prin numărul şi lungimea acestora. Sistemul de tăiere scurt. Se caracterizează prin folosirea în exclusivitate, a elementelor scurte de rod (cepi de 1-2 ochi). Coardele de rod existente pe butuc se taie în cepi, numărul cepilor care se rezervă butucului fiind în funcţie de vigoarea viţelor şi productivitatea soiului. Avantajele pe care le oferă sunt următoarele: asigură un echilibru mai bun între creşterea şi rodirea viţelor; grăbeşte procesul de maturare şi înlătură coacerea neuniformă a strugurilor, care se manifestă adesea la soiurile foarte productive; uşurează executarea tratamentelor fitosanitare, prin reducerea masei vegetative pe butuc: operaţia de tăiere fiind oarecum simplă, poate fi executată de persoane mai puţin calificate. Ca dezavantaj, se menţionează faptul că pe butuc se reţine numai circa 5-10% din formaţiunile lemnoase purtătoare de rod şi ca urmare producţia de struguri este întrucâtva diminuată. Sistemul de tăiere mixt. Reprezintă o îmbinare a celor două sisteme de tăiere (scurt şi lung), prin folosirea elementelor scurte şi lungi de rod. Îmbinarea se realizează prin constituirea verigilor de rod: cep + cordiţă sau coardă de rod. Acest sistem de tăiere este cel mai corespunzător, deoarece prezenţa coardelor sau cordiţelor de rod asigură producţia de struguri pe anul în curs, iar prezenţa cepilor asigură formarea lemnului de rod pentru anul următor. Sistemul de tăiere mixt a fost elaborat în Franţa de către dr. Guyot. De aceea în viticultură este cunoscut şi sub denumirea de „tăierea dr. Guyot”. El a fost conceput pentru cultura viţei de vie pe solurile subţiri şi sărace din sudul Franţei, unde pe butuc se formează coarde puţine. După numărul verigilor de rod care se lasă pe butuc la tăiere, se deosebesc mai multe tipuri de tăiere: Guyot simplu, cu o singură verigăde rod pe butuc; Guyot dublu, cu două verigi de rod; Guyot multiplu, cu trei sau mai multe verigi de rod. 1

Este mult mai simplu de format butucii la viţele conduse în formă joasă şi tăiate în sistem scurt. Aceste tăieri se execută la viţa de vie în fiecare an. care se realizează în 4-5 ani de la plantare şi chiar mai mult. Concomitent cu formarea butucilor se urmăreşte şi intrarea cât mai devreme a viţelor pe rod. în scopul refacerii sistemului radicular al viţelor. Prin tăierile de regenerare şi celelalte măsuri agrotehnice care la însoţesc. Tăierea de regenerare. prin îndepărtarea lemnului uscat. Tăierile de rodire. dimensionarea producţiei de struguri pe butuc. a potenţialului de creştere şi fructificare. menţinerea capacităţii de regenerare a butucilor. care se realizează în 2-3 ani de la plantare. Tăierile de regenerare trebuie asociate cu alte măsuri agrotehnice cum sunt: redesfundatul parţial şi încorporarea adâncă în sol a îngrăşămintelor organice şi chimice. Complexitatea tăierilor de formare. Scopul urmărit este revigorarea butucilor. Reducerea potenţialului de creştere şi de rodire a butucilor este o consecinţă firească a procesului de îmbătrânire la viţa de vie.LUCRĂRI ŞI OPERAŢIUNI ÎN VERDE 2 . cu lemn mai tânăr purtător de rod. 4. capacitatea de creştere şi de fructificare a viţelor a scăzut foarte mult. TIPURI DE TĂIERE Tipurile de tăiere folosite în cadrul SCCASS. eliminându-se periodicitatea de rodire. în care datorită vârstei înaintate sau altor cauze. Tăierile de formare. tăieri de rodire şi tăierea de regenerare). se clasifică în funcţie de scop (tăieri de formare. Se aplică în plantaţiile de vii bătrâne sau îmbătrânite prematur. 4.În podgoriile din ţara noastră a fost generalizat tipul de tăiere Guyot multiplu. prevenirea degarnisirii cordoanelor de formaţiunile lemnoase roditoare înlocuirea lemnului bătrân de pe butuc. faţă de viţele conduse în forme înalte pe tulpini şi tăiate în sistem mixt.3. în funcţie de vârsta plantaţiilor şi vigoarea butucilor. depinde de conducerea viţelor în plantaţie şi de sistemul de tăiere care urmează să fie aplicat. după încheierea tăierilor de formare. fără să se ajungă la potenţialul lor iniţial.2. pentru refacerea pe o perioadă de câţiva ani (5-7 ani). se ameliorează în timp scurt capacitatea de rodire a viţelor. Tăierea de formare trebuie să asigure o creştere puternică a viţelor pentru a se putea realiza formele de conducere în plantaţii. asigurarea unei rodiri susţinute a viţelor în plantaţii. Prin aplicarea lor se urmăreşte: păstrarea echilibrului între creştere şi rodire a viţelor. după starea de vegetaţie a viţelor.

pe la mijlocul sau sfârşitul lunii iunie. vegetaţia se aglomerează pe rândul de viţe. Pe măsură ce lăstarii cresc în lungime. când lăstarii au lungimea de 40-60 cm. eventualii lăstari daţi din portaltoi (înlăturarea sălbaticului). totală sau parţială. se favorizează bolile şi atacul dăunătorilor. începutul lunii august). Constă în suprimarea. Pentru a se preveni aceste neajunsuri. după înflorit. atunci când ei sunt în stare erbacee şi pot fi suprimaţi uşor cu mâna de pe butuc. cu formarea unui aparat foliar bogat. Prin reducerea numărului de lăstari pe butuc ser favorizează creşterea şi dezvoltarea celor rămaşi. nu se pot menţine în poziţie verticală şi se apleacă în jos. înainte de înflorit. 3 . deşeurile textile. cum sunt lăstarii lacomi şi cei de pe partea inferioară a coardelor. pe lăstarii principali. pentru a se putea deosebi lăstarii sterili de cei fertili. o parte se rup.Din această categorie fac parte: Legarea sau dirijarea lăstarilor Plivitul Copilitul Cârnitul lăstarilor Lucrări fitotehnice speciale: Ciupitul lăstarilor Polenizarea suplimentară Incizia inelară a lăstarilor Desfrunzitul parţial Legarea sau dirijarea lăstarilor. fibrele de cânepă. înainte de intrarea strugurilor în pârgă (sfârşitul lunii iulie. a lăstarilor secundari (copililor) care se formează din mugurii de vară la subsuoara frunzelor. pe la mijlocul sau sfârşitul lunii mai. lăstarii sterili (fără rod) şi cei slab dezvoltaţi. Plivitul se execută numai după apariţia inflorescenţelor. Acestea vor contribui la sporirea producţiei. lumina şi aerul pătrund tot mai greu în interiorul butucului. Ca materiale de legat. rafie sintetică. Lucrarea se execută de 3 ori în timpul perioadei de vegetaţie: primul legat. Ca urmare. trebuie să se facă legarea sau dirijarea lăstarilor pe mijloace de susţinere. lăstarii de pe lemnul bătrân plasaţi necorespunzător. capabil să furnizeze cantităţi mari de substanţe asimilate. care dezvoltă o masă vegetativă bogată pe butuc. Lucrarea se recomandă îndeosebi la soiurile cu capacitate mare de lăstărire. Copilitul. se folosesc: liberul de tei topit. acumularea de zaharuri în struguri şi la o mai bună diferenţiere a mugurilor de rod pentru anul următor. iar mecanizarea lucrărilor în plantaţie este îngreunată. iar al treilea legat. Plivitul lăstarilor. al doilea legat. Prin această lucrare se înlătură lăstarii socotiţi de prisos pe butuc şi anume: în primul rând.

prin ciupit. Lucrarea este absolut necesară la soiurile cu creşteri viguroase. Constă în suprimarea vârfului de creştere sau coroniţei lăstarilor fertili. când creşterea intensă a lăstarilor s-a terminat (începutul lunii august). lungimea lăstarilor fiind redusă astfel la cca 130-150 cm.Este o operaţiune în verde facultativă. înainte de înflorit (o săptămână înainte de înflorit). mai ales în anii răcoroşi şi ploioşi. 25-30 zile mai târziu decât cei de pe lăstarii principali. ciupitul lăstarilor în plantaţii de vii tinere. ştiut fiind că ei se maturează cu cca. Polenizarea suplimentară. vârfurile lăstarilor împreună cu frunze tinere (6-10). Prin cârnit se procedează la suprimarea vârfurilor tuturor lăstarilor de pe butuc. când se ciupesc lăstarii lacomi. cu un consum ridicat de substanţe asimilate. Scopul urmărit: întreruperea din creştere a lăstarilor. Ciupitul lăstarilor. în momentul intrării strugurilor în pârgă. atunci când se proiectează formele de conducere. afectează masa vegetativă a butucilor. Se taie cu foarfeca. Polenizarea acestor soiuri. obişnuit la legatul II şi III. rar mai mult. Este o operaţiune în verde generalizată în practica viticolă. Crâmpoşie). Practic. pe perioada înfloritului (8-12 zile) pentru a se favoriza procesul de fecundare a florilor (legarea rodului). creşterea lăstarilor rămâne procesul dominant. Strugurii formaţi pe copili sunt mici şi de calitate inferioară. se realizează defectuos: 4 . care se face atât la soiurile pentru struguri de masă. pentru a se asigura pătrunderea luminii şi aerului în interiorul butucului. Pentru a se îmbunătăţi condiţiile de hrănire a florilor este necesar. Din această cauză. carte se execută o dată cu legatul lăstarilor. Este necesară în cazul soiurilor cu flori fiziologic femele. Cârnitul lăstarilor. pentru a se stimula formarea copililor. influenţând negativ procesul de maturare a strugurilor şi gradul de maturare a lemnului coardelor. Se ştie că în timpul înfloritului. cât şi la cele pentru struguri de vin. în vederea refacerii potenţialului vegetativ şi productiv al butucilor. limita consumului de asimilate de către lăstari. prin cârnit se suprimă vârfurile lăstarilor care depăşesc înălţimea şpalierului sau capetele aracilor. multe flori din inflorescenţă rămân subnutrite şi cad. au fost socotiţi ca nişte organe parazitare. să se intervină prin ciupitul lăstarilor. la care polenul nu germinează şi a soiurilor la care capacitatea de germinare a polenului este slabă (Bicane. Prin aceasta se favorizează procesele de maturare a strugurilor şi lemnului lăstarului. Deoarece la majoritatea soiurilor copilii sunt lipsiţi de rod. Ciupitul lăstarilor la viţa de vie se practică şi în alte situaţii: în cazul viilor afectate de îngheţ. Cârnitul prea sever cu îndepărtarea unor porţiuni mari din lăstar. în special în anii cu exces de precipitaţii. mai ales la soiurile care înregistrează un procent ridicat de cădere a florilor. care nu au ajuns la mărimea normală şi deci consumă substanţele asimilate.

prin luna martie. sporirea conţinutului în zaharuri. CONDUCEREA COARDELOR DE PRODUCŢIE PE MIJLOACE DE SUSŢINERE Susţinerea şi conducerea viţelor se realizează prin palisatul tulpinilor şi cordoanelor. 4. Se execută cu foarfeci speciale de inelat a căror lame secţionează scoarţa şi liberul. adică până se realizează cicatrizarea. înlocuirea tutorilor şi aracilor necorespunzător. Pentru a se elimina aceste neajunsuri este nevoie de polenizare suplimentară. În acest mod este întreruptă circulaţia bazipetă a sevei elaborate. la intrarea strugurilor în pârgă. Incizia inelară a lăstarilor. Obiectivele urmărite prin incizia inelară: legarea unui procent mai mare de flori în inflorescenţe.florile nu leagă decât într-o proporţie redusă.4. sub acţiunea mai intensă a luminii. dar se poate aplica şi la baza coardelor sau chiar braţelor. Prin această lucrare se ameliorează microclimatul din jurul strugurilor. Inelarea se face obişnuit pe lăstari. dirijarea lăstarilor pe mijloacele de susţinere. grăbirea procesului de maturare a strugurilor şi de intensificare a coloritului boabelor. Se efectuează cu 2-3 săptămâni înainte de cules. Operaţiunea este greu de realizat pe suprafeţe mari şi la un număr mare de butuci. Revizuirea sistemului de susţinere. cu polenul de la alte soiuri. Ea constă în tăierea şi scoaterea unui inel de scoarţă lat de 5-6 mm pe internodul situat sub prima inflorescenţă de la baza lăstarului. Lucrarea în verde se recomandă deopotrivă. în sensul că reduce umiditatea. se intensifică aerisirea şi gradul de iluminare. Desfrunzitul parţial. creşterea mărimii boabelor şi strugurilor. cercuitul sau legatul coardelor. când inelarea se face după înflorit la 2-3 zile. după care inelul se desprinde şi este scos cu ajutorul unui briceag. Efectul operaţiunii se menţine atât timp cât rana provocată (incizia) rămâne deschisă. Operaţiune în verde facultativă. în care caz inelarea lăstarilor se face cu 2-3 zile înainte de înflorit. Efectele pozitive asupra calităţii strugurilor sunt următoarele: colorarea uniformă a boabelor la soiurile pentru struguri de masă. 5 . atât la soiurile de masă cât şi la cele de vin. asigurându-se o supranutrire a inflorescenţelor şi strugurilor cu substanţe asimilate. strugurii meiază şi mărgeluiesc puternic. În fiecare primăvară. reducerea acidităţii totale prin degradarea acidului malic. care nu poate fi generalizat. se procedează la revizuirea şpalierului. Constă din suprimarea frunzelor (2-3 frunze) situate în zona strugurilor. în scopul prevenirii atacurilor puternice de mucegai pe struguri. când inelarea se face înainte de intrarea strugurilor în pârgă. Cicatrizarea rănii cu reluarea circulaţiei normale a sevei elaborate are loc în decurs de cca 3 săptămâni. când mucegaiul (Botritisul) începe să atace strugurii. cu efect limitat.

Înălţimea de conducere a coardelor. Coardele se leagă individual pe mijloace de susţinere. la forma de conducere înaltă. rafie sintetică sau deşeuri textile. stabilită prin tăiere. se reface palisatul tulpinilor şi cordoanelor. la forma de conducere semiînaltă. La viţele cu tulpini duble. rafia sintetică. pentru a se evita căderea ochilor prin lovirea coardelor. prin legarea lor cu răchită. influenţează în primul rând. cu cât înălţimea este mai mare. deşeurile textile. Această lucrare este necesară la formele de conducere cu elemente lungi de rod la tăiere (coardele de 10-16 ochi). coardele de rod se situează la înălţimi variabile. fără curburi sau torsionări. paralele. la bulumacii fruntaşi. liberul de topit. Materialele utilizate la legat sunt următoarele: răchita. calitatea strugurilor. polaritatea influenţează distribuţia lăstarilor fertili pe coarde şi implicit producţia de struguri. 100-150 cm înălţime. îndreptarea bulumacilor mijlocaşi pe rând. Peste această lungime. Cercuitul sau legatul coardelor. care să aşeze mugurii în acelaşi plan pentru uniformizarea creşterii lăstarilor şi a formării rodului. Cercuitul sau legatul coardelor se execută înainte de pornirea viţelor în vegetaţi (umflarea mugurilor). urmărindu-se o distribuire cât mai corespunzătoare a lor în spaţiu. refacerea ancorelor. completarea şi întinderea sârmelor. la înălţimi de 180-210 cm. Palisatul tulpinilor şi cordoanelor. după care urmează palisarea tulpinii prin legarea ei de tutore cu răchită sau deşeuri textile. polaritatea nu se manifestă puternic. În acest scop. Este determinată de forma de conducere a viţelor în plantaţii. coardele de rod sunt la 60-70 cm înălţime. Din cauza fenomenului de polaritate care se manifestă puternic la viţa de vie este nevoie de conducerea coardelor într-o poziţie cât mai apropiată de orizontală. Cordoanele se palisează orizontal pe sârmele portante ale şpalierului. palisatul se realizează prin legarea tulpinilor una de alta. în absenţa tutorilor. În climatul temperat. Până la lungimea de 8-10 ochi a coardelor. Înălţimea la care sunt conduse coardele. Conducerea verticală şi oblic-ascendentă a coardelor. cuprinseîntre20-40 cm faţă de sol. 6 . sunt înlocuiţi tutorii putrezi (5-10% anual). La forma de conducere joasă. iar cei de la bază rămân slab dezvoltaţi. strugurii acumulează cantităţi mai mici de zaharuri şi mai mari de aciditate. favorizează polaritatea în sensul că lăstarii cei mai viguroşi se formează spre vârful coardelor.Revizuirea şpalierului comportă: înlocuirea bulumacilor rupţi din beton sau a bulumacilor putreziţi din lemn. la viţele conduse pe tulpini. După revizuirea mijlocului de susţinere. se îndreaptă cei rămaşi şi se fixează cât mai aproape de butuci. iar la conducere în formă de pergolă şi palmetă. Prin palisare se urmăreşte realizarea de tulpini drepte.

7 .Formele de conducere pe tulpini asigură în schimb producţii mai mari de struguri. o protecţie fitosanitară mai bună a viţelor şi condiţii optime pentru mecanizarea lucrărilor în plantaţiile de vii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful