ill

fJcv:0

[1~~@®®

haletel
Sorozatszerkeszt6: Toro Elza Szerkesztette: Bodo Alpar A borfton lE!v6etelt elkeszftette: Korpadi Peter Az iIlusztraciokat keszftette: Bodo Alpar © Fenykepezte: Patyi Arpad

© STB Kiinyvek Kiinyvkiado Kft. Felel6s kiado: Sajg6 Miklos e's Varadi Ferenc TeJefon: 06-30-9214-669 E-mail: kiado@stbkonyvek.hu Horilap: www.stbkonyvek.hu

l!

Megrendelhet6 postan: STB Kiinyvek Kiinyvkiad6 Kft. 2143 Kistarcsa, Pf. 27

A hal az emberiseg egyik leg6sibb taplaleka. Az 6sem. ber az els6 halat gyorsasaganak es tigyessegenek koszonhet6en kezzel, landzsaval fogta maganak. Akkor meg fUszerek es koretek nelki.il,nyarson stitve fogyasztotta el halvaesorajat. Valamit sejthetett a hal frissessegenek fontossagar61, hiszen, miutan kifogta, el is fogyasztotta (bar lehet, hogy ez esak ehsegenek volt koszonhet6). Telen, amikor a tavak befagytak, az ember kenytelen volt mas elelemforras utan nezni addig, mfg ra nem jott, hogy a fUstolt es szarftott halat elraktarozhatja fnsegesebb id6kre. A tarsadalmi helyzetnek koszonhet6en a feherjeben gazdag, finom haletelek f61eg a nagybirtokosok, foldesurak etrendjet b6vitettek. Hazankban a szabadvizi halaszat' a XIX. szazadban megval6sitott folyamszabalyozasok miatt visszahanyatlott. Korunk egyik nagy problemaja a vizszennyezes, amely gatolja a halgazdalkodas fejl6deset. A hal egeszseges taplalek. Ma mar alapveto elelmezesi cikk, alaesony zsirtartalmanak koszonhet6en konnyen emesztheto, eppen ezert a dietas elelmezesben isfontos szerepet jatszik. Bar a tengeri halak kiesnek a Magyarorszagon tenyesztheto halfajtak soraib61, a kereskedelem fejlettsegeb61 ad6d6an ezek is barmikor az asztalunkra keri.ilhetnek. A halhus vlztartalma igen magas, ezert ki.ilonosen romlekony. Ahhoz, hogy megbizonyosodjunk frissesseger61, tudnunk kell, hogy a friss hal kopolty6ja elenk piros, husa ruganyos, nines kellemetlen szaga, szemei

el6re nez6k, tisztak, es ha vfzbe tesszuk, alamerul. Abban az esetben, ha a hal nem friss, kopoltyilja sargasszurke, szaga kellemetlen, szemei homalyosak, husanak tapintasa puha, nyalkas, es ha vfzbe tesszuk, annak tetejen marad. Az ilyen halakat felhasznalni tilos! A halhus kQlonosen gazdag A-, B- es C-vitaminokban es asvimyi s6kban. A nyomelemek kozQl sok foszfort, kaliumot, vasat es j6dot tartalmaz. Azedesvfzi halakat az uzletekben altalaban el6 allapotban, vagy fagyasztva vasarolhatjuk meg. Barmely halfelet vagy hidegveru allatot, amely fagyasztott allapotban jut hozzank, a felengedes utan azonnal fel kell hasznalni, es tilos ujrafagyasztani! A kozepes meretd hal husa a legfzletesebb. Elkeszftesi m6djat a sokszfnuseg jellemzi: lehet f6zni, parolni, gril·· lezni, sutni. A haletelek keszftesenel fontos az alaplevek, az fzesft6k, a fUszerek alkalmazasa, valamint a pacolas, a f6zes es a sUtes. A hal felbontasa es filezese utan visszamaradt csontokb61, halfejekb61 tartalmas alaple keszfthet6. Borok hasznalataval kiemeljuk a haletelek jelleget. A halak fzesftese, fUszerezese a hus szfnet61, keszftesi m6djat61 fU"gg. Ime, nehany hasznos tudnival6, miel6tt eIindulnank a halarushoz, ahoI tobbnyire a kovetkez6 halfajtak kaphat6k: edesvfzi feher husu halak; edesvfzi barna husu halak; tengeri feher husu halak; tengeri barna husu halak; es vandorhalak.

EDESviZI FEHER HUSU HALAK

A sull6 es a·fogas val6jaban egy halfajta: a kisebbeket
(1,5 kg) sull6nek, a nagyobbakat fogasnak nevezik. Fe-

her husuk igen gyenge, laza rostozatu, enyhen ezustos. A.Italabanparolva vagy egybesutve keszftjOk.

Testet nem fedi pikkely,feje lapos, szaja szeles. J6 fzu, szalkamentes, husa finom rostu - a nagy peldanyok elegge zsfrosak. Ha a halat szeleteljOk, b6ret lehuzzuk. A.Italaban halaszlenek vagy egeszben, esetleg szeletekben sOtve keszftjOkel.

EDESvIZI BARNA HUSU HALAK

Gyors folyasu hegyi patakokban el. Testet pikkelyek borftjak. Husa rendkfviil finom s szalkamentes. Frissen elkeszftve a legfzletesebb. Ntalaban parolva, sutve, grillezve keszftjuk el. Fust6lt allapotban is kaphat6.

Csuka

Az egyik legismertebb magyar halfajta. Husa fzletes, bar elegge szalkas. A ponty a magyar halaszle nelkUl6zhetetlen hozzaval6ja. Elkeszfteset a sokszfnuseg jellemzi: parolhatjuk, suthetjuk, grillezhetjuk, ranthatjuk vagy akar meg is t61thetjuk.

. Pikkely~~ z61des~zurke,szfnuek, fgy alkalmazkodik legJobban kornyezetehez. Izletes halfajta, de igen szalkas. Elkeszfthetjuk parolva, sutve es t6ltve.

E jellegzetes alaku hal az 6si porcos halak k6ze tartozik. Gerince helyen rugalmas gerinchur, talalhat6. Husa fzletes, finom rostu es szalkamentes. Altalaban egeszben megsutve vagy hallevesekbe f6zve keszfthetjuk el.

TENGERI BARNA HUSU HALAK

K6zepes meretd hal, testet aranysargas szfnu pikkelyek borftjak. Husa fzletes, de igen szalkas. Stitve, pacolva vagy rantva is keszfthet6.

Kifejlett koraban a 4-6 n;/ hosszusa/g~t /!s/eleri. ~arr;la husu, szalkamentes, de erasen halzslr IZU es szagu. Altalaban stitve, f6zve vagy salatanak keszltjtik el.

TENGERI FEHER HUSU HALAK

Apr6 testu, IzIetes, szalkas hal. /H~zankb~n olajbar; t~rt6sftva kaphat6. Igen finom salatakat, kremeket keszlthettink bel6le. fzletes husa feher, szalkamentes. Ntalaban stitve, f6zve keszftik.A t6kehalnak van a legfinomabb maja, ebb61 kesztil a t6kemajolaj. .

A~r~ testu, ~arna husu tengeri hal. S6zva es olajban t~rtosltva kerul forgalomba, gyUrukent feltekerve. Pika~s ,halle~esek kiegeszft6je lehet, de tehetjilk pizzakra salatakba IS. ' VANOORHALAK Edesvizu,foly6kban, patakokban kelnek ki,majd a tenger~kbe ~andorolnak, s ott fejl6dnek ki. Ikraik lerakasara Vlsszaternek a foly6k, patakok fels6 reszebe. Lazac Hosszu, kfgy6ra emlekeztet6 halfaj. B6re pikkelytelen, nyalkas, husa szalkamentes. SOtve, f6zve, parolva, grillezve vagy toltve keszfthetjuk eI. A halak el6keszitese EI6 hal eseteben az els6 muvelet a kitbitas: a halat a vfzb61kivesszuk, s testet konyharuhaval megfogva, fejere kalapaccsal vagy a bard fokava"ler6s titest merunk. A kovetkezo (nem el6 hal eseteben aZ els6) muvelet a pikkelyezes: a halat a vag6deszkara fektetjuk, majd pikkelykapar6val mindket oldalar61 lefejtjuk a pikkelyeket. (Ez mindig a farokt61 a fej fele tortenjen.) A pikkelykapar6t helyettesitheti egy eles kes is. Ezutan kovetkezik a zsigereles: eles kessel, a vegbelt61 a fejig haladva felvagjuk a hal hasat. E muveletnel ugyeljilnk, hogy ne vagjunk tul melyen a hasba, mert megserthetjyk az epet, amely elsziriezi,es ehetetIenne teszi a halat. Ovatosan kiemeljilk a bels6segeket. A haltejet vagy az ikrat megtisztitjuk, lemossuk, majd felhasznalasig hut6ben taroljuk. Eltavolftjuk a hal fejet, utana megtisztftjuk. Kiemeljuk a szemeket, eltavolftjuk a kopolty6-

o

A,tegneme;;ebb, legfzletesebb husu haI. Az egyes fajok a~rola hel~ol kapjak nevtiket, ahollegnagyobb mennyise,g~en,eloford.ulnak. ~6zsaszfnt61 elenk pirosig terjed6 S~lOu husuk.te~es,en sZ~lkamentes. Siltve, parolva, sala~ ta?a .v?~ hldegtalra teve egyarant killonleges gasztronomlal elvezet. FOstolt allapotban is vasarolhat6.
&. {J@:V [1~IDID

IuUe:cd

I m zeket es ~ ~eseru~ogat. ~~ keserufog, ha a haJfejben ~arad,. keseruve te,h7tI a belole keszUlt etelt.) A megtisztltott feJet felhasznaJasig hutaben taroljuk. A hal filezese: ~ gerinccsont menten haladva, a gerincc~ontra tarto~t kessel a farok feJe haladva lefejtjuk a hal~ust. A h.aJfiJeket felhasznalasig hutaszekrenyben taroIJuk, a germccsontot a halfejjeI egyi.itt alaple keszftesehez vagy halaszlehez hasznaljuk fel. Az irda~~~ a sZ~lk~s halaknal szuksegeltetik. Celja, hogy a suru halszalkakat elroncsoljuk. A halfiJet baros feleveJ a vag6deszkara. helyezzuk, majd eles kessel 1 n;m .surus~gben a barig beirdaljuk. A fiJeket hutaben tarolJ~k elk~s~ftesig, ~a szukseges, lefejtjQk r6luk a bart. A fIlet a vagodeszkara helyezzuk a baros oJdalavaJ folfele, majd eleskesseI a bar es halhus koze szurunk es a b?rre tartvaa kest Jass.~meJare toljuk. RemeljQk, v~Jogatasunkat oJv~sgatva Onok is kedvet kapnak egy finom halvacsorahoz, es kedvOkre "haJaszgatnak" majd receptjeink kozQI. Szalkamentes j6 etvagyat kfvan

Aj6K4uat burkolr Iud
Etk.i>ziCe..u id& 60 [JU'v HouioaJDk 4 rWKiJy~:

• • • •

4 sull6 • s6 • 1 kiskanal feher bors • 16 aj6kagyliru 1 tojas • 10 dkg edes morzsa • 2 ev6kanal· reszelt sajt 1 dl tejszfn • 1 dl viz • 1 citrom • 5 dkg vaj 1 kiskanal.zoldpetrezselyem.

A sQllaket megtisztftjuk, bedorzsoljQk s6val es borssal. Egy sQllare hat aj6kagydrut 6vatosan rahuzunk, majd bekenjuk a felvert tojassal, es edes zsemlemorzsaba forgatjuk. Tuza1l6 edenybe teve megsz6rjuk reszelt sajttal, majd kozepesen forr6 sutaben 30 percig sQtjQk, neha valial 10csolgatjuk. Miutan megsUlt, leszurjuk a szaftot, osszekeverjQk tejszfnnel es vizzel, s6val fzesftjuk, es 10 percig forraljuk. Parolt rizzsel korftjiik, es leontjQk a sajat levevel. .

Aluj6tiM waIN
Etk.i>ziCe..~ id& 60 [JU'v Ho~k6r~r~:

• 1 kg harcsafile • 10 0lfvabogy6 • 1 kisebb p6rehagyma • 1 voroshagyma • 4 ev6kanal vaj • 1ev6kanal apr6ra vagott kapor • 6 hejaban f6tt burgonya • s6. Az aluf6liat harom retegben a vag6deszkara helyezziik. A burgonyat hamozas nelkUl negy vastag karikara vagjuk, erre rahelyezziik a harcsafilet, a karikara vagott p6rehagymat es voroshagymat, majd a felbevagott olfvabogy6kat. A vajat felmelegftjQk, osszekeverjuk s6val, apr6ra vag~tt kapo.rral, es a halakra ontjiik. A f6liakat osszecsomagol]uk, n;aJd forr6 sQt6ben 40 percig siitjiik.

~
HD~1v

AH1Dtn.&ciErD~fit
4 rztMdIye,:
£tkeozitMb id& 4S perv

adjuk a esikokra vagott halfileket es az Eras Pistat. Amikor a zsiradek feljott a leves tetejere, megszorjuk pirospaprikaval, es 10 percig forraljuk.

• 1 kg angolna • 15 dkg vaj • 1 citrom • so • eayenne-i bors • 2 dl feherbor • 2 dl halalaple. A baretol, fejetal, belsasegeital megtisztitott angolnat egyforma darabokra szeleteljtik, majd izesitjtik soval, eayenne-i borssal. A vajat fOlhevitjtik, beletessztik a halszeleteket, szurt eitromlevel es feherborral megloesoljuk, majd a halalaplevel felengedve, stitaben 20 pere alatt keszre paroljuk. Zoldsegkoretet es fatt burgonyat kinalunk hozza, citrommartassal (litsd 73. old.) korbeontve.

~
HD~1v

/J()~
£tkeozitMb

W: 30 perv

4 rztMdIye,:

• 4 hekkfile • 3 tojas • 10 dkg liszt • so • 3 burgonya • 1 mokkaskanal feher bors • 1 gerezd fokhagyma. Az el6keszitett filekett kisse megsoz.zuk, majd lisztbe martjuk mindket oldalat. A fokhagymat pepesitjtik, a burgonyat hosszaban szalasra reszeljtik. Hozzaadjuk a tojast, a lisztet, 1 dl vizet, es soval fzesitjtik. Ebbe a masszaba forgatjuk a mar lisztezett halfileket, es forro olajban kistitjtik. Koretkent petrezselymes burgonyat es esalanmartast (litsd 73. old.) adunk melle.

~
HD~1v

8Djr,,"()t~
4 rztMdIye,:
£tkeozitMb id& 2 ora,

• J kg esuka • 20 dkg gomba • 1 sargarepa
• • • • '2 burgonya • 1 ev6kanal citromle 1 kiskanal tarkony • 1 kiskanal petrezselyemzold 1 evokanal pirospaprika • 1 kiskanal Eros Pista 2 I viz • 1 v6r6shagyma • 3 evokanal olaj.

~
HD~1v

B4b()tpUdr~
£tkeozitMbid&

so perv

4 rztMdIye,:

o

A pontyhalaszlenelleirt modon (lasd az 53. oldalon) elakeszftjtik a halat, kizsigereljtik, kifilezztik,a fileket besozzuk, es felretessztik. A bogracsban felhevitjtik a zsiradekot, benne megfuttatjuk az aprora vagott voroshagymat, hozzaadjuk a halfejet, a esontokat es 2 liter vizet. Izesftjtik soval, tarkonnyal, citromlevel, es loran at f6zztik. Kesabb "kihalasszuk" a esontokat, a fejet, majd beletesszuk a koekara vagott gombat, sargarepat, burgonyat. Petrezselyemzolddel diszftjtik, majd ha a zoldsegek mar majdnem puhak, hozza&
(J@v

• 60 dkg pisztrangfile • 3 gerezd fokhagyma • 1 v6r6shagyma·· 1 paradicsom • 1 citrom • so • 40 dkg fejtett, nagy szemu bab • 2 evokanal olaj. Vizet forralunk, egy perere beletessztik a paradicsomot, majd lehuzzuk a hejat. A voroshagymat es a paradiesomot I x I em-es koekakra vagjuk, majd a pepesitett fokhagymaval olajban megstitjtik. Hozzaadjuk a feldarabolt pisztrangot, a babot, soval izesitjtik, es annyi vizet onttink ra, hogy ellepje. Fed6 alatt addig f6zztik, amig a bab es a hal megpuhul, a vfzpedig elparolog. Citrommal diszitve talaljuk.
& {J@V ~IDID

~IDID

It.aUtd

ludei:d

0

~
,

rDrttJ~ dtdt'1e1c1ut
Etfd..fzitu[

W: so perr;, + irtetir

b61 sobol cukorbol, Worchesterb61 martast keszftunk, es a h~ringe; babra bntjuk. Hdt6ben 2 oran at erl~ljuk. Talalaskor a tetejere apr6ra vagott petrezselymet szorunk.

Ho~k4~~:
• 4 fagyasztott capaszelet • s6
• 1 mokkaskanal orolt bors • 2 evokanal citromle • 1 kiskanal apr6ra vagott petrezselyemzold

• 2 evokanal olaj • 1 kisebb sargarepa • 1 cukkini • 8 f6tt burgonya. A fagyasztott capahust fblengedjuk, megmossuk. fzesftjUk soval, orbIt borssal, citromlevel meglocsoljuk, majd megszorjuk a petrezselyemzblddel. Az fgy elokeszftett halat 30 percen at erleljuk. A sargarepat es a cukkinit rezsutosan karikakra vagjuk. A fott burgonyat negybe szeleteljuk, majd a capahussal egyiitt a zbldsegeket a rostIapra helyezzuk. Olajjal locsolgatva 15-20 percig sutjuk, majd forron talaljuk.

Ho~k

4 rzemJlyr~:

• 1 kg csuka • 5 dkg liszt • 2 tojas • 1 citrom • 3 dl olaj • citrommartas.

A megtisztftott, gerinccsontjarol lefejtett halhust 10-12 dkg-os szeletekre vagjuk. Lisztbe, majd felvert tojasba martjuk, es forr6 olajban ~isutj~k. ~ alalas~?r ci~ror:tkarikakkal dfszftjuk. Kbrete a parolt nzs es 4 evokanal Cltrommartas (lasd a 73 oldalon).

csukAuajdait
Etfd..fzitu&!dO: 30 perr;,

cereu:alJabDS
Ho~k4r~~:
• • • • •

ker~s~
W:2 OYtl-j
30 perr;,

Ho~k

4 rzemJlyr~:

Etfd..fzitu[

• 40 dkg csukafile • 1 kis v6r6shagyma • 1 evokanal petrezselyemz61d • 2 evokanal olaj • 2 tojas • 8 evokanal zsemlemorzsa • s6 • 3 dl olaj
• 1 mokkaskanal' orolt bors • 1 kiskanal pirospaprika.

1 vbroshagyma • 10 dkg ceruzabab 10 dkg konzervhering • 3 evokanal feher borecet 3 evokanal olfvaolaj • s6 • 1 kiskanal cukor 1 kiskanal apr6ra vagott petrezselyemzbld 1 kiskanal Worchester-sz6sz.

A hagymat megtisztftjuk, a ceruzababot 5 percig sos vfzben f6zzuk. Kiemeljuk a vfzb61,lecsbpbgtetjuk, es lehdtjuk. A heringet ceruzabab vastagsagura vagjuk, es hozzaadjuk a babot es a felszeletelt hagymat. A borecetb61, olfvaolaj-

A hal b6ret eltavolftjuk, a husat szalkatIanftjuk, majd kis lyuku tarcsan tbbbsz6r ledaraljuk. A hagymat ~egtisztftjuk, es a petrezselyemzblddel olaj~an .megfuttatjuk. A halhoz hozzautjuk a tojasokat, hozzaadj~k /a zs~ml:~orzsa 1/3-at, es soval, borssal, pirospapnk~val Izesltjuk. A masszab61 pogacsakat formazunk, maJd a megmaradt zsemlemorzsaba forgatva forro zsiradekban ropogosra sutjuk. Kbretkent parolt rizst es paradicsomos gombamartast (lasd a 77. oldalon) ajanlunk melle.
&
Q~

[b~®<:D(£)®®

/t..aiitd

0

'OM! A.If1()~
( £tk.M:d#£~

idO: 4 ortV 40 perf--

Ho~k4~1/:
e e e e

1 kg angolna e 2 zsemle e tej 2 tojas e s6 e 15 dkg di6bel 1 kiskanal orolt feher bors 3 evokanal olaj.

Usztbe martva el6sutjuk, majd felretesszuk. ~ el6sul, zsfrb61 bakonyi marmst keszjtilnk: a gombat leI karika~~ vagjuk, majd s6val, borssal fzesftve megfuttatju~ ~ :zsirad~~ kon. Megsz6rjuk a pirospaprikaval, belekeverjik a Iiszt~~' es hal-alaplevel felengedjuk. Kes6bb hozzaadjuk a tejf~ ketharmadat, es felforraljuk.· ~ Korete a turos csusza, amelyre rahelyezzuk a ~~Lszelet\ ket, es leontjuk a finom martassal.
~I

A halat elokeszftjuk, fejet, farkat eltavolftjuk, es ugy emeljuk ki a gerincoszlopot, hogy a filek egyben maradjanak. A halcsontr61 lefejtjuk a rajtamaradt hust, es ledaraljuk. A zsemleket tejbe aztatjuk, kinyomkodjuk, majd a daralt halhushoz adjuk. A tojasokat is beledolgozzuk, fzesftjuk soval es feher borssal. A diot apr6ra vagjuk, majd belekeverjuk a masszaba. Egyenletesen a halba toltjuk, k6toz6spargaval osszekotve tUza1l6edenybe tesszuk. Keves alaplevet ontUnk ala, es 40 percig paroljuk. A sut6b61 kiveve u1jnyivastag szeletekre vagjuk. Mandulas burgonya iIlikmelle koretnek.

Ho~4~:

• • • •
e

80 dkg ponty vagy harcsa 10 dkg apr6hal 2 voroshagyma s6 • 1 evokanal pirospaprika 2 kiskanal Eros Pista.

'O()r()~Hf.()~HJy
£tk.M:dt-e.f~W: 4Sperf--

Ho~4~1/:

80 dkg pontyfile • 15 dkg szalonna • 10 dkg liszt • 1 evokanal pirospaprika ,e. 10 dkg gomba e 3 dl tejroI • s6 e 1 kiskanal orolt bors • 2 dl halalaple.
e

A halakat lepikkelyezzuk, kizsigereljuk, fejuket, farkukn eltavolftjuk, majd darabokra vagjuk. A hagyrncht apr6~j szeleteljuk. A labasban retegesen elhelyezzuk a h<ul<iarab~~ kat, a hagymat es az apr6halakat, majd annyi vIQel ontNl1 •. fel, hogy eppen ellepje. Soval, Eros Pistaval f2e@ftjuk,~~ loran at lassu tUzon f6zzuk. A pirospaprika felit ffomisk~~ tesszuk a halaszlebe, a masik felet pedig akkor, rn.ikor m&1 majdnem elkeszi.ilt. \j A Dunai halaszle kfser6je a fott, metelt teszta, a.mit a I~,. yes melle keszftunk.
J

A pontyfilet s6val, 6rolt borssal fUszerezzuk, majd a b6- . ros felet 5 mm-es vastagsagu szalonnaval megtuzdeljuk.

Di6f4H1D~
Et.lcMaui- ide: 4 orev 40 perc-

HtJ~k4!UHdlye,: • • • • 1 kg angolna • 2 zsemle • tej 2 tojas • so • 15 dkg diobel 1 kiskanal orolt feher bors 3 evokanal olaj.

Usztbe martva eI6siitjiik, majd felretessziik. Az el6siit6 zsirbol bakonyi martast keszftilnk: a gombat fel karikara vagjuk, majd soval, borssal izesitve megfuttatjuk a zsiradekon. Megszorjuk a pirospaprikaval, belekeverjiik a Iisztet, es hal-alaplevel felengedjiik. Kes6bb hozzaadjuk a tejfol ketharmadat, es felforraljuk. Korete a tur6s csusza, amelyre rahelyezziik a halszeleteket, es Ieontjiik a finom martassal.

A halat el6keszitjiik, fejet, farkat eltavolitjuk, es ugy emeljiik ki a gerincoszlopot, hogy a filek egyben maradjanak. A halcsontroI lefejtjiik a rajtamaradt hust, es ledaraljuk. A zsemleket tejbe aztatjuk, kinyomkodjuk, majd a daralt haIhushoz adjuk. A tojasokat is beledoIgozzuk, izesitjiik soval es feher borssal. A diot aprora vagjuk, majd belekeverjiik a masszaba. Egyenletesen a halba toItjiik, kotozospargaval osszekotve tazallo edenybe tesszuk. Keves alaplevet ontGnk ala, es 40 percig paroljuk. A siitobol kiveve ujjnyi vastag szeletekre vagjuk. Mandulas burgonya iIIikmelle koretnek.

Ho~k4~: . • 80 dkg ponty vagy harcsa • 10 dkg aprohal • 2 voroshagyma • so • 1 evokanal pirospaprika • 2 kiskanal Eros Pista. A halakat lepikkelyezzuk, kizsigereljiik, fejiiket, farkukat Itavoiitjuk, majd darabokra vagjuk. A hagymat aprora zeleteljiik. A labasban retegesen elhelyezziik a haldarabokat, a hagymat es az aprohalakat, majd annyi vIzzelontjiik fel, hogy eppen ellepje. Soval, Eros Pistaval izesitjiik, es loran at lassu tazon fozziik. A pirospaprika felet forraskor tessziik a halaszlebe, a masik felet pedig akkor, mikor mar majdnem elkesziilt. A Dunai halaszle kiseroje a f6U, metelt teszta, amit a leyes melle keszitiink.

DDrD~HUJ~nty
Et.lcMaui- ide: 45 perc-

HtJ~4

!UHdlye,:

• 80 dkg pontyfile ··15 dkg szalonna • 10 dkg liszt • 1 evokanaI pirospaprika <.. 10 dkg gomba • 3 dl tejfol • so • 1 kiskanal orolt bers • 2 dl halalaple. A pontyfilet soval, orolt borssaI fUszerezziik, majd a bo- . ros felet 5 mm-es vastagsagu szalonnavaI megtazdeljiik.

EdM-rlW4ltf~ hat
Etkirzitu? id& 2S perv

Hou:.JuaLDk 4 ruutiLyr~: • 50 dkg lazacfile " 2 sargarepa
• 1 piros kaliforniai paprika • 20 dkg konzervananasz

• 1 p6rehagyma • 1 gerezd fokhagyma • 4 evokanal olaj • 5 evokanal ketchup • s6 o 5 evokanal borecet 2 evokanal mez '" 1 evokanal cukor • 2 evokanal etkezesi kemenyfto.
10

juk zselatinporral, majd rahelyezzuk a ket algalapot. Elkeszftjuk a tdlteLeket: a megmaradt fogasfilet, a lazacfilet ledaraljuk, majd bsszekeverjuk a besamellel, es s6val, borssal, citromlevel, kaporral fUszerezzuk. A kesz tblteleket az algalapra helyezve a formaba tesszuk, majd a kilog6 fogas zeleteket egymasra hajtjuk az aluf6liaval egytitt. Kbzepeen forro sutoben 20 percig paroljuk, majd lehutjuk. Miutan kihult, 1 centi vastag szeletekre vagjuk. Citromkarikaval es feherborral talaljuk.

A lazacfilet 1 x 1 cm-es kockakra vagjuk. A sargarepat megtisztftjuk, a paprikat kicsumazzuk, az ananaszt Iecsbpbgtetjuk, es a·halkockakhoz hasonI6an feIvagjuk. A p6rehagymat tisztftas utan rezsutosan fblkarikazzuk, a fokhagymat pepesftjuk. A sargarepat, a paprikat es a p6rehagymat az olajban 5 percig paroljuk, majd hozzaadjuk a pepesftett fokhagymat. Utana beletesszuk a halat es az ananaszkockakat. A ketchuppel, borecetteI, a mezzel, a cukorral es keyes soval bsszekeverjuk a kemenyftot, majd feIbntjuk 3 dl vfzze!. Rabntjuk a zbIdseges haIra, es 3.percig paroljuk. Forr6n taIaljuk.

FDJIM H(l)tnJr~
Hou:.JuaLDk 4 ruutiLyr~: • • • • • 80 dkg fogas • s6 2 kiskanal citromle • fel citrom 1 kiskanal petrezselyemzbld 5 evokanal vaj 15 dkg zsernlernorzsa

HtOMIM

EtkirziCu? id& 1 Per« S

FDJIMJaWt.tiIv
EtkirziCu? id<f: GO perv

Hou:.JuaLDk 6 ruutiLyri:
" 40 dkg fogasfile • 10 dkg lazacfile • 2 db algalap • 6 dkg besamel • s6 • 3 kiskanal citromle . " 1 kiskanal feher bors • 3 dkg zselatinpor • 1 mokkaskanal apr6ra vagott kapor.

A fogast elokeszftjGk. Elonye ennek a halnak, hogy nern enyel irdalast. Sozzuk, keyes citrornlevel bedbrzsbljuk, Inajd zsernlernorzsaba forgatjuk, es vajban ropogosra sutluk. Egy evokanal vajat barnara forralunk, majo belecsav rjuk a citromlevet, es petrezselyernzblddel rnegszorjuk. I'alalasnal ezt a barna vajat bntjuk a halra, es vajas burgoIlyaval talaljuk.

o

Ozgerinc-format aluf6liaval kibelelunk, majd a fogasfile 1f3-ataz aluf6Iiara helyezzuk. Kisse megs6zzuk, megsz6r& {J@2J [1~®cD(£)IDID

kai-itei '

FDjU
HD~k4ofUHd1yr~:

tDlcajt HWtisbIU1/
Etl<Mmifi idb: 35perc-

Fojurzeietek vajblUt/ .
Etl<Mmifi idb: 20 pqc-

HD~k4ofUHd1yr~:

,; 1 kg fogasfile • 10 dkg vaj • 1 evokanal Iiszt • 2 evokanal tejszin • 2 dl TokajiAszu • so • 10 piros es 10 zold szemu szolo . A fogasfileket soval izesitjtik, majd Iisztbe forgatva vajon elosUtjuk. Az elosuto zsiradekot atszurjuk, keyes Iiszttel elkavarva hozzaadjuk a tejszint, a Tokaji Aszut es a felbevagott szoloszemeket. btpercnyi forralas utan behelyezzuk a martasba az elosutott fogasfileket, es 10 perc alatt keszre paroljuk. Koretkent vajas burgonyat adunk melle.

• 80 dkg fogasfile • 1 evokanal citromle • 2 dl tej • 2 dl viz • 10 dkg vaj • so. Az elokeszitett fogast citromos, tejes vizben 15 percig f6zzuk. Miutan megfott, kiemeljuk, lecsopogtetjuk es megsozzuk. A vajat barnara hevitjuk, es a halszeletek tetere ontjuk. Korete a petrezselymes burgonya.

FDrrh:btt ftjU
Etl<Mmifi idb: 45 pqc-

HD~k4ofUHd1yr~:

FDjurzeietek tlJj~at
Etl<Mmifiidb: 50 perc-

HD~/c,

4 fUHdIyr~:

• • • • •

80 dkg fogasfile • 1 sargarepa 1 feherrepa • 1 kisebb zellergumo 1 voroshagyma • so • 2 baberlevel fel citrom • 1 kiskanal tarkonyecet 6 szem bors • 1 kiskanal orolt bors.

• • • •

1 kg fogasfile • 5 dl halalaple 2 evokanal vaj • 3 evokanal Iiszt 1 citrom leve • 1 evokanal snidling 2 kiskanal aprora vagott kapor • 1 dl tejszin • so • 3 kiskanal feher bors. Az elokeszitett, lenyUzott fogasfileket sozzuk, citromlevel . es soval izesitett vizben 5 percig elofozzuk. Kozben elkeszitjuk a tojasmartast. Ezust talcara tesszuk a fogast, melle vajas, petrezselymes burgonyat adunk, tojasmartassal (lasd a 75. oldalon) korUlontve.

A fogasfilet elokeszitjuk, es 8 dkg-os szeletekre vagj~k, 6val orolt borssal fUszerezzuk. A z61dsegeket julienne-re vagj~k, majd a halszeletekkel egyCttt 1I vizbe foni~esszuk. Fuszerzacskoba negybevagott voroshagymat, cltromot, baberlevelet es szemes borsot teszunk, majd belelogatjuk a fovo vizbe, es a tarkonyecet hozzaadasa utan fTIeJl 20 percig f6zzuk. VegUl kiemeljuk a h~lsz~l~te~et, talalask<;>r mindegyikre zoldseget halmozunk, es raontunk egy keyes f6z61et. Korete a vajas, petrezselymes burgonya es az ecetes torma.

~
HfJz:dIJaibk 4: rUHdlyi!/:

Fr~~
£t/d;zftif?

W: 60 [W'v

l.ckerjuk K6zepesen forro sUtaben 20 percig paroljuk, rnajd lehutjuk. Hidegen, tartarmartassal kinaljuk, citromkarikakkal diszitve.

'

• • • • •

1 kg tonhal • 10 dkg garnelarak 10 dkg kagyl6 • 1 dl olaj • 1 v6r6shagyma 1 p6rehagyrmi • 1 paradicsom 1 baberlevel • 1 mokkaskanal kakukkfU 2 dl feherbor • s6 • 1 kiskanal petrezselyemz6ld.

(~
11oz:dlJaibk 4: rR:.mdlyri!/:

goH<bivat ra1cotr nuUIAI
£t/d;zftif? iab.-

so perv

A halat efakeszitjiik: kifilezziik, majd a fejet es a csontokat sos, baberleveles vizben fani tessziik. Ket ora fazes utan leszurjiik, es a halhust szitan atpasszirozzuk. A halfileket ujjnyi vastagra vagjuk, sozzuk, es hutabe tessziik.· Egy masik labosban, olajban juiienne-re vagott v6r6shagymates porehagymat szalmasargara piritunk, majd hozzaadjuk a rakot es a kagylot. Atforgatjuk, majd fel6ntjuk a borral, hozzaadjuk a petrezselymet, kakukkfUvet, s6t, a feldarabolt paradicsomot es az elakeszitett halszeleteket. Fel6ntjiik az alaplevel, es 30 percig fazziik.

• • • • • •

1,20 kg harcsa 15 dkg csiperkegomba 5 dkg vaj • 1 evakanal liszt 2 dl bar • 2 tojassargaja 2 kanal citromle • s6 1 kiskanal 6r6lt bors.

~FtUtDI&
HDz:dIJaibk 4: rR:.mdlyri!/:

mjttaJtiJli:iJtt pimr~
£t/d;z£tu? W: 40 perv

• 25 dkg filst6lt pisztrang • 15 dkg fust6lt sajt

• 5 dkg besamel • s6 • feher bars • 5 dkg zselatinpar. A1uf6lfara egymas melle helyezzuk a· pisztrangfiIet, majd a zselatinpor felevel es keyes soval megszorjuk. A fUst6lt sajtot lereszeljiik, 6sszekeverjuk a besamellel, a megmaradt zselatinporral, majd soval, feher borssal izesitjuk. A kesz masszat a pisztrangokra tessziik, majd az alufoliat f61-

A halat megtisztitjuk, fejet levagjuk, majd hosszaban kett.6hasitva kiemeljuk a gerincet. Az igy nyert halfiIeket be,ozzuk. A gombat ketszer ledaraljuk, s6val, borssal izesitluk, es forro olajba teve zsirjara piritjuk. KUl6n labasban a I\al fejet es gerincet h~1liter vizben fani tesszuk, majd soval, keyes citromlevel izesitjuk. Ezalattelkeszitjuk a borf nartast: felforrositjuk a vajat, hozzakeverjuk a Iisztet, majd folengedjuk a borral. A halfejjel faz6tt lebal 1 dl-t leszufunk, es hozzaadjuk a boros martasalaphoz. Beletesszuk a ~itromlevet, a ket tojassargajat, es jol elkeverjuk. A halszeleteket tlizallo taiba helyezziik, ratessziik a gombat, es raontjiik a bormartast. Forro sutaben 30 percig 'utjG.k.Piritott burgonyaval talaljuk.

&. IJGB l11S®eJC0@@

/uJ...U;td

0

HtJ~4o~:

rftjuk. A lisztet a tejfollel elkeverjuk, raontjuk a gombara, majd hozzaadjuk az apr6ra vagott petrezselyemzoldet. A kisiilt halszeletekettalra halmozzuk, koriilontjuk a tejfolos, ornbas martassal. Koretkent fott burgonyat ajanlunk.

• .50 dkg friss garnelarak . • 4 evokanal olivaolaj • 4 gerezd fokhagyma • 2 kis chili paprika • 2 kiskanal pirospaprika. Az olajat, az apr6ra vagott fokhagymat, a kisebb darabokra vagott chili paprikat, pirospaprikat egy teflon sUtoben a tlizhelyre tesszuk. Amikor az olaj forr6, beletesszuk a rakokat, es par percig razogatjuk a tuz folott. Pirit6ssal talaljuk.

(j6H1Y61i~
ElJcMziUfj" idQ: 60 [JUv + erl.el.if

Ho~k

4 tuHtJlyl/: 1,5 kg lazac 8 kozepes ecetes uborka 6 szern szegfUbors • keshegynyi orolt bors 1 kiskanal rnustarrnag • 2 baberlevel so • cukor • 1 evokanal borecet 1 hagyma • 1 sargarepa. 2 paradicsorn • 1 paprika 1 kisebb kigyouborka 10 szern olfvabogyo 4 salatalevel.

• • • • •

.. ~

• • • •

HtJ~k4~:

• 1 kg sullo • 1 voroshagyma • 50 dkg csiperkegornba • 2 kiskanal aprora vagott petrezselyernzold • 1 evokanal pirospaprika • 1 dl olaj • 5 dkg vaj • 2 dl tejfol • 10 dkg liszt • so • 1 kiskanal orolt bors. A megs6zott, borsozott siilloszeleteket lisztbe forgatjuk, es forr6 olajban megsiitjiik. Elkeszitjiik a gombamartast: a hagymat felkockazzuk, majd a vajban megfuttatjuk. A gombat apr6ra vagjuk, a piritott hagymaval es a pirospaprikaval fedo alatt zsirjara pi-

Avfzben j61 kiaztatott lazacot elokeszftjiik: lepikkelyezziik, kizsigereljiik, fejet, farkat eltavolftjuk, majd lefilezziik, es beirdaljuk. A halfileket 10 centi hosszu, 4 centi vastag szeI tekre vagjuk. Belegongyoljiik az ecetes uborkat, a vekony karikara vagott hagymat, a sargarepaszeleteket, es kotozospargaval j6 szorosan osszekotozziik. Elkeszftjiik az rlele levet: a vizet soval, keyes cukorral, borssal, baberlevellel, szegfUborssal, mustarmaggal es az olalial felfozziik. Miutan kihult, raontjiik a gongyolt lazacra, ugy, hogy ellepJ ' es 5 napig hutoben erleljiik. Prim or zoldseggel talaljuk. A primor zoldseg cikkekre vagott paradicsomb61, paprika,zeletekbel, kockara vagott uborkab61 es olfvabogy6b61 II,amelyet fUszerek nelktil salatalevelre halmozunk, majd ratessziik a gongyolt lazacot.

~
.

~taDrkeaeii
Etfdrztt-e.?

id&3Sperv .

asos, sajtos burgonyapuret raterftjuk a halszeletekre. Mararint forrosftunk, es a tetejere locsoljuk. Meleg sut6ben Opere alatt keszre sutjuk.

Ho~k4r~re-:

• • • • •

60 dkg kecsege • 10 dkg sargabarack 10 dkg ananasz • 10 dkg narancs s6 ••2 ev6kanal konzervbarackIe 4 kiskanal cukor • 1 ev6kanal etkezesi kemenyft6 5 dkg vaj.

A kecseget feldaraboljuk, majd vajban es a barack leveben 5 percig paroIjuk. Kozben a sargabarackot, az ananaszt, a narancsot, 1 x 1 cm-es kockakra vagjuk, es hozzaadjuk a halhoz. Egy dl vfzzelsimara keverjuk a kemenyft6t, hozzaontjuk a halhoz, es s6val, cukorral fzesftjuk. Addig paroljuk, amfg a kemenyft6 megkot. Koretkent enyhen s6s, parolt rizst ajanlunk.

A voroshagymat felbe, a zoldsegeket karikakra vagjuk. Kis fazekba helyezzuk a halakkal, halreszekkel egyiltt, £61ngedjuk 1,5 I hideg vfzzel, fzesftjuk soval, egesz borssal, s lassu Wzon masfel oran at fOzzOk.A f6zes befejeztevel leszurjuk, majd lehutjuk az alaplevet.

~
.

HP.tbu¥J()~euuI.JiJ~
Etfdrztt-e.?

id& 90 perv

Ho~k4

f~re-:
It

~
HD~k

4 rUHtilyre-:

HaJu;::~:/::;

• 80 dkg hekkfile • 1 kiskanal apr6ra vagott kapor • 1 kiskanal Feher bors s6 • 2 ev6kanal margarin • 20 dkg kesz burgonyapure • 2 tojas • 10 dkg reszelt trappista sajt. Az el6keszftett halat vekony szeletekre vagjuk. Kivajazunk egy Wza1l6 edenyt, majd belehelyezzuk a halszeleteket, amelyeket soval, Feher borssal es aprora vagott kaporra! fzesftUnk.A tojasokat szetvalasztjuk, a sargajat hozzakeverjuk a burgonyapurehez, hozzaadjuk a reszelt sajtot, vegUi lassan a feherjekbUi vert habot, hogy ne torjuk ossze. A tofu (j~ 11~~@rnID

• 4 db b6ros lazacfile • 15 dkg sajt • 15 dkg gepsonka • 3 tojas • 10 dkg Iiszt • 10 dkg zsemlemorzsa • s6 • 4 dl olaj. A lazacfilet b6ros felevel a vagodeszkara tesszuk, soval esftjuk. Hosszaban a kozepere halmozzuk a csfkokra vaott sajtot es gepsonkat, majd a halfilek vegeit behajtva foltekerjuk, es melyhut6be teve 10 percig· fagyasztjuk. Lisztbe, tojasba, vegUi zsemlemorzsaba forgatva, forro zsiradekban keszre sutjuk. Korete a parolt rizs. A kesz Cordon Bleau-t rezsutosan szeleteljuk.
fu (j~ 11~~@rnrn

o

IuUUd

IuUUd

0)

HaW
HDu.4vJJIv4~1/: • • • •

wA11U/
60 per"

£/,/cU:di;M~ idJ':

4 lasagne-lap • 30 dkg fogasfile • 1 sargarepa 15 dkg brokkoli • 10 dkg kukoriea • 5 dkg vaj 1 tojassargaja • 2 dl tejszfn • so • 10 dkg reszelt sajt 1 kiskanal feher bors • 2 kiskanal petrezselyemzold.

A sargarepat megtisztitjuk, majd a brokkolival5 x 5 mm-es koekakra vagjuk, hozzaadjuk a kukoricat, fUszerezzuk soval, feher borssal, aprora vagott petrezselyemzolddel, es vajon 5 percig paroljuk. A fogast 1 x 1 em-es koekakra vagjuk, majd a zoldsegekkel 5 percig paroljuk. A tejszfnt osszekeverjuk a tojassargajaval, a %-at raontjuk a zoldseges halra, es felforraljuk. Vajjal kikent tLizallo edeny aljara helyezunk ket lasagne-Iapot, raontjuk a masszat. Befedjuk a maradek tesztaval, raontjuk a megmaradt tojasos tejszfnt, vegUl megszorjuk reszelt sajttal, es forro sutobe teve 30 pere alatt keszre sutjuk.

I tt lassan hozzaontjuk a szodavizet. Keves soval izesftjuk, majd 8 palaesintat sutunk belole. A pontyot elokeszftjuk: I pikkelyezzuk, kizsigereljuk, majd fejet es farkat eltavolltluk. A gerinerollefejtjuk a halhust, es sunln beirdaljuk. Kibb darabokra vagva citromleben megparoljuk, sozzuk, . borsozzuk. Az 5 perees parolas utan lehdtjuk, ledaralIk, majd hozzaadjuk a joghurtot, a 2 megmaradt tojasrgajat, es jol osszedolgozzuk. A fenti masszaval betoltjuk palaesintakat ugy, hogy szeleit behajtva feltekerjuk. Ezutan bepanfrozzuk: Iisztbe, tojasba, vegUl zsemlemor, aba forgatva, forro bo zsiradekban kistitjuk. Elkeszigilk a manast: a kesz majonezhez hozzakeverjuk tejfolt es a citromlet. Soval, feher borssal es kaporral fUzerezzuk.

HaW~~
£/,/cU~~ idJ': 60 per"

HD~k4~1/: • 1 dl tej • 1,5 I szodavfz • 50 dkg liszt • so ·1 dl joghurt • 5 tojassargaja • 30 dkg pontyhus • 1 kiskanal citromle • 1 mokkaskanal feher bors • 4 egesz tojas • 10 dkg zsemlemorzsa • 4 dl olaj. A martashoz: 6 evokanal majonez • 3 evokanal tejfol • 3 kiskanal eitromle • 1 kiskanal aprora vagott kapor.

Ho~k4~1/: • 20 dkg he ring • 8 szelet zsurkenyer • 5 dkg vaj • 1 kiskanal aprora vagott petrezselyemzold • 1 mokkaskanal Worehester-szosz • 1 kaveskanal mustar • 1 mokkaskanal citromle • so • feher bors • 2 salatalevel • fel citrom • 8 szem olfvabogyo • 1 paradicsom • kaporlevel a dfszfteshez. A vajat keverotalba tesszuk, majd hozzaadunk mustart, l'ltromlevet, Worehester-szoszt, sot, feher borsot es aproI vagott petrezselyemzoldet, azutan habosra keverjuk. A k sz vajkremmel megkenjuk a kenyereket, majd rahelyez,Gk a salataleveleket. A salatalevel kozepere elhelyezzuk a Ileringszeleteket. A szeletekre vagott citrommal, paradi. ommal, ollvabogyoval diszftjuk a szendvieseket.

o

Palacsintatesztat keszitilnk: a lisztet osszekeverjuk 3 tojassargajaval, 1 dl tejjel, majd folyamatos kevergetes mel&. {JGX2) [1~®®

haUte-?

Hab-frtdHflr()!
£Lk:MziCM~W: 60 perv Hou:JutdOk 4 fUHdlyre,: Hou:JutdOk 4 !Z!!#dLyre,: •• 1,2 kg haromfele hal (ponty-, haresa- es tonhalfile)

••2 algalap ••30 dkg parolt rizs ••5 dkg rakhus •• 10 dkg fUstalt konzervszardfnia •• 1 kiskanal kapor •• 1 kiskanal citromle 5 dkg vaj ••so ••Feher bors.
1&

• 4 tojas • 15 dkg'liszt • 1 dl sar • 1 evokanal citromle • 5 dl olaj • 10 dkg zsemlemorzsa. A pontyot megs6zzuk, citrom1evel fzesftjuk, majd lisztbe, I lvert 2 tojasba forgatva, forr6 zsiradekban megsutjtik. A haresat el6keszftjtik, megsozzuk. A megmaradt 2 tojast Iulonva1asztjuk, a sargajat 8 dkg liszttel elkeverjtik, majd hozzaadjuk a sort es a felvert feherjehabot. El6szor lisztbe, majd a masszaba forgatva, forr6 olajban kisiitjuk. A tonh~I t bes6zzuk, citrommal megkenjtik, majd zsemlemorzsaba forgatjuk, es fgy kistitjuk. A haromfe1ekeppen elkeszft tt ha1hoz parolt rizst es ketfe1e martast ajanlunk: joghurt(lasd a 74. old.) es zoldhagymamartast (lasd a 78. old.).

Aluf6liara kiterftjuk az alga1apokat, ratesszuk 2 em vastagsagban a me1eg paro1t rizst. Kozben vajban 5 percig paroljuk a kis koekakra vagott szardfniat es a rakhust, amelyet soval, feher borssal es aprora vagott kaporral fzesftiink. Miutan osszeert, szitan leesopogtetjuk, majd a rizs kozepere hosszaban fe1halmozzuk. A folia segftsegevel foltekerjuk az alga1apokat, vegUl kozepesen forro sut6ben 25 pere a1att keszre paro1juk.

~( HDu:JutdOk 8 !um.lJyre,:

HaiM f;()jMr~
£Lk:Mz£i;M~ 30 perv idO:

•• 1 kisebb esuka •• 10 tojas •• 10 dkg porehagyma •• 1 evokanal citrom1e ••s6 • Feher bors • kapor • 10 szem olfvabogyo • 0,5 dl olfvaolaj. A esukat megtisztftjuk, kizsigere1juk, majd beirdaljuk, es kisebb sze1etekre vagjuk. A citrom1eben 5 percig paroljuk, soval, feher borssal, kaporral fzesftjuk. KUlon edenyben fo1verjuk a tojasokat, soval es borssal fzesftjuk. A porehagymat kis karikara, az olfvabogyot felbevagjuk, majd az olajban megpirftjuk. Ket pere pirftas utan hozzaadjuk a tojast, es a paro1t halsze1eteket.

Hou:JutdOk 4 rumJl.yre,:

• 1 kg hekkfile ••3 tojas • 10 dkg liszt • so • 2 dl sar • 3 dl olaj. A ha1at sze1etekre vagjuk, kisse megs6zzuk. A t~jasokat kUlonvalasztjuk, a sargajat e1keverjuk annyi liszttel, amenynyit fe1vesz. Izesftjuk s6val, hozzaadjuk a sort es a tojasfeherjek felvert habjat. A ha1sze1eteket e16szor lisztbe, majd sortesztaba martva, b6 olajban kisutjuk. Vajas, petrezselymes burgonyat adunk melle koretnek tartarmartassal.

~

Ha1feIIUjt
EW,.,me"i" id& 90 fen

-

HD:u:dva14k 4 !:umUyre.<

• 10 dkg liszt • .3 dl tej • 3 tojas • 5 dkg vaj • 2 dl tejfol • 30 dkg pisztrimgfile • 1 kiskanaJ citromle " so • 1 mokkaskanal Feher bors ., 1 mokkaskanal aprora vagott kapor. A vajbol, lisztbol es a tejbol suru besamelt keszitunk. Amikor teljesen kihult, hozzakeverjuk a szetvalasztott tojasok sargajat es az aprora vagott pisztrangot, majd izesitjuk citromleveI, soval es feher borssal. A tojasfeherjeket kemeny habba verjuk, es hozzaadjuk a masszahoz, ugyelve arra, hogy a hab ne t6rj6n 6ssze. Formaba 6ntve 40-45 percig paroljuk. Talalaskor moszkvai martast (lasd a 76. oldalon) adunk melle. Tetejet megszorjuk aprora vagott friss kaporral.

ban befedje a forma belsejet, majd hutobe teve lehutjuk. K6zben a halmajonezbe beleontjuk a maradek aszpikot, melyet a citrom levevel izesitunk. A hutobol kivesszuk a format, es a mar megszilardult aszpikretegre ontjuk a halmajonezt, majd ujra lehutjuk. Addig hagyjuk a hutoben, mig teljesen megkocsonyasodik, vegUl a format nehany masodperc erejeig meleg vizbe martjuk, hogy tartalma kiveheto legyen. Forro vizbe martott kessel szeleteIjuk.

~(

HaIJcor%lJr~
Et.k.ifziti"i" id& 30 perv + bteiM

Ho:u:dva14k 4- !ZeHdLyy~:
• • • •

• • •

50 dkg tonhalfile 10 dkg sargarepa 10 dkg nyers oszibarack 10 dkg zoldborso • 5 dkg zeller 10 dkg parolt rizs • 1 evokanal olaj 1 kiskanal citromle • so • 1 kiskanal citromhej 1 kiskanal aprozott petrezselyemzold 5 dkg vaj • 10 dkg ananasz.

~

HaIJcoU()HfIN
Et.k.ifziti,,£, ld& 3 ortV

HD:u:dva14k 4- !ZeHdLyr~:
• 1 1atszurt husleves

• 6 dkg zselatinpor • 1 citrom leve • 25 dkg kesz halmajonez (lasd a 38. oldalon). Az atszurt huslevest felforraIjuk, es folyamatos kavargatas mellett hozzaadjuk a zselatinport. Tiz perc forralas utan kisse lehutjuk, hogy mez surusegu legyen. Ozgerinc-formaba 6ntjuk az aszpik egyhatodat, hogy .3mm vastagsag&
Q~

-A tonhalat kis darabokra szeleteljuk, majd citromlevel rneglocsolva loran at allni hagyjuk. Keves olajban 10 perc llatt keszre sutjuk. A sargarepat es a zellert julienne-re vagjuk, majd a z61dborsoval egylitt keyes vajban megpaI'oljuk. Kerek tal kozepere helyezzuk a halat, k6re rakjuk a parott zoldseget, ezek kore a nyers, kockara vagott oszibaIllckot es ananaszdarabokat, vegul a reszelt citromhejjal Il.esitett rizst.

o

[1~®<D(Q)m@

~d

&

Q~

[1~®<D(2)@@

~d

®

Ha1JcrbH.uuJ tDltbtt tbjM
£!Jd>zitM~ id& 20 puc>

Ho~k4~e,,:

• • • •

15 dkg konzervszardfnia • 5 dkg besamel 4 f6tt tojas • 1 mokkaskaml1 citromle • s6 1 mokkaskanal feher bors • 4 szem olfvabogy6 4 mokkaskanal fekete kaviar.

A f6tt tojasokat felbevagjuk, a sargajukat kiemeljuk. EIkeszftjuk a halkremet: a ~zardfniat apr6ra vagjuk, es 6sszekeverjuk a besamellel. lzesftjuk citromlevel, s6val, feher borssal, majd j61 eldolgozzuk. A kesz kremet habzsakb61 a fel tojasokba nyomjuk. Az olfvabogy6kat felbevagjuk, es a .kremre helyezzuk. A kaviart mokkaskanallal az 0lfvabogy6 melle pupozzuk, majd a kesz t6lt6tt tojasokat talalasig hut6ben taroljuk.

gesz borsbol, az ecetb61, a tarkonybol vfzzeles soval alaplevet keszitUnk, amelyben megf6zzuk a hust. Kiemeljuk a hust, majd kisebb darabokra szedjuk. A tojasokat megf6z.uk, lehutjuk, majd karikara vagjuk. Az aszpikhoz felforralluk a vizet, majd alland6 kevergetes mellett hozzaadjuk a zselatint, s6val, borssal fUszerezzuk. A majonezmartas ketharmadat citromlevel, soval izesitjuk, majd ovatosan hozakeverjuk a halhust, a karikara vagott f6tt tojast es az aszpik ketharmadat. A halmajonezb61 4 halmot alakitunk, salatalevelre helyezzuk, es a maradek majonezzel atvonjuk. A halmajonez felszinet citromkarikakkal, ajokagyliruvel, tojaskarikakkal diszitjuk. A temperalt aszpik egyharmadaval 'tfenyezzuk a diszft6elemeket, majd hut6szekrenyben taroljuk talalasig.

HaJpapriJW
~ £!Jd>zitM~ id& 2 oriA.? 40 puu

HfJ~k4r~re,,:

~
Ho~k4~e,,:

HaluujDnk
£!Jd>zitM~id& 2 orIN

• 1 kg ponty

• 1 kisebb sullo • 4 tojas • 6 ev6kanal majonezmartas • 1 citrom • 15 dkg franciasalata • 4 salatalevel • 4 aj6kagydnl • 1 kiskanal citromle. Az aLapLehez: 1 kiskanal szemes bors • 3 baberlevel • 1 kiskanal ecet • 1 kiskanal tarkony • s6 • halcsontok, -fej, uszonyok. Az aszpikhoz: 1,5 dl vfz • 1 ev6kanal zselatinpor • s6 • bors.

• 1 v6r6shagyma • 1 ev6kanal olaj • 1 kiskanal pirospaprika • 1 z6ldpaprika • 1 paradicsom • 2 dl tejf61 • s6. A hal husat 8 dkg-os szeletekre vagjuk, majd besozzuk.

AI. ikrat es tejet is melletesszuk. A halfejet es a csontokat
aprora vagott hagymaval annyi vfzben tesszuk fel f6ni, hogy epp ellepje. Fed6 alatt, soval fzesftve 2 oran at f6zzUk. Atszurjuk, keyes olajban elkevert pirospaprikat adunk hozza, beletesszuk a sozott halat, tejet, ikrat, vegUl a megtiszHtott, cikkekre vagott paradicsomot es paprikat. Lassu tUz6n f6zzuk. Kevergetni nem ajanlatos, mert a hal 6sszet6rhet. Farron talaljuk, k6rete vajas galuska es tejf61.
&. IJ~
[!,(3~(Q)®®

o

A sull6t el6keszftjuk, kifilezzuk, b6ret lehuzzuk. A halcsontokb61, fejb61, uszonyokbol, a baberlevelekb61, a
&. IJ~
[!,(3~(2)®®

/w.le;td

IuUitd

0

r-HfJ~.,~:

E!J<kdtUi id& 2 Dr",

~.~.
. HfJ~k
e

(

4 ~I/:
III

Hitiej ft1u piddStaJ, £!Jd,;:z:/i;u[ idO: 25[JUv
1 voroshagyma so • 1 citrom •• 10 dkg vaj mustar • 4 szelet zsurkenyer apro petrezselyemzold tarkony.
III

• • • •

40 dkg t6kehal • 2 tojas • 1 porehagyma so • 1 mokkaskanal feher bors keshegynyi szerecsendio· 1 ev6kanal vaj 2,5 dkg rizs • 2,5 dl vfz ·2,5 dl tej.

4 db fogasfile 1 kiskanal bors • 1 mokkaskanal • 1 mokkaskanal • 1 mokkaskanal
II

r-HtJ~k4~1/:

A rizst 10 percig vfzben f6zzuk, majd hozzaadjuk a tejet. Lassu tlizon kavargatva 30 percig f6zzuk. Forro vajban megpirftjuk az aprora vagott porehagymat. Az el6keszftett halat apro szeletekre vagjuk. A tlizallo talat kivajazzuk, osszekeverjuk benne a tejberizst, a haldarabokat, a porehagymat, a tojast, es soval, feher borsal, szerecsendioval fCiszerezzuk. Forro sut6ben 50 percig sutjuk. Talalaskor meglocsoljuk olvasztott valial.

£!Jd,;:z:/i;u[ idO: 20 [JUv + dd-ai:d£

~~ r--HfJ~k4~1/:

A halat forrasban lev6 vfzbe tesszuk. Izesftjuk fel citrom levevel, fel voroshagymaval, soval, tarkonnyal, es 10 percig f6zzuk. Ezutan a halat kiemeljuk, lecsopogtetjuk, majd lehutjuk. Kozben a vajat habosra keverjuk, hozzaadjuk a mustart, keyes borsot, a sot, az aprora vagott petrezseIyemzoldet. A kenyereket megpiritjuk, a fCiszeres valial megkenjuk, majd rahelyezzuk a halszeleteket.

~1auaa1&
£!Jd,;:z:/i;u[ idO:
15 perv

• 4 sozott hering • 2 kemeny tojas
• 1 kiskanal mustar • keshegynyi porcukor • 2 ev6kanal tejf61 • 10 dkg vaj

• 5 dkg fekete olajbogyo • citromszeletek. A heringet el6keszftjuk: lepikkelyezzuk, kizsigereljuk, majd a fejet, farkat eltavolftjuk. A halat 24 oran at tobbszor valtott vfzben aztatjuk, majd b6ret lehuzzuk, es a gerinccsontjat kiemeljuk. A heringet apro darabokra vagjuk, a 2 fOtttojast hozzareszeljuk. A mustart es a cukrot jol elkeverjuk a hallal. Habzsakba teve, talra kinyomkodjuk. Olajbogyoval es citromszeletekkel dfszftjuk.
& QCiXV[1~(OO)

• 30 dkg fUstolt lazac • 1 kozepes citrom • 1 kozepes narancs • 2 evokanal olaj • so • 1 kiskanal petrezselyemzold • 1 kiskanal porcukor. A citromot es a narancsot meghamozzuk, majd 1 cm-es kockakra vagjuk a lazaccal egytitt. Az olajat 2 dl vizben elkeverve, soval, petrezselyemzolddel fUszerezzuk, es a felvaott alapanyagokra ontjuk. A kesz salatat talalasig hut6ben tartjuk.
& QCiXV [1~®l:DG)@@ ~d

o

~d

0

~

!<apr()s-apws tzU~
E!J<i.£zitM~ 1 peru id& S
~

~r~U/
E!J<i.£zitM~ 30 peru id& HD~k4fUUdlyre-:

HD~k4fUUdlyre-:

• 2 szardiniakonzerv • 1 dl tejfol • so
• 1 mokkaskanal Feher bors • 1 kiskanal citromle • 1 kisebb kfgyouborka • 2 evokanal olfvabogyo

• 1 mokkaskanal kapor. A szardiniat kiemeljuk az olajbol, es 1 cm-es kockakra vagjuk a kfgy6uborkaval egytitt. Az olfvabogyokat felbevagjuk. A megmaradt halolajat osszekeverjuk a tejfollel, a citromlevel; soval, borssal, apr6ra vagott kaporral fUszerezzuk, vegUl a felvagott alapanyagokra ontjuk, es talalasig hut6ben taroljuk.

• 3 dl halalaple • 1 kis fej voroshagyma • 10 dkg gomba • 5 dkg vaj • 2 kiskanal aprora vagott kapor • 10 dkg rakhus • so • 1 kiskanal Feher bors • 2 dl tejszin • 2 evokanal liszt. Felhevftjuk a vajat, majd a fel karikara vagott hagymat szalmasargara piritjuk. Hozzaadjuk a szeletekre vagott gombat, majd izesitjuk soval es Feher borssal. Megszorjuk Iiszttel, fOlengedjuk a haiaiaplevel, es 5 percig forraljuk. VegUl belekeverjuk a rakhust, a tejszint, az apr6ra vagott kaporlevelet, es kiforraljuk.

KoabHfIndt ~er
H{)~k4!~e-:

1YtiJMJJtaei
E~·zitM~id& 4S pen

~1aa~P/
~ HfJ~k

E!J<i.£zitM~ so peru id&

• 1 I atszurt husleves • 6 dkg zselatinpor • 5 dkg vaj

• fel citrom Ieve • 50 dkg mirelit tenger gytimolcsei. A forro huslevesben elkeverjuk a zselatinport, es 10 percig forraljuk. Amikor kezd surusodni, kisse lehutjuk, de vigyazzunk, ne veszitse el a cseppfolyos halmazallapotat. A tenger gyiimolcseit 5 pe~,cig vajon paroljuk, majd hozzaadjuk a fel citrom levet. Ozgerinc-formaba teve, a zselatinos levet raszurjuk, tigyelve arra, hogy leveg6 ne maradjon benne, kisse megtitogetjuk a format, hogy a Ie mindenhol korUlfolyja. ·Hut6szekrenyben kocsonyasitjuk, majd a format nehany masodpercig meleg vfzbe allftjuk, hogy tartalma eltavolfthato legyen. Meleg vfzbe martott kessel szeleteljuk.

4 fUUdlyre-:
80 dkg kecsegefile • 5 dl halala pIe 1 kis fej voroshagyma • 10 dkg gomba • 5 dkg vaj 2 kiskanal aprora vagott kapor • 10 dkg rakhus so • 1 kiskanal Feher bors • 2 dl tejszin 2 evokanalliszt • 5 dkg rakvaj.

• • • • •

Az el6keszitett, sozott kecseget sut6ben, a halalapleben 15 percig paroljuk. A szurt alaple felhasznalasaval karpati ragut keszitunk. Talalaskor a halat leontjtik a raguval, es rakvajat csorgatunk a tetejere. Koretkent vajas, petrezselymes burgonyilt ajanlunk hozza, de onmagaban meleg e16telkent is talalhato.
&,
Q0@

Q,@,®e)C0IDID

IuvUtd

0

KfJrIuIf ~:d);
EAA:di:uu idO: 90 ~

~--(
Hou:4vaLD1v ~r~: 4 • 30 dkg fUstolt lazac • 10 dkg voroshagyrna • 1 kiskanal citromle • 1 kiskanal Worchester-szosz • so .' 1 mokkaskanal orolt bors • 1 kiskanal mustar • 5 dkg vaj. A lazacot ketszer ledaraljuk. A vor6s,hagymat aprora vagJuk, majd hozzaadjuk a lazacot. Izesftj,uk citro~leve}, Worchester-szosszal, soval, borssal, mustarral, majd a vegen osszedolgozzuk a valial. Pirftos kenyerre teve, citromkarikakkal dfszftjuk.

HDu:4vaLD1v4rzeUd/y~:
• 1 kg ponty

• 2 voroshagyma • 1 kiskanal pirospaprika • 20 dkg savany(l kaposzta • 2 baberlevel • 1 mokkaskanal Eros Pista • 1 kiskanal citromle • 2 dl tejrol • so • 1 kiskanal orolt bors. A pont~ejbol, a gerincbol, tisztftott voroshagymaval, soval, 2- .1VIzzelhalaszle~lapot keszftUnk. Egy ora forras utan .. le~zurjuk: a c~ontokrol lefejtjuk a halhust, szitan attorjuk. Folforraljuk, es a tetejen felj6vo zsiradekra szorjuk a pirospaprikat. A kaposztat baberlevellel es keyes hallevel foni tesszuk. A halfileket ujjnyi cslkokra szeleteljuk, es a kap'.osztara ~ess~u~. Lefe?ve 10 percig paroljuk, vegUl r~6ntjU~ az Eros Plstaval, cltromlevel es tejf611elfzesftett maradek hallevet, felforraljuk, es talaljuk. '

Lea6rfDniy
Etkif:di:uu id& 30 p-erv

Hoz:dvaM1v4~~: • 80 dkg pontyfile • 10 dkg fUstoit szalonna • 2 paradicsom • 3 paprika • 2 voroshagyma • 1 gerezd fokhagyma • so • 10 dkg Iiszt • 3 dl olaj. A pontyfilet besozzuk, majd lisztbe forgatva, forro olajba teve kisutjuk. Elkeszftjuk a lecsot: a szalonnat 5 x 5 mm-es kockakra vagjuk, majd megpirltjuk. Hozzaadjuk a fel karikara vagott hagymat, a kockara vagott paprikat, vegUl a szeletelt paradicsomot. Soval es reszelt fokhagymaval fzesftjuk. K6retnek vajas burgonyat ajanlunk, melle fektetjuk a halat, majd bevonjuk a lecsoval.
& QGB
11~@@

HDu:4vaLD1v r~~: 4 • 80 dkg lazacfile • 15 dkg vaj • 10 dkg zsemlemorzsa • so • 1 citrom Ieve. A lazacot elokeszftjuk, a kerekre formazott fileket sozzuk "majd a kicsavart citrommal bekenjuk. Zsemlemorzsab~ fo~gatjuk, majd rostlapon, vajjallocsolgatva keszre sutjuk. Vajas, petrezselymes burgonyat es fnyencmartast (lasd a 74. oldalon) ajanlunk melle.
& QGB
11@,~(Q)@@

o

h-aLitd

IrAiitd

0

~

~~ Et!<MZ{d,.~ id& 90 perc,

Hou.dvtJ.Mk 4 !UHdIy~:

60 dkg pontyfile 1 evokanal vaj • s6 1 evokanal citromle 1 kiskanal orolt zold bors 3 zsemle • 1 dl feherbor 10 dkg mandulabel • 3·tojas • 1 voroshagyma • 1 dl tej.

• • • • •

zaadjuk a daralt halat, az aprora vagott gombat, es soval, borssal, citromlevel izesitve 5 percig parolunk. Azutan beletesszuk a paradicsompuret, fUszerezzuk oreganoval, kakukkfUvel. Tiz perc utan hozzaadjuk a felbevagott olajbogyokat, osszekeverjuk, majd 5 percig paroljuk. Bo, sos vizben megfozzuk a spagettit, majd leszurjuk, lecsopogtetjuk. A ragut a tetejere halmozzuk, es forron tala!juk.
~.

Mud:4rfJr kJ,r~bel1/ruk !tAt
Et!<M:dtu(" id& 30perc,

A zsemleket a tejbe beaztatjuk, majd kinyomkodjuk. A voroshagymat aprora vagjuk, a mandulat ledaraljuk, osszekeverjuk a kinyomkodott zsemlevel es a tojasokkal. Soval, citromlevel es orolt zoldborssal izesitjuk. Az elokeszitett pontyot kis lyuku daralon 2-3-szor ledaraljuk, soval, zold borssal fUszerezzuk, majd hozzaadjuk a masszahoz, es jol osszedolgozzuk. Kivajazott, tUzallo taIba tesszuk, es forro slitoben 50 perc alatt keszre sutjuk.

Hou.dvtJ.Mk 4 !UHdIy~:

• • • • •

80 dkg pontyfile 5 dkg voroshagyma 10 dkg liszt • 1 evokanal mustar 1 kiskanal orolt bors s6 • 2 dl olaj.

~
Hou.dvtJ.Mk 4 !UHdIy~:

MiJAJtDt!tAt
Et!<M:dti>(" id& 40 perc,

Az elokeszitett pontyfilet kisse sozzuk, borsozzuk. A voroshagymat aprora vagjuk, osszekeverjuk a mustarral, lzesitjuk soval, orolt borssal. A halat el6szor lisztbe martjuk, majd az egyik oldalara rakenjuk a hagymas mustart, ezutan olajban mindket oldalat keszre sutjuk. Koretkent vajas burgonyat ajanlunk melle.

• • • • •

60 dkg spagetti • 40 dkg pontyfile 1 kis paradicsompure-konzerv • 1 hagyma 10 dkg gomba • 1 kiskanal oregan6 1 kiskanal kakukkfU • s6 • orolt bors 1 kiskanal citromle • 10 dkg olivabogyo • 2 dl olaj.

j6 t:ut1Jtb !
HIJv HAjJ aMj lw..IM:detfo:u~ tUt t~Ji,ik lJvuUlykatob& FeiJrA£~6
IltJ.jJ !J~~~~okd.

IJv l4UU'"adihJt ny~o~ uuU Lwe>ek ~

o

A pontyfilet husdaralon ketszer athajtjuk. A voroshagymat apr6ra vagjuk, es forro olajban megdinszteljuk. Hoz&
{I@V

1113®0(£)ffiill

ludei:d

&

{j@V

11l3@10(£)illill

ludei:d

0

~

HtJ~k

4 fUHdlyre-:
III

E~zUU?~':~=
~
III

Puat1i.alJH(()t kat
rv~bU~1JWl

" 40 dkg lazacfile e 1 sargarepa 1 feherrepa ., 1 kisebb zellergumo 1 kisebb porehagyma 1 kiskanal or6lt bors • so • 2 baberlevel • 1 kiskanal kapor.
III III

HtJ~~4~~r~.~: ., 1 kg harcsafile c 2 v6r6shagyma ., 1 dl olaj 1 evokanal paradicsompure ••2 dl v6r6sbor • 3 cikk fokhagyma • s6 ••orbIt bors csombor •• 1 kisebb paradicsom •• 1 paprika • 1 kiskanal apr6ra vagott petrezselyemz6ld.
III

__ L.._ILI_

E!J<Mz{,f;if~W:

so peru

A z6ldsegeket megtisztftjuk, a sargarepat, feherrepat, zellergumot es a porehagymat kis karikakra vagjuk, majd keverotalba helyezziik. A lazacot bekenjiik soval, borssal, majd a zbldsegekre tessziik, es fel6ntjiik annyi vIzzel, hogy epp ellepje. A baberlevelet es a kaprot beleszorjuk a lebe, es 3-4 napig hutoszekrenyben erleljiik a pacleben. Talalaskor lecsbpbgtetjiik, majd vekony szeletekre vagott pirftossal, tormamartassal kfnaljuk.

(
Ht>~k

--

A megtisztftott halat szeletekre vagjuk, kisse megsozzuk. A hagymat vekony fel karikakra vagva olajban sargara pirftjuk. Hozzaadjuk a paradicsompiiret, a bort, a zuzott fokhagymat, sot, borsot es keyes csombort. A martast lassu tazbn 15 percig fozziik. Miutan elkeszi.ilt, egy magasabb falu Inox tepsibe bntjiik, es belehelyezziik a halszeleteket. Kbzepes langon, 20-25 percig siitjiik. A sutobol kiveve, minden halszeletre tesziink egy paradicsomkarikat, egy szelet paprikat, es megszorjuk petrezselyemzblddel. Hidegen es melegen egyarant kituno.

paptrblUf/ sait kat

-

~
HtJ~k

Pitd:r~ ~Uzbel1/ttlbJe,
. E!J<M:dJ:if~W: 20 peru

E!J<M:dJ:if~W: 4S peru

4 fUHdlyr~:

4 sUHdlyre-:

• 4 pisztrang • s6 • 1 kiskanal bors • 1 dl olaj • zsfrpapfr. A megtisztftott, kizsigerelt halakat megmossuk, es kisse besozzuk. A zsfrpapfrokat megkenjiik olalial, a halakat kiiIbn-kiil6n beburkoljuk, majd a papfrcsomagok vegeit behajtjuk. Siitoben 15 perc alatt keszre siitjiik. Parolt rizzsel kbrftjiik, uborkamartassal (iasd a 78. oidaion) talaljuk.
& {J@8 [1~®c9(2)IDID 1uUite.t

• 4 nagyobb pisztrang • 1 kiskanal citromle • 3 dl olaj • 10 dkg zsemlemorzsa • 5 dkg mandula • fel citrom • s6. A pisztrangot megmossuk, lepikkelyezziik, majd kibelezziik, es a szemeit eltavolltjuk. A hasi reszevel kezdve elos6zzuk, keyes citromlevel bedbrzsbljiik, majd 1 mm-es surusegben beirdaljuk. Zsemlemorzsaba forgatva forro zsiradekban kisiitjiik. Talalaskor megszorjuk pbrkblt mandulaval, es citromkarikakkal dfszftjiik. Kbrete a parolt rizs.
& {J@8 [1~®c9(2)IDID 1uUite.t

o

0

r-----HDzzJuaiOk4~e-:

Par()ltftJM
E!Jd"zif:i£? idlf: 40 perv

• 80 dkg fogasfile • 2 dl halalaple • 1 dl feherbor • 1 sargarepa • 2 v6r6shagyma • 1 feherrepa • 1 porehagyma • 3 ev6kanal vaj • 3 ev6kanal apro petrezselyemz6ld • so • 1 kiskanal Feher bors. A megtisztftott sargarepat, feherrepat, porehagymat karikakra vagjuk. A v6r6shagymat aprora szeleteljD.k, majd vajjal es a karikazott z6ldsegekkel egylitt serpeny6be tessziik. A soval, Feher borssal fdszerezett halszeleteket a z6ldsegekre helyezziik, ra6ntjiik az alaplet, a feherbort, megszorjuk petrezselyemz6lddel, es 3 percig paroljuk. Siit6be teve, 15. percig siitjiik. K6retkent burgonyapiiret ajanlunk.

eletessziik a halat, es 2 percig pirltjuk. Kivessziik a halat, s melegen tartjuk. Az olajba tessziik a finomra vagott fokhagymat, a gyombert, hozzaadjuk a szecsuani chilipasztat, sherryt es a cukrot. Felontjiik alaplevel, majd visszaheIyezziika halat, es 20 percig paroljuk. Levessziik a fed at, s a martas egy reszet elparologtatjuk. Talalaskar a halra hiliolajat, apr6ra vagott ujhagymaz6ldet tesziink, es raontjiik a martast. Tojasos rizzsel talaljuk.

p"dr~
~

Idkr~ flWl/
E!Jd"zif:i£?

W: 4Sperv

HozzJuaiOk 4 ruudlyre-:
• 1 kg pisztrang • 0,5 dl ecet • 1 sargarepa

• 1 feherrepa • 1 hagyma • 10 szem bors • 1 baberlevel • 15 dkg vaj • 1 kiskanal petrezselyemz6ld. A z6ldsegeket megtisztltjuk, majd karikakra vagjuk. cettel, egesz borssal fzesftve felontjiik egy liter vizzel. A pisztrangokat megtisztftjuk, de figyeljiink arra, hogy a szemenel fogjuk a halat, hogy ne veszftse el a nyalkassagat, ugyanis ez valik kek szfmlve az elkeszftes saran. Vegiil cetbe martjuk. Amikor a zoldseg majdnem puha, belerakjuk a pisztrangot. Lassu tuzon f6zziik, amfg a hal szfne kek lesz. Ekkar felrehuzzuk, es egy ideig a leben pihentetJilk. Melegen, petrezselymes vajjal leontve, vajas burgonyaval k6rftve talaljuk.

~

Phott Itat sze«uaJt.b 1+tDdr;'
E!Jd"zif:i£? idIf: 4Sperv

HDzzJuaiOk4 sumelyre-:
• 1 su1l6 • so • 2,5 dl mogyoroolaj

• 3 gerezd aprora vagott fokhagyma • 3 dkg gy6mbergumo • 1 kiskanal cukor • 4 ev6kanal szecsuani chilipaszta • 1 dl halalaple • 1 ev6kanal szaraz sherry • 1 ev6kanal chiliolaj • 6 ujhagyma z6ld szara. Finomra vagjuk a gy6mbergumot. Besozzuk a halat, majd egy nagyobb serpenyaben mogyor6olajat hevitiink.
&.
Q~

o

[b\2,®<:DC2lillill

Iur.Utd

&.

Q~

[b\2,@r<:DC2lillill

Iur.Utd

0)

Piu:& ~U'
Hou.A.ual.ik 4 rUHdlyre-:

!JYUutD/at1uet
Etkioztti£Z, W: 2 ora-

~

Hou.A.ual.ik 4 rUHdlyre-:

P:~

• 10 dkg mirelit tenger gyClmolcsei• 1 kiskanal citromle • 1 kiskanal rozmaring • 1 citrom • 10 szem olfvabogy6 • 1 dl joghurt • 2 ev6kanal reszelt sajt. A pizzatesztahoz: 20 dkg liszt • 5 dl vfz • 56 • 5 dkg eleszt6. ElkeszftjD.ka pizzatesztat, majd formaba tesszD.k. A tenger gyi.imolcseit 10 percig f6zzuk keves s6val, citromlevel, rozmaringgal fzesftett vfzben. LehutjD.k, lecsopogtetjD.k, majd a pizzatesztara sz6rjuk a felbevagott olfvabogy6val egyDtt. Tetejere joghurtot es reszelt sajtot teszD.nk, majd 35 percig sD.tjD.k. Talalasnal ketchupot kfnalunk melle.

• • • • •

1 kg ponty 1 ev6kanal pirospaprika 1 kiskanal Er6s Pista • 3 voroshagyma 1 kiskanal apr6ra vagott zellerzold s6 • 1 paradicsom • 1 paprika.

~

P()~

Etkioztti£Z, W: 25peri HfJu.A.ual.ik 4 ~e-:

• • • •

30 dkg mirelit polip • 2 tojas • 5 dkg vaj 1 dl majonez • 1 dl tejszfn • 1 ev6kanal citromle 1 mokkaskanal cayenne-i bars • 1 kiskanal snidling 1 kiskanal tarkony.

o

A polipot s6val, citromlevel, tarkonnyal fUszerezett vfzben 10 percig forraljuk, majd kiemeljuk, lecsopogtetjD.k, leht1tjD.k,es kisebb darabokra vagjuk. A tojasokb61 rantottat keszftD.nk,lehutjuk, es 1 cm-es kockakra daraboljuk. A tojast a poliphushoz vegyftjuk, majd a majonezt a tejszfnnel oszszekeverve raontjD.k. fzesftjD.k s6val, citromlevel, cayenne-i borssal, snidlinggel. Talalasig hut6ben taroljuk.
&
(J@0 [l,~G)[OO)

A hal mindket oldalat a fej iranyaban ferden tartott kessellepikkelyezzuk. Ezutan eles kessel a hasat a fejig felhasftjuk, majd kizsigereljD.k. A hasreszt szetnyitjuk, a fejnel a belso reszeket elvagjuk. Az epere nagyon vigyazzunk, nehogy megserUljon, mert a hal keseru lesz. KiemeljD.ka belso reszeket. A haltejet vagy ikrat felrerakjuk. A fejet lecsapjuk, eltavolftjuk a keserufogat es a szemeketoA torzset es fejet megmossuk. A filezessel a gerincrol eltavolftjuk a halhust. A fejtol lefele haladva a gerinc mellett a hust kozvetienUl a csont mellett haladva vagjuk, a farokig. Utana a bordacsontok menten a halhust lefejtjD.k.A halhust a borevel lefele fordftva surun b~irdaljuk, vagyis 1 mm sunlsegben eles kessel atvagjuk a sialkakat. Utana a halat hosszu csfkokra vagjuk, majd a hutoszekrenyben taroljuk felhasznalasig. A hagymat, a paradicsomot, a paprikat megtisztftjuk, karikakra vagjuk, majd a fejjel, a gerinccsonttal, az uszonyokkal vfzbe tesszD.k. S6val, pr6ra vagott zellerzolddel es Eros Pistaval 2 6ran at fozuk. Ezutan lehuzzuk a Wzhelyrol, atszurjD.k, a hagymat, a paprikat es a paradicsomot szitan attorjD.k.A suru alaplevet felforraljuk, a tetejere feljov6 zsiradekra sz6rjuk a pirospaprikat, majd a hutobe felretett halhust beleteve 10 percig fozzD.k.Talalasnal apr6ra vagott zellerzolddel dfszftjD.k.
&
{J@0 [l,G',~@@@

IuUitd

IuUitd

0

PD11iyp6rk1lt
Etl<.ifzit-M~ W: 40 pen

Hou.4vaJDk4r~~: • 1 kg pontyfile • 1 nagy voroshagyma • 3 evokanal olaj • 1 evokanal pirospaprika • 1 paprika • 1 paradicsom • so • 1 dl vorosbor.

Hou.4vaJDk4~t;:

A pontyfilet megmossuk, es 2 x 2 cm-es kockakra vagjuk. A h~gyr;tat ~~~tisztftjuk,/ aprora vagjuk, es az olajban ~~alma~arga:a pmtJ~k. Hozzaadjuk a halat, 4 percig sutJuk, maJd a tuzhelyrolleveve meghintjuk pirospaprikaval. A 2 x 2 c~~~s ~ockakra / vagott paradicsomot es paprikat b~I~~everJ~k, ~s megsozzuk. Lefedve 40 percig paroljuk, vegul h~zzaadJuk abort. Koretnek turos csuszat ajanlunk hozza.

• 20 dkg rakhus • 4 dkg rakvaj • 5 dkg vaj • 6 dkg csiperkegomba • so • cayenne-i bors • 20 dkg rizs. A rakmarMshoz: 2 dkg rakvaj • 2 dl tejszfn • 1 tojassargaja • 1 evokanal borparlat • so • cayenne-i bors • 10 dkg besamel. Elkeszftjuk a rakmartast: a forro besamelhez hozzaadjuk a tejszfnt, a tojassargajat, es osszeforraljuk. A tlizhelyr61leveve hozzakeverjuk a borparlatot, majd fUszerezzuk soval es cayenne-i borssal. VegUl belekeverjuk a felmelegftett rakvajat Elkeszftjuk a parolt rizst. A rakhust es a csiperkegombat 5 ml1)-es kockara vagjuk, es a vajon gyengen megparoljuk. lzesftjuk soval, majd hozzakeverjuk a rakmartas egyharmadat es a parolt rizst. Fuszerezzuk cayenne-i borssal, majd az egeszet osszekeverjuk. Pudingforma aljat kivajazzuk. A rizses masszat konnyeden, hezagmentesen betoltjuk, es vlzmrd6be teve (egy masik. edenyben vizet forralunk, majd rahelyezzuk a rakmeridonnal teli format) lefedjuk, es gondosan kig6zoljuk. Elomelegftett, kor alaku talra borftjuk a kig6zolt rakmeridont, es korbeontjuk a forro rakmartassal. Frissen olvasztott rakvajjal meglocsoljuk.

PDHiJ'
Hou.4vaJDk4~~:

rtWtUtf~ /capDru-aQ;t
Etl<.ifzit-M~ W:

so per(/

• • • •

1 kg-os ponty 1 kg savany(I kaposzta • so 3 evokanal olaj 2 dl tejf61 • 1 kiskanal orolt bors.

. A kap~sztat osszevagjuk, majd olajban felig megparolJ~k, tepslbe hel~e~uk, ratesszuk a hosszaban kettevagott, soval, borssal lzesltett pontyot, majd a sut6be tesszuk. Fel ora sUles utan raontjuk a tejfolt, es 5 percig ujra a sut6be rakjuk.

~

~~

Ho~k4~e-: •• 1 kg ponty .• 1 kg burgonya •• V2 paradicsom •. % paprika .• 1 hagyma .• 10 dkg vaj .• 2 dl tejrol .• 2 kiskaml1apr6ra vagott petrezselyemzold .• s6 .• bors .• 5 dkg szalonna. A pontyot el6keszftjuk, kizsigereljuk, kifilezzuk, majd ujjnyi tavolsagokra bevagdossuk. A bevagasokba 0,5 em vastagsagu szalonnaszeleteket dugdosunk, majd a halat s6zzuk, borsozzuk. A karikakra vagott burgonyat a tepsi aljara helyezzuk, raszeleteljuk a hagymakarikakat, a paradiesomot es a paprikat, majd a tetejere tesszuk a pontyot. Felhevftett vajjal megontozzuk, majd a stit6ben 40 pere alatt keszre stitjUk. Stiles kozben tejfollelloesolgatjuk.

val fzesftjuk, majd 8 palaesintat keszftunk bel6le. A szardfniat hetfele osztjuk. A palaesintara rahelyezzuk az If7 halat, majd 3 citromkarikat. A tejfolt s6val, feher borssal, citromlevel es kaporral fzesftve a halakra kenjuk. Retegezve, ugyanugy het emeletet keszftunk, majd az utolso palaesintat rahelyezve szinten bekenjuk az fzesftett tejfollel. Forro sut6be helyezve 20 percig sutjuk. Talalaskor tortaszen1en szeleteljuk.

~

~ EtId.!z£tuj, id& 45 pet"v

Ho~k4~e-: .• 20 dkg rakhus .• 10 dkg tengeri halhus .• 5 dkg zeller .• 5 dkg alma .• 2 ev6kanal majonezmartas .• 1 kiskanal tarkony . .• citromle .• kapor. Zellersalatat keszfttink. A zellert julienne-re 'vagjuk, a meghamozott, magtalanftott almaval egytitt, osszekeverjuk, hozzaadunk egy ev6kanal majonezmartast, es felretesszuk. A rakhust es a halhust tarkonyos, citromos, kapros vfzben 10 percig f6zzuk, majd kiemeljuk, lehutjuk, lecsopogtetjuk A majonezmartashoz (litsd a 76. oldalon) hozzakeverjuk a citromlet, a rakhust, a halhust, a zeHersalatat, es talalasig hut6ben taroljuk.

R.a1cbt:t pata,a~ IuJ1d
~ EtId.!z£tuj, idtf: 90pet"c,

Ho~k4~Ye-: .• feher bors .• 2 citrom .• 1 kiskanal citromle .• 3 dl tejrol .• 2 kiskanal apr6ra vagott kapor .• 3 szardfniakonzerv. A palacsintahoz: 1 dl tej .• 1,5 I sz6davfz .• 40 dkg liszt .• 3 tojassargaja .• s6 .• olaj a suteshez. A lisztet a tojassargajaval es atejjel osszekeverjuk. AIland6 kevergetes mellett lassan hozzaontjuk a sz6davizet. S6& 1J0:V I1I3~IDID

o

rOO
~ & 1J0:V 1113®<DC0IDID luU£tet

~et

0

HozzJ.uaiJ1v 4 rumilyYlk
• 1 kg haresa .• 3 tojas • 8 dkg liszt • 8 dkg zsemlemorzsa • 3 dl olaj • so • 1 mokkaskanal feher bors.

A halat megtisztftjuk, majd 2 ujjnyi szeletekre vagjul5..Izesftjilk soval, borssal. Lisztbe, tojasba, vegiil zsemlemorzsaba hempergetve, forro olajban aranysargara siltjilk. Parolt rizzsel es moszkvai martassal (lasd a 76. oldalon) talaljuk.

. uszalybol kiszedjilk a rakhust, amelyet sos vfzben 2-3 napig tarolhatunk hut6szekrenyben. Az ollok es a fejtor bels6 reszet alaposan kimossuk, kiszarftjuk, es mozsarban aprora tarjilk. Ezutan vajban megpirftjuk a rakpaneelt. A tuzhelyr61 felrehuzva fUszerpaprikat adunk hozza, gyorsan elkeverjilk, felantjilk 3 dl vIzzel, es felforraljuk. Utana leszurjuk, majd hut6ben lehutjilk, es a folyadek tetejen megdermedt rakvajat leemeljilk. A rakvajat ujra falmelegftjilk, hogy a benne maradt folyadek elparologjon. Poreelanedenybe antjilk, ujra lehutjilk, es hdt6szekrenyben, lefedve taroljuk.

HozzJ.uaiJ1v 4 rumilyre-: HozzJ.uaiJk 4 rumilyre-:
• 5-6 el6 rak • 1 mokkaskanal so • 1 mokkaskanal komenymag

• 1 mokkaskanal kapor • 1 kiskanal fUszerpaprika. A rakokat megsikaljuk gyokerkefevel, majd vfzzel alaposan leoblftjilk. Ezutan megfogjuk a raktestet, az uszalyan lev6 kozeps6 faroklemezt 90 fokos szogben elcsavarjuk, es a bels6segekkel egyiltt kihuzzuk, majd a beleket eldobjuk. Az el6keszftett rakot 0,5 liter forrasban lev6 vfzbe tesszilk, amelyet soval, komenymaggal, aprora vagott kaporral fzesftilnk. Addig f6zzilk, amfg a paneel voros szfnu lesz; majd kiemeljilk, lehutjilk, E§sreszeire szedjilk. KilIan leszedjilk az ollokat, a fejtort es uszalyt. Az ollokbol es az

16 par bekaeomb 10 dkg vaj • 2 paradicsom 2 paprika • 1 kozepes porehagyma so • 1 kiskanal 6ralt bors • 1 dl feherbor • 2 kiskanal petrezselyemzold • 2 tojas • 10 dkg liszt • 10 dkg zsemlemorzsa. Az el6keszftett bekacombokat kisse megsozzuk, majd lisztbe, felvert tojasba es zsemlemorzsaba forgatva, b6 olajban kisiltjilk. A zaldsegeket megtisztftjuk, a porehagymat karikakra, a paprikat es a paradicsomot 1cm-es koc.., kakra vagjuk. A vajat falhevItjilk, beletesszilk a porehagymat, es megfonnyasztjuk. Kes6bb hozzaadjuk a paradicsomot, a paprikat, soval, 6ralt borssal, aprora vagott petrE;:zselyemzalddel fzesftjilk, es falengedji.ik a feherborral. Ot percig forraljuk. A parolt rizskaret melle sorban elhelyezzilk a combokat, majd leantjilk raguval.

• • • •

~
HrJu.J.vaMk 4 r~re-:

R.UueH; ~a.//; kat
Etkifzit:ifU.d& 2 6y~ 30 per~

• 4 kisebb hekkfile • 1 dl halalaple • 5 evokamll szojaszosz • 1 dl feherbor • 10 dkg rizs • 1 Idskanal aprora vagott zellerzold • 1 kiskanal orolt bars •• 1 kiskanal barecet • so. A megmosott rizst magas falu, tdzallo edeny aljara tesszi..ik,raontji..ikaz alaplet, soval, borecettel es aprora vagott zellerzolddel izesitji..ik. barsot, a szojamartast es a feA herbart osszekeverji..ik, majd ebben pacoljuk loran kereszti..ilaz el6keszitett halfileket. A halakat a rizs tetejere heIyezzi..ik,raontji..ik a pacle felet, majd farro si..it6be teve, loran at si..itji..ik.

kakra vagjuk. A halakat a zoldsegekkel egyszerre farro rostlapra helyezzi..ik,majd 10 percig forgatva keszre si..itji..ik. Elkeszftjtik a martast: a jaghurtba belekeverji..ik az aprora vagott kaprot, a mu.."tilrt, a pepesftett fokhagymat, es jol elkeverji..ik.Talalasnal a negyedelt burgonyak tetejere ontji..ika martast, es forron talaljuk. RlJr/;()f(;
~

fa.//;[JlJnt:y

Etkifzit:if~ idIf.. 40per~

HrJu.J.vaMk 4 ~re-:
G

1 kg ponty • so •• 1 kiskanal bars • 3 dl olaj.

Megtisztitjuk a pontyot, mindket oldalan bevagdossuk, soval, borssal izesftji..ik. egkenji..ikolajjal, es roston keszre M si..itji..ik allando locsolgatas mellett. Vajas burgonyat es kaparmartast (lasd a 75. aldalon) kinalunk hozza.

~~a.//;
HrJu.J.vaMk 4 r~re-:

pintr~ dUsije/dcet
Etkifzit:if~

~
Hou.J.vaMk4~e-:

SuJU~::e:~
• 4 kisebb si..illo• so • 1 mokkaskanal feher bars • 1 kiskanal citramle • 10 dkg zsemlemarzsa • 3 dl olaj.

W: 30perv

4 pisztrang' • so 1 kiskanal feher bars 1 evokanal citromle • 8 fott burgonya 2 paradicsom • 2 paprika • 1 kisebb cukkini. A milrtashoz: 2 dl joghurt • 1 kiskanal kapar • 1 kiskanal mustar • 3 gerezd fokhagyma. A pisztrangot soval, feher borssal fzesftji..ik, eglocsoljuk m citromlevel. A fatt burgonyakat negyfele szeletelji..ik,a paradicsomot, a paprikat es a cukkinit 1 ujjnyi vastag kari-

• • • •

A pikkelyeket eltavolftjuk, a halakat beirdaljuk, majd kizsigerelji..ik.A halakat sozzuk, megbarsozzuk, majd keyes citromlevel lecsopogtetji..ik, es zsemlemarzsaba hempergetji..ik.A gerinccsontot ket helyen megroppantva fveltre hajlftjuk, majd b6 zsfrban kisi..itji..ik. Petrezselymes burgonyiit es majonezmartast (lilsd a 76. oldalon) ajanlunk melle.
&
{]0:.0)

®

&.

{]0:.0)

11@,~(g)ffiffi

/uUe;t:d

[b@,®~(g)ffiffi f1...a,Utd

0

salrftjlM ~mtbt:Mfi1
HtJz:duaJik 4 szemUyre-: Eli<MzitM~it&: 25 peru + bleLif HtJz:duaJik 4 szemUyre-:

s:uitJ1tItM ptJnty
Eli<MzitM~it&: 40 peru

• 1 kg fogas szeletekre vagva • s6 • 10 dkg liszt • 3 dl olaj • 3 cikk fokhagyma • 4 ev6kanal kapormartas. A megtisztftott, szeletekre vagott fogast kisse megsozzuk, es loran at hdt6ben taroIjuk, majd Jisztbe martva forr6 olajban kisutjuk. Az aprora vagott fokhagymat kis edenybe teve keyes vfzzel es soval elkeverjuk, majd a sUIt halra kenjuk. Vajas burgonyaval es kapormartassal (litsd a 75. oldalon) talaljuk.

• 2 kg ponty • 10 dkg fUstolt szalonna
• 1 voroshagyma • 2 dl tejrol • s6 • 1 kiskanal pirospaprika.

A pontyot megtisztftjuk, levagjuk a fejet, farkat, majd 2 ujjnyi szeles szeletekre vagjuk. Soval fzesftji.ik,majd keyes vfzben 20 percig f6zzi.ik.Aprora vagjuk a szalonnat, feJig megsi.itji.ik, hozzaadjuk a felkockazott voroshagymat, es aranysargara pirftjuk. A Wzr61leveve megszorjuk pirospaprikaval, beleontji.ik a tejfolt, beletesszi.ik a halat, majd 10 percig forraljuk. Koretnek spagettit ajanlunk hozza.

HtJz:duaJik 4 szemUyre-: • 1 kg csuka • 20 dkg angolszalonna • 1 kiskanal pirospaprika • 3 dl tejrol • s6.

----(
.

sUjedb 1ta,/M:rJi,
Eli<MzitM~it&: 180 peru

HtJz:duaJik4 • • • •

szemUyre-:

A csukat megtisztftjuk, zsigereIjuk, kifilezzi.ik.Ezutan leforrazzuk, b6ret lehuzzuk. A fiIeket angolszalonnaval betekerji.ik, es Wzallo edenybe helyezzuk. A tejfolt osszekeverjuk a pirospaprikaval, megsozzuk, majd raontji.ik a halra. Kozepesen forr6 si.it6ben 20 percig si.itji.ik. Ko~etkent komenymagos vfzben f6tt burgonyat ajanlunk hozza.

1,5 kg haromfele hal (csuka, ponty, busa) 1 ev6kanal pirospaprika • 3 voroshagyma 1 paradicsom • 1 paprika • s6 1 kiskanal apr6ra vagott zeIIerzold.

A haromfele halat kUlon-ki.ilon, a Pontyhalaszlenel 01vashato mod on el6keszftjuk. A halakat vekony szeletekre vagjuk, majd soval fzesftve hdt6ben taroljuk. A ha!csontokkal, fejekkel teli vfzbe karikara vagott voroshagymat, paradicsomot, paprikat teszi.ink, es megsozzuk. K/etora forras utan leszdrji.ik, alapanyagait atpasszfrozzuk. Ujra felforraljuk, majd a tetejere feljov6 zsiradekra pirospaprikat szorunk. Beleteszszi.ik a halhust, es 10 percig f6zzuk.

SU1edbltAk~
EtIci>:dt-i£i W: 3S pere- + irteLM HDu:AuaJik4~e,: • 1 kg fogas • 2 zoldpaprika • 2 paradicsom • so • 1 kiskanal ecet • 1 mokkaskanal fUszerpaprika • 1 mokkaskanal feher bors • 1 voroshagyma HDu:AuaJik 4 ~re,:

TejfdJtM~
EtIci>:dt-i£i W: 40 pere-

• 1 mokkaskanal Eros Pista • 1 kiskanal snidling. A fogast elokeszftjiik, kifilezziik, a Halmajoneznel lefrt modon megfozziik, majd darabokra szedjiik. A zoldpaprikat es a paradicsomot 5 mm-es kockakra vagjuk. A voroshagymat es a snidlinget felaprozzuk. Ontetet keszftiink sobol, ecetbol, fUszerpaprikabol, borsbol, Eros Pistabol, majd ovatosan hozzakeverjiik a halat, a zoldsegeket, az aprora vagott voroshagymat es snidlinget. Talalasig hutoben erleljiik.

• 60 dkg busafile • so • 1 mokkaskanal orolt bors o 2 voroshagyma • 1 sargarepa • 1 feherrepa • 5 dkg vaj • 1 halaszlekocka • 1 kiskanal zellerzold • 2 dl tejszfn • 1 evokanal liszt. A busafilet uiinyi vastag csfkokra vagjuk. S6zzuk, borsozzuk, majd felretessziik. A zoldsegeket megtisztftjuk, es julienne-re vagjuk. Liszttel megszorjuk, atke~erjiik, m~jd 1 I vfzzelfOlengedjiik. Hozzaadjuk a leveskockat, az aprora vagott zellert, a halhust es a tejszfnt, majd 10 'percig fozziik. Talalaskor apr6ra vagott zellerzolddel dfszftjiik.

Tb!cbHfDf ~
EtIci>:dt-i£i ido.: so pereHDu:AuaJik4 ~re,:

TeJ11u 3yilHfjjlaet
HDu:AuaJik 4 r:uJHilyre,:

f~

EtIci>:dt-i£iW: 20 pere- + irteLM

• 50 dkg pontyfile • so • 1 mokkaskanal feher bors • 1 kiskanal tarkony • 1 voroshagyma • 5 dkg vaj • 1 evokanal liszt • 1 halaszlekocka • 2 kiskanal tarkonyecet • 2 dl tejrol. A pontyfilet csfkokra vagjuk, majd a hutoben taroljuk felhasznalasig. A voroshagymat aprora vagjuk, es vajon aranysargara pirftjuk. Liszttel megszorjuk, kisse megpirftjuk, majd 1 I vlzzel folengedjiik, es beletessziik a halaszlekockat, a tarkonyt, a tarkonyecetet, sot, feher borsot, a halhust, es 5 percig fozziik. Vegiillassan, alland6 kevergetes mellett hozzaadjuk a tejfolt, es kiforraIjuk.

••30 dkg vegyes mirelit tenger gyCImolcsei • 1 evokanal olfvaolaj • 1 mokkaskanal or61t rozmaring • 2 baberlevel • so • 1 mokkaskanal orolt bors • 1 kiskanal bazsalikom. A tenger gyiimolcseit sos, baberlevellel fzesftett vfzben 10 percig fozziik, majd leszurjiik, lecsopogtetjiik, es kihutjiik. A 2 dlvfzzel osszekevert olfvaolajb61 salatalevet keszfWnk, soval, borssal, orolt rozmaringgal es bazsalikommal fUszereziink. A salatalevet raontjuk a tenger gyiimolcseire, elkeverjuk, es hutoben 5 6ran at erleljuk.

HouAuaMk 4 ~~:

• 80 dkg haresa • 10 dkg apr6 hal • 2 voroshagyma • s6 • 1 ev6kanal pirospaprika • 1 er6s paprika. A haresat megtisztftjuk, kizsigereljuk, lefilezzuk, majd a nyesedeket es a esontot az apr6hallal es a vagott hagymaval 1 6ran at f6zzUk.A levet leszurjuk, a leves tartalmat suru szitan atpasszfrozzuk. S6val, er6s paprikaval..fzesftjuk, majd rasz6rjuk a pirospaprikat, es felforraljuk. Otperenyi forras utan beletesszuk a vekony esfkokra vagott halfileket, es 10 percig f6zzuk..

megfuttatjuk a tonhalat, amelyet a parolas kozben kisebb darabokra szedunk, hozzaadjuk a citrom levet, a halfUszerkevereket, a borsot, a sot, a szereesendiot, a kaprot es a tarkonyt, majd 3 percig paroljuk. A fUszeres haldarabokat osszekeverjuk a besamellel. A vajas tesztat lisztezett deszk~n fel em vastagsagura nytijtjuk, majd lekenjuk egy tojassargajaval. Rahelyezzuk a besameles halat, ovatosan fOltekerjuk, vegeit behajtjuk, es megkenjuk a felUletet a maradek tojassargajaval. Kozepesen forro sut6ben 40 percig sutjuk, majd lehutve 1 em vastag szeletekre vagjuk.

HtJuAuaMk 4 rUHdlyr~:

HouAuaMk 4 fUHdlyr~:

• 20 dkg tonhalfile ., 1 ev6kanal olfvaolaj • 2 ev6kanal olfvabogy6 • s6 • 1 mokkaskanal 6rolt bors • 1 kiskanal citromle • 1 mokkaskanal tarkony • 1 mokkaskanal petrezselyemzold. A tonhalfilet 10 percig sos vfzben "f6zzuk,majd kiemeljuk, es lehutjuk. A hideg halat vekony esfkokra, az olfvabogyot felbevagjuk. Az olfvaolajat elkeverjuk 2 dl vfzzel, es soval, 6rolt borssal, citromlevel, tarkonnyal es petrezselyemzolddel fUszerezzuk, majd beletesszuk a halszeleteket es az olfvabogyokat. Hut6ben kb. 2 oran at erleljuk.

• 30 dkg fagyasztott tonhalfile • 1 mokkaskanal halfUszerkeverek • s6 • 1 mokkaskanal bors • keshegynyi szereesendi6 • 1 mokkaskanal apr6ra vagott kapor • 1 mokkaskanal friss, apr6ra vagott tarkony • 3 tojassargaja • 5 dkg vaj • 5 dkg liszt • 1 dl tejszfn • 5 dl tej • fel citrom leve • 20 dk8 vajas teszta • 1 ev6kanal olaj. A vajb61, Iisztb61 es tejb61 besamelt keszftunk, amihez hozzaontjuk a tejszfnt. Miutan kisse lehult, beleteszunk egy tojassargajat, es elkeverjuk. Kozben keyes zsiradekon

H:o~k4!~r~:

• • • • •

80 dkg tonhalfile • 30 dkg padlizsan 10 dkg porehagyma • 1 paradicsom 10 dkg gomba • 1 dl olfvaolaj • 2 dl feherbor so • 1 kiskanal 6rolt bors • 1 kiskanal rozmaring 1 kiskanal bazsalikom.

tesszuk. Amikor a zoldseg megpuhult, a lisztet a tejf6l1el -osszekavarjuk, es raszurjuk a zoldseges let. Beletesszuk az el6keszftett, egyforma darabokra szeletelt csuka filet. Fed6 alatt 10 percig forraljuk. Ha megf6tt, kivesszuk a leb61, meghintjuk reszelt tormaval, es a tejfolos levet kbre ontve talaljuk. Parolt rizst ajanlunk melle.

TI!ceJrAtJ()I«1JWat
Eli<.Mzitu~ it&: 40 pere-

A tonhalfilet 8-10 dkg-os szeletekre vagjuk, soval, borssal fzesftjuk, majd a hut6be tesszuk felhasznalasig. A porehagymat karikakra, a padlizsant, a paradicsomot es a gombat 1 cm-es kockakra vagjuk. Keves olajon megpirftjuk a porehagymat, majd hozzatesszuk a gombat, a padlizsant es a paradicsomot. Fuszerezzuk soval, borssal, rozmaringgal, bazsalikommal. Felontjuk a feherborral, es kiforraljuk. A halszeleteket keyes olajban el6sutjuk. Tuzano taiba helyezzuk, majd raontjuk a ragut, es forro sut6ben 20 percig sutjuk. Korete a parolt rizs.

Ho~k4~~:

• • • • • • • •

4 t6kehalszelet 3 gerezd fokhagyma 1 voroshagyma 1 kiskanal safrany 1 dl olfvaolaj 40 dkg sampinyongomba 1 burgonya • so 1 kiskanal aprora vagott petrezselyemzOld.

T()~

tejftJUJr uu.IctN
Eli<.Mzitu~it&: 3S fere-

Ho~k4!~r~:

• • • • •

1 kg csukafile .• 1 ev6kanal liszt 1 sargarepa • 1 feherrepa 1 hagyma • 2 ev6kanal reszelt torma 2 dl tejfol • 5 dkg vaj • so 1 kiskamll 6rolt bors.

Labasban, forro olajban megpirftjuk az aprora vagott voroshagymat es fokhagymat, majd megszorjuk safrannyal. Amikor megpirult, hozzaadjuk a szeletekre vagott gombat, a vekonyra szelt burgonyat, es tovabb pirftjuk. Felontjuk v1zzel,majd 15 percig f6zzuk. Beletesszuk a megsozott t6kehalszeleteket, es 10 perc alatt keszre paroljuk. Talalaskor aprora vagott petrezselyemzolddel dfszftjuk.

A zoldsegeket megmossuk, megtisztftjuk, majd karikakra vagjuk,· es 1 I v1zben, soval, borssal fUszerezve f6ni

T~,!~
£tl<MzitM~ idO: 10 perc-

(VDYDsb()Y()s fu:tu,fW'a.dia()~
£tl<MzitM~ id6': 30 perc-

Ho~1v4

ruudlyre-:

Ho~1v

6 ruudlyre-:

• egy kozepes' kfgy6uborka • 2 paradicsom •• 1 voroshagyma • 2 doboz t6kehalmaj • s6 • 1 mokkaskanal 6rolt feher bors • 2 kiskanal citromlt§ • 1 kiskanal apr6ra vagott kapor. Megtisztftjuk az uborkat, a paradicsomot, a voroshagymat, es 7 mm-es kockara vagjuk. A konzervb61 kiemeIjuk a majat, es lecsopogtetjuk. Egy edenybe helyezzuk a fenti hOlzaval6kat, majd a visszamaradt olajat osszekeverjuk s6val, borssal, citrom)evel es kaporral, mindezt a zoldseges halmajra ontjuk. Ovatosan osszekeverjuk, majd talalasig hut6ben taroljuk. .

• 4 paradicsom • 6 kisebb lazac • s6 • 1 kiskanal 6rolt bars • 2 dl vorosbor • 3 ev6kanal olaj • 2 gerezd fokhagyma· • 2 ev6kanal zsemlemorzsa • 1 ev6kanal petrezselyemzold • 1 kiskanal bazsalikom. Egy tuzall6 talat kiolajozzuk, es beletesszuk a meghamozott, szeletekre vagott paradicsomot. A lazacokat megtisztftjuk, bes6zzuk, majd a paradicsomokra helyezzuk, es a feherborral meglocsoljuk. Pepesftjuk a fokhagymat, majd elkeverjuk 1ev6kanal olajjal, zsemlemorzsaval, apr6ra vagott petrezselyemzolddel es bazsalikommal. Ezzel a keverekkel bekenjuk a lazacokat, vegUi forr6 sut6ben 15 percig sutjuk.

(VPjM
Ho~1v

f:Md:-4bMf/
6 ruudlyre-:

stUtjUd:Dk ~
£tl<MzitM~ idO: 45 perc-

V6r6m()r()!
Ho~1v
6 ruudlyre-:

[Jbnty

£tl<MzitM~ idO: 45 perc-

• 1 csomag melyhutott vajas teszta • 6 szelet fUstolt lazac • 4 kanal halalaple • s6 • 1 kiskanal 6rolt feher bors • 2 tojassargaja • 1 kiskanaJ 6rolt fekete bors • 1 gerezd fokhagyma • 2 ev6kanal kapar • 5 dkg vaj. Az alaplevel osszekeverjuk a kaprot, a s6t, a borsokat, a pepesftett fokhagymat, es rakenjuk a halakra. A vajas tesztat kiny(Ijtjuk 1 cm-es vastagsagura, es 6 reszre osztjuk. Mindegyik tesztara 1-1 halszeletet teszunk, es osszehajtogatjuk hal formajura. Megkenjuk vajjal es tojassargajaval, majd forr6 sut6ben 30 percig sutjuk.

• 2 kg pontyfile • 2 baberlevel • s6 • 2 dl vorosbor • 1 mokkaskanal bors • 1 dl olaj • 1 ev6kanal liszt • 10 dkg csiperkegomba • 1 hagyma • 3 dkg vaj. A megtisztftott, feldarabolt halfileket megs6zzuk, borsozzuk, majd olajjal j61 kikent labasba helyezzuk. Raontjuk a vorosbort, hozzaadjuk a baberlevelet, az apr6ra vagott hagymat, a felkarikazott gombilt, es 20 percig paroljuk. Amikor a hal megf6tt, kiemeljuk a leb61. A Iisztet elkeverjuk a vajjal, es alland6 kevergetes mellett besurftjuk vele a levet. Ezutan raszurjuk a halra. Koretkent vajas burgonyat klnalunk melle.

tzLETES MAR.TMOK HALETELEKHEZ
Hou:4va1Jk 4 ~re,,: • • • • • 60 dkg tintahal 40 dkg zoldbors6 2 voroshagyma 1 ev6kaml1vaj • 1 ev6kanalliszt s6 • 1 ev6kanal olaj. A kiilonboz6 modon elkeszftett halak husa altalaban szaraz, zsfrmentes - legyen az siitve, parolva, grillezve vagy rantva. Hogy elvezetesebb, teljesebb legyen fziik, kiilonfeIe martasokat kfnalhatunk mellejiik. A halakhoz ajanlott martasokat ugy keszftsiik el, hogy a fUszerek fze ne nyomja el az eredeti halhu$ fiet, hanem kiegeszftse, kiemeIje· azt.

Ap~6ra.vagju~ a hag~at, es keyes olajban megpirftjuk, hozzaadJuk a zoldborsot, majd folengedjiik 2 dl vfzze!.SOv~1fze~~Yiik, ~ ~,5, e!cig f6zziik. A borsot leszurjiik, lecsoe p p~gtetJuk" ~ fozolet fel!et:ssziik. K?zben egy serpeny6ben vClJat heVltunk, hozzaadJuk a negybevagott· tintahalat megszorjuk Iiszttel, es tovabb kavargatjuk. Hozzaadjuk ~ zoldborsot es 1 dl-t a felretett leb6!. Harom percig f6zziik majd forron talaIjuk. '

Hou:4va1Jk 4 ~re,,: • 2 ev6kanal vaj • 2 ev6kanal Iiszt • 4 dl halalaple • 1 tojassargaja • 1 dl tejszfn • 2 citrom leve • so • 2 kiskanal Feher bors. A vajat felolvasztjuk, hozzakeverjiik a Iisztet es a halalaplet. AUando kevergetes mellett 5 percig f6zziik. Hozzaadjuk a tejszfnnel osszekevert tojassargajat, es citromlevel, soval, Feher borssal fzesftjiik.

Hou:4va1Jk 4 ~re,,: • 5 dkg hantolt napraforg6mag • 2 dl vfz • 20 dkg csalanlevel • so • egy gerezd fokhagyma. A csalanleveleket megtisztftjuk, gondosan lemossuk, vegiil megszarftjuk. A fenti hozzavalokat turmixgepbe tessziik, es ad dig forgatjuk, amfg egynemuve valik. E16szor keyes vizet adunk hozza, majd folyamatosan hfgftjuk addig, amfg elerjiik a ke1l6 suruseget. Hut6ben taroljuk.

ketszer ledaraljuk, majd hozzakeverjiik a joghurtot es a tejszfnt. Izesftjiik soval es zald borssal. Talalasig hut6ben taroljuk.

Hou:Auali1v4 t!W1dlyre-:
2 ev6kanal margarin • 2 ev6kanal liszt • 1 dl tejszfn " 2 dl hal-alaple • 1 kisebb gombakonzerv • s6 • mokkaskanal bors • kiskanal petrezselyemzald.
II

KapiJ~
Etl<Mz1i-i>i/!do.. 35 perc,

A margarint felolvasztjuk, es belekeverjiik a lisztet. Allan-

Hou:Auali1v 4 ~re-:
• 5 dl halalaple· 6 dkg liszt • 1 kiskanal feher bors • 1 lapos ev6kanal aprora vagott kapar • so. Az atszurt halalaplet felforraljuk, es 2 dl vIzzelelkevert liszttel behabarjuk. at perc forralas utan hozzaadjuk az aprora vagott kaporlevelet, majd fzesftjiik soval, Feher borssa!.

d6 kevergetes mellett hozzaadjuk a halalaplet, a feldarabolt gombat, a tejszfnt, es 5 percig forraljuk. Amartast fzesftjiik aprora vagott petrezselyemzalddel, soval es borssal.

fHf~
Hou:Auali1v 4 ~re-:
Etl<Mz1i-ul, W: 15pert::

• 2 dl tejfal • 1 kiskanal apr6ra vagott snidling • 1 kazepes uborka • 1 ev6kanal zald olfvabogy6 • 2 ev6kanal mustar • s6 • 1 kiskanal citromle. Az uborkat 5 mm-es kockakra, az olfvabogyot felbevagjuk, /majd asszekeverjiik a tejfallel, a snidlinggel, a mustarra!. Izesftjiik soval es citromleve!. A martast azonnal talalhatjuk.

Toj~
Etl<Mzf.i:Ul,

W: 35 perc,

Hou:Auali1v 4 t!W1dlyr~
• • • • • 5 dl halalaple • 2 ev6kanal vaj 3 ev6kanal liszt • 1 citrom leve 1 evokanal snidling 2 kiskanal apr6ra vagott kapar 1 dl tejszfn • s6 • 2 kiskanal Feher bars • 3 tojas.

JfJj~
Etl<Mz1i-ul,

W: 20 perc,

A vajat habosra keverjiik, hozzaadjuk a lisztet, es csomo-

Hou:Auali1v 4 t!W1dlyre-:
• 2 szal porehagyma • 3 ev6kanal olaj • 5 dl joghurt • 1 dl tejszfn • s6 • 6ralt zald bors. A leablftett, megtisztftott porehagymakat feldaraboljuk, olajban megparoljuk, majd lehutjiik. A kihult porehagymat

mentesre eldolgozzuk. Felantjiik a halalaplevel, es 10 percig forraljuk. Kazben hideg, sos vfzben a farrastol szamft. va 10 percig f6zziik a tojasokat, ezutan lehutjiik, es lereszeljiik. as~zekeverjiik a tejszfnnel, majd hozzaadjuk az alaplehez. Izesftjiik citromlevel, aprora vagott kaporral, snidlinggel, valamint soval es Feher borssal, majd 5 percig forraljuk.

/~
(

Maj{)~
Et!<Mmioi- idff: 1 pet"cS

jonezbe be1e6ntjuk a tejf6lt, hozzaadjuk a citrom1et, a s6t, a porcukrot, a lazackaviart, es lassan egynemuve keverjuk. A kesz martast hut6ben, 1efedve taro1juk.

Hou.J.w.iik 4 ~t;: • 1 tqjassargaja • 4 dl olaj • 1 kiskanal mustar ••2 dl tejf6l • s6· 1 kiskanal. Feher bors. ': tojassarf!cljat a mustarral habosra keverjuk, majd allando kevergetes mellett hozza6ntjuk az olajat es a tejf6lt. S6val, feher borssal fzesftjuk. Hou.J.w.iik 4 ~t;: • 3 ev6kanal vaj • 2 v6r6shagyma • 15 dkg gomba • 2 evokanal liszt • 1 dl paradicsompure • s6 • 1 kiskanal bors • 1 kiskanal bazsaIikom ••oregan6. Az apr6ra vagott hagymat a vajban puhara paroljuk, majd hozzaadjuk a feldarabolt gombat es a paradicsompuret. Megsz6rjuk a liszttel, gyorsan elkeverjuk, es felengedjuk 3 dl vfzze!.A s6val, a borssal, a bazsalikommal es az oregan6val fUszerezzuk, utana j61 kiforraIjuk.

Pa,radia{)H(()S 1()Htb~
Et!<Mmioi- [d& 30 fen

T{)!<Ajt~
Et!<Mmioi- idff: 1 percS

HDu.J.w.iik1- ~t;: • 2 dl atszurt husleves ••s6· 2 evokanal vaj • 3 evokanal 3 puttonyos TokajiAszu • 2 evokanal "liszt •• 10 dkg piros es Feherszoloszem vegyesen • 1 dl tejszfn. ..A::.ajat~e1hevftjUk, ozz~adjuk a lisztet, es elkeverjuk. Fe1h ontJuk huslevessel, hozzaadjuk a bort, a felbevagott sz616szemeket, es 4 percig forra1juk. Be1ekeverjuk a tejszfnt es keyes s6val lzesftjuk.

• Hou.J.w.iik 1- r.elf,U(,ilyrt;: Hou.J.w.iik4 ~rt;: • 1 dl tejf6l • 4 dl olaj • 1 tojassargaja •• 1 kiskanal mustar • keyes s6 • porcukor • 1 kiskanal citromle • 1 evokanal lazackaviar. A tojas~argajat a mustarra1 j6l eldolgozzuk. Folyamatos kevergetes mellett lassan hozza6ntjuk az olajat. A kesz maill Q€@ 11~®<:I)(2)ID@ 1ut£e;teJ.,

• 5 dl hal-alaple ••6 dkg Iiszt • 1 evokamll reszelt torma •• 56 •• 1 kiskanal Feher bors. , A suru szitan atszurt ha1alaplevet felforraljuk, majd a lisztb61 es 2 dl vfzb61keszftett habarassal besurftjuk, vegUl hozzaadjuk a tormat. J61 kiforraljuk, majd fzesftjuk s6val, Feher borssal.

o

HDz.:dvalJk 4 s~e,,:
• 8 dl tejf61 • 4 cikk fokhagyma
• 1 kozepes kfgy6uborka .• s6 Aj6kaval burkolt hal 15 Aluf6lias hares a 15 Angolna citrommartassal . 16 Bograesos halleves 16 Borzaska 17 Babos pisztrang 17 Capa roston, zoldsegekkel 18 Ceruzababos heringsalata . 18 Csuka citrommartassal 19 Csukavagdalt 19 Di6s angolna 20 Dorozsmai molnarponty .. 20 Dunai halaszle 21 Edes-savany(I hal 22 Fogas galantin 22 Fogas molnarne m6dra 23 Fogas tokaji martasban .. .24 Fogasszeletek tojasmartasal 24 Fogasszeletek vajban 25 Forrazott fogas 25 Francia halleves 26 Fustolt sajttal toltott pisztrang 26 Gombaval rakott haresa .. 27 Garnelarak sQtve-razva .. .28 Gombas su1l6szeletek 28 Gongyolt lazae 29 Gytimolcsos keesege 30 Hal burgonyabundaban .. 30 Halalaple .31 Halas Cordon Bleau .31

• egy kiskanal feher bors. A tejfolt sunl szovesu konyharuhaba ontjuk, es 5 oran at hagyjuk lecsopogni. Az fgy nyert suru tejf6lhoz hozzaadjuk az 5 mm-es kockakra vagott kfgyouborkat, a reszelt fokhagymat, es fzesftjuk soval, feher borssal. Talalasig hut6ben tartjuk.

HDz.:dvalJk 4 ~Ye,,:
• 5 dkg vaj • 8 szal ujhagyma • 1 kiskanal snidling • 2 dl vfz • 1 ev6kanal kapor • 2 gerezd fokhagyma • s6 • 1 kiskanal bazsalikom • 1 kiskanal kakukkfU. A vajat folhevftjuk, hozzaadjuk az aprora vagott ujhagymat, a snidlinget, es 10 percig paroljuk. Ezutan felontjuk 2 dl vfzzel, es fUszerezzuk soval, reszelt fokhagymaval, kaporral, bazsalikommal es kakukkfUvel. Addig forraljuk, amfg martas surusegu lesz.

Halas lasagne .32 Halas palaesinta .32 Halas szendvics .33 Halas szusi .34 Halas tojasrantotta .34 Hal-fatimyeros .35 Halszeletek sortesztaban .. 35 Halfelfujt .36 Halkoesonya .36 Halkoszoru .37 Halkremmel toltott tojas . .38 Halmajonez .38 Halpaprikas .39 Halpuding ,40 Heringkrem ,40 Hideg fogas pirft6ssal ,41 fnyenc lazacsalata . . ,41 Kapros-tejfolos szardfniasalata ,42 Kaesonyazott tenger gytimolcsei ,42 Karpati ragu ,43 Karpati keesege .. ,43 Korhely halaszle ,44 Lazaeermek roston ,44 Lazac-tatar ,45 Leesos panty ,45 Mandulas halteszta ,46 Milan6i hal ,46 Mustaros keregben sUit hal ,4 7 Paeolt lazae ,48 Papfrban suit hal . . . . ,48 Paradicsomos hal ,49 Pisztrang egeszben sutve ,49

Parolt fogas .50 Tesztaban stilt hal Parolt hal Tonhalsalata szecsuani m6dra ..... .50 Tonhalszeletek . Pisztrang kekre f6zve . . . . .51 torokosen Pizzatenger gytimolcseivel .52 Tormas, tejf6los csuka Polipsalata .52 T6kehal gombaval Pantyhalaszle . . . . . . . . . . .53' T6kehalm<3j-salata Pontyporkolt .54 Vajas tesztaban Panty savanyUkaposztaval .54 stilt ftistolt lazac Rakmeridon .55 Vorosboros lazac Racponty 56 paradicsommal Rakatt palacsinta hallal .. 56 Vorbsboros ponty Rilksalata .57 Zoldborsos tintahal Rantott halszeletek .58 Rakvaj .58 fzletes martasok Rantott bekacomb 59 haletelekhez Rizsen stilt hal 60 Citrommartas Roston stilt pisztrang, Csalanmartas zoldsegekkel 60 Gombamartas Roston sQIt ponty 61 lnyencmartas Stillo egeszben stitve 61 Joghurtmartas Stilt fogas . Kapormartas kapormartassal 62 Tojasmartas Szalonnas csuka . . . . . . .. 62 Majonezmartils Szalonnas ponty 63 Tokaji martas Szegedi halaszle 63 Moszkvai martas Szegedi halsalata .. 64 Paradicsomos Tarkonyos halleves 64 gombamartas Tejszfnes halleves 65 Tormamartas Tenger gylimo!csei salata .65 Uborkamartas Tiszai halaszle 66 Zbldhagymamartas

66 67 68 68 69 70 70 71 71 72

73 73

74 74 74 75 75 76 76 76 77 77 78 78

®

fA IJ~

11~®<:D@ffiffi

It-alUd

Il~~~~

u:.~

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

apr6siitemeny bajor fogas befOtt es lekvar csiilkos recept diszn6toros finomsag etel bogracsban etel marhahusb6l etel serteshusb6l falusi etel fokhagymas recept francia recept gorog recept gyors etel gyiimolcsos recept hagymaetel karacsonyi recept karacsonyi siitemeny kenyerfele kinai etel martas mediterran recept mezes finomsag nemet recept olcs6 etel paprikas etel paradicsomos recept pikans etel pizza es lepeny recept borjuhusb6l recept daralt husb6l recept erdei gyiimolcsokbOl recept fnyenceknek recept kirandul6knak recept sorrel es borral recept szarnyasokb(' recept tejfelekbOl reformdesszert skandinav recept , tavol-keleti recept ."2 tojasetel

963-9266-10-8

3,9·

,Jll~II~~~IJlU>

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful