Το κάστρο της Πάτρας και ο

ρόλος του στο αστικό τοπίο

Το αντικείμενο

Μεθοδολογικά • Θεωρητικά • Ιστορικό • Μετασχηματισμός του αστικού τοπίου σε σχέση έ με το φρούριο ύ • Σύνοψη ύ οψη .

Θεωρία • • • • • • • Το κάστρο ως περιβάλλον στοιχείο Το κάστρο ως περιβαλλόμενο στοιχείο Το κάστρο ως παρατηρητήριο Το κάστρο ως παρατηρούμενο Το κάστρο ως «αστικό κενό» Πανόραμα Επανένταξη στο αστικό τοπίο .

Ιστορικό Επιστροφή .

Ιστορικό • Βυζαντινό κάστρο αρχικά • Εναλλαγή κατακτητών και μεταβολές στην εικόνα του κάστρου και της σχέσης του με την πόλη .

Μετασχηματισμός αστικού τοπίου Επιστροφή .

Το κάστρο I Σχέδιο Γεωργίου Τσονακίδη .

τον οποίο περιέλαβε από τιςς 3 πλευρές ρ ς του βαθιά β τάφρος. Ο εσωτερικός περίβολος φέρει 6 πύργουςπρομαχώνες περιμετρικά αλλά και δεξαμενή και κτίρια ί στο εσωτερικό ό του. Κάστρου σε φυσικό ανάχωμα ανάχωμα.Το κάστρο II: Αρχιτεκτονικά στοιχεία • Ο Οχύρωση ύ συνολικού λ ύ εμβαδού β δ ύ περίπου ί 26 στρεμμάτων ά • Διακρίνουμε δύο μέρη: α) Τον ευρύ τριγωνικό εξωτερικό περίβολο με πύργους και προμαχώνες. φρ ς και β) τον εσωτερικό περίβολο που υψώνεται στην ΒΑ γωνία του Κάστρου. .

Κάστρο και αστικό τοπίο • Το κάστρο ως περιβάλλον στοιχείο Giacomo Rossi – Χαλκογραφία 1687 .

Το κάστρο ως κυρίαρχο στοιχείο I .

Το κάστρο ως κυρίαρχο στοιχείο II (ήδη ερείπιο) .

λιμάνι .Η πόλη στο χρόνο I: Δίπολο κάστρο .

Το ρυμοτομικό σχέδιο του Βούλγαρη .

Η πόλη και το κάστρο σήμερα .

.

Το κάστρο ως παρατηρούμενο .

Η κορυφογραμμή στο θαλάσσιο μέτωπο του λιμανιού .

Μετασχηματισμός αστικού τοπίου Ι: Η οδός Αγίου Νικολάου το 1900 και σήμερα .

Μετασχηματισμός αστικού τοπίου ΙΙ .

Μετασχηματισμός αστικού τοπίου ΙΙΙ: .

Το κάστρο και ο κοινωνικός του περίγυρος • Γύρω από το κάστρο συσσώρευση της ργ ής τάξης ξης εργατικής • Μεταξύ κάστρου και λιμανιού συγκέντρωση της αστικής τάξης • Το κάστρο αποτελεί για πολλά χρόνια εμβληματική παρουσία στην πόλη .

η φιγούρα της πόλης να είναι αδιάφορη και να αποκλείονται ευχάριστα αστικά συμβάντα Το κάστρο αντί να συμβάλλει στην ποιότητα του πολεοδομικού ιστού συμμετέχει περιστασιακά στην ζωή της πόλης ωσεί παρών. . Αναγκαία έτσι ώστε να κλείσει το αστικό κενό κενό. όραμα εξέλιξη της πόλης.Σύνοψη • • • • • • • Το κάστρο ακολουθεί την μοίρα των οχυρώσεων που χάνουν τη σημασία τους Η σχέση του με το αστικό τοπίο μετασχηματίζεται στο χρόνο Η άναρχη και χωρίς σχέδιο και όραμα. Η εξέλιξη της πόλης στηριζόμενη στους νόμους της αγοράς οδηγεί σε χαοτικές –απάνθρωπες συνθήκες γιατί δεν ιεραρχεί τις ανάγκες της πόλης σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων γ η επανένταξη ξη στο αστικό τοπίο με μ εκπόνηση η η στρατηγικής. ρ ηγ ής.οδήγησε πόλης οδήγησε σε αδιάφορο αστικό-πολεοδομικό ιστό Συνέπεια των παραπάνω είναι.

org/wiki . Πάτρα 1993 .Βιβλιογραφία • • • • Κάστρο της Πά Κά Πάτρας.com/20008/08/16/ patras castle story/ patras_castle_story/ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΒΕΡΡΑ. Πάτρας.6. Αχαϊκές εκδόσεις.2009 Σύ Σύντομη ιστορία ί του Κά Κάστρου της Πάτρας. Αθήνα 2000 ΒΡΕΤΤΟΣ Λάμπρος: Το κάστρο της Πάτρας ΒΡΕΤΤΟΣ. Πά Στο: Σ http://artdiadrasi.wordpress. Μυρτώ: Το Κάστρο της Πάτρας.wikipedia. Πάτρας Εκδόσεις Υπουργείου Πολιτισμού.10. Σ Στο: http://el.

) .. δύο μίλια στα νοτιοδυτικά και είχε περίμετρο 21 πόδια. όπως ο Wheler. περίπου • (σημείωση: η σωστή πληροφορία: το κυπαρίσσι ήταν πλάτανος! . Μέσα σε 150 ρ χρόνια χρ χόντρηνε χ ρη δύο πόδια. ρουφιάνος των Τούρκων και δήθεν περιηγητής (1777-1860) είδε το 1806 στην Πάτρα και αυτός το γιγάντιο κυπαρίσσι που θ ύ ζ στην Πά θαύμαζαν Πάτρα οι περιηγητές έ των περασμένων αιώνων.. Βρισκόταν ένα.Η…συμβολή των Άγγλων στην έρευνα: Το κυπαρίσσι που ήταν πλάτανος! • O Leake – Βρετανός στρατιωτικός.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful