Isu utama dalam pengajaran pecahan.

Menurut kajian saya, pecahan merupakan satu topik yang agak sukar bagai sekolah rendah. Biasanya mereka keliru dengan istilah ± istilah seperti pecahan wajar, tidak wajar, pecahan bercampur dan sebagainya. Selain itu mereka melakukan kesilapan semasa melakukan tolak, campur, bahagi dan darab sesuatu pecahan kepada satu pecahan.

Isu 1: Murid keliru dengan pecahan wajar dan tidak wajar. Tindakan lanjutan: Ini adalah kerana mereka keliru dengan nama pecahan tersebut. Selain itu, guru tidak memberi contoh ± contoh yang menyokong untuk menjelaskan pengajaran mereka. Cadangan: Guru seharusnya memberi alat bantu mengajar yang sesuai untuk topik yang mereka mengajar. Guru juga boleh mempelbagaikan aktiviti supaya murid senang untuk mengingat.

Isu 2:Mereka tidak mengetahui maksud pecahan. Tindakan susulan: Mereka tidak diberi penjelasan yang jelas semasa pengajaran dan pembelajaran. Guru tidak menggunakan alat bantu mengajar untuk mengadakan kelas. Cadangan:Guru harus memberi penjelasan yang betul semasa induksi. Mereka boleh membuat aktiviti yang kreatif untuk menarik minat murid ± murid. Selain itu, pengajaran dan pembelajaran boleh dilakukan secara permainan.

Murid tidak menumpukan perhatian semasa guru mengajar. penyebut di bawah menjadi sama angka untuk menambahkan pecahan. murid tidak tahu mansuhkan pecahan tidak wajar kepada pecahan campur. Murid keliru dengan istilah ± istilah yang susah.Isu 3: Murid tidak tahu cara untuk mansuhkan pecahan tidak wajar kepada pecahan campur. Selain daripada itu. Melalui beberapa isu yang saya dikemukakan adalah seperti di atas. Tetapi murid akan mencampurkan pecahan tanpa menukarkan penyebut ataupun tidak menukar kepada pecahan tidak wajar. Mereka campur secara terus untuk mendapat jawapan. Tindakan susulan: Guru tidak mengajar untuk mansuhkan jawapan pecahan. Pada umumnya. Contohnya: 13/ 8 11/ 6 Pecahan tidak wajar . Contohnya: =4 Di sini murid telah campurkan pecahan dengan salah.

penolakan dan sebagainya berpandukan gambar. Maka. contohnya: Murid sukar untuk menjawab soalan berkaitan gambar. Maka.Seterusnya. jawapan murid ± murid tersebut menjadi salah. guru haruslah menerapkan aktiviti permaiana supaya murid senang melibatkan diri dalam pengajaran. guru haruslah mengambil pelbagai inisiatif untuk mengatasi masalah murid ± murid tersebut. Mereka mengalami kekeliruan semasa membuat operasi penambahan. Seterusnya. alat bantu mengajar guru haruslah menarik minat murid serta berkesan semasa pengajaran dan pembelajaran. . Selain itu. murid mengalami kesukaran untuk menginterpretasikan gambar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful