PELAN BILIK DARJAH

Suasana bilik darjah harmonis membantu peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna. Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk iklim dan budaya bilik darjah yang baik. Berikut merupakan penerangan berkenaan pelan bilik darjah yang kumpulan kami telah sediakan:

BAHAGIAN HADAPAN KELAS

Pada bahagian hadapan kelas, papan ulis diletakkan di hadapan sekali bagi memudahkan murid melihat apa yang cikgu ajarkan di hadapan kelas. Selain itu, papan putih itu diletakkan di tengah-tengah bagi memudahkan murid melihat dari tempat duduk mereka sendiri yang pelbagai arah .
Meja guru diletakkan di bahagian tengah bagi memudahkan guru memantau

tingkah laku dan melihat kesemua murid pada masa yang sama. Ia juga memudahkan murid datang ke tempat cikgu untuk membuat perbincangan dan menghantar kerja.
Layar LCD juga diletakkan di hadapan kelas di tepi papan putih agar mudah

bagi guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan LCD seperti membuat tayangan video dan sebagainya.
Papan kenyataan di tepi sebelah papan putih disediakan bagi menamp al

memo-memo penting seperti jadual waktu kelas, jadual bertugas carta organisasi, sudut mata pelajaran, peraturan kelas dan sebagainya agar senang menjadi rujukan guru dan murid-murid.
WF (Wall of Frame) disediakan bagi memaparkan hasil -hasil kerja murid yang

baik bagi memberi motivasi kepada mereka untuk memberi perhatian dalam proses P&P. Dan sentiasa melakukan yang terbaik dalam setiap tugasan yang diberikan.
Fail Kelas di letakkan dihadapan kelas bagi memudahkan guru untuk

mengemas kini fail murid. Terutamanya kehadiran murid ke dalam kelas. Selain itu, salinan buku rekod pencapaian murid juga akan dilekakkan dalam fail ini bagi pemantauan berterusan tentang prestasi murid di dalam kelas. Perkara-perkara yang akan direkodkan termasuklah : 1. Pencapaian murid dalam akademik

a. Kerja rumah b. Keputusan ujian

2. Pencapaian murid dalam kokurikulum a. Sukan dan permainan b. Unit beruniform c. Persatuan

3. Sahsiah murid a. Penglibatan murid dalam akiviti kelas b. Penglibatan murid dalam aktiviti sekolah c. Tugas yang pernah disandang

BAHAGIAN TENGAH KELAS

Pada bahagian tengah kelas pula, meja murid disusun secara berkumpulan. Meja murid disusun seperti bentuk V dimana satu barisan 10 orang di tepi sebelah kanan, satu barisan 10 orang lagi di tepi sebelah kiri, satu barisan 5 orang di bahagian belakang sekali. Dan 2 barisan 5 orang di antara meja tepid an meja belakang. Sementara di tengah pula terdapat pentas untuk memudahkan guru melaksanakan pembelajaran bebentuk pembentangan. Pentas ini juga boleh digunakan sebagai kawasan dendaan ba gi murid yang tidak memberikan perhatian semasa P&P dan juga yang mempunyai masalah dalam pembelajara n. Contohnya, sering bercakap dengan kawan dan membaling sampah. Kedudukan murid adalah duduk berhadapan antara satu sama lain dan ada juga yang duduk sebaris sahaja . Ini bertujuan memudahkan kerja berkumpulan, berkolaborasi dan koperatif di satu murid dengan murid yang lain dalam satu kumpulan. Bahagian tepi bilik darjah pula disediakan sebuah almari. Almari ini adalah untuk kegunaan pelajar dimana pelajar akan meletakkan beg atau botol air dan bekal mereka di almari tersebut. Ini dapat mengelakkan pelajar menyemakkan meja tempat belajar dengan menyimpan barang -barang tersebut. Ini juga dapat menjamin kekemasan dalam bilik darjah agar kekal bersih dan ceria.

BAHAGIAN BELAKANG KELAS

Pada bahagian belakang kelas, terdapat sudut aktiviti, sudut membaca dan sudut IT.
Sudut aktiviti disediakan di bahagian be lakang kelas dimana sudut aktiviti ini

digunakan apabila murid melakukan aktiviti yang memerlukan ruangan yang luas. Sudut ini dihamparkan dengan permaidani agar dapat member i keselesaan dan suasana yang ceria apabila murid melakukan pelbagai aktiviti di dalam kelas.
Sudut membaca diletakkan permaidani bagi memberikan keselesaa n kepada

murid ketika membaca. Bahagian rak buku di letak di bahagian belakang kelas bagi untuk menyimpan buku-buku bacaan.
Sudut IT juga disediakan dimana sudut tersebut menenpatkan sebuah

komputer bagi memudahkan murid mengakses internet dan juga bagi penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat. Ianya diletakkan di belakang bagi mengelakkan murid mengacau atau menggunakannya ketika mana tidak dibenarkan untuk menggunanya.
Tong sampah juga disediakan dibahagian belakang kelas. Ini bertujuan agar

pelajar tidak membuang sampah di merata tempat di dalam kelas. Dengan adanya tong sampah disediakan di dalam kelas, ini dapat memudahkan pelajar membuang sampah di dalam tong sampah yang telah disediakan.

BULETIN BOARD

Bilik darjah disediakan dengan papan kenyat aan untuk hasil kerja murid dan info -info semasa. Papan kenyataan tersebut terletak di tempat yang strategik dan boleh dilihat oleh semua murid. Dalam pelan bilik darjah kami, buletin board atau papan kenyataan ini diletakkan di bahagian depan kelas dan di bahagian belakang kelas. Guru dan pelajar boleh menghias dan menceriakan kelas dengan melekat pelbagai info di atas bulletin tersebut.

PENGUDARAAN DAN PENCAHAYAAN

Pengudaraan dan pengcahayaan adalah penting kerana ia membolehkan peralihan oksigen dan cahaya masuk di dalam bilik darjah agar murid lebih bersemangat dan tidak lesu belajar di dalam kelas. Pengudaraan dan pengcahayaan yang dimaksudkan di sini ialah udara yang keluar masuk dari tingkap dan pintu. Oleh itu, sememangnya penting setiap kela s dibina dengan membuat beberapa tingkap bersesuaian dengan keluasaan bilik darjah tersebut. Adalah penting agar tingkap-tingkap tidak di tutup dengan benda lain seperti almari yang dapat menghalang kemasukan udara dan cahaya ke dalam bilik darjah.

MOTTO KELAS ³BERSIH, CERIA, DISIPLIN´ Bersih menunjukkan bilik darjah yang sentiasa bersih, kemas, teratur dan

menunjukkan bahawa murid yang belajar di dalam bilik darjah ini adalah berdisiplin dan suka akan kebersihan. Sampah di atur dengan baik dan rapi agar tidak mencacatkan keindahan bilik darjah agar kekal bersih dan menjadikan bilik darjah kekal kondusif
Ceria pula menunjukkan bilik darjah yang tidak lesu dimana bilik darjah ini ceria

dengan keindahan d an kekemasan susun atur di dalam bilik darjah. Bilik darjah dihiasi dengan hasil karya pelajar dan hiasan yang dapat menimbulkan keceriaan kelas dan semangat pelajar untuk belajar.
Disiplin mewakili nilai disiplin murid dalam mengawal tingkah laku semasa d i dalam

kelas dengan mematuhi peraturan yang digariskan. Serta mereka bersama -sama dalam menjaga keselesaan dalam kelas dengan menunjukkan tingkah laku yang baik dan memelihara segala paeralatan yang ada di dalam kelas dengan baik.

PERATURAN KELAS

1. Tidak dibenarkan membawa dan menggunakan telefon bimbit atau alatan eletrik di semasa berada di dalam kelas. 2. Mengikuti serta mematuhi jadual tugas yang telah ditetapkan. 3. Sentiasa menjaga keselamatan diri, dan harta ketika berada di dalam kelas. 4. Tidak makan dan minum semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran sedang berjalan. 5. Tidak berbuat bising dan menggangu pelajar lain kecuali dengan arahan guru tersebut. 6. Menyiapkan kerja sekolah yang diberi oleh guru. 7. Tidak membuang sampah merata tempat di dalam kelas . 8. Tidak melakukan kerja lain sewaktu cikgu sedang mengajar. 9. Tidak dibenarkan keluar kelas tanpa pas atau kebenaran guru.
PERATURAN KERJA RUMAH

Peraturan kerja rumah dibina berdasarkan kepada

perbincangan guru dengan

murid-murid yang telah dipersetujui oleh pihak sekolah dan ibu bapa. 1. Setiap murid mestilah menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru dan perlu menghantarnya tersebut pada masa yang ditetapkan. 2. Murid yang lewat atau tidak membuat dan menghantar kerja rumah dikehendaki untuk berjumpa dengan guru untuk menerangkan sebab tidak melakukannya. 3. Murid yang didapati meniru kerja rumah rakan lain juga dikehendaki berjumpa dengan guru untu k menerangkan sebabnya 4. Guru akan berperanan dalam memainkan tindakan selanjutnya a. Denda b. Buat semula kerja rumah

RUTIN DAN PROSEDUR

1. Murid menjalankan tugas membersihkan kelas mengikut jadual yang telah disediakan. 2. Murid berbaris sebelum memasuki kelas. 3. Murid buka kasut apabila berada di dalam bilik darjah dan susun kasut dengan kemas di rak kasut yang telah disediakan 4. Masuk dan keluar kelas mengikut barisan. 5. Guru bertindak mengambil kedatangan murid 6. Apabila cikgu masuk mesti memberi salam atau memberi ucapan selamat pagi. 7. Keluar ke tandas dengan kebenaran guru. 8. Pada akhir kelas, pelajar mengemas dan membersihkan bilik darjah. 9. Sebelum balik murid bersalam dengan guru.

KESAN

1. Guru dapat mengawal kelas dengan lebih sistematik dengan adanya peraturan yang telah disediakan. 2. Pelajar dapat mendisiplinkan diri masing -masing dengan mematuhi peraturan yang telah disediakan. 3. Suasana kelas yang kondusif dan teratur dapat diwujudkan dengan adanya peraturan dan jadual pembersihan kelas. 4. Pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap proses Pengajaran dan Pembelajaran dan guru senang menyampaikan pengajaran. 5. Dapat membina hubungan yang mesra antara guru dan pelajar 6. Dapat memupuk semangat kerjasama antara pelajar -pelajar dalam satu kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful