You are on page 1of 5

SMBP1

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PROJEK PENYELIDIKAN PENILAIAN Skala Motivasi Bahan Pengajaran (Instructional Materials Motivation Scale) Kecenderungan Perbandingan (Comparative Preference)
oleh John M. Keller Florida State University, USA diterjemah oleh Profesor Madya Dr. Toh Seong Chong Pusat Teknologi Pendidikan & Multimedia Universiti Sains Malaysia © Toh Seong Chong, 1999 - 2005

1

saya berasa yakin bahawa saya tahu apa yang harus saya pelajari dari pelajaran ini. 2. Terdapat beberapa unsur yang menarik pada awal pelajaran ini dan ini menarik perhatian saya. Terdapat 36 pernyataan dalam soal selidik ini. 2. Soalan-soalan ini adalah mengenai pendapat dan sikap sahaja. 4. 5. Soalan-soalan kuiz memberi saya satu perasaan kepuasan atas kejayaan. 2 . C. Cuma pilih jawapan yang paling sesuai dengan perasaan anda. 3.Jawapan anda kepada soalan-soalan berikut akan membantu kami merancang dan merekabentuk bahan pengajaran yang berkesan dan menarik. Apabila saya melihat pelajaran ini. D atau E untuk menunjukkan pilihan jawapan anda pada helaian jawapan IMMS yang diberikan. B. A = sangat tidak setuju B = tidak setuju C = tidak pasti D = setuju E = sangat setuju Bagi soalan berikut baca soalan dengan teliti kemudian bulatkan A. Selepas membaca maklumat pengenalan. Oleh itu tidak wujud jawapan betul atau salah. Baca setiap soalan dan kemudian bulatkan setiap huruf untuk menunjukkan pilihan jawapan anda pada helaian jawapan IMMS yang diberikan. 1. Topik-topik yang ada dalam pelajaran ini lebih sukar difahami daripada yang saya sangka. ARAHAN 1. saya berasa pelajaran ini mudah bagi saya.

9. Mutu penulisan pelajaran ini telah membantu saya terus berminat. Terdapat cerita atau contoh dalam pelajaran ini yang menunjukkan kepada saya bagaimana bahan ini mungkin penting kepada sesetengah orang. Apabila saya mencuba pelajaran ini. 13. Isi kandungan dalam pelajaran ini adalah relevan kepada minat saya. 16. Saya amat menyukai pelajaran ini sehingga saya ingin tahu dengan lebih mendalam topik ini. Menghabiskan pelajarain ini dengan jayanya adalah penting untuk saya. 14. Beberapa skrin paparan komputer mengandungi maklumat yang terlalu banyak sehingga sukar untuk memetik dan mengerti butir-butir yang penting. saya berasa yakin menguasai isi kandungan. D atau E untuk menunjukkan pilihan jawapan anda pada helaian jawapan IMMS yang diberikan A = sangat tidak setuju B = tidak setuju C = tidak pasti D = setuju E = sangat setuju 6. Paparan skrin dalam pelajaran ini membosankan dan tidak menarik. 10. 8. B. C. 11.Bagi soalan berikut baca soalan dengan teliti kemudian bulatkan A. 15. 12. Bahan-bahan yang terdapat pelajaran ini menarik. Adalah jelas kepada saya bahawa isi kandungan pelajaran ini ada berhubungkait dengan perkara-perkara yang sudah saya ketahui. 3 . 7. Pelajaran ini begitu absh-ak sehingga sukar bagi saya memberi perhatian yang berterusan terhadapnya.

20. Ulangan yang terdapat dalam pelajaran ini menyebabkan saya kadangkala berasa membosankan. 25. 23. C. 21. 18. 24. Sejurus selepas saya mencuba pelajaran ini.Bagi soalan berikut baca soalan dengan teliti kemudian bulatkan A. D atau E untuk menunjukkan pilihan jawapan anda pada helaian jawapan IMMS yang diberikan A = sangat tidak setuju B = tidak setuju C = tidak pasti D = setuju E = sangat setuju 17. kuiz dan ilustrasi telah membantu saya terus menumpukan perhatian saya terhadap pelajaran. Terdapat penjelasan atau contoh mengenai bagaimana seseorang menggunakan pengetahuan dalam pelajaran ini. Pelajaran ini mempunyai unsur-unsur yang merangsangkan sikap ingin tahu saya. saya yakin bahawa saya boleh lulus ujian tentangnya. Cara maklumat disusun pada setiap skrin membantu saya memberi perhatian yang berterusan terhadapnya. 26. Isi kandungan dan gaya penulisan pelajaran ini memberi gambaran bahawa isi kandungannya sangat bermanfaat. latihan. Berbagai jenis keratan bacaan. 27. Saya mempelajari sesuatu yang menakjubkan dan di luar jangkaan saya. Pelajaran ini tidak relevan bagi keperluan saya kerana saya sudah pun tahu hampir kesemuanya. 19. Latihan atau kuiz dalam pelajaran ini terlalu sukar. 22. Saya berasa sungguh seronok belajar pelajaran ini. 4 . B.

Saya berasa seronok kerana telah menamatkan pelajaran dengan jayanya. 32.Saya berbangga belajar dengan pelajaran ini yang telah direkabentuk dengan baik. Terima kasih atas kerjasama anda 5 .Gaya penulisan pelajaran ini membosankan.Bagi soalan berikut baca soalan dengan teliti kemudian bulatkan A. 33.Terdapat terlalu banyak perkataan di setiap paparan skrin sehingga ia kurang menyenangkan. lakukan atau fikirkan dalam kehidupan saya. C. B.Organisasi kandungan yang begitu baik telah membantu saya menambahkan keyakinan saya mempelajari pelajaran ini.Sebenarnya saya tidak memahami sebahagian maklumat yang disampaikan dalam pelajaran ini.Isi kandungan pelajaran akan berguna kepada saya kelak. D atau E untuk menunjukkan pilihan jawapan anda pada helaian jawapan IMMS yang diberikan A = sangat tidak setuju B = tidak setuju C = tidak pasti D = setuju E = sangat setuju 28.Saya dapat menghubungkaitkan isi kandungan ini dengan perkara yang pernah saya lihat.Saya telah mendapat ganjaran yang memadai dengan ikhtiar saya. 35. 31. 36. 30. 29. 34.