You are on page 1of 2

 

De  Voorhof  
De  Gereformeerde  Kerk  
(vrijgemaakt)  van  Franeker-­‐
Sexbierum  bestaat  sinds  1948.    
We  zijn  begonnen  als  een  kleine  
groep,  maar  inmiddels  gegroeid  tot  
ongeveer  250  leden.  Onze  leden  
komen  uit  Franeker  en  de  dorpen  
eromheen.  
Bij  God  kunnen  we  altijd  terecht.    
We  maken  als  gemeente  deel  uit  van  
Als  gemeente  willen  we  graag  zijn  
een  lange  traditie.  Het  is  niet  bij  ons  
zoals  Hij:  een  open  gemeente,  
begonnen.  Aan  die  traditie  danken  
gastvrij  en  zonder  drempels.    
we  onze  belijdenissen:  oude  
Niet  dat  we  de  perfecte  gemeente  
verwoordingen  van  het  christelijk  
zijn.  Wat  we  willen  is  samen  Jezus  
geloof,  waarin  wij  ons  geloof  
Christus  volgen.  Alleen  door  Jezus  en  
herkennen.  
zijn  Geest  kan  het  wat  worden.  
 
De  Voorhof  heeft  geen  toren,  maar  
voor  de  kerk  staat  wel  een  boom.    
Een  hemelboom,  om  precies  te  zijn.  
Symbool  van  wat  wij  willen  zijn:  een  
groeiende  gemeenschap,  bewegend  
op  de  wind  (de  Heilige  Geest),  
puttend  uit  de  bron  van  levend  water  
(Christus)    

De  Voorhof  
Voorstraat  71  
Franeker,  Fryslân  
De  Voorhof  
www.devoorhof.nl   Gereformeerde  Kerk  (vrijgemaakt)  
contact:  Chris  Smits  0517-­‐234948   van  Franeker-­‐Sexbierum  
of  Marion  van  Wijnen  0517-­‐397430  
 
 
Welkom  in  onze  samenkomsten  
U  bent  van  harte  welkom  in  onze  gemeente.  U  kunt  altijd  eens  komen  kijken.  We  ontvangen  u  
graag  in  onze  samenkomsten.  Op  zondag  houden  we  twee  kerkdiensten.  We  beginnen    ’s  morgens  
om  9.30  uur.  Fijn  als  u  daar  bij  wilt  zijn!  We  mogen  ons  leven  met  God  delen  en  stil  staan  bij  de  
boodschap  van  Gods  liefde.  Voor  kinderen  van  0-­‐4  is  er  crèche,  voor  kinderen  van  4-­‐7  is  er  
kinderclub.  Na  afloop  bent  u  welkom  om  samen  met  ons  koffie  te  drinken  en  na  te  praten.  
’s  Middags  is  er  de  ene  maand  een  kerkdienst  in  De  Voorhof  (16.30  uur),  de  andere  maand  komen  
we  samen  in  de  Christelijke  Gereformeerde    Kerk  aan  de  Zuiderkade  in  Franeker  (17.00  uur).  

Jezus  Christus  centraal  
Centraal  in  onze  gemeente  staat  de  persoon  van  Jezus  Christus.  Waarom?  
   
Jezus  brengt  ons  weer  bij  God.  God  is  voor  ons  vaak  ver  weg.  Wij  hebben  God  buiten  de  
deur  gezet.  Jezus  Christus  laat  ons  weer  zien  dat  God  vol  liefde  is.  Hij  zoekt  ons  hart!  
 
Jezus  bevrijdt  ons.  Mensen  zitten  gevangen:  in  schuld,  pijn  of  verslaving.  Vervreemd  van  
God  en  van  onszelf.  Ons  leven  loopt  letterlijk  dood:  we  sterven  allemaal.  Jezus  maakt  ons  
weer  vrij!  
 
Jezus  geeft  ons  een  nieuw  leven. Een  nieuw  leven  als  kind  van  God,  vol  vrede,  rust  en  
vrijheid.  Door  de  Geest  van  Jezus  komt  er  herstel  van  wat  kapot  ging.  Wie  wil  dat  niet?    
 
Jezus  geeft  ons  leven  zin  en  uitzicht.  De  dood  heeft  niet  het  laatste  woord.  Jezus  zal  alle  
dingen  nieuw  maken.  Dan  wordt  het  leven  een  groot  feest.  Daar  verlangen  we  naar!