KAWASAN KAJIAN KawasankajiansayaialahKampungRenek, 22020, Jerteh, Besut, Terengganu.SecaraumunnyakampungRenekterletakarahtimur di daerahBesut.KedudukankampungRenekkira-kira 17 kilometer daribandarJerteh.

KampungRenekiniberadadalamlaluanutamadari Kota Bharuke Kuala Terengganu. SelainitukampungRenekjugaterletakbersebelahandengankampung Gong PenagadanberdekatandengankawasankemajuantanahpertanianiaituFeldaSelasihsertakawasanp ertaniansawahpadidibawahseliaran KETARA.KampungRenekjugaberdekatandenganPLPP (PusatLatihanPertanian). Pandang daratkawasankajianmeliputitanahberalundankawasantanah rata. Terdapatjugapandangdarat kaki bukitiaitu Bukit Jerok.Di bahagiantimurterdapatsungaiRenekdanterdapatkawasanpaya air tawar di bahagianbarat.

KAEDAH KAJIAN 1. Pemerhatian Pada

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful