Samenvatting History of Psychology

David Hotersall – 4th edition
Door Niels Krijger <niels@kryger.nl

Inhoud
Inhoud....................................................................................................................1 Chapter 1 – Psychology and the Ancients (p 15)....................................................4 1.1 Advances in Medicine: A Biological Approach (p 15).....................................4 1.2 Advances in Mathematics: The Search of Order (p 21).................................4 1.3 Atomism: The Mind as Matter (p 22).............................................................5 1.4 Advances in Philosophy (p 23)......................................................................5 1.5 The Importance of the Ancients (p 30)..........................................................6 Chapter 2 – Philosophical and Scientific Antecedents of Psychology (p 33)...........6 2.1 The Renaissance World (p 34).......................................................................6 2.2 Renaissance Science (p 36)...........................................................................6 2.3 Renaissance Philosophy (p 46)......................................................................7 2.4 Post-renaissance Philosophy: Empericism, Associationism, and Nativism (p 52).......................................................................................................................8 2.5 A Seventeenth-Century Nativist Countervoice (p 63)....................................9 2.6 Eighteenth-Century Associationism (p 65)....................................................9 2.7 Nineteenth-Century Associationism (p 67)....................................................9 2.8 An Eighteenth-Century Nativist Countervoice (p 77)...................................10 2.9 The Importance of the Renaissance and Post-Renaissance Eras (p 79)......10 Chapter 3 – Early Studies of the Central Nervous System (p 81)..........................11 3.1 Experimental Investigations of Spinal Cord Functions (p 82)......................11 3.2 Sensory Physiology (p 84)...........................................................................11 3.3 Phrenology (p 89)........................................................................................12 3.4 Localization of Function in the Brain (p 96).................................................12 3.5 Direct Stimulation of the Brain (p 104)........................................................13 3.6 Progress and Challenge (p 112)..................................................................13 Chapter 4 – Wilhelm Wundt and the Founding of Psychology (p 115)..................13 4.1 Wilhelm Wundt (1832-1920) (p 115)...........................................................13 1

Chapter 5 – Edward Titchener and Hugo Münsterberg (p 139).............................15 5.1 Edward Bradford Titchener (1867-1927) (p 140).........................................15 5.2 Hugo Münsterberg (1863-1916) (p 155)......................................................16 5.3 Titchener and Münsterberg in Retrospect (p 173).......................................18 Chapter 6 – German Psychologists of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (p 175)..................................................................................................18 6.1 Psychophysics (p 175).................................................................................18 6.2 Hermann Ebbinghaus (1850-1909) (p 179).................................................18 6.3 Franz Brentano (1838-1917) (p 189)...........................................................19 6.4 Carl Stumpf (1848-1936) (p 192)................................................................19 6.5 Oswald Külpe (1862-1915) (p 199)..............................................................20 6.6 The Lost German Psychologists (p 205)......................................................21 Chapter 7 – Gestalt Psychology in Germany and the United States (p 207).........21 7.1 The Conceptual Foundations of Gestalt Psychology (p 207)........................21 7.2 Max Wertheimer (1880-1943) and the Beginning of Gestalt Psychology (p 208)...................................................................................................................21 7.3 The Insight Learning Experiments of Wolfgang Köhler (1887-1967) (p 224) ..........................................................................................................................23 7.4 Kurt Lewin (1890-1947) and the Application of Gestalt Pyschology (p 230)23 7.5 Gestalt Psychology in Perspective (p 247)..................................................25 Chapter 8 – The History of Clinical Psychology and the Development of Psychoanalysis (p 249).........................................................................................25 8.1 Early Views of Mental Illness (p 250)...........................................................25 8.2 Early Institutions and ‘Cures’ for Mental Illness (p 253)..............................25 8.3 Reformation of Institutions for the Mentally Ill (p 256)................................26 8.4 Sigmund Freud (1856-1939) (p 276)...........................................................28 8.5 Conclusion (p 298)......................................................................................30 Chapter 9 – Darwin, Galton, Cattel, James and Hall (p 301).................................31 9.1 Charles Darwin (1809-1882) (p 301)...........................................................31 9.2 Francis Galton (1822-1911) (p 311)............................................................31 9.3 James McKeen Cattell (1860-1944) (p 327).................................................32 9.4 William James (1842-1910) (p 333).............................................................33 9.5 Granville Stanley Hall (1844-1924) (p 346).................................................34 9.6 Conclusion (p 359)......................................................................................35 Chapter 10 – Functionalism at the University of Chicago and Columbia University (p 361).................................................................................................................. 35 10.1 John Dewey (1859-1952) (p 362)..............................................................35 2

10.2 Angell and Carr: Functionalism at the University of Chicago (p 368)........36 10.3 James Rowland Angell (1869-1949) (p 369)..............................................36 10.4 Harvey A. Carr (1873-1954) (p 371)..........................................................36 10.5 Woodworth and Thorndike: Functionalism at Columbia University (p 372) ..........................................................................................................................37 10.6 Robert Sessions Woodworth (1869-1962) (p 372).....................................37 10.7 Edward Lee Thorndike (1874-1949) (p 381)..............................................38 10.8 Conclusion (p 391)....................................................................................39 Chapter 11 – Historical Uses and Abuses of Intelligence Testing (p 393).............39 11.1 Pierre Broca’s Craniometry (p 393)...........................................................39 11.2 Alfred Binet (1857-1911) (p 396)..............................................................39 11.3 Henry H. Goddard (1866-1957) (p 404).....................................................40 11.4 Lewis M. Terman (1877-1956) (p 418)......................................................41 11.5 Robert Mearns Yerkes (1876-1956) (p 424)..............................................42 11.6 Later Controversies (p 435).......................................................................43 11.7 Recent Developments in Intelligence Testing (p 439)...............................43 Chapter 12 – The Research of Ivan Pavlov and the Behaviorism of John B. Watson (p 443).................................................................................................................. 44 12.1 Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) (p 443)...............................................44 12.2 Conditioning Before Pavlov (p 455)...........................................................45 12.3 The Behaviorism of John Broadus Watson (1878-1958) (p 457)................45 Chapter 13 – Four Neobehaviorist Psychologists (p 487)......................................49 13.1 Edward Chace Tolman (1886-1959) (p 487)..............................................49 13.2 Edwin Ray Guthrie (1886-1959) (p 496)....................................................50 13.3 Clark Leonard Hull (1884-1952) (p 504)....................................................51 13.4 Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) (p 513)..........................................52 13.5 Neobehaviourism in Retrospect (p 531)....................................................54

3

Chapter 1 – Psychology and the Ancients (p 15)
1.1 Advances in Medicine: A Biological Approach (p 15)
Het meeste van de toenmalige psy zou nu medisch benaderd worden. Alcmaeon begon met het ontleden van lichamen. Hij behandelde ziekte vanuit een holistisch perspectief (=het idee dat de eigenschappen van een systeem niet kunnen worden verklaard door de som van alle componenten). Hippocrates wees al het bijgeloof en rituelen af rond de medische wereld en volgde Alcmaeon’s aanpak. Alle ziekten komen door natuurlijke oorzaken en moeten met natuurlijke methoden worden behandeld. In The Art of Healing beschreef hij melancholie, manies, depressies, fobieën, paranoïdes en hysterie. Hij dacht dat hysterie aan vrouwen was voorbehouden, het verkeerd geplaatst zijn van de baarmoeder. In The Nature of Men beschreef hij hoe lucht, aarde, vuur en water overeenkomen met zwart en geel gal, bloed en phlegm (= een stof afgescheiden door het slijmvlies). Onbalans van één van deze stoffen zorgt voor ziekte. Hier komt o.a. aderlaten vandaan en dit bleef een veel toegepaste praktijk in de eeuwen daarna. Onbalans beïnvloed ook temperament (chagrijnig/snel boos/apathisch e.d.). In De Morbu sacro beschreef hij epilepsie. Toentertijd was epilepsie een goddelijke interventie. Epilepsie beschouwde hij als een natuurlijke aandoening die te maken had met disharmonie van de hersenen. Verder o.a. bekend van de Hipocrates eed en word beschouwd als een ancient father of psychology. Meeste van Hippocrates is bekend door Galen die 600 jaar later leefde. Galen: A Link with the Past Zijn gedachtes bleven belangrijk tot aan de 16de eeuw. Hij was geen christen maar geloofde dat de bouw van de mens het bewijs van god was. Het hart is de ‘verwarming’ van de mens, er brand een vuur in. Pas 1500 jaar later werd het hart gezien als pomp. In On the Passions and Errors of the Soul beschreef Galen dat ziektes van de ziel voortkomen uit passies zoals boosheid, angst e.d. Een irrationele kracht verwijst ratio. Om hiervan te genezen is begrip van de eigen ziel en zelfkennis noodzakelijk.

1.2 Advances in Mathematics: The Search of Order (p 21)
4

Thales of Miletus speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de wiskunde als taal van de wetenschap. Hij voorspelde met wiskunde een zonsverduistering. Pythagoras was een leerling van Thales. Hij vond o.a. dat hele breuken op een gitaar harmonisch klinken waar oneindige of lange breuken niet mooi klinken. Ook bekend van de hoek van Pythagoras.

1.3 Atomism: The Mind as Matter (p 22)
Democritus bedacht dat atomen ons universum vormen. De menselijke geest was hier ook onderdeel van. De inhoud van de geest is een indeling van atomen (en dus van ervaring). Verder beschreef hij hoe atomen uitgezonden worden door objecten en dat deze stroom aan atomen afhankelijk zijn van de presentatie van het object. Pas sinds kort is deze theorie weer geaccepteerd sinds neuro wetenschappers het brein hebben onderzocht. Zeno’s Paradoxes geven de onnauwkeurigheid van de zintuigen, vooral bij beweging. Bekendste paradox is Achilles en een schildpad die rennen. De schildpad krijgt een voorsprong op Achilles. Als Achilles de beginplaats van de schildpad bereikt is de schildpad al verder, Achilles haalt nooit de schildpad in. Beweging is volgens deze paradox onmogelijk, alleen de geest kent het begrip beweging. Moderne versie is het verlaten van de kamer; telkens leg je de helft van de afstand af naar de deur. ½ + ¼ + 1/8, etc., je bereikt nooit de deur.

1.4 Advances in Philosophy (p 23)
Belangrijkste filosofen SPA: Socrates, Plato (leerling van Soc.) en Aristoteles (leerling van Plato). Zij brachten epistemologie voort, de filosofie die onderzoekt naar de oorsprong, natuur, methoden en limieten van menselijke kennis. Socrates zocht overal kennis, in het dagelijks leven, ondervroeg mensen. Hij vroeg; wat is de waarheid? Hij betwijfelde elke aanname, elke zekerheid. Een rationalistische aanpak. De waarheid zit verborgen in de geest, een leraar moet deze waarheid blootleggen. Hij helpt alleen. Uiteindelijk werden de mensen Socrates beu omdat hij de waarheden continu aanviel en werd ter dood veroordeeld. Plato zag een verschil tussen wat wij waarnemen en wat hij noemde ‘Forms’ (= de eeuwige structuren die de wereld indelen). Sensaties zijn onstabiel, de Forms zijn ‘echt’ en eeuwig. Zijn voorbeeld: in een grot is iemand vastgebonden en die ziet de objecten die buiten bewegen alleen door de silhouetten van vlammen uit het vuur. De silhouetten zijn de sensaties en de objecten zijn Forms. Plato accepteerde individuele verschillen en in The Republic beschreef hij een utopische samenleving met een oligarchisch systeem (degenen met het grootste vermogen tot redenering). Een nativistische houding. Deze verschillen meette hij door individuele verschillen tussen lichaamsdelen (hoofd = redenering, moed = borstkas, e.d.). 5

Passies en emoties moeten vermeden worden 1. contrast en continuïteit. 6 . Final cause: het beschrevene toekennen aan de maker Aristoteles zag het leven als een ladder van creatie met verschillende gradaties: nutritive (plants). Chapter 2 – Philosophical and Scientific Antecedents of Psychology (p 33) 2. Verder bekend van de Theory of Causes: 1. Deze stelling is belangrijk geweest in o. Formal cause: beschrijving van de essentie of vorm 3. gebeurtenissen en mensen worden met elkaar geassocieerd op basis van gelijkheid.2 Renaissance Science (p 36) Nicolaus Copernicus publiceerde zijn heliocentrische idee (zon als centrum). 2. Ook is het hart één van de eerste dingen die beweegt en een klap tegen het hoofd kun je van herstellen.a. Dit. Efficient cause: beschrijving hoe de essentie of vorm ontstaan is 4.Aristotle in De memoria et reminiscentia zei hij dat geheugen voortkomt uit drie associatieve processen.1 The Renaissance World (p 34) De Renaissance gaf geboorte aan de moderne psych. dezelfde ethiek en wetenschappelijke aanpak. was een zeer controversieel standpunt. Darwin’s Evolutie theorie. die van het hart niet. Verder zei hij dat het hart het belangrijkste is van de mens. Ook hij wordt een vader van de psychologie genoemd. Aristoteles kwam met de metafoor van de geest als een leeg vel papier bij geboorte. in de tijdsgeest. Na Aristoteles twee scholen voor psychologie belangrijk: Epicurians (doel van het leven is genieten van wat het leven te bieden heeft en het minimaliseren van lijden bij anderen) en de Stoic (een rationeel principe gidst het universum en iedereen moet deze ratio gebruiken om conflicten mee op te lossen). Hij was een empiricus. De hersenen zijn er om het bloed koel te houden.5 The Importance of the Ancients (p 30) Nog steeds worstelen psychologen en filosofen met de vragen die de Grieken al stelden. kennis word opgedaan door ervaringen. Dit komt voort uit het feit dat de Egyptenaren de geest plaatste in de romp en niet in het hoofd. De sterkte van de associatie hangt af van de frequentie en eenvoud. Material cause: beschrijving waar het van gemaakt is 2. Objecten. Ten dele omdat we nog geen universele antwoorden hebben gevonden maar vooral dat we hetzelfde idee van de wereld hebben. sensitive (animals) en rational (humans).

De animal spirits leggen ‘paden’ aan in de hersenen die deze ‘derived ideas’ veroorzaken. De hersenen openen en sluiten de buisjes en zorgt dus voor de aansturing. dus ik ben). de geest daarentegen is vrij. het kwik zou zijn rare gedrag aan het eind van zijn leven hebben veroorzaakt Halley voorspelde dat een komeet (die van Halley) in 1758 op kerstavond weer langs zou komen. heeft geen substantie. de telescoop vier manen rond jupiter. Verder was de mens een duale machine: het lichaam draait op mechanische acties.b. Aan het eind van zijn leven probeerde hij metaal in goud te veranderen. In Principia beschreef hij de zwaartekracht en de gevolgen hiervan: het universum met zijn hemellichamen die om elkaar tollen. Descartes dacht dat de mens ‘innate ideas’ (natuurlijk) en ‘derived ideas’ (uit ervaring) bevat. Descartes leefde in NL en hield maar een klein aantal vrienden aan. hij liet ballen rollen van een helling en meette de versnelling. De Anatomical Treatise on the Heart and Blood in Animals is één van de grootste werken uit de Renaissance. Isaac Newton refracteerde wit licht in het kleurenspectrum en wist deze weer terug te refracteren in wit licht. 7 . Hij schreef de pracht van dit alles toe aan God.a. Dit is de voorloper van het nature-nurture debat. Later probeerden empericisten te doen wat Newton deed met licht: bewustzijn opbreken in zijn elementen. De mens (machine) wordt aangestuurd via dunne buisjes met daarin ‘animal spirits’. William Harvey wist te berekenen dat het hart als een pomp werkt en niet bloed aanmaakt. Naast zijn wiskunde was Descartes ook één van de grondleggers van de moderne westerse filosofie. Deze animal spirits worden opgewarmd en rondgepompt door het hart en brengen zo beweging voort in de vorm van een ‘reflex arc’. Descartes wees de pijnappelklier aan als het centrum van deze interactie. 2. god) bedacht hij Cogito ergo sum (ik denk. het is een geavanceerde machine.Galileo Galilei ontdekte m. x-y-z assenstelsel). Een biologisch systeem kan bestudeerd worden. Het verschil tussen mens en machine is dat de mens oneindig veel ingewikkelder in elkaar zit. de ‘melk’ van venus (hij dacht aan duizenden mini-sterren) en de twee ringen rond saturnus. details op de maan. Hij was aanhanger van Copernicus wat ervoor zorgde dat hij een verklaring van niet-publicatie van de katholieke kerk moest tekenen.v. Toen de Zweedse koningin Christina hem naar Stockholm haalde om les te geven stierf hij korte tijd later. Toen hij gelijk bleek te hebben werd dit als een bewijs van de kracht van de menselijke geest beschouwd. Verder ontwikkelde Galilei de wet van de vrije val.3 Renaissance Philosophy (p 46) René Descartes bracht in zijn Geometry een analytische geometrie (o. In zijn crisis waar hij het bestaan van alles betwijfeld (incl.

De behandeling van angsten in kinderen komt erg overeen met die van de behaviorist John Watson. Thomas Hobbes zei dat een groep zijn integriteit alleen kan behouden door een sterke gecentraliseerde autoriteit. Hij verwees Descartes’s innate ideas. Julien de La Mettrie zei dat mensen alleen verschillen van dieren in de complexiteit van de machine. Ervaringen zijn niet altijd betrouwbaar: neem drie kommen met water. hate. 3. Nativisme onderstreept dat niet alle kennis puur uit ervaringen opkomt maar beïnvloedt word door onze natuurlijke opbouw. John Locke was de eerste belangrijke Britse empericist. Als de overheid dit sociale contract overtreedt mogen de onderdanen de overheid afzetten. Descartes was de eerste die een oog ontleedde. niet omdat we een geest hebben zoals Descartes beweerde. love. een leeg vel bij geboorte en deze wordt gevuld door ervaringen. Kinderen hebben een hekel aan school omdat zij hier geslagen worden. In Two Treatises on Government beschreef hij dat de overheid gebaseerd is op een sociaal contract tussen ‘leiders’ en onderdanen. Hij theoretiseerde dat apen symbolen-taal kunnen leren. Zijn Essay Concerning Human Understanding is het beginpunt van het Britse Empericisme. één is koud en één is op kamertemperatuur. 8 . Associationism. Associationisten onderstrepen de rol van de actieve geest bij het vormen van associaties. Relatie leggen tussen simpele ideeën. voor de ander als koud. Hierin wordt getracht het bewustzijn op te delen in zijn elementen. Ervaringen bestaan uit sensaties (met objecten) en reflecties (ofwel interne acties van de geest). 2. Na 30 seconden doe ze in het neutrale water.4 Post-renaissance Philosophy: Empericism. Mensen zijn van nature agressief. Alleen vrees voor pijn en verlies aan plezier zijn bij geboorte aanwezig. De mens is niet volledig rationeel en dieren beschikken ook over ratio. Voor de ene hand voelt dit als warm aan. één is heet. Doe één hand in het koude water en de ander in het warme. Er zijn simpele en complexe ideeën. desire. joy and saddness.Descartes laatste karakteristiek zijn passies: wonder. aanvankelijk werd dit verwezen maar recent is dit bewezen in chimpansees. Combinatie van simpele ideeën 2. Alle andere emoties zijn afgeleiden hiervan. Locke ging uit van de goedheid van de mens. Abstractie: van simpel idee alle bijhorende ideeën weghalen. and Nativism (p 52) Empericisten onderstrepen de ervaringen die inwerken op de passieve geest. Complexe ideeën ontstaan uit simpele ideeën op de volgende manieren: 1. Voor Locke bestaat het bewustzijn uit ideeën die voortkomen uit ervaring.

2) continuïteit in tijd of ruimte. meningen en affecties. ze lopen echter gelijk (paralel) en lijken daarom te interacteren. George Berkeley was de opvolger van Locke en nog radicaler. 2. een oneindig aantal elementen waaruit alle dingen en activiteiten uit zijn opgebouwd. en niet anders. Dergelijke associaties zijn de basis voor alle ideeën. Hij gebruikte klinische ervaringen in zijn theorieën. 2. 2. Drie typen van verbanden: 1) ze lijken op elkaar. welke vaak voortkomen uit sensaties. Associaties zijn sterk op basis van drie factoren: permanentie. In The Monodology beschreef Leibniz een systeem van monads. ondanks dat je een tijd weg bent geweest. sense ergo sum. David Hartley beschreef beelden die lijken te bestaan zelfs als de stimuli verdwenen is: een kaars die lijkt te branden nadat hij net is uitgemaakt of een toon die je blijft horen zelfs als de toon al weggevaagd is. Dit idee werd als absurd verklaard. hiervoor onbekend in de psych.Locke was het met Molyneux eens die zei dat een blind iemand die opeens kan zien niet direct vormen kan benoemen – hij moet de objecten eerst voelen.6 Eighteenth-Century Associationism (p 65) David Hume beschreef in Treatise of Human dat ideeën vage kopieën zijn van impressies. De oplossing is een door het volk gekozen overheid die verantwoording af moet leggen aan het volk. onaanpasbaar en onmaakbaar. Johnsen bracht er bijvoorbeeld tegenin dat een vuur. Perceptie gebruiken wij om bijvoorbeeld de afstand tussen objecten mee te schatten. Monads interacteren niet. we gebruiken signalen. In zijn New Essays on Understanding beweerde hij dat ¼ van de geest is aangeboren en niet voortkomt uit ervaringen. Alle kennis komt uit ervaring maar zei eveneens dat het bestaan van de wereld afhing van perceptie. correctheid en 9 . Ergens tussen deze bewust & onbewust schaal is een drempel van bewustzijn. en 3) oorzaak-gevolg. Er is een causaal verband tussen impressies en ideeën. James Mill nam het idee over dat het verstand bestaat uit ideeën en sensaties.5 A Seventeenth-Century Nativist Countervoice (p 63) Gottfried Wilhelm von Leibniz had grote eerbied voor Locke’s Essay maar was het oneens met het ongeschreven blad metafoor. Sensaties zijn voor Hume alles. Monads zijn onverwoestbaar. Zowel de echte als mentale wereld bestaan uit deze monads. wel brandstof heeft verbruikt. Materie bestaat alleen omdat het waargenomen wordt.7 Nineteenth-Century Associationism (p 67) James Mill beschreef in zijn Essay on Government een sterk argument voor een democratische overheid: mensen zijn gemotiveerd uit egocentrische overwegingen en zullen deze overwegingen doorzetten zelfs ten koste van anderen tenzij een overheid hen hiervan weerhoudt. Mentale monads kennen een activiteitsniveau die van bewust tot onbewust loopt.

In The Subjection of Women beargumenteerde John Mill dat door de behandeling van vrouwen hun volle potentie onderdrukt wordt. Zij beïnvloeden onze ervaringen. Dit standpunt lijkt op dat van Edward Thorndike. Ook legde hij een wetsvoorstel voor waarin vrouwen stemrecht zouden krijgen in Engeland.8 An Eighteenth-Century Nativist Countervoice (p 77) Immanuel Kant leefde in Köningsberg en heeft nooit ver gereisd. empericisme-nativisme. Willekeurige gebeurtenissen leiden tot een positieve of negatieve uitkomst. Verder zei hij dat het verstand onderzocht kan worden –een stelling die daarvoor niet gebruikelijk was. Als alternatief op hedonisme (mensen zijn alleen gemotiveerd door plezier en het vermijden van pijn) stelde hij utilitarianisme voor. 2. Hoewel hij de Britse empericisten accepteerde vroeg hij af hoe ervaring zelf mogelijk is. Verder vond hij gewoontes een belangrijk onderdeel van de menselijke geest. scheikunde. nu betekend dit iets heel anders.9 The Importance of the Renaissance and Post-Renaissance Eras (p 79) Begin van nature-nurture debat d. James Mill maakte ook onderscheid tussen simpele en complexe ideeën. Kant was van belangrijke invloed op de eerste Duitse psychologen. John Stuart Mill. John Mill breidde zijn vaders idee uit dat een complex idee meer is dan alleen de som van simpele ideeën. Zo is een huis meer dan alleen de bakstenen waar het uit bestaat. Het empericisme gaf later geboorte aan het behaviorisme. Door de strenge opvoeding voorzag hij de noodzaak voor het onderzoeken van invloeden op het (intellectuele) karakter? Dit onderzoeksgebied noemde hij Ethology. Voorbeelden van a priori kennis zijn tijd en ruimte en de mogelijkheid een taal te leren. de zoon van. Alexander Bain was de oprichter van het psychologische blad Mind.m. 10 . deze werd niet aangenomen maar vormde een begin van de vrouwelijke emancipatie in Engeland.v. Die wetenschap zal echter niet zo exact zijn als bijv. kreeg een zware opvoeding waarbij gevoel en emotie werden uitgebannen. een filosofie die uitgaat dat acties fout zijn in de proportie dat deze acties onvrede bij anderen veroorzaken. Die met positieve uitkomsten herhalen we: gewoontes. Hij geloofde dat bepaalde intuïties of categorieën van inzicht aangeboren zijn.eenvoud. Dit framework is a priori (vooraf bekend) en kennis uit ervaringen zijn a posteriori (achteraf bekend). 2. Dit bracht hem later tot een emotionele crisis waarbij hij het belang van emotie ontdekte.

Hij bevestigde o. Benjamin Franklin deed experimenten met een elektrisch geleidende doos waarin een persoon plaats kan nemen en de doos onder stroom kan worden gezet. Verder meette hij de snelheid van zenuw reacties. Emil Du Bois-Reymond wist voor het eerst definitief aan te tonen dat zenuwactiviteit elektrisch van aard is. Hoewel dit laatste experiment erg variabele data opleverde bleken 11 . ze bewogen hun poot na knijpen. een kikker op een trommel om de snelheid te meten en liet mensen op een knop drukken na een stimulus. Charles Bell probeerde de claim op deze ontdekking eigen te maken door een paper die hij hiervoor al geschreven had. Hermann von Helmholtz gebruikte Thomas Young’s theorie dat het oog drie zenuwbanen kent die de primaire kleuren kunnen onderscheiden.1 Experimental Investigations of Spinal Cord Functions (p 82) Omdat de ruggenmerg minder complex is dan het brein werd deze eerst onderzocht. kikkers met alleen het brein verwijderd bleken dit nog wel te kunnen. 3. Galvani beschreef dat zenuwactiviteit elektrisch van aard is. Kikkers zonder brein en ruggenmerg bleken na onthoofding geen stimuli meer te verwerken.Chapter 3 – Early Studies of the Central Nervous System (p 81) 3.2 Sensory Physiology (p 84) Charles Bell beschreef dat dezelfde stimuli op verschillende zenuwen verschillende sensaties opwekken en verschillende stimuli op dezelfde zenuw dezelfde sensatie opwekt. Bell’s claim is maar ten dele correct maar desondanks wordt dit feit regelmatig als de Bell-Megandie wet genoemd. Robert Whytt deed experimenten met kikkers waarbij hij zowel de hersenen als ruggenmerg verwijderde.a. De persoon zelf overkomt niets. Johannes Peter Müller gaf aan dat zenuwen zelf verschillende impressies doorgeven aan het brein of bewegen naar verschillende delen van het brein waardoor deze alsnog specifiek worden. Francois Magendie beschreef in een drie pagina tellende paper zijn experimenten met puppies waarbij een dorsal root section ervoor zorgde dat een deel van het lichaam sensatieloos wordt en na een ventral root section beweging niet meer mogelijk is. Hij verwijderde een stuk van zijn huid en met wat geleidend materiaal wist hij de elektrische puls 30x sterker en daarmee waarneembaar te maken. Alfred Volkman ontdekte dat bepaalde reflexen alleen na onthoofding voorkomen.

de medulla oblongata (the vital knot). Gage. Johann Caspar Spurzheim was een assistent van Gall. hij schreef dit toe aan de overige hersenen die het verlies aan functie overnemen. 3. Spurzheim bewonderde de schedel enorm wat Magendie uiteindelijk publiceerde. De cerebrale lobben zijn verantwoordelijk voor waarneming en hogere functies als geheugen en mening. die van ademhaling. Pierre Flourens bracht de belangrijkste kritiek voort. een treinspoor bouwer. gevangen. lichtzinnig en onbetrouwbaar in hun handelen. Wat Spurzheim niet wist is dat Magendie de schedel had vervangen met die van een imbiciel. Hieruit ontstond Phrenology. belangrijke zaken regelde als hartslag. 3) het gebruiken van onnozele is voor serieuze studenten van hersenfunctie onacceptabel en 4) phrenologie kan nooit gefalsifieerd worden. Magendie was een criticus van Phrenologie en liet Spurzheim de schedel van de Franse wiskundige Pierre Laplace onderzoeken. kreeg door een ongeluk een metalen staaf door zijn hoofd. Hij onderzocht schedels van daklozen. gekken en doden en ontwikkelde op basis hier van een doctrine. ademhaling en andere basisfuncties. de contouren van de schedel komen niet overeen met die van de hersenen. Marie-jean Pierre Flourens beschreef dat de cerebrale lobben alle vrijwillige acties regelen. Phineas P. weinig vooruitziendheid. Hij voerde experimenten uit door delen van de hersenen uit dieren te verwijderen.3 Phrenology (p 89) Franz Joseph Gall claimde dat persoonlijkheidskenmerken getraceerd kunnen worden door de vorm van het gezicht. Fouten Phrenologie: 1) Lokalisatie van eigenschappen op de schedel zijn willekeurig.4 Localization of Function in the Brain (p 96) Jean Cesar Legallis lokaliseerde de eerste breinfunctie. Deze staaf was door zijn frontale lobben gegaan. Hij was veel sneller afgeleid. Hij zag ook dat verloren functies langzaam deels herstelden. Hij kon nog wel vliegen maar gaf de indruk van een slaperig dier. ze te laten herstellen en hun gedrag nogmaals analyseren.de tijden gemiddeld langer te zijn voor een stimulus aan de teen dan aan het dijbeen. Hij beschreef dat een specifiek gebied. 2) Phrenologie argumenten zijn circulair. De aanname waarop Phrenology is gebaseerd is fout. Zijn gedrag was na dit ongeluk drastisch veranderd. Soms werd phrenologie als een vereiste bij een sollicitatie gebruikt. Na de dood van Gall bracht Spurzheim Phrenology van een ‘wetenschap’ tot een cult. Zo bewoog een duif niet meer zomaar nadat zijn cerebrale lobben verwijderd waren. 12 . Drie Amerikanen brachten later allerlei Phrenologie apparaten en handleidingen uit en wisten hier een aardige duit mee te vangen. 3.

Het verbazende is dat de alleen de linker frontale lob deze functie heeft en niet de rechter die qua grootte. geheugen en intelligentie niet mogelijk is. Broca’s patiënt ‘Tan’ (hij kon alleen het woord ‘tan’ uitspreken) bleek na autopsie dat de lokalisering van de praat functie correct was. Chapter 4 – Wilhelm Wundt and the Founding of Psychology (p 115) 4. een epilepsie die van het ene deel van het lichaam naar het andere verplaatst. in dit geval bij Mary Rafferty. wat we niet doen als samenleving is het teken van beschaving. plaats volledig symmetrisch zijn. Hij ontwikkelde wel een 13 . Na vier dagen kreeg ze een beroerte gevolgd door verlamming en uiteindelijk dood.p.1 Wilhelm Wundt (1832-1920) (p 115) Wundt had een eenzame jeugd. de handen zijn oververtegenwoordigd in de hersenen. Barthalow biechtte zijn resultaten eerlijk op en dit leidde tot een ethisch schandaal. Roberts Barthalow was de eerste die naalden met elektroden plaatste in het menselijke brein. Dr. John Huglings-Jackson beschreef Jacksonian Epilepsy bij zijn vrouw. Hij ging in dienst bij Hermann von Helmholtz als assistent. Daarbij bleek dat stimulatie aan één kant van de hersenen altijd aan de tegenovergestelde kant een reactie veroorzaakten.v. Uiteindelijk gaf hij meer les dan onderzoek. David Ferrier bracht het belangrijkste werk voort. Ze had moeite met lopen en had last van ongevoeligheid en een kietelgevoel. Ferrier lokaliseerde 15 breinfuncties. Na enkele experimenten bleek Rafferty na een paar dagen bleek en depressief.Joseph Gall lokaliseerde de praat functie van de brein net achter de ogen na onderzoek bij mensen die niet meer konden praten. 3. 3. de grootte van het onderdeel.5 Direct Stimulation of the Brain (p 104) Gustav Fritsch en Edward Hitzig ontdekten dat wanneer verschillende plaatsen van de hersenen gestimuleerd werden met elektriciteit verschillende spieren samentrekken. The Functions of the Brain. Bij deze stelling is hij waarschijnlijk beïnvloedt door de politieke standpunten van Thomas Hobbes.6 Progress and Challenge (p 112) Karl Lashley concludeerde dat het lokaliseren van psychologische processen zoals leren. Dit is nogsteeds een mysterie. Hersenstimulatie met elektriciteit heeft veel opgeleverd voor de wetenschap. Ferrier plaatste elektroden in een grote groep dieren. Hij concludeerde uiteindelijk dat remmingen van functies een teken is van een gezond brein. bijv. Later werd ontdekt dat de grootte van het gebied te maken had met de functie i.

v. elementarist of structuralist. Velen van zijn buitenlandse studenten gingen terug naar hun geboorteland en zette eigen psychologische laboratoria en faculteiten op. Wundt’s Grunzüge der Physiologischen Psychologie (principles of physiological psychology) was een succes. creatieve kracht. Wundt richtte niet 14 . instrumenten). Lang niet al van deze Ph. het beschreef niet het moderne physiologie (basis van gedrag en bewustzijn) maar psychologie: een wetenschap gebaseerd op experimentele methoden analoog aan de physiologie. Hoewel het laboratorium regelmatig verhuisde deden Wundt’s belangrijkste leerlingen de experimenten in het Konvikt gebouw. Wundt zelf was in de beginjaren vaak de zelf proefpersoon. Hij kreeg een positie in Leipzig en plaatste aanvankelijk alle materialen voor zijn demonstraties in het Konvikt gebouw. Volgens Wundt dient de psychologie de directe ervaring te beschrijven en niet het bemiddelde (d. Hij beschreef hiervoor als methode Introspectie. het eerste blad volledig aan psychologische studies geweidt. 2) literatuur en geschiedenis onderzoek van hogere mentale processen en natuurlijke observaties. Later werd dit zijn laboratorium.m. 10% ging over aandacht (en dan met name apperceptie: wanneer iets in ons blikveld ook onze focus krijgt). Klassieke introspectie komt in de onderzoeken bij Wundt en zijn studenten nauwelijks voor. Het kan nooit begrepen worden door alleen onderzoek naar de elementen hiervan. velen zijn waarschijnlijk de gymnasia in gegaan en werden niet verplicht onderzoek te doen. Wundt beschreef drie subdivisies in psychologie: 1) experimentele inductieve wetenschap. Er zat een groot verschil in Wundt’s proefpersonen en die van tegenwoordig in de Psychologie. Voor Wundt is het hoofd een dynamische. Wundt was geen reductionist. en 3) integratie experimentele psychologie met andere wetenschappen. Wundt begeleidde 186 Ph. 50% van de studies gingen over sensaties en perceptie. Wundt noemde zijn wetenschap voluntarism en had weinig te maken met het structuralism van Titchener en James. Om zijn experimenten te publiceren richtte hij het blad Philosphische Studien. 17% meette reactie tijden. nog eens 10% ging over gevoel (veelal schalen van uitersten: gespannen-ontspannen) en nogmaals 10% ging over associatie (werd meestal door woord-woord experimenten benaderd).D’s werden bekend. 1879 is het jaar dat psychologie hier een onafhankelijke experimentele wetenschap werd. Hij schreef ook zijn eerste boek waarin hij psychologie beschreef als wetenschap tussen de sociale wetenschappen en natuurwetenschappen. Bij Wundt waren proefpersonen getraind en werkten in de psychologie.nieuwe tak in de psych.D.’s waarvan 70 in de filosofie en de rest over psychologie.: sociale psychologie (de relatie van de individu met de samenleving). zelf-rapportages inclusief objectieve metingen (tijd en woord associaties).

Zijn psychologie is structuralisme gaat heten. niet zoals hij was). humorloos en aggresief.1 Edward Bradford Titchener (1867-1927) (p 140) Titchener ging al snel van Oxford (waar geen psychologie werd gegeven) naar Cornell. geheugen. Dit werd grotendeels genegeerd omdat mogelijk door zijn omvang niet aantrekkelijk is en Wundt’s overlevingen bestaan uit algemene aannames over zijn werk (waar dit werk buiten valt). een techniek die alleen door gezonde mensen kan worden toegepast en zelfs dan moeten deze zeer getraind zijn.alleen psychologie op maar onderwees een groot deel van de eerste psychologen. motivatie. Hij beschouwde logische. 216 werken in totaal. 2) wetten vinden voor deze connecties tussen elementen en 3) de correlatie uitwerken tussen de geest en de zenuwstelsel. Titchener oordeelde of introspecties goed werden uitgevoerd of niet. Hij verbleef maar 2 jaar in Leipzig bij Wundt maar deze twee jaar waren erg belangrijk. 2. óf omdat Boring in zijn History of Experimental Psychology maar 1 pagina weidt aan dit werk. alles is uitgespeld. Titchener was niet flexibel. Hij gebruikte voornamelijk introspectie. De lezer werd vrij dom geacht. Titchener was in zijn leven vooral bezig met (1). gevonden observaties waardeloos omdat: 1) zijn meestal inaccuraat en 2) bevatten bijna altijd de stimulus error: beschrijving van de gebeurtenis zelf en niet van de mentale processen. Weinig hiervan wordt nog gelezen.735 pagina’s in totaal. Titchener was geïntereseerd in de algemene geest. De geest moet onderzocht worden door: 1) de som van mentale processen te indentificeren en aangeven hoe ze samenwerken. Wundt schreef veel. met boerenverstand. Functies zoals leren. Als man is hij over het algemeen positief beoordeeld maar soms ook als onvermoeibaar.2 pagina’s per dag. Chapter 5 – Edward Titchener and Hugo Münsterberg (p 139) 5. 53. Hij nam alles over van Wundt (zoals Titchener hem herinnerd. In de laatste 20 jaar van Wundt’s leven richtte hij zich weer op de sociale psychologie en bracht zijn 10 delige Volkerpsychologie uit. Hij schreef veel. niet in de individuele. een term die William James in 1890 al bezigde in zijn Principles of Psychology. ontwikkeling en klinische psychologie ontbreken bij Titchener. vooral niet als het ging om zijn basisprincipes. In zijn werken komen ook geen voorbeelden van correcte introspecties voor…? 15 .

drugsverslaving. Ook Münsterberg was een productief schrijver. Er waren kritieken op zijn publicaties: 1) zijn eerste grote werk in Engels werd bekritiseerd door Mind.2 Hugo Münsterberg (1863-1916) (p 155) Münsterberg werkte in zijn vroege carrière als privé docent en schreef in die periode zijn Activity of the Will. Kritieken op introspectie: 1) introspecties zijn altijd retrospecties (groot tijdsverschil tussen ervaring en rapportage). Hij onderzocht wel naar 2de persoonlijkheden. hallucinaties. 3) introspectie is op zichzelf een bewustzijn’s proces en moet daarom interfereren met het onderzoek naar bewustzijn. Hij bemoeide zich ook snel met iemand’s privé leven. Desondanks was zijn psych afdeling na drie jaar een succes. Münsterberg geloofde niet in Frued’s onderbewustzijn. Münsterberg kreeg de opdracht een psych. zo bekeek hij het fenomeen ‘automatisch schrijven’ waarbij de persoon 4/5 woorden achterloopt op wat hij aan het schrijven is. Hij zei dat de vrije wil niet voorkomt in het bewustzijn. Münsterberg zocht naar praktische toepassingen van psych. Forensische psychologie 16 . 3) hij herhaalde zich vaak en gaf weinig kredit aan anderen en 4) hij publiceerde nauwelijks volledige onderzoeken+data. In Psychotherapy beschreef hij zijn successen met alcoholisme. de afvalligen kregen zware kritiek te verduren. irrelevant en hebben weinig functionele waarde. Lab in Harvard op te richten maar was lange tijd de Engelse taal niet machtig. 2) introspecties op het bewustzijn zijn saai. Titchener had weinig op met de toegepaste insteek van zijn collega’s. Titchener’s grootste bijdrage aan de psych is zijn emperische aanpak. Hij gebruikte reciprocal antagonism dat een tegenovergesteld idee werd ‘versterkt’ om het negatieve idee te blokkeren. Hij claimde dat spiercontracties de basis vormde voor aandacht en bewustzijn. Uiteindelijk zei zelfs de trouwe Boring dat Titchener’s introspectie niet nuttig was en daarom zal uitsterven. Verder zijn bijdrage aan The American Journal of Psychology. 2) hij schreef in bladen met grote oplages maar weinig academische waarde.Een correcte introspectie bestaat uit sensaties. Dit komt overeen met de visie van de Britse associationisten. 5. fobieën en sexuele kwalen. Met degenen die Titchener’s methoden volgde was hij warm en loyaal. bijvoorbeeld aandacht is een combinatie van sensaties en ideeën die meer duidelijk en uniek worden. Titchener wees het boek af maar William James was erg onder de indruk. deze bestaat niet. Hiervoor gebruikte hij ook op een conservatieve wijze hypnose. beelden en gevoelens. Complexe mentale handelingen zijn altijd combinaties hiervan.

Het ging zelfs zo ver dat een man 10 miljoen dollar over had dat Harverd Münsterberg zou ontslaan. De reacties op gevaarlijke woorden (revolver. Zelfs in ideale omstandigheden (goede intenties. Bij tram en trein bestuurders paste hij zo’n simulatie toe en bleek dat personeel met een goede track record het beter deden dan degenen die op het punt van ontslaan stonden. Industriële psychologie Om de beste personen voor een bepaalde taak te krijgen moet als test de taak in miniatuurversie worden voldaan (een simulatie). bloed) waren gelijk aan de anderen.onschuldig na zijn testen waarbij hij de reactietijd meette van de reacties op een lijst woorden. was net zo controversieel. Hij demonstreerde dit door een stressvolle gebeurtenis plaats te laten vinden en hierna omstanders te vragen wat er gebeurde. William McDougall. Bij werk efficiëntie bevond hij dat het monotone werk zo niet door werknemers werd ervaren: een vrouw die al 5 miljoen lampen ingepakt had zag hier nog steeds variatie in. Münsterberg reageerde door aan te geven dat als hij daarvan 5 miljoen kreeg hij zelf zou vertrekken. korte tijdspanne tussen gebeurtenis) zijn herinneringen onbetrouwbaar. Hij raakte uit de gratie door zijn zelfverklaarde rol als woordvoer van het Duitse rijk in de eerste WW. Verder bezigde hij zich met de detectie van criminaliteit. Zo zijn getuigenverklaringen niet gebaseerd op de objectieve waarheid. Münsterberg’s opvolger.On the Witness Stand is zijn werk over forensische psych. Fame en neergang Münsterberg kreeg veel erkenning voor zijn werk. Onware bekentenissen beschreef hij eveneens: lange intensieve ondervragingen van mensen die makkelijk onder druk toegeven/depressieve zijn hier ontvankelijk voor. Ook voor een groep telefonist operators deed hij een grote reeks testen. Wat betreft reclame concludeerde hij dat dit effectief kon zijn maar verantwoord gebruikt moet worden. 17 . Zo bevond hij Harry Orchard –een moordenaar die zelf bekend had vanwege zijn religieuze omwending. In zijn onderzoek naar jury beslissingen maakte hij de controversiële conclusie dat vrouwen ongeschikt waren om rationale beslissingen te maken. Münsterberg concludeerde dat wat de maatschappij als monotoon en vervelend werk zit geen goed oordeel velt over de werkelijke ervaring: moraal en andere factoren zijn veel belangrijker. Vanuit de rechterlijke macht kwam veel kritiek en pas 70 jaar later werd er pas weer forensische psychologie uitgeoefend. Nadat een Duitse onderzeeër de Lusitania liet zinken en 1200 levens eiste kreeg Münsterberg veel negatieve reacties. De man ging niet akkoord. Harvard faalde in zijn poging een minder controversiële opvolger te vinden.

De geschiedschrijving behandelde Titchener in het algemeen veel meer dan Münsterberg. Hij kwam met de nonsense syllables (woorden zonder betekenis).3 Titchener and Münsterberg in Retrospect (p 173) Titchener beschreef zijn psych als de studie van de mind en zocht naar de basiselementen hiervan. Hij onderzocht ook hoe lang het hem koste iets opnieuw te leren uitgezet tegen het aantal originele herhalingen. Recent is er kritiek ontstaan op het onderzoek naar geheugen in een laboratorium setting. Münsterberg weigerde zijn psych te definiëren omdat geen definitie breed genoeg zou zijn.2 Hermann Ebbinghaus (1850-1909) (p 179) Hermann Ebbinghaus werd geïnspireerd door Fechner’s Elemente der Psychophysik. Er zit een ‘boog’ in de vermeende waarneming en daadwerkelijke stimulatie (zie p 178!). Gustav Fechner gebruikte Weber’s onderzoek en gaf de formule: S = k log R. Ebbinghaus zelf gebruikte geen grafiek maar formules. k= constante en log R = logaritme van fysieke intensiteit van de stimulatie. het verklaard bepaalde fenomen niet zoals waarom bepaalde kennis wel voor zeer lange tijd bewaard blijft en andere kennis niet. S = sensatie. zo kunnen zij een lijn van 99mm met die van 100mm differentiëren.5. Fechner hypothetiseerde dat wanneer de corpus callosum (verbinding tussen de 2 hersenhelften) verbroken zou worden de persoon twee verschillende bewustzijnen zouden ontstaan. Hij onderzocht eerst hoe lang het duurde voordat hij een lijst met nonsense syllables uit het hoofd kon opzeggen (op basis van een metronoom). Desondanks was zijn bijdrage groot op het gebied van geheugen. Titchener aanvankelijk niet maar uiteindelijk erkende hij dat nonsense syllables een belangrijke bijdrage zijn geweest. Ebbinghaus hoorde niet bij het psych. 18 . hij heeft meerdere bijdragen aan de wiskunde geleverd. Verder is hij bekend van Ebbinghaus’ vergeetgrafiek. Establishment van die tijd en kon velen van zijn experimenten alleen op zichzelf uitvoeren. Chapter 6 – German Psychologists of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (p 175) 6. Weber vondt bijvoorbeeld dat mensen tot 1/100ste verschil konden aanwijzen bij lengten. 6. Kritieken op zijn onderzoek waren voornamelijk positief. Later bleek hij gelijk te krijgen.1 Psychophysics (p 175) Ernst Weber deed onderzoek naar de verschillen die mensen kunnen voelen in waarnemingen. Verder kwam hij erachter dat tijdens slaap minder kennis verloren gaat en dat betekenisvol materiaal makkelijker te onthouden is dan niet-betekenisvol materiaal. en die van 198 met die van 200.

Verder onderzocht hij hoe tonen worden ervaren door muzikale en niet-muzikale mensen. Zijn boek Psychology bleek zijn grootste werk en hij werkte tot aan zijn dood aan een 2de editie. slechts 38 werken waarvan 8 op psychologische onderwerpen. Griesbach de dagindeling van lagere scholen in Duitsland onderzocht bleek dat deze niet goed waren ingedeeld. Brentano gebruikte de term imagination waar Locke reflection voor gebruikte. hij verliet zijn Dominicaanse broederschap en moest afscheid nemen van zijn academische positie in Würzburg. Brentano suggereerde het geheugen te gebruiken in testen (wat gebeurde er toen je voor het laatst boos was?) en imagination. Verder is het bestuderen van dieren. Zijn bijdrage is een alternatieve aanpak op die van Wundt te formuleren. 6. zijn overlevering bestaat uit zijn werken. Zijn aanpak in psych onderzoek kenmerkte zich door: 1) resultaten op basis van ervaringen moeten geanalyseerd worden.Toen H. Ebbinghaus heeft geen school opgericht. Stumpf moest toen hij terugkwam bij de universiteit van Würzburg alle filosofie en psychologie lessen geven. Zijn psych van mental acts was een belangrijke voorganger op het Amerikaanse functionalisme . Ebbinghaus betwijfelde zijn aapak (content validity) en stelde tests op die wel geschikt zouden zijn. kinderen en gestoorden interessant. zou niet meer veranderen en 3) het is een act psychology -> i. 19 . ideeën van een object bewerkstelligen zonder dat dit object aanwezig is. En 4) Brentano gebruikte geen introspectie (die hij ‘interne observatie’ noemde).4 Carl Stumpf (1848-1936) (p 192) Stumpf werd slechts drie kwartielen onderwezen door Brentano maar zijn hele leven beschouwde Stumpf Brentano als zijn meester. te weinig pauzes. Titchener voorspelde het al: zijn werk op gehuegengebied is nog altijd belangrijk in de psych. met het invullen van woorden in zinnen. Desondanks publiceerde hij zijn eerste grote psychologische werk: perceptie van diepte. 6. Zo kwam hij o.p.3 Franz Brentano (1838-1917) (p 189) Aanvankelijk als priester bij de Dominicanen kwam hij in de problemen vanwege zijn kritiek op de pauselijke onfeilbaarheid. Brentano heeft niet veel geschreven. Hij gaf aan dat studenten vaak tot een eindconclusie kwamen dat zij zichzelf niet konden observeren. Hij had hierbij een nativistisch uitgangspunt In 1875 begon hij zijn Tonpsychologie waarin hij tonen. hij geloofde niet dat introspectie iets kan zeggen over ons bewustzijn.v.a. kleuren en beelden ofwel sensory of imaginary zijn. 2) zijn psych. de producten van mentale acties moeten de mentale acties en processen zelf onderzocht worden. Dit werd later gebruikt voor intelligentietests maar zijn oorspronkelijke opdracht raakte in de vergetelheid.

Door de vrager achter een scherm te plaatsen bleek dat Clever Hans werkte m. Ingewikkelde vragen –die kennis van de taal nodig hebben. Karl Marbe liet met een experiment de Würzburg aanpak van Külpe zien: hij liet mensen twee gewichten voelen en ze moesten raden welke het zwaarst was. 3) streven naar een reactie en 4) de daadwerkelijke reactie. onthouden en twijfelen. op dat moment een bolwerk in de psychologische wereld.p. Zelf heeft Stumpf nooit grootschalige experimenten opgezet. amerikanen en russen. Hierbij kwamen inderdaad veel beelden en waarnemingen voor zoals Wundt voorspelt had. Clever Hans benadrukte dat subtiele hints van de ondervrager de geobserveerde kan beïnvloeden.Stumpf ging naar de universiteit van Berlijn. De beschrijving van Wundt’s sensaties. Hierna kan de persoon eenvoudig de letters benoemen. voornamelijk doordat de keizer in de buurt was. Oskar Pfungst wist te ontdekken dat het paard alleen het juiste antwoord raadde wanneer de vrager zelf wist wat het antwoord was. Külpe was onderwezen door Wundt maar toen Wundt Külpe vroeg om een eenvoudigere versie van zijn Physiologische Psychologie te schrijven was Wündt niet tevreden: Külpe’s conceptie van de Psychologie begon af te wijken van die van Wundt. vragenlijsten. Bijv: vertel iemand dat deze de letters van een willekeurige reeks van 6 letters en 6 cijfers moet onthouden. Clever Hans was een paard dat kon rekenen.v.J. 6. het klopte het juiste antwoord op een wiskunde vraag met zijn hoef. Külpe zag Psychologie die ook hogere mentale functies zou onderzoeken zoals denken. De instellingstijd is gedaan wanneer de instructies voor de opdracht 20 . Echter ook twijfelen en zoeken. inschatten. beelden en emoties als bouwstenen van bewustzijn kloppen niet met dit experiment. Wanneer gevraagd wordt de cijfers op te noemen dan zullen dit er maar 1 of 2 zijn.b.5 Oswald Külpe (1862-1915) (p 199) Oswald Külpe ging aan de slag met Ebbinghaus’s nonsense syllables en had als kritiek dat Ebbinghaus vooral zelf de proefpersoon was. Een eerste commissie geleid door Stumpf concludeerde dat het paard daadwerkelijk kon rekenen. 2) stimulus. Tijdens de oorlog was Stumpf vrij eenzaam in zijn praktijk. Hij bracht “demand characteristics” onder de aandacht: de proefpersoon handelt naar de verwachte resultaten van de onderzoeker. Külpe en Bryan beschreven apprehension wat een actief mentaal proces is dat een abstractie maakt van een element. Watts beargumenteerde dat reactietijd opgedeeld moet zijn in 4 fasen: 1) instellingstijd. Deze vormen de achtergrond waarop oordelen worden gebaseerd. visuele aanwijzingen.v. studenten zaten in het leger en zijn bevriende collega’s waren vooral engelsen. iets wat Marbe conscious attitudes noemt. Stumpf onderzocht gedrag in kinderen (met name mentale ontwikkeling) en de oorzaken van angsten bij kinderen. H. Hij benadrukte het direct observeren i.werden juist beantwoord.

2 Max Wertheimer (1880-1943) and the Beginning of Gestalt Psychology (p 208) Max Wertheimer vroeg zichzelf af toen hij in de trein richting een vakantiebestemming ging wat beweging precies is? In zijn poging deze vraag op te lossen ging hij aan de slag met Kofka en Köhler. Met intervallen van 50 tot 60 milliseconden leken deze lampjes een continue beweging te vormen. 7. Er was veel kritiek op de Würzburger school.6 The Lost German Psychologists (p 205) Veel van de Duitse psychologie heeft niet de aandacht gekregen die het verdiende door de twee WW’s. Hij beschreef de elementen van werkelijkheden en geluiden. vooral van Wundt en Titchener. Vraag: vogel. Dit fenomeen kon niet 21 . wat er moet gebeuren wordt ‘ingesteld’ waardoor een snelle reactie kan volgen. de triumvirate of Gestalt Psychology (WKK). Dit noemde hij het phi phenomenon. gevoel en betekenis. Ehrenfels was het met Mach eens dat een melodie meer is dan alleen de tonen. Bijv: geef een subordinate en superordinate van een woord.m. Met de dood van Külpe in 1915 kwam een einde aan de Würzburger school. beelden. subordinate: mus. Deze reacties verlopen snel en (1) is bij de instructie al voltooid. Karl Bühler deed zeer interessante onderzoeken bij de Würzburger school en onderzocht gedachteprocessen in complexe situaties d. Gestalt Psychologie is de uitzondering hierop. De oorsprong ligt in de perceptie maar dit werd snel uitgebreid. 7. Hij achterhaalde hoe de proefpersonen tot hun antwoorden komen en dit ging meestal niet gepaard met beelden of sensaties. Hij deed een experiment waarbij lampjes in serie aan en uit gingen. Hij noteerde dat ondanks dat sommige van de waarnemingen kunnen veranderen. 6. Thomas Verner Moore concludeerde uit zijn experimenten bij Würzburg dat er minstens 4 elementen zijn in het bewustzijn: sensaties.1 The Conceptual Foundations of Gestalt Psychology (p 207) Gestalt psychologie komt voort uit de ideeën van Ernst Mach en de experimenten van Christian von Ehrenfels. een tafel altijd dezelfde tafel zal blijven -> het resultaat is meer dan de som der delen.gegeven worden. ze waren ‘imageless’. Hoger of lager gespeeld de melodie blijft herkenbaar. superordinate: animal. ze hebben form qualities.v. Chapter 7 – Gestalt Psychology in Germany and the United States (p 207) Gestalt betekend vorm. ingewikkelde vragen of gedachtepuzzels.

een tactile phi phenomenon. Köhler schreef het laatste anti-nazi artikel in 1933. 2) Nabijheid: hoe dichter bij elkaar hoe eerder we ze als groepen vormen. Een figuur dat ons dit makkelijk laat doen noemen ze een Good Gestalt. Zo demonstreerde hij dat een parallellogram het best opgesplitst kan worden in deelproblemen (2 driehoeken en 1 rechthoek). In de periode voor de Nazi’s bevond Gestalt psych.worden opgebroken in zijn elementen. Kofka. psychologische processen zijn gerelateerd met biologische (brein) processen. Gestalt was een reactie op Wundt’s en Titchener’s werk. Bluma Vul’Fovna Zeigarnik is het meest bekend om wat nu het zeigernak effect is gaan heten. Hiervoor werd hij niet opgepakt door zijn status maar het leven werd hem wel moeilijk gemaakt. In zijn laatste 7 jaren in Amerika onderzocht hij educatie en creatief denken. Zie Edgar Rubin’s werk op p 211. Veel belangrijke Duitse wetenschappers vluchtte naar Amerika. Hierna werden zij gevraagd om de gemaakte taken op te noemen. Uiteindelijk vluchtte ook hij naar Amerika. Dergelijke figuren geven aan dat we over een actieve geest beschikken en niet slechts over een passieve sensor. zich op een hoogtepunt. Door ingrijpen van de Nazi’s en het uit functie zetten van Joden werd de wetenschappelijke wereld verminkt. Hierin kom gelijk de 4 elementen van Gestalt Psychologie naar voren: 1) Holistisch denken (het geheel is meer dan de som der delen) 2) Phenomenological basis (fenomenen zijn het onderzoeksgebied) 3) Methodologie is gebaseerd op realistische (werkelijke) experimenten met weinig proefpersonen 4) Isomorfisch. Wertheimer en Köhler beschreven de drie Gestalt principes: 1) Gelijkheid: gelijke of gelijksoortige elementen vormgen groepen. Het viel hem op dat obers een rekening heel lang konden onthouden maar zodra er betaald was deze het bedrag niet meer konden noemen. geschreven door Wertheimer is het formele begin van de Gestalt. De aap deed dit het meest op de locaties waar het weggelaten stuk zich hoorde te bevinden. Op een bepaald moment voelde het alsof de stimulatie spring van de één naar de andere knie. de onafgemaakte werden 90% beter herinnerd dan de afgemaakte. met name aan de Berlijnse universiteit. 3) Afsluiting en goede Gestalten: onze brein vult vanzelf missende onderdelen in. Vooral beweging was voor de Gestalt psychologen belangrijk: Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung. Paul Schiller liet een aap die onafgemaakte figuren bekrassen. Wanneer deze abstractie geleerd 22 . Ofwel: closure. Georg von Bekesy plaatste twee vibrerende apparaten op de knieën van een geblindoekt persoon. Hij reproduceerde dit door mensen taken uit te laten voeren en de helft van die taken te onderbreken.

Tegenwoordig zijn de verschillen tussen insight learning en trial-and-error niet zo zwart-wit als Köhler dat zag. Köhler introduceerde insight learning waarbij een dier de hele probleemsituatie kreeg voorgelegd en zelf tot een doordachte oplossing dient te komen. Volgens Gestalt moet de kip naar het zwarte vlak verplaatsen. Dit is eveneens een voorbeeld van Gestalt denken en kon volgens Wertheimer ook in normale kinderen worden geleerd. Ook liet Köhler zien dat emoties niet aangeleerd zijn. Toendertijd was Thorndike’s idee aantoongevend: trial-and-error.wordt kunnen leerlingen het probleem beter in andere contexten oplossen. Met chimpanzees deed hij moeilijkere experimenten. De latere wiskundige Carl Friedrich Gauss wist op 6-jarige leeftijd al snel de som 1+2+…+9+10 op te lossen door het in het bekende 1+10.4 Kurt Lewin (1890-1947) and the Application of Gestalt Pyschology (p 230) Kurt Lewin zocht applicaties voor psychologie.3 The Insight Learning Experiments of Wolfgang Köhler (1887-1967) (p 224) Köhler ging naar de kanarie eilanden om intelligentie in chimpansees te bestuderen. Zijn testen gebeurden in de normale kooien van de apen en vaak in groepen. Insight learning bestaat uit: 1) perceptuele herstructurering van het probleem. 7. Zijn fameuse detour-probleem (een glazen muur met een hoek en daarachter een beloning) was één van zijn experimenten voor insight learning. dezelfde als waar hij de hele tijd de beloning kreeg. etc = 5*11 uit te rekenen. Hierna wordt het lichte vlak vervangen door een nóg donkerder vlak (bijv. Wat voor een burger een mooie plek om te picknicken is kan een 23 . hij bracht een eng masker de kooien in en de apen vluchtte. 7. Volgens stimulus-response moet de kip op het minder donkere vlak gaan staan. Omdat hij zo lang op Tenerife bleef begonnen de Britten te vermoeden dat hij spioneerde voor de Duitsers. helemaal zwart). en 3) gekarakteriseerd door abstracties of grote applicatie van kennis van één probleem naar een ander. 2+9. Köhler demonstreerde de transposition van stimulus bij kippen. Uiteindelijk heeft dit onderzoek niet heel veel invneuhloed gehad op het onderwijs. dit was het meest natuurlijk voor hen aldus Köhler. De kip begeeft zich inderdaad naar het zwarte vlak. Eerst wordt een kip geleerd uit twee vlakken op de donkere te gaan staan. het ziet er alleen eng uit. Köhler zag ook in zijn eigen experimenten dat apen soms trial-and-error gedrag vertoonden voordat zij een bepaald gedrag uitoefenden. De apen hadden geen reden om bang te zijn voor het masker. Kinderen en honden bleken dit goed te kunnen. een haan niet. Deze gingen zo ver dat zij twee stokken zonder uitleg wisten te combineren tot 1 lange en hiermee een tros bananen wisten te bemachtigen. 2) het hangt niet af van beloningen. Tijdens zijn toer in de 1ste ww schreef hij een paper The War Landscape waarbij hij de soldaat zijn life space beschreef.

In de groep met autoritair leiderschap bleken ruzies veel vaker voor te komen en zochten de kinderen naar zondebokken voor hun fouten. De fabriek draaide maar op halve kracht vergeleken met een noordelijk gelegen fabriek en na diverse pogingen was er geen verbetering. Dit lukte en hij kon bij Cornell in de afdeling Home Economics aan de slag. zodra hier een grote hoeveelheid moeite voor moet worden uitgevoerd de beloning desondanks groot is. Uiteindelijk wist Lewin. Taylor bracht met zijn Scientific Management propageerde een systematische. onder verschillend leiderschap een project maken. De democratische groep was veel vriendelijker.v. B = f(P.a. Hier zag hij o.E) waarbij B is een functie f van een persoon P die interacteert met de omgeving E. Zo’n life space bevat positieve of negatieve valentie. Deze veroorzaken vectoren die ofwel uitzetten ofwel krimpen.gevaarlijke plek zijn voor soldaat. d. Zijn topologische vectoren modellen werden ook wel Lewin’s eggs en zelfs Lewin’s potatoes genoemd. 24 . Boundary. Hij demonstreerde zijn materiaal in Yale University –zonder Engels te kunnen praten. direction en zone komen allen terug in Lewin’s krachtenmodel. Bij twee negatieve krachten zal het kind proberen de derde optie te kiezen: wegwezen. De baby dacht dat hij er alleen op kon zitten als hij bleef kijken naar de steen. Uiteindelijk stopte de baby zijn hoofd tussen zijn benen en kon zo op de gemarkeerde steen zitten –een inzichtelijke oplossing. Elk persoon P beweegt zich in een ‘psychologisch’ veld wat Lewin life space noemde. Toen Hitler de macht greep in ’33 zocht Lewin hulp bij zijn Amerikaanse vrienden. tijd-gemeten.m. Na twee jaar was zijn aanstelling verlopen en week hij uit naar Iowa. per-stuk beloning gebaseerde managementaanpak. Lewin werkte bij de universiteit van Berlijn als privé docent en wist aardig wat studenten (en dus inkomsten) te krijgen. Hij bracht ook naar voren dat wanneer een keuze gemaakt moet worden tussen 2 positieve dingen (beloningen). van een filmpje waarop een baby op een gemarkeerde steen probeert te zitten. de productiviteit te verhogen. dat ondanks de positieve valence van een doel maar klein is. de alternatieve keuze opeens beter lijkt.v. Wanneer zowel een positieve als negatieve kracht werken op een object (een kind dat in de boom wil klimmen maar niet durft) zal op-en-neer bewegen ten opzichte van het object.b. en de keuze is gemaakt. In een experiment over democratisch/autoritair leiderschap liet hij twee groepen kinderen. Lewin bracht daar tegenin dat werk life value heeft en daarom verrijkt en gehumaniseerd dient te worden. Hiermee bouwde hij zijn topological psychology. onder leiding van een leider. In wat Lewin action research noemde paste hij toe in een fabriek in Virginia.m. democratisch leiderschap.

Gestalt therapie nam enkele begrippen over van Gestalt psychologie en trok deze ver uit zijn verband tot er niets meer van over was.d. Lewin stichte het Research Center for Group Dynamics in MIT en het Commision on Community Interrelations (CCI) dat discriminatie en vooroordelen onderzocht. Bekendste Amerikaanse heksenvoorbeeld zijn de terechtstellingen in Salem. Het boek bestond uit drie delen: 1) bewijs dat heksen bestaan en uitleg voor hun acties. Uiteindelijk werden 115 mensen beschuldigd. 7. Als gevolg hiervan werden de heksenwetten herschreven en werd de veroordeling van heksen veel moeilijker. te eten. 2) beschrijvingen van de acties van heksen en 3) hoe heksen te onderzoeken en volledige bekentenissen te bewerkstelligen. Uiteindelijk bleek 30% van de discussiegroep ook daadwerkelijk het andere vlees te hebben bereidt en maar 3% bij Margaret Mead.5 Gestalt Psychology in Perspective (p 247) Lewin’s krachtenmodel heeft niet dezelfde aandacht gekregen als Freud’s psychoanalyse.000 heksen (vooral vrouwen) werden gedood tussen de 15de en 17de eeuw.2 Early Institutions and ‘Cures’ for Mental Illness (p 253) 25 .Door de oorlog was vlees schaars en Lewin deed een experiment om mensen meer lever. Acht jonge meisjes hadden een reeks vreemde klachten en ze beschuldigden diverse personen als oorzaak. Twee groepen.000 en 500. Gestalt therapy Gestalt therapie heeft niets te maken met Gestalt psychologie. Van degenen die wel ernstige bezwaren hadden bleek bijna de helft wel eens bij een zwarte verkoper zaken te hebben gedaan en hier ook terug te komen.1 Early Views of Mental Illness (p 250) In Malleus Maleficarum (Hammer of the Witches) wordt op een verschrikkelijke wijze de oorzaak en behandeling van heksen aan het licht gebracht. Het boek werd door de Kerk gebruikt in de inquisitie en had verschrikkelijke gevolgen. Tussen de 200. Chapter 8 – The History of Clinical Psychology and the Development of Psychoanalysis (p 249) 8. Een theorie voor het gedrag van de meisjes is een schimmelinfectie die op rogge leeft. 8. hersenen. hart e. één werden onderwezen door Margaret Mead. In een CCI studie bleek dat maar weinigen in New York bezwaar hadden tegen zwarte winkel verkopers. 19 daarvan werden opgehangen. In volledig blanke wijken zijn de mensen banger dan die in een gemengde wijk wonen. Een andere CCI studie vondt dat in gemengde wijken (met ong 70% zwarten) de meeste positieve relaties tussen blank en zwart bestond. de ander was een discussiegroep die zelf discussieerde wat te doen.

Ook de oorlogen en tijden van crisis waren oorzaak van de lage investeringen in deze instituten: goed werk ging snel verloren. Behandelingen bestonden uit koude water douches. o. Vooral het werk van Joseph Daquin wist hem te boeien: gestoorden zijn ziek en moet begrepen en behandeld worden met natuurlijke middelen.3 Reformation of Institutions for the Mentally Ill (p 256) Philippe Pinel bestudeerde de gestoorden. in de literatuur. Hij verbeterde de atmosfeer in de Bicetre en gaf beter eten. Met héél veel moeite wist Jean Marc Gaspard Itard hem wat beschaving bij te brengen maar hij leerde nooit praten. Hij liep op zowel armen als benen. Deze instelling leek meer op een boerderij dan op een reguliere instelling. Toen Pinel het bestuur kreg van de Bicetre Asylum in parijs liep hij rond en observeerde de gevangenen. Dorothea Lynde Dix stelde de deplorabele staat van de Amerikaanse instituten aan de kaak en klaagde deze aan in rechtbanken. 8.a. Itard beschouwde de opvoeding een mislukking. besloot een betere inrichting op te richten: het Retreat for Persons Afflicted with Disorders of the Mind nabij York. Hij haalde veel van de kettingen van gevangenen weg en dit bleek effectief. De wilde jongen van Aveyron (later Victor genoemd) zou enkele jaren in het wild hebben geleefd. Het had wel enig effect in de aandacht voor mentaal zieken. In Bedlam was het eerste instituut voor mentale zieken. aderlaten. De mensen werden geketend. de French Academy of Science zag echter de verbeteringen in Victor en beschouwde dit als bewijs dat moeilijk opvoedbare kinderen ook opgevoegd kunnen worden. Johann Guggenbühl stichtte een instituut in de Alpen om mensen die leiden aan cretenism te helpen (een ziekte waarbij mentale en fysieke groei belemmerd zijn). na een bezoek aan een gekken instituut. Ze gaf zelfs een lezing aan koningin Victoria. Hij werd als een ongeneesbare gek beschouwd. en snel rondspinnen. hij was grotendeels apathisch en gromde als een dier. Later wist hij in het Salpêtrière asylum dezelfde successen te behalen. 26 . Veel van de instituten die werden opgericht werden overspoeld door de geestelijk zieken en vertoonden om deze reden het barbaarse gedrag waar ze om bekend stonden. William Tuke was een quaker die een. na enkele jaren werden sommigen vrijgelaten. dit leverde hem roem in heel Europa op.Degenen die niet als heksen veroordeeld werden kamen vaak terecht in de gevangenis of zogeheten ‘fools’ homes. Ze hervormde instituten en in totaal 40 instituten danken hun oprichting aan Dix. Uiteindelijk bleek dit een farce en Guggenbühl vluchtte met een fortuin. Toentertijd was men overtuigd dat de samenleving de inherente goedheid van de mens gecorrumpeerd had. De wilde jongen ‘bewees’ het tegendeel. kregen slecht eten. en werden tentoongesteld als dieren in een dierentuin.

James Esdaile gebruikte mesmerisme succesvol als anesthetisch middel bij operaties en paste dit meer dan 3000 keer toe.000 in 1984 in de US. Hij beweerde in korte tijd 19 patiënten met succes behandeld te hebben. Benjamin Franklin die Mesmer’s claims op genezing moesten onderzoeken. John Elliotson verloor hierdoor zijn academische positie.F.a. Tijdens de helft van de 20ste eeuw kwamen de eerste psychoactieve drugs op de markt. hij negeerde hierbij de zware bijeffecten en overdreef de successen. De French Acadamy of Science stelde een commissie op met o. In 1941 gebruikte 43% van de mentale instellingen ECT. Kennedy. veel psychologen in die tijd vonden van niet (incl. Toen in 1846 ether werd ontdekt als anesthetisch middel verdween de belangstelling van mesmerisme. De poging van John Elliotson om mesmerisme in Engeland te brengen faalde. Zijn behandeling bestond uit een circusachtige voorstelling waarin hij zelf soms als magiër gekleed ging. Nadat hij een poging had ondernomen deze als genezing te gebruiken en dit algemeen werd afgewezen vestigde hij zich in Parijs. bijvoorbeeld electroconvulsive therapie (ECT): het toedienen van elektrische schokken. Deze behandeling hadden een kalmerend effect in apen. Vele duizenden ondergingen lobotomie.000 mentale patiënten in 1955 tot 150. Deze drugs zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de afname van 560. De behandeling heet prefrontal leucotomy. Op de International Mental Health Conference in wenen 1953 werd lobotomie beschreven als ‘het veranderen van een mens in een plant’. Fulton en Freeman brachten lobotomie op grote schaal in de praktijk. Deze bestempelde zijn activiteiten als gevaarlijk. Andere methoden raakten ook in zwang. Uiteindelijk begon hij formeel de Klinische Psychologie en richtte hij het blad Psychological Clinic op. Chlorpromazine werd gebruikt voor schizofrenie en Lithium wordt gebruikt voor depressies en bipolair. hij betitelde één hiervan visual verbal amensia waar het lezen van woorden van meer dan twee letters moeilijk is. Franz Anton Mesmer leefde in een tijd waarin magnetisme en elektriciteit pas kort bekend waren. Doordat lithium een vrij verkraagbare zout is werd financiering vanuit de farmaceutische industrie voor onderzoek lang uitgesteld. 27 . Hij geloofde dat psychologische hulp de mentaal zieken kon helpen. ECT is de enige die tot de dag van vandaag nog weleens gebruikt worden. Moniz. het doel was de frontale lobbe. Egas Moniz boorde gaten in het hoofd van de mentale zieken en sneed zenuwbanen in het hoofd door. ook de zus van J. nutteloos en Mesmer werd als mysticus aangewezen. Nu zijn deze bekend als lobotomie. Witmer behandelde veel kinderen met spraakproblemen. Münsterberg).Lightner Witmer richtte de eerste psychologische kliniek op in Amerika.

b. 8. en daagden hem uit een geval hiervan te vinden.taken. Wat hij echter zijn hele leven niet wist te stoppen was zijn nicotine verslaving. De Vienna Society of Physicians wees mannelijke hysteria af. hij kwam met de term hypnose. Samen schreven zij hier een artikel over: Studien über Hysterie. toen deze niet werken gebruikte hij hypnose en kwam hij erachter dat gebeurtenissen in de jeugd bij patiënten vaak te maken hadden met klachten.v. na deze gesprekken voelde zij zich vaak beter. ontwikkelde een aanhoudende hoest gevolgd door een hele reeks symptomen als verlamming.4 Sigmund Freud (1856-1939) (p 276) Freud deed 3 jaar langer over zijn studies dan zijn leeftijdgenoten vanwege diverse –voornamelijk wetenschappelijke. Velen. daarna ‘psychical analysis’ en uiteindelijk ‘psychoanalysis’ noemde. Nog belangrijker was de case van Josef Breuer. visuele problemen. 28 . Freud ging terug naar Breuer’s aanpak van catharsis wat hij eerst ‘Breuer’s method’. hypnose niet en ook deze techniek liet hij voor wat het was. Later noemde Freud het overbrengen van beelden en gevoelens naar de therapeut transference en de therapeut’s reactie countertransference. Effectief waren de behandelingen m. Hij probeerde traditionele technieken. De gesprekken over hoe de symptomen zich ontwikkelden waren zeer emotisch. Uiteindelijk belande hij bij Theodor Meynert die een grote indruk maakte op Freud en bij hem zag hij de eerste hysterische patiënten. niet goed meer kunnen praten en ze wisselde tussen twee persoonlijkheden welke één ze omschreef als ‘vergeten tijd’. toentertijd één van de belangrijkste neurologen. ook bekenden van hem. Freud’s interesse was gewekt. hij had het geluk nooit verslaafd te zijn geraakt. Freud kon dankzij een beurs 5 maanden naar Parijs en hoorde hier de colleges en demonstraties van Jean-Martin Charcot. Anna O. wiens echte naam Bertha Pappenheim was. overleden aan de gevolgen van cocaïne. Deze case vertelde Breuer aan Frued en noemde Pappenheim Anna O. Hij beschreef mannelijke hysterie en Freud vertaalde delen van Charcot’s werk en ging terug naar Wenen. Freud experimenteerde in zijn beginjaren met cocaïne en begon steeds grotere doses te nemen. De relatie tussen Freud en Breuer brak vanwege meningsverschillen over Freud’s analyse van Herr K.James Braid wist uiteindelijk in 1843 te ontdekken dat concentratie en de suggestie van slaap genoeg is voor dezelfde staat als mesmerisme. Uiteindelijk stopte hij met het gebruik ervan. Diverse serieuze pogingen tot het stoppen van sigaren faalden. Breuer behandelde haar 18 maanden. Het loslaten van die emoties noemde Breuer catharsis. Een maand later deed Freud dit.. In 1886 begon Frued een privé kliniek in Wenen.

Hij kwam met hem uiteindelijk tot zijn seduction theory: hysteria komt voort uit presexuele (dus nog niet sexueel actieve) sexuele schok. Pas in 1905 kwam hij terug van zijn seduction theory in zijn Three Essays on the Theory of Sexuality. De ego haalt zijn energie uit de id en is het instrument van redenatie. De superego bestaat uit absolute standaarden van moraliteit en ethiek. Hij schreef hierover het boek The Interpretation of Dreams dat vaak tot zijn belangrijkste bijdrage wordt gerekend. Andere kritieken waren dat 3) hij zijn theorieën gebruikte in het opstellen van zijn klinische rapporten. Het controversiële Oedipus complex zei dat gedurende de fallische fase een jongen sexueel aangetrokken zal zijn tot de moeder en aggresief naar de vader. Bij meisjes treedt het castration complex op waarbij de teleurstelling over het ‘al gecastreerd zijn’ optreedt. Deze fase zou voorbij zijn wanneer de jongen beseft dat hij gecastreerd kan worden door de vader. GEEN GRAPJE. Deze korte tijd werd gewantrouwd. Een andere weg naar het onderbewustzijn waren de dagelijkse versprekingen. 1) zo zou hij patiënten beïnvloeden in hun antwoorden. Uiteindelijk zouden vooral vaders de oorzaak zijn van deze sexual shock bij dochters. anaal. In dezelfde periode beschreef Frued zijn psycho-sexuele theorie van persoonlijkheids ontwikkeling. en de wagenmenner de sturing (ego). 4) de patiënt reacties waren niet spontaan maar opgeroepen door zijn pressure techniek. triviale fouten en tijdelijke fouten in het geheugen. ego. Elk van deze fase brengt bepaalde instinctieve ontwikkelingen met zich mee en wanneer deze teveel of te weinig worden bevredigd kan het kind niet goed naar de volgende fase. 2) Ook was sexueel misbruik bij kinderen in die tijd geen taboe. Het opgroeien bestaat uit 5 fasen (oraal. Er waren legitieme kritieken op zijn stellingen. De id is volledig bewust en de basis voor impulsen en drive (de biologische ondergrond). toentertijd gebruikte hij een quasihypnotische pressure techniek om zijn antwoorden te verkrijgen. Dromen en slips of the tongue zijn vaak uitingen van onderdrukte wensen en verlangen. er waren al veel gevallen beschreven. 29 . –NEE. latent en genitale). De bekentenissen van deze sexuele misbruiken werden door Freud als fantasieën weggezet. Dreams and slips of the tongue Frued dacht dat dromen toegang bieden tot het onderbewustzijn. De paarden zorgen voor energie en drive (id). Freud legde vergeleek de id en ego met een wagenmenner en zijn paarden. In slechts 4 maanden wist Frued 18 patiënten te vinden waarin deze sexual shock een oorzaak zou zijn voor hun hysterische klachten. en superego. 5) toen Freud 3 bevestigingen van ouders kreeg van sexueel misbruik wekte dit argwaan en het kon niet onafhankelijk bevestigd worden.Seduction theory Freud begon een lange briefwisseling met de physician Wilhelm Fliess met wie hij zijn onderzoek besprak. P290!— De mind zoals Frued omschreef bestaat uit de id. fallisch.

paternalistisch en dogmatisch. Ook had hij een hekel aan Amerikanen.Freud and his followers Toen Freud’s psychoanalytische aanpak populairder werd ontstond er een club die de Wednesday Psychoanalytic Society is gaan heten. Een jaar later stierf hij.5 Conclusion (p 298) Freud’s ontwikkeling van psychoanalyse en de latere aanpassingen samen met de invoering van psychoactieve drugs en andere aanpakken op therapie hebben de behandeling van mentale zieken gerevolutionaliseerd. Freud was autoritair. gezonheid en harmonieus gedraag. Een interessante vraag die hij laat in zijn leven stelde was: “Wat wil een vrouw?” -> iets wat hij nooit heeft kunnen ontdekken. De psychoanalytische aanpak werd verbannen in Duitsland en veel boeken hierover werden vernietigd. Karen Horney bekritiseerde Freud en zei dat vrouwen niet jaloers zijn op de mannelijke anatomie maar op de kansen en status die mannen verwerven. het helpen van hen interesseerde hem niet. 8. Alfred Adler splitste op een bepaald moment met Freud om meer nadruk te leggen op sociale factoren. Hij analyseerde mensen vooral om zijn eigen theorieën te toetsen. verstoten door Freud. zelf trouwde ze nooit. Freud onderschatte het gevaar van de nazis en bleef lang in Wenen. In ’38 vertrok hij uiteindelijk toch naar Engeland. De belangrijkste bijdrage van Anna was het uitbreiden van psychoanalyse naar kinderen. 30 . Heel Anna’s leven stond in het teken van Freud. Freud’s dochter Anna Freud was de belangrijkste vrouwelijke aanhanger van Frued’s orthodoxe psychoanalyse. één van veel correspondentie. Ook Carl Jung werd na een periode van 7 jaar. Hij naam 9 leden van de Society mee. Freud verdiende zijn geld als therapeut maar hij heeft dit werk nooit leuk gevonden.

James and Hall (p 301) 9. De basis van de moderne genetica. Hij trok op Cambridge al veel op met de geestelijke en botanist John Stevens Henslow. Hij werd wel in Westminster Abbey begraven.1 Charles Darwin (1809-1882) (p 301) Darwin’s grootste inspiratie kwam uit zijn wereldreis met de H. in spiegels liet kijken om hun reactie te meten. Één van de redenen dat zijn evolutietheorie pas 20 jaar na zijn eerste ideën uitgegeven werd was dat zijn verslag van zijn reis op de Beagle (The Voyage of the Beagle) een succes was. 9. die gelijksoortige ideeën had. Cattel. samen hun theorieën openbaarde was de reactie lauw. Vele lange en moeilijke jaren later publiceerde hij zijn evolutietheorie.Chapter 9 – Darwin. Freud en Einstein worden gezien als de drie grote ‘disturbers of thought’. dat mensen afkomstig zijn van apen.M.2 Francis Galton (1822-1911) (p 311) 31 . or the Preservation of Favorable Races in the Struggle for Life werd zijn theorie een hit. De theorie van Thomas Robert Malthus dat de populatiegroei zo groot is dat er op een bepaald moment te weinig eten zal zijn bracht Darwin op het idee dat hierdoor goede eigenschappen (in het gevecht om eten) meer kans hebben op overleven. Toen hij samen met Alfred Russel Wallace.S. Darwin. Op de Galapagos eilanden vondt hij schildpadden en vinken met afwijkende elementen (bijv een langere snavel om tussen de rotsen te pikken en een korte op andere eilanden). Gregor Mendel demonstreerde aan het eind van de 19de eeuw de overerving van fysieke karakteristieken in planten. Galton. Bij toeval werd Darwin uitgenodigd als naturalist op de Beagle. kinderen en zwakzinnigen. waarschijnlijk Chagas disease die hij opgelopen had in Argentinië. Ook leed hij aan vermoeidheden. In Darwin’s The Descent of Man beschreef Darwin wat hij daarvoor alleen gehint had. Beagle. hij onderhield altijd goede banden met religieuze mensen (waaron een vicaris). Ook bekeek hij gezichtsuitdrukkingen van normale mensen. Pas toen in 1859 Darwin zijn On The origin of Species by Means of Natural Selection. Darwin was religieus en vroeg zich bijvoorbeeld af waarom God zoveel verschillende dieren had geschapen.a. Hij kreeg veel erkenning van over de hele wereld voor zijn bijdrage maar niet door het britste koningshuis. Hij onderzocht hiervoor apen in de Londense dierentuin die hij o. Een oom betaalde zijn onkosten. Door de sterke stromingen en winden konden de beesten niet naar de andere eilanden.

ontdekte de anticycloon. kleuren. personen aan tafel) bleek dat wetenschappers en wiskundigen dit het slechtst konden beantwoorden.Galton was een veelzijdig man. Totdat de Nazi’s eugenetica misbruikten voor hun doeleinden om de joden uit roeien bleef eugenetica in een positief daglicht staan. Galton kwam uit een rijke familie en hoefde dus niet te werken. Hij was ongewoon in dat hij zich niet superieur achtte tegenover de lokale bewoners. Hij ontdekte bijv. vooral belangrijk voor zijn mentale testen en onderzoek naar menselijke erfelijkheid.000 mensen op fysieke en enkele mentale eigenschappen. Hij bevondt op diverse manieren dat bidden weinig effectief was. Zo telde hij het aantal ‘wriemels’ dat personen vertonen (jongeren veel meer dan ouderen). hij vond de weerkaart uit. Hij onderzocht in de eerste psychometrische kliniek zeker 17. vingerafdruk.3 James McKeen Cattell (1860-1944) (p 327) 32 . Hij stelde Eugenics voor: 1) het aanmoedigen van trouwen tussen een selecte groep mannen en vrouwen. Na de 1ste WW leek eugenetica een hele aardige mogelijkheid om de samenleving te verbeteren. en probeerde zichzelf paranoïde te krijgen. Hierin zag hij bewijzen voor zijn erfelijkheids theorieën. 2) aanmoedigen tussen hen sneller te trouwen en 3) gezonde condities bewerkstelligen voor hun kinderen (voedsel & onderdak). dat ouderen steeds minder hoge tonen horen. Zijn boek stond vol van de praktische tips. In Galton’s Statistical Inquiries into the Efficiency of Prayer onderzocht Galton m. Ook onderzocht hij mentaal zieken. Voor de psych. Toen hij personen vroeg over waarnemingen tijdens het ontbijt (verlichting. Zo keken verzekeringsmaatschappijen niet naar het doel van het schip (missionarissen of slavenhandelaren) maar alleen naar de grootte van het schip en de route van de reis. detail.b. Ook had hij sexistische conclusies waarin hij concludeerde dat mannen gevoeliger zijn in hun onderscheidingsgevoel (betere smaakontwikkeling). In zijn Hereditary Genius had Galton als doel de erfelijkheid van de mens te bewijzen.v. Zijn reisverslag Tropical South Africa was een hit. In Galton’s onderzoek naar succesvolle families onderzocht hij 977 leden van 300 families. 9. Ook deed hij associatietesten: 40% van de associaties komen voort uit ervaringen uit de jeugd wat overeenkwam met Freud’s bevindingen. hoe verder een persoon verwijderd van een genie in de familie hoe kleiner de kans dat hij zelf als genie wordt beschouwd. Hij richtte voor deze doelstellingen de Eugenics Society of Great Britain op en begon het blad The Eugenics Review. Galton was de eerste die hypothetiseerde dat mentale capaciteiten volgens normale verdeling zijn verspreid over de bevolking. een controlegroep de effectiviteit van bidden. Volgens Galton dachten zij in meer abstracte termen. Hij was hierin zo succesvol dat zijn conclusie was dat de weg van normaal tot mentaal ziek verontrustend klein is. etc etc. Een tik van Galton was om alles te tellen.

Zijn conclusie hieruit was belangrijk.d. Hij liet studenten grijstinten beoordelen (dit kwam overeen met de resultaten van meetinstrumenten). koffie. Zijn expeditie naar de Amazone met Louis Agassiz was grotendeels een mislukking. Hij wist zich ook tot een bekend filosoof te ontwikkelen door zijn werk Pragmatism en The Meaning of Truth. Testen naar hogere mentale functies waren noodzakelijk. Hij was de eerste wetenschapper die publiceerde. Hij deed. Zulke waarheden zijn dus niet universeel (absoluut) en moeten niet opgelegd worden aan anderen. planten e. In dit opzicht leek hij veel op Galton. hij ging naar europa om bij Wundt. In zijn paper Mental Tests and Measurements beschreef hij een tiental mentale testen (dit was ook de eerste keer dat de term mental test werd gebruik). Toen hij vertrokken was kocht hij de rechten op het blad Science for slechts 25 dollar en had het geluk de ontdekking van X-rays door Wilhelm Roentgen te plaatsen. Cattell concludeerde uit een onderzoek naar herinneringen dat onze herinneringen vaak minder betrouwbaar zijn dan we denken. Pearson’s correlatiecoëfficiënt dat er geen correlaties zijn tussen de Cattell test en behaalde resultaten. ook onderzoek naar de achtergronden van die psychologen. promootte en als bedrijfsman optrad. rijke familie. drank. hij richtte zich op lichtzinnigere dingen dan het verzamelen van insecten. 9. conditie. o. ze zijn waar omdat ze werken. In zijn Principles verwees hij de structuralistische aanpak.Cattell was één van de eersten die bij Wundt zijn Ph.D. in Galtonische traditie. Veel van Cattell’s experimenten voerde hij op zichzelf uit. Het belangrijkste element van de mens is het bewustzijn omdat deze hen in staat stelt aan te 33 . Hij werkte als professor op Columbia University en uiteindelijk heeft hij daar 50 Ph. Hij had veel kritiek op het bestuur van de universiteit en door zijn weerstand tegen Amerikaanse inmenging in de 1ste WW kon hij vertrekken. Hij ging naar Harvard om medicijnen te studeren. Hij was eveneens een voorstander van eugenetica.v. In 1890 kwam zijn 1393 pagina tellende Principles of Psychology uit wat al snel een klassieker werd en standaardwerk voor psychologiestudenten. Het pragmatische principe is: geloven werken niet omdat ze waar zijn. naar roken. Hierna liet hij hen ook psychologen indelen. Helmholtz. Hij liet zijn studenten een test doen bij aanvang van het jaar. aan te tonen m. hij was veel ziek en moest saai werk verrichten. Hij nam de rest van zijn leven de mind serieus. Na een depressie met zelfs zelfmoordneigingen besloot hij dat vrije wil bestond: zijn daad van vrije wil is te geloven in vrije wil.b. Fechner en Du Bois-Reymond langs te gaan. Op een bepaald moment bracht Cattell 7 bladen uit.a. Clark Wissler. haalde.’s begeleidt. Hier deed hij weinig mee.4 William James (1842-1910) (p 333) William James groeide op in een briljante. Uiteindelijk wist een student van Cattell.D.

loyaliteit) en vond dat in de moderne samenleving geen uitlaatklep is voor dergelijke gevoelens. de American Journal of Psychology. Hij zag geen verbetering in de snelheid bij het leren van het 2de gedicht. Een gevolg van deze theorie is om de psychologische activiteiten te controleren moeten de fysieke gevolgen van de mind-stuff worden beheerst – een aanpak die nog steeds wordt toegepast. was het eerste 34 . gewoonten zijn in feite gevestigde routes tussen zenuwcentra in de hersenen. Wundt’s lab was nog vrij ongeorganiseerd en Hall zal vooral veel gehad hebben aan de studenten van Wundt: Emil Kraepelin en Oswald Külpe. Verder is James bekend van de James-Lange theory (Carl Lange formuleerde een gelijk idee op ongeveer hetzelfde moment). Voor zijn bewijs probeerde James een gedicht uit het hoofd te leren. hongersnood en lelijkheid uit de mens konden worden ‘geleerd’. deze inspireerden maar overleefden uiteindelijk niet. Hij hoopte dat met een beter onderzoek naar gewoonten dingen als oorlog. daarna een heel boek. en kan oorlog het gevolg zijn. Hij gaf ook aan de positieve kanten van oorlog te zien (glorie. moed. James geloofde dat geheugen gevormd wordt door paden tussen zenuwcentra in de hersenen. en vervolgens weer een gedicht. 2) veel emoties gebruiken dezelfde inwendige reacties. Het bewustzijn heeft de volgende karakteristieken: 1) het is persoonlijk. Het eerste daarvan. 3) het is continue stroom en 4) het is selectief. een innate fysiologische karakteristiek. Mogelijk had zijn inspirerende schrijf en presenteer stijl hier ook wat mee te maken. James geloofde dat geheugen afhangt van de structuur van de hersenen. Uit zijn Principles is het hoofdstuk over gewoonten erg interessant. Zo moeten soldaten getraind en getraind worden in het opvolgen van commando’s. James geloofde dat de meeste gewoonten zich in de jeugd vormen en bij het 30ste levensjaar deze vastgeroest zitten in de mens. Kritieken op de James-Lange theorie komen vooral uit fysiologische hoek: 1) emoties verdwijnen niet als sensaties weggenomen zijn of zelfs niet mogelijk (een verlamd persoon voelt nog wel alle emoties). Dit ging in tegen de toen overheersende formal discipline die ervan uitgaat dat de intelligentie verbeterd kan worden door training. James’s faam is tegenwoordig minder hoog dan die van vroeger: hij wilde zelf ook als filosoof en niet als psycholoog bekend staan. 2) het veranderd continu. Als deze uitlaatklep er niet is ‘explodeert’ de boel een keer. Deze zegt dat sensaties/waarnemingen emoties (of mind-stuff) veroorzaken.passen aan de omgeving. 9.5 Granville Stanley Hall (1844-1924) (p 346) Hall ging via Harvard waar hij korte tijd werkte en studeerde naar Wundt. waar komen de verschillende emoties van? 3) inwendige reacties zijn traag maar emotionele zijn vaak direct. Hall richtte vele instituten en laboratoria op en bracht verschillende bladen uit.

Hall ging naar Europa om professoren te werven en ideeën te winnen. Mind ging voornamelijk over filosofie. Functionalisme kijkt vooral naar het nut van gedrag.6 Conclusion (p 359) Veel van de bevindingen van de Cattel. 10. Zijn belangrijkste experimenten deed hij bij kinderen. ging hij naar de universiteit van Michigan.D. de conferentie was een succes maar zijn afkeer tegen Amerika bleef. een 35 . James en Hall (die allen direct of indirect door Darwin zijn beïnvloedt) worden overgenomen in het Functionalisme. hij en zijn studenten maakten uiteindelijk 194 vragenlijsten en hij beschreef de resultaten in zijn 1373 pagina tellende Adolescence. Hier schreef hij enkele boeken en artikelen waaronder Psychology. Freud werd erkend en was hier verheugd mee. Dit boek word weleens beschouwd als het formele begin van kind of ontwikkelings psychologie. Hall was geïnspireerd door evolutie. Hall zorgde ervoor dat Freud naar Amerika kwam op de 20ste verjaardag van Clark University. Hall deed hiernaast ook veel onderzoek. hij was min of meer de leider in het begin. toen Hall 3 professoren voorstelde werden deze door Clark echter van de hand gewezen. zo waren zijn vrouw en kind door een ongeluk overleden en vertrok 2/3de van alle faculteitsleden en 70% van alle graduate studenten naar de nieuwe universiteit van Chicago. Dewey studeerde aan de John Hopkins universiteit (die staat en kerk onafhankelijk was) en deed filosofie en psychologie. Er was geen leider of zelfs groep van leiders in deze stroming. Jonas Gilman Clark stichtte een universiteit en vroeg Hall om de leiding op zich te nemen. Desondanks wist hij nog nieuwe instituten op te richten. 9. Hij geloofde in ‘hogere’ en ‘lagere’ menselijke rassen. Hij had een zeer brede interesse. Hall kreeg nogal wat tegenslagen te verduren. Clark onderschatte de kosten en hij had moeite met het onderhouden van relaties met de betrokkenen. Na het behalen van zijn Ph. Hall was ook een supporter van eugenetica.1 John Dewey (1859-1952) (p 362) John Dewey was de belangrijkste Amerikaanse filosoof. Zijn colleges waren een succes en ontvingen weinig negatieve kritiek. Zo ontwikkelde hij een recapitulation theory die de ontwikkeling van een kind ziet als het navolgen van de evolutie van de mens. Zo ook de APA. Voor lange tijd was zijn onderzoek hierin uniek.Engelstalige blad op het gebied van psychologie. Toen Hall ouder werd veranderde zijn interesse naar ouderen. Chapter 10 – Functionalism at the University of Chicago and Columbia University (p 361) Functionalisme was de eerste Amerikaanse psychologische stroming.

Hier schreef hij de paper The Reflex Arc Concept in Psychology die het officiële begin is van functionalisme. Ten tweede beschrijft de functionalist de functies van het bewustzijn onder realistische omstandigheden.4 Harvey A. constructieve en artistieke expressive. Een harde klap zal een andere reactie opwekken bij iemand die aan het studeren is een bibliotheek dan een bouwvakker. ‘Waar is de mind voor?’. nieuwsgierigheid. Hij richtte een school op bij de pedagogiek afdeling van de universiteit. de functionalist vraag. Hij zei verder dat reacties en ideeën altijd een functionele context hebben.a. Het belangrijkste was dat een stimulus altijd in een context plaatsvindt bij een individu met bepaalde karakteristieken. de comparatieve psychologie kwam op in Chicago en Angell was hier een voorstander van. Zijn psychologische carrière eindigde hierna.introductieboek maar erkende dat James’ Principles´ beter was. Hij vetrok uiteindelijk naar Chicago. 10. O. Later ging hij naar Harvard en vervolgens verder door de rest van Europa. Hij vond het belangrijk dat kinderen kritisch leerden denken. terug). In zijn boek The School and Society beschreef hij hoe een educatie systeem 4 psychologische basis kenmerken dient te bevredigen bij het kind: conversatie. 10. langs Wundt. Hij vond het begin en einde van deze analyse arbitrair: voor de situatie kunnen er al stimulaties/processen zijn opgetreden en na de situatie gebeuren er eveneens diverse processen. Kurt Lewin bracht 20 jaar later hetzelfde idee naar boven met zijn life spaces.3 James Rowland Angell (1869-1949) (p 369) Angell had les in Michigan van Dewey en was onder de indruk. James. het moet in zijn geheel worden beschouwd. Carr (1873-1954) (p 371) 36 . Helmholtz en Ebbinghaus. Hij beschreef het functionalistische uitgangspunt als volgt: de structuralist vraagt ‘Wat is de mind?’. Volgens structuralisten is het een stimulus-response actie (kind grijpt naar vlam. Helaas voor Dewey werd zijn school samengevoegd met het leraren opleidings instituut en Dewey vertrok naar Columbia uit protest. In die paper leende hij de Reflex Arc van de fysiologie en beschreef deze als een gecoördineerde eenheid. au. Hij ging terug naar Chicago als assistent professor filosofie bij Dewey. Hij gebruikte een voorbeeld met het kind en de vlam (ook al gebruikt door Locke en James). Dit was een succes en al snel namen andere universiteiten zijn voorbeeld over. 10.2 Angell and Carr: Functionalism at the University of Chicago (p 368) Nadat Dewey het functionalism begonnen was namen grotendeels Angell en Carr in Chicago het van hem over.

Woodworth had een tolerante en ontvankelijke instelling tegenover alle soorten psychologie en ontkende dat er één echte psych was. Hij ging naar Harvard en kwam hier Thorndike tegen. Woodworth’s vroege onderzoek ging over formal discipline: het idee dat je effect kan uitoefenen op de mind door oefening en discipline. waar het organisme deel uitmaakt van de stimulus-response. dat sensaties en beelden niet in alle gevallen optreden. migratie mogelijkheden en gebruiken. Hij geloofde ook niet in de mechanische S-R concepties van gedrag. een abstracte taak die er op lijkt en vervolgens de originele taak herhalen. In zijn droomdagboek bleek dat hij vaak droomde over dingen die die dag onderbroken waren. Woodworth bekritiseerde degenen die een groep mensen als primitief of geavanceerd aanschouwen. er waren geen verbeteringen en er was dus weinig steun voor de formal discipline. geen behaviourist en geen functionalist. Er vondt geen positive transfer plaats tussen de abstracte taak en de echte taak. Een ander idee van Woodworth was het introduceren van een psychologisch woordenboek.Carr concludeerde dat het bewijs voor een bewustzijn in dieren ligt in een vergelijking van reacties van mensen en dieren. grootte. In hun onderzoek lieten ze kinderen een taak uitvoeren. 10. Dit leidde tot zijn S-O-R. Met introspecties op hemzelf wanneer hij een nieuw idee had zag hij geen beelden of sensaties. Woodworth was een productieve schrijver en zijn Experimental Psychology werd een belangrijk standaardwerk voor psychologie studenten. Elke groep moet worden beoordeel op basis van locatie.6 Robert Sessions Woodworth (1869-1962) (p 372) Woodworth was aanvankelijk geen psycholoog maar door twee gebeurtenissen kwam hij hier toch in terecht: 1) hij hoorde een college van Hall met zijn beschrijving een nieuwe psychologie en resultaat door onderzoek. Een behaviourist instelling. alledaage woorden geen psychologische betekenis geven maar 37 .5 Woodworth and Thorndike: Functionalism at Columbia University (p 372) Woodworth en Thorndike waren beiden geen leden van de chicago functionalist school maar stonden hier wel sympathiek tegenover. de motivatie van organismen. Woodworth maakte zich hard voor beeldloze gedachten. Hij wilde echter geen enkel naamplaatje opgespeld krijgen. Hij populariseerde de term drive. 2) hij las James’ Principles of Pyschology. een onbewuste expressie van het Zeigernak effect. De activiteit van het organisme bepaald de reactie. 10. Toen Amerika in 1917 bij de oorlog betrokken werd maakte Woodworth een vragenlijst om de gevoeligheid voor shell-shock en oorlogs vermoeidheid te testen bij recruten.

De katten liepen rond in de puzzle box en meestal per ongeluk kwamen ze bij het voedsel.D. de meeste responses resulteerde in annoyers. hier zag hij geen bewijs voor. alleen de eerste keren zijn ze paniekerig. Dit trial-and-error gedrag noemde Thorndike Law of Effect. maar een paar zorgden voor satisfiers. niet 100. Zijn educatieve taken daar zorgden ervoor dat zijn dierenproeven werden stilgelegd. Verder zag hij dat katten die al enkele keren een puzzle box doorlopen waren sneller leerder in nieuwe puzzle boxes. Hij geloofde dat systematic eugenics de enige mogelijkheid waren voor de verbetering van de menselijke populatie.a.S. arithmetic (A). dit klopte ook want Thorndike hoopte de fundamenten van de comparatieve psychologie te verwijderen. Hij ontwikkelde een intelligentietest met sentence completion (C). vocabulary (V) en the ability to follow directions (D): de CAVD test. Dit experiment faalde (helaas?). Hij werd na deze succesvolle onderzoeken bekritiseerd door Wesley Mills omdat hij te weinig aandacht besteedde aan voorgaande psychologische werken. Thorndike zag intelligentie als een combinatie van specifieke vaardigheden. dit noemde Thorndike learning sets. beeldloze gedachten ebbs… 10. misschien zelfs niet 1. Thorndike kwam na zijn Ph. in Columbia terecht en schreef hier gemiddeld 10 publicaties in elk van de 43 jaren die hij daar was.nieuwe woorden. Thoughts heten dan kulps. Hij zocht uit of kinderen zijn gedachten konden lezen (hypothese dat kinderen subtiele trekjes makkelijker oppikken dan ouderen). Thorndike reageerde door te zeggen dat zijn katten vrijwillig de puzzle boxes in gingen. Beagle.: stuur 1 miljoen Engelse jongens op de H. hoeveel van die zouden dezelfde ontdekking hebben gemaakt als Darwin? Niet 1000. Op Harvard liet hij zijn interesse in Engels en filosofie varen en concentreerde hij zich op psychologie. Elke opvolgende keer kwamen ze sneller bij het voedsel. Ook vondt Mills dat de beesten in natuurlijke omgevingen moeten worden onderzocht.M. Van de 15 puzzle boxes bleken degenen waar meerdere acties noodzakelijk waren ervoor te zorgen dat sommige katten deze niet konden leren. hij zei o. conscious attitudes heten marbs. Hij vond dat scholing niet verspild moest worden. Thorndike concludeerde dat ze deze niet konden leren omdat ze ingewikkeld waren en niet beslissend/definitief genoeg. Thorndike zocht ook praktische toepassingen. Zijn inspiratie om hierna kippen te bestuderen komt waarschijnlijk van het boek Comparative Psychology waarin een experiment met kippen stond die bittere en zoete maïskorrels wisten te onderscheiden. In Columbia deed hij experimenten met katten in een puzzle box. Zo maakte hij een indexatie van 310 steden en 144 kleinere steden waarin hij de kwaliteit van leven onderzocht door een verzameling van allerlei gegevens.7 Edward Lee Thorndike (1874-1949) (p 381) Thorndike was een briljante student en was geïnspireerd door (weer) James’s Principles of Psychology. Thorndike’s puzzle boxes waren slecht in elkaar gezette machines. Verder toen zijn kinderen moeite hadden met spelling maakte hij een indexatie van meest gebruikte woorden en 38 .

B. Later betaalde hij hier de prijs voor. Dat mannen intelligenter waren dan vrouwen was een veel aangehangen gedachte in die tijd. Ook was Broca’s analyse van de prehistorische mens maar op slechts 7 mannelijke en 6 vrouwelijke schedels gebaseerd: een kleine steekproef voor zulke verregaande conclusies. De circulaire redeneringen van Charcot accepteerde Binet onvoorwaardelijk. Omdat hij zag dat het gewicht van de hersenen van mannen hoger was dan die van vrouwen concludeerde hij dat mannen slimmer waren. De functionele school werd vervangen door de meer aggressieve en radicale beweging Behaviourisme van J. Ze beschreven wat ze noemden transfer: het optillen van een arm kan worden verplaatst van de ene kant van het lichaam naar de andere kant door 39 . Ook kwam hij met zijn babble-luck theorie waarin een baby eerst allerlei babbles produceert en wanneer er een positieve reactie komt van de ouders zo het kind een taal leert (trial-and-succes). In zijn Junior Dictionary hield hij de regel aan dat een uitleg nooit ingewikkelder moet zijn dan het oorspronkelijke woord.2 Alfred Binet (1857-1911) (p 396) Binet ontwikkelde de eerste psychologische schalen om intelligentie te meten. 10. In zijn onderzoek naar de prehistorische mens bleken deze verschillen minder groot en Broca concludeerde dat het verschil in intellect dus groter is geworden. Het nadeel aan gebrek aan universitair onderwijs is dat hij geen contact had met anderen en een gebrek aan kritisch denken.1 Pierre Broca’s Craniometry (p 393) Broca onderzocht 292 hersenen van mannen en 140 hersenen van vrouwen. Binet onderwees zichzelf omdat hij een introverte persoonlijkheid had. Broca’s bevindingen bevestigden deze stelling en dit werd regelmatig aangedragen om vrouwen kiesrecht tegen te houden en educatie aan vrouwen te minimaliseren. Binet en Féré gaven hypnose demonstraties.zei dat leraren hier extra aandacht aan moesten besteden. 11. hij noemde zichzelf een vermoeide oude man. Chapter 11 – Historical Uses and Abuses of Intelligence Testing (p 393) 11. Zo zijn de meeste psychologen geïnteresseerd in de omgeving en hoe hier op wordt gereageerd/aangepast. Thorndike kreeg veel erkenning en schreef veel succesvolle werken.8 Conclusion (p 391) De functionalistische school bestaat niet meer maar het uitgangspunt is terug te vinden bij de meeste moderne psychologen. Watson. Aan het eind van zijn leven bleef hij schreven maar de satisfiers van het publiceren waren verdwenen. Fouten die Broca maakte was dat de leeftijden verschilden. oudere mensen hebben grotere hersenen en de gemiddelde leeftijd van de vrouwen van Broca lag lager dan die van mannen. Binet ontmoette Charcot die hypnoses uitvoerde.

11. Hierna onderzocht hij erwtplanten. Binet en Simon noemden het mental level (niet mental age). Binet ging door een diep dal maar wist zich hier uit omhoog te klimmen.000 planten en 300. Met één proefpersoon konden ze dit goed demonstreren: Wit. De Binet-Simon testen waren een succes en massatesten waren aan de orde van de dag. 7 wijzigden ze en 33 nieuwe testen kwamen erbij. Intelligentietesten worden beschouwd als één van de grootste psychologische bijdragen aan de wetenschap. Binet ging naar de Physiological Psychology bij Sorbonne waar hij productieve jaren had. 3) themas van een specifiek onderwerp (?). Ambrose-Auguste Liébault onderzocht hun claims en zag dat proefpersonen volledig op de hoogte waren van wat er moest gaan gebeuren en ze werden veelal op dezelfde proefpersoon (Wit) uitgevoerd. Hij gebruikte 7 categorieën aan testen: 1) associatie testen. Toen Frankrijk universeel onderwijs ging geven aan alle 6-14 jarigen kwam het probleem hoe deze te selecteren voor vervolgonderwijs? Als lid van de Société Libre pour l’Étude Psychologique de l’Enfant deed hij onderzoek met Théodore Simon naar intelligentie. gecontroleerd en de ander was impulsief en vrolijk. Stern bracht uiteindelijk de IQ als meetniveau. de test kwam in het algemeen overeen met de resultaten van de leerlingen. 2) zin afmaak testen. Gregor Mendel was een monnik die hoogst geïnteresseerd was in planten en dieren. Hun eerste testreeks bestond uit 30 testen en voerden ze uit bij een groot aantal kinderen met als doen mentaal zwakken te vinden. 4) plaatjes beschrijven en geheugentesten. Jean Piaget ging later met dergelijke experimenten door. In 1908 brachten ze een revisie uit. 7) morele testen. Toen Liébault zelf Binet’s en Féré’s claims in Nancy onderzocht maar zonder voorkennis en met verschillende personen kreeg hij dit niet voor elkaar. 5) object tekenen en beschrijven. in totaal onderzocht hij 10. Goddard vertaalde de Binet-Simon test en teste deze onder 2000 leerlingen van New Yersey scholen. Terman waren degenen die intelligentietesten naar Amerika brachten.000 erwten. Uit deze testen haalden ze een leeftijdsniveau. Goddard onderzocht de diagnose van zwakzinnigen en wilde zwakzinnigen uit de psychiatrie naar het psychologisch domein halen. Uiteindelijk moesten Binet en Fréré hun standpunt wijzigen toen de effecten die ze aan de magneet toeschreven konden worden gereproduceerd door alleen suggestie en geen magneet. 14 originele testen bleven bewaard. Zijn kruisingen deed hij 40 .3 Henry H. Hypnose gebruikten ze ook om angsten te verwijderen. iets waar Binet en Simon principiële tegenstanders van waren. Hij kruiste honingbijen in de hoop een aardige productieve bij te krijgen. helaas kreeg hij het tegenovergestelde.het gebruik van een magneet. Binet onderzocht de ontwikkeling van zijn kinderen en het viel hem op hoe verschillende ze waren: de een was koel. 6) cijfer herhaling en andere geheugen en concentratie testen. Goddard (1866-1957) (p 404) Goddard en Lewis M.

Ongeveer 80% van de immigranten die de Binet-Goddard test deden bleken deze niet te halen. criminelen en gestoorden werd gesteund door o. 5) zwakzinnigheid komt voort uit 1 afwijkende geen is niet plausibel.a. Deze immigranten kwamen vaak uit vreemde gebieden en kregen te maken met discrimatie. Cannon. In een naonderzoek bleek deze groep hoog gestudeerd te zijn en weinig problemen met werkeloosheid te hebben (ten tijde van de crisis). 2) assistenten hadden geen idee van erfelijkheid. epileptische mensen. 3) weinig objectieve testen. Yerkes. Er bleek een redelijk omvangrijke minderheid aan kleine planten tussen te zitten. Dit leidde tot vele sterilisaties tot aan 1960.bijvoorbeeld met planthoogte: hij scheidde de kleine van de grote. Dit leverde hem inderdaad grote planten op. Het Cleveland programma haalde hoogebegaafde kinderen naar één school en gaf hen hier veel vrijheid en deden vele uitgebreide artistieke producties en bezochten musea en industriële complexen. In de 2de generatie bestuifde hij de normale planten met die van zijn kruising. Van de slechte kant waren van de 7 personen 5 zwakzinnig. Het sterelisatieplan om zwakzinnigen. Zijn studie kende veel kritiek: 1) duurde slechts twee jaar wat erg kort is voor zo’n omvangrijk onderzoek. 41 . In zijn latere onderzoek onderzocht hij hoogbegaafde kinderen. Na het behalen van zijn diploma kwam hij in Stanford terecht. Terman. Voor Goddard was deze bevinding toepasselijk op veel meer factoren. Op Ellis Island werd 2% teruggestuurd op basis van hartproblemen. teste hen en bleek deze zwakzinnig te bevinden. Alexander Graham en Walter B. Goddard werd hierna gevraagd meer controles te verrichten en Goddard beweerde 90% van de zwakzinnigen op basis van uiterlijk er uit te kunnen pikken. Goddard negeerde het commentaar van de vertaler dat ze de vragen niet kónden beantwoorden. 11. Hij vond een familie die hij de Kallikaks noemde. Deze bestond uit een ‘goede’ en ‘slechte’ kant. 4) zwakzinnigheid en criminaliteit werden gelijkgesteld. Toen Terman mentale testen wilde gebruiken in zijn thesis wilde Hall hem niet meer begeleiden. Rond 1910 kwamen veel immigranten naar Amerika (meer dan een miljoen per jaar). zwangerschap. Zwakzinnigheid was erfelijk volgens Goddard. Goddard werd gevraagd om langs te komen en hij pikte enkele goedgekeurde immigranten uit. achterlijkheid en gestoordheid. waaronder intelligentie. één van beide planten (nu genen). Hieruit concludeerde hij dat planthoogte uit 2 onderdelen bestaat. Thorndike. Zelfs de fotos van de goede en slechte kanten van de familie zouden bewerkt zijn om de conclusies te ondersteunen. Een kwart behoorde tot deze kleine groep. Vooral deze laatste twee vroegen om een diagnostische aanpak. In latere generaties waren deze verschillen nog aanzienlijker. 6) omgevingsfactoren werden genegeerd. Terman (1877-1956) (p 418) Lewis Terman kon makkelijk meekomen op school en werd op een gegeven moment onder de aandacht van Hall gebracht die hem naar Clark University bracht.4 Lewis M.

v. en vaak werden deze aanbevelingen genegeerd.Op Stanford onderzocht hij de sterke en zwakke punten van de Binet-Simon test en publiceerde een revisie in zijn The Measurement of Intelligence. In het rapport over deze testen bleek dat de gemiddelde mentale leeftijd van alle soldaten op 13 jaar lag. Hij begon een onderzoek naar hoogbegaafde kinderen. de Alpha voor literaire personen en de Beta voor analfabeten en buitenlanders. Toen ze in de 70tiger jaren waren bleken velen nog goed mentaal mee te kunnen.005% van de soldaten werden mentaal niet capabel geacht om in het leger te werken. 3) moet voor alle lagen (eenvoudig tot zeer moeilijk). 2) boerenverstand als meeteenheid.5 Robert Mearns Yerkes (1876-1956) (p 424) Robert Yerkes was een pioneer in de comparatieve psychologie. In de vervolgstudies bleven de personen hoog presteren (beste 1%). Hij deed diverse onderzoeken met apen wat leidde tot zijn werk The Great Apes in 1929. interesses verzamelde Terman.000 individuën.000 mensen getest. Hierop volgende meer massatesten. 2) ze voelden zich speciaal. persoonlijkheid. Hij bleef echter niet tevreden over zijn revisie en bleef onderzoeken naar de validiteit van test items. Het doel was te onderzoeken wat voor mensen hoogbegaafde kinderen worden. Hall. Er kwamen 2 testen. slechts 0. Toen het testen stopte in 1919 waren zo’n 1. 13 was de leeftijd die als zwakzinnig wordt uitgelegd. werden beïnvloed doordat ze proefpersoon waren. in die tijd opmerkelijk. 42 .723. 4) moet in een uur te maken zijn en objectief te bescoren. 4) vergelijkingen met controle groep zijn summier. De daadwerkelijke effecten van de testen was klein. 11. Wel waren de militaire testen een doorbraak van de psychologie in de praktijk.p. 3) verlegde de leeftijd van de test naar 5-16 jarigen en 4) gaf duidelijke instructies bij het afnemen van de test. zo waren er 7 miljoen kinderen getest gedurende de dertiger jaren met de National Intelligence Test for Children. Ook bleek hun lichaamsbouw groter te zijn dan andere kinderen. Hij 1) standaardiseerde op basis van 10. Opvallend was dat 42% van de vrouwen op 40-50 jarige leeftijd fulltime posities hadden. 661 kinderen waren uitgekozen met een gemiddeld iq van 151. Watson en Cattel met nog 4 anderen onderzochten pyschologische toepassingen in het leger tijdens de 1ste WW. Yerkes. leeftijden. Dit onderzoek loopt nog altijd. Informatie over achtergrond. De link tussen lage testscore en lage soldaatwaarde stond voor het leger niet vast. Ze moesten testen maken die: 1) als groep afgenomen konden worden. karakter. Thorndike. Kritieken waren 1) steekproef was niet representatief (achtergrond). In 1937 maakte hij een 2de revisie. hiervoor werd aangenomen dat het gemiddelde 16 was. 2) gebruikte IQ i. 5) ook de prestaties van de betrokkenen worden in twijfel getrokken. Deze test werd snel overgenomen door psychologen. 3) Terman was veel betrokken in hun leven. Dit feitje kwam al snel in het nieuws en veroorzaakte veel oproer.

Terman viel Lippmann stevig aan. Aanbevolen werd iedereen te weren behalve immigranten uit noord europa. geheugen scannen en het matchen van letters).81 correleerden. zijn controversieel en zullen dat nog lange tijd blijven. 11. 11. hij zette Lippmann weg als een ongeïnformeerd persoon. Thurnstone gaat ervan uit dat intelligentie van meerdere factoren afhangt (kennis acquisitie en prestatie factoren). die intelligentie unitary noemt. Door velen werden zijn bevindingen verwelkomd. Deze racistische stellingen hadden gewicht omdat de mensen die dit riepen gerespecteerde wetenschappers waren.Goddard geloofde niet in gelijkheid en miljoenen dollars zouden verspild worden aan scholing.6 Later Controversies (p 435) De grote aantallen testen zijn een bewijs van de invloed van psychologische testen. De opmerking van Arthur Jensen dat 60-90% van intelligentie genetisch bepaald is werd in de jaren 70-80 druk gedebateerd.7 Recent Developments in Intelligence Testing (p 439) Earl Hunt ontwikkelde een cognitive-correlates approach waarbij testscores afhangen van cognitieve taken (bijv. Hij zei dat de omgeving belangrijk was voor de mate van educatie en dus intelligentie. Verder viel hij het leeftijds model aan. Deze conclusie was opvallend omdat de test score en aantal jaren aan opleiding met . Zo zijn er nog meer dingen maar boven alles: intelligentietesten waren controversieel. Charles Brigham onderzocht de gegevens uit de legertesten en vond dat mentale leeftijden uit centraal Europese en mediterrane landen lager lag dan die uit noord Europese landen. 43 . Het grootste tegengeluid kwam van de journalist Walter Lippmann. Een oligarchisch model aldus Spearman. Zijn aanpak wordt ook wel de cognitive-components approach genoemd.

Van grote invloed was Darwin en Sechenov’s Reflexes of the Brain. Pavlov raakte hierdoor erg geïnteresseerd in neuroses en psychoses. met name in de US.p. (CS-) niet bleek dat de honden bij CS. darmen. levendig. actief). Als de CS te vaak zonder voedsel wordt gepresenteerd dan verminderd de CR.m. Pavlov onderscheidde 4 soorten honden: 1) optimisch (sterk. Zo zorgde hij er voor dat een miniatuur maag werd geplaatst aan de buitenkant van de hond. Hij zocht naar ingangen van fysiologische systemen (hart. De ‘generalization gradient’. Hij zag ook dat zijn honden al vloeistoffen gingen aanmaken voordat ze aten. Petersburg. piepers. Dit eindigde met zijn aanstelling op de militaire academie in St. Dit effect noemde Pavlov ‘psychical stimuli’. cortical). Pavlov nam deze stelling over. Pavlov noemde dit ‘psychical reflex’. De reactie noemde hij de conditioned reflex (CR). Om te voorkomen dat zijn honden doodgingen werden zij zeer goed behandeld: niet één geval van infectie kwam bij Pavlov voor in een tijd zonder antibiotica.geen sappen aanmakten en bij CS+ wel. Hij zag dat ondanks dat er geen voedsel in het verteringsysteem terechtkwam er wel maagsappen werden aangemaakt. 44 . Ook als bijv de metronoom met 100 b. zelfs als ze de voeder konden horen was dit al voldoende.1 Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) (p 443) Pavlov wilde aanvankelijk priester worden maar ronde de opleiding niet af ging natuurkunde studeren in St. 2) Melancholisch (langzaam en depressief). Watson (p 443) Watson’s behaviourisme had een zeer grote invloed op de ontwikkeling van de psychologie. Toen zijn honden bijna verdronken door een overstroming werden zij ook neurotisch bang voor water. warmte instrumenten.p.Chapter 12 – The Research of Ivan Pavlov and the Behaviorism of John B.m (CS+) met voedsel gegeven werd en 60 b. Na 3 jaar in Duitsland had hij 4 zware jaren in Rusland te verduren. Een bewijs van een hogere functie in het brein. 12. Pavlov studeerde af met zijn onderzoek naar de hartzenuwen waarin hij aantoonde dat niet alleen de snelheid maar ook de hoeveelheid werden geregeld door dezelfde zenuw. Volgens Sechenov (die erachter kwam dat het brein via zenuwbanen andere onderdelen aanstuurt) kan de menselijke geest begrepen worden als de reflexen van het brein onderzocht zijn. Petersberg. Pavlov gebruikte verschillende conditioned stimuli (CS): metronomen. Ook kwamen ze erachter dat een metronoom op 90 slagen per minuut ook een CR geeft bij 80 of 100 per minuut. iets wat zij ‘extinction’ noemden. Toen onderscheid werd gemaakt tussen een ellips en een cirkel waarbij de ellips steeds ronder werd vertoonde de hond opeens neurotisch gedrag. Ook konden de honden onderscheid maken tussen een versnellende en langzamer wordende metronoom. 3) Prikkelbaar (onstabiel en onstuiming).

Een verandering in de hersenen ging gepaard met deze veranderingen in gedrag. voorspelling en controle van gedrag in mensen en andere dieren. William James. Na deze teleurstelling deed Twitmeyer geen conditioneer experimenten meer. Edwin B. Pavlov was de eerste die er serieus onderzoek naar deed. hij leverde het bewijs dat de mens geconditioneerd kan worden. In Chicago inspireerde vooral Angell hem. Watson.B. 12. Hij gaf les in de 45 . 8 jaar later ging hij naar John Hopkins voor een baan in de psychologie. Pavlov deed nog veel meer onderzoek met andere dieren maar dit is over het algemeen minder bekend. Vaak beledigde hij mensen maar Pavlov zij dat zijn gedrag gelijkstond aan de geur van de honden in het lab. Na dit onderzoek kreeg hij een psychologische break-down maar wist te herstellen en kreeg een baan voor psychologie aangeboden in Chicago bij Angell. Pavlov had niets met de bolsjewieken maar zij wel in hem.4) Onaandoenlijk (inert en langzaam). Pavlov’s methode zou hier erg belangrijk in worden. Niet één reactie kwam naar voren. punctuele man. Pavlov zag het belang in van jeugdige ervaringen. Watson was een moeilijk kind op school en had lak aan autoriteit. the dogs mean all” zou hij gezegd hebben. 12. breidde er vrij snel een eind aan na de presentatie. “Happiness is nothing. Het geval is dat zijn bevindingen werden voorgedragen bij de APA na een lange ochtendsessie. Hij gaf korte tijd les op een school maar vertrok al snel naar de universiteit van Chicago. de toon liet horen maar de hamer niet. Watson’s doel was de observatie. Waarschijnlijk steunde hij later de bolsjewieken door hun angsten voor Duitsland. Een standpunt van de bioloog Jacques Loeb dat veel menselijk gedrag bestaat uit mechanische reacties nam Watson over en ging daarmee verder. Hij deed het goed op de universiteit maar Watson zelf was hier een stuk minder tevreden over. De proefpersonen konden dit reflex niet onderdrukken. Op school deed hij het niet goed maar hij was gebrand naar een universiteit te gaan.2 Conditioning Before Pavlov (p 455) Voor Pavlov’s experimenten waren dergelijke CR’s al bekend. Twitmeyer zag CR’s toen hij een hamertje tegen een menselijke knie liet vallen op het aangeven van een toon. Pavlov had echter meer op met Thorndike’s trial-and-error. Pavlov was een strenge.3 The Behaviorism of John Broadus Watson (1878-1958) (p 457) Behaviorisme staat bijna synoniem met J. Watson onderzocht ratten en vond dat rond de 24ste levensdag van de rat een grote verandering optreed in het psychische leven van de rat. Het been bewoog. het hoort erbij en moet genegeerd worden. Zo ook met apen en Köhlers insight learning. als voorzitter.

De psychologie moet gedrag bestuderen. Eerst vond Watson Pavlov’s aanpak gelimiteerd. Walter B. zoals die van Knight Dunlap. Zo zei hij dat het bewustzijn geen definieerbaar of bruikbaar concept is. In zijn onderzoek bij meeuwen zag hij dat geschilderde nepeieren werden geaccepteerd als echte. Hij schreef een zeer kritisch rapport en werd hierdoor bijna voor de krijgsraad gebracht. Ook wisten de meeuwen terug te vinden naar de eilanden. Small. Watson kreeg veel kritiek te verduren van de antivivisectionisten die hem afschilderden als een martelaar. Baldwin had hem naar John Hopkins gehaald maar moest om morele redenen vertrekken. Watson’s Behaviourist Manifesto was een poging om psychologen te moeten laten kiezen tussen zijn behaviourisme en de rest. Watson dacht dat denken niets meer is dan het stilzwijgend praten. Omdat bewustzijn niet bestudeerd kon worden was introspectie dus zinloos. Watson’s manifesto had een grotere impact. Nu had Watson het probleem een methode aan te wijzen voor Behaviourisime. Alleen wanneer het doolhof gedraaid of verlengd was veranderde het gedrag van de ratten. weinig generaliseerbaar. niet kon ruiken. dus zijn er ook marginale bewegingen van spieren die met praten te maken hebben te analyseren. Toen Watson zijn behaviorisme voorlegde aan Angell zag die hier niets in. Er waren eerder al geluiden gehoord voor een dergelijke aanpak. veel was er nog te leren. Dergelijke pogingen faalden. De uitvinder van het doolhof voor dieren was Willard S. geen snorharen had en niet kon zien kon altijd nog het doolhof doorlopen. Ten derde zei hij dat psychologie niet langer de studie is naar de mind dus is introspectie overbodig. Hij faalde om dit te bewijzen en slechts twee weken voor zijn welkomst toespraak bij de APA nam hij Pavlov’s methoden over. Zijn bevindingen werden bekritiseerd maar dat terzijde. Ook geur teste hij en deze was evenmin belangrijk. het salaris en positie was echter veel beter dan bij Chicago. Zelfs een rat die doof was. Watson kreeg een goed aanbod van John Hopkins dat hij met enige tegenzin accepteerde.methoden van Titchener maar vond deze onbruikbaar. Titchener reageerde met dat Watson te ongeduldig was en Psychologie nog jong was. De ratten hadden het doolhof geleerd. Pillsbury en William McDougall. Deze ethologische instinct studies zijn een bewijs dat Watson niet ratomorphic (kent alleen geconditioneerde laboratorium rat) was. Toen hij in het leger probeerde te komen tijdens de 1ste WW werd hij op het keuren van de testen voor piloten gezet. 46 . Watson gebruikte het doolhof en vond onder andere dat zicht (door chirurgische ingrepen) niet belangrijk was voor ratten in hun zoektocht naar de uitgang.

Na 5 dagen reageerde Albert weinig meer op de rat en sloegen ze weer om de angst terug op te wekken. De broer van Watson’s vrouw probeerde Watson af te persen om het stil te houden. ze ging naar de slaapkamer van Rosalie en vond daar brieven. Watson vond samen met Mary Cover Jones dat de effectiefste methode voor het overwinnen van angsten in kinderen is direction conditioning.: mensen moeten minder tevreden worden over wat ze hebben. slangen. aangenomen. pluizige objecten. Hij verdiende op een gegeven moment bijna $70. vertegenwoordig van een groot marketingbureau. ratten. Uiteindelijk kon Peter eten terwijl het konijn op tafel stond. Hij moest onderaan de ladder beginnen en langzaam pikte Watson het één en ander op. In 1919 begon hij met experimenten met de zuigeling Albert B. Na deze affaire kwam Watson niet meer aan een academische positie. Na 7 keer was Albert bang voor de rat.a. vissen en mechanische speeltjes. Zijn angsten voor de andere dieren en objecten verdween hier ook gelijk mee. 3) veel van de kenmerken van dit experiment zijn mettertijd veranderd. Kritiek is dat vaak de voorgaande –gefaalde.pogingen buiten beschouwing worden gelaten. kikkers. Opmerkingen/kritieken over Albert B’s test: 1) voor Watson dit experiment had duidelijke straffen (de harde klappen). Hij zei o. 2) diverse wetenschappers probeerden zijn experiment na te bootsen maar lukten dat niet zoals Watson gedaan had. die hij angsten probeerde te conditioneren. spinnen. konijnen. stijl > product. bontkleding. Deze drie waren op te wekken door specifieke stimulus wat voldeed aan Watson’s theorieën. etc. Watson’s vrouw was bij de Raynor en deed alsof ze ziekjes werd.000 per jaar. De case Peter is een klassiek voorbeeld in het behandelen van angsten van kinderen. Ze plaatsen Peter in een kamer waar hij ging eten. Hij ging behaviorisme toepassen op consumentengedrag. In 1920 toen alles goed ging voor Watson ging het flink mis: de vrouw van Watson kwam er achter dat hij een affaire had met Rosalie Raynor. en zelfs vuur. gebruik van bekendheden. Verder bleek dat veel ‘innate’ angsten niet aanwezig waren: donker.Hierna onderzocht hij nieuwgeborenen. De latere Watson was een arch-environmentalist. Elke dag plaatsen ze een konijn in een kooi in de kamer. toen deze weigerde kwamen de brieven bij John Hopkins terecht. Hierna kreeg hij allerlei objecten te zien en Albert was bang voor alle witte. consumenten motieven en emoties beïnvloeden. woede en liefde. telkens iets dichter bij. gebruik van geografische data om producten weg te zetten. Hij bleef boeken over psychologie schrijven en werd soms beschouwd als een pop-psycholoog. Ze lieten hem een witte rat zien en als hij in de buurt kwam maakten ze een schrikwekkend kabaal. konijnen. Hij werd door Stanley Resor. De vroege Watson was dit niet en beschreef instincten in zijn Behaviour: An 47 . Zo zou Albert B gedeconditioneerd zijn wat nooit het geval geweest is. Ze behandelden Peter die bang was voor witte ratten. alles vanuit de nurture. Deze vertoonden drie klassen van emotionele reacties: angst. Albert B reageerde vriendelijk tegenover slangen.

Dit ging zo ver dat er zelfs een ruimpje over ontstond: Magicions pull rabbits out of hats. 4) gewoonten kunnen onderzocht worden waar instincten dit niet kunnen. Hoeveel deze gewoonten vormen zou een centraal punt worden in Watson’s behaviourisme. De standpunten in het boek gebruikten ze niet op hun eigen kinderen. 3) dierenonderzoekers begonnen zich af te vragen of wat zij als instincten beschouwden dit ook daadwerkelijk waren. Later concludeerde hij dat veel instincten niet bestaan maar eigenlijk gewoonten zijn.a. Het boek verkochten meer dan 100. van de APA in de vorm van een gouden medaille voor zijn bijdragen. Hij kreeg nog wel erkenning.Introduction to Comparative Psychology. o. de één had psychoanalyse nodig en de ander pleegde zelfmoord.000 exemplaren en was zeer controversieel. Zijn switch naar environmentalisme kwam omdat 1) instincten zijn minder goed zichtbaar. Na 1930 deed hij weinig meer met psychologie en had een teruggetrokken leven. 48 . Psychologists pull habbits out of rats! De twee zonen van Rayner en Watson kwamen niet goed terecht. In het boek Psychological Care of Infant and Child werd een koude manier van opvoeden uitgelegd: liefde en aanhankelijkheid moesten geminimaliseerd worden. 2) veel instincten zijn circulair.

zoiets als de reflex arc). een kind die zich verbergt voor een vreemdeling. Ook kon hij teleurstelling laten zien bij ratten als zij geen beloning kregen door ratten beloningen op te voeren of wel in kwaliteit te verlagen. Leren hoeft dus niet door alleen reinforcement. Hij vond dat zijn ratten niet alleen maar bewogen door stimulus. Zie ook p 493 voor nog een doolhof. 13. Tolman zag dat introspectie nauwelijks werd gebruikt en niemand ging naar Titchener. Hij leerde de ratten elke route door ze soms te blokkeren. de vraag gesteld of het behaviourisme zich molar moest ontwikkelen (doelgerichte activiteiten en cognitie). Ookwel response vs place learning. De ratten gedroegen zich volgens de cognitieve map theorie. de tweede pas na 5 dagen en de derde na 2 dagen. De eerste kreeg altijd een beloning als ze het einde haalden. een kat die uit een puzzle box komt. dit noemde Tolman vicarious trials and error (VTE). Zinvolheid en cognitie vormden het centrale thema in Tolman’s molar behaviourism. Blodget deed experimenten met 3 groepen ratten. Verder liet hij ratten in een doolhof met drie routes naar de uitgang waarbij elke route verschillende lengte had. Dit beïnvloedde het gedrag (ze gingen sneller of langzamer lopen met meer of minder fouten). Met een aap die de beloning niet kreeg ging eerst op zoek naar de juiste beloning en toen deze niet te vinden was werd de aap boos en ging schreeuwen.1 Edward Chace Tolman (1886-1959) (p 487) Tolman was geïnspireerd door James’ Principles of Psychology. In een ander doolhof (zie p 492) moesten ratten een kruising kiezen om de beloning te vinden. Er werd o. een man die naar huis rijdt. Molar activiteiten beschreef hij zoals een rat die door een doolhof rent.a. Hij zag dat verschillende beloningen verschillend gedrag uitlokken. Hij ging naar Harvard en werkte onder Münsterberg.Chapter 13 – Four Neobehaviorist Psychologists (p 487) Na de dood van Watson werd het behaviourisme opgepikt door anderen en vormde zich het Neobehaviourisme en namen zijn methodes over. Volgens hem leerden de ratten een cognitive map van het doolhof. In Berkeley kocht Tolman wat ratten en maakte een doolhof. of richting molecular (zoektocht naar eenheid van behavioural analysis. Het is onderdeel van de poging van de rat om te leren wat naar wat leidt. Ratten rennen sneller voor melk dan als zij simpelweg verwijderd worden aan het eind. De ratten probeerden de snelste route te gebruiken of wat Tolman de law of least effort noemde. De dag nadat ze veranderd waren van regime bleken ze duidelijk al wat geleerd te hebben. Tolman noemde dit latent learning. Op kruisingen zoeken de ratten naar de juiste weg. beloningen en straffen zoals beschreven in Watson’s boek. Hij concludeerde dat Watson’s conclusies in zijn Manifesto klopten. 49 .

13. 4) vergeten: nieuwe associaties overschrijven de oude. 3) oefening verbeterd: hij maakte onderscheid tussen beweging en activitieten. zo wordt een nieuwe associatie gelegd. bijv luisteren bij een belletje.). 2) straffen zijn andere associatie en kunnen gezien worden als negatieve beloningen. behaalde. De activiteiten van een beginner en professional zijn dezelfde maar de beweging zijn complexe structuren die verbeterd worden.2 Edwin Ray Guthrie (1886-1959) (p 496) Guthrie liet zijn intelligentie al op jonge leeftijd merken. Een dergelijke theorie voor leren lijkt inadequaat. hetzelfde proces. 2) interveniërende. de CR wel gedurende deze periode optreedt. Zo vroeg een vrouw eens hoe ze haar dochter kon leren de jas op te hangen bij binnenkomst. Een combinatie van stimulus die met een reactie (beweging) gepaard gaan maar deze niet direct veroorzaken zullen diezelfde reactie teweegbrengen. Zij moest de dochter terug laten lopen.D. opnieuw binnen laten komen en de jas laten ophangen. houdt aan. Guthrie zei dat de reactie op de stimulus. De reactie. Guthrie bracht veel anecdotes aan. condities waar de onderzoeker zelf iets mee doet (trainingsschema bijv. Tolman bevrijde het behaviorisme van de methodologische en theoretische beperkingen die opgelegd waren door Watson. ookal is deze niet meer aanwezig.D. in filosofie te halen. deze worden aangestuurd door onafhankelijke variabelen (honger. Na 8 jaar lesgeven op middelbare scholen werd hij terug uitgenodigd in Nebraska University. wat hij echter zij is dat het voedsel (beloning) het vergeten voorkomt omdat er geen nieuwe associaties ontstaan die de oude laten verdwijnen. 5) Trace conditioning: soms als in Pavlov’s experimenten de CS gegeven wordt en minuten later pas de beloning komt. Pavlov reageerde geïrriteerd op deze theorie. Zo verklaarde hij ook waarom slaap voorkomt dat dingen vergeten worden: er worden geen nieuwe associaties gelegd. Guthrie ging terug naar Nebraska en zette een lab op maar werd beschuldigd zich teveel te bemoeien met andere afdelingen en moest vertrekken (ondanks protest van studenten). snelheid). Zijn interesse in filosofie liet hij varen na een uitputtende thesis om zijn Ph. Hij ging naar de universiteit in Washington en na 5 jaren in de filosofie ging hij naar de psychologie. Hij haalde hier Pavlov’s experimenten bij aan waarbij associaties vaak voor weken gelijk bleven. Na de universiteit van Nebraska ging hij naar Wundt waar hij zijn Ph. wel aanhoudt. motoriek) en 3) afhankelijke variabelen (VTE. 50 . Op alle kritieken wist Guthrie antwoorden te verzinnen: 1) reward-and-punishment: hier had Guthrie geen problemen mee.In The Determinants of behaviour at a Choice Point beschreef Tolman 3 variabelen die gedrag beïnvloeden: 1) onafhankelijke. aantal fouten. Guthrie’s belangrijkste bijdragen was zijn theory of learning: al het leren is gebaseerd op de nabijheid van stimulus en response.

Hij ontwikkelde een apparaat dat correlaties kon uitrekenen. Hierna deed hij onderzoek naar hypnose en suggestiviteit. Hiermee konden ze laten zien dat katten reacties leerden aaneengesloten met hun ontsnapping. Kinderen waren gevoeliger dan ouderen maar verder vondt Hull weinig bewijs voor verschillende intelligenties.Om wetenschappelijk bewijs te leveren deed Guthrie experimenten met katten in Puzzle boxes en noteerde ongeveer 800 ontsnappings reacties.D. 13. 2) Pavlov’s Conditioned Reflexes en 3) Robert Woodworth’s S-O-R. op zijn 34ste. 51 . In Principles of Behaviour beschreef hij zijn systeem (dat hij als een eerste stap zag). Hij accepteerde hierna de theorie van reinforcement gebaseerd op het reduceren van de drive. Hij deed onderzoek en publiceerde het boek Hypnosis and Suggestibility: An Experimental Approach. iets hier verbaasde Hull zich over de lage objectiviteit. De belangrijkste postulate was gewoonte (SHR) en hoe vaak deze versterkt is (N). Hij probeerde met dit principe om trial-anderror gedrag te verklaren maar dit lukte hem uiteindelijk niet. neuroses of psychoses. toentertijd een knappe prestatie. Hij kreeg zijn Ph. Dit komt dan weer in een reeks formules en staat in verhouding met nog veel meer… het was een flink systeem. Later bemoeide Guthrie zich met klinische psychologie. Katten bewogen met hun flanken tegen de paal en hiervan werd automatisch een foto gemaakt.3 Clark Leonard Hull (1884-1952) (p 504) Hull wilde eerst mijnbouw leren maar door polio moest hij dit laten schieten. De belangrijkste bijdrage van Hull was zijn uitgebreide model voor gedrag. Hull beargumenteerde dat suggestiviteit een kenmerk is dat volgens een normale verdeling over alle mensen verspreid is. Dit was ook succesvol in zoverre dat 40% van alle artikelen in 2 gerenommeerde bladen gebaseerd waren op Hullian principes. Hull met zijn liefde voor mechaniek zag de mens graag als machine. Echter het bleek dat katten dit gedrag alleen vertoonden als er een mens in de ruimte aanwezig was. anders niet. Er stonden 17 postulates (stellingen die zonder bewijs als ‘waar’ worden beschouwd) en 17 corolaries (stellingen die op basis van de postulates als ‘waar’ mogen worden beschouwd). Hij ging les geven in geschiktheids testen maar was verbaasd over de lage kwaliteit van onderzoek in dit vakgebied. Hij werd hierin beïnvloedt door 1) John Watson’s behaviorisme. Hull zag de CR als een mechanisme om op de omgeving aan te passen. Een begroetingsmechanisme. Hij wist aan te tonen dat vrouwen maar een heel klein beetje meer beïnvloedbaar waren door suggestiviteit dan mannen. Hull was rond de jaren 50 de meest geciteerde psycholoog. Hull vond het belangrijk dat er één gedragsmodel zou komen dat als raamwerk zou dienen voor al het andere gedrags onderzoek. Hij legde de nadruk op correlaties tussen testscores en prestaties. Zijn uiteindelijke conclusie was dat hypnose het best omschreven kan worden als een vorm van hypersuggestibiliteit.

4 Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) (p 513) Skinner was 3 decennia de bekendste psycholoog. 3) sommigen hebben geluk en 4) machines. de reactiesnelheid waarmee het dier leerde. Thomas Kuhn noemde het boek een paradigm shift. staaf leunen) en daarvoor beloond wordt. 2) idem dito en 3) wiskunde analyses interesseerde Skinner nauwelijks. in natuurlijke omgeving. door Hull’s grote boek over gedrag en enkele kritieken: 1) de titel was te pretentieus.D.a.v. 52 . Na zijn proefschrift ontwikkelde hij de Skinner box. 2) het ene onderzoek is makkelijker dan het andere. Aanvankelijk wilde Skinner een schrijver worden maar na een jaar van pogingen lukte hem het niet een boek te produceren. Hij had eens gezegd dat hij liever zijn kinderen dan zijn boeken zou verbranden. Hierin staat een dier die een arbitraire handeling gebruikt (sleutel omdraaien.a. Skinner zat 8 jaar op Harvard en voor zijn proefschrift zocht hij naar een elementaire eenheid voor gedragsanalyse. want zijn boeken droegen meer bij aan de samenleving. Hij kwam op deze Skinner box met behulp van zijn 4 principes: 1) als je iets interessants ziet.Er was kritiek: 1) ze gebruikten een gelimiteerde set aan experimenten dat nooit groot genoeg is voor een algemeen gedragsmodel en 2) het wordt geëxperimenteerd in een laboratorium i. Deze kritieken waren grotendeels terecht want 1) dat was het ook. Het boek verkocht aanvankelijk slecht o. Skinner kwam in contact met Watson’s Behaviorisme. Het belangrijkste verschil met Thorndike’s instrumental learning zis dat bij operant conditioning het dier volledige controle heeft waar instrumental learning ook de begeleider acties onderneemt. rad draaien. houdt overal mee op en ga dit onderzoeken. Na een flinke ruzie met zijn begeleider Boring die zijn aanpak afkeurde kreeg hij toch zijn Ph. Dit schaadde hem niet zozeer maar bracht hem veel populariteit. Hij onderzocht uitsterving door geen beloning meer te geven en de reactiesnelheid daalde op een gecontroleerde manier. gaat stuk. vandaar de term operant conditioning. 13.p. Skinner geloofde niet in de algemene toepasbaarheid van het model.a. 3) O. Hij beschreef dit en nog veel meer gedragsexperimenten in zijn The Behaviour of Organisms dat uiteindelijk een zeer grote invloed zou hebben. Op zijn boek Beyond Freedom was 80% van de recensies negatief. iets wat hij zelf de operant conditioning apparatus noemde. Hij onderzocht hiermee o. Hij was de woordvoerder van het radicaal behaviorisme. 2) Skinner zou het werk van anderen onderbelicht hebben en 3) een kleine en artificiële set aan gedrag voor een klein aantal proefdieren. Hij identificeerde het reflex als deze eenheid. Hull’s systeem zou vooral geschikt zijn om het gedrag van lab ratten te voorspellen maar niet dat van mensen. Het dier operates op zijn omgeving. vooral gecompliceerde.

Het uiteindelijke doel opsplitsen in subdoelen en deze elk belonen. Fuller gebruikte een pipet met melk als 53 . Andere dergelijke projecten waren Plato’s Republic met sub homine (onder de man -> individualisme). Toen Skinner ze commercieel wilde exploiteren werd hij door zijn mede-investeerder belazerd die er met zijn geld vandoor ging. Jan-Jacques Rousseau in The Social Contract met sub natura (in de natuur). Skinner werd ervan beschuldig zijn dochter als labrat te behandelen. Skinner dacht hier een grote variëteit aan vaardigheden en kennis mee te kunnen overbrengen maar in de praktijk zijn slechts een paar daarvan echt effectief. Skinner maakte een omgeving voor zijn kinderen door eerst te analyseren wat zij nodig hebben: 1) warmte. Later kwamen er geruchten dat de dochter permanent negatief beïnvloedt was door deze baby-doos. In Project Orcon probeerde Skinner duiven als raketgeleiding of organische controle systemen te gebruiken. het belonen van stapjes van gedrag totdat het gehele gedrag wordt uitgevoerd. Het leger was echter niet overtuigd. Skinner ontwikkelde teaching machines die directe reinforcers gaven. luchtgefilterde cabine en liet het kind om de zoveel tijd buiten de cabine spelen. Walden II was sub operando (onder operant conditioning). Skinner wist op deze manier twee duiven tafeltennis te laten spelen. Er waren voornamelijk straffen (negatieve reinforcers). het is alleen de heerser/wetenschapper die een verkeerde voorspelling doet. 2) bescherming tegen ziekten en 3) sociale banden en tijd om te spelen/bewegen. Skinner beschreef shaping. Zo kon een kind ook op zijn eigen niveau verder. Skinner schreef zijn fictie Walden II waarin een gemeenschap door operant principes tot een harmonieuze en blije gemeenschap werd gekneed. Skinner maakte een verwarmde.Schema’s van reinforcement introduceerde Skinner door niet altijd een beloning te geven. Skinner liep met zijn learning machines ver vooruit. Dit is echter verre van waar. Hierna keek Skinner naar leeromgevingen. Paul Fuller wist bij een man van 18 die geen gedrag vertoonde (ook niet at of dronk) zijn hand omhoog te brengen. Sir Thomas More in Utopia met sub lege (onder de wet). De klassen waren vaak veel te groot en de leraar moest informatie aan iedereen tegelijk geven waar het ene kind dit te gemakkelijk vondt en de ander te moeilijk. Met de alter-ego Frazier in Walden II zei Skinner wat hij zelf niet durfde te zeggen: de onderdanen/proefpersonen reageren altijd juist. Hierbij zag Skinner dat de reactie zelfs versnelde ten opzichte van elke keer een beloning. Dit zag Skinner zelf als zijn grootste bijdrage. Aanvankelijk werd Walden II slecht verkocht maar later sloeg de verkoop en werd uiteindelijk meer dan 2 miljoen keer verkocht. Hij zag dat er maar weinig positieve reinforcers waren en als ze er al waar dan meestal te laat. Toen foto’s van dit apparaat in Ladies Home Journal kwamen ontstond veel ontsteltenis. De 10 geboden zijn hier uitgewerkt in prgramma’s van gedragsbeheersing. Saint Agustine in City of God met sub deo (onder God). Aldous Huxley in Brave New World met sub psychologia (onder psychologie). klaslokalen.

een schoon bed e. Skinner zag zich niet als een psycholoog maar als een behavioral analyst. Fuller ging hier niet mee verder maar beweerde een repetoir aan handelingen bij de man op te kunnen bouwen.5 Neobehaviourism in Retrospect (p 531) Van alle 4 is Guthrie’s invloed het meest stabiel gebleven. 13. iets wat tijdens experimenten ook al bleek. Tolman’s visie verloor invloed nadat Hull en Skinner ten tonele kwamen. In zijn latere leven hield hij nog contact met de intellectuele wereld en schreef diverse artikelen en boeken. Door dit experiment ging Skinner zich interesseren in zwakzinnigen. Het behaviour modification sloeg snel aan maar kwam ook kritiek op. ze weigerde nog meer handdoeken aan te nemen. Het zou inhumaan zijn mensen van goed voedsel. Door deze kritieken kan behaviour modification nu vaak alleen plaatsvinden onder streng gecontroleerde omstandigheden. Zo was het geval van een vrouw die handdoeken stal. te onthouden alleen om deze als beloningen te gebruiken.reinforcer. 54 . Hij had niets op met cognitieve psychologie die hij zag als een creatie vanuit de psychologie zelf. Elke keer als ze dit deed gaven de verplegers haar nog veel meer handdoeken. Twee van zijn studenten op Harvard begonnen aan behaviour modification. Vaak blijkt dat wanneer mensen op vrijdag betaald krijgen zij maandag het minst efficiënt werken. Hull’s invloed is tegenwoordig ook tanende en waarschijnlijk zullen Tolman’s en Skinner’s invloed het langst overleven. Na 4 weken bleek ze 650 handdoeken in haar bezit te hebben en begon ze ze weg te halen. waaronder één over ouder worden met vooral praktische tips (kijk porno om het sexleven op te krikken). Behaviour modification komt eigenlijk ook voor in de industrie: belonen naar hoeveelheid werk.d. Zijn Principle of contiguity blijft een inspirerend werk over gedrag. Het gedrag observeren en dit veranderen door geschikte beloningen. Hij kreeg vele medailles en erkenningen voor zijn werk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful