Samenvatting History of Psychology

David Hotersall – 4th edition
Door Niels Krijger <niels@kryger.nl

Inhoud
Inhoud....................................................................................................................1 Chapter 1 – Psychology and the Ancients (p 15)....................................................4 1.1 Advances in Medicine: A Biological Approach (p 15).....................................4 1.2 Advances in Mathematics: The Search of Order (p 21).................................4 1.3 Atomism: The Mind as Matter (p 22).............................................................5 1.4 Advances in Philosophy (p 23)......................................................................5 1.5 The Importance of the Ancients (p 30)..........................................................6 Chapter 2 – Philosophical and Scientific Antecedents of Psychology (p 33)...........6 2.1 The Renaissance World (p 34).......................................................................6 2.2 Renaissance Science (p 36)...........................................................................6 2.3 Renaissance Philosophy (p 46)......................................................................7 2.4 Post-renaissance Philosophy: Empericism, Associationism, and Nativism (p 52).......................................................................................................................8 2.5 A Seventeenth-Century Nativist Countervoice (p 63)....................................9 2.6 Eighteenth-Century Associationism (p 65)....................................................9 2.7 Nineteenth-Century Associationism (p 67)....................................................9 2.8 An Eighteenth-Century Nativist Countervoice (p 77)...................................10 2.9 The Importance of the Renaissance and Post-Renaissance Eras (p 79)......10 Chapter 3 – Early Studies of the Central Nervous System (p 81)..........................11 3.1 Experimental Investigations of Spinal Cord Functions (p 82)......................11 3.2 Sensory Physiology (p 84)...........................................................................11 3.3 Phrenology (p 89)........................................................................................12 3.4 Localization of Function in the Brain (p 96).................................................12 3.5 Direct Stimulation of the Brain (p 104)........................................................13 3.6 Progress and Challenge (p 112)..................................................................13 Chapter 4 – Wilhelm Wundt and the Founding of Psychology (p 115)..................13 4.1 Wilhelm Wundt (1832-1920) (p 115)...........................................................13 1

Chapter 5 – Edward Titchener and Hugo Münsterberg (p 139).............................15 5.1 Edward Bradford Titchener (1867-1927) (p 140).........................................15 5.2 Hugo Münsterberg (1863-1916) (p 155)......................................................16 5.3 Titchener and Münsterberg in Retrospect (p 173).......................................18 Chapter 6 – German Psychologists of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (p 175)..................................................................................................18 6.1 Psychophysics (p 175).................................................................................18 6.2 Hermann Ebbinghaus (1850-1909) (p 179).................................................18 6.3 Franz Brentano (1838-1917) (p 189)...........................................................19 6.4 Carl Stumpf (1848-1936) (p 192)................................................................19 6.5 Oswald Külpe (1862-1915) (p 199)..............................................................20 6.6 The Lost German Psychologists (p 205)......................................................21 Chapter 7 – Gestalt Psychology in Germany and the United States (p 207).........21 7.1 The Conceptual Foundations of Gestalt Psychology (p 207)........................21 7.2 Max Wertheimer (1880-1943) and the Beginning of Gestalt Psychology (p 208)...................................................................................................................21 7.3 The Insight Learning Experiments of Wolfgang Köhler (1887-1967) (p 224) ..........................................................................................................................23 7.4 Kurt Lewin (1890-1947) and the Application of Gestalt Pyschology (p 230)23 7.5 Gestalt Psychology in Perspective (p 247)..................................................25 Chapter 8 – The History of Clinical Psychology and the Development of Psychoanalysis (p 249).........................................................................................25 8.1 Early Views of Mental Illness (p 250)...........................................................25 8.2 Early Institutions and ‘Cures’ for Mental Illness (p 253)..............................25 8.3 Reformation of Institutions for the Mentally Ill (p 256)................................26 8.4 Sigmund Freud (1856-1939) (p 276)...........................................................28 8.5 Conclusion (p 298)......................................................................................30 Chapter 9 – Darwin, Galton, Cattel, James and Hall (p 301).................................31 9.1 Charles Darwin (1809-1882) (p 301)...........................................................31 9.2 Francis Galton (1822-1911) (p 311)............................................................31 9.3 James McKeen Cattell (1860-1944) (p 327).................................................32 9.4 William James (1842-1910) (p 333).............................................................33 9.5 Granville Stanley Hall (1844-1924) (p 346).................................................34 9.6 Conclusion (p 359)......................................................................................35 Chapter 10 – Functionalism at the University of Chicago and Columbia University (p 361).................................................................................................................. 35 10.1 John Dewey (1859-1952) (p 362)..............................................................35 2

10.2 Angell and Carr: Functionalism at the University of Chicago (p 368)........36 10.3 James Rowland Angell (1869-1949) (p 369)..............................................36 10.4 Harvey A. Carr (1873-1954) (p 371)..........................................................36 10.5 Woodworth and Thorndike: Functionalism at Columbia University (p 372) ..........................................................................................................................37 10.6 Robert Sessions Woodworth (1869-1962) (p 372).....................................37 10.7 Edward Lee Thorndike (1874-1949) (p 381)..............................................38 10.8 Conclusion (p 391)....................................................................................39 Chapter 11 – Historical Uses and Abuses of Intelligence Testing (p 393).............39 11.1 Pierre Broca’s Craniometry (p 393)...........................................................39 11.2 Alfred Binet (1857-1911) (p 396)..............................................................39 11.3 Henry H. Goddard (1866-1957) (p 404).....................................................40 11.4 Lewis M. Terman (1877-1956) (p 418)......................................................41 11.5 Robert Mearns Yerkes (1876-1956) (p 424)..............................................42 11.6 Later Controversies (p 435).......................................................................43 11.7 Recent Developments in Intelligence Testing (p 439)...............................43 Chapter 12 – The Research of Ivan Pavlov and the Behaviorism of John B. Watson (p 443).................................................................................................................. 44 12.1 Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) (p 443)...............................................44 12.2 Conditioning Before Pavlov (p 455)...........................................................45 12.3 The Behaviorism of John Broadus Watson (1878-1958) (p 457)................45 Chapter 13 – Four Neobehaviorist Psychologists (p 487)......................................49 13.1 Edward Chace Tolman (1886-1959) (p 487)..............................................49 13.2 Edwin Ray Guthrie (1886-1959) (p 496)....................................................50 13.3 Clark Leonard Hull (1884-1952) (p 504)....................................................51 13.4 Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) (p 513)..........................................52 13.5 Neobehaviourism in Retrospect (p 531)....................................................54

3

Chapter 1 – Psychology and the Ancients (p 15)
1.1 Advances in Medicine: A Biological Approach (p 15)
Het meeste van de toenmalige psy zou nu medisch benaderd worden. Alcmaeon begon met het ontleden van lichamen. Hij behandelde ziekte vanuit een holistisch perspectief (=het idee dat de eigenschappen van een systeem niet kunnen worden verklaard door de som van alle componenten). Hippocrates wees al het bijgeloof en rituelen af rond de medische wereld en volgde Alcmaeon’s aanpak. Alle ziekten komen door natuurlijke oorzaken en moeten met natuurlijke methoden worden behandeld. In The Art of Healing beschreef hij melancholie, manies, depressies, fobieën, paranoïdes en hysterie. Hij dacht dat hysterie aan vrouwen was voorbehouden, het verkeerd geplaatst zijn van de baarmoeder. In The Nature of Men beschreef hij hoe lucht, aarde, vuur en water overeenkomen met zwart en geel gal, bloed en phlegm (= een stof afgescheiden door het slijmvlies). Onbalans van één van deze stoffen zorgt voor ziekte. Hier komt o.a. aderlaten vandaan en dit bleef een veel toegepaste praktijk in de eeuwen daarna. Onbalans beïnvloed ook temperament (chagrijnig/snel boos/apathisch e.d.). In De Morbu sacro beschreef hij epilepsie. Toentertijd was epilepsie een goddelijke interventie. Epilepsie beschouwde hij als een natuurlijke aandoening die te maken had met disharmonie van de hersenen. Verder o.a. bekend van de Hipocrates eed en word beschouwd als een ancient father of psychology. Meeste van Hippocrates is bekend door Galen die 600 jaar later leefde. Galen: A Link with the Past Zijn gedachtes bleven belangrijk tot aan de 16de eeuw. Hij was geen christen maar geloofde dat de bouw van de mens het bewijs van god was. Het hart is de ‘verwarming’ van de mens, er brand een vuur in. Pas 1500 jaar later werd het hart gezien als pomp. In On the Passions and Errors of the Soul beschreef Galen dat ziektes van de ziel voortkomen uit passies zoals boosheid, angst e.d. Een irrationele kracht verwijst ratio. Om hiervan te genezen is begrip van de eigen ziel en zelfkennis noodzakelijk.

1.2 Advances in Mathematics: The Search of Order (p 21)
4

Thales of Miletus speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de wiskunde als taal van de wetenschap. Hij voorspelde met wiskunde een zonsverduistering. Pythagoras was een leerling van Thales. Hij vond o.a. dat hele breuken op een gitaar harmonisch klinken waar oneindige of lange breuken niet mooi klinken. Ook bekend van de hoek van Pythagoras.

1.3 Atomism: The Mind as Matter (p 22)
Democritus bedacht dat atomen ons universum vormen. De menselijke geest was hier ook onderdeel van. De inhoud van de geest is een indeling van atomen (en dus van ervaring). Verder beschreef hij hoe atomen uitgezonden worden door objecten en dat deze stroom aan atomen afhankelijk zijn van de presentatie van het object. Pas sinds kort is deze theorie weer geaccepteerd sinds neuro wetenschappers het brein hebben onderzocht. Zeno’s Paradoxes geven de onnauwkeurigheid van de zintuigen, vooral bij beweging. Bekendste paradox is Achilles en een schildpad die rennen. De schildpad krijgt een voorsprong op Achilles. Als Achilles de beginplaats van de schildpad bereikt is de schildpad al verder, Achilles haalt nooit de schildpad in. Beweging is volgens deze paradox onmogelijk, alleen de geest kent het begrip beweging. Moderne versie is het verlaten van de kamer; telkens leg je de helft van de afstand af naar de deur. ½ + ¼ + 1/8, etc., je bereikt nooit de deur.

1.4 Advances in Philosophy (p 23)
Belangrijkste filosofen SPA: Socrates, Plato (leerling van Soc.) en Aristoteles (leerling van Plato). Zij brachten epistemologie voort, de filosofie die onderzoekt naar de oorsprong, natuur, methoden en limieten van menselijke kennis. Socrates zocht overal kennis, in het dagelijks leven, ondervroeg mensen. Hij vroeg; wat is de waarheid? Hij betwijfelde elke aanname, elke zekerheid. Een rationalistische aanpak. De waarheid zit verborgen in de geest, een leraar moet deze waarheid blootleggen. Hij helpt alleen. Uiteindelijk werden de mensen Socrates beu omdat hij de waarheden continu aanviel en werd ter dood veroordeeld. Plato zag een verschil tussen wat wij waarnemen en wat hij noemde ‘Forms’ (= de eeuwige structuren die de wereld indelen). Sensaties zijn onstabiel, de Forms zijn ‘echt’ en eeuwig. Zijn voorbeeld: in een grot is iemand vastgebonden en die ziet de objecten die buiten bewegen alleen door de silhouetten van vlammen uit het vuur. De silhouetten zijn de sensaties en de objecten zijn Forms. Plato accepteerde individuele verschillen en in The Republic beschreef hij een utopische samenleving met een oligarchisch systeem (degenen met het grootste vermogen tot redenering). Een nativistische houding. Deze verschillen meette hij door individuele verschillen tussen lichaamsdelen (hoofd = redenering, moed = borstkas, e.d.). 5

dezelfde ethiek en wetenschappelijke aanpak. contrast en continuïteit. Verder zei hij dat het hart het belangrijkste is van de mens. Final cause: het beschrevene toekennen aan de maker Aristoteles zag het leven als een ladder van creatie met verschillende gradaties: nutritive (plants).Aristotle in De memoria et reminiscentia zei hij dat geheugen voortkomt uit drie associatieve processen. Chapter 2 – Philosophical and Scientific Antecedents of Psychology (p 33) 2. Ook is het hart één van de eerste dingen die beweegt en een klap tegen het hoofd kun je van herstellen.a. Objecten. sensitive (animals) en rational (humans).1 The Renaissance World (p 34) De Renaissance gaf geboorte aan de moderne psych. Ten dele omdat we nog geen universele antwoorden hebben gevonden maar vooral dat we hetzelfde idee van de wereld hebben. Aristoteles kwam met de metafoor van de geest als een leeg vel papier bij geboorte. Ook hij wordt een vader van de psychologie genoemd. die van het hart niet. Deze stelling is belangrijk geweest in o. Dit komt voort uit het feit dat de Egyptenaren de geest plaatste in de romp en niet in het hoofd. kennis word opgedaan door ervaringen. De hersenen zijn er om het bloed koel te houden.5 The Importance of the Ancients (p 30) Nog steeds worstelen psychologen en filosofen met de vragen die de Grieken al stelden. Passies en emoties moeten vermeden worden 1. Material cause: beschrijving waar het van gemaakt is 2. Efficient cause: beschrijving hoe de essentie of vorm ontstaan is 4. was een zeer controversieel standpunt. in de tijdsgeest. gebeurtenissen en mensen worden met elkaar geassocieerd op basis van gelijkheid. Verder bekend van de Theory of Causes: 1. Dit.2 Renaissance Science (p 36) Nicolaus Copernicus publiceerde zijn heliocentrische idee (zon als centrum). Darwin’s Evolutie theorie. Formal cause: beschrijving van de essentie of vorm 3. Na Aristoteles twee scholen voor psychologie belangrijk: Epicurians (doel van het leven is genieten van wat het leven te bieden heeft en het minimaliseren van lijden bij anderen) en de Stoic (een rationeel principe gidst het universum en iedereen moet deze ratio gebruiken om conflicten mee op te lossen). De sterkte van de associatie hangt af van de frequentie en eenvoud. Hij was een empiricus. 6 . 2.

x-y-z assenstelsel). De mens (machine) wordt aangestuurd via dunne buisjes met daarin ‘animal spirits’. god) bedacht hij Cogito ergo sum (ik denk. Descartes wees de pijnappelklier aan als het centrum van deze interactie. Hij was aanhanger van Copernicus wat ervoor zorgde dat hij een verklaring van niet-publicatie van de katholieke kerk moest tekenen. details op de maan. het kwik zou zijn rare gedrag aan het eind van zijn leven hebben veroorzaakt Halley voorspelde dat een komeet (die van Halley) in 1758 op kerstavond weer langs zou komen. De Anatomical Treatise on the Heart and Blood in Animals is één van de grootste werken uit de Renaissance. De hersenen openen en sluiten de buisjes en zorgt dus voor de aansturing. heeft geen substantie. Dit is de voorloper van het nature-nurture debat. de ‘melk’ van venus (hij dacht aan duizenden mini-sterren) en de twee ringen rond saturnus. Verder ontwikkelde Galilei de wet van de vrije val. hij liet ballen rollen van een helling en meette de versnelling. Later probeerden empericisten te doen wat Newton deed met licht: bewustzijn opbreken in zijn elementen. In zijn crisis waar hij het bestaan van alles betwijfeld (incl. De animal spirits leggen ‘paden’ aan in de hersenen die deze ‘derived ideas’ veroorzaken. 7 . Descartes dacht dat de mens ‘innate ideas’ (natuurlijk) en ‘derived ideas’ (uit ervaring) bevat. In Principia beschreef hij de zwaartekracht en de gevolgen hiervan: het universum met zijn hemellichamen die om elkaar tollen.v. Deze animal spirits worden opgewarmd en rondgepompt door het hart en brengen zo beweging voort in de vorm van een ‘reflex arc’. het is een geavanceerde machine. Hij schreef de pracht van dit alles toe aan God. 2. de geest daarentegen is vrij. Descartes leefde in NL en hield maar een klein aantal vrienden aan. Het verschil tussen mens en machine is dat de mens oneindig veel ingewikkelder in elkaar zit. Een biologisch systeem kan bestudeerd worden. de telescoop vier manen rond jupiter. Toen hij gelijk bleek te hebben werd dit als een bewijs van de kracht van de menselijke geest beschouwd. dus ik ben). Verder was de mens een duale machine: het lichaam draait op mechanische acties.3 Renaissance Philosophy (p 46) René Descartes bracht in zijn Geometry een analytische geometrie (o. Aan het eind van zijn leven probeerde hij metaal in goud te veranderen. Isaac Newton refracteerde wit licht in het kleurenspectrum en wist deze weer terug te refracteren in wit licht. William Harvey wist te berekenen dat het hart als een pomp werkt en niet bloed aanmaakt.b. Naast zijn wiskunde was Descartes ook één van de grondleggers van de moderne westerse filosofie.Galileo Galilei ontdekte m. Toen de Zweedse koningin Christina hem naar Stockholm haalde om les te geven stierf hij korte tijd later.a.

Descartes laatste karakteristiek zijn passies: wonder. niet omdat we een geest hebben zoals Descartes beweerde. Complexe ideeën ontstaan uit simpele ideeën op de volgende manieren: 1. Ervaringen bestaan uit sensaties (met objecten) en reflecties (ofwel interne acties van de geest). 3. één is heet. Mensen zijn van nature agressief. Er zijn simpele en complexe ideeën. Hierin wordt getracht het bewustzijn op te delen in zijn elementen. een leeg vel bij geboorte en deze wordt gevuld door ervaringen.4 Post-renaissance Philosophy: Empericism. Kinderen hebben een hekel aan school omdat zij hier geslagen worden. Associationism. hate. De mens is niet volledig rationeel en dieren beschikken ook over ratio. Julien de La Mettrie zei dat mensen alleen verschillen van dieren in de complexiteit van de machine. and Nativism (p 52) Empericisten onderstrepen de ervaringen die inwerken op de passieve geest. love. Doe één hand in het koude water en de ander in het warme. Associationisten onderstrepen de rol van de actieve geest bij het vormen van associaties. één is koud en één is op kamertemperatuur. 2. Nativisme onderstreept dat niet alle kennis puur uit ervaringen opkomt maar beïnvloedt word door onze natuurlijke opbouw. voor de ander als koud. Alle andere emoties zijn afgeleiden hiervan. Thomas Hobbes zei dat een groep zijn integriteit alleen kan behouden door een sterke gecentraliseerde autoriteit. joy and saddness. Descartes was de eerste die een oog ontleedde. Zijn Essay Concerning Human Understanding is het beginpunt van het Britse Empericisme. Hij theoretiseerde dat apen symbolen-taal kunnen leren. In Two Treatises on Government beschreef hij dat de overheid gebaseerd is op een sociaal contract tussen ‘leiders’ en onderdanen. Combinatie van simpele ideeën 2. Alleen vrees voor pijn en verlies aan plezier zijn bij geboorte aanwezig. Abstractie: van simpel idee alle bijhorende ideeën weghalen. De behandeling van angsten in kinderen komt erg overeen met die van de behaviorist John Watson. desire. Voor Locke bestaat het bewustzijn uit ideeën die voortkomen uit ervaring. Na 30 seconden doe ze in het neutrale water. Als de overheid dit sociale contract overtreedt mogen de onderdanen de overheid afzetten. Ervaringen zijn niet altijd betrouwbaar: neem drie kommen met water. 8 . Voor de ene hand voelt dit als warm aan. John Locke was de eerste belangrijke Britse empericist. Locke ging uit van de goedheid van de mens. aanvankelijk werd dit verwezen maar recent is dit bewezen in chimpansees. Relatie leggen tussen simpele ideeën. Hij verwees Descartes’s innate ideas.

James Mill nam het idee over dat het verstand bestaat uit ideeën en sensaties.7 Nineteenth-Century Associationism (p 67) James Mill beschreef in zijn Essay on Government een sterk argument voor een democratische overheid: mensen zijn gemotiveerd uit egocentrische overwegingen en zullen deze overwegingen doorzetten zelfs ten koste van anderen tenzij een overheid hen hiervan weerhoudt. Er is een causaal verband tussen impressies en ideeën. Alle kennis komt uit ervaring maar zei eveneens dat het bestaan van de wereld afhing van perceptie. Johnsen bracht er bijvoorbeeld tegenin dat een vuur. we gebruiken signalen. Hij gebruikte klinische ervaringen in zijn theorieën. Associaties zijn sterk op basis van drie factoren: permanentie. Dit idee werd als absurd verklaard. sense ergo sum. welke vaak voortkomen uit sensaties. De oplossing is een door het volk gekozen overheid die verantwoording af moet leggen aan het volk. een oneindig aantal elementen waaruit alle dingen en activiteiten uit zijn opgebouwd. Monads zijn onverwoestbaar. Ergens tussen deze bewust & onbewust schaal is een drempel van bewustzijn. ondanks dat je een tijd weg bent geweest. Mentale monads kennen een activiteitsniveau die van bewust tot onbewust loopt. 2. onaanpasbaar en onmaakbaar. In zijn New Essays on Understanding beweerde hij dat ¼ van de geest is aangeboren en niet voortkomt uit ervaringen. 2. David Hartley beschreef beelden die lijken te bestaan zelfs als de stimuli verdwenen is: een kaars die lijkt te branden nadat hij net is uitgemaakt of een toon die je blijft horen zelfs als de toon al weggevaagd is. 2. ze lopen echter gelijk (paralel) en lijken daarom te interacteren. hiervoor onbekend in de psych. Zowel de echte als mentale wereld bestaan uit deze monads.Locke was het met Molyneux eens die zei dat een blind iemand die opeens kan zien niet direct vormen kan benoemen – hij moet de objecten eerst voelen. Drie typen van verbanden: 1) ze lijken op elkaar. 2) continuïteit in tijd of ruimte. en niet anders. Materie bestaat alleen omdat het waargenomen wordt. Dergelijke associaties zijn de basis voor alle ideeën. In The Monodology beschreef Leibniz een systeem van monads.5 A Seventeenth-Century Nativist Countervoice (p 63) Gottfried Wilhelm von Leibniz had grote eerbied voor Locke’s Essay maar was het oneens met het ongeschreven blad metafoor. Monads interacteren niet.6 Eighteenth-Century Associationism (p 65) David Hume beschreef in Treatise of Human dat ideeën vage kopieën zijn van impressies. meningen en affecties. Sensaties zijn voor Hume alles. correctheid en 9 . wel brandstof heeft verbruikt. George Berkeley was de opvolger van Locke en nog radicaler. en 3) oorzaak-gevolg. Perceptie gebruiken wij om bijvoorbeeld de afstand tussen objecten mee te schatten.

m. Als alternatief op hedonisme (mensen zijn alleen gemotiveerd door plezier en het vermijden van pijn) stelde hij utilitarianisme voor.eenvoud. Willekeurige gebeurtenissen leiden tot een positieve of negatieve uitkomst. John Stuart Mill. 10 . Zij beïnvloeden onze ervaringen. John Mill breidde zijn vaders idee uit dat een complex idee meer is dan alleen de som van simpele ideeën. 2. Dit standpunt lijkt op dat van Edward Thorndike. een filosofie die uitgaat dat acties fout zijn in de proportie dat deze acties onvrede bij anderen veroorzaken. Verder vond hij gewoontes een belangrijk onderdeel van de menselijke geest. Hij geloofde dat bepaalde intuïties of categorieën van inzicht aangeboren zijn. Door de strenge opvoeding voorzag hij de noodzaak voor het onderzoeken van invloeden op het (intellectuele) karakter? Dit onderzoeksgebied noemde hij Ethology. Hoewel hij de Britse empericisten accepteerde vroeg hij af hoe ervaring zelf mogelijk is. Verder zei hij dat het verstand onderzocht kan worden –een stelling die daarvoor niet gebruikelijk was. scheikunde. Alexander Bain was de oprichter van het psychologische blad Mind. Dit framework is a priori (vooraf bekend) en kennis uit ervaringen zijn a posteriori (achteraf bekend). de zoon van. empericisme-nativisme. Dit bracht hem later tot een emotionele crisis waarbij hij het belang van emotie ontdekte. 2. Zo is een huis meer dan alleen de bakstenen waar het uit bestaat. James Mill maakte ook onderscheid tussen simpele en complexe ideeën.v. Het empericisme gaf later geboorte aan het behaviorisme. kreeg een zware opvoeding waarbij gevoel en emotie werden uitgebannen. Die wetenschap zal echter niet zo exact zijn als bijv. Kant was van belangrijke invloed op de eerste Duitse psychologen. In The Subjection of Women beargumenteerde John Mill dat door de behandeling van vrouwen hun volle potentie onderdrukt wordt. deze werd niet aangenomen maar vormde een begin van de vrouwelijke emancipatie in Engeland.9 The Importance of the Renaissance and Post-Renaissance Eras (p 79) Begin van nature-nurture debat d. Die met positieve uitkomsten herhalen we: gewoontes. Ook legde hij een wetsvoorstel voor waarin vrouwen stemrecht zouden krijgen in Engeland.8 An Eighteenth-Century Nativist Countervoice (p 77) Immanuel Kant leefde in Köningsberg en heeft nooit ver gereisd. nu betekend dit iets heel anders. Voorbeelden van a priori kennis zijn tijd en ruimte en de mogelijkheid een taal te leren.

een kikker op een trommel om de snelheid te meten en liet mensen op een knop drukken na een stimulus. Benjamin Franklin deed experimenten met een elektrisch geleidende doos waarin een persoon plaats kan nemen en de doos onder stroom kan worden gezet. De persoon zelf overkomt niets. Emil Du Bois-Reymond wist voor het eerst definitief aan te tonen dat zenuwactiviteit elektrisch van aard is.a. Bell’s claim is maar ten dele correct maar desondanks wordt dit feit regelmatig als de Bell-Megandie wet genoemd. Francois Magendie beschreef in een drie pagina tellende paper zijn experimenten met puppies waarbij een dorsal root section ervoor zorgde dat een deel van het lichaam sensatieloos wordt en na een ventral root section beweging niet meer mogelijk is.2 Sensory Physiology (p 84) Charles Bell beschreef dat dezelfde stimuli op verschillende zenuwen verschillende sensaties opwekken en verschillende stimuli op dezelfde zenuw dezelfde sensatie opwekt. Johannes Peter Müller gaf aan dat zenuwen zelf verschillende impressies doorgeven aan het brein of bewegen naar verschillende delen van het brein waardoor deze alsnog specifiek worden. Hermann von Helmholtz gebruikte Thomas Young’s theorie dat het oog drie zenuwbanen kent die de primaire kleuren kunnen onderscheiden. kikkers met alleen het brein verwijderd bleken dit nog wel te kunnen. Galvani beschreef dat zenuwactiviteit elektrisch van aard is. Charles Bell probeerde de claim op deze ontdekking eigen te maken door een paper die hij hiervoor al geschreven had. Hij verwijderde een stuk van zijn huid en met wat geleidend materiaal wist hij de elektrische puls 30x sterker en daarmee waarneembaar te maken. Hoewel dit laatste experiment erg variabele data opleverde bleken 11 . Hij bevestigde o. Alfred Volkman ontdekte dat bepaalde reflexen alleen na onthoofding voorkomen.Chapter 3 – Early Studies of the Central Nervous System (p 81) 3. Kikkers zonder brein en ruggenmerg bleken na onthoofding geen stimuli meer te verwerken. 3. Verder meette hij de snelheid van zenuw reacties. Robert Whytt deed experimenten met kikkers waarbij hij zowel de hersenen als ruggenmerg verwijderde. ze bewogen hun poot na knijpen.1 Experimental Investigations of Spinal Cord Functions (p 82) Omdat de ruggenmerg minder complex is dan het brein werd deze eerst onderzocht.

2) Phrenologie argumenten zijn circulair. De aanname waarop Phrenology is gebaseerd is fout. Zijn gedrag was na dit ongeluk drastisch veranderd. 3) het gebruiken van onnozele is voor serieuze studenten van hersenfunctie onacceptabel en 4) phrenologie kan nooit gefalsifieerd worden. Hij beschreef dat een specifiek gebied. 12 . gekken en doden en ontwikkelde op basis hier van een doctrine. kreeg door een ongeluk een metalen staaf door zijn hoofd. Spurzheim bewonderde de schedel enorm wat Magendie uiteindelijk publiceerde. hij schreef dit toe aan de overige hersenen die het verlies aan functie overnemen. 3.3 Phrenology (p 89) Franz Joseph Gall claimde dat persoonlijkheidskenmerken getraceerd kunnen worden door de vorm van het gezicht. De cerebrale lobben zijn verantwoordelijk voor waarneming en hogere functies als geheugen en mening. ademhaling en andere basisfuncties. Wat Spurzheim niet wist is dat Magendie de schedel had vervangen met die van een imbiciel. Phineas P. die van ademhaling. Hij onderzocht schedels van daklozen. Hij voerde experimenten uit door delen van de hersenen uit dieren te verwijderen. Marie-jean Pierre Flourens beschreef dat de cerebrale lobben alle vrijwillige acties regelen. 3. gevangen. Zo bewoog een duif niet meer zomaar nadat zijn cerebrale lobben verwijderd waren.4 Localization of Function in the Brain (p 96) Jean Cesar Legallis lokaliseerde de eerste breinfunctie. weinig vooruitziendheid. Hij was veel sneller afgeleid. Hij kon nog wel vliegen maar gaf de indruk van een slaperig dier. de contouren van de schedel komen niet overeen met die van de hersenen.de tijden gemiddeld langer te zijn voor een stimulus aan de teen dan aan het dijbeen. Soms werd phrenologie als een vereiste bij een sollicitatie gebruikt. Johann Caspar Spurzheim was een assistent van Gall. Drie Amerikanen brachten later allerlei Phrenologie apparaten en handleidingen uit en wisten hier een aardige duit mee te vangen. Deze staaf was door zijn frontale lobben gegaan. belangrijke zaken regelde als hartslag. Na de dood van Gall bracht Spurzheim Phrenology van een ‘wetenschap’ tot een cult. lichtzinnig en onbetrouwbaar in hun handelen. de medulla oblongata (the vital knot). Hieruit ontstond Phrenology. Gage. Fouten Phrenologie: 1) Lokalisatie van eigenschappen op de schedel zijn willekeurig. Hij zag ook dat verloren functies langzaam deels herstelden. ze te laten herstellen en hun gedrag nogmaals analyseren. een treinspoor bouwer. Pierre Flourens bracht de belangrijkste kritiek voort. Magendie was een criticus van Phrenologie en liet Spurzheim de schedel van de Franse wiskundige Pierre Laplace onderzoeken.

Chapter 4 – Wilhelm Wundt and the Founding of Psychology (p 115) 4. Uiteindelijk gaf hij meer les dan onderzoek.v. de handen zijn oververtegenwoordigd in de hersenen. Ferrier lokaliseerde 15 breinfuncties. Later werd ontdekt dat de grootte van het gebied te maken had met de functie i. plaats volledig symmetrisch zijn. Roberts Barthalow was de eerste die naalden met elektroden plaatste in het menselijke brein.p. Na vier dagen kreeg ze een beroerte gevolgd door verlamming en uiteindelijk dood. een epilepsie die van het ene deel van het lichaam naar het andere verplaatst. Daarbij bleek dat stimulatie aan één kant van de hersenen altijd aan de tegenovergestelde kant een reactie veroorzaakten. Hij ging in dienst bij Hermann von Helmholtz als assistent. Broca’s patiënt ‘Tan’ (hij kon alleen het woord ‘tan’ uitspreken) bleek na autopsie dat de lokalisering van de praat functie correct was. Hij concludeerde uiteindelijk dat remmingen van functies een teken is van een gezond brein. bijv. Barthalow biechtte zijn resultaten eerlijk op en dit leidde tot een ethisch schandaal. in dit geval bij Mary Rafferty.1 Wilhelm Wundt (1832-1920) (p 115) Wundt had een eenzame jeugd. 3. Het verbazende is dat de alleen de linker frontale lob deze functie heeft en niet de rechter die qua grootte. Na enkele experimenten bleek Rafferty na een paar dagen bleek en depressief. wat we niet doen als samenleving is het teken van beschaving. Hij ontwikkelde wel een 13 . Hersenstimulatie met elektriciteit heeft veel opgeleverd voor de wetenschap.5 Direct Stimulation of the Brain (p 104) Gustav Fritsch en Edward Hitzig ontdekten dat wanneer verschillende plaatsen van de hersenen gestimuleerd werden met elektriciteit verschillende spieren samentrekken. 3. Ferrier plaatste elektroden in een grote groep dieren. David Ferrier bracht het belangrijkste werk voort. de grootte van het onderdeel.Joseph Gall lokaliseerde de praat functie van de brein net achter de ogen na onderzoek bij mensen die niet meer konden praten. The Functions of the Brain. geheugen en intelligentie niet mogelijk is. John Huglings-Jackson beschreef Jacksonian Epilepsy bij zijn vrouw. Ze had moeite met lopen en had last van ongevoeligheid en een kietelgevoel.6 Progress and Challenge (p 112) Karl Lashley concludeerde dat het lokaliseren van psychologische processen zoals leren. Dr. Dit is nogsteeds een mysterie. Bij deze stelling is hij waarschijnlijk beïnvloedt door de politieke standpunten van Thomas Hobbes.

’s waarvan 70 in de filosofie en de rest over psychologie. 1879 is het jaar dat psychologie hier een onafhankelijke experimentele wetenschap werd.m. en 3) integratie experimentele psychologie met andere wetenschappen. Wundt noemde zijn wetenschap voluntarism en had weinig te maken met het structuralism van Titchener en James.v. Wundt’s Grunzüge der Physiologischen Psychologie (principles of physiological psychology) was een succes. Het kan nooit begrepen worden door alleen onderzoek naar de elementen hiervan. Voor Wundt is het hoofd een dynamische. 2) literatuur en geschiedenis onderzoek van hogere mentale processen en natuurlijke observaties. velen zijn waarschijnlijk de gymnasia in gegaan en werden niet verplicht onderzoek te doen. Later werd dit zijn laboratorium. nog eens 10% ging over gevoel (veelal schalen van uitersten: gespannen-ontspannen) en nogmaals 10% ging over associatie (werd meestal door woord-woord experimenten benaderd). het beschreef niet het moderne physiologie (basis van gedrag en bewustzijn) maar psychologie: een wetenschap gebaseerd op experimentele methoden analoog aan de physiologie. Klassieke introspectie komt in de onderzoeken bij Wundt en zijn studenten nauwelijks voor. Hij schreef ook zijn eerste boek waarin hij psychologie beschreef als wetenschap tussen de sociale wetenschappen en natuurwetenschappen. elementarist of structuralist. creatieve kracht. Volgens Wundt dient de psychologie de directe ervaring te beschrijven en niet het bemiddelde (d. Velen van zijn buitenlandse studenten gingen terug naar hun geboorteland en zette eigen psychologische laboratoria en faculteiten op. instrumenten). Hij beschreef hiervoor als methode Introspectie. 10% ging over aandacht (en dan met name apperceptie: wanneer iets in ons blikveld ook onze focus krijgt). Hoewel het laboratorium regelmatig verhuisde deden Wundt’s belangrijkste leerlingen de experimenten in het Konvikt gebouw.D. Wundt begeleidde 186 Ph. Om zijn experimenten te publiceren richtte hij het blad Philosphische Studien. Bij Wundt waren proefpersonen getraind en werkten in de psychologie. 50% van de studies gingen over sensaties en perceptie. Wundt was geen reductionist. Er zat een groot verschil in Wundt’s proefpersonen en die van tegenwoordig in de Psychologie. Lang niet al van deze Ph. Wundt beschreef drie subdivisies in psychologie: 1) experimentele inductieve wetenschap. 17% meette reactie tijden. Hij kreeg een positie in Leipzig en plaatste aanvankelijk alle materialen voor zijn demonstraties in het Konvikt gebouw. zelf-rapportages inclusief objectieve metingen (tijd en woord associaties). het eerste blad volledig aan psychologische studies geweidt.: sociale psychologie (de relatie van de individu met de samenleving). Wundt zelf was in de beginjaren vaak de zelf proefpersoon. Wundt richtte niet 14 .nieuwe tak in de psych.D’s werden bekend.

2. vooral niet als het ging om zijn basisprincipes. ontwikkeling en klinische psychologie ontbreken bij Titchener. Titchener oordeelde of introspecties goed werden uitgevoerd of niet. Functies zoals leren. Als man is hij over het algemeen positief beoordeeld maar soms ook als onvermoeibaar. Hij gebruikte voornamelijk introspectie. een techniek die alleen door gezonde mensen kan worden toegepast en zelfs dan moeten deze zeer getraind zijn.alleen psychologie op maar onderwees een groot deel van de eerste psychologen. gevonden observaties waardeloos omdat: 1) zijn meestal inaccuraat en 2) bevatten bijna altijd de stimulus error: beschrijving van de gebeurtenis zelf en niet van de mentale processen. niet zoals hij was).735 pagina’s in totaal. Hij nam alles over van Wundt (zoals Titchener hem herinnerd. 53. Titchener was geïntereseerd in de algemene geest. Hij beschouwde logische. De lezer werd vrij dom geacht. Dit werd grotendeels genegeerd omdat mogelijk door zijn omvang niet aantrekkelijk is en Wundt’s overlevingen bestaan uit algemene aannames over zijn werk (waar dit werk buiten valt). humorloos en aggresief. een term die William James in 1890 al bezigde in zijn Principles of Psychology. Chapter 5 – Edward Titchener and Hugo Münsterberg (p 139) 5. alles is uitgespeld. Titchener was niet flexibel. Wundt schreef veel. Hij schreef veel.2 pagina’s per dag. 2) wetten vinden voor deze connecties tussen elementen en 3) de correlatie uitwerken tussen de geest en de zenuwstelsel. Zijn psychologie is structuralisme gaat heten. De geest moet onderzocht worden door: 1) de som van mentale processen te indentificeren en aangeven hoe ze samenwerken. Titchener was in zijn leven vooral bezig met (1). motivatie. 216 werken in totaal. Hij verbleef maar 2 jaar in Leipzig bij Wundt maar deze twee jaar waren erg belangrijk. geheugen. met boerenverstand.1 Edward Bradford Titchener (1867-1927) (p 140) Titchener ging al snel van Oxford (waar geen psychologie werd gegeven) naar Cornell. In de laatste 20 jaar van Wundt’s leven richtte hij zich weer op de sociale psychologie en bracht zijn 10 delige Volkerpsychologie uit. In zijn werken komen ook geen voorbeelden van correcte introspecties voor…? 15 . niet in de individuele. Weinig hiervan wordt nog gelezen. óf omdat Boring in zijn History of Experimental Psychology maar 1 pagina weidt aan dit werk.

Ook Münsterberg was een productief schrijver. Hij onderzocht wel naar 2de persoonlijkheden. Dit komt overeen met de visie van de Britse associationisten. Münsterberg kreeg de opdracht een psych. Hiervoor gebruikte hij ook op een conservatieve wijze hypnose. Met degenen die Titchener’s methoden volgde was hij warm en loyaal. Er waren kritieken op zijn publicaties: 1) zijn eerste grote werk in Engels werd bekritiseerd door Mind. Hij claimde dat spiercontracties de basis vormde voor aandacht en bewustzijn. beelden en gevoelens. Lab in Harvard op te richten maar was lange tijd de Engelse taal niet machtig. Hij zei dat de vrije wil niet voorkomt in het bewustzijn. Hij bemoeide zich ook snel met iemand’s privé leven. Münsterberg zocht naar praktische toepassingen van psych. Uiteindelijk zei zelfs de trouwe Boring dat Titchener’s introspectie niet nuttig was en daarom zal uitsterven. irrelevant en hebben weinig functionele waarde. Münsterberg geloofde niet in Frued’s onderbewustzijn. Desondanks was zijn psych afdeling na drie jaar een succes.Een correcte introspectie bestaat uit sensaties. 5. In Psychotherapy beschreef hij zijn successen met alcoholisme.2 Hugo Münsterberg (1863-1916) (p 155) Münsterberg werkte in zijn vroege carrière als privé docent en schreef in die periode zijn Activity of the Will. Verder zijn bijdrage aan The American Journal of Psychology. 2) hij schreef in bladen met grote oplages maar weinig academische waarde. 3) introspectie is op zichzelf een bewustzijn’s proces en moet daarom interfereren met het onderzoek naar bewustzijn. bijvoorbeeld aandacht is een combinatie van sensaties en ideeën die meer duidelijk en uniek worden. Kritieken op introspectie: 1) introspecties zijn altijd retrospecties (groot tijdsverschil tussen ervaring en rapportage). fobieën en sexuele kwalen. Forensische psychologie 16 . Titchener wees het boek af maar William James was erg onder de indruk. deze bestaat niet. 3) hij herhaalde zich vaak en gaf weinig kredit aan anderen en 4) hij publiceerde nauwelijks volledige onderzoeken+data. 2) introspecties op het bewustzijn zijn saai. zo bekeek hij het fenomeen ‘automatisch schrijven’ waarbij de persoon 4/5 woorden achterloopt op wat hij aan het schrijven is. drugsverslaving. Hij gebruikte reciprocal antagonism dat een tegenovergesteld idee werd ‘versterkt’ om het negatieve idee te blokkeren. Titchener’s grootste bijdrage aan de psych is zijn emperische aanpak. hallucinaties. Complexe mentale handelingen zijn altijd combinaties hiervan. de afvalligen kregen zware kritiek te verduren. Titchener had weinig op met de toegepaste insteek van zijn collega’s.

Zo bevond hij Harry Orchard –een moordenaar die zelf bekend had vanwege zijn religieuze omwending. Het ging zelfs zo ver dat een man 10 miljoen dollar over had dat Harverd Münsterberg zou ontslaan. Harvard faalde in zijn poging een minder controversiële opvolger te vinden. Vanuit de rechterlijke macht kwam veel kritiek en pas 70 jaar later werd er pas weer forensische psychologie uitgeoefend. Hij demonstreerde dit door een stressvolle gebeurtenis plaats te laten vinden en hierna omstanders te vragen wat er gebeurde. 17 . bloed) waren gelijk aan de anderen. Verder bezigde hij zich met de detectie van criminaliteit. Onware bekentenissen beschreef hij eveneens: lange intensieve ondervragingen van mensen die makkelijk onder druk toegeven/depressieve zijn hier ontvankelijk voor.On the Witness Stand is zijn werk over forensische psych. Zelfs in ideale omstandigheden (goede intenties. Ook voor een groep telefonist operators deed hij een grote reeks testen.onschuldig na zijn testen waarbij hij de reactietijd meette van de reacties op een lijst woorden. Nadat een Duitse onderzeeër de Lusitania liet zinken en 1200 levens eiste kreeg Münsterberg veel negatieve reacties. Münsterberg’s opvolger. Zo zijn getuigenverklaringen niet gebaseerd op de objectieve waarheid. De reacties op gevaarlijke woorden (revolver. Hij raakte uit de gratie door zijn zelfverklaarde rol als woordvoer van het Duitse rijk in de eerste WW. Industriële psychologie Om de beste personen voor een bepaalde taak te krijgen moet als test de taak in miniatuurversie worden voldaan (een simulatie). Münsterberg concludeerde dat wat de maatschappij als monotoon en vervelend werk zit geen goed oordeel velt over de werkelijke ervaring: moraal en andere factoren zijn veel belangrijker. was net zo controversieel. Fame en neergang Münsterberg kreeg veel erkenning voor zijn werk. In zijn onderzoek naar jury beslissingen maakte hij de controversiële conclusie dat vrouwen ongeschikt waren om rationale beslissingen te maken. De man ging niet akkoord. Bij tram en trein bestuurders paste hij zo’n simulatie toe en bleek dat personeel met een goede track record het beter deden dan degenen die op het punt van ontslaan stonden. Münsterberg reageerde door aan te geven dat als hij daarvan 5 miljoen kreeg hij zelf zou vertrekken. William McDougall. korte tijdspanne tussen gebeurtenis) zijn herinneringen onbetrouwbaar. Bij werk efficiëntie bevond hij dat het monotone werk zo niet door werknemers werd ervaren: een vrouw die al 5 miljoen lampen ingepakt had zag hier nog steeds variatie in. Wat betreft reclame concludeerde hij dat dit effectief kon zijn maar verantwoord gebruikt moet worden.

Recent is er kritiek ontstaan op het onderzoek naar geheugen in een laboratorium setting. Later bleek hij gelijk te krijgen. hij heeft meerdere bijdragen aan de wiskunde geleverd. en die van 198 met die van 200. k= constante en log R = logaritme van fysieke intensiteit van de stimulatie. Weber vondt bijvoorbeeld dat mensen tot 1/100ste verschil konden aanwijzen bij lengten. Chapter 6 – German Psychologists of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (p 175) 6. het verklaard bepaalde fenomen niet zoals waarom bepaalde kennis wel voor zeer lange tijd bewaard blijft en andere kennis niet.1 Psychophysics (p 175) Ernst Weber deed onderzoek naar de verschillen die mensen kunnen voelen in waarnemingen. Gustav Fechner gebruikte Weber’s onderzoek en gaf de formule: S = k log R. 18 . Fechner hypothetiseerde dat wanneer de corpus callosum (verbinding tussen de 2 hersenhelften) verbroken zou worden de persoon twee verschillende bewustzijnen zouden ontstaan. Desondanks was zijn bijdrage groot op het gebied van geheugen. Münsterberg weigerde zijn psych te definiëren omdat geen definitie breed genoeg zou zijn.2 Hermann Ebbinghaus (1850-1909) (p 179) Hermann Ebbinghaus werd geïnspireerd door Fechner’s Elemente der Psychophysik. Hij onderzocht eerst hoe lang het duurde voordat hij een lijst met nonsense syllables uit het hoofd kon opzeggen (op basis van een metronoom). Establishment van die tijd en kon velen van zijn experimenten alleen op zichzelf uitvoeren. Verder is hij bekend van Ebbinghaus’ vergeetgrafiek. 6.5. Titchener aanvankelijk niet maar uiteindelijk erkende hij dat nonsense syllables een belangrijke bijdrage zijn geweest. Ebbinghaus hoorde niet bij het psych. Er zit een ‘boog’ in de vermeende waarneming en daadwerkelijke stimulatie (zie p 178!). zo kunnen zij een lijn van 99mm met die van 100mm differentiëren. Hij onderzocht ook hoe lang het hem koste iets opnieuw te leren uitgezet tegen het aantal originele herhalingen. Ebbinghaus zelf gebruikte geen grafiek maar formules. Verder kwam hij erachter dat tijdens slaap minder kennis verloren gaat en dat betekenisvol materiaal makkelijker te onthouden is dan niet-betekenisvol materiaal. Kritieken op zijn onderzoek waren voornamelijk positief. S = sensatie. Hij kwam met de nonsense syllables (woorden zonder betekenis). De geschiedschrijving behandelde Titchener in het algemeen veel meer dan Münsterberg.3 Titchener and Münsterberg in Retrospect (p 173) Titchener beschreef zijn psych als de studie van de mind en zocht naar de basiselementen hiervan.

Hij gaf aan dat studenten vaak tot een eindconclusie kwamen dat zij zichzelf niet konden observeren.3 Franz Brentano (1838-1917) (p 189) Aanvankelijk als priester bij de Dominicanen kwam hij in de problemen vanwege zijn kritiek op de pauselijke onfeilbaarheid. Zijn psych van mental acts was een belangrijke voorganger op het Amerikaanse functionalisme .Toen H. kleuren en beelden ofwel sensory of imaginary zijn. hij verliet zijn Dominicaanse broederschap en moest afscheid nemen van zijn academische positie in Würzburg. Zijn aanpak in psych onderzoek kenmerkte zich door: 1) resultaten op basis van ervaringen moeten geanalyseerd worden. Zijn boek Psychology bleek zijn grootste werk en hij werkte tot aan zijn dood aan een 2de editie. Brentano gebruikte de term imagination waar Locke reflection voor gebruikte. zou niet meer veranderen en 3) het is een act psychology -> i. 2) zijn psych. 19 . 6. Ebbinghaus betwijfelde zijn aapak (content validity) en stelde tests op die wel geschikt zouden zijn. Griesbach de dagindeling van lagere scholen in Duitsland onderzocht bleek dat deze niet goed waren ingedeeld. Zijn bijdrage is een alternatieve aanpak op die van Wundt te formuleren. hij geloofde niet dat introspectie iets kan zeggen over ons bewustzijn. Ebbinghaus heeft geen school opgericht.4 Carl Stumpf (1848-1936) (p 192) Stumpf werd slechts drie kwartielen onderwezen door Brentano maar zijn hele leven beschouwde Stumpf Brentano als zijn meester. 6. Verder onderzocht hij hoe tonen worden ervaren door muzikale en niet-muzikale mensen. kinderen en gestoorden interessant. Hij had hierbij een nativistisch uitgangspunt In 1875 begon hij zijn Tonpsychologie waarin hij tonen. te weinig pauzes. ideeën van een object bewerkstelligen zonder dat dit object aanwezig is. zijn overlevering bestaat uit zijn werken. Dit werd later gebruikt voor intelligentietests maar zijn oorspronkelijke opdracht raakte in de vergetelheid. Brentano suggereerde het geheugen te gebruiken in testen (wat gebeurde er toen je voor het laatst boos was?) en imagination. Zo kwam hij o. Desondanks publiceerde hij zijn eerste grote psychologische werk: perceptie van diepte.p. En 4) Brentano gebruikte geen introspectie (die hij ‘interne observatie’ noemde). met het invullen van woorden in zinnen. Verder is het bestuderen van dieren. Titchener voorspelde het al: zijn werk op gehuegengebied is nog altijd belangrijk in de psych. Stumpf moest toen hij terugkwam bij de universiteit van Würzburg alle filosofie en psychologie lessen geven. de producten van mentale acties moeten de mentale acties en processen zelf onderzocht worden. Brentano heeft niet veel geschreven. slechts 38 werken waarvan 8 op psychologische onderwerpen.a.v.

voornamelijk doordat de keizer in de buurt was. vragenlijsten. De instellingstijd is gedaan wanneer de instructies voor de opdracht 20 .Stumpf ging naar de universiteit van Berlijn. amerikanen en russen. onthouden en twijfelen. Külpe zag Psychologie die ook hogere mentale functies zou onderzoeken zoals denken. 3) streven naar een reactie en 4) de daadwerkelijke reactie. Tijdens de oorlog was Stumpf vrij eenzaam in zijn praktijk. Stumpf onderzocht gedrag in kinderen (met name mentale ontwikkeling) en de oorzaken van angsten bij kinderen. het klopte het juiste antwoord op een wiskunde vraag met zijn hoef. Wanneer gevraagd wordt de cijfers op te noemen dan zullen dit er maar 1 of 2 zijn. Zelf heeft Stumpf nooit grootschalige experimenten opgezet. Een eerste commissie geleid door Stumpf concludeerde dat het paard daadwerkelijk kon rekenen.J. Hij benadrukte het direct observeren i. Karl Marbe liet met een experiment de Würzburg aanpak van Külpe zien: hij liet mensen twee gewichten voelen en ze moesten raden welke het zwaarst was. Clever Hans benadrukte dat subtiele hints van de ondervrager de geobserveerde kan beïnvloeden. iets wat Marbe conscious attitudes noemt. Ingewikkelde vragen –die kennis van de taal nodig hebben. Oskar Pfungst wist te ontdekken dat het paard alleen het juiste antwoord raadde wanneer de vrager zelf wist wat het antwoord was. Watts beargumenteerde dat reactietijd opgedeeld moet zijn in 4 fasen: 1) instellingstijd. Deze vormen de achtergrond waarop oordelen worden gebaseerd.5 Oswald Külpe (1862-1915) (p 199) Oswald Külpe ging aan de slag met Ebbinghaus’s nonsense syllables en had als kritiek dat Ebbinghaus vooral zelf de proefpersoon was.v.b. op dat moment een bolwerk in de psychologische wereld. Hij bracht “demand characteristics” onder de aandacht: de proefpersoon handelt naar de verwachte resultaten van de onderzoeker. Hierbij kwamen inderdaad veel beelden en waarnemingen voor zoals Wundt voorspelt had. Külpe was onderwezen door Wundt maar toen Wundt Külpe vroeg om een eenvoudigere versie van zijn Physiologische Psychologie te schrijven was Wündt niet tevreden: Külpe’s conceptie van de Psychologie begon af te wijken van die van Wundt. studenten zaten in het leger en zijn bevriende collega’s waren vooral engelsen. Clever Hans was een paard dat kon rekenen. visuele aanwijzingen. beelden en emoties als bouwstenen van bewustzijn kloppen niet met dit experiment.p. inschatten.werden juist beantwoord. De beschrijving van Wundt’s sensaties. H. Door de vrager achter een scherm te plaatsen bleek dat Clever Hans werkte m.v. 6. Hierna kan de persoon eenvoudig de letters benoemen. Külpe en Bryan beschreven apprehension wat een actief mentaal proces is dat een abstractie maakt van een element. Echter ook twijfelen en zoeken. 2) stimulus. Bijv: vertel iemand dat deze de letters van een willekeurige reeks van 6 letters en 6 cijfers moet onthouden.

Dit noemde hij het phi phenomenon. wat er moet gebeuren wordt ‘ingesteld’ waardoor een snelle reactie kan volgen. Thomas Verner Moore concludeerde uit zijn experimenten bij Würzburg dat er minstens 4 elementen zijn in het bewustzijn: sensaties. subordinate: mus. 7. Met intervallen van 50 tot 60 milliseconden leken deze lampjes een continue beweging te vormen. Ehrenfels was het met Mach eens dat een melodie meer is dan alleen de tonen. superordinate: animal. gevoel en betekenis. Met de dood van Külpe in 1915 kwam een einde aan de Würzburger school. Hij deed een experiment waarbij lampjes in serie aan en uit gingen. 7. de triumvirate of Gestalt Psychology (WKK).m. Dit fenomeen kon niet 21 . ze waren ‘imageless’. Deze reacties verlopen snel en (1) is bij de instructie al voltooid.gegeven worden.6 The Lost German Psychologists (p 205) Veel van de Duitse psychologie heeft niet de aandacht gekregen die het verdiende door de twee WW’s. een tafel altijd dezelfde tafel zal blijven -> het resultaat is meer dan de som der delen. ingewikkelde vragen of gedachtepuzzels.2 Max Wertheimer (1880-1943) and the Beginning of Gestalt Psychology (p 208) Max Wertheimer vroeg zichzelf af toen hij in de trein richting een vakantiebestemming ging wat beweging precies is? In zijn poging deze vraag op te lossen ging hij aan de slag met Kofka en Köhler. Vraag: vogel. Karl Bühler deed zeer interessante onderzoeken bij de Würzburger school en onderzocht gedachteprocessen in complexe situaties d.v. Chapter 7 – Gestalt Psychology in Germany and the United States (p 207) Gestalt betekend vorm. Gestalt Psychologie is de uitzondering hierop. Bijv: geef een subordinate en superordinate van een woord. ze hebben form qualities. 6. vooral van Wundt en Titchener. Hij achterhaalde hoe de proefpersonen tot hun antwoorden komen en dit ging meestal niet gepaard met beelden of sensaties. Hoger of lager gespeeld de melodie blijft herkenbaar. Hij noteerde dat ondanks dat sommige van de waarnemingen kunnen veranderen. De oorsprong ligt in de perceptie maar dit werd snel uitgebreid.1 The Conceptual Foundations of Gestalt Psychology (p 207) Gestalt psychologie komt voort uit de ideeën van Ernst Mach en de experimenten van Christian von Ehrenfels. Hij beschreef de elementen van werkelijkheden en geluiden. Er was veel kritiek op de Würzburger school. beelden.

met name aan de Berlijnse universiteit. Gestalt was een reactie op Wundt’s en Titchener’s werk. Hierin kom gelijk de 4 elementen van Gestalt Psychologie naar voren: 1) Holistisch denken (het geheel is meer dan de som der delen) 2) Phenomenological basis (fenomenen zijn het onderzoeksgebied) 3) Methodologie is gebaseerd op realistische (werkelijke) experimenten met weinig proefpersonen 4) Isomorfisch. de onafgemaakte werden 90% beter herinnerd dan de afgemaakte. Vooral beweging was voor de Gestalt psychologen belangrijk: Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung. Köhler schreef het laatste anti-nazi artikel in 1933. Hiervoor werd hij niet opgepakt door zijn status maar het leven werd hem wel moeilijk gemaakt. Dergelijke figuren geven aan dat we over een actieve geest beschikken en niet slechts over een passieve sensor. geschreven door Wertheimer is het formele begin van de Gestalt. een tactile phi phenomenon. Hij reproduceerde dit door mensen taken uit te laten voeren en de helft van die taken te onderbreken. Op een bepaald moment voelde het alsof de stimulatie spring van de één naar de andere knie. psychologische processen zijn gerelateerd met biologische (brein) processen. Veel belangrijke Duitse wetenschappers vluchtte naar Amerika. Paul Schiller liet een aap die onafgemaakte figuren bekrassen. Een figuur dat ons dit makkelijk laat doen noemen ze een Good Gestalt. Hierna werden zij gevraagd om de gemaakte taken op te noemen. Georg von Bekesy plaatste twee vibrerende apparaten op de knieën van een geblindoekt persoon. Kofka. De aap deed dit het meest op de locaties waar het weggelaten stuk zich hoorde te bevinden.worden opgebroken in zijn elementen. Wertheimer en Köhler beschreven de drie Gestalt principes: 1) Gelijkheid: gelijke of gelijksoortige elementen vormgen groepen. Wanneer deze abstractie geleerd 22 . Zo demonstreerde hij dat een parallellogram het best opgesplitst kan worden in deelproblemen (2 driehoeken en 1 rechthoek). Bluma Vul’Fovna Zeigarnik is het meest bekend om wat nu het zeigernak effect is gaan heten. Door ingrijpen van de Nazi’s en het uit functie zetten van Joden werd de wetenschappelijke wereld verminkt. zich op een hoogtepunt. 2) Nabijheid: hoe dichter bij elkaar hoe eerder we ze als groepen vormen. Ofwel: closure. Het viel hem op dat obers een rekening heel lang konden onthouden maar zodra er betaald was deze het bedrag niet meer konden noemen. Zie Edgar Rubin’s werk op p 211. In zijn laatste 7 jaren in Amerika onderzocht hij educatie en creatief denken. Uiteindelijk vluchtte ook hij naar Amerika. In de periode voor de Nazi’s bevond Gestalt psych. 3) Afsluiting en goede Gestalten: onze brein vult vanzelf missende onderdelen in.

De latere wiskundige Carl Friedrich Gauss wist op 6-jarige leeftijd al snel de som 1+2+…+9+10 op te lossen door het in het bekende 1+10. Köhler demonstreerde de transposition van stimulus bij kippen. Dit is eveneens een voorbeeld van Gestalt denken en kon volgens Wertheimer ook in normale kinderen worden geleerd. Wat voor een burger een mooie plek om te picknicken is kan een 23 . en 3) gekarakteriseerd door abstracties of grote applicatie van kennis van één probleem naar een ander. dit was het meest natuurlijk voor hen aldus Köhler.4 Kurt Lewin (1890-1947) and the Application of Gestalt Pyschology (p 230) Kurt Lewin zocht applicaties voor psychologie. Met chimpanzees deed hij moeilijkere experimenten. etc = 5*11 uit te rekenen. Hierna wordt het lichte vlak vervangen door een nóg donkerder vlak (bijv. Volgens Gestalt moet de kip naar het zwarte vlak verplaatsen. 7. Omdat hij zo lang op Tenerife bleef begonnen de Britten te vermoeden dat hij spioneerde voor de Duitsers. Köhler zag ook in zijn eigen experimenten dat apen soms trial-and-error gedrag vertoonden voordat zij een bepaald gedrag uitoefenden.3 The Insight Learning Experiments of Wolfgang Köhler (1887-1967) (p 224) Köhler ging naar de kanarie eilanden om intelligentie in chimpansees te bestuderen. De apen hadden geen reden om bang te zijn voor het masker. 7. Toendertijd was Thorndike’s idee aantoongevend: trial-and-error. een haan niet. Volgens stimulus-response moet de kip op het minder donkere vlak gaan staan. De kip begeeft zich inderdaad naar het zwarte vlak. 2+9. Zijn testen gebeurden in de normale kooien van de apen en vaak in groepen. Deze gingen zo ver dat zij twee stokken zonder uitleg wisten te combineren tot 1 lange en hiermee een tros bananen wisten te bemachtigen. Tegenwoordig zijn de verschillen tussen insight learning en trial-and-error niet zo zwart-wit als Köhler dat zag. het ziet er alleen eng uit. Ook liet Köhler zien dat emoties niet aangeleerd zijn. Köhler introduceerde insight learning waarbij een dier de hele probleemsituatie kreeg voorgelegd en zelf tot een doordachte oplossing dient te komen. dezelfde als waar hij de hele tijd de beloning kreeg. hij bracht een eng masker de kooien in en de apen vluchtte. 2) het hangt niet af van beloningen. Insight learning bestaat uit: 1) perceptuele herstructurering van het probleem. Uiteindelijk heeft dit onderzoek niet heel veel invneuhloed gehad op het onderwijs. Eerst wordt een kip geleerd uit twee vlakken op de donkere te gaan staan. Kinderen en honden bleken dit goed te kunnen. Tijdens zijn toer in de 1ste ww schreef hij een paper The War Landscape waarbij hij de soldaat zijn life space beschreef. helemaal zwart).wordt kunnen leerlingen het probleem beter in andere contexten oplossen. Zijn fameuse detour-probleem (een glazen muur met een hoek en daarachter een beloning) was één van zijn experimenten voor insight learning.

Na twee jaar was zijn aanstelling verlopen en week hij uit naar Iowa.m. van een filmpje waarop een baby op een gemarkeerde steen probeert te zitten.a.b. De fabriek draaide maar op halve kracht vergeleken met een noordelijk gelegen fabriek en na diverse pogingen was er geen verbetering. en de keuze is gemaakt. Hij demonstreerde zijn materiaal in Yale University –zonder Engels te kunnen praten. In de groep met autoritair leiderschap bleken ruzies veel vaker voor te komen en zochten de kinderen naar zondebokken voor hun fouten. Dit lukte en hij kon bij Cornell in de afdeling Home Economics aan de slag.v.gevaarlijke plek zijn voor soldaat. In een experiment over democratisch/autoritair leiderschap liet hij twee groepen kinderen. De baby dacht dat hij er alleen op kon zitten als hij bleef kijken naar de steen. onder leiding van een leider. zodra hier een grote hoeveelheid moeite voor moet worden uitgevoerd de beloning desondanks groot is. Deze veroorzaken vectoren die ofwel uitzetten ofwel krimpen. Elk persoon P beweegt zich in een ‘psychologisch’ veld wat Lewin life space noemde. Hier zag hij o.v. B = f(P. dat ondanks de positieve valence van een doel maar klein is. Uiteindelijk stopte de baby zijn hoofd tussen zijn benen en kon zo op de gemarkeerde steen zitten –een inzichtelijke oplossing. democratisch leiderschap. Taylor bracht met zijn Scientific Management propageerde een systematische. Toen Hitler de macht greep in ’33 zocht Lewin hulp bij zijn Amerikaanse vrienden. d. Uiteindelijk wist Lewin. de alternatieve keuze opeens beter lijkt. Lewin bracht daar tegenin dat werk life value heeft en daarom verrijkt en gehumaniseerd dient te worden. direction en zone komen allen terug in Lewin’s krachtenmodel. onder verschillend leiderschap een project maken. Bij twee negatieve krachten zal het kind proberen de derde optie te kiezen: wegwezen. Zo’n life space bevat positieve of negatieve valentie. Wanneer zowel een positieve als negatieve kracht werken op een object (een kind dat in de boom wil klimmen maar niet durft) zal op-en-neer bewegen ten opzichte van het object. 24 . tijd-gemeten. Hij bracht ook naar voren dat wanneer een keuze gemaakt moet worden tussen 2 positieve dingen (beloningen). Boundary.m. per-stuk beloning gebaseerde managementaanpak. In wat Lewin action research noemde paste hij toe in een fabriek in Virginia. Zijn topologische vectoren modellen werden ook wel Lewin’s eggs en zelfs Lewin’s potatoes genoemd. De democratische groep was veel vriendelijker. Hiermee bouwde hij zijn topological psychology. Lewin werkte bij de universiteit van Berlijn als privé docent en wist aardig wat studenten (en dus inkomsten) te krijgen. de productiviteit te verhogen.E) waarbij B is een functie f van een persoon P die interacteert met de omgeving E.

2) beschrijvingen van de acties van heksen en 3) hoe heksen te onderzoeken en volledige bekentenissen te bewerkstelligen. In een CCI studie bleek dat maar weinigen in New York bezwaar hadden tegen zwarte winkel verkopers. Gestalt therapy Gestalt therapie heeft niets te maken met Gestalt psychologie. Uiteindelijk bleek 30% van de discussiegroep ook daadwerkelijk het andere vlees te hebben bereidt en maar 3% bij Margaret Mead.000 en 500. Het boek werd door de Kerk gebruikt in de inquisitie en had verschrikkelijke gevolgen.5 Gestalt Psychology in Perspective (p 247) Lewin’s krachtenmodel heeft niet dezelfde aandacht gekregen als Freud’s psychoanalyse. Tussen de 200.000 heksen (vooral vrouwen) werden gedood tussen de 15de en 17de eeuw.d. Gestalt therapie nam enkele begrippen over van Gestalt psychologie en trok deze ver uit zijn verband tot er niets meer van over was. hart e. Van degenen die wel ernstige bezwaren hadden bleek bijna de helft wel eens bij een zwarte verkoper zaken te hebben gedaan en hier ook terug te komen. Acht jonge meisjes hadden een reeks vreemde klachten en ze beschuldigden diverse personen als oorzaak. Bekendste Amerikaanse heksenvoorbeeld zijn de terechtstellingen in Salem.2 Early Institutions and ‘Cures’ for Mental Illness (p 253) 25 . hersenen. 8. Uiteindelijk werden 115 mensen beschuldigd. Als gevolg hiervan werden de heksenwetten herschreven en werd de veroordeling van heksen veel moeilijker. Chapter 8 – The History of Clinical Psychology and the Development of Psychoanalysis (p 249) 8. de ander was een discussiegroep die zelf discussieerde wat te doen. te eten. Het boek bestond uit drie delen: 1) bewijs dat heksen bestaan en uitleg voor hun acties. Lewin stichte het Research Center for Group Dynamics in MIT en het Commision on Community Interrelations (CCI) dat discriminatie en vooroordelen onderzocht.1 Early Views of Mental Illness (p 250) In Malleus Maleficarum (Hammer of the Witches) wordt op een verschrikkelijke wijze de oorzaak en behandeling van heksen aan het licht gebracht. Een andere CCI studie vondt dat in gemengde wijken (met ong 70% zwarten) de meeste positieve relaties tussen blank en zwart bestond. Twee groepen. 19 daarvan werden opgehangen. Een theorie voor het gedrag van de meisjes is een schimmelinfectie die op rogge leeft. In volledig blanke wijken zijn de mensen banger dan die in een gemengde wijk wonen.Door de oorlog was vlees schaars en Lewin deed een experiment om mensen meer lever. 7. één werden onderwezen door Margaret Mead.

de French Academy of Science zag echter de verbeteringen in Victor en beschouwde dit als bewijs dat moeilijk opvoedbare kinderen ook opgevoegd kunnen worden. Hij liep op zowel armen als benen. aderlaten. Behandelingen bestonden uit koude water douches.3 Reformation of Institutions for the Mentally Ill (p 256) Philippe Pinel bestudeerde de gestoorden. en werden tentoongesteld als dieren in een dierentuin. Hij verbeterde de atmosfeer in de Bicetre en gaf beter eten. Toentertijd was men overtuigd dat de samenleving de inherente goedheid van de mens gecorrumpeerd had. Ze gaf zelfs een lezing aan koningin Victoria. In Bedlam was het eerste instituut voor mentale zieken. Hij werd als een ongeneesbare gek beschouwd. De wilde jongen van Aveyron (later Victor genoemd) zou enkele jaren in het wild hebben geleefd. Ook de oorlogen en tijden van crisis waren oorzaak van de lage investeringen in deze instituten: goed werk ging snel verloren. Met héél veel moeite wist Jean Marc Gaspard Itard hem wat beschaving bij te brengen maar hij leerde nooit praten. Hij haalde veel van de kettingen van gevangenen weg en dit bleek effectief. 8.Degenen die niet als heksen veroordeeld werden kamen vaak terecht in de gevangenis of zogeheten ‘fools’ homes. en snel rondspinnen. Deze instelling leek meer op een boerderij dan op een reguliere instelling. Dorothea Lynde Dix stelde de deplorabele staat van de Amerikaanse instituten aan de kaak en klaagde deze aan in rechtbanken. na enkele jaren werden sommigen vrijgelaten. William Tuke was een quaker die een. Johann Guggenbühl stichtte een instituut in de Alpen om mensen die leiden aan cretenism te helpen (een ziekte waarbij mentale en fysieke groei belemmerd zijn). o. Veel van de instituten die werden opgericht werden overspoeld door de geestelijk zieken en vertoonden om deze reden het barbaarse gedrag waar ze om bekend stonden. Ze hervormde instituten en in totaal 40 instituten danken hun oprichting aan Dix. Uiteindelijk bleek dit een farce en Guggenbühl vluchtte met een fortuin. besloot een betere inrichting op te richten: het Retreat for Persons Afflicted with Disorders of the Mind nabij York. na een bezoek aan een gekken instituut.a. hij was grotendeels apathisch en gromde als een dier. Het had wel enig effect in de aandacht voor mentaal zieken. Toen Pinel het bestuur kreg van de Bicetre Asylum in parijs liep hij rond en observeerde de gevangenen. Later wist hij in het Salpêtrière asylum dezelfde successen te behalen. De mensen werden geketend. in de literatuur. Itard beschouwde de opvoeding een mislukking. dit leverde hem roem in heel Europa op. Vooral het werk van Joseph Daquin wist hem te boeien: gestoorden zijn ziek en moet begrepen en behandeld worden met natuurlijke middelen. De wilde jongen ‘bewees’ het tegendeel. kregen slecht eten. 26 .

Fulton en Freeman brachten lobotomie op grote schaal in de praktijk.F. Vele duizenden ondergingen lobotomie. Moniz. ook de zus van J. Doordat lithium een vrij verkraagbare zout is werd financiering vanuit de farmaceutische industrie voor onderzoek lang uitgesteld. Deze drugs zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de afname van 560. Zijn behandeling bestond uit een circusachtige voorstelling waarin hij zelf soms als magiër gekleed ging.a. Andere methoden raakten ook in zwang. Deze bestempelde zijn activiteiten als gevaarlijk. De behandeling heet prefrontal leucotomy. Tijdens de helft van de 20ste eeuw kwamen de eerste psychoactieve drugs op de markt. het doel was de frontale lobbe. De French Acadamy of Science stelde een commissie op met o.000 in 1984 in de US. James Esdaile gebruikte mesmerisme succesvol als anesthetisch middel bij operaties en paste dit meer dan 3000 keer toe.Lightner Witmer richtte de eerste psychologische kliniek op in Amerika. nutteloos en Mesmer werd als mysticus aangewezen. hij negeerde hierbij de zware bijeffecten en overdreef de successen. John Elliotson verloor hierdoor zijn academische positie. De poging van John Elliotson om mesmerisme in Engeland te brengen faalde. Deze behandeling hadden een kalmerend effect in apen. Kennedy. Benjamin Franklin die Mesmer’s claims op genezing moesten onderzoeken. 27 . veel psychologen in die tijd vonden van niet (incl. Franz Anton Mesmer leefde in een tijd waarin magnetisme en elektriciteit pas kort bekend waren. Münsterberg). Hij geloofde dat psychologische hulp de mentaal zieken kon helpen. Chlorpromazine werd gebruikt voor schizofrenie en Lithium wordt gebruikt voor depressies en bipolair. Witmer behandelde veel kinderen met spraakproblemen. Hij beweerde in korte tijd 19 patiënten met succes behandeld te hebben. Uiteindelijk begon hij formeel de Klinische Psychologie en richtte hij het blad Psychological Clinic op. Toen in 1846 ether werd ontdekt als anesthetisch middel verdween de belangstelling van mesmerisme. hij betitelde één hiervan visual verbal amensia waar het lezen van woorden van meer dan twee letters moeilijk is. Nadat hij een poging had ondernomen deze als genezing te gebruiken en dit algemeen werd afgewezen vestigde hij zich in Parijs.000 mentale patiënten in 1955 tot 150. In 1941 gebruikte 43% van de mentale instellingen ECT. Nu zijn deze bekend als lobotomie. ECT is de enige die tot de dag van vandaag nog weleens gebruikt worden. bijvoorbeeld electroconvulsive therapie (ECT): het toedienen van elektrische schokken. Egas Moniz boorde gaten in het hoofd van de mentale zieken en sneed zenuwbanen in het hoofd door. Op de International Mental Health Conference in wenen 1953 werd lobotomie beschreven als ‘het veranderen van een mens in een plant’.

In 1886 begon Frued een privé kliniek in Wenen. toen deze niet werken gebruikte hij hypnose en kwam hij erachter dat gebeurtenissen in de jeugd bij patiënten vaak te maken hadden met klachten. hij kwam met de term hypnose. De Vienna Society of Physicians wees mannelijke hysteria af. wiens echte naam Bertha Pappenheim was.4 Sigmund Freud (1856-1939) (p 276) Freud deed 3 jaar langer over zijn studies dan zijn leeftijdgenoten vanwege diverse –voornamelijk wetenschappelijke. Hij beschreef mannelijke hysterie en Freud vertaalde delen van Charcot’s werk en ging terug naar Wenen. hypnose niet en ook deze techniek liet hij voor wat het was. Anna O.James Braid wist uiteindelijk in 1843 te ontdekken dat concentratie en de suggestie van slaap genoeg is voor dezelfde staat als mesmerisme. hij had het geluk nooit verslaafd te zijn geraakt. Nog belangrijker was de case van Josef Breuer. toentertijd één van de belangrijkste neurologen. Het loslaten van die emoties noemde Breuer catharsis. Freud experimenteerde in zijn beginjaren met cocaïne en begon steeds grotere doses te nemen. 8. 28 . Freud’s interesse was gewekt. De gesprekken over hoe de symptomen zich ontwikkelden waren zeer emotisch.taken. Uiteindelijk stopte hij met het gebruik ervan. Wat hij echter zijn hele leven niet wist te stoppen was zijn nicotine verslaving. Breuer behandelde haar 18 maanden. Freud ging terug naar Breuer’s aanpak van catharsis wat hij eerst ‘Breuer’s method’. Hij probeerde traditionele technieken. De relatie tussen Freud en Breuer brak vanwege meningsverschillen over Freud’s analyse van Herr K. ontwikkelde een aanhoudende hoest gevolgd door een hele reeks symptomen als verlamming.v. Een maand later deed Freud dit. en daagden hem uit een geval hiervan te vinden. Effectief waren de behandelingen m. Freud kon dankzij een beurs 5 maanden naar Parijs en hoorde hier de colleges en demonstraties van Jean-Martin Charcot. Uiteindelijk belande hij bij Theodor Meynert die een grote indruk maakte op Freud en bij hem zag hij de eerste hysterische patiënten. ook bekenden van hem. na deze gesprekken voelde zij zich vaak beter. niet goed meer kunnen praten en ze wisselde tussen twee persoonlijkheden welke één ze omschreef als ‘vergeten tijd’. Diverse serieuze pogingen tot het stoppen van sigaren faalden. Samen schreven zij hier een artikel over: Studien über Hysterie. daarna ‘psychical analysis’ en uiteindelijk ‘psychoanalysis’ noemde. overleden aan de gevolgen van cocaïne.. Later noemde Freud het overbrengen van beelden en gevoelens naar de therapeut transference en de therapeut’s reactie countertransference.b. visuele problemen. Deze case vertelde Breuer aan Frued en noemde Pappenheim Anna O. Velen.

Deze korte tijd werd gewantrouwd. en superego. Het controversiële Oedipus complex zei dat gedurende de fallische fase een jongen sexueel aangetrokken zal zijn tot de moeder en aggresief naar de vader. Een andere weg naar het onderbewustzijn waren de dagelijkse versprekingen. Bij meisjes treedt het castration complex op waarbij de teleurstelling over het ‘al gecastreerd zijn’ optreedt. en de wagenmenner de sturing (ego). Andere kritieken waren dat 3) hij zijn theorieën gebruikte in het opstellen van zijn klinische rapporten. De superego bestaat uit absolute standaarden van moraliteit en ethiek. De paarden zorgen voor energie en drive (id). Dreams and slips of the tongue Frued dacht dat dromen toegang bieden tot het onderbewustzijn. latent en genitale). Elk van deze fase brengt bepaalde instinctieve ontwikkelingen met zich mee en wanneer deze teveel of te weinig worden bevredigd kan het kind niet goed naar de volgende fase. toentertijd gebruikte hij een quasihypnotische pressure techniek om zijn antwoorden te verkrijgen. Hij kwam met hem uiteindelijk tot zijn seduction theory: hysteria komt voort uit presexuele (dus nog niet sexueel actieve) sexuele schok. De id is volledig bewust en de basis voor impulsen en drive (de biologische ondergrond). Er waren legitieme kritieken op zijn stellingen. Deze fase zou voorbij zijn wanneer de jongen beseft dat hij gecastreerd kan worden door de vader. fallisch. er waren al veel gevallen beschreven. Hij schreef hierover het boek The Interpretation of Dreams dat vaak tot zijn belangrijkste bijdrage wordt gerekend. 1) zo zou hij patiënten beïnvloeden in hun antwoorden. triviale fouten en tijdelijke fouten in het geheugen. 29 . ego. In slechts 4 maanden wist Frued 18 patiënten te vinden waarin deze sexual shock een oorzaak zou zijn voor hun hysterische klachten. GEEN GRAPJE. anaal. –NEE. Dromen en slips of the tongue zijn vaak uitingen van onderdrukte wensen en verlangen. Uiteindelijk zouden vooral vaders de oorzaak zijn van deze sexual shock bij dochters. De ego haalt zijn energie uit de id en is het instrument van redenatie. De bekentenissen van deze sexuele misbruiken werden door Freud als fantasieën weggezet. 2) Ook was sexueel misbruik bij kinderen in die tijd geen taboe. Freud legde vergeleek de id en ego met een wagenmenner en zijn paarden. In dezelfde periode beschreef Frued zijn psycho-sexuele theorie van persoonlijkheids ontwikkeling. 5) toen Freud 3 bevestigingen van ouders kreeg van sexueel misbruik wekte dit argwaan en het kon niet onafhankelijk bevestigd worden. 4) de patiënt reacties waren niet spontaan maar opgeroepen door zijn pressure techniek. P290!— De mind zoals Frued omschreef bestaat uit de id.Seduction theory Freud begon een lange briefwisseling met de physician Wilhelm Fliess met wie hij zijn onderzoek besprak. Pas in 1905 kwam hij terug van zijn seduction theory in zijn Three Essays on the Theory of Sexuality. Het opgroeien bestaat uit 5 fasen (oraal.

30 . 8. zelf trouwde ze nooit. Een interessante vraag die hij laat in zijn leven stelde was: “Wat wil een vrouw?” -> iets wat hij nooit heeft kunnen ontdekken. verstoten door Freud. De belangrijkste bijdrage van Anna was het uitbreiden van psychoanalyse naar kinderen. het helpen van hen interesseerde hem niet. Heel Anna’s leven stond in het teken van Freud.5 Conclusion (p 298) Freud’s ontwikkeling van psychoanalyse en de latere aanpassingen samen met de invoering van psychoactieve drugs en andere aanpakken op therapie hebben de behandeling van mentale zieken gerevolutionaliseerd. gezonheid en harmonieus gedraag. Freud onderschatte het gevaar van de nazis en bleef lang in Wenen. Hij analyseerde mensen vooral om zijn eigen theorieën te toetsen. één van veel correspondentie. In ’38 vertrok hij uiteindelijk toch naar Engeland. Ook Carl Jung werd na een periode van 7 jaar.Freud and his followers Toen Freud’s psychoanalytische aanpak populairder werd ontstond er een club die de Wednesday Psychoanalytic Society is gaan heten. Alfred Adler splitste op een bepaald moment met Freud om meer nadruk te leggen op sociale factoren. Karen Horney bekritiseerde Freud en zei dat vrouwen niet jaloers zijn op de mannelijke anatomie maar op de kansen en status die mannen verwerven. Freud’s dochter Anna Freud was de belangrijkste vrouwelijke aanhanger van Frued’s orthodoxe psychoanalyse. Ook had hij een hekel aan Amerikanen. Freud verdiende zijn geld als therapeut maar hij heeft dit werk nooit leuk gevonden. paternalistisch en dogmatisch. Hij naam 9 leden van de Society mee. Een jaar later stierf hij. Freud was autoritair. De psychoanalytische aanpak werd verbannen in Duitsland en veel boeken hierover werden vernietigd.

Door de sterke stromingen en winden konden de beesten niet naar de andere eilanden. Hij onderzocht hiervoor apen in de Londense dierentuin die hij o. Beagle. Freud en Einstein worden gezien als de drie grote ‘disturbers of thought’. James and Hall (p 301) 9. kinderen en zwakzinnigen. hij onderhield altijd goede banden met religieuze mensen (waaron een vicaris). or the Preservation of Favorable Races in the Struggle for Life werd zijn theorie een hit. Gregor Mendel demonstreerde aan het eind van de 19de eeuw de overerving van fysieke karakteristieken in planten. De basis van de moderne genetica. Galton. dat mensen afkomstig zijn van apen. Één van de redenen dat zijn evolutietheorie pas 20 jaar na zijn eerste ideën uitgegeven werd was dat zijn verslag van zijn reis op de Beagle (The Voyage of the Beagle) een succes was.1 Charles Darwin (1809-1882) (p 301) Darwin’s grootste inspiratie kwam uit zijn wereldreis met de H.2 Francis Galton (1822-1911) (p 311) 31 . samen hun theorieën openbaarde was de reactie lauw.M. Op de Galapagos eilanden vondt hij schildpadden en vinken met afwijkende elementen (bijv een langere snavel om tussen de rotsen te pikken en een korte op andere eilanden). waarschijnlijk Chagas disease die hij opgelopen had in Argentinië. Ook bekeek hij gezichtsuitdrukkingen van normale mensen. Ook leed hij aan vermoeidheden. Hij trok op Cambridge al veel op met de geestelijke en botanist John Stevens Henslow. Een oom betaalde zijn onkosten.S. Hij werd wel in Westminster Abbey begraven.a. die gelijksoortige ideeën had. Pas toen in 1859 Darwin zijn On The origin of Species by Means of Natural Selection. Cattel. De theorie van Thomas Robert Malthus dat de populatiegroei zo groot is dat er op een bepaald moment te weinig eten zal zijn bracht Darwin op het idee dat hierdoor goede eigenschappen (in het gevecht om eten) meer kans hebben op overleven. Bij toeval werd Darwin uitgenodigd als naturalist op de Beagle. in spiegels liet kijken om hun reactie te meten. Darwin. Vele lange en moeilijke jaren later publiceerde hij zijn evolutietheorie. 9. Darwin was religieus en vroeg zich bijvoorbeeld af waarom God zoveel verschillende dieren had geschapen. In Darwin’s The Descent of Man beschreef Darwin wat hij daarvoor alleen gehint had. Hij kreeg veel erkenning van over de hele wereld voor zijn bijdrage maar niet door het britste koningshuis.Chapter 9 – Darwin. Toen hij samen met Alfred Russel Wallace.

Hierin zag hij bewijzen voor zijn erfelijkheids theorieën. Na de 1ste WW leek eugenetica een hele aardige mogelijkheid om de samenleving te verbeteren. Hij bevondt op diverse manieren dat bidden weinig effectief was. hoe verder een persoon verwijderd van een genie in de familie hoe kleiner de kans dat hij zelf als genie wordt beschouwd. dat ouderen steeds minder hoge tonen horen. Voor de psych. Hij richtte voor deze doelstellingen de Eugenics Society of Great Britain op en begon het blad The Eugenics Review. Ook onderzocht hij mentaal zieken. 2) aanmoedigen tussen hen sneller te trouwen en 3) gezonde condities bewerkstelligen voor hun kinderen (voedsel & onderdak). Zijn reisverslag Tropical South Africa was een hit.b. vingerafdruk. Ook deed hij associatietesten: 40% van de associaties komen voort uit ervaringen uit de jeugd wat overeenkwam met Freud’s bevindingen.v. etc etc. Toen hij personen vroeg over waarnemingen tijdens het ontbijt (verlichting. Zo telde hij het aantal ‘wriemels’ dat personen vertonen (jongeren veel meer dan ouderen). Een tik van Galton was om alles te tellen. Volgens Galton dachten zij in meer abstracte termen. In Galton’s Statistical Inquiries into the Efficiency of Prayer onderzocht Galton m.3 James McKeen Cattell (1860-1944) (p 327) 32 . en probeerde zichzelf paranoïde te krijgen. Hij stelde Eugenics voor: 1) het aanmoedigen van trouwen tussen een selecte groep mannen en vrouwen. een controlegroep de effectiviteit van bidden. In Galton’s onderzoek naar succesvolle families onderzocht hij 977 leden van 300 families. Hij ontdekte bijv. Hij onderzocht in de eerste psychometrische kliniek zeker 17. vooral belangrijk voor zijn mentale testen en onderzoek naar menselijke erfelijkheid. Zijn boek stond vol van de praktische tips. ontdekte de anticycloon. Galton kwam uit een rijke familie en hoefde dus niet te werken.Galton was een veelzijdig man. Galton was de eerste die hypothetiseerde dat mentale capaciteiten volgens normale verdeling zijn verspreid over de bevolking. Hij was ongewoon in dat hij zich niet superieur achtte tegenover de lokale bewoners. In zijn Hereditary Genius had Galton als doel de erfelijkheid van de mens te bewijzen. 9. kleuren. detail. Totdat de Nazi’s eugenetica misbruikten voor hun doeleinden om de joden uit roeien bleef eugenetica in een positief daglicht staan. personen aan tafel) bleek dat wetenschappers en wiskundigen dit het slechtst konden beantwoorden. Ook had hij sexistische conclusies waarin hij concludeerde dat mannen gevoeliger zijn in hun onderscheidingsgevoel (betere smaakontwikkeling). hij vond de weerkaart uit.000 mensen op fysieke en enkele mentale eigenschappen. Zo keken verzekeringsmaatschappijen niet naar het doel van het schip (missionarissen of slavenhandelaren) maar alleen naar de grootte van het schip en de route van de reis. Hij was hierin zo succesvol dat zijn conclusie was dat de weg van normaal tot mentaal ziek verontrustend klein is.

hij richtte zich op lichtzinnigere dingen dan het verzamelen van insecten. drank. Clark Wissler. Het belangrijkste element van de mens is het bewustzijn omdat deze hen in staat stelt aan te 33 . conditie. o. Testen naar hogere mentale functies waren noodzakelijk. hij was veel ziek en moest saai werk verrichten. Hij liet studenten grijstinten beoordelen (dit kwam overeen met de resultaten van meetinstrumenten). Het pragmatische principe is: geloven werken niet omdat ze waar zijn. rijke familie. Hier deed hij weinig mee. Zijn expeditie naar de Amazone met Louis Agassiz was grotendeels een mislukking. 9. haalde.v. Hij nam de rest van zijn leven de mind serieus. koffie.D. In zijn Principles verwees hij de structuralistische aanpak.’s begeleidt.4 William James (1842-1910) (p 333) William James groeide op in een briljante. Zijn conclusie hieruit was belangrijk. Hij liet zijn studenten een test doen bij aanvang van het jaar. promootte en als bedrijfsman optrad. Hij wist zich ook tot een bekend filosoof te ontwikkelen door zijn werk Pragmatism en The Meaning of Truth. Op een bepaald moment bracht Cattell 7 bladen uit. naar roken. In dit opzicht leek hij veel op Galton.b. In 1890 kwam zijn 1393 pagina tellende Principles of Psychology uit wat al snel een klassieker werd en standaardwerk voor psychologiestudenten. Fechner en Du Bois-Reymond langs te gaan. Veel van Cattell’s experimenten voerde hij op zichzelf uit. ook onderzoek naar de achtergronden van die psychologen. Hierna liet hij hen ook psychologen indelen. in Galtonische traditie. planten e. Pearson’s correlatiecoëfficiënt dat er geen correlaties zijn tussen de Cattell test en behaalde resultaten. In zijn paper Mental Tests and Measurements beschreef hij een tiental mentale testen (dit was ook de eerste keer dat de term mental test werd gebruik). Hij werkte als professor op Columbia University en uiteindelijk heeft hij daar 50 Ph. Hij ging naar Harvard om medicijnen te studeren. Hij had veel kritiek op het bestuur van de universiteit en door zijn weerstand tegen Amerikaanse inmenging in de 1ste WW kon hij vertrekken. Uiteindelijk wist een student van Cattell.Cattell was één van de eersten die bij Wundt zijn Ph.a.D. Cattell concludeerde uit een onderzoek naar herinneringen dat onze herinneringen vaak minder betrouwbaar zijn dan we denken. ze zijn waar omdat ze werken. Hij was de eerste wetenschapper die publiceerde. Zulke waarheden zijn dus niet universeel (absoluut) en moeten niet opgelegd worden aan anderen. Hij deed. Na een depressie met zelfs zelfmoordneigingen besloot hij dat vrije wil bestond: zijn daad van vrije wil is te geloven in vrije wil. hij ging naar europa om bij Wundt. Hij was eveneens een voorstander van eugenetica. aan te tonen m.d. Toen hij vertrokken was kocht hij de rechten op het blad Science for slechts 25 dollar en had het geluk de ontdekking van X-rays door Wilhelm Roentgen te plaatsen. Helmholtz.

was het eerste 34 . gewoonten zijn in feite gevestigde routes tussen zenuwcentra in de hersenen. en vervolgens weer een gedicht. Voor zijn bewijs probeerde James een gedicht uit het hoofd te leren. 2) het veranderd continu. Een gevolg van deze theorie is om de psychologische activiteiten te controleren moeten de fysieke gevolgen van de mind-stuff worden beheerst – een aanpak die nog steeds wordt toegepast. James geloofde dat de meeste gewoonten zich in de jeugd vormen en bij het 30ste levensjaar deze vastgeroest zitten in de mens. Als deze uitlaatklep er niet is ‘explodeert’ de boel een keer. loyaliteit) en vond dat in de moderne samenleving geen uitlaatklep is voor dergelijke gevoelens. James geloofde dat geheugen gevormd wordt door paden tussen zenuwcentra in de hersenen. Dit ging in tegen de toen overheersende formal discipline die ervan uitgaat dat de intelligentie verbeterd kan worden door training. Hij gaf ook aan de positieve kanten van oorlog te zien (glorie. Deze zegt dat sensaties/waarnemingen emoties (of mind-stuff) veroorzaken. Uit zijn Principles is het hoofdstuk over gewoonten erg interessant. James geloofde dat geheugen afhangt van de structuur van de hersenen. een innate fysiologische karakteristiek. Kritieken op de James-Lange theorie komen vooral uit fysiologische hoek: 1) emoties verdwijnen niet als sensaties weggenomen zijn of zelfs niet mogelijk (een verlamd persoon voelt nog wel alle emoties). Het eerste daarvan. Hij hoopte dat met een beter onderzoek naar gewoonten dingen als oorlog. Wundt’s lab was nog vrij ongeorganiseerd en Hall zal vooral veel gehad hebben aan de studenten van Wundt: Emil Kraepelin en Oswald Külpe. 3) het is continue stroom en 4) het is selectief. James’s faam is tegenwoordig minder hoog dan die van vroeger: hij wilde zelf ook als filosoof en niet als psycholoog bekend staan. Mogelijk had zijn inspirerende schrijf en presenteer stijl hier ook wat mee te maken. Hij zag geen verbetering in de snelheid bij het leren van het 2de gedicht.passen aan de omgeving. en kan oorlog het gevolg zijn. 9.5 Granville Stanley Hall (1844-1924) (p 346) Hall ging via Harvard waar hij korte tijd werkte en studeerde naar Wundt. moed. Verder is James bekend van de James-Lange theory (Carl Lange formuleerde een gelijk idee op ongeveer hetzelfde moment). Hall richtte vele instituten en laboratoria op en bracht verschillende bladen uit. Het bewustzijn heeft de volgende karakteristieken: 1) het is persoonlijk. waar komen de verschillende emoties van? 3) inwendige reacties zijn traag maar emotionele zijn vaak direct. deze inspireerden maar overleefden uiteindelijk niet. de American Journal of Psychology. 2) veel emoties gebruiken dezelfde inwendige reacties. Zo moeten soldaten getraind en getraind worden in het opvolgen van commando’s. daarna een heel boek. hongersnood en lelijkheid uit de mens konden worden ‘geleerd’.

Mind ging voornamelijk over filosofie. Zijn belangrijkste experimenten deed hij bij kinderen. Na het behalen van zijn Ph. Hij had een zeer brede interesse. Hall zorgde ervoor dat Freud naar Amerika kwam op de 20ste verjaardag van Clark University. hij en zijn studenten maakten uiteindelijk 194 vragenlijsten en hij beschreef de resultaten in zijn 1373 pagina tellende Adolescence. een 35 . Hall deed hiernaast ook veel onderzoek. Zo ook de APA. zo waren zijn vrouw en kind door een ongeluk overleden en vertrok 2/3de van alle faculteitsleden en 70% van alle graduate studenten naar de nieuwe universiteit van Chicago. Dit boek word weleens beschouwd als het formele begin van kind of ontwikkelings psychologie. Hier schreef hij enkele boeken en artikelen waaronder Psychology.6 Conclusion (p 359) Veel van de bevindingen van de Cattel. Hall was geïnspireerd door evolutie. Hall ging naar Europa om professoren te werven en ideeën te winnen. Toen Hall ouder werd veranderde zijn interesse naar ouderen. Voor lange tijd was zijn onderzoek hierin uniek.D. hij was min of meer de leider in het begin. Chapter 10 – Functionalism at the University of Chicago and Columbia University (p 361) Functionalisme was de eerste Amerikaanse psychologische stroming. Freud werd erkend en was hier verheugd mee. Er was geen leider of zelfs groep van leiders in deze stroming. Hall was ook een supporter van eugenetica. Zijn colleges waren een succes en ontvingen weinig negatieve kritiek. Clark onderschatte de kosten en hij had moeite met het onderhouden van relaties met de betrokkenen.1 John Dewey (1859-1952) (p 362) John Dewey was de belangrijkste Amerikaanse filosoof. 9. toen Hall 3 professoren voorstelde werden deze door Clark echter van de hand gewezen. ging hij naar de universiteit van Michigan. James en Hall (die allen direct of indirect door Darwin zijn beïnvloedt) worden overgenomen in het Functionalisme. 10. Desondanks wist hij nog nieuwe instituten op te richten. Dewey studeerde aan de John Hopkins universiteit (die staat en kerk onafhankelijk was) en deed filosofie en psychologie. Hij geloofde in ‘hogere’ en ‘lagere’ menselijke rassen.Engelstalige blad op het gebied van psychologie. Functionalisme kijkt vooral naar het nut van gedrag. Zo ontwikkelde hij een recapitulation theory die de ontwikkeling van een kind ziet als het navolgen van de evolutie van de mens. de conferentie was een succes maar zijn afkeer tegen Amerika bleef. Hall kreeg nogal wat tegenslagen te verduren. Jonas Gilman Clark stichtte een universiteit en vroeg Hall om de leiding op zich te nemen.

Hij vond het belangrijk dat kinderen kritisch leerden denken. Carr (1873-1954) (p 371) 36 . Volgens structuralisten is het een stimulus-response actie (kind grijpt naar vlam. ‘Waar is de mind voor?’. de comparatieve psychologie kwam op in Chicago en Angell was hier een voorstander van. Dit was een succes en al snel namen andere universiteiten zijn voorbeeld over. het moet in zijn geheel worden beschouwd. de functionalist vraag. langs Wundt. 10. In die paper leende hij de Reflex Arc van de fysiologie en beschreef deze als een gecoördineerde eenheid. 10. Hij ging terug naar Chicago als assistent professor filosofie bij Dewey.a. Helaas voor Dewey werd zijn school samengevoegd met het leraren opleidings instituut en Dewey vertrok naar Columbia uit protest. Later ging hij naar Harvard en vervolgens verder door de rest van Europa. James. Hij gebruikte een voorbeeld met het kind en de vlam (ook al gebruikt door Locke en James). Een harde klap zal een andere reactie opwekken bij iemand die aan het studeren is een bibliotheek dan een bouwvakker. Kurt Lewin bracht 20 jaar later hetzelfde idee naar boven met zijn life spaces.4 Harvey A. Hij vond het begin en einde van deze analyse arbitrair: voor de situatie kunnen er al stimulaties/processen zijn opgetreden en na de situatie gebeuren er eveneens diverse processen. Hij richtte een school op bij de pedagogiek afdeling van de universiteit. Zijn psychologische carrière eindigde hierna.3 James Rowland Angell (1869-1949) (p 369) Angell had les in Michigan van Dewey en was onder de indruk. Hij zei verder dat reacties en ideeën altijd een functionele context hebben.2 Angell and Carr: Functionalism at the University of Chicago (p 368) Nadat Dewey het functionalism begonnen was namen grotendeels Angell en Carr in Chicago het van hem over. Hij beschreef het functionalistische uitgangspunt als volgt: de structuralist vraagt ‘Wat is de mind?’. constructieve en artistieke expressive. nieuwsgierigheid. Ten tweede beschrijft de functionalist de functies van het bewustzijn onder realistische omstandigheden. Het belangrijkste was dat een stimulus altijd in een context plaatsvindt bij een individu met bepaalde karakteristieken. Hier schreef hij de paper The Reflex Arc Concept in Psychology die het officiële begin is van functionalisme. O. au.introductieboek maar erkende dat James’ Principles´ beter was. Helmholtz en Ebbinghaus. 10. terug). Hij vetrok uiteindelijk naar Chicago. In zijn boek The School and Society beschreef hij hoe een educatie systeem 4 psychologische basis kenmerken dient te bevredigen bij het kind: conversatie.

grootte. Woodworth’s vroege onderzoek ging over formal discipline: het idee dat je effect kan uitoefenen op de mind door oefening en discipline. Toen Amerika in 1917 bij de oorlog betrokken werd maakte Woodworth een vragenlijst om de gevoeligheid voor shell-shock en oorlogs vermoeidheid te testen bij recruten. waar het organisme deel uitmaakt van de stimulus-response. 10.5 Woodworth and Thorndike: Functionalism at Columbia University (p 372) Woodworth en Thorndike waren beiden geen leden van de chicago functionalist school maar stonden hier wel sympathiek tegenover. geen behaviourist en geen functionalist. 10. Een ander idee van Woodworth was het introduceren van een psychologisch woordenboek. In hun onderzoek lieten ze kinderen een taak uitvoeren. alledaage woorden geen psychologische betekenis geven maar 37 . Woodworth was een productieve schrijver en zijn Experimental Psychology werd een belangrijk standaardwerk voor psychologie studenten. In zijn droomdagboek bleek dat hij vaak droomde over dingen die die dag onderbroken waren. Hij geloofde ook niet in de mechanische S-R concepties van gedrag.Carr concludeerde dat het bewijs voor een bewustzijn in dieren ligt in een vergelijking van reacties van mensen en dieren. Hij wilde echter geen enkel naamplaatje opgespeld krijgen. Er vondt geen positive transfer plaats tussen de abstracte taak en de echte taak. Een behaviourist instelling. migratie mogelijkheden en gebruiken. Elke groep moet worden beoordeel op basis van locatie. dat sensaties en beelden niet in alle gevallen optreden. De activiteit van het organisme bepaald de reactie. een abstracte taak die er op lijkt en vervolgens de originele taak herhalen. Hij populariseerde de term drive. 2) hij las James’ Principles of Pyschology. Woodworth had een tolerante en ontvankelijke instelling tegenover alle soorten psychologie en ontkende dat er één echte psych was. er waren geen verbeteringen en er was dus weinig steun voor de formal discipline. Woodworth bekritiseerde degenen die een groep mensen als primitief of geavanceerd aanschouwen. Woodworth maakte zich hard voor beeldloze gedachten. Dit leidde tot zijn S-O-R. Met introspecties op hemzelf wanneer hij een nieuw idee had zag hij geen beelden of sensaties.6 Robert Sessions Woodworth (1869-1962) (p 372) Woodworth was aanvankelijk geen psycholoog maar door twee gebeurtenissen kwam hij hier toch in terecht: 1) hij hoorde een college van Hall met zijn beschrijving een nieuwe psychologie en resultaat door onderzoek. Hij ging naar Harvard en kwam hier Thorndike tegen. de motivatie van organismen. een onbewuste expressie van het Zeigernak effect.

In Columbia deed hij experimenten met katten in een puzzle box. Thorndike zag intelligentie als een combinatie van specifieke vaardigheden. Zijn inspiratie om hierna kippen te bestuderen komt waarschijnlijk van het boek Comparative Psychology waarin een experiment met kippen stond die bittere en zoete maïskorrels wisten te onderscheiden. Dit trial-and-error gedrag noemde Thorndike Law of Effect. Thorndike concludeerde dat ze deze niet konden leren omdat ze ingewikkeld waren en niet beslissend/definitief genoeg. Thoughts heten dan kulps. hier zag hij geen bewijs voor. beeldloze gedachten ebbs… 10. vocabulary (V) en the ability to follow directions (D): de CAVD test. hij zei o. Hij geloofde dat systematic eugenics de enige mogelijkheid waren voor de verbetering van de menselijke populatie. Thorndike zocht ook praktische toepassingen. Hij werd na deze succesvolle onderzoeken bekritiseerd door Wesley Mills omdat hij te weinig aandacht besteedde aan voorgaande psychologische werken. arithmetic (A). Ook vondt Mills dat de beesten in natuurlijke omgevingen moeten worden onderzocht. conscious attitudes heten marbs. Dit experiment faalde (helaas?).a. maar een paar zorgden voor satisfiers. Zijn educatieve taken daar zorgden ervoor dat zijn dierenproeven werden stilgelegd.nieuwe woorden. alleen de eerste keren zijn ze paniekerig. niet 100. Thorndike’s puzzle boxes waren slecht in elkaar gezette machines.: stuur 1 miljoen Engelse jongens op de H. dit klopte ook want Thorndike hoopte de fundamenten van de comparatieve psychologie te verwijderen. in Columbia terecht en schreef hier gemiddeld 10 publicaties in elk van de 43 jaren die hij daar was.M.S. Verder zag hij dat katten die al enkele keren een puzzle box doorlopen waren sneller leerder in nieuwe puzzle boxes. Thorndike reageerde door te zeggen dat zijn katten vrijwillig de puzzle boxes in gingen. Elke opvolgende keer kwamen ze sneller bij het voedsel. Hij vond dat scholing niet verspild moest worden. Op Harvard liet hij zijn interesse in Engels en filosofie varen en concentreerde hij zich op psychologie. dit noemde Thorndike learning sets. De katten liepen rond in de puzzle box en meestal per ongeluk kwamen ze bij het voedsel. Hij ontwikkelde een intelligentietest met sentence completion (C). Zo maakte hij een indexatie van 310 steden en 144 kleinere steden waarin hij de kwaliteit van leven onderzocht door een verzameling van allerlei gegevens. Van de 15 puzzle boxes bleken degenen waar meerdere acties noodzakelijk waren ervoor te zorgen dat sommige katten deze niet konden leren. Thorndike kwam na zijn Ph. misschien zelfs niet 1. Verder toen zijn kinderen moeite hadden met spelling maakte hij een indexatie van meest gebruikte woorden en 38 .D. hoeveel van die zouden dezelfde ontdekking hebben gemaakt als Darwin? Niet 1000. Beagle. de meeste responses resulteerde in annoyers.7 Edward Lee Thorndike (1874-1949) (p 381) Thorndike was een briljante student en was geïnspireerd door (weer) James’s Principles of Psychology. Hij zocht uit of kinderen zijn gedachten konden lezen (hypothese dat kinderen subtiele trekjes makkelijker oppikken dan ouderen).

Thorndike kreeg veel erkenning en schreef veel succesvolle werken. hij noemde zichzelf een vermoeide oude man.2 Alfred Binet (1857-1911) (p 396) Binet ontwikkelde de eerste psychologische schalen om intelligentie te meten. Fouten die Broca maakte was dat de leeftijden verschilden. Dat mannen intelligenter waren dan vrouwen was een veel aangehangen gedachte in die tijd.B. oudere mensen hebben grotere hersenen en de gemiddelde leeftijd van de vrouwen van Broca lag lager dan die van mannen. Binet ontmoette Charcot die hypnoses uitvoerde. Aan het eind van zijn leven bleef hij schreven maar de satisfiers van het publiceren waren verdwenen. Ook kwam hij met zijn babble-luck theorie waarin een baby eerst allerlei babbles produceert en wanneer er een positieve reactie komt van de ouders zo het kind een taal leert (trial-and-succes). Binet en Féré gaven hypnose demonstraties. De circulaire redeneringen van Charcot accepteerde Binet onvoorwaardelijk. In zijn onderzoek naar de prehistorische mens bleken deze verschillen minder groot en Broca concludeerde dat het verschil in intellect dus groter is geworden.8 Conclusion (p 391) De functionalistische school bestaat niet meer maar het uitgangspunt is terug te vinden bij de meeste moderne psychologen. Het nadeel aan gebrek aan universitair onderwijs is dat hij geen contact had met anderen en een gebrek aan kritisch denken. De functionele school werd vervangen door de meer aggressieve en radicale beweging Behaviourisme van J. In zijn Junior Dictionary hield hij de regel aan dat een uitleg nooit ingewikkelder moet zijn dan het oorspronkelijke woord. Ze beschreven wat ze noemden transfer: het optillen van een arm kan worden verplaatst van de ene kant van het lichaam naar de andere kant door 39 .zei dat leraren hier extra aandacht aan moesten besteden. 10.1 Pierre Broca’s Craniometry (p 393) Broca onderzocht 292 hersenen van mannen en 140 hersenen van vrouwen. Zo zijn de meeste psychologen geïnteresseerd in de omgeving en hoe hier op wordt gereageerd/aangepast. Omdat hij zag dat het gewicht van de hersenen van mannen hoger was dan die van vrouwen concludeerde hij dat mannen slimmer waren. Later betaalde hij hier de prijs voor. Broca’s bevindingen bevestigden deze stelling en dit werd regelmatig aangedragen om vrouwen kiesrecht tegen te houden en educatie aan vrouwen te minimaliseren. 11. Watson. Chapter 11 – Historical Uses and Abuses of Intelligence Testing (p 393) 11. Ook was Broca’s analyse van de prehistorische mens maar op slechts 7 mannelijke en 6 vrouwelijke schedels gebaseerd: een kleine steekproef voor zulke verregaande conclusies. Binet onderwees zichzelf omdat hij een introverte persoonlijkheid had.

Zijn kruisingen deed hij 40 . 3) themas van een specifiek onderwerp (?).het gebruik van een magneet. Binet onderzocht de ontwikkeling van zijn kinderen en het viel hem op hoe verschillende ze waren: de een was koel. De Binet-Simon testen waren een succes en massatesten waren aan de orde van de dag. Hierna onderzocht hij erwtplanten. In 1908 brachten ze een revisie uit. Toen Liébault zelf Binet’s en Féré’s claims in Nancy onderzocht maar zonder voorkennis en met verschillende personen kreeg hij dit niet voor elkaar. Ambrose-Auguste Liébault onderzocht hun claims en zag dat proefpersonen volledig op de hoogte waren van wat er moest gaan gebeuren en ze werden veelal op dezelfde proefpersoon (Wit) uitgevoerd. helaas kreeg hij het tegenovergestelde. 7 wijzigden ze en 33 nieuwe testen kwamen erbij. Uiteindelijk moesten Binet en Fréré hun standpunt wijzigen toen de effecten die ze aan de magneet toeschreven konden worden gereproduceerd door alleen suggestie en geen magneet. Uit deze testen haalden ze een leeftijdsniveau.000 planten en 300. Terman waren degenen die intelligentietesten naar Amerika brachten. Met één proefpersoon konden ze dit goed demonstreren: Wit. in totaal onderzocht hij 10. 7) morele testen. gecontroleerd en de ander was impulsief en vrolijk. Goddard onderzocht de diagnose van zwakzinnigen en wilde zwakzinnigen uit de psychiatrie naar het psychologisch domein halen. Goddard (1866-1957) (p 404) Goddard en Lewis M. Hun eerste testreeks bestond uit 30 testen en voerden ze uit bij een groot aantal kinderen met als doen mentaal zwakken te vinden. Binet ging door een diep dal maar wist zich hier uit omhoog te klimmen. Goddard vertaalde de Binet-Simon test en teste deze onder 2000 leerlingen van New Yersey scholen. Hij gebruikte 7 categorieën aan testen: 1) associatie testen. 11. Binet ging naar de Physiological Psychology bij Sorbonne waar hij productieve jaren had. 4) plaatjes beschrijven en geheugentesten.000 erwten. Toen Frankrijk universeel onderwijs ging geven aan alle 6-14 jarigen kwam het probleem hoe deze te selecteren voor vervolgonderwijs? Als lid van de Société Libre pour l’Étude Psychologique de l’Enfant deed hij onderzoek met Théodore Simon naar intelligentie. 6) cijfer herhaling en andere geheugen en concentratie testen. 14 originele testen bleven bewaard. Hypnose gebruikten ze ook om angsten te verwijderen. de test kwam in het algemeen overeen met de resultaten van de leerlingen. 5) object tekenen en beschrijven. Intelligentietesten worden beschouwd als één van de grootste psychologische bijdragen aan de wetenschap. Hij kruiste honingbijen in de hoop een aardige productieve bij te krijgen. Binet en Simon noemden het mental level (niet mental age).3 Henry H. Jean Piaget ging later met dergelijke experimenten door. 2) zin afmaak testen. iets waar Binet en Simon principiële tegenstanders van waren. Gregor Mendel was een monnik die hoogst geïnteresseerd was in planten en dieren. Stern bracht uiteindelijk de IQ als meetniveau.

teste hen en bleek deze zwakzinnig te bevinden. Toen Terman mentale testen wilde gebruiken in zijn thesis wilde Hall hem niet meer begeleiden. Dit leverde hem inderdaad grote planten op. 11. Vooral deze laatste twee vroegen om een diagnostische aanpak. In de 2de generatie bestuifde hij de normale planten met die van zijn kruising. Terman (1877-1956) (p 418) Lewis Terman kon makkelijk meekomen op school en werd op een gegeven moment onder de aandacht van Hall gebracht die hem naar Clark University bracht. 41 . zwangerschap. Hieruit concludeerde hij dat planthoogte uit 2 onderdelen bestaat. Alexander Graham en Walter B. Goddard negeerde het commentaar van de vertaler dat ze de vragen niet kónden beantwoorden. Een kwart behoorde tot deze kleine groep. Na het behalen van zijn diploma kwam hij in Stanford terecht. criminelen en gestoorden werd gesteund door o. Terman. Goddard werd hierna gevraagd meer controles te verrichten en Goddard beweerde 90% van de zwakzinnigen op basis van uiterlijk er uit te kunnen pikken. Hij vond een familie die hij de Kallikaks noemde. Cannon. Zwakzinnigheid was erfelijk volgens Goddard. Voor Goddard was deze bevinding toepasselijk op veel meer factoren. 6) omgevingsfactoren werden genegeerd. 3) weinig objectieve testen. Zelfs de fotos van de goede en slechte kanten van de familie zouden bewerkt zijn om de conclusies te ondersteunen. In een naonderzoek bleek deze groep hoog gestudeerd te zijn en weinig problemen met werkeloosheid te hebben (ten tijde van de crisis). Op Ellis Island werd 2% teruggestuurd op basis van hartproblemen. Ongeveer 80% van de immigranten die de Binet-Goddard test deden bleken deze niet te halen. Van de slechte kant waren van de 7 personen 5 zwakzinnig.a. In latere generaties waren deze verschillen nog aanzienlijker. 2) assistenten hadden geen idee van erfelijkheid. 4) zwakzinnigheid en criminaliteit werden gelijkgesteld. Er bleek een redelijk omvangrijke minderheid aan kleine planten tussen te zitten. Het sterelisatieplan om zwakzinnigen. Zijn studie kende veel kritiek: 1) duurde slechts twee jaar wat erg kort is voor zo’n omvangrijk onderzoek.4 Lewis M. 5) zwakzinnigheid komt voort uit 1 afwijkende geen is niet plausibel. één van beide planten (nu genen).bijvoorbeeld met planthoogte: hij scheidde de kleine van de grote. Goddard werd gevraagd om langs te komen en hij pikte enkele goedgekeurde immigranten uit. Deze immigranten kwamen vaak uit vreemde gebieden en kregen te maken met discrimatie. Yerkes. achterlijkheid en gestoordheid. Deze bestond uit een ‘goede’ en ‘slechte’ kant. Rond 1910 kwamen veel immigranten naar Amerika (meer dan een miljoen per jaar). waaronder intelligentie. epileptische mensen. Het Cleveland programma haalde hoogebegaafde kinderen naar één school en gaf hen hier veel vrijheid en deden vele uitgebreide artistieke producties en bezochten musea en industriële complexen. In zijn latere onderzoek onderzocht hij hoogbegaafde kinderen. Dit leidde tot vele sterilisaties tot aan 1960. Thorndike.

Kritieken waren 1) steekproef was niet representatief (achtergrond).000 individuën. in die tijd opmerkelijk. karakter. Toen het testen stopte in 1919 waren zo’n 1. zo waren er 7 miljoen kinderen getest gedurende de dertiger jaren met de National Intelligence Test for Children. Informatie over achtergrond. De link tussen lage testscore en lage soldaatwaarde stond voor het leger niet vast. Dit onderzoek loopt nog altijd. 42 . de Alpha voor literaire personen en de Beta voor analfabeten en buitenlanders. 2) gebruikte IQ i. Dit feitje kwam al snel in het nieuws en veroorzaakte veel oproer. Thorndike.p. persoonlijkheid.000 mensen getest. Hij deed diverse onderzoeken met apen wat leidde tot zijn werk The Great Apes in 1929.v. Opvallend was dat 42% van de vrouwen op 40-50 jarige leeftijd fulltime posities hadden. Watson en Cattel met nog 4 anderen onderzochten pyschologische toepassingen in het leger tijdens de 1ste WW. Hij 1) standaardiseerde op basis van 10. hiervoor werd aangenomen dat het gemiddelde 16 was. 3) Terman was veel betrokken in hun leven. Ook bleek hun lichaamsbouw groter te zijn dan andere kinderen. 2) boerenverstand als meeteenheid. 5) ook de prestaties van de betrokkenen worden in twijfel getrokken. Toen ze in de 70tiger jaren waren bleken velen nog goed mentaal mee te kunnen. 13 was de leeftijd die als zwakzinnig wordt uitgelegd. Het doel was te onderzoeken wat voor mensen hoogbegaafde kinderen worden. en vaak werden deze aanbevelingen genegeerd. 3) verlegde de leeftijd van de test naar 5-16 jarigen en 4) gaf duidelijke instructies bij het afnemen van de test.723. Hij begon een onderzoek naar hoogbegaafde kinderen. werden beïnvloed doordat ze proefpersoon waren. 11. 661 kinderen waren uitgekozen met een gemiddeld iq van 151. In de vervolgstudies bleven de personen hoog presteren (beste 1%). Ze moesten testen maken die: 1) als groep afgenomen konden worden. Yerkes. Wel waren de militaire testen een doorbraak van de psychologie in de praktijk.5 Robert Mearns Yerkes (1876-1956) (p 424) Robert Yerkes was een pioneer in de comparatieve psychologie. Hij bleef echter niet tevreden over zijn revisie en bleef onderzoeken naar de validiteit van test items. leeftijden. Hall. In het rapport over deze testen bleek dat de gemiddelde mentale leeftijd van alle soldaten op 13 jaar lag.005% van de soldaten werden mentaal niet capabel geacht om in het leger te werken. In 1937 maakte hij een 2de revisie. Deze test werd snel overgenomen door psychologen. Er kwamen 2 testen. 2) ze voelden zich speciaal. slechts 0. 4) moet in een uur te maken zijn en objectief te bescoren. De daadwerkelijke effecten van de testen was klein.Op Stanford onderzocht hij de sterke en zwakke punten van de Binet-Simon test en publiceerde een revisie in zijn The Measurement of Intelligence. interesses verzamelde Terman. Hierop volgende meer massatesten. 3) moet voor alle lagen (eenvoudig tot zeer moeilijk). 4) vergelijkingen met controle groep zijn summier.

Deze racistische stellingen hadden gewicht omdat de mensen die dit riepen gerespecteerde wetenschappers waren.81 correleerden. Zijn aanpak wordt ook wel de cognitive-components approach genoemd. Terman viel Lippmann stevig aan. geheugen scannen en het matchen van letters). Verder viel hij het leeftijds model aan. De opmerking van Arthur Jensen dat 60-90% van intelligentie genetisch bepaald is werd in de jaren 70-80 druk gedebateerd. Het grootste tegengeluid kwam van de journalist Walter Lippmann. Een oligarchisch model aldus Spearman. Hij zei dat de omgeving belangrijk was voor de mate van educatie en dus intelligentie.6 Later Controversies (p 435) De grote aantallen testen zijn een bewijs van de invloed van psychologische testen. 11. zijn controversieel en zullen dat nog lange tijd blijven. hij zette Lippmann weg als een ongeïnformeerd persoon. Zo zijn er nog meer dingen maar boven alles: intelligentietesten waren controversieel. Charles Brigham onderzocht de gegevens uit de legertesten en vond dat mentale leeftijden uit centraal Europese en mediterrane landen lager lag dan die uit noord Europese landen.Goddard geloofde niet in gelijkheid en miljoenen dollars zouden verspild worden aan scholing.7 Recent Developments in Intelligence Testing (p 439) Earl Hunt ontwikkelde een cognitive-correlates approach waarbij testscores afhangen van cognitieve taken (bijv. Thurnstone gaat ervan uit dat intelligentie van meerdere factoren afhangt (kennis acquisitie en prestatie factoren). Deze conclusie was opvallend omdat de test score en aantal jaren aan opleiding met . 43 . 11. Aanbevolen werd iedereen te weren behalve immigranten uit noord europa. Door velen werden zijn bevindingen verwelkomd. die intelligentie unitary noemt.

Ook konden de honden onderscheid maken tussen een versnellende en langzamer wordende metronoom. Een bewijs van een hogere functie in het brein. iets wat zij ‘extinction’ noemden. Pavlov onderscheidde 4 soorten honden: 1) optimisch (sterk. Zo zorgde hij er voor dat een miniatuur maag werd geplaatst aan de buitenkant van de hond. Toen onderscheid werd gemaakt tussen een ellips en een cirkel waarbij de ellips steeds ronder werd vertoonde de hond opeens neurotisch gedrag. Petersburg. warmte instrumenten. 3) Prikkelbaar (onstabiel en onstuiming). Ook als bijv de metronoom met 100 b. Ook kwamen ze erachter dat een metronoom op 90 slagen per minuut ook een CR geeft bij 80 of 100 per minuut. darmen. Pavlov nam deze stelling over. Pavlov studeerde af met zijn onderzoek naar de hartzenuwen waarin hij aantoonde dat niet alleen de snelheid maar ook de hoeveelheid werden geregeld door dezelfde zenuw. Toen zijn honden bijna verdronken door een overstroming werden zij ook neurotisch bang voor water.Chapter 12 – The Research of Ivan Pavlov and the Behaviorism of John B. Dit eindigde met zijn aanstelling op de militaire academie in St. (CS-) niet bleek dat de honden bij CS.m (CS+) met voedsel gegeven werd en 60 b. piepers.p. 12. 2) Melancholisch (langzaam en depressief). De ‘generalization gradient’. Dit effect noemde Pavlov ‘psychical stimuli’. Pavlov raakte hierdoor erg geïnteresseerd in neuroses en psychoses.m. Na 3 jaar in Duitsland had hij 4 zware jaren in Rusland te verduren. actief). Volgens Sechenov (die erachter kwam dat het brein via zenuwbanen andere onderdelen aanstuurt) kan de menselijke geest begrepen worden als de reflexen van het brein onderzocht zijn. levendig. Hij zag dat ondanks dat er geen voedsel in het verteringsysteem terechtkwam er wel maagsappen werden aangemaakt. Als de CS te vaak zonder voedsel wordt gepresenteerd dan verminderd de CR. Om te voorkomen dat zijn honden doodgingen werden zij zeer goed behandeld: niet één geval van infectie kwam bij Pavlov voor in een tijd zonder antibiotica. zelfs als ze de voeder konden horen was dit al voldoende. Van grote invloed was Darwin en Sechenov’s Reflexes of the Brain. Hij zocht naar ingangen van fysiologische systemen (hart. cortical).p. met name in de US. Pavlov noemde dit ‘psychical reflex’. 44 .1 Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) (p 443) Pavlov wilde aanvankelijk priester worden maar ronde de opleiding niet af ging natuurkunde studeren in St.geen sappen aanmakten en bij CS+ wel. Petersberg. Pavlov gebruikte verschillende conditioned stimuli (CS): metronomen. Hij zag ook dat zijn honden al vloeistoffen gingen aanmaken voordat ze aten. Watson (p 443) Watson’s behaviourisme had een zeer grote invloed op de ontwikkeling van de psychologie. De reactie noemde hij de conditioned reflex (CR).

de toon liet horen maar de hamer niet. Pavlov had echter meer op met Thorndike’s trial-and-error. Vaak beledigde hij mensen maar Pavlov zij dat zijn gedrag gelijkstond aan de geur van de honden in het lab.4) Onaandoenlijk (inert en langzaam). Een standpunt van de bioloog Jacques Loeb dat veel menselijk gedrag bestaat uit mechanische reacties nam Watson over en ging daarmee verder. voorspelling en controle van gedrag in mensen en andere dieren. Watson was een moeilijk kind op school en had lak aan autoriteit. Waarschijnlijk steunde hij later de bolsjewieken door hun angsten voor Duitsland. breidde er vrij snel een eind aan na de presentatie. 12. Edwin B. Niet één reactie kwam naar voren. “Happiness is nothing. Pavlov deed nog veel meer onderzoek met andere dieren maar dit is over het algemeen minder bekend. Pavlov was de eerste die er serieus onderzoek naar deed. Na deze teleurstelling deed Twitmeyer geen conditioneer experimenten meer. het hoort erbij en moet genegeerd worden. William James. als voorzitter.B. Op school deed hij het niet goed maar hij was gebrand naar een universiteit te gaan. In Chicago inspireerde vooral Angell hem. Het geval is dat zijn bevindingen werden voorgedragen bij de APA na een lange ochtendsessie. Twitmeyer zag CR’s toen hij een hamertje tegen een menselijke knie liet vallen op het aangeven van een toon. 8 jaar later ging hij naar John Hopkins voor een baan in de psychologie.3 The Behaviorism of John Broadus Watson (1878-1958) (p 457) Behaviorisme staat bijna synoniem met J. Pavlov zag het belang in van jeugdige ervaringen. the dogs mean all” zou hij gezegd hebben. Het been bewoog. 12. Een verandering in de hersenen ging gepaard met deze veranderingen in gedrag. Watson.2 Conditioning Before Pavlov (p 455) Voor Pavlov’s experimenten waren dergelijke CR’s al bekend. Hij deed het goed op de universiteit maar Watson zelf was hier een stuk minder tevreden over. Hij gaf les in de 45 . punctuele man. Pavlov’s methode zou hier erg belangrijk in worden. Pavlov was een strenge. Watson’s doel was de observatie. Hij gaf korte tijd les op een school maar vertrok al snel naar de universiteit van Chicago. hij leverde het bewijs dat de mens geconditioneerd kan worden. De proefpersonen konden dit reflex niet onderdrukken. Zo ook met apen en Köhlers insight learning. Pavlov had niets met de bolsjewieken maar zij wel in hem. Watson onderzocht ratten en vond dat rond de 24ste levensdag van de rat een grote verandering optreed in het psychische leven van de rat. Na dit onderzoek kreeg hij een psychologische break-down maar wist te herstellen en kreeg een baan voor psychologie aangeboden in Chicago bij Angell.

46 . Hij faalde om dit te bewijzen en slechts twee weken voor zijn welkomst toespraak bij de APA nam hij Pavlov’s methoden over. De ratten hadden het doolhof geleerd. In zijn onderzoek bij meeuwen zag hij dat geschilderde nepeieren werden geaccepteerd als echte. Small. Hij schreef een zeer kritisch rapport en werd hierdoor bijna voor de krijgsraad gebracht. De uitvinder van het doolhof voor dieren was Willard S. Nu had Watson het probleem een methode aan te wijzen voor Behaviourisime. Zelfs een rat die doof was. Watson gebruikte het doolhof en vond onder andere dat zicht (door chirurgische ingrepen) niet belangrijk was voor ratten in hun zoektocht naar de uitgang. veel was er nog te leren. Alleen wanneer het doolhof gedraaid of verlengd was veranderde het gedrag van de ratten. Zijn bevindingen werden bekritiseerd maar dat terzijde. Er waren eerder al geluiden gehoord voor een dergelijke aanpak. Dergelijke pogingen faalden. Pillsbury en William McDougall. Eerst vond Watson Pavlov’s aanpak gelimiteerd. het salaris en positie was echter veel beter dan bij Chicago. Ten derde zei hij dat psychologie niet langer de studie is naar de mind dus is introspectie overbodig. Omdat bewustzijn niet bestudeerd kon worden was introspectie dus zinloos. Ook geur teste hij en deze was evenmin belangrijk. geen snorharen had en niet kon zien kon altijd nog het doolhof doorlopen. Watson kreeg een goed aanbod van John Hopkins dat hij met enige tegenzin accepteerde. Zo zei hij dat het bewustzijn geen definieerbaar of bruikbaar concept is. Ook wisten de meeuwen terug te vinden naar de eilanden. Toen hij in het leger probeerde te komen tijdens de 1ste WW werd hij op het keuren van de testen voor piloten gezet. dus zijn er ook marginale bewegingen van spieren die met praten te maken hebben te analyseren. Walter B. Titchener reageerde met dat Watson te ongeduldig was en Psychologie nog jong was.methoden van Titchener maar vond deze onbruikbaar. Toen Watson zijn behaviorisme voorlegde aan Angell zag die hier niets in. Watson kreeg veel kritiek te verduren van de antivivisectionisten die hem afschilderden als een martelaar. Baldwin had hem naar John Hopkins gehaald maar moest om morele redenen vertrekken. weinig generaliseerbaar. Watson dacht dat denken niets meer is dan het stilzwijgend praten. Watson’s Behaviourist Manifesto was een poging om psychologen te moeten laten kiezen tussen zijn behaviourisme en de rest. zoals die van Knight Dunlap. niet kon ruiken. Watson’s manifesto had een grotere impact. De psychologie moet gedrag bestuderen. Deze ethologische instinct studies zijn een bewijs dat Watson niet ratomorphic (kent alleen geconditioneerde laboratorium rat) was.

De latere Watson was een arch-environmentalist. bontkleding. vissen en mechanische speeltjes. Ze plaatsen Peter in een kamer waar hij ging eten. consumenten motieven en emoties beïnvloeden. Uiteindelijk kon Peter eten terwijl het konijn op tafel stond. telkens iets dichter bij. De vroege Watson was dit niet en beschreef instincten in zijn Behaviour: An 47 . woede en liefde. Na 5 dagen reageerde Albert weinig meer op de rat en sloegen ze weer om de angst terug op te wekken. Watson vond samen met Mary Cover Jones dat de effectiefste methode voor het overwinnen van angsten in kinderen is direction conditioning.: mensen moeten minder tevreden worden over wat ze hebben. pluizige objecten. Na deze affaire kwam Watson niet meer aan een academische positie. Ze behandelden Peter die bang was voor witte ratten.000 per jaar. Zijn angsten voor de andere dieren en objecten verdween hier ook gelijk mee. slangen. alles vanuit de nurture. In 1919 begon hij met experimenten met de zuigeling Albert B. Hij moest onderaan de ladder beginnen en langzaam pikte Watson het één en ander op. gebruik van geografische data om producten weg te zetten.Hierna onderzocht hij nieuwgeborenen. Hij bleef boeken over psychologie schrijven en werd soms beschouwd als een pop-psycholoog. 3) veel van de kenmerken van dit experiment zijn mettertijd veranderd. Zo zou Albert B gedeconditioneerd zijn wat nooit het geval geweest is. 2) diverse wetenschappers probeerden zijn experiment na te bootsen maar lukten dat niet zoals Watson gedaan had. spinnen. Hij zei o. Watson’s vrouw was bij de Raynor en deed alsof ze ziekjes werd. Hij werd door Stanley Resor.pogingen buiten beschouwing worden gelaten. aangenomen. stijl > product. De broer van Watson’s vrouw probeerde Watson af te persen om het stil te houden. Albert B reageerde vriendelijk tegenover slangen. en zelfs vuur. ratten. konijnen. De case Peter is een klassiek voorbeeld in het behandelen van angsten van kinderen. Deze vertoonden drie klassen van emotionele reacties: angst. Ze lieten hem een witte rat zien en als hij in de buurt kwam maakten ze een schrikwekkend kabaal. Hierna kreeg hij allerlei objecten te zien en Albert was bang voor alle witte. kikkers. gebruik van bekendheden. Kritiek is dat vaak de voorgaande –gefaalde. Hij ging behaviorisme toepassen op consumentengedrag. Hij verdiende op een gegeven moment bijna $70. die hij angsten probeerde te conditioneren. In 1920 toen alles goed ging voor Watson ging het flink mis: de vrouw van Watson kwam er achter dat hij een affaire had met Rosalie Raynor. etc.a. Verder bleek dat veel ‘innate’ angsten niet aanwezig waren: donker. ze ging naar de slaapkamer van Rosalie en vond daar brieven. vertegenwoordig van een groot marketingbureau. Elke dag plaatsen ze een konijn in een kooi in de kamer. Na 7 keer was Albert bang voor de rat. konijnen. Deze drie waren op te wekken door specifieke stimulus wat voldeed aan Watson’s theorieën. Opmerkingen/kritieken over Albert B’s test: 1) voor Watson dit experiment had duidelijke straffen (de harde klappen). toen deze weigerde kwamen de brieven bij John Hopkins terecht.

a. In het boek Psychological Care of Infant and Child werd een koude manier van opvoeden uitgelegd: liefde en aanhankelijkheid moesten geminimaliseerd worden. Later concludeerde hij dat veel instincten niet bestaan maar eigenlijk gewoonten zijn. Hij kreeg nog wel erkenning.Introduction to Comparative Psychology. Na 1930 deed hij weinig meer met psychologie en had een teruggetrokken leven. Zijn switch naar environmentalisme kwam omdat 1) instincten zijn minder goed zichtbaar. 4) gewoonten kunnen onderzocht worden waar instincten dit niet kunnen. de één had psychoanalyse nodig en de ander pleegde zelfmoord. Hoeveel deze gewoonten vormen zou een centraal punt worden in Watson’s behaviourisme. 2) veel instincten zijn circulair. De standpunten in het boek gebruikten ze niet op hun eigen kinderen.000 exemplaren en was zeer controversieel. van de APA in de vorm van een gouden medaille voor zijn bijdragen. Dit ging zo ver dat er zelfs een ruimpje over ontstond: Magicions pull rabbits out of hats. Psychologists pull habbits out of rats! De twee zonen van Rayner en Watson kwamen niet goed terecht. Het boek verkochten meer dan 100. 48 . o. 3) dierenonderzoekers begonnen zich af te vragen of wat zij als instincten beschouwden dit ook daadwerkelijk waren.

zoiets als de reflex arc). Tolman noemde dit latent learning. de tweede pas na 5 dagen en de derde na 2 dagen. Hij ging naar Harvard en werkte onder Münsterberg. Hij concludeerde dat Watson’s conclusies in zijn Manifesto klopten. De ratten gedroegen zich volgens de cognitieve map theorie. Hij vond dat zijn ratten niet alleen maar bewogen door stimulus. een kat die uit een puzzle box komt. Zinvolheid en cognitie vormden het centrale thema in Tolman’s molar behaviourism. Volgens hem leerden de ratten een cognitive map van het doolhof. 13. of richting molecular (zoektocht naar eenheid van behavioural analysis. Ook kon hij teleurstelling laten zien bij ratten als zij geen beloning kregen door ratten beloningen op te voeren of wel in kwaliteit te verlagen. De ratten probeerden de snelste route te gebruiken of wat Tolman de law of least effort noemde.a. Blodget deed experimenten met 3 groepen ratten. een man die naar huis rijdt. Hij leerde de ratten elke route door ze soms te blokkeren. Dit beïnvloedde het gedrag (ze gingen sneller of langzamer lopen met meer of minder fouten). Ookwel response vs place learning. Molar activiteiten beschreef hij zoals een rat die door een doolhof rent. beloningen en straffen zoals beschreven in Watson’s boek. In een ander doolhof (zie p 492) moesten ratten een kruising kiezen om de beloning te vinden. een kind die zich verbergt voor een vreemdeling. Er werd o. Hij zag dat verschillende beloningen verschillend gedrag uitlokken. In Berkeley kocht Tolman wat ratten en maakte een doolhof. Verder liet hij ratten in een doolhof met drie routes naar de uitgang waarbij elke route verschillende lengte had. Met een aap die de beloning niet kreeg ging eerst op zoek naar de juiste beloning en toen deze niet te vinden was werd de aap boos en ging schreeuwen. Het is onderdeel van de poging van de rat om te leren wat naar wat leidt. Tolman zag dat introspectie nauwelijks werd gebruikt en niemand ging naar Titchener.Chapter 13 – Four Neobehaviorist Psychologists (p 487) Na de dood van Watson werd het behaviourisme opgepikt door anderen en vormde zich het Neobehaviourisme en namen zijn methodes over. De dag nadat ze veranderd waren van regime bleken ze duidelijk al wat geleerd te hebben. Op kruisingen zoeken de ratten naar de juiste weg. De eerste kreeg altijd een beloning als ze het einde haalden. de vraag gesteld of het behaviourisme zich molar moest ontwikkelen (doelgerichte activiteiten en cognitie).1 Edward Chace Tolman (1886-1959) (p 487) Tolman was geïnspireerd door James’ Principles of Psychology. Leren hoeft dus niet door alleen reinforcement. Zie ook p 493 voor nog een doolhof. Ratten rennen sneller voor melk dan als zij simpelweg verwijderd worden aan het eind. dit noemde Tolman vicarious trials and error (VTE). 49 .

De reactie. Zij moest de dochter terug laten lopen. zo wordt een nieuwe associatie gelegd. Hij ging naar de universiteit in Washington en na 5 jaren in de filosofie ging hij naar de psychologie. Tolman bevrijde het behaviorisme van de methodologische en theoretische beperkingen die opgelegd waren door Watson.In The Determinants of behaviour at a Choice Point beschreef Tolman 3 variabelen die gedrag beïnvloeden: 1) onafhankelijke. Een combinatie van stimulus die met een reactie (beweging) gepaard gaan maar deze niet direct veroorzaken zullen diezelfde reactie teweegbrengen.D. condities waar de onderzoeker zelf iets mee doet (trainingsschema bijv. Guthrie bracht veel anecdotes aan. ookal is deze niet meer aanwezig. Zo verklaarde hij ook waarom slaap voorkomt dat dingen vergeten worden: er worden geen nieuwe associaties gelegd. 2) interveniërende. 13. wat hij echter zij is dat het voedsel (beloning) het vergeten voorkomt omdat er geen nieuwe associaties ontstaan die de oude laten verdwijnen. 3) oefening verbeterd: hij maakte onderscheid tussen beweging en activitieten. aantal fouten. Guthrie zei dat de reactie op de stimulus. Een dergelijke theorie voor leren lijkt inadequaat. houdt aan. 2) straffen zijn andere associatie en kunnen gezien worden als negatieve beloningen. De activiteiten van een beginner en professional zijn dezelfde maar de beweging zijn complexe structuren die verbeterd worden. Pavlov reageerde geïrriteerd op deze theorie. wel aanhoudt.2 Edwin Ray Guthrie (1886-1959) (p 496) Guthrie liet zijn intelligentie al op jonge leeftijd merken.). Hij haalde hier Pavlov’s experimenten bij aan waarbij associaties vaak voor weken gelijk bleven. 50 . Zijn interesse in filosofie liet hij varen na een uitputtende thesis om zijn Ph. 4) vergeten: nieuwe associaties overschrijven de oude. Guthrie’s belangrijkste bijdragen was zijn theory of learning: al het leren is gebaseerd op de nabijheid van stimulus en response. Na 8 jaar lesgeven op middelbare scholen werd hij terug uitgenodigd in Nebraska University. Na de universiteit van Nebraska ging hij naar Wundt waar hij zijn Ph. 5) Trace conditioning: soms als in Pavlov’s experimenten de CS gegeven wordt en minuten later pas de beloning komt. de CR wel gedurende deze periode optreedt. deze worden aangestuurd door onafhankelijke variabelen (honger. bijv luisteren bij een belletje. behaalde.D. in filosofie te halen. Op alle kritieken wist Guthrie antwoorden te verzinnen: 1) reward-and-punishment: hier had Guthrie geen problemen mee. hetzelfde proces. opnieuw binnen laten komen en de jas laten ophangen. snelheid). Zo vroeg een vrouw eens hoe ze haar dochter kon leren de jas op te hangen bij binnenkomst. Guthrie ging terug naar Nebraska en zette een lab op maar werd beschuldigd zich teveel te bemoeien met andere afdelingen en moest vertrekken (ondanks protest van studenten). motoriek) en 3) afhankelijke variabelen (VTE.

Een begroetingsmechanisme. op zijn 34ste. Dit was ook succesvol in zoverre dat 40% van alle artikelen in 2 gerenommeerde bladen gebaseerd waren op Hullian principes.3 Clark Leonard Hull (1884-1952) (p 504) Hull wilde eerst mijnbouw leren maar door polio moest hij dit laten schieten. Er stonden 17 postulates (stellingen die zonder bewijs als ‘waar’ worden beschouwd) en 17 corolaries (stellingen die op basis van de postulates als ‘waar’ mogen worden beschouwd). neuroses of psychoses. Echter het bleek dat katten dit gedrag alleen vertoonden als er een mens in de ruimte aanwezig was. 51 .Om wetenschappelijk bewijs te leveren deed Guthrie experimenten met katten in Puzzle boxes en noteerde ongeveer 800 ontsnappings reacties. Hierna deed hij onderzoek naar hypnose en suggestiviteit. Hiermee konden ze laten zien dat katten reacties leerden aaneengesloten met hun ontsnapping. Hull zag de CR als een mechanisme om op de omgeving aan te passen. Zijn uiteindelijke conclusie was dat hypnose het best omschreven kan worden als een vorm van hypersuggestibiliteit. Hull met zijn liefde voor mechaniek zag de mens graag als machine. De belangrijkste bijdrage van Hull was zijn uitgebreide model voor gedrag.D. 13. Dit komt dan weer in een reeks formules en staat in verhouding met nog veel meer… het was een flink systeem. In Principles of Behaviour beschreef hij zijn systeem (dat hij als een eerste stap zag). Hull was rond de jaren 50 de meest geciteerde psycholoog. 2) Pavlov’s Conditioned Reflexes en 3) Robert Woodworth’s S-O-R. Hij ging les geven in geschiktheids testen maar was verbaasd over de lage kwaliteit van onderzoek in dit vakgebied. anders niet. Hull vond het belangrijk dat er één gedragsmodel zou komen dat als raamwerk zou dienen voor al het andere gedrags onderzoek. Hij ontwikkelde een apparaat dat correlaties kon uitrekenen. Hij accepteerde hierna de theorie van reinforcement gebaseerd op het reduceren van de drive. Later bemoeide Guthrie zich met klinische psychologie. Katten bewogen met hun flanken tegen de paal en hiervan werd automatisch een foto gemaakt. Hull beargumenteerde dat suggestiviteit een kenmerk is dat volgens een normale verdeling over alle mensen verspreid is. Hij legde de nadruk op correlaties tussen testscores en prestaties. Hij probeerde met dit principe om trial-anderror gedrag te verklaren maar dit lukte hem uiteindelijk niet. iets hier verbaasde Hull zich over de lage objectiviteit. Hij werd hierin beïnvloedt door 1) John Watson’s behaviorisme. De belangrijkste postulate was gewoonte (SHR) en hoe vaak deze versterkt is (N). Kinderen waren gevoeliger dan ouderen maar verder vondt Hull weinig bewijs voor verschillende intelligenties. Hij kreeg zijn Ph. Hij deed onderzoek en publiceerde het boek Hypnosis and Suggestibility: An Experimental Approach. toentertijd een knappe prestatie. Hij wist aan te tonen dat vrouwen maar een heel klein beetje meer beïnvloedbaar waren door suggestiviteit dan mannen.

3) sommigen hebben geluk en 4) machines. 13. Na een flinke ruzie met zijn begeleider Boring die zijn aanpak afkeurde kreeg hij toch zijn Ph.4 Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) (p 513) Skinner was 3 decennia de bekendste psycholoog. gaat stuk. rad draaien. Aanvankelijk wilde Skinner een schrijver worden maar na een jaar van pogingen lukte hem het niet een boek te produceren. Hull’s systeem zou vooral geschikt zijn om het gedrag van lab ratten te voorspellen maar niet dat van mensen. Hij was de woordvoerder van het radicaal behaviorisme. Het boek verkocht aanvankelijk slecht o. houdt overal mee op en ga dit onderzoeken. door Hull’s grote boek over gedrag en enkele kritieken: 1) de titel was te pretentieus. Hij kwam op deze Skinner box met behulp van zijn 4 principes: 1) als je iets interessants ziet.Er was kritiek: 1) ze gebruikten een gelimiteerde set aan experimenten dat nooit groot genoeg is voor een algemeen gedragsmodel en 2) het wordt geëxperimenteerd in een laboratorium i. want zijn boeken droegen meer bij aan de samenleving. Het dier operates op zijn omgeving.p. 2) het ene onderzoek is makkelijker dan het andere. Hij identificeerde het reflex als deze eenheid.a. Dit schaadde hem niet zozeer maar bracht hem veel populariteit. in natuurlijke omgeving. Op zijn boek Beyond Freedom was 80% van de recensies negatief. Hij beschreef dit en nog veel meer gedragsexperimenten in zijn The Behaviour of Organisms dat uiteindelijk een zeer grote invloed zou hebben.a. Hierin staat een dier die een arbitraire handeling gebruikt (sleutel omdraaien. Na zijn proefschrift ontwikkelde hij de Skinner box. 3) O. de reactiesnelheid waarmee het dier leerde.v. Skinner zat 8 jaar op Harvard en voor zijn proefschrift zocht hij naar een elementaire eenheid voor gedragsanalyse. vandaar de term operant conditioning. Thomas Kuhn noemde het boek een paradigm shift. staaf leunen) en daarvoor beloond wordt. Deze kritieken waren grotendeels terecht want 1) dat was het ook. Het belangrijkste verschil met Thorndike’s instrumental learning zis dat bij operant conditioning het dier volledige controle heeft waar instrumental learning ook de begeleider acties onderneemt. 2) Skinner zou het werk van anderen onderbelicht hebben en 3) een kleine en artificiële set aan gedrag voor een klein aantal proefdieren. Hij onderzocht uitsterving door geen beloning meer te geven en de reactiesnelheid daalde op een gecontroleerde manier.D. iets wat hij zelf de operant conditioning apparatus noemde. vooral gecompliceerde. 52 . Skinner geloofde niet in de algemene toepasbaarheid van het model. Skinner kwam in contact met Watson’s Behaviorisme. Hij onderzocht hiermee o. 2) idem dito en 3) wiskunde analyses interesseerde Skinner nauwelijks.a. Hij had eens gezegd dat hij liever zijn kinderen dan zijn boeken zou verbranden.

Hierna keek Skinner naar leeromgevingen. 2) bescherming tegen ziekten en 3) sociale banden en tijd om te spelen/bewegen. het belonen van stapjes van gedrag totdat het gehele gedrag wordt uitgevoerd. Hij zag dat er maar weinig positieve reinforcers waren en als ze er al waar dan meestal te laat. Skinner liep met zijn learning machines ver vooruit. het is alleen de heerser/wetenschapper die een verkeerde voorspelling doet. Aanvankelijk werd Walden II slecht verkocht maar later sloeg de verkoop en werd uiteindelijk meer dan 2 miljoen keer verkocht. Toen foto’s van dit apparaat in Ladies Home Journal kwamen ontstond veel ontsteltenis. Saint Agustine in City of God met sub deo (onder God). luchtgefilterde cabine en liet het kind om de zoveel tijd buiten de cabine spelen. Skinner maakte een verwarmde. Sir Thomas More in Utopia met sub lege (onder de wet). Er waren voornamelijk straffen (negatieve reinforcers). Skinner maakte een omgeving voor zijn kinderen door eerst te analyseren wat zij nodig hebben: 1) warmte. Dit is echter verre van waar. In Project Orcon probeerde Skinner duiven als raketgeleiding of organische controle systemen te gebruiken. Skinner ontwikkelde teaching machines die directe reinforcers gaven. Aldous Huxley in Brave New World met sub psychologia (onder psychologie). Met de alter-ego Frazier in Walden II zei Skinner wat hij zelf niet durfde te zeggen: de onderdanen/proefpersonen reageren altijd juist. Jan-Jacques Rousseau in The Social Contract met sub natura (in de natuur). Het leger was echter niet overtuigd. Fuller gebruikte een pipet met melk als 53 .Schema’s van reinforcement introduceerde Skinner door niet altijd een beloning te geven. Later kwamen er geruchten dat de dochter permanent negatief beïnvloedt was door deze baby-doos. Het uiteindelijke doel opsplitsen in subdoelen en deze elk belonen. Zo kon een kind ook op zijn eigen niveau verder. De klassen waren vaak veel te groot en de leraar moest informatie aan iedereen tegelijk geven waar het ene kind dit te gemakkelijk vondt en de ander te moeilijk. Toen Skinner ze commercieel wilde exploiteren werd hij door zijn mede-investeerder belazerd die er met zijn geld vandoor ging. klaslokalen. Dit zag Skinner zelf als zijn grootste bijdrage. Walden II was sub operando (onder operant conditioning). Skinner beschreef shaping. Paul Fuller wist bij een man van 18 die geen gedrag vertoonde (ook niet at of dronk) zijn hand omhoog te brengen. Skinner dacht hier een grote variëteit aan vaardigheden en kennis mee te kunnen overbrengen maar in de praktijk zijn slechts een paar daarvan echt effectief. Skinner schreef zijn fictie Walden II waarin een gemeenschap door operant principes tot een harmonieuze en blije gemeenschap werd gekneed. Skinner werd ervan beschuldig zijn dochter als labrat te behandelen. Hierbij zag Skinner dat de reactie zelfs versnelde ten opzichte van elke keer een beloning. Skinner wist op deze manier twee duiven tafeltennis te laten spelen. De 10 geboden zijn hier uitgewerkt in prgramma’s van gedragsbeheersing. Andere dergelijke projecten waren Plato’s Republic met sub homine (onder de man -> individualisme).

Elke keer als ze dit deed gaven de verplegers haar nog veel meer handdoeken. Door dit experiment ging Skinner zich interesseren in zwakzinnigen. Hij had niets op met cognitieve psychologie die hij zag als een creatie vanuit de psychologie zelf. Behaviour modification komt eigenlijk ook voor in de industrie: belonen naar hoeveelheid werk. waaronder één over ouder worden met vooral praktische tips (kijk porno om het sexleven op te krikken). Het behaviour modification sloeg snel aan maar kwam ook kritiek op. Hij kreeg vele medailles en erkenningen voor zijn werk.d. Zo was het geval van een vrouw die handdoeken stal. Het gedrag observeren en dit veranderen door geschikte beloningen. Na 4 weken bleek ze 650 handdoeken in haar bezit te hebben en begon ze ze weg te halen. Zijn Principle of contiguity blijft een inspirerend werk over gedrag. Vaak blijkt dat wanneer mensen op vrijdag betaald krijgen zij maandag het minst efficiënt werken. Het zou inhumaan zijn mensen van goed voedsel. te onthouden alleen om deze als beloningen te gebruiken. Hull’s invloed is tegenwoordig ook tanende en waarschijnlijk zullen Tolman’s en Skinner’s invloed het langst overleven. Twee van zijn studenten op Harvard begonnen aan behaviour modification. 54 .reinforcer. In zijn latere leven hield hij nog contact met de intellectuele wereld en schreef diverse artikelen en boeken. Skinner zag zich niet als een psycholoog maar als een behavioral analyst. een schoon bed e. Fuller ging hier niet mee verder maar beweerde een repetoir aan handelingen bij de man op te kunnen bouwen. Door deze kritieken kan behaviour modification nu vaak alleen plaatsvinden onder streng gecontroleerde omstandigheden. ze weigerde nog meer handdoeken aan te nemen. 13. iets wat tijdens experimenten ook al bleek. Tolman’s visie verloor invloed nadat Hull en Skinner ten tonele kwamen.5 Neobehaviourism in Retrospect (p 531) Van alle 4 is Guthrie’s invloed het meest stabiel gebleven.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful