PERNYATAAN PRAKTIKUM SEBELUM PRAKTIKUM FASA 1/2011 PENGENALAN: Saya akan menjalani tempoh praktikum selama 4 minggu bermula

dari 21 Mac 2011 hingga 15 April 2010 di Sekolah Kebangsaan Sungai Berembang, Kuala Perlis. Sebelum bermulanya pengajaran saya yang pertama di sekolah tersebut, saya telah membuat beberapa perancangan bagi memastikan kelancaran dan kelicinan pengajaran dan pembelajaran saya di dalam bilik darjah kelak. MATLAMAT: Matlamat yang telah saya gariskan untuk saya laksanakan ialah kawalan kelas yang lebih teratur. Kawalan kelas yang teratur adalah penting untuk memastikan segala perancangan pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Justeru, murid dapat memperolehi input pembelajaran yang disampaikan oleh guru melalui kawalan kelas yang baik. Saya juga memastikan objektif pembelajaran tercapai dengan aktiviti yang akan dijalankan. Objektif pembelajaran yang dirancang akan saya sesuaikan dengan tahap pembelajaran murid supaya apa yang ingin dicapai dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran dapat diterima dan difahami oleh murid-murid. TUJUAN TUGASAN: Tujuan tugasan bagi praktikum saya kali ini ialah untuk memastikan matlamat saya tercapai seterusnya dapat meningkatkan prestasi aktiviti pengajaran dan pembelajaran. STRATEGI: Justeru, saya merancang beberapa strategi untuk mencapai matlamat tersebut: • Memberi peraturan dan isyarat supaya murid dapat menumpukan perhatian dan keyakinan diri sebagai seorang guru. Selain itu, saya juga dapat melatih diri supaya lebih kreatif di dalam

sederhana dan baik. • Mengenalpasti murid yang lemah dan pandai dan mengkategorikan mereka pada tahap pembelajaran iaitu pada tahap lemah.ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. • Menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dan menarik. • Menggunakan bahasa yang mudah difahami murid mengikut tahap dan peringkat umur murid-murid • • Menggunakan alat bantu mengajar yang menarik Memastikan arahan yang diberi kepada murid adalah jelas dan padat INSTRUMEN PENILAIAN: • • Pemerhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran Soal selidik guru yang mengajar .

Maka. Kawalan kelas saya sangat lemah tatkala itulah kali pertama saya mengajar dan mengenal secara realiti sebagai seorang guru di hadapan murid-murid. Sesi suai kenal bersama-sama murid-murid tersebut memperlihatkan muridmurid saya terdiri daripada latarbelakang keluarga yang rata-ratanya merupakan pesawah dan petani. Ternyata mereka masih lemah dari segi pengetahuan kemahiran mereka terutamanya bagi penyelenggaraan alatan serta elektrik dan elektronik. Sesi ulangkaji pula saya gunakan untuk mencungkil pengetahuan Kemahiran Hidup yang telah dipelajari. Ternyata mereka tidak memberikan tumpuan dan kerjasama ketika saya mengajar dihadapan kelas. Tahun 5 dan Tahun 6.PERNYATAAN PRAKTIKUM APA YANG DILAKSANAKAN SEMASA PRAKTIKUM FASA 1/2011 Minggu pertama praktikum di SK Sungai Berembang hanya dapat diisi dengan sesi ulangkaji dan suai kenal dengan murid-murid. Saya juga mengenalpasti murid-murid saya dari segi tahap kebolehan mereka iaitu lemah. . Hari yang pertama saya dan rakan praktikum yang lain ialah taklimat pengurusan sekolah oleh pentadbiran sekolah dan sesi suai kenal dengan para guru.. saya mengadakan sesi latihan mengenal simbol-simbol komponen elektronik yang penting serta membaca dan menterjemah litar bagi memastikan mereka dapat menyatakan dan menulis semula dengan betul dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Saya ada mengadakan sesi soal jawab bersama mereka tentang apa yang telah dipelajari terutamanya bagi matapelajaran Kemahiran Hidup. Maka. penegasan telah saya gunakan dalam kelas pertama saya dan kawalan kelas dapat saya kwal dengan baik. Minggu kedua merupakan minggu peperiksaan dimana saya dapat mengajar secara rasmi pada hari yang pertama. Sesi ulangkaji diadakan untuk ujian penilaian bagi bulan mac bagi minggu hadapan. Maka. Ternyata mereka dapat mengingati kembali apa yang telah dipelajari tetapi simbol komponen yang penting seta fungsi komponen elektronik masih lagi lemah. Hari yang berikutnya saya dapat melaksanakan sesi suai kenal dengan murid-murid saya iaitu Tahun 4. saya adakan latihan berbentuk formatif bagi setiap sub topik yang telah saya ajar bagi menguji kefahaman mereka.

Namun begitu.sederhana dan baik dalam kelas pertama saya. Minggu ketiga pula pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti biasa. Kami telah mengajar peraturan yang perlu dipatuhi serta teknik permainan yang betul dalam permainan bola tampar. Saya mendapati ada di antara mereka yang sangat lemah dalam menulis dan membaca. Latihan diadakan pada setiap petang pada minggu ketiga bagi menghadapi kejohanan bola tampar PKP Simpang Empat. Saya berasa sungguh bangga dan terharu dengan kejayaan pasukan bola tampar perempuan. penggunaan isyarat serta pengukuhan positif terhadap usaha kumpulan. Peraturan telah saya tetapkan kepada setiap kumpulan dimana markah akan dikutip dalam sesi pengajaran dan pembelajaran melalui beberapa aspek penilaian. Beberapa penambahbaikan telah saya laksanakan bagi memastikan aktiviti berkumpulan berjalan dengan lancar seperti dari segi arahan yang jelas dan padat. Pasukan wanita telah menunjukkan kehebatan ketika perlawanan kumpulan sehingga melayakkan mereka ke peringkat seterusnya dan berjaya merangkul gelaran johan. Dalam aktiviti kokurikulum. masa seminggu latihan tidak mencukupi untuk melihat kejayaan sebuah pasukan dalam masa sehari. saya dan rakan praktikum saya terlibat sebagai pembantu dalam latihan bola tampar. Ternayata moral dan kesungguhan yang tinggi telah ditunjukkan oleh murid-murid sepanjang kejohanan berlangsung. Minggu keempat pula kejohanan diadakan pada 12 April 2011 bagi lelaki dan 13 April bagi perempuan. Saya mengambil strategi pembelajaran secara koperatif. . kejayaan pasukan perempuan memberikan saya dan rakan praktikum buah tangan untuk praktikum kami kali ini. Walaupun seminggu.

Namun begitu. Sesungguhnya pengalaman-pengalaman ini yang akan memberikan kekuatan dan tunjuk ajar kepada saya bagi menempuhi profesion pergururan dengan cemerlang kelak. Melalui penilaian yang saya lakukan terhadap diri saya. Ada yang dapat membaca dan menulis dengan baik serta sebaliknya. Banyak masalah yang dapat saya lihat dan rasakan sendiri sepanjang praktikum fasa pertama ini terutamanya daripada murid-murid. praktikum fasa pertama ini merupakan titik permulaan bagi saya dalam menempuh liku-liku dalam dunia pendidkan.PERNYATAAN PRAKTIKUM APA YANG DICAPAI SELEPAS PRAKTIKUM FASA 1/2011 Alhamdulillah setelah 4 minggu. . Kepelbagaian teknik dan pendekatan cuba saya praktikkan dalam pengurusan kawalan kelas seperti penegasan dan aktiviti berkumpulan. Keadaan ini menimbulkan satu kebimbingan kepada sesiapa sahaja yang mengajar di hadapan. Insya-Allah untuk praktikum yang kedua saya akan cuba membuat persiapan yang cukup dari segi fizikal dan mental. Ternyata kepenatan dan kegelisahan jelas dirasai sepanjang praktikum yang pertama ini. Ternyata murid-murid mempunyai gaya pembelajaran serta tahap pemebelajaran yang berbeza. Semua ini merupaka cabaran bagi saya dalam melaksanakan aktiviiti yang bersesuaian dengan tahap pembelajaran mereka. Pengendalian dan pengurusan murid juga saya masih lemah dimana mereka tidak dapat menumpukan perhatian dan kerjasama ketika saya mengajar di hadapan. Ternyata banyak lagi kelemahan yang perlu diperbaiki dan teguran diambil perhatian bagi memantapkan lagi sesi pengajaran dan pembelajaran saya. Saya akan membuat rujukan dan mempraktikkan apa yang telah saya pelajari pada semester-semester yang lepas. semuanya berjalan dengan lancar. Bimbingan dan tunjuk ajar daripada pensyarah dan guru pembimbing dapat merungkai segala bentuk kelemahan yang tidak dapat dilihat oleh pandangan sendiri. tempoh sebulan ini untuk menilai perkembangan yang telah dirangka adalah sukar dimana tempoh yang betul-betul hanyalah pada minggu ketiga dan minggu keempat.

Segala jasa yang dicurahkan hanya Tuhan yang mampu membalasnya. segala jasa baik pensyarah. . saya dahulukan dengan jutaan terima kasih. guru pembimbing. warga SK Sungai Berembang. rakan-rakan serta semua yang membantu saya dalam menjalani praktikum fasa pertama dengan lancar.Akhir sekali.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful