Universitatea de stiinteAgricole si Medicina Veterinara Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Devoltare Rurala Catedra de Economie si Contabilitate

PROGRAMA ANALITICA LA DISCIPLINA ECONOMIA SERVICIILOR

OBIECTIVE: Dupa parcurgerea continutului disciplinei, studentul va fi capabil sa: - explice notiunea de servicii si caracteristicile acestora, - recunoasca factorii care influenteaza cererea pentru servicii - cunoasca rolul serviciilor în cadrul economiilor aflate în tranzitie spre economia de piata, caracteristicile pietei serviciilor, raporturile între piata serviciilor si piata bunurilor - stapâneasca indicatorii de exprimare a eficientei economice si sociale a serviciilor si relatiile de corespondenta între calitatea si eficienta activitatilor de servicii FORME DE EVALUARE: Disciplina este studiata pe parcursul unui semestru, fiind obligatorie. Disciplinei îi sunt afectate 4 credite. Pentru obtinerea acestora, studentii au obligatia de a participa la activitatile desfasurate în perioadele intensive de pregatire evaluare din timpul semestrului (elaborarea de proiecte, prezentarea de solutii la diverse studii de caz, sustinerea de referate, lucrari si probe de control, etc.) Evaluarea finala, sumativa se face pe baza de examen scris si oral, în nota finala obtinuta de student intrând într-un procent de 70% si rezultatele obtinute pe parcursul perioadei de evaluare continua.

Cuprinsul cursului
CAPITOLUL 1. CONTINUTUL SERVICIILOR; EVOLUTIA GÂNDIRII ECONOMICE DESPRE SERVICII .................. 4 1.1. Noţiunea de serviciu şi principalele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească un serviciu .......................................... 6 1.2. Caracteristicile serviciilor ............................................................................................................................................... 8 1.3. Evolutia gândirii economice despre servicii ................................................................................................................... 9 CAPITOLUL 2 : LOCUL ŞI ROLUL SERVICIILOR ÎN ECONOMIE................................................................................. 14 2.2. Sectorul serviciilor: dimensiuni şi interdependenţe ...................................................................................................... 15 2.2.2. Interdependenţele serviciilor în economie şi societate .......................................................................................... 16 2.3. Rolul serviciilor în dezvoltarea economico-socială ...................................................................................................... 18 2.3.1. Contribuţia serviciilor la creşterea economică....................................................................................................... 19 CAPITOLUL 3 : TIPOLOGIA SERVICIILOR....................................................................................................................... 26 3.1. Clasificari statistice ...................................................................................................................................................... 26 3.2. Categorii ....................................................................................................................................................................... 27 CAPITOLUL 4 : PIAŢA SERVICIILOR ................................................................................................................................ 31 4.1. Caracteristicile pietei serviciilor ................................................................................................................................... 32 4.2. Raporturi între piaţa serviciilor şi piaţa bunurilor ........................................................................................................ 33 4.3. Statul şi piaţa serviciilor ............................................................................................................................................... 34 4.3.1. Forme de interventie .............................................................................................................................................. 34 4.3.2. Justificarea economica a interventiei...................................................................................................................... 36 CAPITOLUL 5. OFERTA SI TARIFELE PENTRU SERVICII ............................................................................................. 39 5.1 . Oferta de servicii ......................................................................................................................................................... 42 5.1.1. Caracteristici ale ofertei de servicii ....................................................................................................................... 42 5.1.2. Tendinţe în evoluţia ofertei de servicii .................................................................................................................. 43 5.1.3. Valoarea adăugată de servicii................................................................................................................................. 44 5.2. Tarifele pentru servicii .................................................................................................................................................. 45 5.2.1. Criterii si metode de stabilire a tarifelor pentru servicii destinate pietei ............................................................... 46 5.2.2. Raportul pret / calitate în domeniul serviciilor ...................................................................................................... 47 5.2.3. Tarifarea serviciilor publice ................................................................................................................................... 47 CAPITOLUL 6. CEREREA DE SERVICII ............................................................................................................................ 55 6.1. Rolul cererii în economia serviciilor ............................................................................................................................ 57 6.2. Caracteristici ale cererii pentru servicii: ....................................................................................................................... 57 6.3. Factorii care influenţează cererea pentru servicii ......................................................................................................... 58 CAPITOLUL 7. RESURSELE UMANE SI MATERIALE ÎN SECTORUL SERVICIILOR ................................................ 60 7.1. Resursele umane ........................................................................................................................................................... 63 7.1.1. Rolul serviciilor în ocuparea populatiei ................................................................................................................. 63 7.1.2. Caracterizarea muncii si a modelelor de ocupare a fortei de munca în servicii..................................................... 64 7.1.3. Productivitatea muncii în servicii: particularitati, evolutie .................................................................................... 66 7.2. Resursele materiale ....................................................................................................................................................... 68 7.2.1. Continutul si rolul capitalului tehnic în dezvoltarea serviciilor ............................................................................. 68 7.2.2. Investitiile si eficienta lor ...................................................................................................................................... 69 CAPITOLUL 8 : EFICIENTA ECONOMICA SI SOCIALA A SERVICIILOR ..................................................................... 74 8.1. Continutul si particularitatile eficientei în sfera serviciilor .......................................................................................... 77 8.2. Criterii de evaluare, indicatori de exprimare si cai de crestere a eficientei .................................................................. 78 8.3 Relatiile între calitate si eficienta în activitatile de servicii ........................................................................................... 83 8.3.1. Abordarea calitatii în domeniul serviciilor ............................................................................................................ 83 8.3.2. Îmbunatatirea calitatii în activitatea normelor de servicii ...................................... Error! Bookmark not defined. 8.3.3. Raporturile între calitate si eficienta ....................................................................... Error! Bookmark not defined.

Teme pentru dezbateri: Notiunea de servicii si caracteristicile acestora Rolul serviciilor în cadrul economiilor aflate în tranzitie spre economia de piata Dimensiunile serviciilor în cadrul economiei nationale Criterii si modalitati de clasificare a serviciilor Caracteristicile pietei serviciilor Raporturi între piata serviciilor si piata bunurilor Caracteristici ale ofertei si tendinte în evolutia acesteia Factorii care influenteaza cererea pentru servicii Rolul, structura si organizarea serviciilor pentru productie Serviciile pentru populatie si tendintele de evolutie a acestora Serviciile bancare si de asigurari internationale Rolul si importanta resurselor umane în sectorul serviciilor Indicatorii de exprimare a eficientei economice si sociale a serviciilor Relatiile de corespondenta între calitatea si eficienta activitatilor de servicii Bibliografie: 1. Angelescu, C., Jula, D.,Cetina, I. – Dezvoltarea serviciilor pentru populatie si timpul liber, Editura Politica, Bucuresti, 1989 2. Bressand, A., Nikolaidis, K. – Strategic Trends in Services, Editura Harper and Row, New York, 1989 3. Darbelet, M. – Economie d’entreprise, Les Editions Ferecher, Paris, 1993 4. Rusu, P. – Economia serviciilor, Editura Univ. Bacau, 1996 5. Dogan, M., Pellasy, D. – Economia mixta, Editura Alternative, Bucuresti,1992 6. Dumazedier, J. – Vers une civilisation du loisir, Editions du Seuil, Paris, 1962 7. Flipo, J.P. – Le management des entreprises de services, Les Editions d’Organisation, Paris, 1984 8. Grigorescu, C., Mihai, St. – Dezvoltarea si specializarea serviciilor, Editura Academiei Române, Bucuresti, 1992 9. Ioncica Maria - Economia serviciilor, Editura Uranus, Bucuresti, 2000 10. Olteanu, V., Cetina, I. – Marketingul serviciilor, Coeditie Marketer, Expert, Bucuresti, 1994

CAPITOLUL

1.

CONTINUTUL

SERVICIILOR;

EVOLUTIA

GÂNDIRII

ECONOMICE DESPRE SERVICII
1.1. Conceptul de serviciu 1.2. Caracteristicile serviciilor 1.3. Evolutia gândirii economice despre servicii 1.3.1. Teorii economice despre servicii în sec. XVII – XVIII 1.3.2. Serviciile în gândirea economica a secolului al XIX-lea 1.3.3. Gândirea economica despre servicii în sec. XX OBIECTIVELE CAPITOLULUI Dupa studierea acestui capitol, ar trebui sa puteti: •Sa definiti serviciile si sa evidentiati principalele elemente care le deosebesc de produsele tangibile. •Sa prezentati caracteristicile serviciilor si implicatiile acestora asupra c omertului “invizibil”. •Sa comparati teoriile economice privind serviciile si evolutia lor în timp, retinând opiniile valabile si în prezent în teoria economica. •Sa recunoasteti si sa explicati “miturile false” referitoare la servicii. •Sa explicati trasaturile caracteristice ale “economiei serviciilor”. CUVINTE CHEIE servicii = activitati al caror rezultat este nematerial; = activitati oferite la vânzare care produc avantaje si satisfactii fara a antrena un schimb fizic sub forma unui bun; = ansamblu de avantaje si satisfactii procurate fie direct, fie prin folosirea unui bun pe care l-a achizitionat beneficiarul serviciului, sau a dreptului de a-l utiliza; = schimbari în conditia unei persoane sau a unui bun, care sunt rezultatul activitatii, pe baza de comanda, a unei alte unitati economice; = activitati economice care nu sunt nici agricultura, nici industrie, nici constructii; servuctie = procesul de productie a serviciilor; sector tertiar = ansamblul unitatilor a caror activitate principala consta în productia si/sau comercializarea serviciilor; imaterialitate = caracteristica serviciilor de a nu putea fi percepute cu ajutorul simturilor; nestocabilitate (perisabilitate) = caracteristica serviciilor de a nu putea fi pastrate în vederea unui consum ulterior; eterogenitate (variabilitate) = caracteristic a serviciilor de a nu fi omogene (de a fi diferite); tertializarea economiei = preponderenta serviciilor în crearea PIB si în ocuparea populatiei;

Rodica Minciu. Mirton. Economia Serviciilor. dec. Teorie si practica.S. Modernisation et services. Bucuresti. J. J. Maria Ioncica . Ph. 7. Mirton. Bucuresti. Rodica Zadig. Ed. Informations. 11. Services aux entreprises. Daniela Morariu. Ph. André Tordjman. 2001. M. P. Economia serviciilor. Stanford. 1983. Ed. Teora. W. Jacques de Bandt. M. 1987. Ediscience International. Marketingul serviciilor. PUF. Ed. Legea nr. revazuta si adaugita. Servuction.. 1989. Delaunay. nr. 1976 24. – Editia a III-a. Ed. A. 1996 25. Principiile marketingului. 2.2000 . Orio Giarini. Les Editions d’Organisation. 8. Megatedint e.9/1990. 19. London. Bucuresti. Savoir. J. 2003. Grenoble. Basic Books. G. Maria Ioncica. Teorie si practica. 14. The Information Economy. Uranus. Patrick Liedtke. 1999. Ed. Economia serviciilor – Edit ia a II-a. Timisoara. John Naisbitt. 16. 3. Of. mai 1990 15. Ed. T. All Beck. Ed. Paris. 22. 140 din 1. Paris. 13. Economica. Timisoara. Stanford University Press. 1984. Porat. Ed. 1983 6. McGraw-Hill Book Company.E. Economia si tehnica serviciilor de alimentatie publica si turism. 1999. Cahiers des Sciences Economiques nr. Gadrey. Orio Giarini. produits. Comert ul internat ional cu servicii. A. 23. Saunders. L’économie des services. Managementul marketingului. Paris. 19 / 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. 1995. Ed. Olteanu. 4. Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu. Bucuresti.R. richesses. 5. Louis Reboud. 26. Ed. On Goods and Services. Ed. Stahel. I. 1989. 2002. L’entreprise intelligente. Bucuresti. Uranus. Limitele certitudinii. 1977. Presse de la Fondation Nationale des Sciences Publiques. Principles of Services Marketing. Gabriela Stanciulescu. Ed. The Coming of Post-industrial Society: a Venture in Social Forecasting. Bucuresti. Paris. Armstrong. Bucuresti. Serviciile moderne . A. Edimpress-Camro. 10. Politica. Uranus. Hill. V.BIBLIOGRAFIE 1. Al. 1997. Teora. Veronica Wong. Toffler. Paris. E. Daniel Bell. Fr. 1996. 1999. 12. Rodica Minciu. 1973 21. Stiintifica si Enciclopedica. 1994. Al treilea val. Cl. 9. 1996. 1989. Cosmescu. Le marketing de services.o provocare pentru teoria si practica economica. 1994. Paris.P. revazuta si adaugita. Kotler. Dunod. Livia Ilie. Eiglier. The Review of Income and Wealth. Kotler. Stratégies de concurrence dans le commerce: les services aux consommateur. Funct iile serviciilor în economia mondiala. Bucuresti. Politica. Palmer. James Brian Quinn.04. Ed. Ion Rosu-Hamzescu. services et technologie. New-York. Les enjeux de la société de service. Ed. Jivan. 18. Dilema ocuparii fortei de munca si viitorul muncii. 20. 1998. 17. Ecalle. Langeard.

Prin comparatie. ca functii. Astfel. presupune. serviciile pot fi definite ca „activităţi utile destinate satisfacerii unei nevoi sociale”. cum era şi firesc. serviciile pot fi privite ca ocupatii (îndatoriri) ale unor persoane. prezenţa unor bunuri tangibile. Există o cerere puternică de servicii corelată cu evoluţia societăţii. Văzute ca „utilităţi”. Ele au o pondere de aproximativ 26% în export. Cu toate ca astfel de definitii par acceptabile. În acest sens. de delimitare a lor în raport cu celelalte activitati din economie. Evident. 57% în Japonia. De altfel.1. în funcţie de profunzimea cercetărilor şi scopul în care au fost elaborate. ca organisme sau subdiviziuni facând parte dintr-un ansamblu administrativ sau economic. rezultatul se poate separa de procesul de creare având o existenta spatiala si temporala distincta. Chiar şi aşa. actiuni. a bunurilor. Pentru aceasta se folosesc mai multe criterii ce tin de continutul activitatii sau rezultatul acesteia. de cele mai multe ori. iar consumarea lor se realizeaza. notiunea de serviciu acopera un domeniu mult mai restrâns delimitat de sensul de utilitate. deşi el este cumpărat pentru serviciul pe care-l oferă (transport). Importanţa crescândă a serviciilor în economie şi ascensiunea lor spectaculoasă din ultimul timp au intensificat preocupările pentru cunoaşterea acestui sector de activitate. se vehiculează tot mai mult ideea că separarea între producţia de bunuri şi cea de servicii este depăşită. televizor etc. determinarea continutului serviciilor ca sector distinct al economiei. 56% în Germania. De exemplu. abordarea serviciilor ca o categorie economică presupune restrângerea la acele activităţi care presupun anumite relaţii sociale de producţie. Serviciul reprezintă un procent important în activitatea economică: 70% în SUA. în practică este foarte dificil să se facă distincţia între bunuri şi servicii. în cazul productiei materiale. care constituie un fenomen major al zilelor noastre. relatia dintre productie si consum etc. în special. având în vedere eterogenitatea activităţilor de acest gen. Majoritatea definitiilor pun accent pe faptul ca serviciile sunt activitati al caror rezultat este nematerial si deci nestocabil. 65% în Franţa. Institutul McKinsey arată că în SUA serviciile reprezintă 40% din economia de piaţă şi 20% din economia de monopol. pot fi stocate. aproximativ 75% din populaţia activă lucrează în servicii. ca şi numeroasele accepţiuni ale expresiei în viaţa cotidiană. În tabelul 1 sunt prezentate unele elemente care fac diferenţa între bunuri şi servicii. în general şi cu ridicarea nivelului de trai.1. pentru a putea deveni „efective” este nevoie de intervenţia omului. ele nu sunt lipsite de ambiguitati. totodată acesta este însoţit la cumpărare de servicii cum ar fi garanţia sau facilităţile financiare. Tabelul 1 Principalele deosebiri dintre bunuri şi servicii . s-au concentrat. obiectele (bunurile) pot fi transportate (deplasate) în spatiu. sau munci prestate în folosul cuiva. Şi în acest cadru. Noţiunea de serviciu şi principalele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească un serviciu În ultimii ani. privite ca efecte ale unor bunuri materiale sau ale unor factori materiali. Definirea serviciilor face necesara aducerea în discutie a unor elemente suplimentare de identificare. Serviciile au constituit obiect de studiu de „sine stătător” relativ recent. Preocupările specialiştilor de a depăşi relativa rămânere în urmă a teoriei faţă de practică. dar. razele soarelui). nu se concretizeaza în produse cu existenta de sine statatoare. Ca termen de specialitate. în alte locuri si momente decât cele în care au fost produse. sfera de cuprindere rămâne destul de largă. serviciile. o dată cu dezvoltarea explozivă a sectorului terţiar. sunt indispensabile omului. întrucât achiziţionarea unui bun include şi un element de serviciu. În SUA. acţiune extrem de delicată. după cum achiziţionarea unui serviciu. Ca atare.) sau al acţiunii unor factori naturali (izvoarele termale. de regula. al muncii materializate (automobil. în a doua jumătate a secolului trecut. Cele mai multe dintre definitiile existente în literatura de specialitate au ca obiect separarea serviciilor de bunuri. În ultimul timp. Exista numeroase acceptiuni ale termenului în viata cotidiana. oarecum mai limitat. autoturismul este considerat un bun. evidentiind deosebirea dintre bunuri si servicii. de valoare de întrebuintare. există o paletă largă de interpretări ale noţiunii. serviciile pot fi rezultatul muncii vii. serviciile au devenit principalul element dinamizator al competiţiei economice. asupra definirii noţiunii de serviciu. în economia ţărilor dezvoltate. deoarece serviciile pot aduce o valoare adăugată mare şi pot folosi tehnică de înalt nivel (informatică). nu de puţine ori.

Producţia.1) ceea ce face aproape imposibilă delimitarea lor. vânzarea. Doar fabricantul produce 10. fie că . ci o anumită utilitate. Variabilitate relativ mică SERVICII Imateriale Nestocabile Nu există înainte de cumpărare Nu pot fi revândute Nu se transfer proprietatea Simultaneitate Nu pot fi transportate Se desfăşoară în acelaşi loc Clientul participă la producţie. Pot fi revândute 5. Consumul este precedat de producţie 7. punând sub semnul întrebării forma de exteriorizare a rezultatului activităţii în calitate de criteriu de delimitare între bunuri şi servicii. Complexitate tehnică 14. Pornind de la aceste elemente distinctive dintre bunuri şi servicii. discuri.BUNURI 1.). Caracter material 2. Serviciul nu se exportă. înmagazinate pe benzi magnetice. beneficii sau utilităţi care sunt oferite pe piaţă sau prestate în asociere cu vânzarea unui bun material. Controlabile prin standard 13. Din multitudinea definiţiilor întâlnite în literatura de specialitate reţinem: Definiţia dată de Asociaţia Americană de Marketing: „serviciile reprezintă activităţi. Nichita definesc serviciile ca fiind „activităţi din sfera producţiei materiale sau nemateriale care. Produsul poate fi exportat 11.” Mărculescu şi N. Pot fi transportate 8. toate activităţile pot fi plasate pe o scală undeva între a fi un serviciu pur (rezultate intangibile) şi un bun pur (nici un serviciu intangibil adăugat bunului tangibil) (vezi fig. informatice. care-i oferă anumite avantaje (neconcretizate în majoritatea cazurilor într-un bun material) destinate satisfacerii unor nevoi personale sau sociale. în care beneficiarul cumpără sau foloseşte nu un produs. Pot fi analizate înainte de a fi cumpărate 4. doar sistemul de servicii Mult implicat Puţin controlabile Puţin complexe Variabilitate mare De asemenea. pelicule etc. majoritatea specialiştilor privesc serviciile ca un sistem de utilităţi. în ultimul timp un număr tot mai mare de servicii îmbracă o formă palpabilă (serviciile editoriale. Cumpărătorul este puţin implicat 12. 1. Stocabile 3. consumul se desfăşoară în locuri diferite 9. Transfer de proprietate 6.

1987) •Intangible and perishable… created and used simultaneously (Sasser et al. Consecinţe: Pentru prestatori este necesară adaptarea permanentă la contacte numeroase şi variate. care: . 1. “Chapter The role of services in an economy. cu un conţinut specializat. putem considera că serviciile reprezintă o activitate umană. Strategy Advanced Science and Technology. 2001) •A change in condition or state of an economic entity (or thing) caused by another (Hill. trăsătura generală a majorităţii lor constituind-o faptul că prestarea lor coincide în timp şi spaţiu cu întrebuinţarea.influenţează modul de producţie şi de comercializare a serviciului.Pentru ca serviciul să fie prestat sunt necesare 2 condiţii: 1. Fitzsimmons. solicitantul de servicii în momentul achiziţionării să nu se afle decât în postura de a primi o promisiune referitoare la o prestare viitoare.J. intangible experience performed for a customer acting in the role of co-producer (Fitzsimmons. 1990) •All economic activity whose output is not physical product or construction (Brian et al. . comparativ cu bunurile referitoare la achiziţionarea lor. apoi prestarea acestora care se suprapun în timp şi spaţiu şi cu consumul serviciilor. având ca rezultat efecte utile imateriale şi intangibile. În vederea diminuării acestora.se constituie în criterii de determinare a serviciilor de celelalte componente ale activităţii economice şi sociale. . societăţii sau naturii.” Alte definitii ale serviciilor 1 •An activity or series of activities provided as a solution to customer problems (Gronroos.2.” McGraw-Hill. Inseparabilitatea serviciilor de persoana prestatorului precum şi de a utilizatorului. autonome şi sunt organizate distinct într-un sector economic cunoscut sub numele de sector terţiar. Putem identifica cinci caracteristici mai importante: •intangibilitatea sau imaterialitatea •inseparabilitatea •variabilitatea •perisabilitatea •prêt al cererii Intangibilitatea sau imaterialitatea serviciilor are în vedere acea particularitate a serviciilor prin care acestea nu pot fi expuse şi implicit percepute prin simţurile umane înaintea achiziţionării lor. Această caracteristică face ca în unele cazuri. un contact direct între ofertant şi cumpărător. În comparaţie cu acestea .preced procesul de creare a produsului finit. 2001. Bunurile materiale impun inevitabil o scindare între activitatea de producţie şi aceea de consum. solicitantul de servicii trebuie să se documenteze mai amplu asupra serviciului şi a calităţii acestuia căutând în acest sens detaliile materiale asupra serviciilor şi despre prestatorul de servicii. Caracteristicile serviciilor Definiţiile incomplete şi chiar contradictorii ale conceptului de servicii necesită abordarea particularităţilor sau caracteristicilor acestora. . destinate satisfacerii unei nevoi sociale. Ele sunt activităţi de sine stătătoare. 1977) Prin urmare. fie că sunt legate de produsele care au ieşit din sfera producţiei sociale. fie că se concretizează în anumite efecte utile care se răsfrâng direct asupra omului. fiecare client are propria 1 J.permit identificarea lor . 1978) •A time-perishable.decurg din specificul muncii desfăşurate în această sferă. “Service Management: Operations. consumarea lor. 2.A . contribuind la pregătirea lui. Ca o consecinţă a intangibilităţii serviciilor apar incertitudini şi riscuri mai mari. o participare activă a consumatorului în timpul utilizării serviciului. Fitzsimmo ns and M. serviciile impun mai întâi comercializarea.

participând de multe ori direct la prestarea serviciului . angajări sezoniere. 2. În plus trebuie bine cunoscute nevoile pieţei şi trebuie delimitată sfera de acţiune pentru că. acelaşi producător nu-şi poate oferi serviciile simultan pe mai multe pieţe. poate fi structurata în trei etape: a sec XVII-XVIII. vizând combaterea unor “mituri false” si evidentierea ideilor valabile din teoriile mai vechi sau mai noi privind serviciile. Nestocabilitatea (perisabilitatea) Neavând formă materială. servicii complementare oferite în perioadele de vârf. Acest lucru are următoarea consecinţă: furnizorul de servicii face eforturi speciale pentru a-şi fideliza clientela oferind diferite stimulente consumatorilor sau creând cluburi lăsând astfel impresia că oferă un drept de proprietate Aceste caracteristici îsi pun puternic amprenta asupra productiei si comercializarii serviciilor. şi alte caracteristici ale serviciilor. 2. Nestocabilitatea (perisabilitatea) serviciilor creeaza probleme îndeosebi legate de posibilitate a aparitiei unor dezechilibre între cerere si oferta si impune utilizarea unor strategii vizând atenuarea acestor dezechilibre. Pentru a îmbunătăţi raportul cerere-ofertă se utilizează o serie de strategii care vizează atât cererea cât şi oferta. Aceste caracteristici au de asemenea. 3. de talentul. 1. De asemenea. 4. importante implicatii asupra modalitatilor de comercializare a serviciilor în strainatate.3. . adică. stimularea participării consumatorilor la prestarea serviciului (autoservire). bancare). 4. cererea de servicii mai mare ca oferta determină creşterea preţurilor şi nesatisfacerea cererii pentru unele categorii de clienţi. În momentul în care decide să cumpere serviciul. . 3. întâlnim. serviciile odată oferite. în funcţie de autor. modul de implicare şi participare a utilizatorului sau condiţiile de mediu specific. Imaterialitatea si intangibilitatea serviciilor fac evaluarea serviciilor mai dificila si obliga prestatorii sa gaseasca solutii pentru a le face “vizibile”.strategii care vizează oferta: 1. în sistemul procesului de productie a serviciilor (denumit de unii specialisti “servuctie”) clientul reprezinta unul dintre elementele fundamentale. calitatea serviciului depinde de: nivelul calificării profesionale. stimularea cereri prin oferta de servicii speciale. cumpărătorul are în vedere o serie de valori şi de utilităţi care corespund unei scări de preţuri Lipsa proprietăţii – un serviciu oferă consumatorului un avantaj sau o satisfacţie fără a avea drept rezultat transferul proprietăţii asupra vreunui lucru. angajări de colaboratori (în edituri). Eterogenitatea sau variabilitatea serviciilor Această caracteristică trebuie privită atât pentru ansamblul serviciilor în raport cu sectorul terţiar (care e constituit din activităţi cu un conţinut foarte diferit). 5. angajările cu timp parţial. de îndemânarea. . Preţul serviciului – este un preţ al cererii pentru că orice client care utilizează un serviciu face o alegere între a-şi face singur serviciul şi a-l cumpăra. dezvoltarea de automate (pentru serviciile comerciale. preţuri diferenţiate. reprezintă pierderi de mijloace umane şi materiale ele neputând fi păstrate pentru a fi consumate ulterior. corectitudinea şi pasiunea prestatorului. De asemenea. ceea ce implică dificultăţi majore în standardizarea serviciilor şi existenţa unor posibilităţi practic nelimitate de diferenţiere a ofertei. Astfel. Această caracteristică determină neajunsuri în asigurarea echilibrului ofertă-cerere şi în realizarea efectivă a serviciilor. La fel la un anumit moment sau într-un anumit loc. sisteme de rezervare (ordonarea cererii). serviciile nu pot fii stocate şi păstrate în vederea unui consum ulterior.personalitate. dar neutilizate. ca variaţie dependentă de specificul prestatorului. În literatura de specialitate.strategii care vizează cererea: 1. calitatea serviciului este determinata într-o masura esentiala de calitatile prestatorului. Evolutia gândirii economice despre servicii Evolutia gândirii economice despre servicii. existând din acest punct de vedere numeroase posibilitati de diferentiere a serviciilor. cât şi pentru fiecare serviciu în parte.

a economiei informationale si a industrializarii serviciilor).reconsiderarea importantei ofertei în economie. În prima perioada a sec.1. soldatii.producţiei – nivelul şi rata creşterii productivităţii terţiare fiind mai slabe. Smith considera în general serviciile neproductive (cu exceptia comertului).3. XX marcam aparitia si modernizarea conceptiilor referitoare la clasificarea sectoriala a economiei.integrarea orizontala a tuturor activitatilor economice si sfârsitul clasificarii sectoriale verticale a economiei.Daniel Bell. Dupa 1950 încep sa se afirme si teoriile post-industriale (avându-l ca reprezentant de seama pe Daniel Bell) precum si neoindustriale (a “self-service-ului”. . iar organizarea activităţilor bazată pe informaţie şi ştiinţă. .lucrări teoretice: Allan Fisher. John Stuart Mill. manufacturierii si comerciantii sunt utili. a transformarilor structurilor productive.- a sec. Jean Fourastié. Bastiat. James Mill. Gândirea economică despre servicii în secolul XX Apariţia şi modernizarea concepţiilor referitoare la sectorul terţiar al economiei. comerciantii) si fiziocratii (care considerau ca numai proprietarii de pamânt si cultivatorii acestuia erau productivi. iar cum sectorul serviciilor este caracterizat prin rate mai slabe de creştere a productivităţii. Explicaţie: majoritatea populaţiei active în societatea post-industrială lucrează în sectorul terţiar.cererii – care se manifestă din ce în ce mai mult asupra serviciilor de natură „superioară”. Este o societate terţiară – adică o societate bazată pe servicii. ca de exemplu: J. Colin Clark. ⇒ sectorul terţiar este locul principal de absorbţie a mâinii de lucru. dar neproductivi). Colin Clark.în prima etapă favorizează industria (care foloseşte o proporţie crescândă a populaţiei active. •pe de altă parte apar concepţiile neo-industriale privind evoluţia societăţii Definirea societăţii post-industriale . Smith. considerate utile din punct de vedere social. la care s-au raportat mult timp teoriile economice.poate fi plasată la începutul secolului XX mai precis 1935-1965. deoarece serviciile se pierd chiar în momentul producerii lor si deci nu produc valoare si profit. Deci. Jean Fourastié s. . creşterea rapidă a P. Unii economisti i-au adoptat într-o masura mai mare sau mai mica ideile (cum ar fi: D. în aceasta perioada sunt: mercantilistii (care considera comertul peste mari si transporturile maritime activitatile cele mai rentabile). . incluzând în prima categorie si ocupatii de servicii ca: marinarii. este problema centrală a societăţii post- . .B. referitoare la împartirea muncii în productiva si neproductiva.cresterea riscului si a incertitudinii pentru care trebuie sa ne pregatim si sa adoptam strategii macro si micro-economice adecvate.apoi.3. După 1950 putem vorbi de o evoluţie paralelă: •pe de o parte: încep să se afirme ideile şi teoriile post-industriale.3. Karl Marx s. în timp ce artizanii. cunoaşterea ştiinţifică devine resursă strategică. pe stăpânirea inovaţiei şi a informaţiei. Say si Fr. 1. În secolele XVII-XVIII serviciile nu sunt tratate distinct în gândirea economica ci în ansamblul activitatilor Reprezentanti importanti ai gândirii economice si despre servicii. societatea post-industrială se caracterizează prin 4 trăsături esenţiale: 1.O. cresc veniturile ⇒ creşte cererea de servicii. acutizarii problemelor ecologice.2.) iar altii l-au combatut.a.a. Deosebit de importante si din ce în ce mai raspândite sunt teoriile care sustin ca societatea viitoare (în fapt prezenta deja în tarile dezvoltate) poate fi caracterizata ca o economie a serviciilor având ca trasaturi caracteristice: . Potrivit lui. avându-i ca protagonisti pe: Allan Fisher. Aceste diferenţe: . Remarcabile în aceasta perioada sunt si ideile enuntate de Adam Smith. XIX si a sec. Ricardo. 2. 1. în principal. În secolul al XIX-lea discutiile despre servicii l-au avut ca autor de referinta pe A. datorita. 1. A. . Gregory King si William Petty (care împart populatia activa în: cei care produc si au venit si cei care nu produc si nu au. Ca urmare. De ce? Datorită diferenţelor structurale de productivitate între cele 3 sectoare ale economiei. XX. Primatul ştiinţei şi al tehnologiilor bazate pe ştiinţă Societatea post-industrială este centrată pe “a şti”.3. în sectorul terţiar este rezultatul conjugat al: . .

•reconsiderarea importanţei ofertei în economie datorită în principal acutizării problemelor ecologice. Bell – o numeşte “professional and technical class”. şi încearcă să explice creşterea serviciilor susţinând în acelaşi timp modelul industrial. 4.industriale”. Claude Delaunay. . Reprezentanti: Jonathan Gershuny are la bază analiza evoluţiei consumului în economiile occidentale 1960 – 1980 Neajuns la ipotezele emise de Gershuny: atenţia mai mică acordată serviciilor publice mai ales: educaţie. tehnicieni.Alvin Toffler: susţine idei asemănătoare referitor la dezvoltarea “prosumului”. După opinia lui situaţia acestora nu este decât provizorie. respectiv la domiciliul fiecăruia cu ajutorul unor mijloace tehnice deosebit de performante. După 1980 specialiştii susţin că societatea viitoare poate fi caracterizată ca o „economie a serviciilor”. ci se caracterizează prin faptul că “funcţiile de servicii sunt predominante în prezent în toate tipurile de activităţi economice”. personal din domeniul sănătăţii. . Este compusă esenţial din: educatori. se constată (în ţările dezvoltate) cu excepţia micului comerţ cu amănuntul şi a serviciilor domestice. care. . Această trecere are la bază faptul că în societatea post-industrială. a) teoria neo-industrială a “self-service-ului” . administraţie publică. În ceea ce priveşte teoriile neo-industriale: .idee principală: tendinţa majoră care se conturează nu este trecerea spre o societate de servicii ci prefigurarea unei societăţi de “self-service” bazată pe un consum crescut. Francois Ecalle. J.John Naisbitt – consideră informaţia ca fiind resursă de bază a societăţii. . Ei spun că noua economie a serviciilor nu corespunde sectorului terţiar în sens tradiţional. spre deosebire de bani (capital) este inepuizabilă şi auto regenerabilă d) o altă şcoală neo-industrială pune accent pe industrializarea serviciilor respectiv pătrunderea progresului tehnic în activitatea sectorului terţiar. 3. reînnoit de bunuri industriale în sfera domestică. Această transformare se va baza în special pe inovaţiile din domeniul producţiei bunurilor şi infrastructurilor de comunicare-informare. jurişti. ceea ce caracteriză munca este ca oamenii contează mai mult decât maşinile. 3. Walter Stahel. c) un al treilea curent de idei vede viitorul societăţii neo-industriale ca o economie informaţională. Mutaţia sistemelor de valori şi formelor de gestiune a societăţii de la modul economic la modul sociologic. toţi cu nivel de formare universitară sau echivalentă. Predominaţia clasei profesioniştilor şi tehnicienilor D. Astfel. diferite de cele ale modelului „industrial” sau „neo-industrial” de dezvoltare.au în comun cu tezele lui Gershuny: dezacordul faţă de ideile post-industriale. elementul determinant al transformărilor studiate acordă o pondere considerabilă mutaţiilor în modul de producţie (producţia devenind din ce în ce mai intensivă în servicii) şi în tehnologia serviciilor (subiect a propriei lor modernizări şi industrializări). Astfel: paralel cu creşterea consumului final de servicii va avea loc producerea lor de indivizii însăşi continuând munca lor casnică cu un echipament menajer şi colectiv performant. şi mai ales pe dezvoltarea informaticii şi electronicii. . Printre susţinători se pot enumera: Orio Giarini. Trăsături caracteristice: •integrarea orizontală a tuturor activităţilor economice şi sfârşitul clasificării sectoriale verticale a economiei. b) a doua categorie de curente neo-industriale: .industriale.desprindem din literatura de specialitate mai multe curente. economişti.se diferenţiază prin faptul că nu fac din “self-service” sau tehnologiile consumului final. cu trăsături specifice. producţia realizată de persoane care sunt în acelaşi timp producători şi consumatori (“prosumatori”) în cadrul “casei electronice”. şi o consideră “centrul vital al societăţii post. aceste mari sectoare urmând să intre în era propriei industrializări şi transformări în self-service. oameni de cultură. ingineri. oameni de ştiinţă. de fapt “neoindustrial” de evoluţie a societăţii.acestea sunt diverse. ceea ce contrazice tezele tradiţionale conform cărora serviciile sunt mai puţin lacome de capital. numeroase “industrii de servicii” care sunt foarte intensive în capital şi tehnologie. sănătate.

Sectorul secundar cuprinde activităţile industriale prelucrătoare. să se utilizeze tot mai frecvent noţiunea de cuaternar pentru a desemna zona modernă a activităţilor economice din sectorul terţiar: cercetare. gospodăria comunală. comerţ. în plan teoretic. Promotorul clasificării sectoriale a economiei este considerat a fi Jean Fourastie. industria extractivă). fiind foarte eterogen. şi-a găsit reflectarea în acceptarea teoriei clasificării sectoriale a ramurilor. în care trebuie să se acţioneze cu multă precauţie. activităţile legate direct de transformarea mediului natural (agricultura. asigurările etc. Este format. Nu doar . băncile. există activităţi de natura serviciilor care servesc producţiei materiale şi sunt integrate acesteia (au loc în cadrul întreprinderilor producătoare de bunuri). crestere economica lenta sau chiar stagnare Serviciile-un nou subiect pentru teoria economică Un fapt inedit în legătură cu atenţia acordată serviciilor în teoria economică este că s-a produs o trecere de la o istorie a unei marginalizări îndelungate la un interes tot mai mare începând cu sfârşitul anilor 1970 şi începutul anilor 80. pescuitul. Acest sector este definit ca un sector cu progres mediu. Cuaternarul este denumit în literatura de specialitate ca fiind sectorul grijii faţă de om. şi-a găsit reflectarea în acceptarea teoriei clasificării sectoriale a ramurilor. după cum se ştie. Terţiarul este considerat (pe nedrept) sectorul cu progres tehnic lent. unii autori includ în cadrul acestuia industriile extractive şi construcţiile. însă. Conform acestei teorii.) O altă limită a clasificării sectoriale se referă la receptivitatea şi ritmul de penetrare a progresului tehnic în sectorul terţiar. administraţia de stat. din servicii. Referitor la “miturile” dovedite ca fiind în mare parte false de realitatile economice prezente amintim: afirmatiile ca serviciile sunt cele mai putin receptive la progresul tehnic sunt caracterizate de sporurile cele mai lente ale productivitatii muncii serviciile sunt neproductive iar dezvoltarea acestora ar conduce la “dezindustrializare”. cultură. consulting etc. a modului în care se grupează activităţile din sfera producţiei materiale şi din afara acestora. turismul.•creşterea riscului şi a incertitudinii pentru care trebuie să ne pregătim şi să adoptăm strategii micro şi macro economice adecvate Exprimarea unitară a tuturor serviciilor. Această clasificare prezintă. în ultima vreme. administraţie. Promotorul clasificării sectoriale a economiei este considerat a fi Jean Fourastie. finanţele. pe de altă parte. totuşi. este de neconceput progresul tehnic în sectoarele primar şi secundar. sănătate. Sectorul terţiar include tot ceea ce nu apare în sectoarele primar şi secundar: transporturile şi telecomunicaţiile. mai ales în privinţa cuprinderii şi analizării ca un tot unitar a activităţilor sociale utile. dezvoltarea şi diversificarea accentuată a serviciilor sunt consecinţa directă a progresului tehnic din acest sector. informatică. comerţul. învăţământul. activităţile forestiere şi. în principal. informatică. De cele mai multe ori ele nu pot fi disociate şi evidenţiate separat de producţia propriu-zisă sau de produsul obţinut fiind incluse în sectoarele respective. economia se împarte în trei sectoare cu comportament economic diferit. asigurări etc. se acceptă identificarea dintre sfera serviciilor şi sectorul terţiar. cultura. Sectorul terţiar se dovedeşte a fi prea restrâns pentru a cuprinde toate serviciile. primar sau secundar. Deci. diversificarea şi ritmurile diferenţiate de evoluţie a serviciilor au făcut ca. fiind un simbol al erei post-industriale. având drept punct de pornire stabilirea sferei de cuprindere a serviciilor. având drept punct de pornire stabilirea sferei de cuprindere a serviciilor. fără dezvoltări corespunzătoare în cercetare. caracterizate. telecomunicaţii. în practică. sistem bancar etc. printr-o mare eterogenitate şi complexitate. Pentru Jean Fourastie. şi unele limite care nu pot fi trecute cu vederea.. după unele accepţiuni. Exprimarea unitară a tuturor serviciilor. Deşi. Expansiunea. cuprinzând şi acele activităţi generatoare de efecte utile care au loc în celelalte sectoare de activitate (cercetare. printr-o mare eterogenitate şi complexitate. Pe de o parte. iar. ocrotirea sănătăţii. este evident faptul că sfera serviciilor este mai largă decât sfera sectorului terţiar. în principal. Sectorul primar grupează. învăţământ. ocuparea timpului liber etc. bănci. caracterizate. după cum se ştie. educaţie. tocmai ca efect al receptivităţii faţă de progresul tehnic. învăţământ. acesta este un sector cu progres tehnic rapid. Clasificarea sectorială a ramurilor are deosebite semnificaţii teoretice şi practice.

serviciile trecând în prim-plan prin dobândirea unei dimensiuni strategice în context naţional şi internaţional. se impune menţionarea progreselor tehnologiilor din domeniul informaţiei şi al telecomunicaţiilor. Pentru ca teoria economică să aibă posibilitatea să analizeze fenomenul şi să ofere soluţii utile este nevoie de abandonarea vechiului mod de percepere a realităţii dar şi de noi concepte. În etapa a doua. sub impactul crizei economice. el se transformă într-un liant. în cadrul grupului distinct de negocieri privind comerţul cu servicii. marketingul. Jan de Bandt (. O a doua explicaţie ar putea fi adusă de o altă realitate a ultimelor decenii: încetinirea creşterii economice şi agravarea şomajului în perioada anilor 1970. la Runda Uruguay. pătrunzând în toate domeniile economice şi fiind dificil de separat. a sistemului financiar. O serie de autori susţin că la originea interesului teoretic pentru servicii trebuie căutate realităţi. mentalul uman are dificultăţi în perceperea imaterialului şi a subiectivului. Cu alte cuvinte. Într-o primă etapă conştientizarea s-a produs la nivelul practicienilor care s-au confruntat prima dată cu noua realitate caracterizată prin creşterea numărului activităţilor de servicii mai întâi din interiorul şi apoi şi din afara industriei prelucrătoare.literatura economică tratează diverse aspecte ale terţiarului. Terţiarul nu mai este doar un sector în cadrul economiei. care funcţionează după alte reguli. etc. sub impactul primei crize economice grave postbelice care a apărut în ţările dezvoltate. În etapa a patra se înscrie GATS. care presupune dezvoltarea legăturilor cu sociologia. care aduc schimbări în diviziunea internaţională a muncii. OCDE) acordă spaţii importante pe ordinea de zi acestui fenomen. celelalte discipline s-ar dovedi mai relevante în studierea tranzacţiilor cu servicii care presupun interacţiuni mai clare.) încearcă o sintetizare a acestora. În acest sens. care arătau în urmă cu o jumătate de secol în cadrul unor modelelor trisectoriale de dezvoltare că rolul serviciilor va creşte. ar putea contribui la depăşirea acestor probleme. de genul consecinţelor primului şoc petrolier din1973. iar acestea presupuneau o intensificare a cercetării şi explorări privind posibilităţile de îmbunătăţire a managementului. Cert este că la nivel teoretic se face simţită nevoia regândirii paradigmei economiei industriale. De aceea provocarea lansată pentru statisticieni este tentantă. antropologia culturală. de Allan Fisher. Se poate spune că există o cronologie a conştientizării importanţei serviciilor. ţinând seama de gradul de interacţiune comunicativă: în timp ce ştiinţa economică s-ar dovedi mai utilă pentru analizarea serviciilor de piaţă în care predomină comportamentul economic raţional.. astfel: ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ evocarea caracterului neproductiv al serviciilor aparenta expansiune a sectorului apariţia unor servicii care nu ar răspunde nici unei nevoi reale serviciile ca reflectare a creşterii costurilor cu organizarea serviciile ca urmare a dezindustrializării (fenomenul terţiarizării privit nu ca o revoluţie ci ca o contrarevoluţie) serviciile ca expresie a încetinirii creşterii economice globale serviciile şi paradoxul productivităţii. apoi OMC. situată la sfârşitul anilor 70. în cadrul GATT: la început în cadrul grupului de negocieri asupra barierelor comerciale netarifare în contextul Rundei Tokyo iar apoi în 1986. soluţia vehiculată cel mai frecvent este abordarea interdisciplinară. intensive în forţă de muncă.. În al treilea rând. dupa cum am vazut. În etapa a treia serviciile au trecut din realităţile teoretice şi practice pe masa de negocieri. hermeneutica. În timp ce economiile industrializate se transformă tot mai mult în economii de servicii. Se speră astfel că activităţile de servicii. UNCTAD. metodologii şi instrumente statistice. instrument juridic multilateral care asigură cadrul de reglementare şi de liberalizare progresivă a comerţului cu servicii. a transporturilor şi a serviciilor de distribuţie. Colin Clark şi Jean Fourastie. teoreticienii au ajuns la concluzia că funcţia economică responsabilă pentru crearea avuţiei suferă modificări fundamentale. ţările afectate de creşterea preţurilor la ţiţei încearcă să găsească noi surse de avantaj şi / sau noi modalităţi de valorificare a avantajelor existente. . Alături de dificultăţile psihologice în înţelegerea importanţei serviciilor se înscriu şi o serie de stereotipii care întreţin percepţiile negative asupra serviciilor. Tonul a fost dat. dar şi dezbaterile din cadrul organizaţiilor şi organismelor internaţionale (GATT. necesitând o rezolvare cât mai urgentă. Regândirea şi adaptarea bagajului teoretic referitor la servicii trebuie să fie susţinute în acelaşi timp şi de modificări de ordin statistic. alături de agricultură şi industrie. Constrângerilor impuse de producătorii de ţiţei nu li se putea face faţă decât prin progrese rapide în tehnologie.

•Să comparaţi. Dimensiunile sectorului terţiar 2. Cosmescu I.1. Ed.D.3. Coralia Angelescu. 3.3. A. Harper&Row. CUVINTE CHEIE ● productivitatea relativă a muncii = raportul între ponderea unui sector economic în PIB şi ponderea aceluiaşi sector în populaţia ocupată.2. 7. ITU and the OECD. în “Strategic trends in services”. în speţă. Londra. 1984.2. ● internalizarea serviciilor = organizarea şi exercitarea serviciilor de producţie în exteriorul întreprinderilor producătoare. 8. “Lucian Blaga”. P. Ed. ● calitatea vieţii = calitatea aspectelor materiale şi spirituale ale vieţii oamenilor. 1990 Colin Clark. 1989 2.1. ● sector cuaternar = sectorul informaticii. Ed. •Să explicaţi diferenţele între consumul de servicii – ca indicator al calităţii vieţii. ● coeficienţii bugetari ai serviciilor = ponderea cheltuielilor pentru servicii în consumul familiilor.CAPITOLUL 2 : LOCUL ŞI ROLUL SERVICIILOR ÎN ECONOMIE 2. . Serviciile şi sectorul terţiar 2. Serviciile moderne. în România. Ed. „Development of the Service Sector: A Critical Survey of Macroeconomic Models”. New York. Timpul liber.). 4. Frank Cass & Co. în International Organisations in the Age of Networks. Can we measure productivity in services activities?. •Să explicaţi contribuţia serviciilor la creşterea economică şi modul cum aceasta poate fi măsurată. 1989 Bressand. calitatea relaţiilor umane şi perceperea subiectivă a tuturor aceste aspecte de către individ. Dorin Jula. Bucureşti. o provocare pentru teoria şi practica economică. 1941 şi ediţiile următoare Coppieters. Interdependenţele serviciilor în economie şi societate 2. Economia serviciilor.3. GATT. •Să înţelegeţi corelaţiile economico-sociale ale serviciilor în context internaţional. G.12. •Să prezentaţi relaţiile serviciilor atât cu deteriorarea cât şi cu protejarea mediului înconjurător. cu ajutorul unor indicatori specifici. London.2. •Să evidenţiaţi rolul serviciilor în creşterea şi utilizarea timpului liber. şi Cowhey. Initiatives for Interconnection. dimensiunile şi locul sectorului serviciilor în diferite ţări şi. ● loisir = timp liber petrecut de bună voie şi cu plăcere. Rolul serviciilor în dezvoltarea economico-socială 2.1. Londra. 1999. pag. J. 5. Univ. Jivan. Iuliana Cetină. ● creşterea economică = sporirea avuţiei materiale şi nemateriale a unei ţări (regiuni. A Case for Open Markets”. „The Economics of Services”. ar trebui să puteţi: •Să evidenţiaţi criteriile de clasificare sectorială a economiei şi ramurile incluse în fiecare sector. Jacques de Bandt. Serviciile şi calitatea vieţii OBIECTIVELE CAPITOLULUI După studierea acestui capitol. nr. . Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi timpul liber. J.89-97. Al. Livia Ilie. . Dorin Jula. „Trade in Services. Bucureşti. Sibiu..F. în Akehurst. Contribuţia serviciilor la creşterea economică 2.şi Gadrey. Politică. 6. P. Washington. martie. 1996Coralia Angelescu. Timişoara. •Să prezentaţi limitele clasificării sectoriale şi relaţiile între sfera serviciilor şi sectorul terţiar. Sectorul serviciilor: dimensiuni şi interdependenţe 2. 1987. Condiţionări şi implicaţii economice. Paris. American Enterprise Institute for Public Policy Research. BIBLIOGRAFIE 1. zone etc. Project Promethee Perspectives. Economică. 1997 Aronson. Europe-1992-.2. Ed. The conditions of economic progress. Ltd. Mirton.2.

pe de o parte mărimea şi ponderea resurselor utilizate în acest sector. 1996 15. Economia serviciilor. Bucureşti. potrivit teoriilor clasice. în totalul populaţiei ocupate. 21. Paris. potrivit clasificărilor sectoriale ale economiei. Dumazedier. Stahel. Gallimard. All Beck.9. electronicii şi tehnologiilor moderne de telecomunicaţii. Walter R. 1963 13. pescuitul şi mineritul. The restructuring of american services. Orio Giarini. 1978 12. . Ştefan Mihai. Comerţul invizibil. demonstrând transformarea activităţilor terţiare într-un adevărat motor al creşterii economice. Un indicator important datorită rolului şi importanţei factorului uman în producţia de servicii este ponderea populaţiei ocupate în sectorul serviciilor. Orio Giarini. Clark. 10. Fisher. Edimpress-Camro. Puiu (coord. Morariu Daniela. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Heyne Paul. pag. Ed. dimensiunile sectorului terţiar sunt măsurate de o serie de indicatori care exprimă. Ed. 2. L’Europe face à la nouvelle économie de service. Uranus. Serviciile şi sectorul terţiar de completat 2. Al. Bucureşti. Mirton. C. De altfel. Ed. Jean Rémy Roulet. Ed. iar sectorul secundar industria prelucrătoare şi construcţiile. Patrick Liedtke. L’équilibre et la croissance économique. Maria Ioncică. Timişoara. 1999 20. 1999. pentru toate categoriile de ţări ritmul mediu de creştere a PIB creat în servicii a fost superior celui pentru total PIB. 1987. L’Institut Universitaire D’Etudes Europeennes. Bucureşti. Ed. Ed. sectorul terţiar se caracterizează prin receptivitatea cea mai mică la progresul tehnic şi ritmurile cele mai scăzute ale productivităţii muncii. 1991 18. Paris. Editions du Seuil. Academiei Române. aceasta reprezintă una dintre limitele clasificării sectoriale a economiei. Funcţiile serviciilor în economia mondială. Fourastié Jean. Fourastié) au fost natura tehnică a activităţilor. ceea ce a condus la o creştere substanţială a ponderii serviciilor. Vers une civilisation du loisir. Le grand éspoir du XX-ème siècle. Bucureşti. precum şi receptivitatea la progresul tehnic şi ritmurile de creştere ale productivităţii muncii. în timp ce sectorul primar include agricultura. „Economia imaterialului: tranzacţiile internaţionale cu servicii”. All Beck. Orio Giarini. Bucureşti. Institutul de Economie Mondială. Criteriile utilizate de protagoniştii acestor clasificări (A. Bucureşti. Dilema ocupării forţei de muncă şi viitorul muncii.33. pe de altă parte volumul şi contribuţia efectelor produse de servicii la progresul economic şi social general. Teorie şi practică.2. Sectorul serviciilor: dimensiuni şi interdependenţe La nivel macroeconomic. Dezvoltarea şi specializarea serviciilor. 1998 17. în sectorul terţiar. 2. Din analiza datelor statistice reiese că există o legătură strânsă între nivelul dezvoltării economice şi structura economiei naţionale între mărimea PNB şi ponderea serviciilor în populaţia ocupate produsul intern brut. contribuţia serviciilor la crearea PIB. unde progresul tehnic se extinde mai ales prin intermediul informaticii. Grigorescu Ctin. După anii 1970-1980 această afirmaţie începe să nu mai fie adevărată pentru un număr din ce în ce mai mare de domenii ale serviciilor. alături de tendinţa de pătrundere a funcţiilor de servicii în toate sectoarele economiei şi de integrare orizontală a acestora. – Ediţia a III-a.1. Bucureşti. Modul economic de gândire. Limitele certitudinii. Lionel Stoleru. Florescu. The Eonomist. Roach Stephen. Didactică şi pedagogică. silvicultura. J. 1962 11. Paris. Ed. 2003 19. Cristureanu Cristana. Anii ’80 marchează şi din acest . 1992 14. adică ponderea serviciilor în PIB Statisticile internaţionale arată că după 1970. Cei mai sugestivi indicatori utilizaţi în stabilirea dimensiunilor sectorului terţiar: 1.). Dunod. 2001 16. Geneve. J. Astfel. 1978 REZUMAT Activităţile de servicii sunt regrupate. C. revăzută şi adăugită. Comerţul în economia românească. 2-8 II 1991 22.

Acest lucru se explică prin faptul că peste 90% din aceste întreprinderi sunt de talie mică. Acesta este de altfel şi cazul României cu o pondere a populaţiei ocupate în servicii de numai 31. modernizarea şi reconstrucţia celor existente în sectorul serviciilor. Mărimea investiţiilor şi structura acestora pe domenii de activitate. se manifestă ambele tendinţe în organizarea serviciilor de producţie. respectiv numărul întreprinderilor active pe sectoare şi ramuri. Alţi indicatori importanţi care evidenţiază creşterea dimensiunilor sectorului serviciilor în economia contemporană se referă la: numărul agenţilor economico-sociali active din economie. serviciile de producţie se află fie în raport organic cu producţia de bunuri. determinate de particularităţile modelelor de creştere economică. De i nserat– economia institutionala – cost de tranzactie !! . Se remarcă o tendinţa de creştere uşoară faţă de anii precedenţi. numărul întreprinderilor active pe sectoare şi ramuri. declinul relativ al sectorului primar şi începutul declinului sectorului secundar. 225000 întreprinderi). ritmuri superioare de creştere a PIB în servicii.2. Ca şi în cazul populaţiei ocupate se constată diferenţiere între ţări în ceea ce priveşte ponderea cu care serviciile participă la realizarea PIB. în viteza mare de rotaţie a capitalului şi de asemenea în diversificarea ofertei. prin liberalizarea importurilor. În acelaşi timp. a investiţiilor etc. Astfel. de 50-60%. De asemenea o pondere mare. Interdependenţele serviciilor în economie şi societate În ceea ce priveşte sistemul interdependenţelor. Acest indicator este utilizat pentru a vedea eforturile făcute pentru crearea de noi mijloace fixe. Analiza diacronică şi sincronică a dimensiunilor sectorului serviciilor evidenţiază puternica tendinţă de “terţiarizare” a economiilor ţărilor dezvoltate precum şi corelaţia între nivelul de dezvoltare a serviciilor şi gradul de dezvoltare a economiilor naţionale. comparativ cu celelalte sectoare ale economiei. statisticile internaţionale referitoare la acest indicator relevând. pe când în ţările cu un nivel scăzut de dezvoltare acest indicator ia valori corespunzător mai reduse (30-40%). 2.2% în anul 2000. mărimea şi structura imobilizărilor corporale.punct de vedere în ţările dezvoltate. aproximativ 69%. 5. Referitor la primul aspect. Astfel: în 1996: 84. din acest punct de vedere. în ţările dezvoltate ponderea serviciilor în populaţia ocupată depăşeşte 60 şi chiar 70%. Explicaţia acestui aspect constă în investiţiile reduse reclamate de acest sector. 4. în ţările mediu dezvoltate ponderea sectorului terţiar în ocuparea populaţiei se situează la un nivel de asemenea mediu. existând totuşi unele diferenţieri chiar în cadrul acestor ţări.3%. deşi în număr aşa de mare (aprox. Dar. În România ponderea întreprinderilor de servicii în numărul total al întreprinderilor active demonstrează evoluţia pozitivă a acestui sector. În prezent. pentru toate categoriile de ţări. diferenţele de tradiţii şi obiceiuri etc. comparativ cu celelalte sectoare ale economiei. fapt care evidenţiază reorientarea întreprinderilor în conformitate cu cerinţele economiei de piaţă spre sectorul serviciilor. totuşi cea mai puternică este tendinţa de exteriorizare. proporţia lor în PIB şi PO este foarte mică. fie în raport funcţional cu aceasta. datorită avantajelor certe pe care aceasta le furnizează beneficiarilor.2.7%. 3 numărul agenţilor economico-sociali activi din economia naţională. fie celui final. cuprinzând servicii destinate fie consumului intermediar. Concluzii asemănătoare pot fi desprinse şi din analiza ponderii serviciilor în crearea PIB. Mărimea şi structura imobilizărilor corporale – acest indicator indică dimensiunea resurselor materiale utilizate în sectorul serviciilor şi raportul acestora cu celelalte sectoare. serviciile în economie şi societate. Situaţia în România la sfârşitul anului în 1997 a fost evaluată astfel – imobilizările corporale ale sectorului terţiar reprezentau 28. internalizate sau externalizate. b) impactul asupra omului cu nevoile sale. pentru dezvoltarea. se structurează pe 2 direcţii principale: a) impactul cu procesul de producţie propriu-zis. iar în 1997: 82.8% din totalul celor existente în economie. o au întreprinderile care au ca obiect de activitate comerţul şi reparaţiile. preponderenţa terţiarului. atât de internalizare cât şi de externalizare. serviciile putând fi.

vizând maximizarea valorii de utilizare a produselor pe întreaga durată a existenţei lor Industrie -servicii: de la interacţiune la interfaţă – viziune moderna Raportul industrie-servicii constituie un alt subiect care a suscitat vii dispute. de recreere (acestea sunt nevoi cu evoluţie permanent ascendentă pe măsura dezvoltării societăţii. informatică). comerţul. În ceea ce priveşte al doilea aspect. cu era serviciilor.deplasarea masivă a forţei de muncă dinspre industrie spre servicii . care considerau producţia de bunuri materiale ca fiind singura sursă a valorii şi creatoare de avuţie. cercetare. demonstrată de realităţile economice este că serviciile pot fi considerate în acelaşi timp premisă şi efect al industrializării. Doi factori au condus la menţinerea controverselor dintre cele două tabere: . telecomunicaţiile. într-un declin. nivelul general de dezvoltare tehnologică atins de o economie dată.nevoi spirituale şi sociale: de comunicare.fenomenul de globalizare a pieţelor după 1980. anumite activităţi de servicii care se exercitau în interiorul întreprinderii producătoare de bunuri. . introducerea noilor tehnologii. dezvoltarea producţiei materiale – sunt determinate de amplificarea serviciilor de producţie (ex. de securitate. premisă şi efect al industrializării. Observaţie referitoare la aceste raporturi: pe de o parte creşterea consumului final de servicii a devansat valoric şi ca volum creşterea consumului de bunuri. aprovizionare. nivelul de dezvoltare şi generalizare a tehnicii sau. relaţii ce pot fi de concurenţă (substituţie) sau de stimulare (complementaritate). .: proiectare. dezvoltarea sectorului serviciilor nu presupune dezindustrializarea economiilor ţărilor respective. de educare.La diferite stadii de dezvoltare economică. transport. Dezvoltarea economică ar ajunge astfel. serviciile . comerţ). serviciile intră în relaţii complexe cu bunurile materiale şi anume: relaţii de concurenţă sau de substituţie şi relaţii de stimulare reciprocă. Prin urmare. serviciile bancare . respectiv întinderea şi coerenţa pieţei. vorbim de: . este că serviciile pot fi considerate în acelaşi timp. anumite servicii evoluează conform concluziilor formulate de teoreticienii „autoproducţiei de servicii”.nevoi materiale: adică alimentaţie. serviciile destinate consumului final. salută aceste transformări care presupun contribuţii la calitatea generală a vieţii şi forţă de muncă înalt calificată. În acelaşi timp. În acest context. Detaliat Sistemul intercondiţionărilor serviciilor în economie şi societate se structurează pe două direcţii principale: impactul cu procesul de producţie de bunuri materiale şi asupra omului cu nevoile sale. mai exact. dimpotrivă. pe de altă parte. adică pe de o parte: progresul tehnico-ştiinţific în ramurile direct productive. 2. obiectul de activitate al unora dintre ele (transport. acestea sunt destinate satisfacerii nevoilor de consum ale populaţiei şi. . gradul de dezvoltare a schimburilor. cât şi spirituale sau sociale. acestea sunt implicate atât în satisfacerea unor nevoi materiale. selectarea şi pregătirea forţei de muncă pe de altă parte. Vorbim de exteriorizarea (externalizarea) sau interiorizarea (intrenalizarea) serviciilor. Dar. fără ca această tendinţă să poată fi generalizată. Fundamentele teoretice de la care pornesc cei dintâi sunt legate de concepţiile economiştilor clasici.O altă concluzie importantă. reparaţii.cum sunt transporturile. Aceste fenomene sunt determinate de următorii factori: 1.O altă concluzie importantă. producţia furnizează mijloacele materiale şi tehnice necesare exercitării serviciilor şi. mai mult chiar.contribuie în mod direct la realizarea pe piaţă a produselor. ceea ce caracterizează cel mai pregnant economia modernă este complementaritatea bunuriservicii. adepţii dezindustrializării opunându-se celor care susţineau postindustrializarea. În privinţa serviciilor destinate consumului final. demonstrată de realităţile economice. de cunoaştere. . Adepţii postindustrialismului. acum se exercită în exterior sau invers. intrând în acest proces în relaţii complexe cu bunurile materiale.

2. să reducă stocurile şi să apropie în timp şi spaţiu producţia şi consumul. Consolidarea şi extinderea pieţei de capital au făcut posibilă şi dezvoltarea fabricilor. potenţarea utilizării produselor. atunci măcar în realitatea înconjurătoare. (1989) sau lui Miles şi Wyatt. aprovizionare şi stocaj. cu diferenţieri în funcţie de natura produselor. Pe de altă parte. conform căreia cele două se îndepărtează de la formele tradiţionale. Sub efectele concertate ale câtorva factori se produc schimbări fundamentale care pun probleme noi. Paralel cu convergenţa există şi tendinţa de integrare a producţiei industriale cu producţia de servicii. Transporturile şi comerţul au ajutat la formarea marilor pieţe.schimbări în planul cererii Două idei se desprind în legătură cu discuţia raportului industrie-servicii: . legătura industrie-servicii nu reprezintă în fapt decât o reactualizare. Aceste funcţii înglobează. serviciile împărţindu-se din acest punct de vedere în: . Nu trebuie trecut cu vederea faptul că sectorul industriei prelucrătoare nu s-ar fi dezvoltat în perioada de început a revoluţiei industriale fără un fundal discret oferit de o revoluţie comercială reprezentată de sistemul bancar. Pentru evidenţierea convergenţei celor două sectoare se poate trece în revistă faptul că pe de o parte industria dobândeşte caracteristici proprii serviciilor şi invers. fenomen însoţit de o deteriorare a performanţei comerciale. Noile forme de organizare au deci rolul de a modifica cu tot mai mult curaj graniţele şi relaţiile tradiţionale din economie. o reducere a veniturilor. Interdependenţa industrie-servicii se traduce prin folosirea metodei cauză-efect în explicarea procesului de dezvoltare din istoria economiei. Astfel.3. Dimensiunea calitativă a dezvoltării economice ia locul dimensiunii cantitative. Produsele sectorului terţiar sunt realizate în cantităţi mari. funcţiile serviciilor se înscriu între activităţile cele mai importante creatoare de avuţie materială şi spirituală. complexitate şi interdependenţă. sprijinirea fiind reciprocă. eterogenitatea serviciilor face ca diferite prestaţii să nu contribuie la fel la creşterea economică. Se ridică însă probleme legate de analiză şi cuantificare pe care statisticienii încearcă să le rezolve. educaţie (formare şi perfecţionare profesională). lupta dintre formal şi informal fiind câştigată de cel din urmă aspect. Serviciile financiare şi serviciile profesionale de producţie întrec chiar unele industrii prelucrătoare. ale vieţii în general. fiind domenii de avangardă în utilizarea noilor tehnologii. Viziunea modernă se focalizează pe ideea convergenţei şi a contopirii celor două părţi ale activităţii economice.ideea convergenţei. distribuţie.progresul din telecomunicaţii şi informatică . recunoscându-se rolul de prim rang pe care acestea îl au în prezent în realizarea progresului economic şi social. Unele servicii depăşesc constrângerile impuse de nevoia suprapunerii în timp şi spaţiu a producţiei şi consumului prin posibilitatea stocării lor folosind mijloace electronice. Serviciile s-au dezvoltat ca atare dar şi în interiorul industrie. fenomene negative în general. (1991). În acelaşi timp se înregistrează o industrializare a serviciilor care constă în creşterea productivităţii prin aplicarea unor metode asemănătoare celor care au dus la creşterea productivităţii muncii în ramurile industriale.ideea integrării. calitatea fiind constantă. apropiindu-se una de alta . aparţinând lui Miles. Dintre acestea se remarcă funcţiile de: cercetare-dezvoltare. comerţ şi transportul cu vapoare sau pe calea ferată. Aceşti factori sunt: .globalizarea şi societăţile transnaţionale . până la 80% din costurile totale ale acestora. în cadrul industriei prelucrătoare există tendinţe din partea unor firme flexibile de a elabora strategii care să-I implice mai mult pe utilizatori în procesul de concepţie a produsului.Acum 20 de ani se credea că producţia industrială va fi dislocată de servicii. Pe de altă parte. Limitele influenţei celor două sunt greu de trasat. Întreprinderile mai apelează la o strategie care vizează introducerea autoservirii clientului ceea ce presupune reducerea elementului de contact personal cu consumatorii. Prin urmare. dezvoltarea industrială a contribuit la evoluţia infrastructurii de servicii care cresc în diversitate.dereglementarea şi liberalizarea . dacă nu în teoria de profil. Se acumulează dovezi că serviciile pot dobândi un caracter intensiv în capital. De aici rezultă funcţia cheie jucată în sistemele de producţie deci şi rolul strategic pentru dezvoltarea industriei şi a economiei unei ţări. Astfel. întreţinere (mentenanţă). gestiunea şi reciclarea deşeurilor. Rolul serviciilor în dezvoltarea economico-socială Teoriile economice moderne au revenit asupra rolului serviciilor în creşterea economică.

dezvoltare economică Dacă secolul al XVIII-lea a însemnat un început în ceea ce priveşte abordarea conceptuală a serviciilor. acestea fiind abordate în interdependenţă cu sectorul industrial. productivitatea muncii a compensat acest lucru. care contribuie la progresul tehnic în sens larg. Dincolo de dilemele privind posibilităţile reale de concepere a unei teorii unitare şi coerente privind raportul serviciidezvoltare există un acord general privind creşterea ireversibilă a ponderii sectorului în ţările dezvoltate.în prima fază serviciile reprezintă cel de-al treilea stadiu firesc de evoluţie a economiei. . Totuşi se pot desprinde două trăsături care unifică sau apropie aceste lucrări: . care explică expansiunea serviciilor şi procentul crescând al forţei de muncă din acest sector integrându-le într-un proces pe termen lung de transformare structurală a ţărilor industrializate. contribuţie ce poate fi analizată şi măsurată cu ajutorul funcţiilor de producţie. avansate. Mai târziu. rolul cererii. poate fi realizată o împărţire a lor în servicii stagnante.1. în timp ce alţi autori care cred în forţa motrice a serviciilor exagerează. Cu privire la tipurile de servicii care contribuie cel mai bine la dezvoltare.- intensive în muncă (personal) şi intensive în cunoaştere (inteligenţă). Sintetizând.Serviciile stagnante sunt cele care se caracterizează printr-o creştere slabă a productivităţii muncii sau prin ritmuri negative. Aportul cel mai mare la creşterea economică îl au serviciile intensive în inteligenţă.sunt respinse conceptele postindustriale care neglijează importanţa industriei . recreative sau hoteliere se înscriu în această categorie. 1987) consideră că se va ajunge la o substituire a serviciilor achiziţionate anterior de pe piaţă cu servicii produse în cadrul gospodăriilor. serviciile informaţionale intrând în această categorie. Serviciile medicale. ca şi metodologiile propuse fiind diverse.după alţi autori. omogenitatea acestor teorii fiind însă mai scăzută. Originea acestui model se regăseşte în lucrările autorilor Fisher-Clark-Fourastie care au fost baza de plecare pentru curentele de gândire postindustriale . care se constituie în motorul ierarhiei urbane moderne. Raportul servicii-dezvoltare poate fi descompus în două faze: . dimpotrivă. cea de-a doua este bazată pe structura producţiei industriale. . secolul al XIXlea a adus primele încercări de surprindere a rolului lor la dezvoltarea economică prin şcoala istorică germană şi Friedrich List. se lansează modelul dezvoltării trisectoriale.3. 2. interpretările cauzelor şi implicaţiilor expansiunii serviciilor.Serviciile progresive sunt acelea la care. teoria societăţii postindustriale a lui Daniel Bell din 1973 sau teoria economiei informaţionale. . Dacă prima axă este focalizată pe gospodării. Contribuţia serviciilor la creşterea economică Raportul servicii . . servicii regresive şi progresive. ca urmare a creşterilor în planul productivităţii şi a inovaţiilor din domeniul produselor de larg consum.se acceptă ideea că industria ar fi baza de expansiune a serviciilor. deşi preţurile au crescut. elementul determinant al noilor economii îl reprezintă serviciile de producţie şi cele de consum. 1983.dezvoltată de Gershuny (1978.Serviciile regresive sau „pubelă” atrag forţă de muncă slab calificată şi se caracterizează prin scăderea costurilor şi a preţurilor la respectivele activităţi: exemplul cel mai concludent îl constituie serviciile de fast-food. Totuşi probleme apar în momentul detectării factorilor care determină această creştere ca şi a acelor tipuri de servicii care contribuie cel mai mult la creşterea economică. Anii 80 înseamnă o perioadă fertilă sub aspectul contribuţiilor pe tema serviciilor care au fost reconsiderate în scopul studierii raporturilor cu dezvoltarea economică. se pot stabili pentru această a doua fază două axe teoretice: -teoria economiei autoservirii . .în a doua fază teoria privind acest subiect s-a dezvoltat ca reacţie la postindustrialism. Teoreticienii care consideră că expansiunea serviciilor se datorează productivităţii scăzute văd oferta responsabilă de acest lucru.

a celor sociale şi publice. industial şi postindustrial. Lipsa unui antrenament teoretic şi experimental a dus probabil la propagarea unei atitudini pasive a puterii politice faţă de direcţionarea dezvoltării serviciilor în aşa fel încât să se poată obţine avantajele gândite şi dorite. de industria prelucrătoare şi respectiv de servicii. industria prelucrătoare şi servicii publice Sector terţiar: Comerţ. 2000. Raportul servicii-dezvoltare economică în modelele stadiale Trebuie făcută menţiunea că această analiză este efectuată când se urmăreşte dezvoltarea economiilor naţionale. profesiuni libere. bănci.1. dominarea factorului de producţie muncă Progres tehnic mediu până la ridicat Progres tehnic ridicat Progres tehnic [Fourastié ] OFERTĂ Limitarea evoluţiei productivităţii prin dominarea unui factor de producţie [ Wolfe ] Limitare prin creşterea naturală. Creşterea veniturilor pe cap de locuitor în ţările dezvoltate s-ar fi presupus că ar sta la baza orientării spre servicii. ca şi în fundamentarea arhitecturii sistemelor statistice.1.5 . ed. dominarea factorului de producţie capital . naţionale şi internaţionale.3. „Serviciile şi dezvoltarea”.5 Sector secundar: Industria extractivă. elasticitatea cererii în funcţie de venit < 0. În continuare vor fi amintite trei modele: modelul celor trei stadii de dezvoltare teoriile societăţii postindustriale modelul societăţii informaţionale Modelul tristadial elaborat de Fisher-Clark-Fourastie propune următoarele etape: preindustrial. Pe lângă faptul că a deschis noi punţi cercetătorilor. În continuare se va face o prezentare pe scurt a modelului şi se vor evidenţia câteva consecinţe în plan teoretic şi politic. dominarea factorului de producţie pământ Limitare prin condiţii mecanice. Pe de altă parte.5 >1 Progres tehnic scăzut sau absent Limitare prin capacitate fizică şi psihică. De altfel. Sau poate intuiţia eterogenităţii şi a consistenţei sectorului să stea la baza acestui comportament? Satisfacerea nevoilor nevitale prin bunuri materiale tendenţial uniforme.Expert. elasticitatea cererii în funcţie de venit = 0. alte servicii private şi publice Sursa: Agnes Ghibuţiu. Bucureşti. transporturi.1 Satisfacerea nevoilor de bunuri moderne şi de lux. elasticitatea cererii în funcţie de venit >0. numărul de teze ce au rezultat fiind impresionant. Limitele acestui model se regăsesc în exagerarea rolului serviciilor de consum tradiţionale şi neglijarea serviciilor de producţie. a inovaţiei tehnologice. Variante de interpretare a mutaţiilor structurale în contextul teoriei trisectoriale VARIABILE ŞI DETERMINANŢI ( în funcţie de autori ) SECTOR CERERE Structura nevoilor. Mutaţiile structurale care însoţesc fiecare din cele trei stadii sunt puse pe seama schimbărilor care se produc în rândul cererii (schimbări psiho-sociologice) dar şi a celor de ordin tehnologic vizând oferta. elasticitatea cererii în funcţie de venit [ Clark ] Sector primar: Agricultura şi silvicultura Satisfacerea nevoilor de bază. 45). acest model a influenţat şi puterea politică prin propagarea ideii că dezvoltarea sectorului de servicii s-ar produce automat. pag. în fiecare din ele ponderea în producţie şi ocuparea forţei de muncă fiind dominate pe rând de agricultură şi industria extractivă. tehnice. adaptare după Gruhler (1990. popularitatea lui se evidenţiază în utilizarea ca punct de plecare pentru alte teorii sau studii empirice. şi orizontul temporal este destul de redus la acest model. sub influenţa liberului joc al pieţei.2. asigurări.

aici fiind incluse: teoria autoservirii teoria complementarităţii Modelele neoindustriale se dezvoltă ca reacţie la diferitele ipostaze ale modelelor postindustriale şi au la bază observarea realităţilor cu care se confruntă ţările dezvoltate după 1975. Acest curent de opinie permite intelectualilor să creadă în forţa viitoare a inteligenţei. Avantajele punctate sunt de natură sociologică. aceste teorii recunosc însă cunoştinţele ca fiind principiul fundamental al unei societăţi care doreşte maximizarea bunăstării. a „gulerelor albe”. Serviciile informaţionale ar putea fi considerate „servicii ale serviciilor”. producţia materială şi legile ei scăzându-şi treptat ponderea. închegate. care constau în analizarea globală a terţiarului. Chiar dacă serviciile şi orice teorie elaborată pe marginea posibilităţilor de dezvoltare pornind de la punerea accentului pe ele trebuie să ţină seama de fluiditatea şi inconsistenţa materială specifice. Raportul servicii-dezvoltare economică în modelele neoindustriale Aceste modele corespund celei de-a doua faze amintite anterior.Teoriile societăţii postindustriale reprezintă o continuare a modelului anterior. ca urmare a accentuării diviziunii tehnice a muncii şi a extinderii specializării. Ei au demonstrat că modelul se aplică doar la unele servicii. Porat (1977). în anii 1960-1970 aceste teze anticipând transformarea economiilor occidentale în economii de servicii. nu s-a crezut că ţările în dezvoltare ar putea sări peste etape. Trebuie făcută observaţia că economia serviciilor şi economia informaţională nu sunt identice.3. Elementul de continuitate cu modelele anterioare îl constituie prelungirea lor prin anunţarea unui al patrulea stadiu. De asemenea. Un exemplu ar fi înlocuirea transportului public prin utilizarea autoturismului particular sau substituirea serviciilor de curăţătorie din sectorul comercial cu maşinile de spălat din gospodărie. totuşi noţiunea de „informaţie” este prea vagă şi interpretabilă. îl alătură modelului anterior. alături de progresul tehnologic. care lasă loc contactului personal dintre producători şi consumatori. fie apelează la serviciile din afara gospodăriei. Cele mai spectaculoase transformări ar avea loc în domeniul educaţiei şi al sănătăţii sub impactul tehnologiei din domeniul informaţiei. la originea transformărilor economice care au loc în societăţile dezvoltate se află comportamentul gospodăriilor. fără delimitări specifice. transformările vizate anulând munca parcelată caracteristică societăţii industriale. dar care oferă exemple sugestive şi explicaţii pertinente pentru cauzele dezvoltării serviciilor şi urmările acestui fapt. Gospodăriile fie achiziţionează bunuri materiale pentru a le utiliza (presupunând că sunt dispuse să plătească pentru aceasta un consum de timp) în orice moment. prelucrarea. spre transformarea lor în autoservicii. Teoriile societăţii informaţionale propun o abordare în care locul central îl ocupă dezvoltarea produselor din domeniul informaţiei. în faţa producţiei de dragul producţiei. 2. impactul lor asupra societăţii în general fiind încă insuficient analizat. care nu reclamă timp dar presupune o potrivire cu momentul în care ele sunt disponibile. Limitele acestui model. În opinia acestuia. Gadrey. Pionierul acestei teorii este Fuchs (1968) dar paternitatea conceptului de „societate postindustrială” aparţine lui Bell (1973). Criticile modelului sunt sintetizate în cele ce urmează: . Cererea şi diversificarea ei sunt considerate determinanţi ai evoluţiei spre servicii. 1987. Cum explică Gershuny această tendinţă? Creşterea mai rapidă a productivităţii muncii din sectorul industrial face ca preţul relativ al serviciilor faţă de bunuri să crească.1. ci spre internalizarea lor. dar pe de altă parte şi modele cu caracter eclectic. Rada (1987) sunt câţiva din cei care au considerat că societatea se îndreaptă spre o informatizare susţinută. distribuţia şi consumul de informaţii. considerându-se că procesul istoric de ajungere la forme sofisticate bazate pe servicii nu poate fi modificat sau scurtat. până când soluţia autoservirii devine mai avantajoasă. ca reprezentanţi ai cererii finale. 1987. a doua neluând în calcul celelalte servicii sau evoluţia lor în cadrul economiei. Modelul societăţii şi al comportamentului economic au fost contestate atât la nivel teoretic cât şi empiric de unii autori: Delmas şi Gadrey. spre creşterea oportunităţilor de oferire a acestora pe piaţă. Jocul costurilor de oportunitate tinde să se deplaseze nu spre o externalizare a serviciilor. modele bine fundamentate teoretic.2. Faţă de primul model. cuaternar. Nu sunt astfel abordate serviciile în contextul relaţiilor cu alte sectoare economice şi nici posibilităţile ţărilor mai puţin dezvoltate să recupereze decalajele faţă de ţările avansate prin elaborarea unor programe de dezvoltare bazate pe sectoare de servicii. În aceste condiţii este vitală nevoia de a schimba informaţii pentru sudarea şi coordonarea activităţilor. pe de o parte. Teoria autoservirii sau a „substituţiei bunurilor materiale şi serviciilor” este legată de economistul britanic Gershuny. numite şi „formale”. legat de producţia. Se pot remarca. Joncher (1983).

contabilitate şi audit. Şi la acest model scapă unele servicii prin imposibilitatea alinierii la cele amintite: serviciile de agrement sau cele turistice nu pot fi asociate cu structura sau modul de producţie. Ceea ce rezultă este că autoservirea trebuie luată în considerare alături de creşterea serviciilor intermediare furnizate de firme pentru alte firme şi de creşterea firmelor producătoare de servicii. Denumirea teoriei provine de la faptul că serviciile intermediare sau complementare sunt din ce în ce mai importante în condiţiile creşterii gradului de sofisticare în modul de producţie şi în structura acesteia. cu pregătirea capitalului uman.La expansiunea serviciilor nu contribuie doar oferta sau doar cererea. recrutarea personalului înalt calificat. Aspecte privind gradul de internaţionalizare a serviciilor . necesitatea proximităţii fizice dintre producător şi consumator) dar şi de dorinţa menţinerii renumelui.Elementul central al noii economii a serviciilor nu este de ordin tehnic. se face o exagerare în ceea ce priveşte includerea complexului financiar.Nu poate fi neglijată nici existenţa unor categorii de servicii care răspund altor criterii. vizând noi forme ale consumului şi noi pieţe ţintă. cele de publicitate şi serviciile profesionale (consultanţă juridică şi financiară. Limitele se regăsesc în acordarea unei slabe atenţii sectorului public. alături de economic fiind luate în calcul socialul.Serviciile şi aportul lor la globalizare Globalizarea clienţilor este principala cauză a globalizării producătorilor de servicii. Serviciile bancare şi de asigurări. Accentul cade pe modificările în planul structurii şi a metodelor de producţie. Concluzia finală cuprinsă în modelele neoindustriale este că au în comun două aspecte: . . sondarea opiniei publice) sunt nevoite să ofere servicii de reputaţie mondială pentru clienţii anterior plasaţi pe piaţă. ca şi pe schimbările tehnologice. complementaritatea materialului şi a imaterialului creşterea dinamică a serviciilor de producţie manifestarea mai multor forme de industrializare în sfera serviciilor. la care pot fi încadrate serviciile de educaţie. bancar de asigurări şi tranzacţii imobiliare în categoria de servicii de producţie. O listă a acestor servicii cuprinde: servicii de producţie furnizate direct firmelor servicii legate de distribuţia şi finanţarea tranzacţiilor cu bunuri materiale servicii de pregătire a capitalului uman cerut de noile structuri servicii necesare coordonării şi reglementării dimensiunii spaţiale a sistemului de producţie în ansamblu. Prezenţa locală pe o piaţă nu este dictată doar de caracteristicile serviciilor (intangibilitate. eterogenitate. imposibilitatea stocării. instituţionalul şi politicul. ci social. tot mai intensive în servicii.- autoservirea nu se mai poate realiza în cazul unor servicii cu grad înalt de specializare forţa de muncă ocupată în servicii continuă să crească relativ şi absolut ca răspuns la o cerere crescândă din partea gospodăriilor. Teoria autoservirii deschide drum unor cercetări interdisciplinare.respingerea explicaţiilor oferite de postindustrial . mai potrivită fiind poate apelarea la termenul de „actor social”. Stanback s-a impus în cadrul acestui subcurent de gândire. Punctele comune care pot fi desprinse în cadrul teoriei complementarităţii sunt următoarele: . cercetarea pieţei. Trei concluzii se pot formula în acest moment: . De asemenea. care acţionează ca un certificat de garanţie pentru client.reafirmarea importanţei industriei şi abordarea serviciilor prin prisma complexităţii crescânde a producţiei industriale. independente de structura industriei sau de producţia şi consumul de bunuri materiale. . sănătatea sau administraţia generală. devenind astfel posibilă standardizarea şi obţinerea avantajelor de scară rolul strategic al serviciilor de afaceri destinate în special marilor corporaţii ca trăsătură esenţială a noii ierarhii urbane. Teoria complementarităţii este a doua orientare în contextul reacţiilor la postindustrialism dar este diferită şi de teoria autoservirii. anunţând un nou tip de relaţii dintre activităţile de producţie şi de consum.

servicii de management sau alte materii prime informaţionale. gradul scăzut de standardizare a serviciilor invalidând simplele activităţi de comerţ. Producerea şi distribuţia serviciilor sunt cele care se internaţionalizează mai mult decât comerţul cu servicii. chiar dacă barierele naturale şi cele legislative se şterg treptat. etc. Această afirmaţie este verificată în practică prin poziţia dominantă a societăţilor transnaţionale pe piaţa internaţională a serviciilor. Sporirea eficienţei prin realizarea de economii de scară sau de gamă. sau firme de servicii nultiunităţi. care rezultă din procesul globalizării. după cum am menţionat anterior. înlesnind: -separarea procesului de producţie în numeroase activităţi dispersate sub aspect geografic. la care internaţionalizarea are loc mai ales prin ISD. etc. şi asupra dezvoltării industriale dar şi asupra altor sectoare din domeniul terţiar. O primă concluzie este că mijlocul principal de internaţionalizare a serviciilor nu poate fi comerţul transfrontalier ci extinderea activităţilor corporaţiilor internaţionale. care se orientează mai uşor în spaţiul respectiv. serviciile de telecomunicaţii. Terminologia utilizată este diferită. A doua concluzie importantă care se poate trage este că pe fondul unei internaţionalizări rapide şi crescânde a sectorului terţiar. În acelaşi timp există şi nevoia existenţei furnizorilor locali de servicii. turismul. ca avantaj pentru consumator. -un grad mediu de internaţionalizare se întâlneşte la următoarele segmente: servicii bancare şi de asigurări. ale căror strategii presupun o coordonare cu atât mai eficientă cu cât serviciile de management sunt mai bine puse la punct. Fluxurile de ISD iau treptat locul modalităţilor clasice de comerţ. tendinţele de liberalizare şi importanţa tot mai mare care li se acordă în negocierile comerciale ajutând la propagarea fenomenului. mai mic şi cunoscut de mai mult timp. O parte însemnată a acestor servicii este tranzacţionată de STN. Schimbările tehnologice din sectorul serviciilor au ajutat procesul de internaţionalizare prin intermediul STN (Scientific and Technical Network). în funcţie de particularităţile fiecărui serviciu. Pe de altă parte. la care se foloseşte exclusiv comerţul şi serviciile de afaceri. pentru a se valorifica avantajele legate de costuri -conectarea şi controlarea diferitelor stadii ale procesului de producţie diversificat sub aspect geografic. publicitatea. conglomerate transnaţionale integrate (Mitsubishi. Diferenţe sectoriale Pentru o analizare corectă a serviciilor şi pentru relevarea eterogenităţii lor se impune sublinierea faptului că intensitatea internaţionalizării cunoaşte diferenţe de la caz la caz. dar luând în calcul şi amploarea impactului tehnologic şi a gradului de reglementare asupra fiecărei activităţi care ţine de terţiar. vorbindu-se despre conglomerate transnaţionale de servicii (American Express. poate fi redus în principal la tranzacţii intra şi interfirmă cu produse intermediare sau cu servicii intermediare: servicii financiare. serviciile de audit şi consultanţă sau alte servicii profesionale organizate în cadrul STN ajută la diversificarea mai mare a sectorului însuşi. care se internaţionalizează prin ambele moduri. -un grad mai mic de internaţionalizare se poate înregistra la serviciile de distribuţie. transporturile rutiere şi de construcţii. Mitsui.. Comertul cu servicii dintre ţări. ca avantaj pentru producător dar şi accesul la o paletă mai mare de produse diferenţiate şi mai ieftine.prezenţa comercială pe piaţă sau tranzacţiile cu servicii desfăşurate prin intermediul filialelor asigură continuitatea activităţii şi siguranţă mai mare.). STN din sectorul serviciilor acţionează. sunt motive pentru care unii analişti cred că globalizarea economiei mondiale este o urmare a evoluţiei din domeniul serviciilor. Analizele făcute de Uniunea Europeană după intrarea în vigoare a Pieţei Unice au stabilit următoarea configuraţie sectorială: -un grad ridicat de internaţionalizare caracterizează două segmente de servicii: lanţurile hoteliere şi transporturile aeriene. prin progresul tehnologic şi prin colaborarea instituţională mondial Serviciile şi calitatea vieţii Contribuţia serviciilor la calitatea vieţii se referă la trei aspecte mai importante: . dimensiunea şi scara de operare a firmelor unei ţări contează pentru stabilirea poziţiei lor pe piaţa mondială. la ambele fiind utilizată o internaţionalizare prin intermediul comerţului. după terminologia utilizată de Porter. Este evident că expansiunea comerţului şi a investiţiilor. Sears.). dezvoltarea economică şi modernizarea unei zone sunt greu de realizat fără un sector bancar sau de transporturi bine puse la punct.

cât şi în crearea condiţiilor pentru loisir şi petrecerea acestuia. relaţiile serviciilor cu timpul liber şi relaţiile serviciilor cu mediul înconjurător. şi nu în ultimul rând. raporturile serviciilor cu mediul înconjurător se concretizează atât în deteriorarea acestuia (prin diferite forme de poluare) cât şi în protejarea lui prin: îmbunătăţiri funciare. Relaţiile serviciilor cu timpul liber vizează atât mărimea acestuia cât şi modalităţile lui de utilizare. serviciile fiind implicate atât în creşterea loisirului. În sfârşit. de salubritate etc. prin educarea ecologică a utilizatorilor productivi şi finali. existând diferenţieri importante în privinţa coeficienţilor bugetari ai serviciilor (care exprimă ponderea cheltuielilor pentru servicii în cheltuielile totale de consum ale populaţiei) între diferite ţări. servicii de epurare.- consumul de servicii. amenajări silvice. determinate de diferenţele în ceea ce priveşte veniturile reale ale populaţiei. . Consumul de servicii este un indicator important al calităţii vieţii. precum şi pe categorii socio-profesionale.

Naisbitt identifică alte 10 tendinţe: 1. noua economie a serviciilor corespunde economiei sectorului terţiar în sens tradiţional şi se caracterizează prin faptul că funcţiile de servicii sunt predominante în prezent în toate tipurile de activităţi economice. Giarini. Creşte preferinţa populaţiei de a se muta din nord şi nord-est la sud şi sud-vest. Naisbitt a publicat volumul Megatrends. Într-o societate industrială. 5. Naisbitt şi colegii săi identifică tendinţele prin analiza de conţinut. Renaşterea religioasă a noului mileniu 10. De la o viziune pe termen scurt la una pe termen lung. Renaşterea artelor 3. Oamenii cer varietate în loc de “o mărime” pentru toţi. 2. cu firma şi cu piaţa. dimpotrivă. 7. “… pentru toate cele trei tipuri de societate – agrară. în locul relaţiilor de comunicare ierarhice. 3. Articolele sunt grupate în 13 categorii mari şi în peste 200 de subcategorii. În 1982. W. Privatizarea serviciilor sociale de stat 6. În volumul Megatrents 2000. Ca atare. Bucureşti.APLICAŢIE 1. John Naibitt – Megatendinţe De mai mulţi ani J. Triumful individualităţii. ci în întrepătrunderea şi integrarea lor orizontală progresivă. în cadrul procesului de producţie. 4. agricultura nu dispare. industrială şi de servicii – problema relevantă constă în alegerea priorităţii în stimularea producţiei de avuţie şi bunăstare. De la ori-ori la operaţiuni multiple. Firmele trec printr-un proces de descentralizare a iniţiativei şi puterii de decizie. Care dintre acestea au legături cu “economia de servicii”? Explicaţi 2.000 S anual pentru a intra în posesia acestuia. Epoca biologiei 9. Se pune un accent din ce în ce mai mare pe dependenţa de sine în locul unei dependenţe instituţionalizate. adică numărând de câte ori apar în principalele ziare. 6. 8. 9. De la ierarhii la reţele. Datorită calculatorului. . Ascensiunea femeii în funcţii de conducere 8. Economiile naţionale sunt din ce în ce mai mult influenţate de interdependenţele globale. De la o economie naţională la o economie mondială. De la centralizare la descentralizare. Cu alte cuvinte. De la o tehnologie forţată la o tehnologie înaltă. Apariţia socialismului de piaţă 4. în care prezintă următoarele 10 megatendinţe: 1. 1996. De la Nord la Sud. schimbul de idei devine posibil prin intermediul reţelelor. În mod similar. Firmele vor începe să se gândească mai serios la implicaţiile pe termen lung ale acţiunilor întreprinse pe termen scurt. apare necesitatea realizării unor caracteristici tehnologie de vârf. ci penetrează acea structură. articole importante referitoare la diferite subiecte. producţia agricolă devine din ce în ce mai eficientă datorită industrializării sale. Naisbitt editează Trend Report – multe din marile firme plătind peste 15. Explozia economiei globale în anii ’90 2. Stiluri de viaţă globale şi naţionalism cultural 5. Muncitorii şi consumatorii vor să joace un rol mai activ în relaţia cu guvernul. Dezvoltarea zonei Orientului Îndepărtat 7. Stahel editura Edimpres-Camro. De la societatea industrială la societatea informaţională. Pe măsura dezvoltării tehnologiilor. De la ajutor instituţionalizat la forţe proprii. Industria nu se dezvoltă ca o activitate productivă complet separată de agricultură. De la democraţie reprezentativă la o democraţie participativă. 10. Comentaţi următoarea afirmaţie: “Limitele certitudinii” – O. economia serviciilor nu este o escrescenţă complet detaşată de structura productivă industrială. făcând-o în mod predominant dependentă de performanţa funcţiilor de servicii. fenomenul real nu constă în declinul sau creşterea a 3 procese şi sectoare verticale separate. Economia se află într-un proces de “megatrecere” de la o societate industrială la o societate informaţională. ci influenţează modul tradiţional în care sunt produse şi distribuite produsele agricole.

Sa va formati un punct de vedere referitor la termenii utilizati referitor la activitatile de servicii în limbajul uzual. servicii intermediare = servicii pentru întreprinderi (agenti economici. Sa cunoasteti structura serviciilor dupa diferite criterii si problemele specifice pe care le implica gestiunea resurselor si conducerea proceselor pentru diverse categorii de servicii. servicii finale = servicii de consum (pentru populatie).CAPITOLUL 3 : TIPOLOGIA SERVICIILOR 3. Dupa modelul clasificarilor internationale amintite. comertului sau consumului de servicii.1. o gradul de „autonomizare” sau de „externalizare” a serviciilor este diferit. ale meseriilor (clasificari pe ocupatii) etc. 3.1. CUVINTE CHEIE servicii marfa (market. codificate cu litere si cifre. în anul 1992 a fost elaborata si la noi în tara o noua Clasificare a Activitatilor din Economia Nationala (CAEN). fiind mai putine cele specializate numai pentru servicii. şi presupune. În general. sau între clasificările naţionale şi internaţionale. multe activităţi de servicii sunt raportate şi cuprinse între ramuri ale sectoarelor I sau II. Categorii de servicii OBIECTIVELE CAPITOLULUI Dupa studierea acestui capitol ar trebui: Sa recunoasteti activitatile de servicii cuprinse în diferite clasificari (nomenclatoare) oficiale. servicii ne-marfa (non-market) = servicii procurate din alte surse decât piata. Clasificarea Bunurilor si Serviciilor Gospodariilor (CBSG). pentru a permite prelucrarea electronica a datelor. subsectiuni. Clasificarea Centrala pe Produs (CCP). Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana (NACE) ca fiind cele mai semnificative. Cele mai multe clasificari internationale pe produs contin si bunuri si servicii ca de exemplu. self-service = auto-productia de servicii. Clasificarile internationale pe activitati.2. furnizând date care servesc analizei productiei.. ale unitatilor de productie (clasificari pe activitati). care este o clasificare ierarhica (pe mai multe niveluri) cuprinzând: sectiuni. cum ar fi: Clasific area Schimburilor Invizibile (CSI). precum si în cel de specialitate. . destinatia produselor si altele. servicii publice = servicii care satisfac nevoi de interes public. Armonizarea clasificărilor – este una din problemele importante ale acestei probleme. Clasificarea Centrala pe Produs a Comunitatii Europene (CCPCOM). utilizeaza pentru gruparea unitatilor de productie caracteristici cum ar fi: natura tehnica a productiei. asigurarea corespondenţei între două sau mai multe clasificări realizate după criterii diferite. Clasificari statistice ale serviciilor 3. internationale sau nationale. grupe si clase. adică. Clasificari statistice Clasificarile statistice ale serviciilor sunt grupari ale rezultatelor productiei (clasificari pe produs). de piata ) = servicii procurate prin relatii de vânzare-cumparare. productie). serviciu „pur” = serviciu cu efect nematerial. armonizarea este dificil de realizat pentru că: o identificarea ramurilor de activitate într-o ţară dezvoltată poate să nu fie potrivită pentru o ţară în curs de dezvoltare. diviziuni. dintre care remarcam: Clasificarea Internationala Tip pe Industrii (CITI).

modalitatile de comercializare (transferabile si netransferabile). modalitatilor de evaluare a performantelor s. dupa diferite criterii economice. Ex.m. Statisticile naţionale. 60% asimilate serviciilor.2. privat. baruri) apar ca servicii în nomenclatorul ONU şi în Franţa.: serviciul de transport poate fi furnizat de o întreprindere specializată sau de o întreprindere care are alt obiect de activitate. Categorii Pe lânga astfel de clasificari statistice ale serviciilor. 3. o Comparaţiile internaţionale sunt afectate de faptul că evidenţele statistice nu cuprind sectorul neformal. diferă pe categorii de activităţi. sociale. nationale si internationale ale serviciilor sunt importante deoarece permit reflectarea stadiului dezvoltarilor economice. raportul capital / munca (servicii care se bazeaza pe personal sau pe echipamente) si multe altele. care în SUA sunt considerate servicii.financiare ale firmelor implicate în comerţul exterior cu servicii. •din considerente teoretice. Clasificarile statistice. ale activitatilor din economie. inclusive prin comparatii la nivelul tarilor sau pe categorii de tari. cafenele. personale). Serviciile sunt definit diferit de la ţară la ţară. natura nevoilor satisfacute (servicii private si publice). asociativ sau cu scop lucrativ sau nelucrativ). pentru că. şi bunuri în cele mai multe ţări. turism). sistemele respective îşi pun amprenta asupra rezultatelor economico. Serviciile de alimentaţie publică – (restaurante. functiile economice îndeplinite (servicii de distributie. Argumente care susţin perfecţionarea clasificărilor. o Chiar în cadrul serviciilor delimitarea diferitelor categorii nu e lipsită de dificultăţi. iar în Suedia . 1. metodelor optime de gestiune a resurselor. în schimb în SUA sunt asimilate industriei alimentare. beneficiarul (utilizatorul) serviciilor (servicii intermediare si finale sau servicii care afecteaza bunurile.cele procurate prin acte de vanzare-cumparare. pentru că. demonstrând în acelasi timp dificultatea întelegerii mecanismelor si legitatilor economice specifice diferitelor categorii de activitati tertiare precum si necesitatea continuarii cercetarilor metodologice si aplicative destinate unui astfel de deziderat. Astfel de categorii au la baza criterii ca: sursele de procurare a serviciilor (servicii marfa si ne-marfa). persoanele sau ambele). natura efectelor (servicii materiale si nemateriale). adică economia paralelă. Criteriul: sursele de procurare. sistemele de impozitare. rezultând diferite categorii de servicii care se diferentiaza în privinta comportamentului economic al prestatorilor si/sau al utilizatorilor. au un grad mare de eterogenitate şi un grad inegal de detaliere iar înregistrările făcute diferă mult în ceea ce priveşte regularitatea şi rigurozitatea în culegerea informaţiilor. nationale si internationale. •Motivaţie practică. Ex.o nu s-a ajuns la un consens privind trasarea „frontierelor” între bunuri şi servicii.a. exista o multitudine de grupari ale acestora. 1. servicii marfa (market sau de piata) .d. Multitudinea de clasificari ale serviciilor evidentiaza diversitatea tipologica a acestora. dar mai important din punct de vedere al implicatiilor asupra masurilor de politica economica este desprinderea unor categorii de servicii dupa criterii specifice. taxele vamale. furnizarea gazului şi a energiei electrice.40% industrie. productie. •necesitatea asigurării comparabilităţii datelor în ceea ce priveşte dimensiunile şi structura diferitelor sectoare ale economiei. prin intermediul pietei .1. Tipologia serviciilor Analiza structurii si tentintelor in evolutia serviciilor se bazeaza pe datele statistice furnizate de numeroasele clasificari sau nomenclatoare. (comerţ. natura prestatorului (public.

distributia. schimbările de ordin social. este importanta prin implicatiile practice pe care le are asupra masurilor de politica economica. decis de colectivitate. Astfel. dar si serviciile juridice. servicii publice de care beneficiază indivizii în mod direct (şcoala.1. Consumul serviciile publice este. 3. organizatii publice. serviciile private fiind furnizate de societati sau organizatii private.1. Self-service – relaţiile self-service cu serviciile de piaţă sunt relaţii complexe şi sunt influenţate de o serie de factori cum ar fi: apariţia de bunuri şi echipamente performante care ajută indivizii şi familia în autoproducţia de servicii. Intra ina aceasta categorie: stocajul. Criteriul: Natura nevoilor satisfacute (Legata de primul criteriu de clasificare) 2. In acelasi timp. 2. Cu toate ca. Serviciile private sunt cele care satisfac nevoi particulare ale indivizilor sau familiilor. un mare numar de servicii sunt publice in toate tarile cu economie de piata pentru ca exista intr-un anumit fel o gestiune publica “ naturala” in opozitie cu una “ institutionala”.2. contabile. consumatorul neavând posibilitatea unei alegeri directe şi reale. In privinta evaluarii valorii de schimb. distinctia intre servicii private si cele publice nu este ata de clara. ocrotirea sănătăţii. armată). telecomunicatiile. 1. conceptii neo-liberale. De aceea măsurarea valorii adăugate şi a contribuţiei lor la crearea PIB este mult mai dificilă.) ar conduce la cresterea eficientei acestor activitati si a calitatii prestarilor.2. Servicii nonmarket prestate de organizaţii sau instituţii nonprofit (servicii de caritate. 1. Serviciile intermediare (de productie. iar cele publice fiind oferite de institutii. protectia mediului. transporturile. atat la nivel macro cat si la nivel micro-economic. Criteriul: Beneficiarul (utilizatorul) serviciilor imparte serviciile in intermediare si finale 3.2.2. servicii ne-marfa (non-market sau necomerciale) -ocolesc relatiile de piata si includ serviciile publice dar si cele furnizate de organizatii private non-profit sau pe care si le fac oamenii insisi (“self-service”). serviciile publice sunt definite ca activitati organizate. etc. pentru satisfacerea de nevoi sociale in interes public. Chiar şi pentru cele care revin direct consumatorului.2. convietuire.1. asistenta sociala etc. Serviciile publice sunt: servicii publice colective – cele care asigură prestaţii în beneficiul general al colectivităţii (poliţie. (raportul cerere – ofertă). etc). evoluţia puterii de cumpărare a populaţiei. sanatatea publica. finantele. justiţie. Impartirea in “privat” si “public” vizeaza. relatiile de piata si prestarea de societati private nu pot fi generalizate pentru servicii care satisfac nevoi cu caracter pregnant social si de care individul in sine nu poate sa nu fie interesat (constient) cum ar fi: apararea si siguranta nationala. pentru intreprinderi sau pentru agentii economici si sociali) sunt activitati care folosesc pentru productia bunurilor sau a altor servicii. care par sa castige din ce in ce mai mult teren. justitia.3. posta si telecomunicatiile si sfarsind cu invatamantul. de formare si perfectionare profesionala. asistenta sociala. Prin interes public se intelege totalitatea intereselor exprimate de o colectivitate umana cu privire la cerintele de organizare. cele ale unor organizaţii) sindicale. 1. administratia publica. Astfel.1. autorizate de o autoritate administrative centrala sau locala. în general.a. asistenţă socială). transport. sustin ca privatizarea unui numar cat mai mare de servicii publice ( incepand cu transporturile.2. iar serviciile nemarfă ocolesc relaţiile de piaţă şi nu au un asemenea preţ. După locul unde se desfăşoară serviciile intermediare sunt: . cu mentiunea ca asemenea nevoi se afla la granite intre “ individual” si “social”. ordinea publica. servicii publice sunt considerate si acele activitati care se adreseaza unor nevoi individuale dar sunt finantate de la bugetul statului ( invatamantul public. rolul individului se limitează la a plăti obligatoriu (impozite şi taxe) şi consuma aproape în mod obligatoriu. sanatatea s. natura prestatorilor. de afaceri. Pe de alta parte. serviciile marfă au un preţ stabilit de piaţă. 2. asigurarile si reasigurarile.

servicii care necesită prezenţa consumatorului în timpul prestării (servicii medicale. politia. Criteriul: Raportul capital/ munca in procesul de productie a serviciilor. sau individualizate ( personalizate) invatamant. etc.Netransferabile (necomercializabile)). comert cu ridicata si cu amanuntul. servicii de leasing. Din acest punct de vedere. ingrijire personala. · Servicii care se bazeaza pe personal (forta de munca mai mult sau mai putin specializata · Servicii care se bazeaza pe echipamente (mai mult sau mai putin mecanizate sau automatizate) 9. muzee. 6. fiind un element constitutiv al calitatii vietii acesteia. proiectare. ele contribuind de regula. Dupa natura nevoilor satisfacute si modul lor de satisfacere. Astfel. marketing. la satisfacerea unor nevoi spirituale ale indivizilor sau a unor nevoi sociale. cinematografice si servicii care pot fi transmisibile prin folosirea unor echipamente fizice (servicii de telecomunicatii. . . informatica . colective.2. repararea si intretinerea echipamentelor industriale si casnice etc. 5. educatie. Dupa acest criteriu se disting. . Dupa acest criteriu serviciile pot fi: · De distributie: transport. protectia mediului etc. cercetare. se disting: · Sectorul public: tribunale. servicii publice non-profit.Servicii publice. reviste. 4. Criteriul: Natura efectelor activitatilor de servicii. comerţ electronic. care sunt finantate prin redistribuirea veniturilor “socializate” la nivelul bugetelor centrale sau locale si se adreseaza unor nevoi sociale sau mixte ( cu character atat individual cat si social). publicitate. · Sociale ( colective): sanatate. incorporate fie in bunuri materiale. serviciile finale pot fi la randul lor.servicii care nu necesită prezenţa obligatorie a consumatorului (reparaţii. functii ce deriva din circuitul productiei sau sferelor reproductiei sociale. La randul lor pot fi colective cum ar fi armata. transport de marfă 8. reparatii. Un numar important de clasificari ale serviciilor au drept criteriu de baza natura prestatorului. · Sectorul asociativ constituit din organisme de ajutor si asistenta: biserici. Astfel serviciile pot fi materiale si nemateriale. Dupa momentul aparitiei in sfera vietii economice exista: servicii traditionale si servicii moderne. . · De productie ( de afaceri): banci. sanatate. Criteriul: Prezenţa clientului în timpul prestării . Servicii de producţie prestate de unităţi specializate (externalizate). · Sectorul privat: companii aeriene.Transferabile (comercializabile). Criteriul: Posibilitatile si modalitatile de comercializare a acestora.- Servicii integrate ale întreprinderilor (interiorizate sau internalizate). ex. ex. etc. întreţinere utilaje. scoli. Evidenţă contabilă.Serviciile materiale sunt cele incorporate in bunuri dar si cele care vizeaza direct productia materiala. . învăţământ). Pe langa clasificarile de mai sus exista alte numeroase posibilitati de structurare a serviciilor dupa criterii cum ar fi: motivatia de . Criteriul: Functiile economice indeplinite de servicii. serviciile pot fi clasificate in: . spitale. posta.a. Serviciile finale sunt acelea care contribuie la satisfacerea nevoilor de consum ale populatiei. în schimburile internaţionale 7. fie cu ajutorul unui suport electronic sau de alta natura. cazari. Acestea au o serie de implicaţii pe plan internaţional. 3. Serviciile netransferabile . adică trebuie furnizate pe loc sau „in situ”. transporturi.Serviciile nemateriale nu se concretizeaza in bunuri materiale si nici transformari de natura materiala. cum ar fi: transportul.trebuie produse în contact cu consumatorul. Aceste servicii pot astfel calatori si chiar trece frontierele Este vorba de servicii editoriale (incorporate in carti.Servicii obtinute prin cumparare in cadrul relatiilor de piata sau prin “ self-service”. comunicatii. posta. · Personale: casnice. cultura s. distributia. asigurari. asigurări. 10. Serviciile transferabile sunt cele care pot fi schimbate la distanta. contabilitate. hoteluri si restaurante. ziare). servicii personale. organismele financiar bancare si de asigurari. in concordanta cu forma de proprietate si modul de organizare a prestatorilor de servicii.

cumparare. skills and other human assets. This is described in detail by S. numarul de beneficiari si multe altele. 1 9 / A p r i l 2006 . such as advances in the Internet an d communications has dramatically changed the quality and quantity of available services. technological development.L. Trends in Services Sciences in Japan and Abroad. Vargo. Factors behind development There are several reasons for the development of the service economy: With increased incomes. people are more willing to pay to have their chores done by somebody else.F. gradul de diferentiere si personalizare a serviciilor (servicii standard si servicii individualizate). the growth of dual-income families and an aging population have led to the emergence o f new assistance businesses. trebuie subliniat ca multitudinea clasificarilor serviciilor demonstreaza diversitatea tipologica deosebita a acestora si complexitatea functionatrii sectorului tertiar. in “Evolving New Dominant Logic for marketing” KAZUYOSHI HIDAKA . and companies have begun outsourcing business processes as a result of consolidation of their accountable to users. In incheiere. some experts argue that the rea son for service economy development is a transition from an economy that centers on the ownership and trade of land and natural resources to one that is driven by knowledge. R. Q U A R T E R L Y R E V I E W N o . Introduction of advanced products has sharply increased demand for support and maintenance. Lusch et al. From a broader perspective.

1.) liberalizarea sectorului serviciilor = diminuarea interventiei statului în sectorul serviciilor. Caracteristicile pietei serviciilor 4. epidemii.3. Statul si piata serviciilor 4. Forme de interventie 4. deoarece costurile de intrare (iesire) sunt relativ mici.1. .) efecte externe negative ale serviciilor = daune (pagube) provocate de servicii pentru întreaga societate (poluarea. efecte externe pozitive ale serviciilor = efecte pozitive ale serviciilor pentru întreaga societate (învata mânt . piete contestabile = piete pe care se poate intra (iesi) usor. protectia mediului.3. monopol (oligopol) natural = monopol (oligopol) justificat economic.CAPITOLUL 4 : PIAŢA SERVICIILOR 4. dereglementarea serviciilor = eliminarea (diminuarea) reglementarilor administrative din sectorul serviciilor. prin intermediul preturilor. 4. etc. care poate duce la falimente. etc.3.3. oferta si cererea de servicii.2 Raporturi între piata serviciilor si piata bunurilor. mica privatizare = privatizarea întreprinderilor mici si mijlocii. sanatate.2. concurenta distructiva = concurenta excesiv de mare. cultura. = totalitatea tranzactiilor cu servicii. Tendinte de liberalizare CUVINTE CHEIE piata serviciilor = sfera economica în care se confrunta. falimente bancare. marea privatizare = privatizarea întreprinderilor mari. economii de scala = economii relative obtinute ca urmare a cresterii cifrei de afaceri a întreprinderii mai rapid decât suma costurilor. Justificarea economica a interventiei 4.3.

a serviciilor de asigurări etc. pentru unele categorii de servicii. Aceste pieţe se subdivid la rândul lor pe categorii şi clase: piaţa serviciilor de cercetare-dezvoltare. Piaţa serviciilor poate fi considerată ca reprezentând sfera economică de interferenţă a intereselor purtătorilor ofertei de servicii. Prin urmare.de regulă. Există bariere de intrare pe piaţă. condiţiile pieţei şi poate determina ceea ce reprezintă piaţa. libera circulaţie a capitalurilor. totodată. nu sunt respectate în cadrul pieţei serviciilor. însoţite de capacitatea oamenilor de a cumpăra mărfuri oferite şi care se dovedesc a fi convenabile pentru ei. cereale. cererii şi a volumului tranzacţiilor pe piaţa serviciilor este mai dificilă decât în cazul pieţei bunurilor şi presupune utilizarea unui număr însemnat de indicatori. ca urmare a faptului că eterogenitatea serviciilor şi netransferabilitatea unor servicii afectează puternic atomicitatea pieţei. transparenţa . Dar. piaţa bunurilor sub formă de fluxuri are ca obiect atât produse fizice materiale tangibile (automobile. care nu fac obiectul relaţiilor comerciale. purtători ai trebuinţelor umane.4. 2) Piaţa serviciilor nu include în totalitate sfera serviciilor. se înscriu: o o o Marea majoritate a serviciilor nu sunt omogene. 3) Semnificaţia aparte a elementelor calitative în evaluarea poziţiei unei firme sau a unei ţări pe piaţa serviciilor. intrarea liberă în ramură. Având în vedere faptul că. 4) Modul specific de manifestare a concurenţei pe piaţa serviciilor. cuantificarea volumului ofertei. Serviciile aparţin categoriei de produse „invizibile” care nu pot fi definite cantitativ şi calitativ decât parţial şi indirect. piaţa este locul în care actorii economici – consumatorii. piaţa a dobândit o serie de funcţii specifice: o o o o Funcţia de determinare a preţului Funcţia de coordonare Funcţia de organizare socio-economică Funcţia de raţionalitate economică Din punctul de vedere al naturii obiectului tranzacţiilor comerciale. o relaţie economică între producătorii-vânzători. care impune o notă personală fiecărui serviciu oferit consumatorilor. cu cele ale purtătorilor cererii de servicii. în cazul serviciilor. fiind specifice fiecărui prestator în parte. materializată în consum. Caracteristicile pietei serviciilor Prin piaţă se poate înţelege fie locul geografic în care are loc schimbul de mărfuri (produse şi servicii). Frecvenţa mult mai mare a situaţiilor de monopol sau oligopol. la rândul său. informaţii etc. constituind un adevărat sistem circulator vital al sistemului economic. atomicitatea. în piaţa serviciilor pentru întreprinderi şi piaţa serviciilor pentru populaţie. fie complexul de circumstanţe care însoţesc acest proces şi care este direct legat de acesta. În esenţă.). comportamentul agenţilor pieţei poate influenţa. . În decursul evoluţiei şi maturizării sale. producătorii.). care se întâlnesc pe diferite pieţe. în sens general abstract.1. cele cinci condiţii ale concurenţei pure şi perfecte – omogenitatea. locul producţiei de servicii coincide cu locul consumului. Prin urmare. ce rezultă din modul de manifestare a concurenţei. Consumatorii şi ofertanţii (producătorii) consideră condiţiile de pe piaţă ca reprezentând factori de influenţă exogeni (exteriori) care le afectează deciziile şi comportamentul. cât şi economică. piaţa reprezintă. Ca urmare. interferenţa se va transforma în suprapunere în timp şi spaţiu a celor două elementele corelative (cererea şi oferta) prin intermediul consumului de servicii. Între elementele particulare ale pieţei serviciilor. În prezent. Principalele particularităţi ale pieţei serviciilor se referă la: 1) Dificultatea evaluării dimensiunilor şi dinamicii pieţei serviciilor datorită eterogenităţii acesteia. cât şi produse imateriale. informaţionale. În acest sens. dimpotrivă eterogene. materiale de construcţii etc. firmele statul etc. cum sunt: serviciile publice sau private care nu se comercializează şi serviciile „gratuite” pe care şi le fac oamenii lor înşişi. materializată prin producţia de servicii. existând şi servicii ne-marfă sau „non-market”. piaţa serviciilor de turism. – se întâlnesc şi iau decizii economice importante pentru societate. piaţa serviciilor include numai serviciile marfă. financiare. a serviciilor bancare. umane etc. Piaţa serviciilor poate fi structurată în funcţie de tipul serviciilor care fac obiectul vânzării-cumpărării. au loc o multitudine de fluxuri economice materiale. şi cumpărătorii-consumatori. între agenţii economici care acţionează în cadrul spaţiului economic. purtători ai condiţiilor de producţie în contextul economiei de piaţă. atât de natură birocratică. nonsubstanţiale (servicii.

datorat şi perisabilităţii serviciilor.cercetări directe (anchete selective). Acesta consideră ca primă caracteristică a noii societăţi aceea că este o societate terţiară. sănătate). ponderea lor în bugetele de consum ale familiilor va fi relativ redusă (comparativ cu % bunurilor). pe care le consideră idealiste. transport. de exemplu între piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată (autoturisme.o Transparenţa este limitată de caracterul imaterial al serviciilor. se opun tezelor societăţii post-industriale. “self-service”. Aceste relaţii de concurenţă există şi în ceea ce priveşte structura pieţei serviciilor şi bunurilor de consum În această privinţă se recunoaşte legitatea creşterii nevoilor de servicii (educative. informarea consumatorilor şi concurenţilor este limitată. Aceste relaţii pot fi puse în evidenţă prin: •analiza coeficienţilor bugetari. de stimulare reciprocă şi relaţii de indiferenţă. Această influenţă este contracarată de apariţia de noi produse şi de creşterea gradului de dotare a gospodăriilor. intrarea liberă pe piaţă şi libera circulaţie a capitalurilor sunt deseori îngrădite. pe măsura dezvoltării societăţii. ne găsim în faţa unor structuri ale pieţei caracteristice concurenţei imperfecte. calculati prin raportul între volumul vânzărilor de mărfuri cu amănuntul şi cel al serviciilor de piaţă prestate pentru populaţie. chiar după dispariţia acestuia din comerţ. de regulă. şi pe preponderenţa populaţiei ocupate în sectorul serviciilor. Având în vedere că. adică o societate bazată pe: primatul serviciilor asupra bunurilor.teoriile neo-industriale. . serviciile continuă să se menţină la un nivel ridicat şi intră în faza de declin atunci când uzura fizică sau morală elimină din consum produsul respectiv. nu pot atinge nivelul maxim al acestuia. loisir. Între ciclul de viaţă al produselor şi a serviciilor corespunzătoare există o relaţie care poate fii prezentată astfel: serviciile apar concomitent. cunosc o evoluţie ascendentă pe măsura lărgirii pieţei produsului dar. .teoriile referitoare la societatea post-industrială: iniţiator: Daniel Bell. Creşterea gradului de fiabilitate a produselor acţionează ca factor limitativ al cererii de servicii pentru repararea bunurilor respective. lanţurile lui Markov.metode statistico-matematice: metoda curbelor de inferenţă. 4. Accesul dificil la informaţii. Conform legilor lui Engel: 1. -în perioada de declin a produsului. sau la scurt timp după apariţia produsului. produsele nu sunt omogene. . culturale. pe măsură ce veniturile cresc. mobilă) şi piaţa serviciilor de întreţinere a acestor bunuri. 2.creste si partea relativă a serviciilor în cheltuielile de consum ale populaţiei va fi din ce în ce mai mare. ceea ce atrage după sine o intervenţie mai accentuată a statului în acest sector şi îngrădirea prin reglementări a jocului pieţei libere. aparate electrice. Analiza relaţiilor de concurenţă în care se află cererea pentru servicii cu diferite bunuri pentru satisfacerea aceloraşi nevoi de consum poate fii realizată prin: . cheltuielile pentru servicii nu au în totdeauna un caracter de primă necesitate ⇒ la un nivel redus al veniturilor. împiedică concurenţii să identifice secretele tehnologiilor superioare de producere şi organizare a prestaţiilor.provin din faptul că bunurile şi serviciile îşi dispută veniturile populaţiei. Raporturi între piaţa serviciilor şi piaţa bunurilor Relaţiile între piaţa serviciilor şi piaţa bunurilor sunt complexe şi se disting relaţii de concurenţă. b) piaţa serviciilor de producţi a) Piaţa serviciilor de consum a1) Relaţii de concurenţă . Acestea sunt valabile pentru: a) piaţa serviciilor de consum. fiecare producător dispune de o putere mică de monopol.2. modelele de substituţie a2) Relaţiile de stimulare Se găsesc între cele două pieţe. dar există opinii diferite în ceea ce priveşte modul de satisfacere a acestor nevoi: .

fiscale. administrative. în calitatea sa de actor care veghează asupra regulilor de funcţionare a pieţei în general. Chiar şi în ţările dezvoltate cu economie de piaţă. s-a manifestat o tendinţă diametral opusă. După anii ”70. a3) Relaţii de indiferenţă . a producţiei. Naţionalizarea – se referă la trecerea în totalitate a unor întreprinderi în proprietatea şi sub controlul statului. conduce la creşterea pieţei serviciilor legate de producţia şi comercializarea bunurilor. este implicat atât direct cât şi indirect pe piaţa serviciilor. b2) Relaţii de concurenţă Există. maşini. distribuirea apei. îngrijirea sănătăţii. Principalele modalităţi de intervenţie a statului pe piaţa serviciilor manifestate în ţările dezvoltate pot fi încadrate în trei categorii: întreprinderile publice (nationalizarea). asupra instituţiilor economice şi juridice. marketing. Până în anii ”70 s-a manifestat o tendinţă de creştere a intervenţiei statului în funcţionarea mecanismelor de piaţă. Concesionarea – constă în păstrarea proprietăţii publice asupra unor bunuri investiţionale dar încredinţarea gestionării . .pe de altă parte dezvoltarea pieţei serviciilor conduce la stimularea pieţei bunurilor de uz productiv (echipamente tehnice. în această perioadă sectorul serviciilor a fost unul dintre domeniile cele mai puternic reglementate prin intervenţia statului. servicii bancare. pregătirea şi perfecţionarea forţei de muncă. b) Piaţa serviciilor de producţie . adică. piaţa serviciilor se transformă într-o piaţă de monopol. calculatoare). informatică. cercetare ştiinţifică. Statul şi piaţa serviciilor 4. depozitare. instalaţii. în această situaţie. concesionarea.). 2. : 1.3. ex: transport. asigurări.pot fi puse în evidenţă aceleaşi trei tipuri de raporturi: b1) Relaţii de stimulare .creşterea dimensiunilor pieţei bunurilor. Forme de interventie Statul . gazului. b3) Relaţii de indiferenţă Întâlnite de asemenea între anumite segmente ale pieţei bunurilor de producţie şi pieţe particulare ale serviciilor 4.3. electricităţii. controlul preturilor etc. repararea unui bun este considerată eficientă dacă: p/t <P/TT unde: p – este tariful t – perioada pentru care se restabileşte valoarea de întrebuinţare a bunurilor în urma reparării P – preţul bunului T – perioada de folosire până la prima reparare.1. cererea pentru astfel de servicii este influenţată de relaţia dintre preţul bunurilor şi tarifele pentru servicii. tendinţă la care asistăm şi în prezent. datorită faptului că nu s-au obţinut rezultatele scontate cu privire la intervenţia statului în economie. finantarea sau subventionarea unor servicii si calea multipla a reglementarilor (tehnice.se manifestă mai ales între piaţa bunurilor şi serviciilor de primă necesitate. Exemplu: piaţa bunurilor alimentare de strictă necesitate şi piaţa serviciilor legate de chiria locuinţei. de liberalizare a pieţelor. de exemplu între comerţul cu unele echipamente de producţie şi serviciile de închiriere a acestora. al căror consum este de importanţă vitală pentru individ.În plus. A început să prevaleze ideea că statul nu ar fi cel mai bine plasat pentru a asigura mijloacele de producţie într-un context dinamic în care trebuie să se decidă cu rapiditate. care exclude concurenţa. utilaje.

o creştere a fiscalităţii conducând la creşterea preţurilor. veniturile distribuite de stat merg mai mult la inactivi decât la salariaţii sectorului public. În cadrul marilor naţiuni europene. se consideră printre altele şi din cauza presiunii maselor populare. fie din punct de vedere sectorial sau teritoria o Controlul preţurilor – cuprinde modalităţi de intervenţie a statului care conduc aproape întotdeauna la creşterea tarifelor (preţurilor). iar o reducere la scăderea lor. În Franţa de exemplu. a) fixarea numărului întreprinderilor pe o piaţă. în prima parte. Anumite pieţe pot fi chiar interzise pentru întreprinderile care-şi exercită activitatea pe pieţe vecine. Faţă de mondializarea economici. bănci etc. Această masă este în extensie constantă. De unde o mare mişcare de reflux prin privatizarea întreprinderilor naţionalizate în toate democraţiile industriale. calendarul este elocvent: 1919: naţionalizarea Oficiului de azot şi minelor de potasiu 1928: monopol naţional al Petrolului 1936: naţionalizările Frontului Popular: SNCF6. Statul poate controla intrarea pe piaţă a serviciilor prin intermediul barierelor birocratice. una dintre ele reprezentând-o planificarea care. licenţe sau competenţe teritoriale. Această mişcare seculară s-a inversat începând cu anii 1970. Unul dintre mijloacele de intervenţie cele mai spectaculoase la dispoziţia puterii publice ţine de masa enormă a venitului colectivizat de stat la nivel central. din cauza războaielor şi crizelor a fost marcat de o tendinţă de naţionalizare progresivă a economiei. o Reglementări administrative – au ca obiect limitarea accesului producătorilor de servicii într-un sector de activitate. în cadrul unui regim de „numerus clausus” . De asemenea se limitează numărul producătorilor. dar serviciul oferit are un caracter public. şi mai ales. a grupurilor sociale defavorizate (şomeri. Air France. separarea domeniilor de stat de cele ale întreprinderilor rămâne tranşantă. regional sau local. tarifele pe km în cazul serviciilor de taximetrie etc.unui întreprinzător i se poate atribui monopolul pe un anumit teritoriu (ex. inclusiv în sectorul. prin reglementări şi căile multiple ale unei influenţe nonconstrângătoare. se realizează prin socializarea venitului. fiind caracteristică sistemului american de reglementare care diferă de cel european de concesiune prin aceea că proprietatea tuturor investiţiilor aparţine întreprinderii private. armament. chiar dacă este inegal dezvoltată pe continent. reglementări şi căile multiple ale unei influenţe non-constrângătoare. aeronautică 1945: naţionalizările Generalului de Gaulle: Renault. b) imitează accesul la o piaţă fără a fixa un număr precis de operatori: este cazul unor reglementări comerciale cu privire la proporţia unor tipuri de unităţi pe centre comerciale. 1982: naţionalizările socialiste: toate băncile şi 9 grupuri industriale.). se realizează prin socializarea venitului. formând un oligopol (cazul liniilor aeriene internaţionale). In cea mai mare parte a ţărilor. cum ar fi: obţinerea unor acreditări. care pot fi grupate în trei categorii: Reglementări tehnice –Prevăd exercitarea unei activităţi cu respectarea anumitor norme. are tendinţa să se generalizez 4.lor unor întreprinderi private contractante. Distribuitorii de gaz metan. Alte forme de intervenţie se referă la numeroase formule de cooperare mai mult sau mai puţin instituite între stat şi agenţii economici. Printre acestea se înscriu următoarele: fiscalitatea – sistemul de impozite directe poate influenţa preţurile. Alte modalităţi de intervenţie a statului în economie. Secolul XX.) în sensul redistribuirii veniturilor. 3. serviciilor. pensionari etc. taxarea preţurilor – vizează fixarea de către stat a unor tarife (tarifele poştale. Aceste norme se referă la: persoanele implicate în prestarea serviciului. blocajul preţurilor.Intervenţia statului în sectorul serviciilor este exercitată în special prin intermediul reglementării acestor activităţi. energie electrică) sau o piaţă poate fi împărţită între două sau trei firme. cărora li se impune respectarea unor tarife maxime (tehnica franceză a concesionării). a început să prevaleze ideea că statul n-ar fi cel mai bine plasat pentru a gira mijloacele de producţie într-un context dinamic în care trebuie să se decidă cu rapiditate şi supleţe. Alte modalităţi de intervenţie a statului în economie. . Restricţionarea nivelului rentabilităţii – respectiv impunerea unor limite maxime ale rentabilităţii întreprinderilor. sau la produs sau la întreprindere care trebuie să respecte o seamă de cerinţe legate de securitatea persoanei. în această perioadă.

prin urmare. National Freight Company (1982). care s-au manifestat începând cu anii ”70 vizează două planuri: 1. respectiv de diminuare a intervenţiei statului. Dar serviciile se află în epicentrul acestei tendinţe.2. Teoria monopolului natural şi a pieţelor contestabile. a efectelor externe pozitive si negative. cercetare. este preferabil ca pentru cea mai mare parte a legăturilor între diferite localităţi să existe o singură legătură pe calea ferată. Dar. vor exista foarte puţin candidaţi dornici de a intra pe piaţa respectivă şi fiind inevitabilă apariţia monopolului natural.transferul înspre sectorul privat a unei părţi importante din sectorul public – realizat prin tendinţa de privatizare care a cuprins toate sectoarele economiilor ţărilor occidentale începând cu ani ”70. industria aerospaţială etc. fie direct (transporturi. Justificarea economica a interventiei Intervenţia statului pe piaţa serviciilor poate fi justificată de teoriile economice existente. Problema externalităţilor (efectelor externe negative). în care proprietatea capitalului sau închirierea revine celui care oferă mai mult). British Telecom (1984). Efectele externe negative sunt pierderi ocazionate de activitatea unor firme. O piaţă este contestabilă când o întreprindere poate intra sau ieşi liber de pe acea piaţă. cât şi de cei privaţi. Teoria pieţelor contestabile vizează două categorii de pieţe: pieţe cu costuri fixe ridicate aflate în recesiune şi pieţe cu intrare uşoară din punct de vedere economic şi fără bariere birocratice. decât mai multe. Astfel de servicii pot fi furnizate atât de întreprinzătorii publici. guvernul Thatcher a iniţiat în 1979 un program de privatizare privind o serie de societăţi printre care şi societăţi de servicii ca: British Aerospace. ceea ce poate antrena falimente în număr masiv). Monopolul justificat din punct de vedere economic este monopol natural. Astfel. British Airport Authority etc. Sealink (1981). sănătate etc. 4. Tendinte de liberalizare Tendinţele de liberalizare a pieţei serviciilor. în general. ceea ce explică monopolul acordat societăţilor feroviare). De asemenea această mişcare se manifestă şi prin transferul către .) Referitor la tendinţa de privatizare începând cu anii 1970 ea a cuprins toate sectoarele economiilor ţărilor occidentale. pe măsură ce sporesc dimensiunile producţiei (exemplu. British Airways. Subvenţionarea prestatorilor în această situaţie poate fi justificată de efectele externe pozitive ale acestor prestaţii (învăţământ. Existenţa concurenţei distructive Este specifică. Associated British Ports.). negocieri directe. întreprinderea de monopol va fi tentată să ridice nivelul tarifelor pentru a obţine un profit mai mare şi.). teoria concurentei distructive. Intrarea liberă pe o piaţă înseamnă inexistenţa barierelor care ar putea-o împiedica şi totodată necesitatea unor investiţii relativ mici. poluarea. ceea ce justifică intervenţia statului pentru a împiedica practicarea de preţuri abuzive. În aceste ţări.4.3. bazate în general pe percepţia unor deficienţe existenţe în cadrul mecanismelor de piaţă : teoria monopolului natural si a pietelor contestabile. Apariţia monopolului natural este în strânsă legătură cu faptul că producţia unui bun sau serviciu se realizează cu randamente continuu crescătoare. În situaţia în care costurile de intrare sau de ieşire sunt foarte înalte.3. statul trebuie să intervină pentru a evita eventuale abuzuri. în Marea Britanie. Necesitatea unor servicii publice pentru care tarifele să fie mai mici decât cele care ar rezulta având în vedere numai calculele de rentabilitate economică. existând riscul de capacităţi excedentare şi de „războaie” permanente de preţuri. faţă de care teoria economică aduce două soluţii principale: taxarea fiscală a acestor activităţi cu eventuala indemnizare a victimelor şi elaborarea de norme obligatorii privind reducerea sau chiar eliminarea acestor efecte negative). privatizarea vizează atât mica privatizare (prin licitaţii. fie indirect (infrastructura. cât şi marea privatizare sau privatizarea marilor întreprinderi (realizată prin metode precum vânzări prin licitaţii. oferte publice de vânzare etc. al căror cost nu îl suportă ele însele (exemplu. telecomunicaţii etc.). pentru două categorii de configuraţii de piaţă: sectoare cu costuri fixe ridicate aflate în recesiune (situaţie în care noile firme care apar contribuie la accentuarea concurenţei antrenând totodată falimente şi consecinţe negative) şi sectoare cu intrare uşoară din punct de vedere economic şi fără bariere birocratice (în care numărul întreprinderilor este ridicat.3.

eforturile s-au concentrat în crearea noilor cadre juridice şi instituţionale necesare realizării programelor de privatizare. anumite sectoare ale transporturilor etc. ATT a abandonat monopolul local al comunicaţiilor telefonice “de bază”10 către 7 companii regionale. micile privatizări se fac prin licitaţii în cadrul cărora proprietatea capitalului sau închirierea (adeseori însoţită de o opţiune viitoare de cumpărare) este adjudecată de cel care oferă mai mult. În unele ţări aceste agenţii sunt organisme independente în cadrul guvernului. dereglementarea în sectorul serviciilor. “eclipsând” cele mai ambiţioase programe de privatizare ale ţărilor membre ale OCDE. serviciile bancare şi transporturile aeriene. în Franţa. acest lucru este valabil nu numai pentru Franţa. În 1984. ale restaurantelor şi hotelurilor etc. pe ansamblul teritoriului american. Slovacia). Cu scopul de a evita riscurile concurenţei distructive.T. ATT a obţinut autorizaţia de a se lansa pe alte pieţe (informatică) şi de a-şi oferi serviciile de telecomunicaţii în alte ţări. vânzări prin licitaţii. Ca urmare a plângerilor uneia din ele. De la sfârşitul anilor 1960.8 În consecinţă. În cea mai mare parte a ţărilor. oferte publice de vânzare. restituiri etc. care reveneau în sarcina colectivităţilor locale. Telecomunicaţiile interurbane. A. Amploarea programelor de privatizare preconizate în aceste ţări este fără precedent. Acestea au avut ca obiect restrângerea concurenţei. societatea “Securitas” dispune de poliţişti privaţi şi exemplele ar putea continua. mai ales centrată pe activităţile de servicii sau pe baza lor tehnică. unde ATT rămâne foarte prezentă. cuprinzând. Reţeaua naţională de telecomunicaţii era considerată a constitui un monopol natural. a băncilor. de asemenea.sectorul privat a unor servicii ca cele de igienă. al serviciilor bancare şi cel al transporturilor aeriene. În ceea ce priveşte marea privatizare. În primul rând. comerţul cu amănuntul. legea privatizării din 1986 viza alături de privatizările din sectorul industrial şi repartizarea instituţiilor de credit şi a companiilor de asigurări. privatizarea este. iar în altele sunt ministere (Polonia. Trebuie subliniat de la început că dereglementarea americană a fost realizată plecând de la o situaţie deja mai puţin reglementată decât în alte ţări. această tendinţă se manifestă în Germania. De notat că în Franţa această politică de reactivare a capitalului privat şi a pieţei.T. 2. cu rolul de a planifica şi pune în practică măsurile de privatizare. De subliniat este faptul că în aceste ţări privatizarea vizează atât mica precum şi marea privatizare. respectiv privatizarea marilor întreprinderi există numeroase metode printre care: privatizarea de masă. la fel ca şi telecomunicaţiile locale cu “valoare adăugată”. beneficiind de o anumită autonomie pentru acţiunile lor (România. dezvoltarea “radiourilor libere”. Ungaria). ci a celei mai mari părţi naţionalizate după 1945. Telecomunicaţiile. în special în domeniul telecomunicaţiilor. se înscrie într-o tendinţă mai generală şi mai veche de prestare ca servicii marfă a unor servicii anterior asumate de colectivităţile locale (întreprinderile private de servicii poştale paralele cu administraţia publică a poştelor. Mica privatizare priveşte întreprinderile mici din domenii cum ar fi. Dereglementarea a cuprins mai ales telecomunicaţiile. reglementând intrarea pe pieţe prin măsuri . Cu particularităţi. antrenând dereglementarea sectorului începând din 1984. Proprietatea privată şi pluralismul reprezentând mediul în care inovaţia este stimulată şi asumarea riscului recompensată. Franţa. 1. în general. băncile americane au fost supuse după criza dintre cele două războaie mondiale la multiple reglementări. dezvoltarea învăţământului privat). Elveţia. ale efectelor externe negative legate de falimente bancare sau de proasta informare a consumatorilor. De altfel. În ceea ce priveşte tendinţa de dereglementare în sectorul serviciilor cea mai completă experienţă în această privinţă aparţine SUA care. au fost create agenţii specializate de privatizare. Italia. fiind plasată sub tutela Comisiei Federale de Comunicaţii care-i controla preţurile. 3. Japonia etc. era o societate gigant. care a condus în 1982 la un “aranjament amiabil”. având în 1982 mai mult de 1 milion de angajaţi. În Franţa. Până în 1984 firmei ATT9 îi era atribuit monopolul în acest sector. curăţătorii. au fost autorizate şi alte firme să opereze pe segmente de piaţă foarte particulare (transmisia de date informatice). de pe la mijlocul anilor 1970 au cunoscut o vastă mişcare de dereglementare economică a accesului la pieţele serviciilor. cumpărarea întreprinderilor de cadrele de conducere şi salariaţi (MEBO). Serviciile bancare. în Elveţia. nu numai a celor naţionalizate în 1982. întreprinderi mici şi mijlocii reprezintă unul din domeniile cu cele mai rapide posibilităţi de privatizare şi de progres pentru ţările Europei centrale şi orientale. Republica Cehă. Astfel. contextul care poate produce dinamismul economic necesar reconstrucţiei Europei centrale şi orientale. Departamentul Justiţiei a angajat un proces contra ATT. artizanatul. în 1974. Sectorul serviciilor. în Danemarca încă din 1906 funcţiona o societate privată de luptă contra incendiilor. sunt libere. în aceste ţări. ca şi domeniul telecomunicaţiilor şi audio-vizualului. ca de exemplu. În schimb.

Rolul reglementărilor tehnice şi deontologice în controlul şi diminuarea producţiei de externalităţi negative. măsuri asociate. fiecare grupă neputând oferi decât servicii specifice. în general statul fixează preţurile în aceste sectoare. restricţiile administrative au fost slăbite mai ales începând cu anii 1985-1986. 3. Compartimentările au fost geografice (o bancă dintr-un stat nu putea să deschidă sucursale în alt stat). companiile trebuiau să asigure servicii cu caracter public.1. Transportul aerian. în particular în cursul procesului ATT. cum ar fi exploatarea de linii secundare neprofitabile. comerciale. Totuşi. controlul regulilor de securitate asigurat prin Departamentul Transporturilor. De asemenea. bineînţeles. interzise altora). sau sectoriale (distincţii între bănci de depozit. dar nu total neglijabilă. Aceste măsuri au fost însoţite de o întărire a normelor tehnice (măsuri prudenţiale. în mod normal. cea mai mare parte a acestor reglementări au fost ocolite cu asentimentul mai mult sau mai puţin explicit al autorităţilor. Aceste consideraţii au condus SUA să supună unui regim de autorizare prealabilă exploatarea oricărei legături între două state.. La sfârşitul anului 1984. Acesta a fost mult timp prezentat ca un caz de oligopol natural. demonstrând că puterea economiştilor este limitată.). De la sfârşitul anilor 1970. Tarifele erau controlate prin organismul de tutelă Organizaţia Aeronauticii Civile (CAB11). . Legea dereglementării aeriene a programat pe termen mediu dispariţia tuturor acestor reglementări. legislaţia a urmat parţial această mişcare (legile bancare din 1980 şi 1982) suprimând controlul asupra ratelor de dobândă şi făcând mai suple compartimentările. La sfârşitul lui 1986. A rămas. Aceste reglementări pot impune o anumită conduită atât producătorului. un control temporar al preţurilor poate fi restabilit în împrejurări excepţionale. pieţele bancare nu au fost accesibile societăţilor nonbancare. În 1978. Repunerea în discuţie de către economişti a justificărilor tradiţionale ale reglementării. beneficiau de o slăbire a controlului statului. De exemplu. Aceste reglementări de intrare erau însoţite de un control al preţurilor. case de economii etc. şi pot contribui la formarea unor raporturi stabile şi benefice pe termen lung în cadrul mecanismelor de piaţă. asigurări ale depozitelor etc. este menţinut un control permanent în sectoarele unde concurenţa poate acţiona dificil şi cum acest lucru se întâmplă mai ales în cazul întreprinderilor publice. ceea ce a condus la o quasi-dereglementare de fapt.1987. în Franţa. dereglementării economice. obiectivul era atins şi CAB dizolvată. cât şi consumatorului pe o anumită piaţă. Ultimul pas a fost făcut la 1. Odată cu iniţierea proceselor de liberalizare au fost repuse în discuţie şi teoriile economice care justificau intervenţia statului în sectorul serviciilor. în general. Printre argumentele care susţin limitarea intervenţiei statului pe piaţa serviciilor pot fi menţionate: Rolul concurenţei în creşterea eficienţei economice şi reducerea tarifelor. “Lecţia” americană a fost însuşită şi de alte ţări. a influenţat luarea deciziilor juridice şi politice. adică al ratelor de dobândă. marjele comerţului erau libere şi serviciile.de compartimentare. Totodată. Astfel. în plus. data liberalizării totale a preţurilor.

1. •Sa evidentiati rolul clientilor si al personalului de contact în prestarea si comercializarea serviciilor. Raportul pret / calitate în domeniul serviciilor 5.1. •Sa argumentati tendinta de crestere a ofertei de servicii în ritmuri superioare celorlalte sectoare ale economiei. •Sa recunoasteti si sa utilizati diferite metode de stabilire a tarifelor la servicii. •Sa calculati valoarea adaugata în servicii în preturi comparabile utilizând metodele extrapolarii si deflatiei. •Sa distingeti modul de calcul al valorii adaugate în sectorul serviciilor în functie de specificul activitatilor (de productie sau de intermediere).2. Tarifele pentru servicii 5. •Sa demonstrati necesitatea cresterii continue a calitatii ofertei de servicii. Oferta de servicii 5.1. Caracteristici ale ofertei de servicii 5. OFERTA SI TARIFELE PENTRU SERVICII 5.2. •Sa explicati si sa exemplificati tendinta de disocie re / asociere în cadrul ofertei de servicii si fata de oferta de bunuri materiale.1.1 . Tarifarea serviciilor publice 5. Tendinte în evolutia ofertei de servicii 5. Criterii si metode de stabilire a tarifelor pentru servicii destinate pietei 5.1.2.2. Valoarea adaugata de servicii 5. în sens specific. .3. oferta de servicii.2.CAPITOLUL 5. •Sa utilizati diferite metode pentru dimensionarea ofertei de servicii în conditii de risc. Definirea si caracteristicile bunurilor publice si serviciilor colective OBIECTIVELE CAPITOLULUI Dupa studierea acestui capitol ar trebui sa puteti: •Sa definiti. •Sa explicati raportul diferentiere / asemanare (personalizare / standardizare) în cadrul ofertei de servicii.3.3.2.2 .1.

Ed. Paris. Bucuresti. – Editia a III-a. Les prix. deflatie = eliminarea influentei inflatiei (a cresterii) preturilor. I. Paris. 2003. J.63 din 28 decembrie 1998. standardizarea serviciilor = stabilirea unor standarde (norme) privind productia si comercializarea serviciilor. Universitat ii “Al. M. Paris. nr. Bucuresti. 7. cost marginal = cost suplimentar pentru productia unei cantitati de servicii peste nivelul initial al productiei (pe termen scurt. Stahel. BIBLIOGRAFIE Maria Ioncica . Madalina Tala. Bucuresti. Didactica si Pedagogica. M. 1996. 13. Paris. Uranus. Iasi. reprezentând contraval. 1983 G.A. Economia serviciilor. 1990 16. Cetinã. 12. Constantin Floricel. 9. Ed. Ediscience International. M. W. Eyrolles. Dunod. Paris. Progresul în om. services et technologies. Bucuresti. Quinn. Ed. 5. Ordonant a de urgenta a Guvernului României privind energia electrica si termica nr. know-how. Edimpress. Cuza”. Politica. redeventa = cota procentuala din cifra de afaceri.345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata. Bucuresti. Bucuresti. Economie: les règles du jeu. . consumul intermediar = cumpararile de bunuri si servicii de la terti pentru realizarea productiei globale. Paris. L’entreprise intelligente.A. 22 ianuarie 1998. 1992 J. 379 din 5 octombrie 1998 . Papillon. 3. Servuction. Ed. Ed. 44 din 20 septembrie 1999 pentru aprobarea tarifelor la energia electrica si termica livrata de Compania Nat ionala de Electricitate – S. Decizia nr. Le marketing des services. M. Alvin Toffler. 4.. Giarini. Dalina Dumitrescu. 3. 371 din 1 iunie 2002 19. 1993 14. asocierea ofertei de servicii = gruparea serviciilor în „pachete” care sunt oferite consumatorilor. Dunod. Bucuresti. stratégies et tactiques des entreprises.B. Politica. venit marginal = venit suplimentar asteptat din vânzarea unei cantitati de servicii peste nivelul initial. tarif = valoarea pe piata a serviciilor. 1988. Limitele certitudinii. 2. 1. valoarea adaugata de servicii = diferenta între productia globala a unei întreprinderi de servicii si consumul intermediar. R. 1994. Savoir. 1994 V. consumator captiv = consumatorul unui serviciu (de exemplu. pentru furnizarea serviciilor de telecomunicatii de baza. Ed. 1991. Jacques de Bandt. Ed. Langeard. revazuta si adaugita. Marketingul serviciilor. 1996. Ed. C. Of. 8. Olteanu.Camro. Gestion Publique. Expert. Productivité et prix. Of. P. Preturi si tarife. etc. 6. Sandvisuri de comanda pentru petreceri. 1986 15. Constantin. le Duff. Analyse économique et gestion de l’entreprise. Laurentia Stelea. serviciilor legate de achizitionarea de licente. disocierea ofertei de servicii = separarea (specializarea) unor servicii în cadrul ofertei globale si producerea si/sau comercializarea lor autonoma. Bucuresti. Felicia Alexandru. M. catering = servicii de asigurare a preparatelor culinare si bauturilor pentru anumite ocazii sau categorii de consumatori de catre unitati specializate. "Economia Serviciilor. Langlois. Dunod. 1983 S. Maria Ioncica. Of. energie electrica) obligat sa contracteze furnizarea serviciului respectiv cu un anumit distribuitor. oferta de servicii (în sens specific) = c apacitatea prestatorilor de a furniza servicii pentru piata . Vuibert Gestion. 2002 O. Tocquer. revista Capital nr. P. Heyne. Paris. Didier. I. Ed. nr. Culegere de probleme si studii de caz" . Marketing. Mihaela Padurean. Les services. Maryse Giletta. nr. 10. Economica. Bertrand de Jouvenel. 18. Teorie si practica. 170 din 30 septembrie 1999 21.CUVINTE CHEIE oferta de servicii (în sens generic) = productia de servicii destinata comercializarii pe piata . nr. Economica. Didacticã si Pedagogicã. Dominique Roux. M. 17. Al treilea val. Tatiana Mosteanu. Of. 1991. 670 din 30 septembrie 1998 privind modul de stabilire si de ajustare a tarifelor practicate de catre Societate Nationala de Telecomunicatii Romtelecom – S. 1995. Marketing des services: le défi relationnel. E. Ed. este egal cu costul variabil unitar). Andreea S chiopu. Eiglier. Legea nr. Modul economic de gândire. Ed. 519 din 30 decembrie 1998 20. Coeditie Marketer. Uranus. 1989 11. politiques. Hotarârea Guvernului României nr.

Din punct de vedere al cumpa ratorului tariful este apreciat în functie de calitatea si utilitatea serviciului. Din punct de vedere al vânzatorului criteriile cele mai importante care stau la baza deciziei de stabilire a tarifului se refera la: costuri. Pentru plata serviciilor se folosesc mai multe notiuni. la domiciliul consumatorului. în ultimele decenii în ritmuri superioare ofertei celorlalte sectoare ale economiei. calitate si modul de productie. O prima caracteristica a ofertei de servicii rezulta chiar din modul ei specific de definire. Prin aplicarea acestor criterii. veniturile disponibile. dubla tendinta de disociere / asociere. categoria unitatii prestatoare. destinatarul serviciilor.excluderea consumului. Cu toata valabilitatea generala a acestor criterii. simple sau diferent iate. Dintre tendintele în evolutia ofertei de servicii. avute în vedere de producatori (vânzatori) si. Diferentierea tarifelor la servicii se face dupa o serie de criterii cum ar fi: variatia cererii în timp. . fiind fundamentate pe o serie de criterii. executarea unor servicii în regim de urgenta. Serviciile colective furnizate de bunurile publice pure au modalitati specifice de tarifare. cele legate de schimb se refera la: împrejurarile consumului si tipul indicatorilor de cantitate. Probleme similare pune tarifarea serviciilor furnizate de bunurile publice mixte datorita a trei factori: importanta costurilor fixe suportate de producatori. de utilizatori (cumparatori). împletirea elementelor cu grad înalt de rigiditate si a celor cu o anumita flexibilitate si dimensionarea ofertei de servicii în conditii de risc. fac parte forta de munca. tarifele serviciilor sunt stabilite liber. modalitatea de cumparare a serviciilor. bazate pe caracteristicile lor dintre care se remarca: non-rivalitatea si non. se remarca sporirea acesteia. Pentru masurarea valorii adaugate de servicii în preturi constante (comparabile) se pot folosi metodele ”deflatiei” sau ”extrapolarii” (simple sau duble). metoda venitului marginal egal cu costul marginal. existând în acest sens operatiuni impozabile si neimpozabile sau scutite de TVA precum si doua cote de impozitare. în tarifarea serviciilor publice se ajunge la confruntarea a doua tendinte si anume aceea de uniformizare (tarifare în acelasi mod a tuturor utilizatorilor) si aceea de diferent iere (discriminare). cantitatea serviciilor consumate etc. Asupra valorii adaugate create de servicii se aplica TVA. frecventa cererii si motivatia acesteia. În economia de piata. de tip monom cu abonament si de tip monom diferentiat cu abonament. respectiv. Daca în primul caz tarifele se stabilesc liber. existând o relatie directa între tarif si calitate. Alte caracteristici importante ale ofertei de servicii se refera la raportul diferentiere / asemanare (personalizare / standardizare). Dintre metodele de fundamentare a tarifelor se evidentiaza: metoda marjei de profit adaugata la costuri. Tarifarea serviciilor publice are la baza o serie de criterii legate de productie. În cazul concret al preturilor si tarifelor pentru energie electrica si termica în România se practica doua categorii de preturi si tarife si anume: rezultate din mecanismul concurential al pietei pentru consumatorii eligibili si tarife reglementate pentru consumatorii captivi. iar cele legate de consum se refera la: utilizator sau la modul de utilizare. metoda determinarii pragului de rentabilitate (punctului mort). taxa. respectiv. raportul între cerere si oferta si tarifele practicate de concurenta. pe plan mondial.REZUMAT Doua dintre cele mai importante categorii ale pietei serviciilor sunt: oferta si tarifele. comparatia cu pretul bunurilor substituibile sau cu efortul de a si-l face singur. cum ar fi cele de: tarif. Dintre criteriile legate de productie se disting cele legate de cantitate. Astfel din oferta de servicii. mecanismele cererii si ofertei si ale concurentei prin pret au forme specifice de manifestare în sectorul serviciilor. Din punct de vedere al clientului. iar pentru consumatorii casnici pot fi: de tip social. definita ca fiind capacitatea organizatorica a prestatorilor de a furniza servicii destinate pietei. onorariu etc. baza tehnica precum si sistemul de relatii între ofertanti si consumatori. pentru consumatorii captivi acestea se stabilesc de Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Tarifele reglementate pentru consumatorii finali industriali de energie electrica pot fi de tip “monom” sau “binom”. În calculul valorii adaugate de servicii apar o serie de dificultati legate de neluarea în calcul a valorii economice a serviciilor gratuite si evaluare a evolutiei valorii adaugate de servicii în timp. elementul cel mai important în aprecierea tarifului îl reprezinta calitatea serviciului. de schimb sau de consumul acestora. atât în raport cu oferta de bunuri cât si în interiorul ofertei de servicii însesi si accentul din ce în ce mai puternic pus pe calitatea servic iilor. pret. redeventa . dupa ultimele reglementari. efectele externe si vointa colectiva de a favoriza sau de a defavoriza anumite consumuri. de 19% si cota 0.

clienţii nu doresc să se identifice cu o întreprindere care nu se bucură de o reputaţie bună. Astfel au apărut unii termeni noi: A. Autoservirea în comerţ/în alimentaţia publică. (ex. în functie de numarul de impulsuri consumate si tariful pe impuls. . numită „piramida inversă Clienţi Personal de contact Personal operativ care nu este în contact Personal funcţional Direcţia generala . ca producţie de servicii destinată comercializării pe piaţă.sistemul de relaţii între prestatori şi consumatori. Clientul se identifică adesea cu întreprinderea. determină calitatea ofertei de servicii. unitatea fizica supusa tarifarii fiind gigacaloria. Tarifele pentru serviciile de telecomunicatii de baza sunt stabilite si ajustate cu avizul Oficiului Concurentei si al Ministerului Comunicatiilor. . în cadrul relaţiilor contractuale dintre furnizori şi beneficiari Caracteristici: I. ex. Tarifarea acestor servicii cuprinde o parte fixa. Capacitatea organizatorică cuprinde: . chiar clientul face parte din lanţul de producţie (a serviciilor). Imaginea firmei producătoare de servicii devine factor cheie de reuşită pentru că. Din această cauză întreprinderea trebuie să valorifice raporturile sale cu clientela.1.baza tehnică necesară– este un element foarte important mai ales pentru anumite sectoare ale serviciilor. Oferta de servicii 5. hoteluri . Prin integrarea clientului în procesul de producţie al serviciilor.prin pregătirea şi aptitudinile lui.Tarifele pentru energia termica sunt diferentiate pe tipuri de energie si pe tipuri de consumatori. Uneori. „automate” în serviciile bancare).1 . Oferta de servicii apare ca fiind capacitatea organizatorică a furnizorilor de servicii de a satisface în anumite condiţii de calitate. Consecinţă a participării clienţilor la producţia de servicii apare relaţia strânsă între client şi organizator. structură şi termene cerinţele beneficiarilor. 5. oferta de servicii nu îmbracă forma stocurilor existente pe piaţă şi a cantităţilor de mărfuri care pot fi aduse pe piaţă (datorită caracteristicilor de nematerialitate şi nestocabilitate). (utilizatori) – evidenţiază influenţa tot mai exigentă a consumatorilor asupra producătorilor. pentru transporturi. Caracteristici ale ofertei de servicii Caracteristicile ofertei de servicii Oferta de servicii este definită în sens generic.1. tot mai mult. Toffler (în „Al treilea val”): prosumator şi prosum (prin participarea consumatorului la producţia de servicii). Spre deosebire de oferta de bunuri. adică nu fac obiectul livrărilor de mărfuri. clientul unei societăţi de servicii poate fi considerat „resursă umană externă” cu influenţă majoră asupra strategiei firmei respective.forţa de muncă ce urmează a presta serviciul. abonamentul si o parte variabila. oferta poate fi adaptată nevoilor specifice ale acestora. fapt ce implică o nouă abordare a organizării întreprinderii. De aceea teoria spune că. telecomunicaţii. Modul specific în care poate fi definită oferta.

persoana cea mai importantă este de obicei cea care se găseşte în contact direct cu el. •piloţii = punctul central în transportul aerian. respectiv personalizare-standardizare în oferta de servicii Această caracteristică este determinată de nematerialitatea serviciilor şi de participarea clientului la procesul de producţie. iar altele o anumită flexibilitate. studiul măsurii în care acestea se pot transforma din cerere potenţială în cerere efectivă. pertinenţa şi simplitatea numelui facilitează memorarea. dar şi un maxim de personalizare. IV. În deceniul a 8-lea: . să o stimuleze şi chiar să o creeze. Oferta turistică (are ca elemente de rigiditate patrimoniul natural. Oferta de servicii cuprinde o serie de elemente din care unele îi conferă un grad înalt de rigiditate. Uşurinţa de memorizare . V. de asemenea importante sunt şi publicitatea şi promovarea. dar pot fi găsite soluţii de „personalizare” a serviciilor.2. bazele de cazare. în timp ce programele. Ex. Caracterul activ al ofertei de servicii se manifestă prin faptul că acesta nu poate fi indiferent faţă de cerere. de asemenea. •profesorii = punctul central în şcoli În acest tip de organizare toate celelalte persoane sunt calificate şi trebuie să acţioneze ca personal de „susţinere”. şi atunci protecţia juridică se limitează la numele serviciului marca sa sau la sloganul publicitar. apare problema sau întrebarea: Este necesară şi totodată e posibilă stabilirea unor norme privind oferta de servicii? Aparent este dificil – totuşi multe întrepinderi de servicii îşi „standardizează” oferta pentru a administra şi controla mai bine calitatea serviciilor. adică al nivelului cererii care are cea mai mare „speranţă” de realizare 5. au un rol important cercetările de marketing. II. meniurile restaurantelor sunt flexibile. ci trebuie să se adapteze permanent la aceasta. studiul nevoilor de servicii. Pertinenţa – numele trebuie să evoce serviciul şi să-l situeze clar în spiritul clientului. Prima şi cea mai importantă s-a manifestat începând cu ultimele 2 decenii. Într-o astfel de organizaţie. de regulă.Pentru clientul unei întreprinderi de servicii. nu trebuie abuzat de semne şi acronime. excursiile. Oferta de servicii reprezintă un element potenţial aflat într-o stare de aşteptare activă în raport cu cerinţele clienţilor. Supleţea – alegerea numelui trebuie să ţină cont de evoluţia strategiei întreprinderii În ceea ce priveşte cerinţa de personalizare şi diferenţiere a serviciilor. III. Raportul diferenţiere-asemănare. şi e tendinţa de creştere a ofertei de servicii.1. O altă consecinţă a imaterialităţiii este faptul că serviciul este greu de protejat în plan juridic.: •cabinetele de consultanţă. Numele serviciului. (pentru că produsele de serie presupun costuri de scală dar şi preţuri mai mici). în condiţii de risc. •calculul speranţei matematice. în ritmuri superioare ofertei celorlalte sectoare ale economiei. riscul de imitaţie din partea concurenţilor este foarte ridicat. toate sistemele şi echipele funcţionale „lucrează” pentru personalul din prima linie şi cu atât mai mult această formulă este specifică pentru personalul de contact cu nivel înalt de calificare. adică. 2. fiecare firmă producătoare poate să-şi conceapă oferta într-o manieră proprie. 3. Metode pentru luarea celor mai bune decizii: •maxi-min (maximizarea minimului de rezultat). Dimensionarea ofertei de servicii se face. Astfel procesul de producţie poate fi personalizat la scară foarte mare oferind clienţilor nu numai cele mai bune preţuri.originalitatea. În aceste condiţii ajungem la diferenţierea serviciilor adică. Astfel. marca poate contribui la concretizarea şi difuzarea serviciilor dacă posedă următoarele 4 caracteristici : 1. •mini-max – minimizarea maximului de regret. Deci marca este un fel de semnal care evocă anumite caracteristici ale serviciului şi ajută consumatorul să le regăsească. (ex. respectiv timp mult. de tratament) care necesită investiţii. •medicii = persoane cheie în spitale. Aparent stabilirea unor norme poate duce la uniformizare. originalitate – întreprinderea trebuie să evite să recurgă la nume generice care nu-i permit să se distingă de rivali săi si. Tendinţe în evoluţia ofertei de servicii I. 4.

Ea se desfăşoară în paralel cu tendinţa de disociere.A. În prezent acest serviciu . Ca şi pentru celelalte sectoare ale economiei. de către firme specializate. firme. flexibilitatea (reactivitatea). 3.) şi consumul intermediar (C. în general avantajos pentru client III. serviciile deţineau aproximativ 60% în crearea PIB. exemplu clasic: oferta de calculatoare şi oferta de programe. valoarea adăugată la nivelul unei întreprinderi date se calculează ca diferenţă dintre vânzările şi cumpărările respectivei întreprinderi.I.A. ponderea agriculturii + silvicultură era 16% II. atât în raport cu oferta de bunuri cât şi în interiorul ofertei de servicii însăşi.1.9%. practicându-se un preţ forfetar. onomastici. Valoarea adăugată de întreprinderi are mai multe destinatii: – factorul muncă prin salarii . Succesul unei firme de servicii este asigurat de calitatea şi eficienţa prestării serviciilor.. situaţia se prezenta astfel: ponderea serviciilor la crearea PIB era de 37. cateringul de eveniment – pentru organizarea de banchete. spitale. realizate de întreprinderi specializate distincte de cele care produc calculatoare. adică 20%. Apare în paralel cu tendinţa anterioară. valoarea adăugată de servicii (V. dar şi datorită creşterii exigenţelor consumatorilor.G.pentru economiile cu dezvoltare medie – serviciile deţineau aproximativ 48% în crearea PIB. Tendinţa de disociere în cadrul ofertei de servicii. Este vorba de serviciile complementare bunurilor.cateringul s-a specializat în 3 direcţii diferite: a). În cadrul serviciilor de alimentaţie publică. Tendinţa asociere în cadrul ofertei de servicii . ponderea serviciilor în PIB depăşea 70%. b). la nivelul anului 1998. începutul declinului sectorului secundar. cocteiluri. dublă tendinţă de disociere. Aceasta apare pentru că producătorii bunurilor folosesc diversificarea serviciilor asociate bunurilor ca o strategie de a depăşi concurenţa. = P. adică: servicii postvânzare. În practică. 1. servicii de întreţinere. acestea au devenit activităţi de sine stătătoare. – C. ( în ţările dezvoltate). este dificil de determinat nivelul calitativ al unui serviciu în momentul în care este produs. Valoarea adăugată de servicii Creşterea ponderii serviciilor în PNB (PIB) evidenţiază tendinţa de creştere a valorii adăugate de servicii la nivel macroeconomic prin însumare a valorilor adăugate realizate la nivel micro-economic. Există factori externi care pot interveni şi care nu pot fii controlaţi.asociere.3. Ex. cateringul de aviaţie – folosit în cadrul transporturilor aeriene pentru hrănirea pasagerilor. personalizarea produselor. c). pentru a cuceri sau a se menţine pe o anumită piaţă. Dar. ca amabilitatea personalului. servicii de consultanţă în utilizare. prin practicarea aşa numitului sistem catering.pentru economiile dezvoltate s-au evidenţiat preponderenţa terţiarului în crearea PIB. Pe măsura dezvoltării producţiei şi comerţului cu programe. La începutul deceniului 9 nu existau ţări pentru care această pondere să fie inferioară unei cincimi. un minimum de servicii apare necesar în orice economie. .) este obţinută ca diferenţă între produsul global (P. Ex. conceptul „inclusiv-tour” – presupune asocierea mai multor servicii care compun produsul turistic: transport.G. 4. iar ponderea industriei + construcţiilor la crearea PIB 34.8%. alimentaţie. V. Pentru firmele care realizează activităţi de intermediere. Acestea din urmă erau vândute împreună cu calculatoarele ca simplu mod de utilizare. presupunând reunirea mai multor servicii într-o ofertă globală. Această tendinţă este legată de prelungirea ciclului de viaţă al produsului. Explicaţia: exceptând economiile de subzistenţă. De asemenea există factori interni care asigură calitatea serviciilor ca: competenţa profesională a prestaţiilor. Tendinţa de disociere a ofertei de servicii faţă de oferta de bunuri: O lungă perioadă de timp serviciile au fost comercializate împreună cu bunurile. Această tendinţă se manifestă pentru toate bunurile a căror utilizare presupune şi achiziţionarea de know-how 2. iar ponderea se situa deja la 30% minim ca regulă generală. cazare. agrement. 5. declinul relativ al sectorului primar. produsul global este reprezentat de adaosul comercial sau comisionul pe care acestea îl percep. În România. Spre sfârşitul deceniului 9. în turism. companii de transport. Tendinţa de asociere între oferta de bunuri şi cea de servicii. Este vorba de servicii de asigurăre a mâncării şi băuturilor pentru anumite ocazii sau categorii de consumatori. Interesul firmei de servicii este ca prin nivelul calitativ al serviciilor să asigure satisfacţia clienţilor şi implicit fidelizarea acestora.L). cateringul industrial – utilizat pe scară largă de şcoli. Accentul din ce în ce mai puternic pus pe calitatea serviciilor Această tendinţă apare datorită creşterii concurenţei între firmele de servicii.

Taxa are caracter fiscal şi se varsă la bugetul statului. nu există nici dovada serviciului prestat sau a avantajului obţinut. pentru folosirea autostrăzii. S-a făcut chiar afirmaţia că serviciile ar constitui un factor inflaţionist. nr. Faptul că efortul unui om pune la dispoziţia altora “bunuri” sau “servicii” este recunoscut şi măsurat prin preţul pe care aceştia din urmă consimt să-l plătească.O. M. Totuşi. în sensul taxei pe valoarea adăugată. unii economişti consideră creşterea producţiei şi deci a valorii adăugate de servicii ca “fictivă”. pentru folosirea reclamelor şi firmelor luminoase etc. Se mai întâlneşte. aceasta poate fi evaluată şi în preţuiri constante sau comparabile. această problemă este valabilă şi pentru bunuri şi cu atât mai mult pentru servicii pentru care aspectele nemateriale şi calitative sunt dominante. Se pot deflata. create de servicii. În calculul valorii adăugate de servicii şi implicit în aprecierea contribuţiei serviciilor la crearea PIB apar o serie de dificultăţi.2. . şi în ţara noastră începând cu 1/07/1993 se aplică TVA. corespunzând în principal unei creşteri de preţuri. O altă problemă dificilă este evaluarea evoluţiei valorii adăugate de servicii în timp (de la o perioadă la alta). Metoda deflaţiei constă în eliminarea influenţei inflaţiei (a creşterii preţurilor). În sectorul serviciilor. Este adevărat însă că aceasta este greu de separat de fenomenul inflaţiei. În afara noţiunii de tarif se mai foloseşte şi pentru unele servicii noţiunea de preţ. Astfel. transferul proprietăţii bunurilor imobile între agenţii economici. se extrapolează volumul cantitativ al producţiei. Asemenea puncte de vedere nu iau în considerare influenţa pe care creşterea calităţii o are asupra creşterii preţurilor. Tarifele pentru servicii • • • Tariful este denumirea uzuală pentru a desemna valoarea pe piaţă a unui serviciu. de exemplu pentru serviciile de alimentaţie publică. De altfel. denumirea de taxă. pentru parcare. după unii autori. se înţelege orice activitate rezultată dintr-un contract prin care o persoana fizică sau juridică se obligă să execute o muncă manuală sau intelectuală în scopul obţinerii de profit şi care nu reprezintă transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile 5. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. importul de servicii2 Prin prestare de servicii impozabilă. O primă dificultate se referă la calcularea. pornind de la datele perioadei curente. O soluţie la această problemă ar fi stabilirea preţului serviciilor ce nu sunt plătite prin comparare cu servicii similare efectuate de persoane plătite. operaţiunile impozabile sunt: prestaţiile de servicii.– stat prin impozite – sistemul bancar prin cheltuielile financiare – întreprindere prin amortizări şi profitul destinat pentru rezervă şi dezvoltare – patroni asociaţi (proprietari) prin profitul distribuit. operaţiuni asimilate cu prestări de servicii. Acolo unde nu există preţ. producţia şi valoarea adăugată a serviciilor (pure) poate fi evaluată numai în preţuri curente. 311 din 27 noiembrie 1996. 2 Hotărârea Guvernului Românei nr. De aceea. de asemenea. Câteva exemple în acest sens sunt: taxa pentru urbanism. rezultând următoarele posibilităţi pentru calcularea valorii adăugate de servicii în preţuri constante: Metoda deflaţie extrapolare Un singur indicator deflaţie simplă extrapolare simplă Ambii indicatori deflaţie dublă extrapolare dublă Asupra V. 1178 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. iar prin metoda extrapolării pornindu-se de la datele perioadei de bază. pentru servicii a căror valoare intră în competenţa de stabilire a organelor financiare. respectiv extrapola un singur indicator implicat în calculul valorii adăugate sau ambii indicatori. sau mai bine zis la neluarea în calcul a valorii economice a serviciilor gratuite. când este posibil de a găsi pe baza cantităţilor o exprimare fizică a volumului producţiei. Pentru măsurarea valorii adăugate de servicii în preţuri constante se pot folosi metodele “deflaţiei” sau “extrapolării”.A. precum şi între aceştia şi instituţii publice sau persoane fizice.

suma de TVA corespunzătoare. tariful este apreciat în funcţie de utilitatea serviciului. 5. Ca medie. ci pentru toţi clienţii. În economia de piaţă. Regula de bază în cadrul acestei metode pentru maximizarea venitului net este fixarea tarifului care permite vânzarea tuturor produselor pentru care venitul marginal se aşteaptă să fie egal cu costul marginal. mecanismele cererii şi ofertei şi ale concurenţei au forme specifice de acţiune în determinarea nivelului tarifelor. ceea ce poate conduce la situaţii în care creşterea vânzărilor să nu aducă venit marginal. comparaţia cu preţul bunurilor care eventual concurează serviciul şi/sau cu efortul de a şi-l face singur. iar costul marginal este costul suplimentar pe care vânzătorul îl suporta pentru a realiza creşterea producţiei şi vânzărilor. 1. având ca scop stimularea cererii în extrasezon. ştiut fiind că diferite firme adaugă marje procentuale diferite. Tarifele diferenţiate în timp. de regulă.1. care erau dispuşi să plătească mai mult. de exemplu. veniturile disponibile. a.În calcularea venitului marginal trebuie să se ţină seama de elasticitatea cererii în funcţie de tarif. Cu toată valabilitatea generală a acestor criterii.1. tarifele serviciilor. servicii similare sau complementare. prin negociere între vânzător şi cumpărător. la produse diferite şi chiar la acelaşi produs pentru clienţi diferiţi. decizia de stabilire a tarifului trebuie să ţină seama de cheltuieli (de producţie şi comercializare). Din punct de vedere al cumpărătorului. În practică. în activitatea turistică. se foloseşte metoda diferenţierii tarifelor pentru acelaşi tip de serviciu. pentru sporirea cererii este necesară micşorarea tarifului. reprezintă contravaloarea serviciilor legate de achiziţionarea de licenţe sau know-how. se poate considera că piaţa se echilibrează pentru tariful care permite egalitatea cererii consumatorilor cu oferta producătorilor. de cotele de impozite şi taxe care trebuie acoperite de tarif. Unul dintre criteriile de diferenţiere a tarifelor este legat de variaţia cererii în timp. dacă echipamentul rămâne constant. plata făcându-se sub forma unei cote procentuale din cifra de afaceri obţinută cu licenţa achiziţionată. corespunzător cantităţii de servicii pentru care venitul marginal este egal cu costul marginal pe termen scurt. datorită nematerialităţii şi neomogenităţii serviciilor pe de o parte şi “opacităţii” pieţei pe de altă parte. b. Pe termen scurt. 2. Astfel. în funcţie de sezonalitate sunt foarte frecvent utilizate. Metoda constă în calcularea costurilor unitare (inclusiv impozite şi taxe) la care se adaugă o marjă procentuală de profit. Alţi factori importanţi care influenţează această decizie sunt: raportul între cerere şi ofertă pentru serviciul respectiv şi tarifele practicate de concurenţă. Dar această metodă nu oferă răspuns la întrebarea cât de mare ar trebui (sau poate) să fie marja procentuală de profit. . găsirea acestui nivel al tarifului reprezintă o problemă de căutare. Venitul suplimentar pe care îl câştigă de la noii clienţi poate fi contracarat de pierderea de venit de la clienţii vechi.2.• Redevenţa. pentru operaţiunile impozabile. Din punct de vedere al vânzătorului. La preţul de vânzare astfel obţinut se adaugă. precum şi de marjele de profit scontate de producător şi/sau comerciant (intermediar). o altă noţiune legată de plata serviciilor. Un răspuns la această întrebare oferă metoda venitului şi costului marginal. trebuie totuşi subliniat că. 3. Maximizarea profitului se realizează pentru nivelul tarifului. Criterii si metode de stabilire a tarifelor pentru servicii destinate pietei În practică. 3. costul marginal este egal cu creşterea costurilor variabile. tarifele fiind mai mari atunci când cererea este mai mare şi mai mici în perioada când cererea este în mod obişnuit mai redusă pentru a o stimula. şi chiar aceeaşi firmă variază procentajul marjelor sale la momente diferite. . Un punct de pornire pentru aceste căutări îl reprezintă metoda marjei de profit adăugată la costuri. Costul marginal este creşterea costului total provocată de producerea unei unităţi suplimentare. pentru a ţine seama de anumite particularităţi ale ofertei sau cererii. Venitul marginal este venitul suplimentar aşteptat din vânzarea unei cantităţi de servicii în plus. Aceasta deoarece micşorarea tarifului se face nu numai pentru clienţii suplimentari pe care vânzătorul caută să-i atragă cu scăderea de tarif. ca şi preţurile bunurilor sunt stabilite liber.

În alte ţări, de exemplu Canada, Franţa, diferenţierea tarifelor în funcţie de variaţia cererii în timp este folosită şi în domeniul transporturilor feroviare. Principiul acestui sistem constă în diferenţierea tarifelor după zilele săptămânii (în funcţie de acestea diferă şi culoarea biletelor: albe, albastre sau roşii). Astfel, se practică trei categorii de tarife pentru: – zilele normale, acelea în care cererea este egală cu media anuală, tarife medii; – zilele de vârf, acelea în care cererea este cel puţin dublă faţă de zilele normale, tarife peste medie; – zilele slabe, acelea în care cererea este mai mică decât jumătate din cea a zilelor normale, tarife sub medie. 3.2. La tarife diferenţiate în funcţie de variaţia cererii în timp conduce şi aplicarea principiului tarifării la costul marginal. Acest principiu se aplică, de exemplu, în Franţa, pentru determinarea tarifelor pentru serviciile de producere şi distribuire a energiei electrice. În condiţiile unei cereri mai scăzute, pentru a satisface cererea la costul cel mai mic se organizează de aşa natură producţia, ca centralele producătoare a căror eficacitate este cea mai ridicată (în fapt cele mai recente) să lucreze la întreaga capacitate, satisfăcând în mod normal cererea. Pe măsura creşterii cererii vor intra în funcţiune şi centralele mai puţin eficiente. În felul acesta, costurile marginale diferă în funcţie de variaţia cererii, motiv pentru care se folosesc tarife diferenţiate după ore şi perioade, şi anume: – tarife ridicate când cererea este ridicată – tarife joase când cererea este slabă. 3.3. Un alt criteriu de diferenţiere a tarifelor este destinatarul serviciilor, acest criteriu având la bază mai ales motive de protecţie socială. Aşa, de exemplu, în domeniul transporturilor se folosesc “tarife sociale” în sprijinul unor segmente defavorizate de consumatori (pensionari, tineri, copii etc.), în cazul serviciilor de distribuire a electricităţii sunt folosite tarife diferenţiate pentru consumul menajer sau industrial. 3.4. Tarifele pot fi diferenţiale şi în funcţie de frecvenţa cererii şi motivaţia acesteia.De exemplu, în practica curentă a restaurantelor din SUA se întâlneşte folosirea unor preţuri mai mari pentru aceeaşi mâncare la cină decât la prânz. Aceste tarife diferenţiate se bazează pe elasticitatea diferită a cererii în cele două situaţii. Astfel, “clienţii de prânz”, ca o categorie, sunt mult mai receptivi la creşterile şi descreşterile de preţ decât “clienţii de cină”. Acest comportament are la bază în primul rând faptul că, clienţii de prânz mănâncă în oraş mult mai frecvent. Prin contrast, cina în oraş reprezintă un “eveniment” mult mai rar pentru majoritatea oamenilor, ci fiind dispuşi cu aceasta ocazie să cheltuiască mai mult. 3.5. Diferenţierea tarifelor se face şi în funcţie de alte criterii, cum ar fi: categoria unităţii (având în vedere calitatea şi diversitatea serviciilor, serviciilor oferite, gradul de confort asigurat etc.), executarea unor servicii în regim de urgenţă, la domiciliul consumatorilor, cantitatea serviciilor consumate (tarife mai mici sau mai mari începând de la un anumit nivel al cantităţii serviciilor consumate).

5.2.2. Raportul pret / calitate în domeniul serviciilor

5.2.3. Tarifarea serviciilor publice

5.2.3.1. Definirea si caracteristicile bunurilor publice si serviciilor colective
În limbaj curent, noţiunea de serviciu public este utilizată pentru a desemna o activitate de interes general, prestată de un organism, adică de o persoană juridică, autorizată de o autoritate a administraţiei publice. Noţiune complexă şi esenţială a dreptului administrativ, acest concept a suportat modificări importante de-a lungul timpului, care l-au făcut să îşi piardă claritatea iniţială. În doctrina occidentală s-au conturat până în prezent trei definiţii care coexistă şi care au fost preluate în legislaţia comunitară. •Definiţia clasică, conturată la începutul secolului al-XX-lea, consideră că serviciul public este acea activitate de interes general prestată numai de o persoană publică. În această accepţiune subzistă definiţia lui Duguit, potrivit căruia serviciul public este „activitatea pe care guvernanţii sunt obligaţi să o presteze în interesul celor guvernaţi”. Este evident că definirea serviciului

public se face după natura juridică a organului care îl prestează şi care trebuie neapărat să fie persoană publică, adică statul, colectivitate locală sau altă instituţie publică. La această semnificaţie M. Haurion adaugă sintagma serviciu public prin „natură” (şi nu după persoana care-l prestează) pentru a se opune lărgirii semnificaţiei serviciului public la orice tip de activitate pe care-l desfăşoară autorităţile statului. •Definiţia interbelică a apărut ca o necesitate impusă de dezvoltarea economică spectaculoasă a societăţii care solicita servicii publice variate, flexibile şi operative. Până în anul 1939, aceste servicii erau apanajul statului şi instituţiilor sale care nu mai puteau face faţă cerinţelor sociale, astfel încât s-a văzut nevoit să încredinţeze unele servicii publice către alte persoane private. Astfel, a apărut ideea prestării unui serviciu public prin intermediul unei firme private. Această definiţie rămânea deficitară pentru că nu preciza în ce condiţii activitatea unei persoane private poate fi considerată serviciu public. Această dilemă este lămurită în 1964 când Laubodere arată că: „Serviciul public este activitatea de interes general, prestată de o persoană privată având prerogativele puterii publice sub controlul administraţiei”. Aşadar, prima condiţie este „interesul general”. Atunci când analizăm, însă, activitatea unei persoane private este foarte greu să delimităm până unde merge interesul general şi de unde începe interesul particular. Cea mai bună distincţie este aceea dintre activităţile necesare şi activităţile profitabile: serviciile publice au ca prim obiectiv interesul public şi nu obţinerea de profit.. A doua condiţie, „mijloacele puterii publice”, sunt privilegii acordate persoanei private care serveşte interesul general şi ca atare se bucură de autoritate în raport cu terţii (şi nu de egalitate). Acest raport de autoritate permite fie monopolul asupra unei activităţi, fie emiterea de acte cu caracter unilateral sau chiar stabilirea de taxe. A treia condiţie se referă la „controlul administraţiei” asupra activităţii de prestări servicii publice. Această condiţie derivă din faptul că o persoană privată poate presta un serviciu public numai printr-o delegare dată de o persoană publică. Această delegare se poate face fie printr-un contract fie printr-un act administrativ unilateral explicit sau implicit. Delegarea este necesară pentru a circumscrie limitele în interiorul cărora poate acţiona cel împuternicit. •Definiţia actuală s-a conturat la sfârşitul anilor ’80, ca urmare a evoluţiei democraţiei, recunoscându-se faptul că unele servicii publice desfăşurate de persoane private nu trebuie să se bucure neapărat de prerogativele puterii publice. Precizarea este necesară întrucât o serie de servicii publice de interes social cum ar fi cele de sănătate, cultură, învăţământ etc. se realizează de către persoane private, dar fără prerogativele puterii publice. Ideea democratismului şi descentralizării a impus în practică sistemul preluării gestiunii serviciilor publice din mâna statului şi predării lor către persoane private, în condiţiile mai sus amintite. În jurisprudenţă s-a răspândit astfel sintagma „servicii private de interes general” care nu corespunde însă pe deplin celor trei condiţii stabilite în practica administraţiei publice, nici chiar în ţările dezvoltate. Cel puţin sub aspectul controlului, serviciile publice sunt subordonate administraţiei mai mult ca oricând. În concluzie, astăzi, identificarea unui serviciu public presupune luarea în considerare a trei elemente. a) Elementul material: serviciul public este, în primul rând, o activitate de interes general. Serviciul public nu mai este privit ca un organism public, ci, în special, ca o activitate care răspunde unui obiectiv de interes general. Această activitate poate fi asigurată eventual de către o persoană privată. Trebuie, de asemenea, menţionat că orice activitate de interes general reprezintă şi un serviciu public. b) Elementul voluntarist, adică intenţia puterilor publice. Nu va exista un serviciu public decât dacă puterile publice (autorităţi naţionale sau locale) şi-au manifestat intenţia de a-şi asuma (direct sau indirect) o activitate de interes general. Nu există, deci, servicii publice „prin natura lor”. Noţiunea de serviciu public apare, de aceea, ca o noţiune subiectivă şi evolutivă. Evoluţia are loc în sensul lărgirii sferei de cuprindere. Astfel, o dată cu dezvoltarea nevoilor în domeniul petrecerii timpului liber, activităţi cum ar fi exploatarea unui teatru, a unui teleski într-o staţiune montană sau organizarea de competiţii de către federaţiile sportive au căpătat eticheta de servicii publice. Există anumite dificultăţi în identificarea intenţiei exacte a guvernanţilor, mai ales atunci când ei încredinţează anumite activităţi de interes general unor persoane private, în mod expres ca fiind servicii publice. Este necesară, atunci, prezenţa a trei indicii pentru a putea identifica serviciul public: o activitatea trebuie să răspundă unei misiuni de interes general; o organizaţia privată respectivă trebuie să dispună de veritabile prerogative de putere publică; o organizaţia privată respectivă trebuie să fie supusă unui control din partea puterilor publice.

În majoritatea cazurilor, voinţa puterilor publice este uşor de identificat: persoana publică respectivă îşi asumă în mod direct activitatea de interes general în cauză. Dacă activitatea de interes general este asigurată de către o persoană privată, trebuie să se ţină seama în mod special de controlul administraţiei (de către puterea publică). Orice serviciu public depinde, deci, în mod direct sau indirect, de voinţa unei persoane publice care decide crearea sa, modul de gestiune, regulile fundamentale de organizare. c) Elementul formal. Regulile aplicabile în mod normal activităţilor de servicii publice provin din acel regim juridic căruia îi este supusă activitatea de interes general în cauză. Existenţa unui regim juridic specific, regimul de drept administrativ, apare în mod clar atunci când serviciul public este asigurat în mod direct de către o persoană publică.

5.2.3.2.Tipologia serviciilor publice
În literatura de specialitate se utilizează mai multe criterii de clasificare a serviciilor publice. 1. După natura serviciilor publice se disting: a. servicii publice administrative (SPA) b. şi servicii publice industriale şi comerciale (SPIC) Până în primii ani ai secolului al-XX-lea erau recunoscute de către stat aşa-numitele servicii publice administrative, deoarece ele erau ca obiect o activitate de natură administrativă şi nu comercială. Ca atare, activităţile umane se împărţeau în două mari categorii: activităţi administrative, pe care le putea desfăşura numai statul / instituţiile sale, şi activităţile industriale sau comerciale, pe care le îndeplineau persoanele private. În realitate, încă din secolul trecut autorităţile administraţiei publice au preluat activităţi industriale şi comerciale (transportul feroviar, exploatarea liniilor de tramvai, distribuţia de gaze şi electricitate etc.) Între nivelul de dezvoltare economico-socială şi controlul administrativ al unor sectoare de activitate s-a creat o contradicţie care, în cele din urmă, a dus la soluţia concesionării serviciilor comerciale şi industriale de stat către persoane private. Pe de altă parte, dispariţia totală a statului „jandarm” şi instaurarea statului „providenţei” a permis din ce în ce mai mult intervenţia colectivităţilor locale în activităţile comerciale şi industriale şi preluarea în gestiune proprie a acestor activităţi. În doctrină s-a considerat necesară distincţia dintre SPA şi SPIC pentru a putea şti cărui regim juridic corespund: serviciilor administrative trebuie să li se aplice regimul juridic administrativ, iar serviciilor cu caracter industrial şi comercial regimul juridic civil. Pentru a face însă distincţia între SPA şi SPIC s-a recurs la o serie de criterii): primul criteriu este acela al obiectului, adică al substanţei înseşi a activităţii; dacă activitatea este comparabilă cu aceea a întreprinderii private, se poate considera că suntem în prezenţa unui SPIC (exemplu: activitatea de transport), iar în caz contrar suntem în prezenţa unui SPA (exemplu: un serviciu de asistenţă socială); al doilea criteriu se referă la modul de finanţare a serviciului respectiv: astfel, dacă serviciul îşi acoperă cheltuielile din taxele plătite de beneficiari, suntem în prezenţa unui SPIC; dimpotrivă, dacă sursele de finanţare vin de la buget central/local, suntem în prezenţa unui SPA. Aşadar, un serviciu public este SPA, dacă are ca sursă de finanţare o taxă de natură fiscală sau este un SPIC, dacă încasează taxele de la usageri-beneficiari; al treilea criteriu se referă la modul de organizare şi funcţionare: dacă regulile sunt derogatorii de la dreptul civil, atunci este vorba de un SPA, în caz contrar fiind vorba de un SPIC. Sunt, evident, servicii publice administrative cele care funcţionează pe baza regulilor de contabilitate/finanţe publice. 2. După modul în care se realizează interesul general, deosebim: a) servicii publice al căror scop este satisfacerea directă şi individuală a cetăţenilor; b) servicii publice care oferă avantaje particularilor în mod indirect; c) servicii publice destinate colectivităţii în ansamblu. 3. După raporturile cu serviciile private, putem remarca: a) servicii monopolizate; b) servicii pe care administraţia publică le exercită în paralel cu persoane autorizate; c) servicii publice exercitate de persoane private, autorizate sub controlul unei autorităţi a administraţiei publice. 4. Din punct de vedere al delegării lor: a) servicii publice cu caracter exclusiv administrativ pe care autorităţile publice nu le pot încredinţa altor persoane

(protecţia civilă, autoritatea tutelară, starea civilă); b) servicii publice care pot fi delegate altor persoane (salubritate, ecarisaj, iluminatul stradal, deratizare). 5. Din punct de vedere al importanţei sociale: a) servicii publice vitale (alimentare cu apă, canalizare, termoficare); b) servicii publice facultative (amenajare parcuri şi locuri de distracţii, centre de informare) etc. 6. În raport cu colectivităţile publice de care depind, distingem: a) Servicii publice interne şi extrateritoriale. Într-o manieră generală, toate serviciile sunt în cadrul geografic al statului, dar sunt unele care se prelungesc în exterior (de exemplu: afacerile externe au o administraţie centrală şi organe şi agenţi în exterior, serviciul marină-aviaţie, care se execută în afara graniţelor). Cu toate acestea, distincţia prezintă puţin interes din punct de vedere al structurii generale şi al regulilor de funcţionare a serviciilor; b) Serviciile civile şi cele militare. Cele din urmă sunt supuse unei discipline foarte stricte, organizate şi conduse după reguli care, parţial, le sunt proprii. În multe ţări ele dispun, chiar în timp de pace, de puterea de rechiziţie a oamenilor obligaţi să petreacă un anumit timp sub drapel şi de anumite puteri de rechiziţie a bunurilor. 7. După gradul de cuprindere, distingem: a) servicii de importanţă naţională, organizate la scara întregului teritoriu; b) servicii locale, organizate la scara colectivităţilor teritoriale judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale. În Europa, sub influenţa Franţei, coordonarea generală a serviciilor locale şi de stat aparţine executivului într-o unitate administrativă mai vastă şi anume: prefectul este ajutat de agenţi, birouri, servicii. În Spania, acesta se numeşte guvernator civil, în Belgia, guvernator de provincie, în Germania, preşedinte de district. 8. În practica internaţională se utilizează clasificarea bunurilor şi serviciilor după natura acestora, modul de folosire, procesul tehnologic, organizare şi finanţare, acţiune cunoscută sub denumirea de Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN). Din acest punct de vedere, serviciile publice sunt încadrate pe secţiuni, subsecţiuni, diviziuni, grupe şi clase, după cum urmează: 75 Administraţie publică şi apărare; asistenţă socială obligatorie 751 Administraţie generală 7511 Activităţi de administraţie generală 7512 Administrarea activităţii organismelor care acţionează în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, cu excepţia asistenţei sociale obligatorii 7513 Administrarea şi susţinerea activităţilor economice 7514 Activităţi auxiliare pentru guvern 7515 Administrarea activităţilor pentru protecţia mediului înconjurător 752 Servicii pentru societate 7521 Activităţi de afaceri externe 7522 Activităţi de apărare naţională 7523 Activităţi de justiţie 7524 Activităţi de ordine publică 7525 Activităţi de protecţie civilă 753 Activităţi de protecţie socială obligatorie 7531 Activităţi de protecţie socială obligatorie (exclusiv ajutoarele pentru şomaj) 7532 Gestionarea fondului de şomaj ÎNVĂŢĂMÂNT 80 Învăţământ 801 Învăţământ preşcolar şi primar 8021 Învăţământ gimnazial 8022 Învăţământ liceal 8023 Învăţământ profesional 8024 Învăţământ postliceal 803 Învăţământ superior

arhivelor. culturale şi sportive 921 Activităţi cinematografice şi video 9211 Producţie de filme cinematografice şi video 9212 Distribuţie de filme cinematografice şi video 9213 Proiecte de filme cinematografice 922 Activităţi de radio şi televiziune 9220 Activităţi de radio şi televiziune 923 Activităţi de spectacole 9231 Activităţi de artă şi spectacole 9232 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol 9233 Alte activităţi de spectacole 924 Activităţi ale agenţilor de presă 9240 Activităţi ale agenţilor de presă 925 Activităţi ale bibliotecilor. muzeelor şi alte activităţi culturale 9251 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 9252 Activităţi ale muzeelor. salubritatea şi activităţi similare 900 Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor. SOCIALE ŞI PERSONALE 90 Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor. conservarea monumentelor şi clădirilor istorice 9253 Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale rezervaţiilor naturale 926 Activităţi sportive 9261 Activităţi ale bazelor sportive 9262 Alte activităţi sportive 927 Alte activităţi recreative . salubritate şi activităţi similare 91 Activităţi sociative diverse 911 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale 9111 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale 9112 Activităţi ale organizaţiilor profesionale 912 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor 9120 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor 913 Alte activităţi asociative 9131 Activităţi ale organizaţiilor religioase 9132 Activităţi ale organizaţiilor politice 9133 Alte activităţi asociative 92 Activităţi recreative.8031 Învăţământ superior 8032 Învăţământ postuniversitar şi de doctorat SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 85 Sănătate şi asistenţă socială 851 Activităţi referitoare la activitatea umană 8511 Activităţi de asistenţă spitalicească şi sanatorială 8512 Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie 8513 Activităţi de asistenţă stomatologică 8514 Alte activităţi de asistenţă medicală 852 Activităţi veterinare 8520 Activităţi veterinare 853 Asistenţă socială 8531 Activităţi de asistenţă socială cu cazare 8532 Activităţi de asistenţă socială fără cazare ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII COLECTIVE. salubritate şi activităţi similare 9000 Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor.

9271 Jocuri de noroc 9272 Parcuri de recreaţii şi plaje 9273 Alte activităţi recreative 93 Alte activităţi de servicii pentru persoane fizice 930 Alte activităţi de servicii pentru persoane fizice 9301 Spălarea. susţinere totală prin preţuri şi tarife plătite de consumatori (cazul serviciilor de apă şi canalizare. Finanţarea investiţiilor necesare acestor servicii de mare importanţă se realizează.6. c) promovarea creării pieţelor locale de capital. transport şi depozitare de deşeuri menajere). Finanţarea serviciilor publice de gospodărie comunală din România În prezent. ceea ce a permis identificarea tuturor activităţilor şi unificarea denumirilor. Criterii de finantare si tarifare a serviciilor publice Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale sistemelor publice locale de gospodărie comunală se asigură din: bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală. curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor 9302 Coafura şi alte activităţi de înfrumuseţare 9303 Activităţi de pompe funebre şi similare 9304 Activităţi de întreţinere corporală 9305 Alte activităţi de servicii pentru persoane fizice ACTIVITĂŢI ALE PERSONALULUI ANGAJAT ÎN GOSPODĂRII PERSONALE 94 Activităţi ale personalului angajat în gospodării personale 950 Activităţi ale personalului angajat în gospodări personale 9500 Activităţi ale personalului angajat în gospodării personale ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE 99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 990 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale România a adoptat Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN) încă din anul 1990. d) întărirea autonomiei locale privind contractarea şi garantarea unor împrumuturi necesare pentru finanţarea utilităţilor publice.2. sistematizarea şi codificarea lor şi pe această bază posibilitatea utilizării sistemelor informatice de prelucrare şi analiză a datelor. 5. în general. prin: •încasarea de la utilizatori a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate. b) întărirea autonomiei fiscale locale pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcţionării utilităţilor publice. •instituirea unor taxe speciale. Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemelor publice de gospodărie comunală se fac în temeiul următoarelor principii: a) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice şi manageriale prin păstrarea unei părţi a veniturilor realizate din aceste activităţi la nivelul comunităţilor locale. după caz. de către bugetele locale . susţinere parţială prin preţuri şi tarife subvenţionate (cazul energiei termice şi a transportului public). în ţara noastră. alocaţii bugetare acordate de Guvern sau. finanţarea activităţii curente a serviciilor de utilităţi publice se face prin: susţinere prin alocaţii acordate integral din bugetele locale pentru acoperirea 100% a cheltuielilor (cazul întreţinerii drumurilor şi spaţiilor verzi). în condiţiile legii. din bugetele locale. colectare.3. conectarea la structurile internaţionale de tipul tabelelor input-output şi la Sistemul Conturilor Naţionale.

în multe cazuri această subvenţie depăşeşte 25%-30% din cheltuieli. ♦ blocajul financiar şi întârzierea la plată a facturilor. Modul de calcul al subvenţiei ţine cont de diferenţa dintre numărul estimat de călători şi cel efectiv şi de diferenţa dintre tariful stabilit în condiţii comerciale şi tariful impus. Acest lucru se datorează faptului că într-o localitate sunt trasee rentabile şi mai puţin rentabile. multe dintre societăţile de taxi şi maxi-taxi practică evaziunea fiscală şi beneficiază de lipsa unor reglementări clare ale consiliului local privitoare la activitatea de transport în comun (exemplu: scoaterea la licitaţie a traseelor de maxi-taxi. ♦ costurile de producţie exagerate generate de: starea tehnică deplorabilă a majorităţii reţelelor şi instalaţiilor.sau prin transferuri de la bugetul de stat. •povara pentru bugetul local este foarte mare. cât şi local. ci după principii de protecţie socială. însă. Este de remarcat că au existat localităţi unde perioada medie de încasare a facturilor depăşeşte 200 de zile. o subvenţie pentru categoriile cele mai afectate de creşterea preţurilor. în principal. în special pentru distribuţia de energie termică şi apă potabilă. Sumele de echilibrare repartizate de bugetul de stat cu această destinaţie sunt în volum insuficient şi sosesc cu mare întârziere. în care preţul acestor servicii. fie din sume de echilibrare primite de la bugetul central cu această destinaţie. care trebuie. ceea ce la un nivel al inflaţiei de 40% pe an. de: ♦ rata foarte redusă a profitului (atunci când există). Din această cauză nu pot fi mobilizate nici măcar fondurile din amortizarea capitalului fix. Activităţile de taxi şi maxi-taxi se concentrează pe traseele cele mai rentabile. Această subvenţie este suportată din bugetul local. indiferent de veniturile lor. fie din surse proprii. În plus. subvenţionarea transportului local înseamnă în plus şi un transfer de resurse către firmele private care practică taximetria sau maxi-taxi. . Distrigaz şi PETROM. Această subvenţie ridică anumiteprobleme: •realizează o protecţie socială uniformă pentru toţi consumatorii persoane fizice. modificată prin OUG 148/2000 şi este suportată din bugetul local. a numărului de călători şi de existenţa unor servicii de transport concurente: taxi sau maxi-taxi. şi deci al resurselor bugetului local alocate acestei destinaţii este determinat într-o manieră decisivă de deciziile marilor companii naţionale: SC Electrica. majoritatea acestor servicii publice. cu o populaţie de până în 200. diminuând într-o proporţie de loc neglijabilă numărul de călători ai societăţii locale de transport. Operatorii din acest domeniu. fie de regii autonome au posibilităţi financiare foarte limitate. acoperite fiind vorba de un serviciu public. În consecinţă. ineficienţa sistemelor centralizate de foarte mari dimensiuni. a însemnat o devalorizare de aproximativ 25%. Acest blocaj are mai multe cauze: imposibilitatea individualizării costurilor serviciilor pentru fiecare familie şi decuplarea din sistem a celor care nu plătesc. considerate indispensabile. în special pentru oraşele mici sau pentru cele care folosesc pentru încălzire combustibil lichid uşor. precum şi costul mare al serviciilor oferite în raport cu puterea de cumpărare a majorităţii populaţiei. situaţia de monopol care caracterizează atât la nivel central. Astfel se ajunge la situaţia paradoxală. devine exagerat de mare în raport cu veniturile populaţiei. Subvenţiile reprezintă un aspect foarte important în mecanismul finanţării serviciilor publice şi a utilităţilor comunale. calculată ca diferenţă între preţul local şi preţul naţional de referinţă (adică cel plătit de către populaţie). În acest moment există două serviciipublice importante subvenţionate: distribuţia energiei termice şi transportul local de călători. Acordarea acestui tip de subvenţie contribuie la diminuarea blocajului financiar. în special în oraşele de dimensiuni mai mici. În cazul distribuţiei energiei termice există două tipuri de subvenţii: a) subvenţia către producător. ceea ce conduce la costuri deosebit de mari şi nu au efectul social scontat. între momentul emiterii unei facturi şi momentul încasării ei. •nivelul subvenţiei. b) ajutoarele băneşti acordate familiilor cu venituri reduse pe perioada lunilor noiembrie-martie pentru încălzire.000 de locuitori. acest sistem este mai eficient decât subvenţia către producător. Subvenţia pentru transportul local de călători este reglementată prin OUG 97/1999. combinarea traseelor foarte rentabile cu cele mai puţin rentabile etc. de fapt. Din păcate.). fie că este vorba de societăţi comerciale. Aceste ajutoare sunt. Ea se acordă în funcţie de veniturile nete ale unei familii şi chiar dacă fundamentarea ei practică lasă de dorit. Volumul subvenţiei variază în funcţie de dimensiunea localităţii. cauzate. ceea ce influenţează negativ capacitatea administraţiei publice locale de a urmări o politică coerentă din punct de vedere financiar în acest domeniu. mentalitatea generală este că aceste servicii nu trebuie organizate după criterii de eficienţă economică.

iii) este o ţară care a aderat la majoritatea convenţiilor de mediu şi dezvoltare durabilă. bugetul de stat participă cu resurse numai la finanţarea obligaţiilor pe care şi le-a asumat în cadrul unor angajamente cu instituţiile financiare internaţionale. o dată cu intrarea în vigoare a Legii finanţelor publice locale. •interesul capitalului privat este încă mic în comparaţie cu nevoile de investiţii ale acestui sector. autorităţile locale nu au încă suficiente resurse proprii pentru acoperirea acestor nevoi. •utilizarea creditelor în finanţarea serviciilor publice şi a lucrărilor de investiţii în infrastructura locală cu garanţii de stat sau ale autorităţilor locale.E. Atragerea şi utilizarea fondurilor nerambursabile bi. •creditul impune eficienţa economică şi presupune disciplina financiară. în acelaşi timp. introduce elemente de concurenţă într-un domeniu caracterizat în general ca monopolist. ca poluator şi. De aceea. Utilizarea creditelor în finanţarea serviciilor publice şi a lucrărilor de investiţii în infrastructura locală Finanţarea infrastructurii prin credite bancare trebuie extinsă pentru că: •alocaţiile de la bugetul statului devin din ce în ce mai reduse.Mecanismele şi sursele folosite pentru finanţarea programelor de investiţii pentru servicii Bugetul de stat se confruntă cu constrângeri tot mai mari şi de aceea tendinţa de reducere a finanţării serviciilor publice locale şi a investiţiilor din această sursă este tot mai evidentă.şi multilaterale Este normal ca scenariile de finanţare a proiectelor de investiţii din infrastructura urbană a României să aibă în vedere şi sursele de finanţare nerambursabile provenite de la U. A. caracteristici care lipsesc cel mai mult acestui sector. •creditul permite împărţirea poverii investiţiilor urgente din infrastructură (generatoare de beneficii pe termen lung). trebuie avute în vedere trei căi de atragere a capitalului în finanţarea acestor servicii: •stimularea implicării capitalului privat (parteneriatul public-privat). De altfel. concentrează capital pe termen lung în sfera serviciilor publice. sub forma parteneriatului public-privat. C. Pe de altă parte.şi multilaterale. pe mai multe generaţii de viitori beneficiari . Stimularea implicării capitalului privat (parteneriatul public privat) Capitalul privat trebuie implicat în sfera serviciilor publice locale. B. ca urmare a constrângerilor bugetare. pentru că: interesul privat disciplinează autoritatea din punct de vedere bugetar şi creşte eficienţa economică a operatorului. sau de la alte state europene sau din afara continentului european pentru că: i) este o ţară membră a Uniunii Europene. ca receptor de poluare. •atragerea şi utilizarea fondurilor nerambursabile bi. ii) este parte a eco-sistemului european. iar concurenţa determină creşterea calităţii.

Factorii care influenteaza cererea de servicii OBIECTIVELE CAPITOLULUI Dupa studierea acestui capitol ar trebui sa puteti: •Sa precizati rolul cererii în economia serviciilor. Bucuresti. I. CUVINTE CHEIE cererea de servicii = partea solvabila a nevoii de servicii manifestata pe piata. The Essence of Services Marketing. Patrick Liedtke. Patriche. Ed. 2001. Raport catre Clubul de la Roma. 5. Ed. Kotler. cercetare directa a cererii de servicii = cercetare efectuata asupra purtatorilor cererii. Teorie si practica. Gadrey. •Sa explicati riscurile asociate afacerilor internationale. Schrempf. Financial Services Handbook. J. cerere ferma de servicii = cerere de servicii pentru care decizia de cumparare se ia înainte de cumpararea propriu-zisa. Bucuresti. 2. 10. – Editia a III-a. 1987 8. 1994. New York. metoda lanturilor Markov = metoda utilizata pentru analiza si previziunea modificarilor structurale. Teora. •Sa cunoasteti formele de organizare a activitatilor internationale de servicii. estimarea cererii de servicii prin analogie = estimarea cererii pentru un serviciu prin comparatie cu calcularea raportului între un indicator economic global pentru doua sau mai multe ta ri. Marketingul serviciilor. Payne. Bucuresti. Orio Giarini. Paris. Caracteristici ale cererii de servicii 6.3. . Politica. 1997. Managementul marketingului. Ed. 1992. CEREREA DE SERVICII 6. Bucuresti. Ed. Eficient. •Sa cunoasteti metodele de studiere a cererii de servicii pe piata interna si internationala. Analiza pietei internationale. în Marketing intern si international. 1993. 4. Maria Ioncica . •Sa evidentiati caracteristicile cererii de servicii. migrarea cererii de servicii = mobilitatea spatiala a cererii de servicii.2. Economia serviciilor.CAPITOLUL 6. Olteanu. L’économie des services. 7.Cetina. Tratat de Econmia Comert ului. 2003. în Marketing intern si international. Editions La Découverte. D.1. Ph. Probleme de marketing si strategiile comerciale în operatiunile multinationale. 1998. 1976. Reed Moyer. Rolul cererii în economia serviciilor 6. Coeditie Marketer Expert. V. John Willy & Sons. 9. BIBLIOGRAFIE 1. Dilema ocuparii fortei de munca si viitorul muncii. Bucuresti. 3. Englewood Cliffs. revazuta si adaugita. All Beck. A. D. •Sa întelegeti natura si sensul influentei diferitilor factori asupra cererii de servicii. 6. W. Ed. Prentice Hall. Gabriele Morello. Uranus.

combinatia optima privind utilizarea managerilor locali si straini. de fapt. Pentru studierea cererii pe piata mondiala a serviciilor se pot folosi. confruntati cu problemele insuficientei productiei si-au concentrat preocuparile asupra ofertei si stimularii productiei. În acest proces. metoda lanturilor Markov. strategiile de substituire a importurilor si de industrializare implementate de o serie de tari în curs de dezvoltare. s-a constatat ca nevoia solvabila nu era suficienta pentru a absorbi oferta. . Afacerile internationale cu servicii pot lua ca forme de organizare diferite forme. Astfel. Cei mai importanti factori care influenteaza cererea de servicii a populatiei sunt: veniturile si timpul liber. În concluzie. caracterul ferm si dominant tehnic al acesteia si rolul mai redus al factorilor psihologici în influentarea cererii. Dintre cele din urma se evidentiaza: exa minarea schemelor cresterii economice. franciza. birourile de vânzari. stimularea acesteia. bunuri sau servicii. factorii psihologici si sociali. acordurile de marketing. Hicks introduce în teoria economica ideile de risc si incertitudine si echilibru economic dinamic. si anume: exportul indirect. concurenta între bunuri. decizia întreprinderilor de a opera în strainatate este deosebit de profitabila cu conditia unei cercetari aprofundate a pietei si în particular a cererii de servicii efective si potentiale. licentierea. Lansarea în afaceri pe piata internationala a serviciilor. subliniind rolul guvernului în acest proces. societatile mixte sau întreprinderile subsidiare în strainatate.REZUMAT Economistii clasici. de corelatie. Acestea au acutizat problemele inflatiei si somajului. precum si folosind metode directe. Cererea manifestata pe piata interna a serviciilor poate fi studiata folosind metode indirecte bazate pe evidente statistice. sondaje statistice sau cercetari de tip panel. presupune confruntarea întreprinderilor în cauza cu numeroase riscuri. faptul ca din punct de vedere al mobilitatii teritoriale. în opinia lor. J. Cererea de servicii pentru întreprinderi prezinta ca particularitati: disparitatea cererii. Spre deosebire de el. tarifele. în principal datorita randamentelor descrescânde ale tehnologiilor si rolului serviciilor în realizarea productiei. permit sau impun migrarea cererii. În aceste conditii. economistii neoclasici si-au focalizat atentia asupra rolului cererii. oferta de servicii. servicii si self-service. Dupa anii 1920. Managementul întreprinderilor care activeaza în strainatate trebuie sa gaseasca. estimarea prin analogie. crizele economice erau legate de supra-productie si deflatia reala. “prosumator”. Dintre factorii care influenteaza cererea de servicii a întreprinderii se detaseaza: cresterea complexitatii stiintifice si tehnice interne (în cadrul întreprinderilor) si cresterea complexitatii externe (a mediului extern al întreprinderii). nedefinit elastica. J. exportul direct. reprezentând. respectiv co-producator în sistemele complexe de productie-consum. expansiunea activitatii corporatiilor multinationale si transnationale. elasticitatea ridicata în raport cu factorii care o influenteaza. În aceasta perioada. necesitatea stimularii cererii efective prin încurajarea investitiilor si a consumului. Dupa anii 1970 au aparut probleme noi legate de o anumita rigiditate a ofertei. utilizând informatii obtinute din observari empirice. al pietei produselor si factorilor de productie. de asemenea. metodele directe si cele indirecte de cercetare. creste rolul consumatorului acesta devenind. de asemenea. metode de trend. datorita mai ales revolutiei industriale. gânditorii neoclasici afirma ca economia dispune de mecanisme de autoreglare. M. Cererea de servicii a populat iei are drept caracteristici de baza faptul ca acopera numai o parte a nevoilor de consum de servicii. de asemenea. R. serviciile nu admit. Cererea de servicii internationale este influentata de: cresterea veniturilor si modificarea cheltuielilor de consum ale populatiei. Keynes sustine. atât de natura comerciala cât si politica. optica economica s-a schimbat în sensul reconsiderarii importantei ofertei si a stimularii performantei în timp a rezultatelor productiei. cresterea si liberalizarea comertului cu bunuri. În acelasi timp. factorii demografici. cererea îndeplineste functia de mecanism de selectie nu numai pentru produsele oferite pe piata ci si pentru proiectele si ideile de produse noi. solutia asigurarii echilibrului economic general. progresul stiintific si tehnic. iar rolul statului trebuie sa fie unul neutru.

reparaţii. Rolul cererii în economia serviciilor Economistii clasici. consumul de servicii are şi alte surse în afara pieţei (serviciile necomerciale). cererea îndeplineste functia de mecanism de selectie nu numai pentru produsele oferite pe piata ci si pentru proiectele si ideile de produse noi. optica economica s-a schimbat în sensul reconsiderarii importantei ofertei si a stimularii performantei în timp a rezultatelor productiei. Dupa anii 1920. Astfel. prezintă anumite particularităţi. stimularea acesteia. nevoile de reparaţii şi întreţinere. în opinia lor.unităţile cumpărătoare.cererea pentru astfel de servicii are un caracter tehnic dominant. J. . În aceste conditii. solutia asigurarii echilibrului economic general. “unele din nevoile de servicii fac parte din cercul nevoilor primare (nevoile de transport. – servicii care permit. de regulă. R. servicii personale etc. bunuri sau servicii. de asemenea. confruntati cu problemele insuficientei productiei si-au concentrat preocuparile asupra ofertei si stimularii productiei. combustibilului. O a treia caracteristică a cererii de servicii se referă la elasticitatea ei ridicată. şi anume pe acelea care sunt solvabile. necesitatea stimularii cererii efective prin încurajarea investitiilor si a consumului. economistii neoclasici si-au focalizat atentia asupra rolului cererii. din punct de vedere al posibilităţilor de migrare a cererii. creste rolul consumatorului acesta devenind. O primă caracteristică a cererii pentru servicii rezultă chiar din definiţie şi anume că cererea acoperă numai o parte a nevoilor de consum. consumul având prin urmare o sferă de cuprindere mai mare decât cererea de servicii. şi care sunt foarte sensibile la modificările intervenite în venituri sau tarife. Caracteristici ale cererii pentru servicii: Cererea de servicii reprezintă partea solvabilă a nevoii sociale reale de servicii care se manifestă la piaţă. . şi mai ales în funcţie de venituri şi tarife. Dupa anii 1970 au aparut probleme noi legate de o anumita rigiditate a ofertei. Aceasta se explică prin aceea că serviciile satisfac. .1. Acestea au acutizat problemele inflatiei si somajului. datorita mai ales revolutiei industriale. de fapt. În acelasi timp. prin importanţa lor – volumul producţiei. Hicks introduce în teoria economica ideile de risc si incertitudine si echilibru economic dinamic. respectiv co-producator în sistemele complexe de productie-consum. iar rolul statului trebuie sa fie unul neutru. cererea de servicii pentru întreprinderi. dintre care amintim: .cererea de servicii destinate consumului intermediar este fermă. “prosumator”. în anumite limite. în general.).2. Totuşi. depinzând de capacităţile de producţie şi de posibilităţile financiare ale întreprinderilor şi fiind fundamentată prin consideraţii de rentabilitate şi avantaje tehnice. nedefinit elastica. structura şi eşalonarea în timp a cererii de mărfuri. subliniind rolul guvernului în acest proces. – servicii care impun migrarea cererii: serviciile turistice. în principal datorita randamentelor descrescânde ale tehnologiilor si rolului serviciilor în realizarea productiei. gânditorii neoclasici afirma ca economia dispune de mecanisme de autoreglare. nevoile de igienă şi sănătate.6. serviciile pot fi împărţite în trei categorii: – servicii care nu admit migrarea cererii: servicii de distribuţie a electricităţii. nevoi de ordin secundar sau terţiar. motiv pentru care cererea care le exprimă are o elasticitate scăzută”. nevoile de servicii bancare etc. tehnologia aplicată. migrarea cererii: comerţ. apei. în raport cu factorii care o influenţează. – antrenează o disparitate considerabilă în ceea ce priveşte volumul.factorii psihologici deţin un rol mai redus în determinarea deciziei de cumpărare etc. În acelaşi timp. Caracteristicile prezentate mai sus se referă cu precădere la cererea de servicii a populaţiei. reprezentând. M. În aceasta perioada. legăturile cu piaţa etc. al pietei produselor si factorilor de productie. O a doua caracteristică a cererii de servicii se referă la mobilitatea ei teritorială. s-a constatat ca nevoia solvabila nu era suficienta pentru a absorbi oferta. Pe de altă parte. J. În acest proces. 6. Astfel. vânzarea căpătând aspectul unei prezentări tehnice. crizele economice erau legate de supra-productie si deflatia reala. curăţenia locuinţei etc. Spre deosebire de el. Keynes sustine. .

pentru servicii legate de loisir. respectiv internaţionale. – factorii demografici. Datorită faptului că cheltuielile pentru servicii nu au întotdeauna un caracter de primă necesitate ci sunt destinate. turism. dezvoltarea a noi oraşe şi regiuni a condus la creşterea nevoilor pentru infrastructură şi serviciile aferente. a) Factorii care influenţează cererea de servicii a populaţiei Cererea de servicii a populaţiei se modifică. familiile pol fi determinate să renunţe la unele din ele. Coeficienţii de elasticitate a cererii de servicii în funcţie de tarife sunt prin urmare. transport. de asemenea. în sensul că aceasta din urmă nu se poate manifesta decât vis-a-vis de producţia de servicii oferită pe piaţă. de asemenea. reparaţii. Aşa. un factor esenţial care scapă încercărilor de previziune. în volum şi structură sub influenţa. fenomene demografice. dacă tarifele serviciilor cresc prea mult. creşterea complexităţii vieţii a creat cerere pentru o varietate de servicii. cel mai adesea. decât să le producă singuri (de exemplu. mai ales de consultanţă juridică şi financiară. îngrijirii copiilor şi altele.. datorită faptului că această reducere poate fi asociată de consumatori cu o scădere a calităţii serviciilor. Comunicarea şi călătoriile au condus şi la creşterea nivelului aspiraţiilor. cât şi pentru cel al serviciilor. să ia masa la restaurant. În privinţa faptului dacă viitoarele modele de consum vor evolua într-un sens favorabil serviciilor. iar diversificarea ofertei dă posibilitatea cumpărătorilor de a alege şi de a-şi satisface la un nivel superior cerinţele. dar. Creşterea numărului populaţiei conduce la creşterea cererii de servicii. după cum tendinţa de creştere a duratei medii a vieţii şi de îmbătrânire a populaţiei va contribui la creşterea cererii pentru anumite categorii de servicii. Aceasta a determinat în ţările dezvoltate creşterea puternică a serviciilor destinate alimentaţiei rapide (fast-food). apariţia de bunuri şi servicii noi. Factorii care influenţează cererea pentru servicii Aceştia se diferenţiază pentru cererea de servicii a populaţiei. a următorilor factori: – veniturile şi timpul liber. creşterea ponderii populaţiei vârstnice determină sporirea cererii pentru servicii de sănătate. Astfel. Călătoriile internaţionale şi mobilitatea au produs schimbări în gusturile şi cerinţele consumatorilor. un puternic impact asupra cererii de servicii. negativi şi supraunitari.6. pe măsura creşterii veniturilor. În sfârşit. dau un plus de valoare timpului lor liber. Creşterea venitului şi timpului liber influenţează în acelaşi sens cererea de servicii. coeficienţii de elasticitate având valori subunitare. valabil atât pentru sectorul bunurilor. satisfacerii unor nevoi de ordin terţiar. bunurile. Aceasta se explică prin influenţa a două categorii de factori şi anume: 1) creşterea complexităţii ştiinţifice şi tehnice interne (în cadrul întreprinderilor) a proceselor de producţie a bunurilor şi serviciilor 2) creşterea complexităţii externe (a mediului extern al întreprinderii). care compară serviciile naţionale şi internaţionale şi cer diversitate şi îmbunătăţirea calităţii. respectiv inovaţia. Există. indivizii şi familiile. în principal. Astfel. De asemenea. de întreţinere a copiilor etc. b) Factorii care influenţează cererea de servicii a întreprinderilor O tendinţă comună tuturor ţărilor occidentale este creşterea cumpărărilor de servicii ale întreprinderilor mult mai rapidă decât aceea a cumpărărilor de bunuri. – factori psihologici şi sociali. serviciile comerciale şi munca domestică se află în concurenţă pentru satisfacerea unor nevoi ca: alimentaţie. Astfel. Pentru cea mai mare parte a serviciilor. având tendinţa mai mult să cumpere servicii. Apariţia de servicii noi induce la consumator dorinţa de a apela la serviciile respective. de regulă. – tarifele.3. Creşterea complexităţii interne cuprinde: . creşterea natalităţii (baby boom) induce sporirea puternică a cererii de servicii educative. cererea de servicii pentru producţie. Dar invers. creşterea tarifelor pentru serviciile ce satisfac nevoi primare nu determină scăderea în aceeaşi proporţie a cererii. cum ar fi. de exemplu. – concurenţa între bunuri. reducerea tarifelor poate uneori să nu conducă la sporirea cererii. Cu toate acestea. gusturile. de exemplu. sau nu. aspiraţiile etc. servicii şi self-service (bricolaj). La fel. cei care au timp liber şi venituri limitate sunt adesea determinaţi să-şi reducă cheltuielile pentru servicii. Schimbările sociale au. creşterea tarifelor are o incidenţă negativă asupra cererii. Factorii psihologici. există diferite teorii. de asemenea. petrecerea timpului liber etc. mai degrabă decât la domiciliu). precum preferinţele. Creşterea numărului femeilor care lucrează a condus la realizarea unor funcţii domestice în afara căminului. servicii domestice etc. – oferta de servicii influenţează cererea. diferite ale indivizilor influenţează cererea de servicii atât ca volum cât şi ca structură.

producerea şi achiziţionarea de programe etc. servicii de inginerie. . diferenţierea veniturilor şi aspiraţiilor.creşterea complexităţii suporturilor materiale ale producţiei (maşini. .strategiile de substituire a importurilor şi de industrializare implementate de o serie de ţări în curs de dezvoltare duc la creşterea substanţială a serviciilor de inginerie. – economice – segmentarea şi internaţionalizarea pieţelor.expansiunea activităţilor realizate de corporaţiile multinaţionale şi transnaţionale determină creşterea cererii pentru servicii de studiere a pieţelor. .. reglementări fiscale şi contabile.creşterea şi liberalizarea comerţului cu bunuri care are ca efect creşterea fluxurilor internaţionale cu servicii complementare. informatică etc. a căror funcţionare şi programare fac să intervină un număr tot mai mare de parametri şi cer cunoştinţe mai înalte şi mai abstracte. sistemele de informare şi comunicare. serviciile bancare etc. c) Factorii care influenţează cererea de servicii internaţionale Cererea de servicii internaţionale a cunoscut în ultimele decenii un dinamism deosebit ca urmare a interacţiunii unor factori. echipamente etc. transport. Aceasta conduce la necesitatea investiţiilor intelectuale (nemateriale) ale întreprinderii pentru cercetare-dezvoltare.creşterea complexităţii sistemelor de producţie se referă la creşterea gradului de flexibilitate tehnică a acestor sisteme productive. formarea personalului. cum ar fi: transportul. Creşterea complexităţii externe relativă la mediul extern al întreprinderilor este determinată de mai multe variabile: – fizice şi tehnice – se referă la inovaţiile ştiinţifice.. individualizarea exigenţelor.progresul ştiinţific şi tehnic conduce la creşterea fluxurilor invizibile legale de transferul internaţional de tehnologii. .). Creşterea complexităţii ştiinţifice şi tehnice interne induce nevoia de competenţe. bancare etc. comunicaţii etc. asigurările şi reasigurările internaţionale. dintre care amintim: . – instituţionale — legislaţie. – sociale — segmentarea clientelei. mediul natural.creşterea veniturilor şi modificarea cheltuielilor de consum ale populaţiei conduce la o creştere tot mai activă a cererii pentru noi servicii. consultanţă. şi mai ales pentru turism internaţional. formare şi informare pentru conducerea proceselor de producţie din partea diferitelor niveluri ierarhice. .. telecomunicaţii. la diversitatea crescândă a produselor realizate cu aceste sisteme. ..

•Sa prezentati metodele de masurare a productivitatii în servicii. •Sa comentati modelul de gestiune flexibila a fortei de munca în servicii.1.2. Resursele umane 7. Investitiile si eficienta lor OBIECTIVELE CAPITOLULUI Dupa studierea acestui capitol ar trebui sa puteti: •Sa prezentati tendintele în evolutia populatiei ocupate pe sectoare •Sa explicati în ce consta tendinta de tertiarizare a categoriilor profesionale •Sa diferentiati piata primara de piata secundara a muncii în servicii.3.1. •Sa comentati teza despre sporurile mici (lente) ale productivitatii în servicii. Rolul serviciilor în ocuparea populatiei 7. Continutul si rolul capitalului tehnic în dezvoltarea serviciilor 7. evolutie 7.2. •Sa explicati specificitatile clasice si noi ale pietei muncii în servicii. •Sa prezentati continutul si caracteristicile capitalului tehnic în servicii. •Sa prezentati factorii care determina eterogenitatea ocupatiilor si sistemelor de ocupare a fortei de munca în sectorul tertiar. în cadrul economiei globale.1. Productivitatea muncii în servicii: particularitati. •Sa explicati în ce consta “productivitatea indirecta” a activitatilor de servicii.2. Resursele materiale 7. RESURSELE UMANE SI MATERIALE ÎN SECTORUL SERVICIILOR 7.1.2. •Sa comentati relatia între intensificarea preocuparilor pentru cresterea productivitatii si a celor pentru sporirea calitatii serviciilor.CAPITOLUL 7. Caracterizarea muncii si a modelelor de ocupare a fort ei de munca în servicii 7. •Sa explicati cum se clasifica serviciile. •Sa explicati dificultatile masurarii productivitatii muncii în servicii. •Sa explicati algoritmul ce trebuie parcurs pentru analiza si îmbunatatirea productivitatii serviciilor. din punct de vedere al gradului de competitivitate al diferitelor categorii profesionale.1.2. •Sa comentati modelul Giarini-Liedtke de ocupare a fortei de munca în economia serviciilor. .1. •Sa evidentiati formele investitiilor în servicii si criteriile de alegere a celei mai eficiente variante de investitii.

Megadinte. Quinn. richesses. menit sa rezolve global problema somajului. L’économie des services.Nusbaumer. productivitatea medie a muncii = eficienta cu care este utilizata forta de munca. cu posibilitati de cariera etc. J. 1998 6. H. 1992. Bucuresti. investitia de productivitate = investitie care conduce la cresterea productivitatii. Gadrey. 3. capital tehnic = capital fix + capital circulant. concentrarea economica si interesele economice si institutionale. Paris. Fata de modelul industrial al pietei muncii. J. operations and human resources. cu angajari cu nivel mediocru de calitate si stabilitate. serviciile pot fi: de rutina în productie.B. Liedtke. Giarini si P. Ed. Maria Ioncica . O. Pornind de la noile realitati ale economiei serviciilor si de la consideratii morale. 2. se exprima. P. J. printre care: ponderea mai mare a . Ed. Dubois. La nivelul sectorului tertiar. Kotler. Informations. Teorie si practica. services et technologie. Analiza evolutiei populatiei ocupate pe sectoare ca si pe categorii profesionale evidentiaza tendinta de “tertiarizare” a economiei tarilor dezvoltate. Paris. 7e Edition. Principalii factori care determina eterogenitatea ocupatiilor si a sistemelor de ocupare a fortei de munca în servicii sunt: eterogenitatea tehnica. servicii de analiza conceptuala = activitati care presupun identificarea de probleme si alegerea strategiilor pentru rezolvarea acestora. investitia de înlocuire = investitia care compenseaza uzura mijloacelor fixe din cursul proceselor de productie anterioare. formele de organizare. productivitatea medie a muncii se calculeaza ca raport între PIB (VAB) creat în sectorul tertiar si populatia ocupata în acest sector. angajari cu timp partial =angajari pentru o durata de timp sensibil mai redusa decât durata normata (legala) a muncii. Kluwer Academic Publishers. – Editia a III-a. Reich. Giarini. Munca natiunilor. Services aux entreprises. Ed. pentru public si de analiza conceptuala. trimestru) si numarul mediu de angajati. 1995 5.Stahel. Paideia. 1992. 1987 4. investitie = cheltuieli facute cu dezvoltarea sau modernizarea echipamentelor tehnice. L’entreprise intelligente. Bucuresti. termenul de recuperare a investitiei = durata dupa care valoarea investitiei se recupereaza din profitul estimat a se realiza prin darea în functiune a investitiei. Paris. Bucuresti. Boston. 1994. Bucuresti. Publi-Union Editions. O. Marketing management. Ed. 1996 9. constituita din angajari cu statut favorabil. Limitele certitudinii. Liedke propun un model cu trei niveluri de ocupare a fortei de munca. calculându-se ca raport între cifra de afaceri realizata de întreprindere într-o anumita perioada de timp (luna. O. Edimpress-Camro. 1996. 2003. The Services Economy: Lever to Growth. Pregatindu-ne pentru capitalismul secolului XXI. si a unei piete “secundare“. Economica. produits. Ed. Naisbitt. 2001 8. investitie neta = investitie care creste capacitatea de productie. Din punct de vedere al gradului de competitivitate pe care o au diferitele categorii profesionale în cadrul economiei globale. concentrare economica = desfasurarea activitatii economice în întreprinderi de dimensiuni mari. Ch. Lovelock. B. J. Paris. Giarini. Robert B. Managing services. Marketing. REZUMAT Evolutia populatiei angajate în servicii poate fi analizata pe ramuri sau sectoare de activitate si pe categorii profesionale. Savoir. Prentice Hall International Editions. W. 1992. investitie bruta = investitia de înlocuire + investitia neta. Dilema ocuparii fortei de munca si viitorul muncii. îndeosebi dupa 1980. Editions La Découverte. de regula. valoric. 10. Economia serviciilor. Ed.CUVINTE CHEIE servicii de rutina în productie = operatii repetitive asemanatoare cu munca la banda rulanta. Bucuresti. 11. All Beck. În servicii. revazuta si adaugita. Piata muncii în servicii se caracterizeaza prin existenta unei piete “primare“. 7. cel tertiar are mai multe caracteristici. Politica. Dunod. Jacques de Bandt. •BIBLIOGRAFIE 1. Uranus. Ph. profitul actualizat = profitul recalculat tinându-se seama de deprecierea unei încasari viitoare în raport cu o încasare actuala.

) un rol din ce în ce mai important revine investitiilor nemateriale (în materie de strategii. cercetare-dezvoltare. mult mai subiective: designul.). analiza sistemului de furnizare a serviciului. Productivitatea muncii în servicii este mai dificil de evaluat datorita faptului ca serviciile sunt. consilierului. mai ales în componenta pret a produsului. profesorului. Pentru prestatiile de servicii cum ar fi cele ale medicului. forta de munca angajata prin sub-contractare. cum ar fi suprafata planseului. posibilitatea de a investi si posibilitatea de a prevedea. serviciile au pe lânga efecte imediate (directe) si rezultate indirecte (multiplicatoare si pe termen lung) si deci o productivitate indirecta. Modelul de gestiune flexibila a fortei de munca în servicii cuprinde mai multe categorii de angajati si anume: specialisti. cresterea volumului productiei este subestimata. viteza de vârf. tehnicieni si alti profesionisti de nivel înalt. feminizarea. echipamente etc. consumul de energie. În conditiile în care valoarea productiei se calculeaza în preturi constante. . foarte diversificate si putin standardizabile. printre metodele ce pot fi folosite în acest scop. un automobil – putem descrie produsul cu obiectivitate si precizie. având ca obiectiv perfectionarile tehnice menite sa conduca la cresterea productivitatii. De asemenea investitiile pot fi de “capacitate”. În ultima perioada. linia. salariati permanenti. Din acest punct de vedere. facând referire la un numar de specificatii tehnice. dimpotriva. obiective si precise. Cunoscând aceste metode. investitiile jucând un rol din ce în ce mai important în dezvoltarea serviciilor. Din punct de vedere al motivatiei investitiilor acestea pot fi: pentru reducerea costurilor si înnoirea productiei. Cu toate dificultatile legate de masurarea productivitatii în servicii. Pe lânga investitiile materiale (în imobile. serviciile pot fi clasificate ca necesitând în proportie mai mare personal sau. fiabilitate a. fiind repartizata de o maniera arbitrara. analiza rezultatelor si propunerea unor masuri de îmbunatatire. iar cresterea preturilor supraestimata. echipamente. Dar. în timp ce elementele calitative specifice si subiective devin din ce în ce mai importante. O caracteristica a echipamentelor tehnice în multe sectoare de servicii o reprezinta ponderea mare a cladirilor care au un rol mai important decât în celelalte sectoare ale economiei. numarându-se: ratele output / input. specificarea caracteristicilor serviciului în fiecare etapa a procesului de productie. Prin urmare. analizele comparative. În plus. care sa se refere. urmarindu-se cresterea capa citatilor de productie si de “productivitate“.angajarilor din servicii publice. Astfel pentru aceste servicii nu dispunem de o definitie si de o masura a produsului. În sens restrâns investitiile se refera la cheltuielile efectuate cu dezvoltarea sau modernizarea echipamentelor tehnice (capitalului fix). angajati cu timp partial. Atunci când vorbim de un bun – de exemplu. normele de timp sau de munca. Aceasta este si una din explicatiile sporurilor mai lente ale productivitatii în servicii. la criterii sau specificatii tehnice. tipul de schimbare a vitezei. în infrastructura si de ordin strategic. selectarea si aplicarea metodelor de masurare a productivitatii. culoarea. lucratori temporari. modelele deterministice. angajati cu contracte cu durata determinata. desi tine de esenta serviciului. Constatarile referitoare la slaba crestere a productivitatii în servicii sunt contrazise de constatarile referitoare la productivitatea relativa. care este în numeroase cazuri mai ridicata în activitatile tertiare decât în celelalte activitati productive. O tendinta actuala în activitatile de servicii este îmbinarea preocuparilor pentru cresterea productivitatii cu cele privind sporirea calitatii serviciilor si a satisfactiei consumatorilor. Investitiile brute cuprind investitiile noi (nete) care cresc capacitatea de productie si investitiile de înlocuire care compenseaza uzura mijloacelor de productie din procesele de productie anterioare. puterea motorului. folosirea într-o masura mai mare a angajarilor cu timp partial etc. calitatea nu este si nu poate fi luata în considerare direct în definirea si masurarea productiei. acest demers este necesar. numarul de cilindri. si în consecinta nici pretul pe unitatea de produs. nu putem identifica unitatea de productie. formare de personal etc. Decizia de a investi depinde de: nevoia de a investi. avocatului dispunem în mica masura de aceasta posibilitate de referire la specificatii tehnice. ca în cazul bunurilor. Capitalul tehnic – format si în sectorul serviciilor din capitalul fix si capitalul circulant – este caracterizat printr-o puternica eterogenitate. în general. La acestea se adauga un set de elemente calitative. detaliile. algoritmul de parcurs pentru analiza si îmbunatatirea productivitatii serviciilor presupune: determinarea obiectivelor analizei. progresul tehnic a început sa patrunda si în sectorul serviciilor.

Un numar de tari cum ar fi Danemarca (69.în prima jumatate a secolului XX.4% în Canada. 45% în cele din urma.în 1994.6% în Suedia . .“tertiarizarea” populatiei ocupate s-a amplificat dupa anul 1980.1. Cu cât PNB / locuitor este mai ridicat cu atât ponderea populatiei ocupate în sectorul primar este mai mica .anii ‘80 marcheaza pentru ta rile dezvoltate preponderenta populatiei ocupate în sectorul serviciilor.8% în Norvegia. numarul de clienti estimat si suprafata de servire ce trebuie sa revina fiecarui client etc.în 1994 -. restul de 70% fiind ocupata în agricultura. XX. 7. iar al doilea se refera la categoriile profesionale.Alegerea celei mai efic iente variante de investitie se face pe baza unor criterii dinte care cele mai folosite sunt: durata (termenul) de recuperare. Exista astfel un grup de tari cu nivel de tertiarizare a angajarilor peste 70% (ponderea populatiei ocupate în servicii era de 73. Astfel.6% în SUA . Exista doua moduri de a analiza evolutia populatiei angajate în servicii într-un ansamblu dat de organizatii publice sau private.în 1992). taxa de rentabilitate. . De asemenea.existenta în ultimele 2-3 decenii a unei corelatii directe între nivelul dezvoltarii economice a unei ta ri si un anumit tip de structura a populatiei ocupate. . ponderea populatiei ocupate în servicii (34%).în categoria tarilor dezvoltate exista totusi unele diferentieri. . profitul actualizat.1% . Resursele umane Resursele umane reprezinta un factor de prim rang în realizarea productiei si în satisfacerea nevoilor de servicii ale consumatorilor. iar procentul celei din servicii este mai mare. dar era înca timida (sectorul tertiar detinând totusi ponderi ridicate de 20-40%). în tarile mediu dezvoltate.7%. alaturi de cresterea ponderii serviciilor în crearea PIB (sau PNB) si de datele referitoare la evolutia populatiei ocupate (angajarilor) în activitatile tertiare. 71. . Franta (68. Finlanda (65. situânduse (la nivelul anului 1990) în jurul mediei de 70% în cele dezvoltate si aprox.în 1993. Determinarea necesarului de investitii are la baza dimensionarea unitatilor de prestari de servicii care se face prin luarea în calcul a unor indicatori cum ar fi: cifra de afaceri (încasarile) posibila de realizat si randamentul scontat pe un metru patrat. comparativ cu 38% populatia ocupata în industrie si 6% populatia ocupata în agricultura.a). . ponderea populatiei ocupate în servicii (15%) era egala cu cea ocupata în industrie. Rolul serviciilor în ocuparea populatiei Tendinta de “tertiarizare” a economiei tarilor dezvoltate este evidentiata.59. devansa procentul angaja rilor în industrie (21%). Primul si cel mai raspândit consta în analiza evolutiei angajarilor pe ramuri sau sectoare de activitate. În ta rile cele mai dezvoltate procentul populatiei ocupate în agricultura este cuprins între 2-9%). 73.1. modificarile de structura ale angaja rilor au evoluat în sensul diminua rii ponderii sectorului primar care detinea înca de la începutul secolului mai putin de 50% din totalul populatiei ocupate în majoritatea ta rilor dezvoltate.73%. . reprezentat de economia nationala sau economia unui spatiu de productie specificat. dar era mai mica decât cea ocupata în agricultura (45%).50. Grecia . s-a accelerat mai ales începând cu anii ‘60.9% . 71. iar a celei în servicii între 55. Interpretarea datelor empirice privind evolutia populatiei ocupate pe sectoare de la începutul secolului nostru pâna în prezent releva câteva transformari structurale majore si anume: . s. în perioada 1981-1990 ponderea populatiei ocupate în servicii a crescut mai ales în tarile dezvoltate si cele cu nivel mediu de dezvoltare. În ta rile cu venit scazut.redistribuirea populatiei ocupate s-a facut în favoarea sectorului secundar pâna în anii 1965-1980 (ca urmare a industrializa rii moderne) si a sectorului tertiar.miscarea de tertiarizare a populatiei angajate care exista în cursul primei juma tati a sec.5%) au un nivel al tertiariza rii intermediar între primul grup si acela al ta rilor din “Sud” (Italia . 7. 71. care în anul 1981 reprezenta pentru aceasta categorie de ta ri 56%.în 1993). Spania .8%).2% .59.1.9% în Marea Britanie – în 1993-.

din acest punct de vedere ritmurile cele mai mari de crestere se înregistreaza pentru serviciile “nobile”. cum ar fi.Un tertiar cu crestere lenta. serviciilor bancare. serviciilor medicale. dar mai modeste: acela al serviciilor non-marfa (mai putin serviciile de sanatate publica). si al ca rui numar se umfla sau se reduce. distingându-se o piata “primara” (functii cu statut favorabil. tertiarizarea categoriilor profesionale se refera la evidentierea în fiecare ramura. în ta rile dezvoltate. aceasta flexibilitate va permite serviciilor respective sa -si mentina capacitatea de a crea locuri de munca adaptându-si salariile si modul de gestiune a mâinii de lucru (folosirea în proportie mai mare a angajarilor cu timp partial). .) unde ponderea acestora este importanta. (comert cu ridicata. dupa fazele ciclului economic. marketingului. chiar în situatie de stagnare. Paralel. Aceste teorii au fost “prelungite” pentru domeniul serviciilor sustinându-se ca o fractiune majora a angajarilor tertiare face parte din segmentul “secundar” al pietei muncii. învata mântului. În SUA. Astfel. pot fi evidentiate. Pe de alta parte. Existenta acestei piete “secundare” este însotita de aceea a pietei “primare” cu angajari stabile si un statut profesional înalt. casieri la . în viziunea unora din cele mai recente teorii. din punct de vedere al ritmurilor de crestere a populatiei ocupate. acest criteriu permite de a se evidentia existenta “gulerelor albastre” în ramuri ale serviciilor. în esenta structura pietei muncii se caracterizeaza prin dualism. meseriile cele mai dinamice în sectorul serviciilor sunt cele calificate din domeniul informaticii. juridice etc. de exemplu. plecând de la analize mai ales empirice ele evidentiaza multiplicarea asa-numitelor “bad jobs” (slujbe “rele”) în domeniul serviciilor.6% în 1994) dar se înscriu totusi în tendinta generala. constituit din angajari cu statut precar. a ca rui existenta si mentinere depind de conjunctura generala. comertul. transporturi. al serviciilor de santate si al serviciilor pentru întreprinderi. au crescut preocuparile privind adaptarea teoriilor referitoare la sistemele de angajare si piata muncii (ce purtau o puternica amprenta “industrialista” la sectorul tertiar.2.8% în 1993.un tertiar cu cresteri regulate. în sfârsit. . Astfel.în cadrul sectorului tertiar. Ori. serviciile de reparatii sunt mari creatoare de locuri de munca noi.1. ospa tari. se considera ca o importanta parte a serviciilor marfa (comerciale) se comporta de o maniera deosebit de flexibila în materie de evolutie a salariilor. pe fondul transformarii economiilor tarilor dezvoltate în economii de servicii. . tezele despre “dualismul” serviciilor pun accent pe diferentele privind categoriile socio-profesionale si nivelul veniturilor. Cel de-al doilea criteriu de evaluare a progresului populatiei angajate în servicii. . 7. în fiecare unitate de productie a “meseriilor” (categoriilor profesionale) care pot fi considerate tertiare în masura în care au ca obiect principal operatiuni de transformari materiale vizând producerea bunurilor. Caracterizarea muncii si a modelelor de ocupare a fortei de munca în servicii De la începutul anilor optzeci. dar si din domeniul cercetarii.Un tertiar cu crestere exploziva : acela al serviciilor comerciale pentru populatie. . Într-o conjunctura generala defavorabila .în ta rile foste socialiste din Europa centrala si de est. cu posibilitati de cariera ) si o piata “secundara” cu angajari cu nivel mediocru de calitate si stabilitate.De asemenea doua mari tari industrializate Japonia si Germania sunt mai putin tertiarizate (59. curatatorii etc. ?? În aceasta privinta este adevarat ca serviciile traditionale (arhaice) cum ar fi micul comert. Prin urmare. respectiv 59. De asemenea. ceea ce nu exclude restructura rile interne. trei tipuri de tertiar. datorita politicii economice a vechilor regimuri din tarile respective ponderea serviciilor în populatia ocupata este relativ mai redusa . Dar ceea ce conteaza pentru modificarea structurii angajarilor în sectorul tertiar este ritmul de crestere al diferitelor ramuri. se poate constata mentinerea la niveluri relativ constante (ca pondere în totalul angajarilor) a sectoarelor de servicii care ofera “slujbe mici” cu un nivel de calificare relativ mai scazut (vânza tori.

tertiarului. pot fi împa rtite în activitati care cer mâna de lucru foarte calificata (de consiliere pentru întreprinderi. ramuri (de exemplu: transporturile si telecomunicatiile) în care indicatorul capital / lucrator este la fel de ridicat ca în ramurile industriale cele mai capitalizate. . ca si echipamentele tehnice. Aceasta dimensiune. lanturile hoteliere) sau sistemele de fransiza. maximizarea venitului si acumularea capitalului individual în cazul întreprinderilor individuale sau familiale. Prima din aceste specificitati este ponderea mai mare în cadrul sectorului tertiar a angajarilor din servicii publice. Caracteristici ale modelului tertiar Fata de modelul industrial al pietei muncii cel tertiar are patru caracteristici originale. educatie) sau putin calificata (de exemplu: comertul cu amanuntul).concentrarea economica. Principalii factori care determina eterogenitatea ocupatiilor si a sistemelor de ocupare a fortei de munca în domeniul tertiar sunt: . încercând sa surprinda principalele particularitati ale angaja rilor în servicii (referitoare la calificari. În opozitie cu angajarile publice sunt cele din sectorul privat independent. proiecte. zone geografice. . educatie. respectiv ponderea mai mare pe care o detin femeile în acest sector. de o mare diversitate în sectorul serviciilor. comparativ cu media pe economie. procedee sau tipuri de echipamente. tertiarul contine. în medie mai putin concentrate decât activitatile industriale. obiective sociale în cazul institutiilor si organizatiilor publice etc. paznici etc. la un pol. marfa sau nemarfa). printr-o varietate de motivatii economice si institutionale. scopuri benevole foarte diverse în cazul organizatiilor non profit. Pietele muncilor tertiare sunt. si la alt pol. Din punct de vedere al echipamentelor tehnice. oferta fortei de munca . modele de gestiune a mâinii de lucru) astfel de modele conduc la o simplificare a realitatilor economice deosebit de diverse din sectorul serviciilor. universitati) sau private (marile cabinete profesionale). Acestea din urma. comert). Dintre caracteristicile mai noi. produs.). În plus. prin numa rul de salariati pe unitate) este. prima se refera la “feminizarea”. regasindu-se reprezentate toate tipurile de organizare: pe functii.eterogenitatea tehnica. regrupeaza în acelasi timp : -ramuri cu o concentrare puternica (bancile si asigura rile de exemplu) si -ramuri cu o concentrare extrem de redusa (activitati numite de “proximitate”. nivelului de calificare a mâinii de lucru. Alte formule de organizare caracteristice sunt lanturile voluntare (de ex. functionale sau mixte. Înclinatia întreprinderilor de servicii pentru recrutarile feminine se explica fie prin aceea ca este vorba de functiuni profesionale considerate mai aproape de aptitudinile femeilor (sanatate. Activitatile tertiare. Eterogenitatea tehnica influenteaza asupra necesarului de forta de munca. la rândul lor. clienti sau utilizatori. sistemelor de gestiune etc. Concentrarea economica (exprimata . întâlnim formule specifice cum ar fi în cazul marilor institutii publice (de ex. Diversitatea formelor de organizare contribuie. la diversificarea sistemelor de angajare. de exemplu.formele de organizare. desigur. Este de înteles ca aceasta va influenta asupra sistemelor de management si gestiune a resurselor umane în întreprinderile respective. fie pentru ca o parte a femeilor accepta (într-un mod mai mult sau mai putin liber) statute mai “flexibile” cu salarii inferioare.autoservire. caracterizate printr-o mai mare flexibilitate a sistemelor de gestiune. caracterizate prin folosirea într-o masura mai mare decât în celelalte . Sectorul tertiar este caracterizat.interesele economice si institutionale. de asemenea. primele doua fiind vechi si celelalte doua mai noi. sectorul tertiar manifesta o eterogenitate mult mai puternica decât industria. statut. a eterogenitatii este importanta pentru ca angajarile trebuie sa raspunda unor motivatii diverse: valorificarea capitalului în cazul întreprinderilor private. În materie de forme de organizare. . activitati care pot fi catalogate ca intensive în forta de munca . caracterizate printr-o mai marc stabilitate dar si o dependenta mai mare de deciziile puterilor publice. Desi interesante. respectiv ierarhice. de asemenea. sa natate.

7.sectoare ale muncii cu timp partial si în general a formelor numite “flexibile” ale muncii. evaluarile bazate pe indicatori tehnici (tranzactii. atât la nivelul (b1) al managerilor. fara perspectiva reala de cariera. întretinere. eliminarea variatiei de . 2. pentru multe alte servicii nu este posibil acest lucru.).) ar fi mai apropiate de semnificatia traditionala a conceptului de productivitate în industrie. tinând seama atât de dificultatile de standardizare a “produselor”. recrutati în numar tot mai mare pentru a îndeplini functii cum ar fi: cercetare-dezvoltare. Aceste angajari constituie principala zona de gestiune flexibila (efective. f) forta de munca angajata prin sub-contractare cu întreprinderi specializate pentru a raspunde unor nevoi permanente (paza. salarii) ale fortei de munca interne. Aceasta categoric poate cuprinde nivele de calificare foarte diferite. angajatii cu timp partial fiind primii concediati în situatii de recesiune. c) angajari cu timp partial. pentru numeroase activitati de servicii exista dificultati în definirea produsului lor “real”. Pe de alta parte. b) salariati generalisti. informatica) sau ocazionale (audit. reevaluate la preturi comparabile. “dosare” sau clienti ridica probleme deosebite în ceea ce priveste continutul cantitativ si calitativ al muncii. dosare. pentru serviciile non-marfa. chiar daca au anumite dificultati. informatica. Acest model ar cuprinde urma toarele categorii de angajati: a) specialisti. munca (input) consumat este adaptat mai ales analizei performantelor sistemelor de productie de masa. comunicatie etc. dar a caror calificare nu este neaparat inferioara. Aceste aspecte determina ca între categoriile ce formeaza “nucleul” si categoria c) sa apara si principala zona de “tensiuni”. evaluarea valorica a productiei sau valorii adaugate ridica problema gasirii unor indici de “deflatare” care sa tina seama de faptul ca ma rirea preturilor poate fi datorata si sporirii calitatii serviciilor. cât si al lui (b2) de angajati relativ polivalenti.1. daca anumite activitati tertiare ca transporturile si telecomunicatiile se preteaza. d) angajari pe baza de contracte cu durata determinata. consultanta. în cazul serviciilor bancare sau de asigura ri diferitele “operatiuni”. Mai mult. impozite). în sectorul tertiar.. remunerarea salariatilor. unde folosirea de exemplu a indicatorului “numar de cazuri (pacienti) tratate într-o perioada de timp” nu este suficient de relevant. Aceasta categorie este si cea mai afectata de conjunctura economica. Este un concept care se potriveste mai putin productiei de bunuri si servicii foarte diversificate si putin standardizate. Astfel. publicitate). valoarea adaugata la preturi constante este data de suma aporturilor factorilor de productie (consumul de capital fix. polite. Aceste doua componente a si b formeaza “nucleul” modelului. realizarea lor practica se poate dovedi imposibila. ingineri si alti profesionisti de nivel înalt. evolutie Productivitatea muncii ca un concept ce exprima nivelul productiei (output) pe unitatea de factor de productie. În ceea ce priveste sectorul tertiar. marketing. Productivitatea muncii în servicii: particularitati.. cu produse standardizate si relativ putin diversificate. prin definitie. e) lucratorii temporari raspund unor nevoi specifice. durata apelurilor x zonele de distanta si categoriile de apeluri etc. deoarece nu exista cazuri tipice. ori ma surarea productiei prin factorii de productie înseamna. reprezentat de angajati cu statut relativ favorabil (chiar daca si asupra carierei acestora pot plana diferite “amenintari”). Un exemplu este acela al serviciilor de sanatate. fiecare caz în parte cerând un volum de munca diferit. De aceea. O parte din acestea corespund unei “preangajari” de salariati permanenti. tehnicieni. cât si de acelea ale culegerii si înregistrarii informatiilor respective.3. evaluarii produselor lor pe baza de date tehnice standardizate (distante parcurse x tone de marfuri transportate sau calatori transportati. Având în vedere aceste caracteristici. nu numai unei cresteri inflationiste (fictive). specialistii în domeniul serviciilor considera cel mai potrivit pentru activitatile de servicii marfa (comerciale) un model de gestiune flexibila a fortei de munca. 1. fiind angajati pentru obiective sau perioade specifice. orare. Ultimele doua categorii e) si f) reprezinta forta de munca externa a întreprinderii. De asemenea. chiar daca s-ar parea ca. limitate.

avocatul studiaza si apara un dosar. . În functie de metodele de evaluare folosite se poate ajunge pentru aceste servicii la concluzii diferite privind evolutia productivitatii. Complexitatea efectelor activitatilor de servicii ne conduce la definirea “produsului” serviciilor. reunind puncte de vedere diferite. de evaluat: învatamântul are efecte pe termen mediu (succese scolare) si pe termen lung (integrarea profesionala).- productivitate. Principalele explicatii avansate pentru a raspunde unor astfel de paradoxuri sunt: insuficientele metodelor statistice pentru masurarea sporurilor de productivitate în aceste activitati. Astfel. chiar divergente despre evolutia productivitatii în activitatile de servicii. Acest lucru se impune cu atât mai mult cu cât serviciile au pe lânga efectele imediate (directe) si rezultate indirecte (pe termen mai lung). Dar daca productivitatea este masurata pe baza valorii adaugate în preturi constante se constata un regres de aproximativ 3% pe an. daca se face bilantul investitiilor sectorului privat în tehnologii informationale (informatica si telecomunicatii) se constata ca serviciile marfa concentreaza 85% din totalul acestor investitii (cifre pentru anul 1985 în SUA). Pe de alta parte. a cunoscut o rata de crestere medie anuala foarte ridicata (de ordinul a 10% pe an). numar de cecuri tratate etc. efectele productiei de servicii se pot evalua. mediul sanitar si social pentru serviciile medicale.). În aceste conditii. pentru foarte multe activitati de servicii o etapa prealabila de convenire asupra unor indicatori de evaluare. mai degraba ca . cel putin în serviciile intensiv informationale. În ceea ce priveste “productivitatea” prestatorilor în obtinerea acestor rezultate o putem denumi mai degraba (dupa opinia lui J.Pe de o parte serviciul se prezinta ca un efect imediat al activitatii prestatorului A asupra suportului C. în cele mai multe cazuri la doua nivele. În concluzie. servicii juridice. Insurance and Real Estate adica Finante. de asemenea. Vastul sector numit FIRE (Finance. Gadrey) prin termenul de eficacitate. analiza performantelor economice “reale” si în particular a productivitatii. presupune. formarea necorespunzatoare a personalului. Asigura ri si Tranzactii Imobiliare) este în acelasi timp lider în materie de investitii informatice si unul din sectoarele unde sporirile de productivitate sunt aparent cele mai slabe. în cazul Frantei. în relatie mai mult sau mai putin strânsa cu utilizatorul B Numeroase exemple ilustreaza produsul “direct” sau imediat al serviciilor: profesorul preda cursul dupa ce l-a prega tit. “Produsul” acestor servicii apare astfel ca o “constructie” sociala. precum si supraechiparea informationala. afirmatiile privind sporurile mai lente ale productivitatii. consultantul analizeaza o problema si formuleaza recomandarile. mediul economic si financiar pentru serviciile bancare si de consultanta pentru întreprinderi. studii de piata etc. pentru perioada 1978 . Pornind de la aceste puncte de vedere se poate ajunge la rezultate diferite. S-au invocat de asemenea utilizarea necorespunza toare a aparaturii. Astfel. Aceste rezultate depind. comporta o formulare mai nuantata. considerate mai semnificative decât prestatia imediata si posibil. Jean Gadrey evidentiaza ca pentru serviciile bancare. medicul formuleaza diagnosticul si recomanda tratamentul etc. avocatul poate câstiga sau pierde un proces. în locul termenului ambiguu de productivitate. dupa opinia lui J. mai mult decât serviciul imediat atât de efortul prestatorului cât si de caracteristicile utilizatorului (B) si capacitatea sa de a beneficia de serviciul imediat ca si de variabilele mediului extern: mediul cultural si profesional pentru serviciile de învatamânt. Gadrey. serviciile bancare pot obtine randamente financiare variabile pentru plasamentele pe care le gireaza etc. Pentru aceste produse mai potrivita ar fi folosirea. Un loc comun în aceasta privinta îl reprezinta teza despre sporurile mici (lente) ale productivitatii în servicii. serviciile medicale influenteaza starea de sanatate si speranta de viata. aceste servicii an adesea rezultate indirecte. productivitatea pe angajat masurata cu indicatori tehnici ca numar de conturi girate. a celui de eficienta operationala a muncii prestatorilor.1984. Acelasi lucru se poate constata pentru serviciile de asigurari si în domeniul serviciilor pentru întreprinderi (audit contabil. consultanta pentru întreprinderi poate îmbunatati în proportii diferite rezultatele acestora. Paradoxul este urmatorul: numeroase servicii au trecut începând cu anii ‘80 în era informaticii si.

astazi se vând: servicii complexe de sa natate si prevenire a îmbolna virilor.servicii” de masa si standardizate. economii de scala. Resursele materiale Alaturi de resursele umane si financiare. Având în vedere marea eterogenitate a sferei serviciilor si volumul si complexitatea capitalului tehnic sunt foarte diferite. de competitie prin servicii. în ta rile dezvoltate si mai ales în SUA. Un alt aspect important al productiei si productivitatii activitatilor de servicii este îmbinarea preocuparilor privind industrializarea serviciilor si sporurile de productivitate cu cele având ca obiectiv calitatea serviciilor si satisfactia consumatorilor. respectiv capitalul tehnic joaca. echipamente etc. diferente din acest punct de vedere pot apare chiar si pentru acelasi tip .o “oferta globala ”. în expansiune rapida. 7. În aceste conditii se poale concluziona ca în domeniul serviciilor coexista cauta rile de industrializare si crestere a productivitatii cu tendinta de personalizare si diversificarea serviciilor care vine oarecum în contradictie cu aceste cautari. Mai mult decât atât paradoxal. într-un mediu din ce în ce mai concurential (anii ‘80). coexista pe de o parte un pol de “discount” si competitie prin pret. O ilustrare a acestor aspecte este reprezentata de “productivitatea comerciala ”. bani etc. preindustriale (anii ‘50) cu servicii bazate pe relatii personalizate si suporturi tehnice rudimentare. domenii în care se pot distinge patru faze de transformare (în tarile dezvoltate): 1) servicii traditionale. în timp ce capitalul circulant este format din materii prime. Capitulul fix este constituit din bunuri (cladiri. Continutul si rolul capitalului tehnic în dezvoltarea serviciilor Capitalul tehnic si în sectorul serviciilor este formal din capital fix si capital circulant. contracte globale de întretinere. dupa o perioada în care marea distributie bazata pe o strategie de preturi reduse (discount). Astfel. putem clasifica serviciile dupa cum procesul lor de productie necesita mai ales personal sau mai ales echipament. amabilitatea vânzatorilor etc. Acelasi fenomen poate fi regasit si în alte activitati de servicii cum ar fi de exemplu bancile sau asigurarile.1..2. datele privind “vânzarile pe lucrator” în diferite tari sau regiuni nu evidentiaza diferente calitative ale serviciilor comerciale cum ar fi: posibilitatile de alegere oferite consumatorilor (numa rul de sortimente în magazin poate varia de la 50% la 100% pentru un volum identic de vânzari). adica anumite evenimente sa nu se produca : un fel de “antiproductie” ca în cazul serviciilor de prevenire a îmbolna virilor sau de protejare a mediului. clientela fiind pasiva si putin segmentata . prin minimizarea serviciilor oferite consumatorilor ala turi de un pol.2. 7. pe baza de sisteme tehnice greoaie si centralizate. 2) quasi-industrializarea (anii ‘60-’70) caracterizate prin “produse . energic. 4) cautarea prioritara a serviciilor complexe. self-service si o gama redusa de produse a cucerit aproape 80% din piata alimentara se constata o cotitura (sub efectul concurentei si exigentelor consumatorilor si cu ajutorul noilor tehnologii). un rol din ce mai important în dezvoltarea serviciilor. spre servicii personalizate si diversitate de alegere. resursele materiale. Astfel. mai ales în ultima perioada. Este etapa preocuparilor pentru sporuri de productivitate. 3) mentinerea “produselor . individualizate destinate unor clienti exigenti si activi (anii ‘90).servicii” cu accentuarea functiilor comerciale si de marketing. a oferi solutii. orarul de functionare. Astfel. pentru unele servicii rezultatul principal al activitatii este mentinerea starii de fapt. a încerca reducerea incertitudinilor. integrând servicii diverse. În aceste conditii. Aceasta etapa care abia a început este caracterizata de automatizarea partii simple a serviciilor si trecerea de la standardizarea prestatiilor la: a sfatui. cu scopul de a veni în întâmpinarea clientelei. servicii bancare si de consultanta în afaceri. care se “consuma ” în cursul unui singur ciclu de productie. Din acest punct de vedere.) care servesc mai multor procese de productie. polite multirisc.

•cresterea mai rapida a numa rului de unitati si suprafetei comerciale comparativ cu cresterea populatiei reflecta îmbunatatirea indicatorilor care exprima eficienta sociala a bazei materiale a activitatilor de servicii. 7. Cu toate acestea.a. determinate de necesitatea amplasarii unitatilor în proximitatea consumatorilor. în practica sunt utilizate numeroase alte interpretari ale conceptului de investitie. De asemenea. Investitiile si eficienta lor În situatia în care întreprinderea vrea sa-si mentina sau sa-si creasca productia. Între sectoarele serviciilor care necesita echipamente foarte specifice si de valoare ridicata se numara . mai ales prin intermediul informaticii. ea trebuie sa -si reînnoiasca sau sa-si dezvolte capitalul tehnic. tinând seama de potentele informaticii. ci si de a crea ambianta necesara primirii si servirii clientilor.a. În evolutia bazei materiale care asigura realizarea serviciilor pentru populatie pot fi identificate câteva tendinte mai importante: •cresterea mai rapida a suprafetei comerciale a unitatilor comparativ cu numarul unitatilor. numeroase studii au aratat. promotionale si estetice. Astfel. respectiv cumpararea de valori mobiliare (actiuni. progresul tehnic a început sa patrunda din ce în ce mai mult si în sectorul serviciilor. Printre explicatiile date acestor situatii. însa investitia se refera numai la cheltuielile facute dezvoltarea sau modernizarea echipamentelor tehnice (capitalului fix). Plasamentul poate deveni investitie (în sens restrâns) daca se constituie ca un element de creare sau dezvoltare a bazei tehnico-materiale a unei întreprinderi. sectorul bancar s. într-adeva r. transporturile. •dificultatea si lungimea procesului de învatare care trebuie parcurs pentru a sta pâni tehnologiile informatice.2. Obiectivele urmarite prin informatizarea activitatilor de servicii sunt atât sporurile de productivitate. imobile s. mai ales în sectoare ale serviciilor cum sunt: comertul. Cu toate acestea. Astfel. la: •reducerea numarului locuitorilor ce revin la o unitate de presta ri servicii. se poate considera ca orice achizitionare de bunuri necesare functiona rii întreprinderii este o investitie. turismul. enormele investitii pe care întreprinderile le-au facut pentru a-si creste eficienta. în industrie). amploarea sub-utiliza rii capacitatilor materialelor informatice instalate. amintim: •rapida succesiune a inovatiilor si gradul foarte mare de reînnoire a echipamentelor si programelor. Serviciile pe baza de personal se deosebesc în functie de gradul de specializare pe care îl solicita. cât si modernizarea si cresterea calitatii serviciilor.de servicii: un psihiatru nu are deloc nevoie de echipament. nu au avut în toate cazurile efectele scontate în materie de productivitate. Astfel de indicatori se refera . în particular investitiile în informatica. informationale. Daca aceasta definitie este în general admisa pe plan teoretic. în timp ce serviciile pe baza de echipament pot fi mai mult sau mai putin automatizate. În sens restrâns. adica sa procedeze la investitii. termenul de “investitie” este folosit si cu sensul de “plasament”.). De asemenea. •neadaptarea investitiilor la nevoi. •cresterea suprafetei comerciale la 1000 de locuitori etc. telecomunicatiile. suporturile materiale din sectorul serviciilor trebuie sa ra spunda simultan urmatoarelor cerinte principate: de functionalitate. O caracteristica a echipamentelor tehnice. ceea ce se concretizeaza în cresterea suprafetei medii a unei unitati. de exemplu. . în ultimele decenii. dar si de a regândi modurile de productie si organizare a unei activitati. este ponderea mare a cladirilor care au nu numai rolul de a adaposti masinile. comertul s. (ca de exemplu. ergonomice.a. concentrarea activitatii în unitati de mari dimensiuni cunoaste în domeniul prestarilor de servicii anumite limite obiective. utilajele etc.) sau imobiliare (terenuri. obligatiuni etc. sectorul bancar. Legat de aceasta trebuie subliniat ca nu este vorba numai simplu de a “informatiza” un serviciu sau activitate.2. spre deosebire de un medic-dentist.

organizare. În ultimele decenii. în operatiuni bancare. Ea cuprinde investitiile noi. respectiv pentru a supravietui în conditiile concurentei. Astfel de investitii se refera la cheltuielile pentru dezvoltarea si modernizarea retelelor de telecomunicatii. în gestionarea hotelurilor. Investitia bruta este reprezentata de totalul investitiei. numeroase întreprinderi au devenit constiente de caracterul strategic al acestor cheltuieli din ce în ce mai recunoscute ca cheltuieli de investitii. adica cele rezultate din activitatea proprie a întreprinderii) sau consumuri intermediare. investitii privind infrastructurile si investitii de ordin strategic. tehnologiile informatice au înlocuit operatiunile repetitive în gestionarea produselor în restaurantele cu servire rapida (fast-food). logistica. mai ales în sectorul serviciilor. material rulant) ci forma investitiilor ne-materiale. mai modeme. ea angajeaza viitorul întreprinderii. cercetare-dezvoltare.. în primul rând din necesitatea de a supravietui pe piata. conditionând capacitatea competitiva a întreprinderii. care integreaza progresul tehnic. instrumente. Ele au ca efect economisirea cheltuielilor. respectiv fluxul de cheltuieli trebuie finantat. aceste investitii sunt. investitiile putând fi clasificate. dar mai ales cresterea calitatii serviciilor oferite clientilor. stiut fiind accentul pus. mai mult sau mai putin asimilate cheltuielilor generale. Investitia neta = Investitia bruta . Investitiile de ordin strategic pot viza doua obiective: modificarea (în sensul cresterii) pozitiei întreprinderii pe piata sau mentinerea cotei de piata a întreprinderii (supravietuirea pe piata ). când sunt rezultat al cumpararilor din exterior. obsesia este de a le reduce. în conditiile unei concurente din ce în ce mai puternice. Aceasta optica se cere fundamental schimbata (si chiar s-a schimbat în tarile dezvoltate) mai ales în ceea ce priveste activitatile de cercetare-dezvoltare (C-D) si activitatile de formare a personalului. în trei categorii: cele care permit o reducere a costurilor si cele legate de înnoirea productiei. în telecomunicatii. Investitiile în infrastructura sunt cheltuieli necesare pentru a oferi prestari de servicii competitive. Investitiile care permit reducerea costurilor si cele legate de înnoirea productiei sunt cele care vizeaza înlocuirea muncii oamenilor de catre masini. considerate cheltuieli curente (auto-investitiile. Acest fenomen trebuie bineînteles sa continue pe masura ce aplicatiile tehnologice progreseaza si se difuzeaza în întreprinderi. Argumente asema natoare pot fi aduse pentru activitatile de formare. pe resursele umane. În plus fata de cele prezentate trebuie remarcat ca o parte din ce în ce mai mare a investitiilor întreprinderilor nu mai ia forma investitiilor materiale (în imobile. mai ales în domeniul informatic. care pot fi grupati în trei categorii: nevoia de a investi. aceste investitii se împart în doua categorii: investitii care permit întreprinderii sa demareze o activitate total noua si investitii care servesc pentru a îmbunatati calitatea prestatiilor (de exemplu. De fiecare data. Astfel.Mai departe. în lucrarile de secretariat etc. din punct de vedere contabil. Desi investitiile nemateriale au toate caracteristicile investitiilor. întreprinderile de servicii investesc din ce în ce mai mult în echipamente si tehnologii noi.. introducerea si extinderea ca rtilor de plata în domeniul serviciilor bancare). permitând în felul acesta reducerea personalului si a cheltuielilor aferente. exista tendinta de a sacrifica o anumita parte din aceste cheltuieli. de aceea investitia cere mai mult ca orice act de decizie utilizarea de metode rationale pentru a diminua riscul. formare de personal. recuperarea se face.. În privinta activitatilor de C-D. amortizarii). Dar motivatia acestor investitii este mult mai complexa. adeseori investitia de înlocuire realizându-se cu echipamente noi. investitiile pot fi brute sau nete. distinctia nu este întotdeauna usor de facut. echipamente. care cresc capacitatea de productie si investitiile de înlocuire care compenseaza uzura mijloacelor de productie din cursul proceselor de productie anterioare (si care corespunde. dar si ridicarea calitatii serviciilor. Astfel decizia de a investi depinde de un numar mare de factori. în prelucrarea datelor contabile. În lega tura cu aceste obiective. . progresiv etc. Decizia de a investi priveste factorii de productie pe termen lung.Investitia de înlocuire În practica . de transporturi. când se pune problema de a face economii. Astfel. !!!Problema este ca fiind vorba de cheltuieli. din acest punct de vedere. spitale. investitiile nemateriale nu sunt considerate ca atare în practicile contabile sau statistice uzuale. scoli etc. informatica. Este vorba în principal de cheltuieli în materie de strategii. în totalitate (sau în majoritate).

rezultatele actiunii de a investi influenteaza.). •veniturile (încasarile) sperate (estimate) în cursul perioadei de utilizare. Dintre cei doi factori care nasc si întretin nevoia de a investi. primul se considera ca este de ordin cantitativ si determina mai ales investitiile numite de “capacitate”. Posibilitatea de a investi este o conditie obligatorie. Este perioada în care întreprinzatorul îsi recupereaza volumul initial al investitiei. alegerea între aceste variante se face în functie de o serie de criterii. evaluarea cererii si politica concurentilor. comportamentul întreprinzatorilor în materie de investitii. Nevoia de a investi depinde în practica. Aceasta depinde. comportamentul investitorilor depinde de situatia în care se afla si anume: a) Cea mai favorabila situatie este aceea în care investitorul dispune de capitalul necesar investitiei. Posibilitatea de a prevedea efectele economice. iar pentru altele previziunea este mult mai dificil de realizat). dintre care cele mai folosite sunt: a) Durata (termenul) de recuperare. de: •natura serviciilor (pentru unele servicii cererea. Pentru un proiect de investitie sunt posibile mai multe variante care pot fi adoptate. chiar daca cererea ra mâne stationara . I Tr = : P anual unde Tr = termenul de recuperare I = volumul initial al investitiei Panual = profitul anual estimat a se realiza prin punerea în functiune a investitiei. Din acest punct de vedere. oricât de mare ar fi nevoia de a investi. având sau nu un compartiment specializat în acest scop). în principal de doua elemente. între care: •durata de functionare (utilizare) . Este mai putin avantajoasa pentru ca împrumuturile sunt purtatoare de dobânzi. echipamentele existente nu sunt suficiente pentru a satisface cererea actuala si previzionata. . Aceasta distinctie este mai mult teoretica decât reala .care nu este neaparat identica cu durata de viata fizica. Sunt situatii în care întreprinderea este nevoita de a investi. •costurile care cuprind suma investitiei si costurile de utilizare a investitiei (cu mâna de lucru. •organizarea întreprinderii (aceasta poate fi mai mult sau mai putin orientata spre previziune. Este vorba nu numai de fondurile necesare propriu-zis investitiei ci si de nevoile viitoare de lichiditati complementare investitiei daca este realizata. iar al doilea este de ordin calitativ si determina investitiile de “productivitate”. Odata stabilite variantele de investitii din punct de vedere al încasarilor si costurilor. Nevoia de a investi provine în al doilea rând din comportamentul întreprinderilor concurente. de asemenea. la rândul ei. cu ocazia cresterii capacitatii. deoarece alte întreprinderi investesc pentru a-si scadea costurile de productie si a atrage clientii. pentru ca aproape întotdeauna. •dimensiunile întreprinderii (firmele mari au în acest sens posibilitati mai largi). Pentru fiecare proiect de investitie trebuie retinuti mai multi parametri. Aceasta se realizeaza pe seama profiturilor ce urmeaza a fi realizate. b) Creditul este a doua posibilitate de a obtine capital pentru întreprinza torii care investesc. materiile prime. întreprinzatorii îmbunatatesc si productivitatea.posibilitatea de a investi si posibilitatea de a prevedea. din care trebuie aleasa varianta cea mai avantajoasa. întretinere etc. oferta si rezultatele economice ale viitoarei productii sunt mai usor de previzionat. Necesitatea de a investi provine mai întâi de la constatarea ca.

respectiv numarul locuitorilor sau numarul gospodariilor din zona unde urmeaza . racordare la reteaua electrica . •frecventa cererii (curenta . frizerie-coafura .a. (telefonica etc.). La rândul ei. aceasta exprima taxa de depreciere a unei încasari viitoare în raport cu o încasare actuala. Cheltuielile pentru dotare depind de specificul unitatilor care presupun un necesar de echipamente diferentiat în functie de particularitatile ramurii respective de servicii (hoteliere. c) Rata de rentabilitate minima. sex. = cifra de afaceri posibil de realizat r == randamentul (cifra de afaceri) pe 1 m2. instalatii. iar pe de alta parte cheltuielile pentru dotarea acesteia cu utilaje.. a fi localizata unitatea respectiva . calculatoare etc. . Se calculeaza dupa formula: P 100 r = unde: r = rata de rentabilitate P = profitul estimat I = volumul investitiei Exigenta unei rate de rentabilitate minime este unul din criteriile adesea folosite în practica . cifra de afaceri posibil de realizat este influentata de o multitudine de factori: •numarul populatiei. precum si structura populatiei pe vârsta.) de performantele tehnice si estetice ale acestor echipamente s. în calculul volumului initial al investitiei trebuie sa se estimeze pe de o parte cheltuielile pentru realizarea noii constructii. categorii socio-profesionale etc. În cazul investitiilor pentru construirea de noi unitati.n a = taxa de actualizare. În ceea ce priveste dimensionarea unitatilor de prestari de servicii pentru populatie. •puterea de cumparare a populatiei care influenteaza volumul si structura cererii de servicii. •concurenta si cota de piata care este posibil sa revina unitatii respective. un calcul estimativ al marimii noii unitati trebuie sa ia în considerare cifra de afaceri posibil de realizat si randamentul scontat pe 1 m2. alimentatie publica . service etc. Marimea ei depinde atât de rata inflatiei cât si de rata dobânzii. costul infrastructurii (canalizare.b) Profitul actualizat unde: I = volumul investitiei P1…n = profitul în anul 1. Alegerea perioadei de actualizare este de asemenea foarte importanta pentru ca cu cât se îndeparteaza de origine. •populatia atrasa din afara localitatii unde urmeaza a fi amplasata unitatea. astfel: unde: r S = suprafata noii unitati C. previziunea este mai putin buna .. ma rimea unitatilor si costul/m2 (investitia specifica ). mobilier..A. periodica sau rara) si distantele pe care populatia este dispusa sa le parcurga pentru procurarea anumitor categorii de servicii. Cheltuielile pentru realizarea noilor constructii depind de: costul terenului (care poate fi cumparat sau închiriat).

în alegerea variantei de investitii.Bineînteles. . un rol important îl joaca restrictiile financiare. respectiv capitalul de care dispune investitorul.

Continutul si particularitatile eficientei în sfera serviciilor 8. •Sa prezentati criteriile de evaluare si indicatorii de exprimare a eficientei economice si sociale în servicii. •Sa explicati relatiile între calitate si eficienta în activitatile de servicii.3. •Sa reliefati caile de crestere a eficientei activitatilor de servicii.3. Abordarea calitatii în domeniul serviciilor 8.CAPITOLUL 8 : EFICIENTA ECONOMICA SI SOCIALA A SERVICIILOR 8. sau invers. numarul de rotatii ale capitalului = raport între cifra de afaceri realizata într-o anumita perioada de timp si capitalul utilizat în perioada respectiva. CUVINTE CHEIE eficienta = expresia raportului dintre efectul util (rezultatul) si cheltuiala (efortul) facuta pentru obtinerea lui. efecte economice = rezultate pentru întreprindere. fondul de rulment permanent = diferenta între capitalurile permanente si activele imobilizate sau ca diferenta între activele circulante si datoriile pe termen scurt. raportul între efort si efect.3. calitatea serviciului = diferenta între serviciul furnizat si cel asteptat de consumatori. •Sa evidentiati caile de îmbunatatire a calitatii serviciilor.1. efecte sociale = rezultate ale activitatii întreprinderilor de servicii pentru consumatori. rata autonomiei financiare = raport între capitalul propriu si capitalul total al întreprinderii. •Sa evidentiati diferitele tipuri de efecte ale activitatilor de servicii. rata rentabilitatii comerciale = raportul procentual între rezultatul exercitiului si cifra de afaceri sau productia exercitiului. rata rentabilitatii financiare = raportul procentual între rezultatul exercitiului si capitalurile proprii sau capitalurile permanente. rezultatul brut al exercit iului = diferenta între venituri si cheltuieli (poate fi profit sau pierdere). viteza de rotatie a capitalului = raportul între numarul de zile al perioadei si numarul de rotatii. efecte indirecte (multiplicatoare) = impulsuri date altor ramuri sau sectoare ale economiei. rata rentabilitatii economice = raportul procentual între rezultatul exercitiului si activele totale. efecte directe = efecte asociate fiecarui factor de productie utilizat. Masurarea si controlul calitatii serviciilor OBIECTIVELE CAPITOLULUI Dupa studierea acestui capitol ar trebui sa puteti: •Sa explicati în ce consta eficienta tehnica. rata solvabilitatii generale = raport între activele totale ale întreprinderii si obligatiile exigibile + creditele de rambursat. ramuri. eficienta de alocare = mixul (combinatia) factorilor de productie pentru a produce un nivel de output. nivelul relativ al costurilor = cheltuielile la 100 sau 1000 lei cifra de afaceri.2. •Sa prezentati metodele de masurare si control a calitatii de pe pozitia consumatorului. eficienta tehnica = cantitatea inputurilor folosite pentru a produce un nivel de output. Este echivalenta cu productivitatea partiala (a unui factor de productie) sau totala (a tuturor factorilor de productie). de alocare.2. •Sa explicati în ce consta specificul abordarii calitatii serviciilor si conceptul de calitate totala. sectoare si întreaga economie. economica si sociala în domeniul serviciilor. rentabilitatea = capacitatea unei întreprinderi de a obtine profit. efecte mediate = rezultate care depind de implicarea utilizatorilor (beneficiarilor).1. indicatori de exprimare si cai de crestere a eficientei 8. . Relatiile între calitate si eficienta în activitatile de servicii 8. Criterii de evaluare.

11. Lovelock. M. 1998. Journal of Marketing Research. Publi-Union Editions. Bucuresti. Dubois. 3. 16. Paris. Serviciile moderne – o provocare pentru teoria si practica economica. Didactica si Pedagogica. 1994.BIBLIOGRAFIE 1. Jivan. Daryl Wyckoff. Bucuresti. G. Measuring the Market Impact of Technical Services. Paris. Al. Jones. Jr. 14. Dunod. Ed. Les Editions Ferecher. Ed.E. Liberalizing International Transactions in Services. 4. Patriche (coordonator). D. Economie d’entreprise. J. 1992. Cassel. 1999. – Editia a III-a. în Ch. Bucuresti. Expert. op. Marketing des services . F. Langlois. London. P.a. Jivan. cit. Ed. . Marketing Management. Nollet. Managing Services. Ed. London. revazuta si adaugita.S. 8. 1992. Managementul serviciilor. Servicii publice. Quebec. Timisoara.Farmer. 6. Prentice Hall International Edition. Marketingul serviciilor. Uranus. 1996.. Mirton. February. J. Lovelock. Teorie si practica. 1995. Timisoara. 1992 15.Le défi relationnel. Paris. 2. Bucuresti. Ed. în Ch. Sasser. Olteanu. Ph. Editura de Vest. 2003. Gaetan Morin Editeurs. UNCTAD and The World Bank. New Tools for Achiving Service Quality.. Maria Ioncica . Fr. W.. D. Management in Service Industries. Coeditie Marketer. 1989. Ed. Reichheld. Economia serviciilor. Zero Defections: Quality Comes to Services. 10. M. 1965 5. Simon. Bazele comertului. Haywood . 7e édition. Services et management. L. Al. V. Managing and Marketing Services in the 1990. 1992. Kotler et B. Darbelet s. Iuliana Cetina. Tocquer. 1993. 9. 13. New York and Geneva. ASE. 1993 7. 12. Costel Stanciu. Pitman. 1994.

marirea cotelor de adaos comercial (comision) etc. Eficienta sociala se refera la nivelul calitativ al serviciilor. scopul fiind minimizarea costurilor de productie. într-o anumita perioada de timp si numarul de angajati care au contribuit la realizarea cifrei de afaceri. la: maximizarea veniturilor si rationalizarea cheltuielilor. Criteriile principale de evaluare a eficientei în sectorul serviciilor sunt: rentabilitatea. Evaluarea de catre clienti a calitatii serviciilor depinde de împrejurarile prestarii serviciului. Factorii non-calitatii în servicii sunt reprezentati de: necunoasterea asteptarilor clientilor. frecvent a apelarii la serviciul respectiv etc. Eficienta economica agregata (totala) are doua componente: eficienta tehnica si eficienta de alocare. efectele sunt mediate prin intermediul utilizatorilor. perfectionarea managementului. rupturi de stoc. fiind determinate de participarea si implicarea ac estora. multiplicatoare. Eficienta economica a utilizarii capitalului se exprima prin calculul unor indicatori cum ar fi: numarul de rotatii al capitalului. rata autonomiei financiare. pe de o parte. economice si financiare. fondul de rulment.a. Eficienta utilizarii factorilor de productie exprima productivitatea partiala sau totala a factorilor de productie. eficienta utilizarii factorilor de product ie. Pentru a corespunde criteriilor de eficienta economica. pe de alta parte. în nivelul calitativ al serviciilor. în esenta. modificarea structurii activitatilor. se obtine reducerea nivelului relativ al cheltuielilor cu salariile si economii relative la fondul de salarii. nivelul costurilor. . Pentru multe sectoare ale serviciilor. absenta normelor. În sens specific. Cresterea veniturilor poate fi realizata prin cresterea încasarilor. rata curenta a lichiditatii.S. Caile de crestere a eficient ei în sectorul serviciilor se refera. Eficienta sociala se refera la rezultatele activitatilor de servicii din punct de vedere al consumatorilor si se concretizeaza în gradul de satisfacere al trebuintelor. numar de studenti la 100. Combinatia optima a factorilor de productie este determinata de preturile lor relative. sau cu indicatori cum ar fi: numarul de unitati de servicii la 1. de asemenea. discordanta între serviciul oferit si norme. întârzieri.000 de locuitori. Simon. eficienta tehnica este echivalenta cu notiunea de productivitate (partiala sau totala). raportul între efort si efect. hârtii s. numar de locuitori la un medic. Conceptul de calitate totala în servicii are în vedere obtinerea de zero defecte. eficient a investitiilor si eficienta sociala. Ea se masoara cu ajutorul indicatorilor absoluti (nivelul profitului) si a indicatorilor relativi respectiv rata rentabilitatii: comerciale. la nivelul întregii economii.REZUMAT În acceptiunea sa cea mai generala. Rationalizarea cheltuielilor poate fi obtinuta prin cresterea productivitatii muncii. Eficienta investitiilor se evalueaza cu ajutorul unor indicatori cum sunt: termenul de recuperare a investitiei. si ale consumatorului. întreruperi. accelerarea vitezei de rotatie a capitalului. rata rapida a lichiditatii. timpul necesar efectuarii cumparaturilor etc. Eficienta economica a serviciilor se refera la rezultatele economice ale întreprinderilor de servicii si. aprecierea calitatii serviciului depinde de standardele de calitate ale clientului si ale producatorului. Rentabilitatea consta în capacitatea întreprinderii de a obtine profit. Prin urmare. exprimat cu ajutorul unor modele cum este cel elaborat de L. rata de rentabilitate a investitiei etc. calitatea serviciilor este definita ca diferenta între serviciul asteptat de client si serviciul efectiv prestat. care reflecta raritatea lor relativa.Eficienta de alocare se refera la mixul (combinatia) imputurilor (intrarilor de factori de productie). Astfel. Productivitatea medie a muncii se calculeaza ca raport între cifra de afaceri realizata. sau invers.000 locuitori. În felul acesta. eficienta este expresia raportului dintre efectul util (rezultatul) si efortul (cheltuiala) facut pentru obtinerea lui. este necesar ca sporirea productivitatii medii a muncii sa fie superioara cresterii salariului mediu. Efectele activitatilor de servicii mai pot fi clasificate în efecte directe (asociate fiecarui factor de productie utilizat. rata de recuperare a creantelor s. . iar cresterea cifrei de afaceri sa devanseze cresterea fondului de salarii. cu ajutorul indicatorilor absoluti (suma cheltuielilor) si a indicatorilor relativi (nivelul costurilor la 100 sau 1000 lei cifra de afaceri). prin însumare. rata solvabilitatii generale. exprimate prin impulsul dat celorlalte ramuri si sectoare ale economiei. fiecarei componente a activitatii) si efecte indirecte. . profitul actualizat.a. Nivelul costurilor se exprima. Masurarea si controlul calitatii serviciilor se refera la standardele de calitate ale producatorului.Eficienta tehnica poate fi calculata raportând nivelul outputului la volumul de intrari (inputuri).

cu scopul sporirii (maximizarii) productiei. pornind de la modul sintetic de exprimare a eficientei ca raport între mijloacele consumate si . masura în care pot fi procurate si utilizate cu maximum de randament etc. munca si capitalul). utilizarea superioara si eficienta maxima a folosirii resurselor. 1. scopul fiind minimizarea costurilor de productie. gestiunea reclamatiilor. Eficienta de alocare se refera la mixul (combinatia) inputurilor (factorilor de productie). Eficienta economica agregata (totala) are doua componente: eficienta tehnica si eficienta de alocare. cum ar fi cele legate de nivelul dobânzilor. internalizate si externalizate) cu cele ale non-calitatii. eficienta de alocare cere sa se aleaga tehnologia de productie în functie de abundenta (sau insuficienta) diferitelor tipuri de factori de productie. Astfel. eficienta tehnica este echivalenta cu notiunea de productivitate partiala. Definita astfel. eficienta este expresia raportului dintre efectul util (rezultatul) si cheltuiala (efortul) facuta pentru obtinerea lui. raportul între efort si efect. Continutul si particularitatile eficientei în sfera serviciilor În acceptiunea sa cea mai generala . larga raspândire a comertului stradal poate fi compatibila cu eficienta economica în tarile în dezvoltare. îmbunatatirea pregatirii si comportamentului personalului si realizarea unui echilibru între aceste grupe de elemente. Un prim pas în realizarea CSP este elaborarea hartii serviciului. politica de liberalizare este un instrument de crestere a eficientei economice în cele mai multe situatii. 8. Circumscrisa coordonatelor generale ale eficientei. Un important avans în controlul calitatii îl reprezinta controlul statistic de proces (CSP). Eficienta tehnica poate fi calculata ca nivelul outputului pe unitate de input (de exemplu. Eficienta tehnica se refera la cantitatea inputurilor folosite pentru a produce un nivel de output. pe de alta parte. competitivi.. La nivel macroeconomic. Instrumentele de politica economica . Este motivatia pentru care ta rile în dezvoltare folosesc mai ales tehnici de productie intensive în forta de munca (mai ieftina). Alte metode importante de realizare a CSP sunt: analiza cauza-efect (diagrama “schelet de peste”) si analiza Pareto. eficienta în domeniul serviciilor prezinta unele determinari particulare. calitatea serviciilor poate fi masurata si controlata utilizând metodele: incidentului critic. si deci eficienta economica . De exemplu. (în primul rând. gradul de satisfacere a nevoilor consumatorilor. iar tarile dezvoltate le utilizeaza cu precadere pe cele intensive în capital. deoarece reprezinta un mod mai putin costisitor de comert.1. comparându-se costurile calitatii (de asigurare. valabile pentru toate sectoarele economiei. eficienta înseamna gestionarea rationala a materiilor prime. clientul misterios.Din punct de vedere al producatorului. combustibilului si energici. eficienta este conditionata de alocarea optima a resurselor între consum si investitii. date fiind preturile factorilor de productie în diferite tari. Eficienta surprinde si alte aspecte cum ar fi: oportunitatea si eficienta investitiilor. a tuturor factorilor de productie. Rezultatul este cresterea concurentei. Combinatia optima a factorilor de productie este determinata de preturile lor relative. utilizarea si eficienta utilizarii resurselor. sau invers. al impozitelor etc. si costul. a fortei de munca. La fel. munca si capital). influentata la rândul ei de politicile economice de stimulare a economiilor si investitiilor. Relatiile între calitate si eficienta se refera la calitate pe de o parte. lista de comentarii. în cazul nostru. Controlul total al calitatii (CTC) se refera la auto-controlul calitatii la nivelul fiecarei faze a procesului de productie si al fiecarui angajat al firmei. Din punct de vedere al consumatorului. decât supermagazinele sau magazinele universale. ma sura în care serviciile corespund necesitatilor beneficiarilor. pot influenta alocarea resurselor. de servicii. Astfel. câstigând cei care sunt capabili sa ofere servicii mai bune si fortându-i pe cei ineficienti sa iasa de pe piata. liberalizarea înseamna renuntarea la bariere de intrare pe piata pentru furnizori noi. ancheta de satisfactie. Îmbunatatirea calitatii serviciilor poate fi realizata prin perfectionarea echipamentelor. calitatea poate fi analizata sub forma unor balante. care reflecta raritatea lor relativa. Scopul (tinta) întreprinderilor de servicii este obtinerea unei calitati ridicate a serviciilor cu costuri joase. a unui factor de productie (de exemplu munca) sau totala. În primul rând. de prevenire. munca) sau inputuri (de exemplu. a capitalului etc. respectiv nivelul productiei sa fie realizat cu o cantitate optima de factori de productie. Astfel.

Acesta este unul din motivele pentru care unii specialisti propun înlocuirea termenului de “productivitate” cu cel de “servicitate” ca “ansamblul efectelor induse în urma efectua rii unei activitati asupra altor activitati prezente sau viitoare”. Cele doua laturi ale eficientei (economica si sociala) se completeaza . în domenii cum sunt învatamântul. ci se limiteaza la eficacitatea cu care sunt folosite resursele pentru a obtine maximum de rezultate posibile.2. începând de la nivelul firmei si mergând pâna la nivelul economiei nationale sunt fundamentate pe analiza diagnostic a rezultatelor obtinute.rezultatele obtinute. cultura si arta etc. sana tate etc. executarea lor într-un timp cât mai scurt etc. Efectele indirecte ale serviciilor se refera si la rezultate care influenteaza (pozitiv sau negativ) activitatea altor unitati si sectoare economice. ocrotirea sa natatii. Ea se ma soara cu ajutorul indicatorilor absoluti si relativi. student. eficienta serviciilor evidentiaza prezenta unor efecte directe . îngrijirea unui bolnav etc. dintre primele patru criterii. La fel. Asa de exemplu. atât din punct de vedere economic cât si social. fiind determinate într-o masura esentiala de contributia si implicarea acestora (cazul serviciilor de învata mânt . respectiv a cheltuielilor pentru pregatirea unui elev. în cazul rezultatelor se întâlnesc forme de exprimare specifice. cel care exprima sintetic eficienta economica în sectorul serviciilor. -Pentru activitatile de productie. concretizate în rezultatele economice ale întreprinderilor si prin însumare ale întregii economii. nivelul profitului se calculeaza ca diferenta între pretul de productie (fara TVA) si costurile de productie. cât si cu cele sociale. nivelul calitativ al serviciilor etc. profitul se calculeaza ca diferenta între adaosul comercial (marja bruta a comertului) si cheltuielile .asociate fiecarui factor de productie utilizat. turism etc. eficienta serviciilor se apreciaza atât în raport cu efectele economice. sunt de remarcat efectele multiplicatoare ale turismului. efectele sunt mediate prin intermediul utilizatorilor. utilizarea completa a capacitatilor de servire. mai ales daca sunt finantate de la bugetul statului. cercetarii stiintifice. de rolul economico-social al serviciilor. 4. indicatori de exprimare si cai de crestere a eficientei Cu toata complexitatea si dificultatile legate de evaluarea eficientei în sectorul serviciilor. Calculul profitului prezinta anumite particularitati dupa cum este vorba de activitati de productie. în cele mai multe cazuri.). daca în privinta mijloacelor exista identitate cu celelalte ramuri si sectoare ale economici. Criterii de evaluare. ca expresie generala. dar si o îmbuna tatire a nivelului servirii consumatorilor. dependente de natura activitatii. Pe de alta parte. determina o crestere a rezultatelor economice. 2. deoarece componente a activitatii si efecte indirecte. dezvoltarii societatii în ansamblul sau. comertului etc. fiind vorba de consumuri de factori de productie. privite din punct de vedere al consumatorilor si concretizate în gradul de satisfacere al trebuintelor pe care îl asigura. Astfel. Pentru astfel de servicii. exprimate prin impulsul dat celorlalte ramuri si sectoare ale economiei. reprezinta diferenta dintre veniturile totale si costurile totale. multiplicatoare. pentru multe sectoare ale serviciilor asa cum s-a mai mentionat. în mod deosebit. toate deciziile în lega tura cu viitorul. În acest sens. -În comert. principalele criterii de evaluare a eficientei în sectorul serviciilor sunt: a) rentabilitatea b) nivelul costurilor c) eficienta utilizarii factorilor de productie d) eficienta investitiilor e) eficienta sociala a) Rentabilitatea este. eficienta se exprima mai ales prin rationalizarea consumurilor de factori de productie. De asemenea. de comert. Rentabilitatea consta în capacitatea unei întreprinderi de a obtine profit sau venit net. ele presupunându-se si conditionându-se reciproc. eficienta economica nu vizeaza neaparat obtinerea de profit. diversificarea gamei serviciilor. alimentatie publica . 3. unde efectele obtinute sunt mai dificil de cuantificat si pe termen lung. Nivelul absolut al profitului. 8.

Astfel. Rata rentabilitatii comerciale (Rc) se calculeaza ca raport între rezultatul exercitiului (RE). generale ale întreprinderii etc. unde: Q = productia . productivitatea partiala sau totala a factorilor de productie. profit sau pierdere. b) Nivelul costurilor se exprima. asa cum s-a mai mentionat. -în activitatea de alimentatie publica ca diferenta între veniturile constituite din adaosul comercial si adaosul de alimentatie publica si cheltuieli. în conditiile în care cresterea cheltuielilor totale este inferioara cresterii cifrei de afaceri. Nivelul relativ al costurilor (n) exprima cheltuielile la 100 sau 1000 lei cifra de afaceri. c) Eficienta utilizarii factorilor de productie exprima nivelul productiei pe unitatea de factor (sau factori) de productie consumat (consumati). . economica si financiara. administrativ-gospodaresti. Se poate calcula productivitatea medie a factorilor de productie ( W ).comerciale. Existenta în structura cheltuielilor a celor fixe determina ca sporirea cifrei de afaceri sa se constituie într-o cale importanta de reducere a nivelului relativ al costurilor.). De asemenea. - Astfel.în turism ca diferenta între încasari si cheltuielile efectuate de unitatile turistice. precum si productivitatea marginala a acestora (Wm). dupa ce s-a scazut impozitul pe profit (bineînteles în cazul obtinerii de profit) si cifra de afaceri (CA) sau productia exercitiului (Q). Nivelul absolut se refera la suma totala a cheltuielilor. de asemenea. o importanta deosebita din punct de vedere al analizei economice prezinta gruparea cheltuielilor în fixe sau conventional-constante (în special cu echipamentele) si variabile (care depind de evolutia activitatii economice). cât si indirecte (cu amortizarea. ce cuprinde atât cheltuieli directe (care se pot regasi si repartiza direct pe produse. -Rata rentabilitatii financiare (Rf) se calculeaza ca raport între rezultatul exercitiului (RE) si capitalurile proprii (K) sau capitalurile permanente (Kp). 100 Rc = sau 100 Rata rentabilitatii economice (Re) se calculeaza ca raport între rezultatul exercitiului (RE) si activele totale (At). Indicatorii relativi sunt mai expresivi si se refera la rata rentabilitatii care poate fi: comerciala. evidentiind. cu indicatori absoluti si relativi. evidentiind astfel consumul de resurse în raport cu rezultatele economice obtinute. activitati sau subunitati).

rata rapida a lichiditatii (active curente . la 1000 lei cheltuieli etc.a. 2) gradul de precizie în definirea continutului serviciului (numarul mediu al “rundelor” de discutii între furnizorul si beneficiarul serviciilor pâna se ajunge la un acord în privinta definirii continutului serviciului). d) Eficienta investitiilor e) Eficienta sociala este cel mai dificil de exprimat cu ajutorul unor indicatori cantitativi. L. fi = ponderi care exprima importanta relativa a criteriului “i” în diferite situatii specifice. Eficienta utiliza rii factorilor de productie poate fi exprimata si cu ajutorul indicatorilor: profitul realizat în medie de un salariat. la 1000 lei capital fix.X = consumul de factori de productie unde: dQ = modificarea productiei dX = modificarea consumului de factori de productie. Daca rata este superioara lui 1. unii indicatori specifici. deoarece capitalurile împrumutate sunt purtatoare de dobânzi. Majoritatea modelelor propuse în acest scop se refera la masurarea calitatii serviciilor.rata solvabilitatii generale se calculeaza ca raport între activele totale ale întreprinderii si obligatiile exigibile + creditele de rambursat într-o anumita perioada de timp. rata de recuperare a creditelor (facturi emise si neîncasate / vânzari) etc. 4) gradul de flexibilitate (promptitudinea) cu care se raspunde la situatii de urgenta (se evalueaza prin timpul mediu . . În ceea ce priveste utilizarea capitalului fix (a bazei tehnico-materiale) se folosesc. cu atât activitatea întreprinderii este mai eficienta. Concluzii importante privind eficienta (sau ineficienta) utiliza rii capitalului pot fi desprinse si din calculul altor indicatori cum ar fi: rata curenta a lichiditatii (active curente / obligatii curente). S. . Simon propune cinci criterii pentru a masura nivelul de satisfactie al clientului si anume: 1) gradul de anticipare a nevoilor clientului (procentul serviciilor care nu se acorda din cauza ca nu au fost avute în vedere de furnizorul serviciului. . 3) gradul de satisfacere a cererii de servicii (se calculeaza ca procesul al tuturor cererilor clientilor de servicii care nu pot fi satisfacute din lipsa de specialisti sau a bazei materiale necesare). sau daca activul circulant permite de a face fata datoriilor pe termen scurt. Cu cât numarul de rotatii ale capitalului este mai mare. Simon care defineste nivelul serviciului (Y) ca: unde: yi = nivelul de satisfactie al clientului în raport cu criteriul “i”.rata autonomiei financiare ca raport între capitalul propriu si capitalul total al întreprinderii.stocuri / obligatii curente). având în vedere importanta capitalului ca factor de productie. cum ar fi: coeficientul de utilizare a capacitatii ca raport între capacitatea efectiv folosita si capacitatea teoretica. Cei mai multi indicatori se refera. încasarile (cifra de afaceri) pe 1 m2 suprafata de productie sau comerciala s. în caz de lichidare ea îsi va putea pla ti datoriile. O încercare remarcabila în acest sens o reprezinta modelul elaborat de economistul american L. respectiv a reducerii diferentei dintre nivelul serviciilor oferite si cel asteptat de consumatori. desi clientul se astepta sa i se ofere). de asemenea.fondul de rulment permanent (Fr) se calculeaza ca diferenta între capitalurile permanente si activul imobilizat sau ca diferenta între: activul circulant si datoriile pe termen scurt. la eficienta utiliza rii acestuia.numarul de rotatii al capitalului ca raport între cifra de afaceri realizata într-o perioada de timp si capitalul utilizat în perioada respectiva. Calculul fondului de rulment permite cunoasterea ma surii în care capitalurile permanente sunt suficiente pentru a finanta imobilizarile. întreprinderea este solvabila . S. Dintre indicatorii folositi în acest sens amintim: . cu cât este mai apropiat de 1 situatia este mai favorabila pentru întreprindere.

Referitor la caile de crestere a eficientei economice în sectorul serviciilor acestea au în vedere doua directii principale si anume: 1) cresterea. obiectivul rationaliza rii cheltuielilor poate fi obtinut prin cresterea productivitatii factorilor de productie (a eficientei tehnice).numar de studenti la 100.).organizarea stiintifica a muncii. în acelasi timp.modificarea structurii activitatii prin utilizarea unor strategii adecvate de specializare sau de diversificare a productiei. de învatamânt. . . Pentru a obtine însa o rata a rentabilitatii comerciale superioare se impune ca ritmul de crestere a profiTului sa fie superior celui de crestere a cifrei de afaceri sau productiei. a cantitatii ma rfurilor transportate.numa rul de unitati (comerciale. poate fi o modalitate importanta de crestere a numarului de clienti. Cresterea încasarilor. maximizarea veniturilor. Cresterea tarifelor poate fi o sursa de sporire a veniturilor daca este motivata prin cresterea calitatii serviciilor. . modelul propus are si anumite limite care se refera la faptul ca elementele (criteriile) luate în considerare nu sunt exhaustive si nu se ofera nici o garantie ca ele sunt independente unele de altele. a veniturilor conduce. . cultura . Importanta acestui model consta în faptul ca reuseste o evaluare cantitativa a nivelului serviciului raportat la necesitat ile si astepta rile clientului. sa natate. sa natate. Cresterea productivitatii medii a muncii ( W ) în ritmuri superioare cresterii salariului mediu ( S ) conduce la . precum si a eficientei de alocare (optimizarea combinatiei factorilor de productie). daca este posibil. .îmbunatatirea metodelor de cointeresare materiala si morala a angajatilor. .perfectionarea formarii si califica rii fortei de munca. a volumului adaosului comercial sau comisionului depinde de marimea cotelor de adaos comercial (comision) practicate pe grupe de marfuri (categorii de servicii) si structura vânzarilor. a numa rului de operatiuni efectuate etc. în mod normal. muzee. a valorii adaugate de servicii. considerati din ce în ce mai mult o resursa umana “externa” a întreprinderii de servicii. 2) rationalizarea (ceea ce nu presupune neaparat minimizarea) cheltuielilor. biblioteci. În esenta. Termenul de rationalizare semnifica situatii în care si o crestere a unei cheltuieli poate sa aduca un efect superior. timpul “cheltuit” de populatie pentru transport etc. perfectionarea structurilor organizatorice la toate nivelurile. cresterea tarifelor poate sa conduca (datorita elasticitatii cererii de servicii) la reducerea numarului de cumpara tori si implicit a încasa rilor. a încasarilor. Cea de-a doua cale de sporire a eficientei economice o constituie rationalizarea diferitelor categorii de cheltuieli. De asemenea. Cresterea productivitatii factorilor de productie vizeaza atât factorul uman (munca). a cotei de piata a întreprinderii în raport cu firmele concurente. tehnicilor moderne de telecomunicatii etc. La rândul ei.) mai pot fi exprimate cu ajutorul unor indicatori cum ar fi: .timpul necesar pentru efectuarea cumpara turilor. precum si capitalul tehnic (fix si circulant).de la primirea cererii clientului pâna când serviciul respectiv a fost oferit).000 de locuitori.numar de locuitori ce revin la un pat de spital si la un medic. etc. . . fapt care este de mare importanta în elaborarea modelelor matematice. 5) gradul de eficienta în rezolvarea problemelor privind serviciul (se calculeaza ca procent al tuturor problemelor pentru care serviciul promis nu poate fi oferit în intervalul de timp stabilit initial). Aspecte partiale ale eficientei sociale a serviciilor pentru populatie.extinderea progresului tehnic (îndeosebi a informaticii. mai ales prin cresterea cantitativa a productiei (a numarului de clienti. învata mânt . la cresterea profitului. teatre etc.) la 1000 de locuitori. transport etc.). . ceea ce-i confera caracterul de eficacitate.pentru activitatile de intermediere (comerciale) cresterea veniturilor.cresterea cifrei de afaceri. pe ansamblu sau pe anumite ramuri ale acestora (comert.utilizarea modelelor de gestiune flexibila a fortei de munca . Între caile principale de crestere a productivitatii muncii în sectorul serviciilor pot fi mentionate . cresterea veniturilor poate fi realizata în principal prin: . .perfectionarea relatiilor cu clientii.

În general. deoarece se reduce nivelul relativ al cheltuielilor cu salariile. prezentând particularitati pentru diferitele ramuri ale serviciilor. ca o conditie a fundamentarii stiintifice a deciziilor economice. inclusiv a sistemului informational..perfectionarea sistemului de conducere economica. FS1 = fondul de salarii în perioada curenta. utilajelor etc. Astfel.rationalizarea consumului de materii prime. unde: CA1 = cifra de afaceri în perioada curenta . reducerea termenului de recuperare a investitiilor. energie etc. CA0 = cifra de afaceri în perioada de baza.. . Respectându-se aceste corelatii. un rol primordial avându-l în toate domeniile spiritul . . Bineînteles. rezulta ca : unde: nS1= nivelul cheltuielilor cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri în perioada curenta nS2 = nivelul cheltuielilor cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri în perioada de baza Cresterea eficientei utilizarii capitalului (fix si circulant) se poate obtine prin: . combustibil. a masinilor. FS0 = fondul de salarii în perioada de baza . paleta posibilitatilor de crestere a eficientei economice este mult mai larga. daca între cresterea W si S se respecta corelatia: S unde: W = productivitatea medie a muncii în perioada curenta 1 W = productivitatea medie a muncii în perioada de baza 0 S = salariul mediu pe lucra tor în perioada curenta 1 S = salariul mediu pe lucra tor în perioada de baza 0 înmultind cei doi termeni ai relatiei de mai sus cu numarul mediu de lucra tori ( L ) corespunza tor fiecarei perioade obtinem: LSL deci.accelerarea vitezei de rotatie a capitalului prin reducerea relativa a stocurilor de marfuri (pentru serviciile materiale).. a procesului de luare a deciziilor.economii relative la cheltuielile cu salariile. calculat ca raport între Fondul de salarii (FS) si Cifra de afaceri (CA).utilizarea la capacitatea optima a spatiilor de productie si comercializare. cresterea cifrei de afaceri conduce la realizarea economiilor de scala prin reducerea costurilor pe unitatea de productie. materiale. . înlaturarea blocajelor financiare etc.

În contextul în care clientii nu au de ales. Daca clientii au mai multe posibilitati de alegere. 2) în functie de o caracteristica importanta. important e sa gaseasca un loc de adapost). reclamele privind facilitatile de la Business Class. Mai mult decât atât. La fel ar fi un eveniment rar ca un client sa albeasca va zând preturile exorbitante ale vinului la un restaurant de lux. daca turistii se afla în dificultate într-o zona izolata . ospitalitatea personalului. ca si împrejurarile în care sunt prestate serviciile (de exemplu. dar tinând seama de un anumit nivel de calitate si pentru celelalte. În anumite privinte. evaluarea calitatii. Împrejurarile prestarii de servicii. ca în exemplul precedent. este valabil primul model. Nightingale (1987) a propus pentru masurarea calitatii serviciilor si referirea la “standardele de calitate ale clientului” si “standardele de serviciu ale producatorului”. pretul. distanta.de inovatie si initiativa al întreprinzatorilor. Un turist care îsi petrece pentru prima data concediul într-o statiune poate sa aprecieze foarte mult o caracteristica (de exemplu. cineva care considera ca a avut o experienta proasta o va ra spândi la un numar mult mai mare de oameni. .1. Primele corespund perceptiilor despre ce asteapta clientii fata de fiecare aspect al serviciului oferit. 8. În privinta serviciilor. care-i permit consumatorului sa devina constient de ele. chiar inconstiente. Data urma toare. calitatea implica de regula o comparatie între serviciul furnizat si cel asteptat de consumatori. dar pol fi luate în considerare si alte caracteristici cum ar fi: ambianta. adica fiecare persoana nemultumita spune acest lucru cel putin altor 4 persoane. Asa de exemplu. în aprecierea sa conteaza si alte activitati oferite în afara ambiantei. Abordarea calitatii în domeniul serviciilor În general. În ceea ce priveste controlul calitatii serviciilor. confort. de asemenea. standardele de serviciu ale producatorilor sunt mai explicite si pot fi evidentiate în reclama produselor. Având în vedere aceasta comparatie. putini oameni se vor duce la McDonald’s îmbracati în haine de scara . si invers). calitatea unui produs este definita ca “aptitudinea sa de a satisface nevoile utilizatorilor”. În ceea ce priveste evaluarea de catre clienti a calitatii serviciilor. sunt luate în considerare de cei care au formulat trei modele pentru evaluarea calitatii serviciilor: 1) clientii evalueaza calitatea în functie de o caracteristica mult mai importanta decât celelalte. curatenie etc. în timp ce al doilea tip se refera la standardele pe care le gândeste producatorul serviciului. pe când la un restaurant de lux lipsa acestora ar fi un dezastru. o mare importanta o au impresiile (un studiu sau un raport scris îngrijit “impresioneaza” în sens pozitiv beneficiarul în aprecierea continutului. o ambianta de destindere).3. companiile de transport aerian încorporeaza detalii specifice despre spatiul de care poate beneficia fiecare client. Când astfel de standarde nu sunt facute explicite apar mecanisme. Vizitele urma toare pot corespunde modelului mediei ponderate a diferitelor caracteristici. Frecventa utilizarii influenteaza. Asa de exemplu. în împrejurari “normale” clientii unitatilor de cazare apreciaza caracteristici ca: pret. metodele de control se refera la cele doua tipuri de standarde prezentate anterior. ca de exemplu în cazul alegerii unui restaurant. 3) de media ponderata a diferitelor caracteristici.3 Relatiile între calitate si eficienta în activitatile de servicii 8. Chiar daca rata de “raspândire” variaza de la un produs sau serviciu la altul. desi în prezent ideea dominanta este ca ea “se produce nu se controleaza”. aceasta este în jur de 4. care poate ramâne dominanta (modelul 2). sau tipul de portelanuri din care poate mânca. atunci este putin probabila revenirea clientului.. dar si alte elemente cum ar fi frecventa utilizarii serviciului. decât daca experienta a fost pozitiva . Daca apare o nepotrivire între ceea ce este oferit si ceea ce este asteptat. calitatea preparatelor s-ar putea sa fie criteriul cel mai important.

Din punctul de vedere al producatorului. asa cum este perceputa de clienti. În acest scop. multe referindu-se la unele aspect invizibile pentru client. gentiletea etc. Cu toate ca nu se pot ma sura usor aspecte ca ospitalitatea. amabilitatea. ci un mijloc pentru îmbunatatirea calitatii serviciilor si deci a competitivitatii întreprinderii. între acestea si comunicatiile cu clientela (distanta 4). metoda cea mai folosita este aceea a chestionarelor adresate clientilor care ar trebui sa puncteze exact unde a esuat serviciul pentru atingerea standardelor producatorului si/sau astepta rilor clientilor. exista un set de criterii care definesc calitatea serviciului. când prestarea corespunde acestor caracteristici si când clientii sunt bine informati asupra serviciilor. Astfel de chestionare sunt adesea folosite pentru serviciile hoteliere. când le traduc corect. Exista un cerc al calitatii. acestea pot fi totusi evaluate cu ajutorul metodelor de scalare. de învata mânt etc. în caracteristici. în sensul ca o calitate buna atrage clientii. Este evident ca o calitate buna înseamna ca aceste distante sa fie reduse. între acestea si prestarea lor (distanta 3). spitalicesti. între acestea si caracteristicile serviciilor (distanta 2). ea este importanta din punct de vedere al sesizarii deficientelor (si încercarii unor masuri de “compensare” a clientilor nemultumiti) precum si al cautarii unor cai de îmbunatatire a furnizarii serviciului. Controlul calitatii nu este un obiectiv în sine. Referitor la masurarea si controlul calitatii serviciilor. respectiv când producatorii cunosc nevoile clientilor. . iar clientii reclama o calitate sporita. O tentativa demna de mentionat facuta pentru a analiza si masura calitatea serviciilor a permis identificarea mai multor distante între ideile producatorilor si nevoile clientilor (distanta I).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful