Tujuan Penyediaan Penyata Aliran Tunai Penyata Aliran Tunai merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam

penyata kewangan yang mana ia menerangkan tentang pergerakan aliran masuk dan aliran keluar keserataan tunai. Melalui penyata ini, aliran kendalian, pelaburan, dan pembiayaan dapat dikenalpasti secara lebih jelas. Penyata ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang

menyebabkan berlaku perubahan baki tunai yang dimiliki syarikat bermula dari tempoh permulaan sehingga ke tempoh akhir dalam sesuatu laporan yang dibuat Faedah Penyata Aliran Tunai kepada Pengguna Dari segi kegunaan aliran tunai, ia berfungsi menentukan masa dan jumlah pinjaman yang diperlukan dan pembayaran balik pinjaman. Dalam masa yang sama, pengguna dapat mengawal jumlah pinjaman agar tidak terlalu banyak dan terlalu cepat. Selain itu, ia membantu perniagaan untuk membayar hutang dengan cepat agar dapat mengurangkan kos kadar bunga pinjaman. Kedudukan Aliran tunai yang baik, perniagaan dapat dimajukan dengan berpeluang untuk mendapatkan bantuan khidmat

selain dari aktiviti pelaburan dan pembiayaan. Komponen Penyata Aliran Tunai Terdapat tiga elemen penting dalam penyata aliran tunai. iaitu: a) Aliran tunai daripada aktiviti kendalian /operasi  merupakan aktiviti utama pengeluaran hasil perusahaan dan aktiviti lain. b) Aliran tunai daripada aktiviti pelaburan  Aliran masuk dan keluar tunai daripada pemerolehan dan pelupusan aset jangka panjang. serta pelaburan lain. penyata aliran tunai tidak dapat dijadikan rujukan bagi membuat anggaran keuntungan yang bakal diperoleh kerana ia tidak menyatakan susut nilai dan nilai inventori yang dimiliki syarikat. Bagaimanapun.nasihat daripada pegawai dari institusi kewangan dengan mudah. Ini adalah kerana penyata aliran tunai yang lengkap dan jelas akan dapat memudahkan pegawai institusi kewangan untuk mengenalpasti kaedah terbaik untuk membantu memajukan perniagaan tersebut. a) Aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan – .

 Aliran masuk dan keluar tunai daripada aktiviti yang menyebabkan perubahan saiz dan komposisi modal ekuiti dan pinjaman perusahaan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful