Ghid de conversaţie italian

Italiana este limbă oficială în Italia, San Marino şi cantonul eleveţian Ticino. Este de asemenea vorbită în Croaţia(Istria), Vatican, Malta şi Argentina. Chiar şi dacă în majoritatea staţiunilor turistice din Italia, engelza şi germana sunt răspândite, majoritatea italienilor nu vorbesc o limbă străină (suntem leneşi, ştiu) aşa că ar trebui să aveţi câteva cunoştinţe bazice de italiană, pentru a vă face înţeles. În italiană, se foloseşte forma de politeţe ("lei") cu orice om pe care nu-l cunoaşteţi; nu contează dacă este mai bătrân sau mai tânăr decât dvs. Folosiţi forma amicală ("tu") cu persoanele pe care le ştiţi. Cele două forme diferă prin folosirea persoanelor a doua şi a treia în verbe.

Ghid de pronunţie
Vocale
a ca în "tată" e ca în "femeie" i ca în "maşină" o ca în "botă" u ca în "cutie"

Consoane
b ca 'b' în "bere" c precum 'c' în "cireaşă", 'c' în "copil" d ca 'd' în "daună" f ca 'f' în "foame" g ca 'g' în "gorilă", 'g' în "genă" h tăcut l ca 'l' în "lună"

ca 'ii' în "ştiinţă" io ca "io" în "iobag" iu ca "iu" în "regiune" oi ca 'oi' în "gunoi" ch ca 'ch' în "chema" sc .m ca 'm' în "mamă" n ca 'n' în "nor" p ca 'p' în "porc" q precum 'c' în "cuestă" (cu "u". ci hiat. ca 'ea' în "ea" ie ca 'ie' în "cuier" ii nu este un diftong. aproape întodeauna) r ca 'r' în "roşu" s ca 's' în "sunet" t ca 't' în "tont" v ca 'v' în "victorie" x ca 'x' în "xilofon" z ca 'ţ' în "ţigară" Diftongi importanţi ai ca 'ai' în "rai" au ca 'au' în "scaun" ei ca 'ei' în "tei" eu ca 'eu' în "meu" ia ca "ia" în "familiar".

(PRE-go) Da Si. mulţumesc. Bună ziua. (ar-RI-ve-DER-ci) Nu vorbesc italiana. (mi chia-mo _____) Încântat de cunoştiinţă. GRA-ţie) Cum vă cheamă? Come si chiama? (CO-me si CHIA-ma?) Mă cheamă ______ . Mi scusi. Piacere di conoscerla. presupunând că veţi discuta de cele mai multe ori cu oameni pe care nu-i cunoaşteţi deja. am folosit forma de politeţe în toate propoziţiile. Bene. Arrivederci. ca 'ş' în "ieşire" gh ca "gh" în "ghetou" Listă de fraze uzuale În acest ghid de conversaţie. Ciao. Grazie. (NO) Mă scuzaţi Mi scusi. Buongiorno. (no PAR-lo i-TAL-i-A-no) Vorbiţi româna? Parla Rumeno? (PAR-la ru-ME-no?) Vorbeşte cineva româna? Qualcuno parla Rumeno? (CUAL-cu-no PAR-la ru-ME-no?) Ajutor! . (BE-ne. (Si) Nu No. (GRA-ţie) Cu plăcere. Mi chiamo ______ . grazie.înainte de "e" sau "i". (buon-GIOR-no) Salut. (ciao) Ce mai faci? Come sta? (co-me STA?) Bine. (mi SCU-zi) La revedere. (PER fa-VO-re) Mulţumesc. Prego. Non parlo Italiano. (pia-CE-re di co-no-ŞER-la) Vă rog. (mi SCU-zi) Îmi pare rău. Per favore.

(BuO-na-SE-ra) Noapte bună. Buonanotte. Ho bisogno di un dottore (Ho Bi-zo-gno di un Dot-to-re) Pot să folosesc telefonul tău / dvs. Buongiorno. Ho bisognio di aiuto (Ho Ne-ces-si-TA di Aiu-to) Este o urgenţă.? Posso usare il tuo telefono? (Pos-so uza-re il tuo Te-LE-fo-no) Numere . (buo-na-NO-te) Nu înţeleg. Lasciami in pace (La-şa-mi in Pa-ce) Nu mă atinge / atingeţi! Non mi toccare (Non Mi Toc-ca-re) Chem poliţia. Sono malato (So-no ma-LA-to) Sunt rănit. Buongiorno. (NON ca-PIS-co) Unde este baia? Dove è il bagno? (DO-ve E il BAN-io?) Probleme Lasă-mă în pace. Mi sono perduto (MI so-no Per-du-to) Mi-am pierdut bagajele. (buon-GIOR-no) Bună ziua.Aiuto! (a-IU-to!) Bună dimineaţa. Non capisco. Chiamo la polizia (Chia-mo la PO-LI-ŢIA) Poliţia! Polizia (Po-LI-ŢIA) Stai! Hoţ! Fermati! Ladro (Fer-ma-ti La-dro) Am nevoie de ajutor. È un'emergenza (E un e-mer-ge-nţă) M-am pierdut. Sono ferito (So-no Fe-ri-to) Am nevoie de un doctor. Ho perduto la borsa (HO per-so la Bor-sa) Mi-am pierdut portmoneul. (buon-GIOR-no) Bună seara. Buonasera. Ho perso il portafoglio (Ho per-so il POr-ta-fo-glio) Sunt bolnav.

1 Uno (uno) 2 Due (due) 3 Tre (trE) 4 Quatro (cuatro) 5 Cinque (cincue) 6 Sei (sei) 7 Sette (sette) 8 Otto (otto) 9 Nove (nove) 10 Dieci (dieci) 11 Undici (undici) 12 Dodici (dodici) 13 Tredici (trEdici) 14 Quattordici (cuattordici) 15 Quindici (cuindici) 16 Sedici (sedici) 17 Diciassette (diciassette) 18 Diciotto (diciotto) 19 Diciannove (diciannove) 20 Venti (venti) 21 Ventuno (ventuno) 22 Ventidue (ventidue) 23 Ventitrè (ventitrE) .

(mezzo) mai puţin Meno.000 Un milione (un milione) 1. (PiU tar-di) înainte .000.000. (piU) Timp acum Adesso.000 Mille miliardi (mille miliardi) numărul Numero. (ADE-sso) mai târziu Più tardi.000.000.000.000. (numero) jumătate Mezzo. (meno) mai mult Più.000 Un miliardo (un miliardo) 1.30 Trenta (trenta) 40 Quaranta (cuaranta) 50 Cinquanta (cincuanta) 60 Sessanta (sessanta) 70 Settanta (settanta) 80 Ottanta (ottanta) 90 Novanta (novanta) 100 Cento (cento) 200 Duecento (duecento) 300 Trecento (trecento) 1000 Mille (mille) 2000 Duemila (duemila) 1.

(in-NAn-ţi) dimineaţă Mattina.Prima. (SEt-ti-MA-na) lună(luni) Mese(i). (MEz-zO-GIOr-no) ora treisprezece L'una. (SE-ra) noapte Notte. (MAt-TI-na) mâine dimineaţă Domani mattina (DO-ma-ni Mat-ti-na) după-amiază Pomeriggio. (LE due) miez de nopţii Mezzanotte. (PO-me-rig-gio) seară Sera. (AN-no) Zile astăzi Oggi. (ME-se) an(i) Anno(i). (GIOr-no) săptămână(săptămâni) Settimana(e). (LE due) prânz Mezzogiorno. (prI-ma) . (MIn-uto) oră(ore) Ora(e). (Ora) zi(le) Giorno(i). (LU-na) ora două Le due.Innanzi. (OG-gi) . (LU-na) ora paisprezece Le due. (MEz-zA-not-te) Durată minut(e) Minuto(i). (NOt-te) Ceasul ora unu L'una.

(QUE-sta SEt-ti-ma-na) ultima săptămână Ultima settimana.ieri Ieri. (DO-ma-ni) săptămâna aceasta Questa settimana. (UL-ti-ma SEt-ti-ma-na) săptămâna viitoare Prossima settimana (PROs-si-ma SEt-ti-ma-na) Luni Ianuarie Gennaio (GEN-na-io) Februarie Febbraio (FEb-bra-io) Martie Marzo (MAR-zo) Aprilie Aprile (AP-ri-le) Mai Maggio (MAg-gio) Iunie Giugno (GIU-gno) Iulie Luglio (LUg-lio) August Agosto (AGO-sto) Septembrie Settembre (SET-tem-bre) Octombrie Ottobre (OT-to-bre) Noiembrie Novembre (NO-vem-bre) Decembrie Dicembre (DI-cem-bre) Scrierea ceasului şi a datei 07:30 Sono le 7 e 30 (SO-no LE set-te e tren-ta) 09/11/2005 . (IE-ri) mâine Domani.

AE-reo) Un bilet până la _______. vă rog. per favore (un bi-GLIE-tto per_____.Il 9 novembre 2005 (IL NO-ve NO-vem-bre DUE-mila-cincue) Culori negru Nero (NE-ro) alb Bianco (BIAn-co) gri Grigio (GRI-gio) roşu Rosso (ROS-so) albastru Blu (BLU) galben Giallo (GIAl-lo) verde Verde (VER-de) portocaliu Arancione (ARAn-cio-ne) roz Rosa (RO-sa) maro Marrone (MAR-ro-ne) Transport Autobuz şi tren Cât costă biletul spre _____? (tren) Quanto costa un biglietto per _____? (treno) (CUAn-to CO-sta un bi-GLIE-tto per_____?. per FA-vo-re) Unde merge acest tren/autobuz? Dove arriva questo treno/autobus (DO-ve AR-ri-va QUE-sto TRE-no/AU-to-bus?) Unde este trenul/autobuzul spre _____? Dovè il treno/autobus per_____? (DO-VE il TRE-no/L AU-to-bus per_____?) Opreşte acest tren/autobuz în _____? Dove si ferma questo treno/autobus? (DO-ve SI FEr-ma questo TRE-no/AU-tobus?) Când pleacă acest tren/autobuz la _____? . Un biglietto per _______.TRE-no) Cât costă un bilet spre _____? (avion) Quanto costa un biglietto per _____? (aereo) (CUAn-to CO-sta un bi-GLIE-tto per_____?.

al consolato Rumania (X) Unde se află multe...cose da vedere? or luoghi da vedere (X) Poţi / Puteţi să-mi arătaţi pe hartă Potete mostrarmelo sulla carta? (X) stradă strada (X) La stânga...Quando parte questo treno/autobus per _____? (CUAn-do PAr-te CUE-sto TREno/AU-to-bus per?) La ce oră ajunge acest tren/autobuz în _____? A che ora arriva questo treno/autobus? (A CHE ora AR-ri-va CUE-sto TREno/AU-to-bus?) Direcţii Cum ajung la _____ ? (oraşe) Come si arriva a ______ (come si ariva) Cum ajung la _____ ? (locuri..hotels? (X) ..aeroport? all'aeroporto? (X) ...centru? .in centro? (X) ..căminul pentru tineri? ...alla stazione dell'autobus? fermata?(X) .hotelul _____ ? .ristoranti? (X) .........consulatul Român/Moldova? ......restaurante? .alla stazione ferroviaria? (ala staţione feroviaria) . Giri a sinistra (X) La dreapta.. străzi) X (X) ...all'albergo ____ / all'hotel ___? (X) ...gară? ... Dove ci sono molti (X) ......staţia de autobuz? ..atracţii turistice? .. Giri a destra (X) stânga ..cluburi de noapte? night (X) .all'ostello della gioventù? (X) ...hoteluri? alberghi .cluburi? X (X) ....

per favore) Gazdă Aveţi câteva camere disponibile? Avete camere libere? (X) Cât costă o cameră pentru o persoană/două persoane? Quanto costa una stanza singola/doppia? (X) Are camera.. per favore. Guarda il _____ (X) intersecţie incrocio (X) nord nord (X) sud sud (X) est est (X) vest ovest (X) în sus (in) su (X) în jos (in) giù (X) Taxi Taxi! Taxi (taxi) Duceţi-mă la _____. Portatemi a _____. (portatemi li. per favore. per favore) Cât costă până la _____? Quanto costa andare a _____? (cuanto costa andare a _____?) Duceţi-mă acolo.. Portatemi lì. .sinistra (X) dreapta destra(X) înainte diritto (X) spre _____ verso il ______(X) după _____ dopo il ______(X) înainte de _____ prima del (X) Atenţie la _____. vă rog. vă rog. (portatemi a ____.

(X) Mă puteţi trezi la _____? Potete svegliarmi alle _____? (X) Vreau să plec.. Pulite la mia camera.Avete una cassaforte (nella stanza)? (X) Este inclus micul-dejun/cina? prima colazione/ la cena (X) La ce oră este micul-dejun /cina? A che ora è la colazione / la cena? (X) Vă rog să-mi curăţaţi camera.un televisore? (X) Pot să văd camera mai întâi? Posso prima vedere la stanza? (X) Aveţi ceva mai liniştit? Ha una stanza più silenziosa? (X) .cearşafuri? .La stanza ha .o baie? (toaletă) ...lenzuola? (X) .un bagno? (X) ...più economica? (X) OK.. o iau.mai ieftin? .un TV? ....) or voglio partire (X) Bani Acceptaţi lei româneşti / moldoveneşti? Accettate (X) ...mai curat? ...un duş? doccia (shower) (X) .. per favore...(X) Puteţi să-mi sugeraţi un alt hotel? Potete suggerirmi un altro hotel? (X) Aveţi un seif? Avete una cassaforte (centrale)? (X) ... (X) .....vestiare? ....un telefon? . Mi fermo per _____ notte/i.......più pulita? (X) . la prendo. Va bene.più grande? (X) ...mai mare? . Voglio andare via.un telefono? (X) .. (.. (X) Voi sta _____ noapte (nopţi)....

Acceptaţi cărţi de credit? Accettate carte di credito? (X) Puteţi să-mi schimbaţi nişte bani? Potete cambiare delle banconote per me? (X) Unde pot să schimbi bani? Dove posso cambiare delle banconote? (X) Puteţi să-mi schimbaţi un cec de călătorie? Potete cambiare questi traveller's cheque per me? (X) Unde pot să schimb un cec de călătorie? Dove posso cambiare un traveller's cheque?(X) Care este rata de schimb? Quanto è il (tasso di) cambio? (X) Unde este un bancomat (ATM)? Dove posso trovare un Bancomat? (X) Mâncare O masă pentru o persoană/doi oameni. Mangio solamente cibo kosher (X) Puteţi să îl/o faceţi mai puţin gras(ă)? Potete farlo leggero. (X) Nu mănânc decât cuşer. vă rog.) or Potete farlo con pochi grassi? (with little fat) or Potete farlo con poco olio? (with little oil) meniul zilei menu del giorno X (X) a la carte à la carte (X) mic-dejun la prima colazione (X) pachet il pranzo (X) cafea .. Un tavolo per uno/due. per favore. per favore? (X) Aveţi o specialitate a casei? Vi è una specialità della casa? (X) Există o specialitate locală? È una specialità locale? (X) Sunt vegetarian. (X) Pot să văd meniul. vă rog? Posso vedere il menù.. Non mangio il maiale. per favore? (. Sono vegetariano/a (X) Nu mănânc porc.

(X) pui il pollo (X) carne de vită il manzo (X) peşte il pesce (X) şuncă il prosciutto (X) crenvuşti salsiccia (X) brânză il formaggio (X) ouă le uova (X) salată l'insalata (X) legume (proaspete) le verdure fresche (X) fructe (proaspete) la frutta fresca (X) pâine il pane (X) pâine prăjită toast (X) găluşte tagliatelle (X) orez il riso (X) fasole i fagioli (.. (X) Vreau de mâncare cu ____ Vorrei un piatto con _____.caffe(X) mâncare de prânz X (X) Aş vrea _____..) or fagiolini (similar to beans but different) (X) Îmi aduceţi un pahar de _____? Posso avere un bicchiere di _____? (X) Îmi aduceţi o cană cu _____? Posso avere una tazza di _____? (X) Îmi aduceţi o sticlă de _____? Posso avere una bottiglia di _____? (X) cafea il caffè (X) ceai . Vorrei _____.

Una bottiglia. ospătar! (captarea atenţiei chelnerilor) Scusi? (X) Am terminat. vă rog. Ho finito. un quartto di vino rosso. (X) Un sfert/O optime de vin roşu. per favore. (X) . per favore. É squisito. per favore. Potete pulire il tavolo. per favore. (X) A fost delicios. (o halbă de bere) X (X) O sticlă. Una birra/due birre. vă rog. per favore (X) La jumătate. Un bicchiere di vino rosso/bianco. (X) Vă rog luaţi farfuriile.il tè (X) suc il succo (X) apă l'acqua (X) apă (plată) l'acqua frizzante (X) bere la birra (X) vin roşu/alb il vino rosso/bianco (X) Îmi daţi puţin(ă) _____? Posso aver del _____? (. (X) Un pahar de vin roşu/alb. vă rog. Il conto. vă rog. (X) Baruri Serviţi alcool? servite alcolici? (X) Este cu servire la masă? C'è il servizio al tavolo? (X) O bere/două beri. vă rog.. (X) Nota. vă rog. per favore.) or Posso avere un po' di ____? (X) sare il sale (X) piper il pepe (X) unt il burro (X) Mă scuzaţi..

vă rog.Un cola cu rom. (X) Ştiu că acesta nu este preţul normal. (X) Încă un rând. mărimea mea? Avete questo nella mia taglia? (X) Cât costă? Quanto costa questo? (X) E prea scump. Non lo voglio. vă rog. per favore. Un altro giro. X (X) whiskey whisky (X) vodka vodka (X) rom rum (X) apă acqua (X) suc de club club soda (X) apă tonică acqua tonica (X) suc de portocale succo di arancia (X) Cola (suc) Coca Cola (X) Aveţi cumva ceva gustări? C'è un bar con spuntini? (X) Încă unul(m)/una(f). È troppo caro/a. (X) Acceptaţi _____? Prendereste _____? (X) scump caro (X) ieftin economico (X) Nu-mi permit. (X) Nu-l/N-o vreau. per favore. vă rog. Non posso permettermelo. . (X) Când se închide? Qual è l'ora di chiusura? (X) Cumpărături Aveţi aşa ceva. Un altro.

..şampon...un rasoio..medicina per il raffreddore. (X) .tablete pentru stomac......(X) ..shampoo..tampoane.timbre.. ........o periuţă de dinţi.un pix. . lo prendo (X) Îmi daţi o pungă? Posso avere una busta? (X) Expediaţi (în străinătate)? invia all'estero? (X) Am nevoie de . ... .un ombrello. aspirină sau nurofen) ....un brici. (X) .baterii..o umbrelă. ...francobolli.. (de ras) (X) .lozione/crema solare.. . (X) ...o lamă. (X) .una cartolina...săpun.analgesico (aspirina).loţiune de plajă.uno spazzolino. (X) . (X) . (X) OK. (X) .. (X) . ... Ho bisogno di.. (X) .... ..tampone/assorbente. . Va bene..batterie.. (X) Nu mă interesează. (X) .carta.pastă de dinţi. . ....ceva pentru răceală... (X) .hârtie pentru scris.o vedere. Mi state imbrogliando... (X) . .. Non son interessato.(X) Mă înşelaţi. (X) ....sapone.. îl/o iau... (X) ...ceva pentru dureri.... (ex. . (X) ...dentifricio...medicina per lo stomaco.. ..

un dizionario Rumeno-Italiano.... (X) . A fost o neînţelegere.una penna..reviste în română. Desidero noleggiare una macchina. (X) ..un giornale in rumeno....riviste in rumeno..un dicţionar român-italian. ....cărţi în română.un ziar în română. . (X) .. . Vreau să vorbesc cu ambasada/consulatul român/moldovean..) or Voglio noleggiare una macchina (X) Primesc asigurare? Posso avere un'assicurazione? (X) stop (semn de circulaţie) stop (X) sens unic senso unico (X) a da prioritate dare la precedenza X) parcarea interzisă vietata la sosta (. . Non ho fatto niente. Non ci siamo capiti...libri in rumeno.) or gasolio (X) Autoritate N-am făcut nimic.... Unde mă duceţi? Dove mi portate? Sunt arestat? Sono in arresto? Sunt un cetăţean român/moldovean.) or vietato parcheggiare (X) limită de viteză limite di velocità (X) benzinărie benzinaio (. (X) Maşini Vreau să închiriez o maşină..) or stazione di rifornimento or (in an highway) area di servizio (X) benzină benzina (X) motorină diesel (. (. (X) .... .... Sono un/una cittadino/a rumeno..

Voglio consultare un avvocato. Pot doar să plătesc o amendă acum? Posso pagare solamente la multa adesso? .Vorrei parlare con il consolato rumeno. Vreau să consult un avocat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful