UNIVERSITATEA ” STEFAN CEL MARE “ SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA SPECIALIZAREA DREPT

REFERAT LA DISCIPLINA

DREPTUL FAMILIEI

PROFESOR COORDONATOR STUDENT Lector univ. drd. Irina BILOUSEAC BOGDAN MIRONEASA

SUCEAVA 2011

Tema referatului PROTECTIA SPECIALA A COPILULUI .

Cand poate beneficia copilul de protectie speciala? Copilul beneficiaza de protectia speciala pana la dobandirea capacitatii depline de exercitiu.Ce se intelege prin protectia speciala a copilului? Protectia speciala a copilului reprezinta ansamblul masurilor. exprimata dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu. • copilul care. dar fara a se depasi varsta de 26 de ani. nu poate fi lasat in grija acestora. copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu raspunde penal. necunoscuti. daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant de zi. temporar sau definitiv. copilul gasit sau abandonat de catre mama in unitati sanitare. de protectie speciala. pusi sub interdictie. decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau carora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor parintesti. declarati judecatoreste morti sau disparuti. pe o perioada de pana la 2 ani. protectia speciala se acorda. pe toata durata continuarii studiilor. la cerere. prestatiilor si serviciilor destinate ingrijirii si dezvoltarii copilului lipsit. nu poate fi lasat in grija parintilor din motive neimputabile acestora. cand nu a putut fi instituita tutela. dar care nu isi continua studiile si nu are posibilitatea revenirii in propria familie. in conditiile legii. copilul abuzat sau neglijat. de ocrotirea parintilor sai sau a celui care. in vederea protejarii intereselor sale. • • • . Tanarul care a dobandit capacitate deplina de exercitiu si a beneficiat de o masura de protectie speciala. La cererea tanarului. in scopul facilitarii integrarii sale sociale. De masurile de protectie speciala beneficiaza: • copilul ai carui parinti sunt decedati. fiind confruntat cu riscul excluderii sociale. in vederea protejarii intereselor sale. beneficiaza.

Bucureşti. p. Îngrijirea copiilor din instituţii.irevocabil. Dar există şi situaţii în care parinţii nu pot sau nu vor să-şi asume această responsabilitate din cauza dezechilibrului dintre nevoi şi resursele existente. supravegherea specializata. Părinţii sunt asociaţi cu „dragostea”. creând nu numai condiţiile materiale. pe care le consideră prioritare în luarea deciziilor în cadrul familiei. s-au înfiinţat încă din Evul mediu în cadrul bisericilor şi al mănăstirilor. guvernele occidentale au început să conştientizeze răspundererea ce le revenea în ultimă instanţă pentru cei aflaţi în periferiile societăţii şi să adăpostească familiile cele mai nevoiaşe în case ale săracilor.Care sunt masurile de protectie speciala a copilului? Masurile de protectie speciala a copilului sunt: • • • plasamentul. a căror menire a fost de a rezolva problemele celor neintegraţi sau excluşi din societate. asigurând un mediu corespunzător dezvoltării copiilor. Definirea plasamentului familial Experienţa istorică a demonstrat că familia este . Una dintre cele mai bune soluţii pentru copii care sunt separaţi de familia lor naturala este şi plasamentul familial. plasamentul in regim de urgenta. prin adoptarea stilului lor de viaţă şi a comportamentului în funcţie de nevoile copilului . dar şi pe cele psihosfective şi sociale necesare dezvoltării şi formării copilului pentru viaţa matură. Cei mai mulţi îşi îndeplinesc cu succes rolul de parinte.50) . (Vitillo R. După cum a arătat cercetătorul englez Vittilo. mediul cel mai prielnic creşterii şi dezvoltării copilului. afecţiunea” şi „securitatea”. 1997. Ea oferă copilului mediul uman cu orientarea constantă cea mai ridicată pentru asigurarea bunăstării lui. problema tot mai accentuată în ultimul timp care are ca şi rezultat multitudinea de copii abandonaţi încă de la naştere în maternităţi care pot deveni mai apoi copii ai străzii sau încredinţaţi autorităţior locale. iar pe copiii oefani şi abandonaţi în orfelinate. În secolele XVIII – XIX . insituţiile de ocrotire .

110 alin. sunt îndeplinite de către persoana. la: a) o persoană sau familie. Astfel s-a conturat o nouă structură pentru îngrijirea copiilor care să substituie familia naturala şi anume plasamentul familial. Dintre categoriile de copiii care pot fi daţi în plasament fac parte: copiii neglijaţi sau expuşi abuzurilor din partea parinţilor. respectiv. c) un serviciu de tip rezidenţial. 58 plasamentul copilului se defineşte ca „o masura de protectie speciala. copilul aflat în dificultate. cu caracter temporar. ci să fie o intervenţie terapeutică şi totodată centrată pe nevoile copilului.(Roth M. Plasamentul este o încercare de a creea un mediu mai pozitiv atât pentru copil. asistentul maternal sau de către seful serviciului de tip rezidential care a primit copilul în plasament în regim de urgenţă. b) un asistent maternal. concepţii şi metode. prevăzut la art. respectiv. familia. în care parinţii sunt pregătiţi şi susţinuţi material si emoţional pentru a-şi îngriji. în perspectiva reintegrării familiale după ce familia reuşeşte să-şi depăşească perioada de criză. cât şi pentru reebilitarea familiei. Cluj. p 240) Conform legii 272/2004 art. Pe perioada suspendării.În perioada anilor 60 şi 70 în Occident a început refacerea sistemului bunăstării copilului . dupa caz. avand caracter temporar. până când instanţa judecătorească va decide cu privire la menţinerea sau la înlocuirea acestei masuri şi cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti. în propria familie. precum si in situatia copilului gasit sau a celui abandonat in unitati sanitare. pentru ca soluţiile pentru care să nu se opteze să fie „ de ultimă instanţă” . iar cele privitoare la bunurile copilului sunt exercitate şi. care se stabileste in situatia copilului abuzat sau neglijat. 2000. sunt îndeplinite de către . copiii din familiiile incapabile de a face faţa problemelor cu care se confruntă. in conditiile prezentei legi. Protecţia copilului : dileme. (2) şi licenţiat în condiţiile legii. Pe toata durata plasamentului în regim de urgenţă se suspendă de drept exercitiul drepturilor părinteşti. drepturile şi obligaţiile părinteşti privitoare la persoana copilului sunt exercitate şi. pentru a se pastra continuitatea identitătţii copilului şi stabilirea relaţiilor sale emoţionale. care poate fi dispusa. Plasamentul în regim de urgenţă Plasamentul copilului in regim de urgenta este o masura de protectie speciala. s-a extins ideea menţinerii legăturii cu familia naturală.

presedintele consiliului judeţean. Recunoasterea şi răspunsul adecvat la aceşti factori depend de continuitatea interacţiunilor sociale şi de . pentru a se simţi responsabili faţă de ceilalţi. (Legea 272/2004 art. precum si a persoanelor fizice care au in ingrijire sau asigura protectia copilului respectiv. Copilul are nevoie de dragoste. Asistentul social mai trebuie să ţină cont de nevoile copilului deoarece multi dintre aceştia provin din familii monoparentale sau numeroase . prin afecţiune fizică. pentru a accepta consecinţele alegerilor. cu o singură sursă de venit sau cu un nivel de trai foarte scăzut. prin satisfacerea celor vitale cum ar fi căldura. In situatia plasamentului in regim de urgenta dispus de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului. respectiv de către primarul sectorului municipiului Bucuresti. Pregătirea copilului pentru plasament şi transferul lui în noua familie Principiul fundamental care trebuie respectat în cazul plasamentului copilului constă în preocuparea prioritară a asistentului social de a proteja copilul de orice formă de abuz.64 ) Masura plasamentului in regim de urgenta se stabileste de catre directorul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea administrativ-teritoriala in care se gaseste copilul gasit sau cel abandonat de catre mama in unitati sanitare ori copilul abuzat sau neglijat. hrana. În interiorul acestui cadru creşterea continuă a independenţei poate fi acordată treptat copiilor pentru a alege între opţiuni. de neglijenţă şi de a asigura securitatea şi bunăstarea necesare dezvoltării normale. Dar satisfacţia acestor nevoi trebuie adaptată la caracteristicile . pentru a decide asupra planurilor şi acţiunilor. limitele şi controlul trebuie mai întâi stabilite pentru copiii mici de către adulţii semnficativi pentru aceştia. pentru a-şi face singuri prieteni.O altă nevoie a copilului este cea de laudă şi de recunoştinţă. In caz contrar. masura plasamentului de urgenta se stabileste de catre instanta judecatoreasca. somnul şi protecţia faţă de primejdii şi de securitate . personalitatea şi capacităţile fiecărui copil în parte. aceasta este obligata sa sesizeze instanta judecatoreasca in termen de 48 de ore de la data la care a dispus aceasta masura. Cu scopul de a exprima aceasta in limitele socialmente acceptabile. in situatia in care nu se intampina opozitie din partea reprezentantilor persoanelor juridice. să dezvolte un sentiment de responsabilitate prin independenţă peronală.

Familia de plasament va primi informaţie despre etapele de dezvoltare a copilului şi despre tipurile de ataşament.să le explice situaţia dificilă în care au ajuns.dezvoltarea cunoaşterii fiecărui copil în parte. din acest motiv nevoile copiilor nu pot fi satisfăcute adecvat în instituţiile de ocrotire sau în instituţiile în care relaţiile dintre copii şi părinţi sau alţi îngrijitori sunt continuu întrerupte prin separarea sau prin schimbarea celor care îi îngrijesc. Asistenţii sociali trebuie să încurajeze întreţinerea legăturilor cu familia biologic a copilului. Asistentul social trebuie să intervină şi să le explice părinţilor ce este plasamentul. Adopţie şi plasament familial.(Smith C.copil. gândindu-se la faptul că nu îşi vor mai vedea copiii sau se vor simţi vinovaţi pentru că nu şi-au îndeplinit misiunea de părinte sau există situaţii în care părinţii accept aceată modalitate considerând-o ca fiind o perioada de criză. cu copiii care au diferite deficienţe fizice sau psihice. Cum şi de ce?. p 41) Informarea parinţior biologici despre plasament Reacţiile părinţior la informarea cu privire la plasament pot varia în mare măsura deoarece aceştia pot nega posibilitatea unui astfel de plasament. dimpotrivă ei pot să-şi viziteze copii. până îşi vor rezolva problemele şi că nu vor fi decăzuţi din drepturile părinteşti . Cum şi de ce?. ei nu vor fi înlăturaţi prin faptul că nu-şi pot îndeplini rolul de părinte. care se pot manifesta în funcţie de interacţiunea părinte .( Smith C. ea trebuie ajutată să acumuleze cunoştinţele necesare pentru îngrijirea şi educarea unui bebeluş. iar acestia trebuie să înţeleagă că este temporar. .Bucureşti 1993. Părinţii pot avea nevoie de reasigurări în legatură cu faptul că familia de plasament va încerca să înţeleagă dificultăţile lor şi motivele plasamentului şi vor mânui cu grijă aceste informaţii atunci când le vor explica copiilor despre plasament. să discute cu ei . p 56) Lucrul cu familia de plasament Familia de plasament va fi evaluată . Adopţie şi plasament familial.Bucureşti 1993. va fi învăţată cum sa se comporte cu copiii abuzaţi. Dacă o familie care nu are copiii decide să ia în plasament un nou-nascut abandonat . neglijaţi.

In cazul in care exista acordul parintilor sau al reprezentantului legal. a incetarii masurii. dupa caz. Cine monitorizeaza aplicarea masurilor de protectie speciala? Imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala. legate de părinţii biologici. in vederea modificarii sau. tata sau bunicii. Ce presupune supravegherea specializata? Masura de supraveghere specializata se dispune in conditiile prezentei legi fata de copilul care a savarsit o fapta penala si care nu raspunde penal. in lipsa acestui acord. dupa caz. dispuse de comisia pentru protectia copilului sau de instanta judecatoreasca.să înteleagă cât de important pentru copil este legătura cu familia lărgită. La sfârşitul fiecărui plasament asistentul social trebuie sa facă o evaluare a plasamentului încheiat. de catre instanta judecatoreasca. . directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este obligata sa sesizeze de indata comisia pentru protectia copilului sau. legate de familia de plasament. instanta judecatoreasca. In cazul in care imprejurarile s-au modificat. legate de agenţie. iar. care vizează nivelul la care au fost soluţionate problemele: legate de copil. estimaţi de către cei implicaţi în plasament. masura supravegherii specializate se dispune de catre comisia pentru protectia copilului. trebuie verificate trimestrial de catre directia generala de asistenta sociala si protectia copilului. deoarece un copil nu poate să înţeleagă de ce nu îşi poate vedeam mama. Aceasta se face cu ajutorul unui şir de indicatori ai succesului.

50 2. concepţii şi metode. 1997.Chişinău 2000 p 186) . Introducere în asistenţa social a familiei şi protecţia copilului. p 153 5. Cum şi de ce?. p 41. Îngrijirea copiilor din sintituţii. Legea 272/2004 art. BulgaruM. p. Vitillo R. Cartea albă a copilului.. p 117 6. Smith C.Chişinău..BIBLIOGRAFIE 1. 56 7. Concepte fundamentale ale asistenţei sociale. Adopţie şi plasament familial. Dilion M. Roth M.Bucureşti 1993. Protecţia copilului : dileme. Spănu M. p 240 3. 58 4. Bucureşti. 2000. Cluj. 1998.Bucureşti 1997.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful