PPG PJJ AMBILAN MAC 2011 KUMPULAN :E – LEARNING W - 09 KPD 3016 PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1

NAMA PENSYARAH : DR.ANI BT. OMAR TAJUK TUGASAN : JADUAL PENENTU KANDUNGAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SUBJEK : MATEMATIK KSSR TAHUN 1 AHLI KUMPULAN: BIL 1. NOR SHARINAH BINTI HASHIM 2. JAMALIAH BT. SHARIB 3. SRIKOHKELAWHANI A/P MARKANDAN 810508105976 D 20102041515 EL – B 19 731016025528 D 20102042610 EL – W 09 NAMA K/PENGENALAN 700801065232 NO. MATRIK D 20102042481 KUMPULAN ELEARNING EL - W 09

Tajuk Standard kandungan (objektif) Standard pembelajaran (hasil pembelajaran) Menulis nombor hingga 100. Membimbing murid membilang Satu-satu dan dua-dua. Membilang nombor dalam lingkungan 100 (1-20) secara tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor. Kad imbasan LCD (power point) Kemahiran Matematik Pembelajara n koperaktif Lembaran kerja • • RPH 2 Tajuk 2 (30 minit) Nombor bulat 1100 1. Kad nombor LCD komputer riba Kemahiran menganalisis Lembaran kerja Nombor bulat 1100 • . Mengeja dan menulis nombor dengan betul. Murid menyusun nombor mengikut urutan menaik dan menurun. Membimbing murid-murid membilang dengan abakus. • Membimbing murid menyusun nombor mengikut tertib menaik dan menurun.3 Menulis nombor Memperkenalkan nombor dan perkataan dalam pelbagai kaedah Belajar cara menulis nombor dengan cara yang betul.4 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor.(1-20) a) Angka b) Perkataan • Rancangan aktiviti BBM Kaedah pengajaran penilaian RPH 1 Tajuk 1 (1Jam) Nombor bulat 1-100 1.4 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor Membilang nombor dalam lingkungan 100 (1-20) secara: a) Satu-satu b) Dua-dua • • -Kad imbasan -Kad gambar -Abakus -Bahan Maujud Kemahiran komunikasi & kemahiran Matematik Lembaran kerja Soalan kuiz a) Satu-satu b) Dua-dua RPH 3 Tajuk 3 30 minit) 1. berpandukan garis nombor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times