You are on page 1of 6

UTCN, FACULTATEA DE CONSTRUCŢII

ŞCOALA DOCTORALĂ
DISCIPLINA – STRUCTURI SPECIALE PENTRU CONSTRUCŢII

TEORIA STRUCTURILOR
1. BAZELE TEORIEI STRUCTURILOR

1.1. DEFINIREA CONSTRUCŢIILOR

Interfaţă între om şi natură (adăpost, înlesneşte o
activitate umană)

Structura este osatura de rezistenţă a construcţiei.

1.2. PERFORMANTELE UNEI CONSTRUCTII –
DURABILITATEA
Performanţele construcţiei reprezintă expresia calitativă şi cantitativă a
exigenţelor utilizatorului, care se realizează pe parcursul unui proces complex şi
interdependent de studiu, proiectare şi execuţie, proces care îşi are originea într-o
comandă socială, iar finalitatea în construcţie.

1

. . Fig. ambianţă atmosferică. volume. estetică arhitectonică (încadrarea în mediu. proporţii. culori). circulaţie. confort vizual. izolare termică. durabilitate care înseamna conservarea pe timpul duratei de viaţă a construcţiei a performanţelor înşirate anterior. posibilitate de implicare ulterioară.). igienă. funcţionalitate structurală . . ambientul exterior etc. Principalii factori care influenţează durabilitatea unei construcţii sunt prezentaţi în tabelul de mai jos: 2 . durabilitate şi mentenanţă) “serviciability” (stările limită ale exploatării normale – siguranţă la deformaţie. iluminare. în general. faţade. se referă la: . economicitate (măsura mijloacelor financiare cu care se realizează şi se întreţine construcţia). siguranţă la “non collaps” (starea limită de rezistenţă – siguranţă la rezistenţă şi stabilitate. securitate la foc şi la explozie). arhitectură interioară. reliabilitatea structurală (rezistenţă şi stabilitate. la fisurare (la apariţia şi deschiderea fisurilor)). ambient acustic. rezistenţă la uzură. funcţionalitate (etanşeitate şi izolare hidrofugă. 1 Performanţele unei construcţii.

Criteriul preţului de cost minim: presupune obţinerea de maxime avantaje economice prin cea mai mică investiţie posibilă. de dorinţa omului de a excela pe de o parte. pe de altă parte. Construcţii sau spaţii construite pe baza primului criteriu pot avea o uzură morală rapidă.3. având importante repercursiuni asupra performanţelor şi durabilităţii acesteia. Tabel 1 1. de tehnicitate. astfel. necesitând intervenţii costisitoare sau chiar înlocuirea lor totală. de monumentalitate. o utilizare mai îndelungată. ajungându-se la costuri finale mai reduse. poate fi privit prin prisma a cel puţin trei criterii: . prin prisma caracterului de raportare. dovedindu – se. în final. foarte scumpe. subîntelegând-o prin efectele de perspectivă. de reprezentativitate. . Construcţiile concepute pe criteriul maximei performanţe ţin de natura umană. De preferat sunt construcţiile concepute pe criteriul maximei utilizări a spaţiului care permit o elasticitate funcţională. şi de a fi reprezentat. . MODELE CONCEPTUALE Fundamentul conceptual al unei construcţii. Criteriul maximei utilizări a spaţiului: lasă loc unei creşteri a valorii de investiţie în perspectiva unei recuperări sporite. Procesul de concepere 3 . Criteriul maximei performanţe: nu are în vedere economicitatea în primul rând. asigură performanţe superioare şi.

cerinţe de siguranţă. de societate.) BAZELE SUBIECTIVE ALE SINTEZEI (cunoştinţe acumulate de individ. reglementări etc. 2. în acelaşi timp.) . de colectivitate. Procesul cuprinde trei faze: . dar nu oricum. 1. Tema . Găsirea soluţiei – STRUCTURA: GEOMETRIA GLOBALĂ. însuşiri personale etc. 4. este unul de creaţie tehnică. răspunzând mai multor criterii şi. respectiv. ANALIZA COMPORTĂRII STRUCTURILOR Scopul analizei: determinarea stării de eforturi şi deformaţii – pe baza cărora se poate aprecia. materiale. Însemnă organizarea materialului într-o formă. legături etc. ci tinzând către o soluţie optimă (teoretic). Analiză şi sinteză – BAZELE OBIECTIVE ALE SINTEZEI (amplasament. privind: • geometria • materiale. proprietăţi • elemente structurale. MODELE MECANICE – schema de organizare a materialului în structură. realiza cerinţele privind siguranţa construcţiei. MODELE MATEMATICE 4 . într-o structură – care să realizeze performanţele dorite. acţiuni. VARIANTE CRITERII DE EXIGENŢĂ ŞI OPTIMIZARE FORMA FINALĂ 1. 3. Procesul de concepere este unul de sinteză.

Analitice – utilizând funcţii.Numerice Metoda diferenţelor finite Metoda elementului finit – algoritm – programe (softuri) Calcul: • static linear • static neliniar • dinamic linear • dinamic neliniar 5 . obţinem soluţii. . ipoteze simpificatoare . Formulare variaţională bazată pe principiul minimului energiei METODE DE CALCUL . .Formulare diferenţială • ecuaţii de echilibru • ecuaţii de compatibilitate • ecuaţii fizice Rezultă o ecuaţie diferenţială sau un sistem de ecuaţii diferenţiale sau cu derivate parţiale + condiţii de margine.

6 .