You are on page 1of 16

c

 
c
Æ Æ Æ
Æ  
 Æ

  c c c c c c c c c c  .

 .

       c c c c c c c c c c c c c .

^ .

’ c c ^.

cc cc c ’ .

c ¯ Æ    .

  c c .

c  c          º Æ    .

  c c .

Dok izvodimo neke pokuse nesmijemo nanositi štetu ni sebi ni okolini.Prirode znanosti proučavaju prirodu i zbivanja u svemiru te nastoje razumjeti zašto je sve baš tako kako jest.Kemikalijama nikada ne ispitujemo okus niti ih nesmijemo udisati.Kemija je eksperimentalna znanost jer se temelji na pokusu ili eksperimentu.Kemikalije su tvari s kojima izvodimo pokuse ili eksperimente a dobivene su kemijsko tehnološkim procesima.c  c Æ  Kemija je prirodna znanost koja proučava građu svojstva i promjene tvari.Pokus ili eksperiment je praktična provjera neke pretpostavke ili predviđanja.       Æ    .

  c c .

c  c c ccc c  c c¬ cccc c .

 c  c cc c c.

 c ccc  c c cc c.

cc  c ccc c c .

 ccc .

 ccc cc.

 c ccc.

 cc c c c.

 c c cc cc!cc.

 .

 c.

 ccc c  c c cc .

c c .

c cJcc .

c.

cc c .

c c "cc  #c c c c ccc cc c$c c  c cc .

c c c c c c c cc .

cc cc %c c c cc &c c cc c '.

c " c c c%.

c'  cccc( c c $cc c ccc c .

 ccc c.

c  c c c c c.

 c ccc  c c cc c .

cc  c ccc c c .

 cc c .

 ccc cc.

 c ccc .

 cc c c c.

 c c cc cc!c c c.

 .

 c.

 ccc c  c c cc .

c c .

c ccc .

c.

cc c.

c  c "cc  #c c ccc cc c$c c c 6 Æ       c c .

c  c J c  c c .

c c c c c c c c c .

.

cc .

 cc c c .

 c c c c c  c.

c c '.

c  c c  c c  c.

c '  c cc c .

c $c c  c c c c c .

.

 c c c .

 c.

c .

 c  c c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc   c åc c c.

c c åc) c c .

c c c c c åc* c c .

c åc+  c.

c .

 c c c.

.

 c.

 c . c åc.

.

 c  c .

 c.

.

 c åc- c.

.

.

cc c.

 c.

 c c c c.

.

.

 c åc .

c c.

c.

 c  c.

 .cc c .

.

 c .

 c c c c .

 c c c.

.

.

 c c.

 c åc$ c .

 c .

 c åc/ c cc c  c c c cc c c c.

c c .

.

c .

c Jcc.

c .

.

cc  c c .

.

 c åc$ c.

c  cc c c .

.

 cc  c .

 c c c .

 c c c c c c c c c c c c · Æ    .

  c c .

c  c c c c - c0#c c cc c.

 c  c c.

c c c c c Æc  ccccc%c c c.

 c c1c  .

c.

c c$cc.

 2c  c c  c.

c cc'  c cc$3.

4(564 c.

 c c cc cc'  cc c .

c c .

 c c(5 c c  c  c c  c c .

 cc .

c c c cc c.

cc cc.

 c  ccc cc!7c ccc.

 c  c c  c $cc  c.

.

c c  c 2c c cc cc .

 c$c c cc.

cc c c .

 c  c8 c c ccc c .

 c$c cc c cc.

c c c c c c.

  c $cc c c cc.

c c  c c c *.

 cccc ccc"9c c c.

c.

c c .

c cc"9c c ë Æ      c c .

c  c x c#c .

c .

c cc ) Jc) Jc .

 #c )c c .

.

c .

c.

.

<c:-c . c :.

c.

 c c  c .

.

 c c c c .

c c c c . c=c:c c .

.

 c c.

c .

 cc .

 c c .

c c .

 cJc c  J .

  c c c c   c -cc ccc.

c  c c.

 .

.

c c cJc.

 c c c - c cc c.

 c .

 c c c.

 c .

 c c  c c   c .

c c c c .

c c  c c' .

 c  c c>  .

c+ c ? c  cc c .

cc .

 c.

.

 c.

 c.

cc c.

c c.

c ! c.

 c c c.

 c cc.

 c c .

 c c c c c c c c   c Ñ Æ    .

  c c .

c  c { c .

c.

.

.

cc.

#c c - .

 c c .

.

cc c c.

 '  c c c .

c c c .

 c c.

 c c.

c .

.

 c  c cc .

 c.

 c c.

c  c.

c .

 c.  c c .

 c c .

.

 c c .

 cc c c  c.

.

 c c +  c.

c .

 #c .

c c c' '.

 c.

.

 c .

.

c c c c c c ^  c Jc c c c c .

.

.

c<c c .

c .

c .

 c.

 c c:c .

.

c c.

  c cc c  c c c .

 ccJ"c c Jc c # c Jc@cJ"#ccJ$#c ë c c c.

.

.

c  ccJc c .

.

 c cc.

c% c ! cc c c.

c .

.

 c .

 c c c .

cJc .

.

c c c c  c cc ! c .

.

c.

cJc.

cc .

c .

.

cc cc cAc .

 c .

.

 cJc .

.

c ccc cJcBc ccc c c cc cJcc cAc .

c .

.

 cJc c c) c c cc .

 c  .

 c c c .

.

 c cJc *cJc .

.

c c .

% c  c c.

c c  cJc .

.

c .

c cc.

 c.

.

.

c  cc c .

.

 c > cc % c .

.

c # c ë  ¬.

J > Æ    .

  c c .

c  c ÈJ&c% c.

.

.

cJcc c  c .

cÈJ "&c  .

c  c c  c c  c .

.

c.

c c  cc c c c  c .

c.

 c .

.

 c c '(c% c .

c.

ccc'(c.

cc.

cJc .

.

c '  cc  .

.

c.

 c .

.

.

c{c c .

.

 c.

cJ)*c c .

cÈJ &c.

.

.

c '($*cc.

cC"'cDc'( $+ccxc .

.

 c.

cÈJ&c .

cc c . ccc ?cDc'( $.

cJc .

.

?cDc'( $.c c""?c c Ac% .cc$ '(.

.

c cJc .

.

cc c% cc c .

.

 c .

c c.

c c c c .

.

c cJcc cJ $cc.

c c .

 cc'D'( $-cc c c Æ.

  { .

c c  c% c.

 cc c c c .

c cc{ .

 c c  c c c ! c .

 c c c cc.

c c .

 .

c c %c  c ! .

c .

 c.

c .

 c cc.

.

 c.

c c c .

c.

c cc.

 c  c cJ c c.

c.

.

 c .

 c c.

 c c c .

c .

 c  c cJ c{c  c.

 c c .

 c.

c c c c.

 c.

 c .

 c.

c.

 cc c.

.

 .

.

c c .

 c c cJ "c cJc c.

 c c.

 c c .

cJc)c- c c.

c.

 c c c.

cc .

c.

 c .

c.

c .

.

 cc  .

 c c.

 c #c {Jc@c{ccJ$c *c.

 %c.

 c  %c .

 c c c.

.

 c.

$c c.ccJc@cJ"cc. c c c # c J.

c c c.

 c  c.

 c c .

 c c  c c% c .

.

 c  c #c J"ccJ$c@ccJc c Æ    .

  c c .

c  c c c c % c.

 c .

c c  % c .

 c c cc .

 c .

  c c% c c.

 c.

.

 c.

 c c - c c .

c.

 c.

 c .

c c c .

c c.

c.

 c .

.

.

c c .

  c  c .

 c{ .

 c  c .

 c.

c.

 c c .

c.

 c c  c .

c  c.

 c c.

 c  c c c .

  cc c $ c.

c c .

c c c .

 # c åc c .

.

c.

.

.

 c åc c% c åc c c .

 c c cc c .

.

c.

.

.

 c åc/.

 c .

Jc åc) . #c {JcJc.

 c.

.

.

c#ccJ#c    ¯ Æ    . #c {J"c cc c% c åc/ #c {JcJc.Jc$Jcc {J#c@c{#ccJ#c åc- #c {J"cJ"cAJcc {J"#ccJc Rc{J.

  c c .

c  c c c c c ƒ   0 £   ¯  £ À º   ß 0 0 º    0  ß ß 0 ß  ß º ß   0 X c c c º ß  c ß     0  ß  c ß ß 0 0 º  ß º  0 ß   0 X c c ¯¯ Æ      c c .

c  c c - cEc#c" ccc c c c c c c ß ƒ      c c c c ¯º Æ      c c .

c  c c c  ccc cc c c c c c - c8#cF .

c"5.

c(5 c c c c c c c ¯ Æ      c c .

c  c (5 4 c.

 cc .

c.

 c c 0c c .

c .

c .

 c cc  c  c .

 c .

 cc Ec$cc .

c .

 c cc  c cccc  c c .

 c c #cc c c c ccccccccc$ 8cc#"8câc 8$#"8cc cc c c c ¯6 Æ      c c .

c  c c c c c c c c c c c c c c ¯· Æ      c c .

Îc različitih pokazatelja koji mogu odrediti rješenja kiselosti oz. U tom kontekstu. c c c c c c c c c c c c c c ¯ë Æ    . Îc Úto je topivost tvari i kako to ovisi o temperaturi.bazičnost ili njihova pH vrijednost. baza i kako se oni razlikuju. od vas će znati: Îc koje tvari u našem svakodnevnom životu su kisele ili. Îc kako rezultat sol. Îc kako izračunati težinu posto rastvorka koncentracije i postotak rješenja. c  c c î KLJUČ K: Kiseline i baze su dio našeg svakodnevnog života. kako napisati i objaviti kemijski.

  c c .