You are on page 1of 8

SOCIOLOGIE POLITICĂ: EXERCIŢII ŞI TEME DE REFLECŢIE

Pentru rezolvare, citiţi cu atenţie conţinutul cursurilor şi bibliografia aferentă (minimum suportul
de curs şi lecturile din reader)

1) EXERCIŢII:
1). Definiţi termenii:
identitate socială
structură socială
dinamică socială
cultură
normă socială
anomie
politică
putere
dominaţie
motivaţie extrinsecă
motivaţie intrinsecă
autoritate
leadership
putere formală
putere informală
tip ideal
prestigiu
efect metamorfic
2) Completaţi tabelele de mai jos cu exemple de persoane, organizaţii sau naţiuni:
AUTORITATE
+ -

P +
U
T
E
R -
E -

AUTORITATE
+ -
P
R
E +
S
T
I
G -
I -
U
3). Daţi exemple care să ilustreze fiecare tip de putere
4). Imaginaţi, prin jocuri de rol, comportamentul unui director şi al subordonatului său, în timpul
unei conversaţii dintre ei. Identificaţi şi interpretaţi semnele vizibile are relaţiei de dominaţie existente între
ei.
5). Daţi exemple de “eminenţe cenuşii”

1

Definiţi termenii: diviziunea muncii diferenţiere structurală specializarea rolurilor stat raţionalitate capital Gemeinschaft Gesellschaft solidaritate mecanică solidaritate organică stat modern stat-naţiune hipertrofia statului-modern etica protestantă democraţie dezvoltare 2). Se poate extinde modelul vest-european de evoluţie politică şi la alte societăţi? Credeţi că este un model general valabil? 4). Completaţi tabelele de mai jos: Nevoi sociale fundamentale Cine le îndeplineşte în societăţile Cine le îndeplineşte în societăţile slab diferenţiate diferenţiate Autori Denumire dată societăţilor Denumire dată societăţilor moderne premoderne 3).2) EXERCIŢII: 1). Habermas despre emergenta sferei publice 2 .

1 99 25 85 102 americane – instabile (III) Dictaturi latino.3 2). Indicatorii bunăstării .papa . Indicatorii % bărbaţi ocupaţi în % populaţie Energie consumata/capita industrializarii agricultură urbană I 21 76 3.4 III 52 69 0.6 II 41 64 1.directorul unei întreprinderi . educaţiei în înv.6 IV 67 45 0.şeful de clan .3) EXERCIŢII: 1). reliefând diferenţa dintre autoritatea politică şi alte tipuri de autoritate sau putere: . 119 4.2 C.şeful unei bande criminale .) I 96 134 44 4.4 274 10 43 43 americane (IV) B. Nr.86 17 205 350 341 europene (I) Dictaturi europene 308 1.un primar . general (la superior 1000 pers.0 IV 46 72 8 1.171 2.5 III 74 101 13 2. mediu Rata în înv.4 143 58 160 167 (II) Democraţii latino. Tiraj capita ($) persoane/ /automob Telefoane Radiouri/ ziare / 1 medic il /1000 1000 1000 loc persoane persoane Democraţii stabile 695 0.Venit per Mii Persoane Nr. Identificaţi guvernanţii.liderul unui partid politic 3) Peter Berger despre relaţia dintre democraţie şi economia de piaţă 4). Redactaţi o scală care să măsoare gradul de democratizare 3 .2 II 85 121 22 3. Analizaţi dacă datele din tabelul de mai jos confirmă sau infirmă ipoteza Lipset: A.şeful unei secte . Indicatorii % alfabetizaţi Rata de înrolare Rata în înv.regele .

biropatie.4) EXERCIŢII 1). Instituţionalizarea carismei .“legea de fier a oligarhiei”(Michels) .Weber 3.ritualism.sistem .exemple . 5). Exemplificaţi trăsăturile instituţiilor totale (descrise de Goffman şi Foucault) prin aplicarea lor la regimul comunist din România 8.lobby . Descrieţi interacţiunea politică dintre diversele grupuri implicate în retrocedarea proprietăţilor.exemple . Alcătuirea sistemului politic internaţional: state suverane.Weber 4.actori politici .exemple .organizaţie.stat şi politică civilă 5) EXERCIŢII: 1. Durkheim despre metoda sociologică 3).exemple .proces .exemple .efect pervers 5.grup de presiune . Definiţia operaţionala a birocraţiei . Definiţi termenii: .grup de cauză.exemple . în România 4 . companii multinaţionale. Sistemul politic naţional.supradeterminism structural.gerontocraţie (Stinchcombe) .relaţia ei cu instituţia (March şi Simon: “Organization as a Social Institution) . Reguli ale jocului politic în România 6.funcţie .structura .exemple . Daţi exemple de efecte perverse din domeniul politic 7.birocraţie . Definiţi termenii: .exemple .deplasarea obiectivelor.mentalităţi politice.grup de interese .holism .exemple .partid politic .alienare.teoria sistemelor .exemple 2).paradigmă .grup primar .exemple . organizaţii politice internaţionale. organizaţii economice şi financiare internaţionale ONG – uri internaţionale. De ce apar aceste conflicte şi complicităţi? 9.exemple .exemple . Daţi exemple de conflicte şi complicităţi din sistemul politic local din România. Punctele tari şi punctele slabe ale paradigmei holiste 4). Daţi exemple şi explicaţi rolul politic al acestor componente. Avantajele şi dezavantajele birocraţiei 2.

stereotipuri culturale (pozitive/negative). Compoziţia elitelor politice şi administrative. Boudon) 4. Este pus în joc un premiu de 100 de puncte. rol social. Politici faţă de minorităţi 7) EXERCIŢII: 1. Dilema prizonierului 6. Definiţi operaţional clasa socială (găsiţi indicatorii relevanţi pentru fiecare dimensiune a definiţiei şi folosiţi scale pentru a măsura nivelul acestor indicatori) 5). Care sunt clasele sociale din societatea românească actuală? 6). Tipuri de membri.Voslensky 6. mobilitate socială. consum ostentativ (Thorstein Veblen in reader). Exemplificaţi principiul rotaţiei cadrelor prin cariera de nomenclaturist a lui Ion Iliescu 5 . 10. Care sunt coaliţiile probabile şi de ce? 14. D=1 vot. Nomenclatura . Cum are loc recrutarea şi selecţia lor? 2. Din comitetul respectiv fac parte 4 persoane. Identificaţi ce lideri politici din România. având dreptul la următoarele voturi: A=8 voturi.rasiale. Diferenţa elite/clase sociale 3. Rolul membrilor slabi din coaliţiile de guvernare (exemple) 13. Reproducere a structurii sociale sau mobilitate socială? (Bourdieu vs. Analizaţi un caz concret de cooptare. cu referire la societatea romanească actuală: Criteriu de dezavantajare Grupuri dezavantajate Tip de dezavantaj Gen Vârstă Religie Etnie Ocupaţie Mediu de rezidenţă ? 3) Ierarhie socială şi ierarhie politică 4). Care este decizia reflectată în tabelul de mai jos? Numele membrilor Ierarhia proiectelor grupului A 1= proiectul “Groapa de gunoi ecologică” 2= proiectul “Parc de distracţii” 3= proiectul “Parcare subterană” B 1= proiectul “Groapa de gunoi ecologică” 2= proiectul “Parcare subterană” 3= proiectul “Parc de distracţii” C 1= proiectul “Parcare subterană” 2= proiectul “Groapa de gunoi ecologică” 3= proiectul “Parc de distracţii” 12.C=1 vot. Din ce clasă socială face parte directorul unei mari companii? (luaţi în considerare punctele de vedere ale lui Marx şi Weber) 7). Daţi exemple de minorităţi . ţap ispăşitor. B=7 voturi. etnice sau religioase . status social. Comentaţi “legea fundamentală a socialismului real” 7. ca mecanism de recrutare a elitelor politice 5. înainte de 1990 8. EXERCIŢII 1) Definiţi termenii: structură socială.cuceritoare şi dominante politic 8). stratificare socială. este nevoie de o majoritate de voturi (9 voturi). vânătoare de vrăjitoare 2) Completaţi tabelul. după 1990 au fost “tehnocraţi”. Pentru a-l câştiga.

Daţi exemple de intelectuali umanişti care au jucat un rol politic după 1989 10. Socializarea politică a copiilor în România. Dâncu) 9) EXERCIŢII: 1. Pro şi contra criticii făcute de Bourdieu sondajelor de opinie 6. 9. Exemplificaţi efecte ale publicării sondajelor de opinie asupra comportamentelor electorale.socializare primară . Luaţi barometrele Soros şi urmăriţi evoluţia în timp a unei variabile (analiza longitudinală). Daţi exemple de discrepanţe dintre agenda populaţiei şi agenda guvernării 5. Exemple de campanii de comunicare care au influenţat modificarea curentelor de opinie în România 8. Încadraţi cultura politică din România în diferitele tipologii ale culturii 5.grupul de referinţă.devianţă (Merton – tipologia comportamentelor deviante) . Tipuri sociale ale tranziţiei (D.comportament colectiv .spaţiu public (Habermas) . Definiţi termenii: . Care sunt mecanismele de apariţie a unei noi culturi politice? 7.socializare politică . Este marxismul un mit politic? Identificaţi elementele mitului în cazul marxismului 3.barometru de opinie publică 2.opinie publică (dezbateri actuale) . la nivelul maselor 8. de ce alegerile pot fi analizate ca ritualuri ? .mulţime .disonanţă cognitivă .ritualuri .subcultură (exemple) . De ce se supun oamenii ? Care sunt fundamentele docilităţii? 6.two-step flow of communication (Lazarsfeld) . Care sunt emoţiile fundamentale manifestate în comportamentele colective? Exemple 3. Diferenţe între cultura politică a perioadei totalitare si cultura politică a tranziţiei.masă .definiţie operaţională 2. după 1989 (V. 7.atitudini . Daţi exemple de decizii politice influenţate de opinia publică 4.norme .opinii .contagiune socială . Definiţi termenii: . Sandu) 9.habitus .public .band-wagon .sondaj de opinie publică . Alte mituri politice 4. Elitele tranziţiei postcomuniste – caracteristici esenţiale 8) EXERCIŢII: 1. Comentaţi mutaţiile din opinia publică românească din ultimii 20 de ani 6 .depersonalizare .integrare politică . 9. ca agent al socializării .hidden curricula .

vârstă. mediu de rezidenţă. Formulaţi ipoteze privind participarea politică a grupurilor sociale structurate pe următoarele criterii: gen. 1998 fată de 1990. Funcţia latentă şi funcţia manifestă a opiniei publice (Noelle. comportamentul cel mai puţin frecvent în politica românească? De ce? 4). educaţie. Care credeţi că este. ocupaţie.Neumann) 10) EXERCIŢII 1)Definiţi termenii: . explicaţi declinul ei (Ioan Mărginean) 8) Habermas despre participarea politică şi spaţiul public 9) Participare politică şi capital social (Putnam) 10) Ipoteza Almond-Verba privind participarea politică 7 .rată . Comentaţi participarea politică în România.participare politică . Daţi exemple de acţiuni de advocacy 5). Analizaţi Ziua Naţională a României ca mobilizare politică.participare civică 2). conform tipologiei lui Hirschman.mobilizare politică . 6) Analizaţi fenomenul “Piaţa Universităţii” ca mobilizare politică (Mihai Coman) 7).definiţie operaţională . Pe ce v-aţi bazat în formularea acestor ipoteze? 3).ipoteză . 10.variabilă .

11) EXERCIŢII 1). De ce credeţi că starea de spirit a electoratului (satisfacţia. 8 . Noile forme ale participării politice. Explicaţi termenii. Explicaţi de ce anumite grupuri sociale au.variabilă dependentă . optimsmul) variază în funcţie de ciclul electoral. participarea politică şi civică şi mişcările sociale? (vezi Lijphart) 5). noile tehnologii (forumuri pe internet. Daţi exemple concrete pentru fiecare categorie de evenimente politice 4). bloguri.modele 2). Definiţi termenii: . reţele de socializare) vor diminua abstenţionismul? De ce da/de ce nu ? Pe ce teorii din ştiinţele sociale vă bazaţi ? 12) EXERCIŢII: 1). Aplicaţi teoriile sociologice referitoare la schimbările politice la revoluţia din România. dând şi exemple: schimbare dezvoltare progres eveniment tensiune structurală luptă de clasă mişcare socială deprivare relativă eliberare cognitivă 2). Daţi un exemplu de schimbare politică exogenă 6). Ce relaţie credeţi că există între grupurile de presiune. Redactaţi un chestionar de studiu al electoratului 5). Exemplificaţi fiecare categorie de mişcare socială.factori endogeni . Credeţi că în prezent. statistic vorbind. anumite preferinţe electorale 6). 7) Societate de masă şi societate de consum (Mills. Baudrillard) 8). aşa cum demonstrează Dumitru Sandu în cartea sa Spaţiul social al tranziţiei? 4).exit polls . în România există progres politic? De ce da /de ce nu? Care ar fi obiectivul dezvoltării politice şi criteriile de evaluare a atingerii lui? 3). din decembrie 1989. votul electronic.