You are on page 1of 4

Deze wandeling is een initiatief van de Vereniging Bos en Kuil

!e Vereniging Bos en Kuil is in 1987 opgericht en is in deze regio met meer dan !e wandeling begint op het Kerkplein in Malden en heeft een lengte
1000 leden een grote vereniging met natuur als kernthema .
van 10,5 kilometer.
!e vereniging richt zich op de bescherming van open terreinen in de gemeen-
ten Mook en Middelaar en Heumen, maar het belangrijkste speerpunt is het
openhouden van het 150 ha grote gebied tussen Molenhoek en Malden dat de Het startpunt heeft ruime parkeermogelijkheden.
naam “Lierdal” heeft gekregen.
Wie gebruik wil maken van het openbaar vervoer neemt buslijn 83,
Voor verdere informatie over de vereniging en de waarde van het gebied kunt u Nijmegen – Venlo, met een halfuurdienst.
de website www.bosenkuil.nl raadplegen.
In de spits rijdt elk kwartier een bus.
Ook heeft de vereniging in 2007 een door de heer Blaauw samengestelde publi-
catie uitgebracht met de naam: Ongeveer halverwege, bij het restaurant van ‘Zweef Inn’, kunt u de
verkorte route nemen waardoor de wandeling ongeveer 8 kilometer
!an Molenhoek tot Malden, over historie en natuur
bedraagt.
Het boekje is te bestellen via info@bosenkuil.nl.
Overigens zijn er onderweg genoeg mogelijkheden, bankjes of pick-
!e informatie voor deze wandeling is daar voor een deel aan ontleend.
nick plaatsen, om even uit te rusten (zie de !nummers] in de tekst).
!e ontwikkeling van Malden Op de drie uitzichtpunten is een informatiebord geplaatst.
Malden wordt in 1247 voor het eerst genoemd als leen van Kleef. Later werd
het een ‘Heerlijkheid’ die behoorde tot het hertogdom Gelre. !e oorsprong van
de naamgeving is onduidelijk. Voor meer informatie over de omgeving:

!e kern Malden is ontstaan toen in het begin van de 19e eeuw een kerk werd VVV-agentschap
gebouwd waaromheen zich steeds meer boerderijen vestigden. In 1830 is er
Malden-Heumen
sprake van een aantal huizen rond de kerk en langs het tracé van de ‘Rijksweg’
Broeksingel 2
de verbindingsweg van Nijmegen met Mook.
6581 HB Malden
In de Franse tijd had Malden ca. 345 inwoners. Nu zijn dat er meer dan 12.000.
Tel: 024-3588200
!e gemeente Heumen, waar Malden deel van uitmaakt, heeft 16.632 inwoners
(1-1-2009).

2de uitgave, mei 2010

!

naar verluidt. U loopt langs het Accordeon. (U kunt ook onder- Net voor u de asfaltweg opgaat ziet u links een merkwaardige grijze langs door de Kuil lopen). nument ‘de Bagijnenhof’ (nr. langs de bosrand over de Lierseweg. !3] U komt na ruim 100 meter langs de Praxis. Vervolg de route over de onver- harde Bagijnstraat. Deze weg ligt er al vanaf de 13e eeuw. huis en voor u de parochiekerk van Malden. !at vanuit het zuiden over water. Loop door tot ca. 1916. rechtsaf de doodlopende weg in. !1] De Kuil die u links en voor u ziet liggen is ontstaan door zandwinning. Ook bijzonder is de Imkerij Immenhof op nr. linksaf de Sluis. Katwijk. Bij de woning ‘het Anker’. merd zicht op de stuwwal. in een directe verbinding naar buigt naar rechts en komt uit bij de gele paaltjes van het fietspad.208).en picknickplaats. rant Michalis langs. Onder het viaduct rechtdoor. !5] de Waal te vergemakkelijken. tussen de bo- menrij door. Steek de Rijksweg over. Maandag gesloten. Aan het eind.00 u.00 – 17. logsgraf. !4] U loopt achter het Grieks restau- een bekende kunstenaar uit de gemeente. Woensdag t/m zaterdag van 10. weg op .00 uur tot Loop door tot het viaduct. bovenlangs de Kuil. waarlangs kleinvee naar de hoger gelegen heidevelden werd geleid. 244 Op het kerkplein vindt u diverse horecagelegenheden. Achter de 1928 door brand werd verwoest.00 uur tot zonsondergang. Links. als voormalige brouwerij al op de kaart in de Historische Atlas rond latinisten: Treedt binnen heiligen van God. De locatie staat Ingredimini sancti dei betekent. tussen de pitrus.Route A Even naar rechts. langs het huis met de naam Bovendorp. De kerk heeft St. voor de grote kruising met verkeerslichten. hier de Kuilseweg. Er zijn prachtige gedateerd in de 17e eeuw. U ziet nu waar- Het pad gaat over in de verharde weg. Als u net voor het viaduct naar links kijkt hebt u een vrijwel onbelem. een ‘proefsteen’. linksaf over het smalle paadje. !erderop aan de Rijksweg stond. De parochiekerk van Malden werd in 1962 gebouwd U heeft op de parkeerplaats (rechts) een doorkijkje naar het rijksmo- door de Osse architect Jos Bijnen. zon en feestdagen van 10. ga !oor het gemeentehuis staat het beeld Don Quichotte van Jac Maris. tie is. 50 m. gebruikt om de stabiliteit van de ondergrond te testen voor de bouw van de verderop gelegen sluis van Heumen. Die woont daar (of de kinderen inmiddels) al 35 jaar. een deel van Na ca. lopend over de Lierweg. de oude Romeinse weg die van Nijmegen naar Cuijk liep. 50 m.00 uur. Als u dit ziet begrijpt u de motieven van Bos en Kuil om zich in te zetten voor het behoud en zo mogelijk de Aan het eind rechtsaf. Aan Rijksweg 232 ligt Landgoed Bergzicht – De Raaf. U kruist Op de T-splitsing oversteken en linksaf. U gaat naar links. 18. De gemetselde stenen construc- Naar beneden over het fietspad door de Kuil. Op het gele bankje kunt u even van het waterwijde uitzicht genieten. linksaf. Deze golfbaan is geopend op dinsdag. is tevens provinciegrens. stenen constructie. voor de niet. U loopt langs een kampje van één Sinti familie. Molenhoek Kerk ligt een begraafplaats met een Nederlands oor. de Oosterkanaaldijk. Het museum De Muse is open van woensdag tot en met zondag van 12. voor terrein van de betonfabriek. Links ligt de skibaan en rechts ‘Pitch en Putt’ golf Molenhoek. !eze weg herwaardering en verbetering van deze prachtige zone. U hebt. de Heumense Molen. Links in de verte ligt U start op het Kerkplein bij !on Quichotte met achter u het gemeente. Het Maas-Waalkanaal is in 1920 gegraven om het vrachtvervoer Aan het eind. lopen meestal wel konijnen. !2] om Bos en Kuil dit tot speerpunt heeft gemaakt.en Harmonicamuseum !e Muse. als erf afscheiding en als weg Bij de viersprong met de speel. dankt haar naam hieraan. een prachtig uitzicht. om de sluis te bekijken kan ook. rechtdoor blijven lopen. rechtdoor de Eendenpoelseweg in (doodlopende weg). Sommige delen van het huis zijn Antonius Abt als patroonheilige. tot hij in gebrandschilderde ramen te bewonderen. 2 . In 2008 is het kamp vernieuwd. de Maas. over het onverharde pad langs het Maas-Waalkanaal.

tussen de twee zwarte paaltjes door. als er gevlogen wordt kunt genieten van de Rechts ziet u nog net het dak van een houten huisje. U passeert een bankje. (dus niet naar het spoor!) Einde korte route B U loopt dan alsmaar rechtdoor over de fietspaden langs de weg tot u. Aan het eind tussen de betonnen paaltjes door. De Heemtuin is 8 ha. U komt uit op een T-splitsing. Na overleg met 18 de eerste helft van de vorige eeuw uitzag. Rechtdoor lopen tot u uitkomt op de verharde weg bij ‘Zweef Inn’ !6]. Linksaf. U kruiste het ‘Streekpad Nijmegen’ gemarkeerd met de internationaal gebruikelijke markering voor streekpaden: een gele en een rode streep onder elkaar 3 . Vervolg route A Lange route Route A vervolgen Voor de brug linksaf het zandpad van Heumensoord in (niet over het Aan het eind van deze asfaltweg tussen de rood-witte paaltjes door paardenpad!). naar de spoorbrug (na ca. na de volkstuintjes aan uw rechterhand. U blijft rechtdoor lopen. de entree naar zweefvluchten. Een mooi. !8] fietspad (bij het gasontvangststation) U gaat linksaf het onverhar- de bospad in. de Heemtuin.en cultuurgebied zoals dat er in 1954. Deze volgen. Route B Korte route !aarna links aanhouden. fietspad links van de weg. Zo kunt u zich ongeveer het instanties kon in 1958 met bedrijf van een boerenfamilie voorstellen. Volg de gele paaltjes. Bij de rotonde oversteken. Volg het pad tot bindt !enlo met Nijmegen. u kunt ook hier afsluiten met een consumptie in de Bras- zijn dat er zo’n 5000 waaronder ca. informatiebord. Uw weg vervolgen langs het verderop gelegen zweefvliegveld. toren heeft gestaan. Toen het Maas-Waal kanaal er nog de eerstvolgende viersprong. als thuisbasis. naar het eindpunt. bij de woning rechtsaf tussen de vijf paaltjes door. Bij het !ilt u de korte route volgen loop dan bij ‘Zweef Inn’ linksaf over het rode fietspad direct rechtsaf de asfaltweg op. links aanhouden naar het open veld. het fietspad op. Het is een !oor de rotonde ziet u rechts het winkelcentrum liggen. Op een driesprong met drie bomen in het midden. over de Groesbeekseweg richting cen- veld linksaf. Rustpunt met fraai uitzicht over het zweefvliegveld De spoorlijn die hier loopt is in 1883 in gebruik genomen en ver !oorlopen tot de T-splitsing (met gele paal). Heumensoord is een ruim 600 ha groot. eventueel op het terras van de cafetaria Bij het volgende paaltje. Door de variatie aan begroeiing vinden we er een grote 50 meter verder. !10] Ca. !at volgt u in principe (wat kronkelend) vliegtuigen. meteen rechtsaf. De Heemtuin is een goede se Aeroclub is opgericht in illustratie van een Maldens natuur. de aanleg van het vliegveld worden gestart. waar tevens een geel-rode markering op een waar het winkelend publiek langs wandelt. tot de gemeente Heumen het Kerkplein. richt waar de militairen die de vierdaagse lopen overnachten. Als u op deze kruising rechtsaf gaat ziet u na ongeveer 150 m een het restaurant bij het zweefvliegveld. uitkomt bij het schildje met een bank en een fietsbordje ‘centrum rechtdoor’.Bij de "eigen weg" rechtdoor blijven lopen (nog 500 m) tot het verharde U wandelt langs een bankje. Rechtsaf. De clubvloot kent nu 9 Rechtdoor. niet was reden er vele kolentreinen over. 100m). Elk jaar Het is er gezellig. Linksaf (de eerste boom van dit pad heeft een geel-rode markering). voor een soort terp waarop ooit een Romeinse wacht- ting rechts van de weg). serie of midden in het centrum. U komt uit op een fietspad.nl kunt u er verder van alles over lezen. rijkdom aan vogels. Na de volkstuinen komt de korte route op een splitsing van wegen. behorend gebied dat merendeels uit naaldbos bestaat.Het rode fiets- “einde korte route ” (pag. Alsmaar rechtdoor blijven lopen. Tijdens de Nijmeegse vierdaagse wordt er een groot internationaal kamp inge. Die lag aan de weg van Cuijk naar Nijmegen om Het restaurant heeft een invallen van de Germanen te voorkomen. Ongeveer 18 privé vliegtuigen hebben het Maldens !lak steeds rechtdoor. in 2007 productiebos waar regelmatig de motorzagen ronken. uitgebreid. Op www. De Nijmeeg. Volg het fietspad (in uw looprich. 1500 uit eigen land. (voorrangsweg!) rechtdoor. terras waar u in het zomer. het pad wordt een kron- kelpaadje.nijac. !9] seizoen.4) pad rechts van de weg gaat hier over in een asfaltweg. op ‘Vinkenlaan 42’. overdekt centrum dat ook uit de omgeving veel klanten trekt. Aan het eind van het zweefvlieg. !7] trum. boom zit rechtdoor. groot.

4 .