Pilih mana-mana dua faktor penghalang komunikasi dan bagaimana guru mengatasi?

HALANGAN DALAM KOMUNIKASI BERKESAN DAN KAEDAH MENGATASINYA. Sejak dilahirkan manusia mempelajari cara-cara untuk berkomunikasi dengan

persekitarannya. Pelbagai cara digunakan bagi memastikan proses komunikasi dapat dilakukan. Komunikasi adalah proses dimana manusia menghantar dan menerima mesej, proses dimana manusia berkongsi atau bertukar-tukar idea, maklumat dan perasaan, proses interaksi antara manusia , dimana orang ramai bertutur dan bertukar-tukar pendapat, gerak, isyarat atau simbol, dengan tujuan untuk memberi dan bertukar-tukar maklumat atau mengubah keadaan fizikal atau mental mereka. Menurut Howard H. Dean, komunikasi adalah pelbagai cara untuk menyampaikan fikiran dan perasaan kepada khalayak ramai dan juga penerimaan fikiran dan perasaan dari orang lain.Satu proses untuk menyampaikan dan menerima idea-idea dan perasaan dengan tujuan untuk menukar perilaku orang ramai (Everett M. Rogers). Komunikasi adalah penghantaran, penerimaan atau pertukaran maklumat atau pendapat atau idea dengan tulisan, percakapan atau imej visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga unsur tersebut supaya bahan yang dikomunikasikan difahami dengan jelas oleh sesiapa yang

terlibat(Sillars ). Komunikasi adalah kata-kata yang mempunyai kuasa magic atau sakti. Ia boleh membawa kegembiraan yang agung atau keputusan yang mendalam. Ia berupaya menimbulkan emosi yang mendalam dan menggerakkan tindakan manusia. (Sigmund Freud). Terdapat tiga elemen komunikasi iaitu penghantar, penerima dan saluran atau medium. Komunikasi berkesan apabila mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima, makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima, perubahan yang berlaku (sekiranya dikehendaki) akibat mesej adalah seperti perubahan yang dikehendaki pengguna dan mesej yang disampaikan mempunyai unsur

leka memikirkan sesuatu. Beberapa kemahiran dalam komunikasi adalah seperti kemahiran menimbulkan minat orang. berfikiran terbuka dan mengenalpasti maklumat bukan lisan seperti mimik muka. membawa topik perbualan yang anda mahir. Antaranya adalah pemahaman yang berbeza. air muka. pertembungan mata yang wajar. tahap intelektual dan sebagainya merupakan halangan yang . gaya duduk atau berdiri Halangan Komunikasi Berkesan Terdapat beberapa halangan dalam komunikasi yang menyebabkan komunikasi tersebut kurang berkesan. komunikasi dikatakan berkesan apabila dapat menimbulkan minat orang yang mendengar. kurang minat dan prasangka. mendengar dengan aktif. Halangan fizikal Halangan fizikal merupakan satu jenis halangan yang melibatkan kedua-dua belah pihak. kejadian yang baru berlaku (trauma). mengenalpasti keistimewaan orang lain.perkataan yang berlapis/ berbagai makna (selalunya kiasan). latar belakang. gambaran perasaan dari suara dan nada suara. halangan sikap penghantar. melibatkan pendengar. punca yang diragukan (gosip). sekatan emosi (tidak mampu meluahkan apa yang difikirkan).kos-efektif. Selain itu pendengar perlu memberi peluang orang lain bercakap. halangan bahasa. Keadaan fizikal yang membezakan penyampai dan penerima dari sudut pendidikan. halangan sikap penerima dan halangan alam sekitar. tumpu sepenuh perhatian dengan pertembungan mata. sentiasa sabar. menghiburkan. keadaan sekeliling yang tidak sesuai seperti bising dan sebagainya. tidak menyampuk. Selain itu. Manakala kemahiran bagi seorang pendengar pula adalah kemahiran memberi perhatian. maklumat yang tidak mencukupi. duduk ke hadapan sedikit menghadap orang yang bercakap. memberi maklumbalas lisan/bukan lisan yang positif dan bertanya soalan untuk penjelasan. semantik . Kesemua halangan ini boleh dikelaskan kepada 5 katogori iaitu halangan fizikal. pemahaman. pertembungan mata.

Halangan Bahasa Perbezaan asal usul dan keturunan menyebabkan bahasa menjadi salah satu halangan komunikasi berkesan. panjang ayat yang digunakan. konflik antara penerima dan pengirim. tidak kreatif. persepsi terhadap mesej yang hendak disampaikan. Justeru ianya menjadi halangan fizikal yang ketara apabila kedua-dua golongan ini berkomunikasi. Ada orang yang biasa menggunakan cara komunikasi yang agak kasar dan ada juga yang lemah lembut.sangat ketara dalam komikasi. Halangan Sikap Penerima Sikap prejudis. mengancam. laras bahasa yang berbeza. Sesuatu perkataan mungkin membawa erti yang berbeza antara individu dengan individu yang lain Halangan Sikap Penghantar Sikap penghantar yang sering memerintah. Ada penerima yang telah mengetahui maklumat yang ingin disampaikan oleh penghantar akan menganggap komunikasi itu membosankan dan mula . Ada juga individu yang kurang kemahiran komunikasi sejak kecil. Ini juga menjadi halangan yang besar kerana komunikasi akan didorong dengan emosi dan pemikiran yang negative. Penampilan orang yang ingin menyampaikan sesuatu juga dilihat sangat penting dalam memberi keyakinan penerima untuk mendengar apa yang ingin disampaikan. kefasihan sebutan. Ini juga akan menjadi penghalang kepada komunikasi. kelancaran perkataan yang digunakan dan nada suara. memberi amaran dan menghakimi menyebabkan kesan kepada penerima dimana mereka akan menjadi pasif. Penggunaan dialek yang kurang jelas. takut dan terkongkong. mengarah. Sikap penghantar yang kerap menasihat atau menyiasat dan bertanya secara terperinci akan menjadikan penerima merasa tidak selesa dan seolah-olah telah melakukan kesalahan yang besar. Kadang kala penggunaan bahasa yang tidak jelas seperti menggunakan perkataan yang susah disebut dan difahami juga menjadi penyebab maklumat yang ingin disampaikan tidak tepat.

gelap atau kotor turut mempengaruhi keberkesan satu proses komunikasi. Komunikasi tidak akan dapat mencapai matlamatnya dalam keadaan persekitaran yang tegang. Halangan alam sekitar berkait rapat dengan masalah persekitaran yang menyebabkan proses komunikasi tidak efektif. jarak jauh. Sesetengah penerima tidak dapat menerima maklumat baru kerana menganggapnya tidak perlu. Sekiranya kenyataan atau maklumat yang diterima bercanggah dengan apa yang disangka lebih awal akan menghalang individu untuk terus mendengar dan menerima mesej Halangan Alam Sekitar Keadaan persekitaran yang tidak selesa.memberi perhatian terhadap perkara lain. Manusia mendengar dan melihat apa yang mereka mahu dengar dan lihat sahaja. Alam sekitar yang tidak selamat juga mengundang kepada gangguan yang jelas dalam komunikasi misalnya sewaktu rebut petit dan banjir. Dalam situasi ini manusia akan mudah rasa tertekan dan tidak menumpukan kepada apa juga yang ingin disampaikan. Mengatasi halangan komunikasi Faham Jadi pendengar yang baik Teliti maklumat Galakkan orang lain memberi pendapat Hargai pendapat dan maklumat orang lain Bersemuka Bahasa yang sesuai Beri maklumbalas . Proses kominikasi sering terjejas kerana medium yang menghantar maklumat terputus atau terjejas akibat bencana alam. sesuatu hari mendapat pujian tentang kerja akan sukar mempercayai apa yang didengar dan menganggap ada mesej yang tersirat. Pekerja yang sering ditegur tentang kerja. bising.

Jika tidak faham. kesopanan dan kehalusan budi pekerti Gunakan perkataan tepat . Jujur kepada diri sendiri . ringkas dan tekanan suara yang lembut dan jelas Mengawal mimik muka dan pergerakan diri Bersedia untuk berkhidmat dan beri kerjasama Cuba fahami masalah orang lain Elak perkataan yang boleh menyinggung perasaan orang Sentiasa insaf dan berfikiran terbuka Amal seni percakapan (The art of Talking) .Cari masa yang sesuai Gunakan subconscious mind anda Berhenti bercakap semasa penyampai maklumat sedang bercakap Beri tumpuan kepada penyampai Tunjukkan anda minat mendengar Bersabar Kawal perasaan Bertanya dengan jelas dan tepat Setiap perkataan yang diucapkan hendaklah selari/sejajar dengan pergerakan anggota badan.Alunan Suara .terus terang dengan pelanggan Sentiasa kemas Wujud suasana mesra Kawal perilaku.Tekanan Suara . memek muka dan gerak mata.Volume .

. Justeru segala halangan dan kelemahan dalam mencapai komunikasi efektif perlu diberi perhatian dan diperbaiki bagi meningkatkan kepentingan komunikasi dalam kehidupan seharian. Dengan memastikan prinsip-prinsip komunikasi iaitu jelas. Halangan yang menjejaskan proses komunikasi ini dapat dikurangkan sekiranya penyampai dan penerima maklumat memahami peranan dan tugas masing-masing dalam mendapatkan proses komunikasi yang efektif. akan membolehkan komunikasi mencapai matlamat yang diinginkan. .Kecepatan Kesimpulan Proses komunikasi merupakan satu proses pertukaran maklumat antara dua atau lebih manusia. lengkap dan sopan dipatuhi. tepat. ringkas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful